Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 5. 2022 10:51:20 - 10:53:00 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne.
Pán predseda, myslím si, že si jasne a vecne zhrnul názor celej našej jedenástky v tvojom vystúpení, ja by som len si dovolil doplniť niekoľko krátkych poznámok.
Musím povedať, že je strašné, kde sa dostala demokracia na Slovensku za takmer 30 rokov trvania samostatného Slovenska. Je smutné, že táto vládna koalícia v čase, keď sa tu trápime druhý, tretí rok už viac-menej s COVID-om, keď dennodenne dochádza k zvyšovaniu cien energií, k zvyšovaniu cien pohonných hmôt, keď výrazne klesá životná úroveň obyvateľov Slovenska, jediný problém vládnej koalície je to, aby dostala opozičných politikov do väzby. Tak toto je fakt naozaj smutné. A je nepochopiteľné, že aj napriek tomu, že sú dôkazy o tom, hovorilo sa o nich aj v pléne Národnej rady a myslím, že sa o nich ešte aj bude hovoriť, že sa tu využívajú minimálne neštandardné postupy a že sa využívajú minimálne neštandardné dôkazy, tak médiá si stále hovoria len o tom jednom a stále len tú svoju jednostrannú pravdu a nikomu nevadí, že dnes tu už naozaj dochádza k zneužívaniu štátnej moci.
Som zvedavý, či kritériá, ktoré sa dnes nastavili na pojem organizovaná skupina, sa budú využívať aj ďalej a či v určitom čase, v určitý deň D polícia obviní aj niekoho z vládnej koalície z organizovania takejto skupiny. A na záver by som rád dodal, pani, panie poslankyne a páni poslanci z vládnej koalície, božie mlyny melú pomaly, ale isto.
25. 11. 2021 18:47:39 - 18:49:09 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 783 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Zajtra o jedenástej.
25. 11. 2021 18:47:37 - 18:49:07 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 783 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
183.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Denisy Sakovej, Richarda Rašiho, Erika Tomáša a Matúša Šutaj Eštoka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 783). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
12. 5. 2021 17:53:13 - 17:54:35 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem pekne. Pán minister, bohužiaľ, za rok vo funkcii ministra pôdohospodárstva ste nepochopili, koho máte zastupovať. Minister pôdohospodárstva zastupuje poľnohospodárov a potravinárov, nie obchodníkov. Tých má zastupovať minister hospodárstva, respektíve možno pán Kremský ako predseda výboru, ako aj vidno ako spolupredkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu, že ten sa aspoň postaral trochu o obchodníkov. Vy by ste sa mali starať hlavne o výrobcov a o poľnohospodárov, a nie chváliť tu obchodné reťazce a obchodníkov.
A čo sa týka samotnej novely. Mám pocit, že tá smernica mala byť transponovaná do 1. mája 2021. Dnes je 12. mája. Vyzerá to tak, že sme asi ako jediná členská krajina Európskej únie smernicu netransponovali a to i napriek tomu, že sme s touto smernicou začali ako prví a že sme vyzvali Európsku úniu na jej transpozíciu. A toto, pán minister, je vaša hanba a hanba tejto vládnej koalície! Za toto môžte vy! A dôvod, prečo je to tak, je tento paškvil (rečník nadvihol hárok papiera), ktorý sme hodinu pred dnešným rokovaním dostali do ruky a ktorý evidentne ešte viacej znevýhodní našich, slovenských výrobcov potravín. Klobúk dole, toto sa málokomu podarí!
12. 5. 2021 17:23:30 - 17:24:03 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne. Pán kolega Kremský, vo svojom vystúpení ste spomínali, že máte pocit, že tento zákon pôvodný z roku 2019 bol robený ako bič na obchodníkov, že obchodníci boli braní ako nejakí verejní nepriatelia. Osobne si to nemyslím a skúste sa stretnúť nielen s obchodníkmi, skúste sa stretnúť aj s tými výrobcami, aby vám povedali, aké mali problémy pred tým rokom 2019, a potom možno pochopíte, prečo tento zákon bol prijatý.
12. 5. 2021 16:49:02 - 16:49:13 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem. Pán kolega, ja som nehovoril o vymožiteľnosti pokút, a to nevadí, ale počkám si ešte na kolegu Kremského, ako zareaguje, a potom sa vyjadrím.
Ďakujem.
12. 5. 2021 16:47:15 - 16:48:55 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, potravinári v období pandémie zažívajú ťažké časy a sú na pokraji prežitia. Vláda na čele s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským sa však nerozhodla, že im pomôže, ale že im zasadí smrteľný úder a zlikviduje ich. A robí to ten istý minister Mičovský, ktorý tu vzletným a romantizujúcim spôsobom táral o zásadnej podpore slovenských potravinárov a zvyšovaní našej potravinovej sebestačnosti. Jasnejší rozpor medzi rečami a skutkami ako v tomto prípade sa hľadá len ťažko.
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je kľúčovou legislatívou pre všetkých slovenských potravinárov. Všetci potravinári na Slovensku, nielen nejaká malá hŕstka, ale všetci sú za to, aby sa novela týkala výhradne transpozície smernice Európskej únie. Hovorí to Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora, Potravinárska komora Slovenska aj Únia potravinárov Slovenska.
Pán minister, musíte vedieť, že zmeny robíte v najhoršom možnom čase. Výrobcovia mali zvýšené náklady kvôli protipandemickým opatreniam, museli sa vysporiadať s chaosom vášho protipandemického manažmentu a aj pre zatvorený gastrosektor. Vaša vláda nebola schopná ani len pripraviť schémy pomoci pre ťažko zasiahnutý potravinársky sektor. Bola tu len smiešna výzva agrorezortu, ktorá zasa len preukázala absolútne diletanstvo a neschopnosť rezortu pod vaším vedením. Vylúčené bolo množstvo sektorov aj výrobcov v potravinárstve, ktorí sa o túto pomoc nemohli uchádzať.
Vládna koalícia je evidentne hluchá k tomu, čo hovorí celý potravinársky sektor. Minister Ján Mičovský sa namiesto toho zameral na rozdeľovanie pozícií svojim ľuďom a pre slovenských potravinárov nerobí vôbec nič. Nepracuje v prospech slovenských spotrebiteľov, ktorí chcú mať kvalitné, lokálne, bezpečné slovenské potraviny, ani v prospech potravinovej sebestačnosti.
Zákon o neprimeraných podmienkach je tu na to, aby chránil výrobcov potravín pred veľkými a silnými zahraničnými reťazcami. Je to doslova ako biblický súboj medzi malým a zraniteľným Dávidom a obrovským bohatým Goliášom. Vaša koalícia sa však nepostavila na stranu malých a zraniteľných, nestojíte na strane pracovitých a obyčajných ľudí, ale postavili ste sa na stranu bohatých obchodníkov, aby boli ešte bohatší. Zbabelo sa spájate s Goliášom v potravinovo-dodávateľskej vertikále, ktorý, mimochodom, v minulom pandemickom roku dosiahol šesťpercentný nárast tržieb. Novelou tohto zákona ste sa rozhodli chrániť zahraničné obchodné reťazce, ktoré zavaľujú Slovensko zahraničným dovozom potravín a robia všetko pre to, aby oslabili slovenských potravinárov ešte viac.
Je smutné, že i na základe informácií, ktoré tu dnes predniesli kolegovia koaliční poslanci, po tej dlhej a zodpovednej diskusii, ktorá k tomuto zákonu vraj bola, sme pozmeňujúci návrh dostali hodinu pred prerokovaním samotnej novely zákona, čiže ťažko sa k nemu vyjadruje. Nechcel som vystupovať vo faktických na pána predkladateľa, ale keďže po mne ide ešte pán kolega Kremský, možno mi bude vedieť odpovedať na niektoré veci.
Chcel by som vedieť, prečo sa, keď hovoríte o tom, ako chcete pomáhať našim výrobcom, prečo sa oslabujú podmienky výkonu kontrol, prečo sa menia splatnosti poriadkových pokút a uložených pokút, prečo sa mení definícia tretej osoby, ktorá je podľa vášho návrhu už menej prísna, ako bola doteraz, a prečo lehota splatnosti pri vybraných potravinách sa viaže iba na doručenie správne vyhotovenej faktúry, to znamená inak, ako sa navrhuje pri ostatných potravinách.
Za seba a za stranu HLAS – sociálna demokracia môžem povedať, že my za tento, túto novelu vládneho návrhu zákona nezahlasujeme. Nebudeme tí, ktorí budú ničiť slovenských výrobcov potravín.
Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 16:15:53 - 16:16:30 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, prosím vás, povedzte mi, o akom konsenze vy tu hovoríte? Včera bola tlačová konferencia výrobcov potravín, ktorí všetci tvrdili, že sú proti tejto vládnej novele zákona. Nikto z nich ju nepodporil. Vyzývali ministra, vyzývali vládu, aby sa novela týkala výhradne transpozície smernice, ničoho iného navyše. A vy dnes vo svojom vystúpení hovoríte o tom, že je to konsenzus. Konsenzus medzi kým?
11. 5. 2021 9:48:21 - 9:49:23 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Ďakujem pekne. Pán kolega, musím povedať, že celkom dobré zhrnutie dôvodov, prečo komora áno, chcel by som sa vrátiť k jednej, k jednému bodu tvojho vystúpenia a to sú škody spôsobované zverou.
Treba povedať pre všetkých, hlavne pre laikov, ktorí sa poľovníctvu nevenujú, že za škody spôsobené zverou komora ako taká nemôže, lebo v priamej kompetencii schvaľovania plánov lovov a chovu a následná kontrola týchto, dodržiavania týchto plánov je v priamej kompetencii ministerstva prostredníctvom ich pracovníkov na jednotlivých okresných úradoch. Pokiaľ chceme komore vytýkať to, že máme premnoženú raticovú zver na Slovensku, tak dajme do pripravovaného zákona prenesený výkon štátnej správy vo forme schvaľovania plánov lovov a chovov a následne kontroly a tým pádom potom môžme toto aj tej Slovenskej poľovníckej komore vytýkať.
Ďakujem pekne.