Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 1. 2023 17:31:23 - 17:33:22 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem všetkým za faktické pripomienky. Reagoval by som len na pána poslanca Svrčeka. Áno, pán poslanec, máte, máte úplnú pravdu, len chcel by som možno doplniť tú otázku toho čo ste povedali, že potom tu bude vládnuť vláda, za určitých okolností úradnícka s plnými kompetenciami až do konca volebného obdobia. No nebude tu vládnuť ani úradnícka vláda s plnými kompetenciami, pretože ak by došlo k tomu, že sa neschváli termín alebo aj keby sa schválil termín, to je jedno, pani prezidentka môže vymenovať úradnícku vládu, ktorá bude mať síce plné kompetencie a len do momentu, aj to nie v úplne plnom rozsahu, len do momentu schvaľovania programového vyhlásenia nového. To programové vyhlásenie keď sa neschváli, čo teda predpokladám, že by sa neschválilo, ak teda tento parlament by normálnym spôsobom fungoval a následne by pani prezidentka aj tú úradnícku vládu musela poveriť s obmedzenými kompetenciami do momentu vymenovania ďalšej vlády. Čiže aj tá úradnícka vláda by po neschválení programového vyhlásenia vládla v obmedzenom rozsahu. Čiže boli by sme v tej istej situácii v ktorej sme dnes. A preto si myslím, že z hľadiska právnej istoty podľa ktorej podľa judikátov Ústavného aj Najvyššieho súdu štátne orgány majú konať bez prieťahov, by sme mali zabezpečiť čo najskorší termín predčasných volieb. A preto sme navrhovali aj keď sme avizovali 20. mája, navrhli 27. mája, pretože rešpektujúc zákon o voľbách, ktorý hovorí, že môže byť najskôr 110 dní po vyhlásení volieb, tak to vychádza najskorší termín, ktorý môže byť na 27. mája v sobotu. Preto tento termín sme navrhli. Ďakujem pekne.
26. 1. 2023 17:07:18 - 17:23:43 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
26. 1. 2023 17:07:18 - 17:23:43 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
26. 1. 2023 17:07:18 - 17:23:43 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
26. 1. 2023 17:07:18 - 17:23:43 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
24. 1. 2023 16:47:32 - 16:49:28 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Vetrák, no vy hovoríte, že vy chcete pomáhať ľuďom aj ďalej. No len bohužiaľ, neviem, či ste si nevšimli, že vy ste boli odvolaní. Vaša vláda, vašej vláde bola vyslovená nedôvera, pretože nedokázala pomáhať ľuďom a na základe toho prezidentka Slovenskej republiky túto vládu odvolala. Čiže vy nemáte žiaden mandát a legitimitu pomáhať ďalej ľuďom. Vy máte mandát a legitimitu na to, aby ste čo najskôr pripravili Slovenskú republiku na predčasné voľby. To je základný princíp.
A prečo zneužívate túto novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má smerovať práve k tomuto, aby sa zorganizovali v čo najskoršom termíne predčasné voľby na to, aby ste team dostali nejaké otázky, ktoré súvisia s reformou verejnej správy, ktorú ste ešte ani nezačali. Však ja netvrdím, že to nemôže byť v ústave, ale nech je teda začne reforma verejnej správy, nech sa o tom verejne diskutuje. Však keď sa robila reforma verejnej správy ostatná veľká, ešte za pána Nižňanského, tak sa o tom debatovalo a verejná diskusia prebiehala dva a pol roka alebo tri roky. A potom výsledkom toho, môže byť zmena ústavy. Ale prečo zneužívate zmenu ústavy, ktorá má smerovať k zakotveniu možností skrátiť volebné obdobie na zabetonovanie nejakého volebného systému, o ktorom nikto nediskutoval, o ktorom nebola žiadna ani verejná, ani interná debata. Zrazu z ničoho nič to isté zakotvenie špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, to je zneužívanie tohto inštitútu preto, lebo teraz viete, že sa to musí schváliť, lebo je potrebných 90 hlasov inak teda bude úradnícka vláda pravdepodobne, tak zneužívate ten systém na to, aby ste vložili do ústavy pokutne všelijaké takéto, takéto veci. Akože s tým nemôžme v žiadnom prípade súhlasiť.
Ďakujem.
24. 1. 2023 16:33:08 - 16:35:08 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. No pán poslanec Vetrák, v tom sa asi, asi nezhodneme, pretože, pretože ten výklad môže byť rôzny, ale ústava hovorí jasne, ktoré kompetencie sú vlády a ktoré nie sú. A tie, ktoré som vymenoval, tie naozaj nie sú ani v poverení, ktoré je publikované v Zbierke zákonov pani prezidentky. Čiže na to vláda, vláda vôbec nemá ani legalitu, nielen legitimitu. A ja som hovoril o tom, že poslanci síce tú legalitu na to majú, ale nemajú na to legitimitu. Pretože už nedisponujú väčšinou, keďže vláda bola odvolaná. Čiže ... (nezroz. vyslov.) som nehovoril o tom, že nemajú legitimitu. A doteraz naozaj nikto z relevantných poslancov bývalej vládnej koalície neodôvodnil, prečo má byť termín predčasných volieb 30. septembra. Vy tu stále hovoríte všetci, že je to kompromis. Ale kompromis koho? Medzi kým? Veď tu jasne odznelo z úst podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pčolinského, že strana SME RODINA si vie predstaviť, čo najkratší termín volieb júnový, príp. májový, takisto ako si to vie predstaviť celá opozícia. Čiže 30. september je termín kompromisný medzi kým? Kto chce dovládnuť až do konca volebného obdobia, že medzi júnovým a februárom 2024 je kompromis september. Niekto tu z vás chce vládnuť v odvolanej demisii ako odvolaná vláda až do februára 2024? Keď kompromisom medzi júnovým termínom a februárom 2024 má byť 30. september? No tomuto ja naozaj nerozumiem. Toto by som naozaj ocenil, keby niekto z vás vysvetlil. Ďakujem.
24. 1. 2023 16:29:01 - 16:30:59 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
vnútornej zahraničnej politiky, resp. plnenia vládneho programu. Keby tu bola vôľa, tak tento návrh zákona bol predložený už na novembrovej schôdzi a bol prerokovaný v druhom čítaní v decembri. V decembri sme bez akýchkoľvek pochybností mohli schváliť návrh zákona, ktorý bol predložený pánom poslancom Svrčekom a pani poslankyňou Hajšelovou. A dnes sme tu nemuseli vôbec byť a nemuseli sme sa o tom baviť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ostáva vám sedem sekúnd.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Pardon. Ja len teda poviem, že mojím účelom bolo ešte predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý veľmi stručne odôvodním a potom ho prečítam. To zdôvodnenie je, ten pozmeňujúci návrh je kópia toho, čo sme predložili v referende. Keďže 1 200 000 občanov v referende vyjadrilo vôľu prijať takúto zmenu ústavy, tak si ju dovolím predniesť ako pozmeňujúci návrh, aby sme urobili za dosť vôli občanov s jednou zmenou, že 76 poslancov sme nahradili 90 poslancami. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči. Môžete návrh, pozmeňujúci návrh prečítať.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Čiže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku") predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie:
V čl. I sa body jeden až štyri nahrádzajú bodmi 1 až 7 v nasledujúcom znení:
Bod 1. V čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
Bod 2. V čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
Bod 3. V čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia" vkladá čiarka a slová: „predčasným skončením volebného obdobia";
Bod 4. V čl. 84 v ods. 4 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2" vkladá čiarka a slová v znení: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)"
Bod 5. V čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon."
Bod 6. V čl. 93 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky."
Bod 7. Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."
Čl. II znie: Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ďakujem pekne, skončil som.
24. 1. 2023 16:15:53 - 16:28:54 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vráťme sa späť k tomu, o čom rokujeme alebo o čom by sme mali dnes rokovať. V decembri, 16. decembra 2022 bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 454 z roku 2022 Z. z. rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, ktorým prezidentka na základe uznesenia Národnej rady o vyslovení nedôvery svojim rozhodnutím odvolala vládu Slovenskej republiky a poverila ju vykonávaním pôsobnosti v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r) Ústavy Slovenskej republiky až do vymenovania novej vlády.
Toto je podľa môjho názoru veľmi dôležité a veľmi kľúčové na to, aby sme si povedali, že čo táto vláda vrátane koalície vládnej môže ďalej robiť a čo nemôže robiť. Pretože čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že vláda rozhoduje v zbore a teraz hovorí od a) až po r) písmena, čo môže vláda robiť. Na základe poverenia prezidentky Slovenskej republiky však vláda nemôže robiť všetky činnosti, ktoré môže robiť za štandardnej situácie, kedy vládne s dôverou, teda kedy jej bola vyslovená dôvera v zmysle schválenia programového vyhlásenia vlády. Ak bola vláda odvolaná, tak prezidentka v zmysle Ústavy Slovenskej republiky poverí, môže poveriť vládu vykonávaním jej pôsobnosti, ale len v rozsahu tých písmen, ktoré som hovoril. No a teraz je veľmi dôležité, čo do toho nespadá, čo vláda nemôže robiť. Nemôže rozhodovať o programe vlády a jeho plnení. Že táto vláda vrátane vládnej koalície nemôže už ďalej rozhodovať o plnení vládneho programu. Ďalej. Nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Ďalej okrem iných nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. A sú ďalšie veci, o ktorých nemôže, nemôže rozhodovať. A toto sú kľúčové veci. Teda ešte raz. Nemôže rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky a nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Okrem teda iných.
Ja sa teda pýtam. Akú legitimitu má táto vláda ďalej vládnuť a prijímať opatrenia na poli zabezpečenia hospodárskej a sociálnej politiky, vo veciach otázok vnútornej a zahraničnej politiky a vo veciach plnenia programu vlády, keď na toto poverenie od prezidentky vláda nemá. A teda, keď ju nemá vláda, tak nemajú ani vládni poslanci. Preto prezidentka poverila v rámci tohto poverenia na vykonávaní pôsobnosti vlády vládu, aby zabezpečila všetky úkony tak, aby boli prijaté opatrenia v Národnej rade, aby bolo možné v čo v najkratšom možnom termíne konať predčasné parlamentné voľby najneskôr v prvom polroku roka 2023. Videli sme tu celý december, zvyšok decembra a celý január cirkus, kde odvolaný premiér zháňal novú 76-ku na to, aby mohol pokračovať vo vláde s novou 76-kou, na čo teda poverenie od prezidentky nemal a ďalej sme tu videli celý cirkus a teraz ho vidíme, ako sa snaží zmeniť, ako sa snaží táto vládna koalícia zmeniť ústavu a dostať do nej ďalšie a ďalšie podmienky, na ktoré nemá legitimitu. Je rozdiel medzi legálnosťou alebo legalitou a legitimitou. Legalita znamená, že sú v zmysle zákona, teda majú pôsobnosť v zmysle rozhodnutia prezidentky, to je v poriadku, ale nemajú legitimitu. Tieto návrhy, ktoré tu prednáša pani poslankyňa Kolíková, kde sa tu snaží zabetónovať nejakým spôsobom volebný systém v rámci jedného volebného obvodu, respektíve návrhy, ktoré predkladá pán poslanec Šeliga, ktoré nesúvisia s vykonaním a uskutočnením krokov na dosiahnutie predčasných parlamentných volieb, nemajú legitimitu. Títo poslanci nemajú legitimitu na to, aby takéto návrhy a už tobôž nie do Ústavy Slovenskej republiky, keďže ich vláda bola odvolaná, aby ich mohli podávať. Samozrejme legálne v súlade so zákonom to je, o tom sa nemusíme baviť, ale otázka nejakého právneho, respektíve politického oprávnenia na takéto kroky, tak na to naozaj ako vláda v demisii, ako vláda odvolaná, ktorá je len poverená určitými pôsobnosťami, legitimitu nemá a preto si myslím, že tieto návrhy sú úplne scestné a nemajú ešte raz žiadnu legitimitu a my ich samozrejme ani nemôžeme podporiť.
Podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prezidentka má dbať na riadny chod ústavných orgánov. Práve toto je ustanovenie, na základe ktorého poverila vládu len tými úkonmi, ktoré majú smerovať k predčasným voľbám a nie žiadne ďalšie zmeny a úpravy, ktoré sa snaží táto vládna koalícia dostať do zmeny ústavy. Pokiaľ som hovoril vo svojej faktickej poznámke o selektívnej demokracii, tak ešte raz to treba zopakovať. Ústavný súd v svojom rozhodnutí z roku 2021, keď rozhodoval o prvom referende, povedal jasne, že na to, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie, je potrebná zmena ústavy a to buď tým spôsobom, že sa do zmeny ústavy dostane oprávnenie Národnej rady rozhodnúť svojim rozhodnutím o skrátení volebného obdobia či už ústavným zákonom alebo uznesením, alebo iným spôsobom. Ústavný súd nedefinuje, akým spôsobom, ale teda rozhodnutím Národnej rady alebo prostredníctvom referenda. Obidva tieto inštitúty ako som už citoval vo svojej faktickej poznámke čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, sú úplne rovnocenné. Ja to ešte raz prečítam, pretože to je veľmi dôležité ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky v čl. 2 ods. 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Úplne rovnocenné dva spôsoby výkonu štátnej moci, ktorá pochádza od občanov. Nerozumiem, naozaj nerozumiem, prečo pozmeňujúci návrh pani poslankyne Kolíkovej selektívne vyberá len jednu z nich. Čiže máme tu naozaj pokus o selektívnu demokraciu? Zastupiteľská demokracia môže skrátiť volebné obdobie, ale priama demokracia občania, od ktorých pochádza všetka štátna moc, nemôžu? Aký to má zmysel? Akú to má logiku? No má to logiku len tú, že táto vláda bez legitimity tu chce byť ešte do septembra 2023, prípadne až do konca volieb. Pretože všetky tieto kroky ako tu už jeden môj predrečník spomenul, nasvedčujú tomu, že táto vládna väčšina nechce schváliť vôbec túto zmenu ústavy a nechce sa dohodnúť na predčasných voľbách. Lebo inak to nedáva zmysel. Prečo sa bojí táto vláda referenda, keď kvórum referendové nastane tak ako je, tak na to, aby bolo úspešné, je naozaj potrebná taká väčšina, že sa to nedá zneužiť niekoľkokrát za volebné obdobie. Teraz ste videli, že možno ani raz nie, tak čoho sa bojí pani poslankyňa Kolíková. Prečo nechce zrovnoprávniť, tak ako ústava hovorí, obe formy výkonu štátnej moci a selektívne si vyberá len tú, ktorú môže realizovať zastupiteľská demokracia, teda zástupcovia prostredníctvom Národnej rady Slovenskej republiky. Naozaj tu nie je iný dôvod ako ten, že táto vláda sa zubami nechtami chce udržať najmenej do septembra a pravdepodobne až do konca volebného obdobia napriek tomu, že táto vláda bola odvolaná, napriek tomu, že ako som už vysvetlil, nemá legitimitu na akékoľvek opatrenia z hľadiska zabezpečenia hospodárskej sociálnej politiky, vnútornej zahraničnej politiky, respektíve plnenia vládneho programu.
Keby tu bola vôľa, tak tento návrh zákona bol predložený už na novembrovej schôdzi a bol prerokovaný v druhom čítaní v decembri ...
=====
24. 1. 2023 16:04:52 - 16:06:52 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Šeliga, zneužívate tú situáciu pri práve tejto novelizácie Ústavy Slovenskej republiky kde je potrebné nato, aby bola prijatá resp. aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie tak ako to požaduje aj pani prezidentka, aby sa schválila ústava a teda snažíte sa takýmto pokutným spôsobom bez akejkoľvek verejnej diskusie dostať do návrhu ústavy veci, ktoré, ktoré s tým nemajú nič spoločné. A hovorím, že zneužívate to preto, pretože mali sme tu dlhé diskusie o súdnej mape. Prečo ste otázky neriešili pri diskusii a pri schvaľovaní súdnej mapy. Vtedy ste mali predložiť návrh zmeny ústavy a tieto veci zakomponovať a žiadať o súhlas 90 poslancov, nie teraz keď sa tu rokuje o niečom inom. Je to úplne nesystémový krok, pretože sa zavádza len názov Špecializovaného trestného súdu do ústavy, ktorý v zásade nič nerieši, argumenty, že prípadné zrušenie Špecializovaného trestného súdu by sa ohrozil boj proti najzávažnejšej trestnej činnosti proti korupcii je absolútny nezmysel. Úlohou súdu je posúdiť či prokurátor v konaní pred súdom uniesol dôkazné bremeno ohľadom otázky viny, nie bojovať proti kriminalite alebo proti najzávažnejšej trestnej činnosti, nato tu máme políciu. Čiže z toho hľadiska to nemá, nemá žiaden zmysel. A zakotvenie Úradu špeciálnej prokuratúry je tak isto nesystémové, je to súčasť generálnej prokuratúry, ktorá v ústave je zakotvená a kompetencie, ktoré tam nastavujte sú tak isto síce len príkladno vypočítané a tak isto nesystémové pretože zákon jasne hovorí, že kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry sú naviazané na kompetencie resp. príslušnosť Špecializovaného trestného súdu, tak tu ide zase ústava do konfliktu (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 1. 2023 14:17:21 - 14:19:21 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Fico, asi treba kolegom zopakovať znenie čl. 1 a čl. 93 Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 1, čl. 2 ods. 1 hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
Teda úplne rovnocenné formy podieľania sa na štátnej moci.
Čl. 93 ods. 2 hovorí, že referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Teda aj o skrátení volebného obdobia.
Ústavný súd potvrdil toto znenie ústavy s tým, že na to, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie, tak musí expressis verbis byť ešte v ústave možnosť skrátenia volebného obdobia buď na základe rozhodnutia Národnej rady alebo referendom výslovne uvedené.
No a tuná vidieť krásne ako pristupuje pani Kolíková a terajšia koalícia selektívne k rozhodnutiam Ústavného súdu a k demokracii a k čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, kde si vytrháva z tohto kontextu je len jednu časť, a to zastupiteľskú demokraciu a priamu demokraciu úplne ignoruje. Pretože nedáva možnosť občanom referendom rozhodnúť tak, ako dáva možnosť rozhodnúť zastupiteľskému zboru, zastupiteľskej demokracii. Čiže to je prvá vec.
Druhá vec, pokiaľ ide o podmienky volebného systému, treba povedať, že táto vláda má obmedzený mandát. Pani prezidentka odvolala túto vládu na základe vyslovenia nedôvery Národnej rady Slovenskej republiky tejto vláde a poverili ju vykonávaním funkcií v obmedzenom rozsahu. A tento rozsah je obmedzený práve tým, že nemôže táto vláda a teda koalícia robiť čokoľvek. Jednoznačný mandát je dospieť čo najskôr k predčasným...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
9. 12. 2022 10:10:09 - 10:10:09 79. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo. Pán predseda Fico, povedali ste rôzne dôvody na vyslovenie nedôvery vláde v zásade z každej oblasti spoločenských vzťahov. Myslím si, že každá z týchto oblastí, ktorú ste pomenovali, by stačila aj samostatne na to, aby to bol dôvod na odvolanie vlády. Budem sa venovať svojej v faktickej poznámke len jednej z týchto oblastí a to je demokracia a právny štát. Začalo sa to všetko tým ako po zvolení tejto, respektíve vymenovaní tejto vlády pani Remišová si tu začala škrtať pexeso koho z opozície treba odstrániť. A začala si škrtať, že koho sa im už podarilo a kto je ešte na rade. Bez toho, aby boli nejaké dôkazy, bez toho, aby boli nejaké relevantné súdne procesy, aby sa tí ľudia mohli obhájiť pred spravodlivými súdmi. Pokračovalo to v rezorte vnútra, v rezorte spravodlivosti ďalej. Pokiaľ si zoberieme rezort spravodlivosti, pokračovalo to súdnou reformou, ktorá nebola o ničom inom, len ako biznise s nehnuteľnosťami a ako bola o tom, ako odstrániť nepohodlných šéfov súdov a pokračovalo to snahou o zrušenie § 363, pretože v tejto vládnej koalícii sa nepáči, keď prokuratúra by mala konať zákonne a nie politicky tak ako majú svoje predstavy. No a pokračovalo to nakoniec správou Slovenskej informačnej služby o tom, ako sa manipulujú trestné konania, ako sa vymýšľajú dôkazy, ako sa nahovárajú svedkovia na krivé výpovede, no a končí to dnes tým, že že všetky tieto dôkazy sa preukazujú legálnymi nahrávkami, kde kľúčovou z týchto nahrávok je jedna, ktorá hovorí o tom, kde sa vyšetrovatelia medzi sebou bavia, že dostali pokyn spraviť zo SMER-u zločineckú skupinu. Myslím si, že všetky tieto dôvody, ktoré som povedal, by sami o sebe stačili v každej štandardnej demokratickej krajine na to, aby už dávno vláda...
8. 12. 2022 18:40:04 - 18:40:04 79. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Ja mám procedurálny návrh (Zaznievanie gongu.) a to aby, chcem vás poprosiť, aby ste zabezpečili poriadok v rokovacej sále a to najmä, aby pán poslanec Pročko tu nevykrikoval, aby sa vo faktických poznámkach venoval tomu čomu sa má venovať, teda rečníkovi, ktorý rečnil v rozprave a nie iným poslancom tu v pléne. Toto je bezprecedentná a stalo sa to dnes už x-tý
krát. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ďakujem za upozornenie. Do rozpravy sa teraz hlási ako člen vlády v zmysle rokovacieho poriadku pán minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. A chcem ešte ostatných kolegov upozorniť, že tak isto sa do rozpravy hlási, pardon, aj pán minister školstva Ján Horecký, takže ostatní zatiaľ až po nich. O 19-tej končíme samozrejme, takže potom budeme pokračovať zajtra ráno o 9-tej.
7. 12. 2022 16:55:04 - 16:55:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážení kolegovia, naozaj by som chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, padlo to tu už niekoľkokrát v rozprave, ale po posledných, alebo ostatných slovách pána poslanca Kremského by som chcel zopakovať, že my nezavádzame žiadnu novú právnu úpravu, ktorá by zvyšovala náklady zamestnávateľom oproti doterajšiemu stavu.
Tie príplatky, ktoré sú v tomto návrhu zákona, sa len vracajú do roka spred roka 2020, kedy tieto príplatky percentuálne naviazané na minimálnu mzdu, tak ako sú stanovené, boli výsledkom kompromisných dohôd medzi zamestnávateľmi a medzi odborovými zväzmi. Čiže už v roku, spred roka 2020, tá právna úprava, ku ktorej sa vraciame teraz, ktorá bola len dočasne zmrazená, bola kompromisným výsledkom medzi odbormi a zamestnávateľmi, čiže hovoriť tu o tom, že zavádzame niečo nové, neprimerané, skokové pre zamestnávateľov, si myslím, že, že je nefér, pretože my len sa snažíme rozmraziť to, čo bolo výsledkom dohôd medzi zamestnancami a zamestnávateľmi pred rokom 2020 a myslím si, že zamestnancom, ktorí pracujú v takýchto neštandardných časoch, a to soboty, nedele a v noci, naozaj takýto príplatok za takúto neštandardnú a náročnú prácu naozaj patrí a nemali by sme im my závidieť a mali by sme im ju dopriať.
Ďakujem pekne.
7. 12. 2022 16:40:04 - 16:40:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Kremský, pravdou je to, čo ste povedali, že to sú minimálne sumy príplatkov, ktoré sú v zákone, ako hovoril aj pán spravodajca. Tieto sa v zásade rozmrazujú len minimálnym spôsobom, pretože sa to vracia späť z roku 2020 a zase od toho roku 2020 tá minimálna mzda takým dramatickým spôsobom nestúpla, aby to urobilo taký dramatický rozdiel na týchto príplatkoch. A pokiaľ sa bavíme o tých minimálnych sumách, tak treba ešte povedať a zdôrazniť, že v návrhu zákona je možnosť v prípade, ak sa táto práca vykonáva pravidelne v nedeľu, sviatok alebo v noc, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na znížení tejto percentuálnej výšky sumy príplatkov, čiže ak to bude naozaj neprimeraná záťaž pre podnikateľa, tak podnikateľ má stále právo sa so zamestnancom dohodnúť aj na znížení tejto sumy, čiže myslím si, že tu kompromis, z ktorého sa dá vychádzať.
A ako som už povedal, my sme urobili ústupky v tomto návrhu zákona aj v tom zmysle, že sme zrušili jednotlivé sumy minimálnych mzdových nárokov podľa jednotlivých stupňov obtiažnosti práce, čiže tuná sme zamestnávateľov odbremenili od tejto povinnosti naviazať tieto sumy minimálnych mzdových nárokov na rast minimálnej mzdy, takže si myslím, že tento návrh, ktorý tu teraz máme po tomto, ak sa schváli pozmeňovací návrh, ktorým toto vypúšťame, tak si myslím, že to je prijateľný kompromis pre všetkých, aj pre zamestnávateľov, aj z hľadiska teda posunutia účinnosti až od pol roka 2023, kedy v zásade to tých zamestnávateľov bude stáť len polovičné náklady za budúci rok.
Ďakujem.
7. 12. 2022 16:10:04 - 16:10:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Oravec, no je to pochopiteľné a samozrejme, že podnikatelia nebudú úplne šťastní a spokojní. Veď nikdy nie sú šťastní a spokojní, keď majú svojim zamestnancom dať viac peňazí. Vidíme to každý rok pri schvaľovaní minimálnej mzdy, aj pri akýchkoľvek navýšeniach, ktoré by sa ich, ich mali, mali dotknúť. Avšak, avšak nemyslím si a myslím si, že to je trošku z vašej strany strašenie, že príde k prepúšťaniu zamestnancov, pretože, pretože vo veľa prípadoch majú na základe kolektívnych zmlúv títo zamestnanci dokonca vyššie príplatky, ako sú stanovené v tomto, v tomto návrhu.
No a pokiaľ hovoríte o tom, že, že ide o podraz vo vzťahu k podnikateľom, tak s týmto absolútne nemôže súhlasiť, vzhľadom k tomu, že v roku 2020, keď sa tieto príplatky zmrazovali na úroveň roku 2020, boli jasne a jednoznačne deklarované, že je to dočasné opatrenie. Dočasné opatrenie kvôli covidu a kvôli práci neštandardnej, mimo štandardného pracovného času, a tam by to bola naozaj neúmerné zaťaženie pre podnikateľov. Ale dnes sme už v úplnej inej situácii a keďže bolo to opatrenie prezentované ako, ako dočasné, tak my nezavádzame nič nové. Opakujem a zdôrazňujem to, my nezavádzame nič nové.
My sa vraciame do stavu spred roka 2020 a tie príplatky sú naviazané na rast minimálnej mzdy presne takisto ako boli spred roka 2020. Je pravdou, že medzičasom minimálna mzda stúpla, ale to sa predpokladalo z hľadiska inflácie aj pred rokom 2020. Čiže tu podnikatelia nemôžu povedať, že my zavádzame nejaké nové opatrenia. Tie opatrenia sú tie isté, čo boli pred rokom 2020. My ich len rozmrazujeme. A tam si myslím, že toto nie je žiaden podraz, a tam sme urobili aj ten ústupok, že sme posunuli účinnosť toho zákona až od polovičky roku 2023, aby sa na to vedeli pripraviť, aby si vedeli na to, na to rozpočto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 12. 2022 15:55:04 - 15:55:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Šeliga, ďakujem pekne za podporu tohto návrhu zákona. Je treba povedať, že my sme, asi všetci dobre viete, že tento návrh zákona sa presúval ešte z minulej schôdze a to práve z toho dôvodu, že prebiehali rokovania tak s ministerstvom práce, s pánom ministrom Krajniakom, ako aj prebehli rokovania so zástupcom zamestnávateľských zväzov a so zástupcami odborového zväzu, pričom viac-menej so zástupcami odborového zväzu sme sa, sme sa dohodli a so zástupcami zamestnávateľov sme sa nie úplne dohodli, ale práve preto, že sme sa nie úplne dohodli, tak sme pristúpili na kompromis, kde, ktorý spočíva v tom, že sme vypustili z tohto návrhu zákona uplatňovanie sumy minimálneho mzdového nároku naviazaného na rast minimálnej mzdy. Ten zostal, zostáva v zákone zachovaný tak, ako bol nastavený pánom ministrom Krajniakom v roku 2020, keď boli tieto, tieto sumy minimálneho mzdového nároku zmrazené. A my sa vraciame do spred roku 2020 len s príplatkami za prácu v neštandardnom čase, to znamená v noci a v soboty a nedele.
Treba povedať, že tá konštrukcia príplatkov, ku ktorému sa vraciame spred roka 2020, už je kompromisným riešením, pretože vôbec vyrokovanie týchto príplatkov v takých percentuálnych sadzbách ako, ako navrhujeme a ako boli pred rokom 2020 už boli výsledkom kompromisných rokovaní medzi zamestnávateľmi a odbormi a zmrazili sa v roku 2020 len z dôvodu covidu a z dôvodu toho, že boli nariadené tzv. homeoffice alebo práca z domu v neštandardnom čase a tam by boli naozaj tieto príplatky v tom prípade neúmerné. Ale dnes sme už opäť v situácii štandardnej a situácii, situácii ako bola spred roku 2020, tak vidíme, že je tu dôvod na to, aby sme sa vrátili aspoň... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 12. 2022 12:40:07 - 12:40:07 78. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Kolíková, asi zhodneme na tom, že v štáte všetka moc pochádza od, od občanov. Dokonca, respektíve hovorí to aj samotný Čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. To, že občania svoju moc prenesú na volených zástupcov, to neznamená, že im tá originálna kompetencia a právomoc sa odoberá. Oni ich len dočasne poverujú svojich volený, volených zástupcov. A z tohto dôvodu teda nesúhlasím s tým, že tí občania, ktorí takto majú originálnu kompetenciu a originálnu moc v štáte, že by nemali mať právo rozhodovať v referende aj o týchto otázkach.
Naša ústava hovorí jednoznačne čo nemôže byť predmetom referenda a všetko ostatné predmetom referenda môže byť. To, že Ústavný súd povedal, že to musí byť zakotvené v ústave, je len, je len nedokonalosť ústavného textu, ale z dnešného znenia ústavy zasa je všetko, čo nie je vylúčené a je predmetom verejného záujmu, tak, tak môže byť predmetom referenda. Čiže toto, to s týmto nemôžem súhlasiť.
A to, čo ste povedali, že by tu boli permanentne nejaké referendá počas volebného obdobia, s tým tiež nie je možné súhlasiť, lebo vyzbierať 350-tisíc podpisov nie je úplne jednoduchá záležitosť. Občania nedajú svoj podpis len tak na hocičo. To, že sa teraz podarilo vyzbierať najprv 650-tisíc podpisov a potom ďalších vyše 400-tisíc podpisov, je naozaj dôsledkom toho, že občania sú nespokojní s tým, ako funguje táto vláda. A to takáto situácia tu nebude permanentne, čiže takúto obavu, takáto obava je podľa mňa úplne neprimeraná.
Ďakujem.
7. 12. 2022 12:25:07 - 12:25:07 78. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, toto je procesná otázka, ktorú určite vyrieši aplikačná prax, a myslím si, že takisto ako prezident Slovenskej republiky môže vyhlásiť referendum, má na to presne stanovený zákonný postup, tak takým istým spôsobom by vedel prezident aj zrušiť vyhlásené referendum na návrh petičného výboru. Samozrejme, ak to bude mať ako ústavnú povinnosť, čo týmto by sme chceli zaviesť.
Ďakujem.
7. 12. 2022 12:25:07 - 12:25:07 78. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len veľmi v stručnosti krátko vyjadril vôbec k tomuto návrhu zákona ako takému. Myslím si, že na túto tému už bolo aj tu v rozprave, aj v prvom čítaní, aj pri iných príležitostiach už povedané veľa. Vzhľadom však na aktuálnu politickú situáciu len chcem zdôrazniť, že prijatie tohto návrhu ústavného zákona aj vzhľadom na nález Ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že skrátiť volebné obdobie je možné v zásade len na základe ústavného textu a v ústavnom texte v súčasnosti absentuje tá možnosť skrátiť volebné obdobie, či už formou rozhodnutia zákonodarného zboru, alebo prostredníctvom referenda. Absentuje teda v ústave a je potrebné na to, aby takéto sa niečo sa mohlo udiať, je potrebné novelizovať Ústavu Slovenskej republiky, čo sa týmto návrhom zákona realizuje. A preto by som chcel požiadať všetkých prítomných poslancov, aby sme vyhoveli aj názoru Ústavného súdu a aby sme podporili tento návrh ústavného zákona.
Okrem toho, vzhľadom k tomu, že prebieha, respektíve už bolo vyhlásené, vyhlásené referendum s podobným obsahom, ako je návrh tohto ústavného zákona, tak pociťujeme potrebu doplniť a reagovať na túto situáciu úpravou aj ústavného textu v tom zmysle, že ak by došlo k zmene ústavy v tej veci, ktorej obsahom je už aj vyhlásené referendu, tak aj do budúcna, ak by už bola podaná petícia alebo prípadne vyhlásené referendu a medzičasom do konania takéhoto referenda by došlo k zmene ústavy, v obsahu ktorého bude doručená petícia alebo vyhlásené referendum, tak je potrebné na takúto situáciu mať ústavnú poistku a mať možnosť takéto referendum zrušiť aj vzhľadom na šetrenie finančných zdrojov, aj vzhľadom na to, aby nedošlo k situácii, že sa mení text ústavy, ktorý bol medzičasom, medzičasom zmenený. A z tohto dôvodu teda si dovolím predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý reaguje na túto situáciu a ktorý na základe návrhu petičného výboru vlastne vysloví povinnosť prezidentovi Slovenskej republiky zrušiť už buď vyhlásené referendum, alebo ho nevyhlásiť. V prípade teda ak dôjde napríklad k zmene ústavy, ako som hovoril doteraz.
Myslím si, že takáto ústavná poistka je nevyhnutná aj z hľadiska potom aplikácie návrhov, ktoré by prípadne boli prijaté v referende a ktoré by odporovali už medzitým zmenenému textu ústavy. Z tohto dôvodu teda podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Teraz v zmysle zákona o rokovacom poriadku, vážený pán predsedajúci, oznamujem, že začínam čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 1163.
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1163) sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa dopĺňa nový bod 2, ktorý znie:
„2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1, pred konaním referenda na návrh petičného výboru."."
Zostávajúce body sa primerane preznačia.
Skončil som. Ďakujem pekne.