Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 9:53:19 - 9:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne. Skôr ako začnem reagovať na pána Richtera, pán poslanec Kuffa Štefan, ja myslím, že by ti zle padlo, keby takto ako ty si ignoroval s ministrom financií prejav bývalého ministra práce a sociálnych vecí, by ti to zle padlo, som mal o tebe vyššiu mienku, si sa dal zneužiť nato, aby bývalý premiér, absolútne ignoroval tento prejav. Je mi z toho ľúto.
A teraz, dobre, pardon, ospravedlňujem sa, ale naozaj to som nevedel prežiť toto. A chcem povedať k tomu, že áno, ja som už hovoril predtým v skrátenom čítaní, že prídavky na deti sú extrémne dôležitou vecou. Áno, sú extrémne dôležitou, prorodinná politika musí existovať a musí byť správna. Som naozaj všetkými zato, samozrejme, tak ako to spomenul aj minister financií, aj ja som to spomenul predtým, ten environment okolo toho je, bez toho to prakticky vôbec nemôže existovať. Na čo by som chcel v krátkosti reagovať je to, že tu sa vytvára dojem, ako keby SMER pre prorodinnú politiku vôbec nikdy nič nerobil. Však ja som si to včera prešiel a len poviem pár vecí. Zvýšenie materskej na 100 % čistého príjmu umožnilo mamičkám aj otcom naraz poberať túto dávku. Zvýšil sa rodičovský príspevok o 150 euro, zaviedli sa obedy zadarmo, príspevok na školské potreby pre prvákov, zabezpečilo sa, aby v prípade deflácie neklesli dávky pre rodiny s deťmi a zdravotne znevýhodnenými, atď., atď. mohli by sme ešte v tomto naozaj pokračovať.
Takže áno, záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku, v tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene, problém je ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.
===== záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku. V tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene. Problém je, ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuriak, nech sa páči, s faktickou.
20. 5. 2022 9:53:19 - 9:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne. Skôr ako začnem reagovať na pána Richtera, pán poslanec Kuffa Štefan, ja myslím, že by ti zle padlo, keby takto ako ty si ignoroval s ministrom financií prejav bývalého ministra práce a sociálnych vecí, by ti to zle padlo, som mal o tebe vyššiu mienku, si sa dal zneužiť nato, aby bývalý premiér, absolútne ignoroval tento prejav. Je mi z toho ľúto.
A teraz, dobre, pardon, ospravedlňujem sa, ale naozaj to som nevedel prežiť toto. A chcem povedať k tomu, že áno, ja som už hovoril predtým v skrátenom čítaní, že prídavky na deti sú extrémne dôležitou vecou. Áno, sú extrémne dôležitou, prorodinná politika musí existovať a musí byť správna. Som naozaj všetkými zato, samozrejme, tak ako to spomenul aj minister financií, aj ja som to spomenul predtým, ten environment okolo toho je, bez toho to prakticky vôbec nemôže existovať. Na čo by som chcel v krátkosti reagovať je to, že tu sa vytvára dojem, ako keby SMER pre prorodinnú politiku vôbec nikdy nič nerobil. Však ja som si to včera prešiel a len poviem pár vecí. Zvýšenie materskej na 100 % čistého príjmu umožnilo mamičkám aj otcom naraz poberať túto dávku. Zvýšil sa rodičovský príspevok o 150 euro, zaviedli sa obedy zadarmo, príspevok na školské potreby pre prvákov, zabezpečilo sa, aby v prípade deflácie neklesli dávky pre rodiny s deťmi a zdravotne znevýhodnenými, atď., atď. mohli by sme ešte v tomto naozaj pokračovať.
Takže áno, záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku, v tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene, problém je ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.
===== záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku. V tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene. Problém je, ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuriak, nech sa páči, s faktickou.
20. 5. 2022 9:53:19 - 9:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne. Skôr ako začnem reagovať na pána Richtera, pán poslanec Kuffa Štefan, ja myslím, že by ti zle padlo, keby takto ako ty si ignoroval s ministrom financií prejav bývalého ministra práce a sociálnych vecí, by ti to zle padlo, som mal o tebe vyššiu mienku, si sa dal zneužiť nato, aby bývalý premiér, absolútne ignoroval tento prejav. Je mi z toho ľúto.
A teraz, dobre, pardon, ospravedlňujem sa, ale naozaj to som nevedel prežiť toto. A chcem povedať k tomu, že áno, ja som už hovoril predtým v skrátenom čítaní, že prídavky na deti sú extrémne dôležitou vecou. Áno, sú extrémne dôležitou, prorodinná politika musí existovať a musí byť správna. Som naozaj všetkými zato, samozrejme, tak ako to spomenul aj minister financií, aj ja som to spomenul predtým, ten environment okolo toho je, bez toho to prakticky vôbec nemôže existovať. Na čo by som chcel v krátkosti reagovať je to, že tu sa vytvára dojem, ako keby SMER pre prorodinnú politiku vôbec nikdy nič nerobil. Však ja som si to včera prešiel a len poviem pár vecí. Zvýšenie materskej na 100 % čistého príjmu umožnilo mamičkám aj otcom naraz poberať túto dávku. Zvýšil sa rodičovský príspevok o 150 euro, zaviedli sa obedy zadarmo, príspevok na školské potreby pre prvákov, zabezpečilo sa, aby v prípade deflácie neklesli dávky pre rodiny s deťmi a zdravotne znevýhodnenými, atď., atď. mohli by sme ešte v tomto naozaj pokračovať.
Takže áno, záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku, v tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene, problém je ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.
===== záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku. V tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene. Problém je, ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuriak, nech sa páči, s faktickou.
20. 5. 2022 9:53:19 - 9:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne. Skôr ako začnem reagovať na pána Richtera, pán poslanec Kuffa Štefan, ja myslím, že by ti zle padlo, keby takto ako ty si ignoroval s ministrom financií prejav bývalého ministra práce a sociálnych vecí, by ti to zle padlo, som mal o tebe vyššiu mienku, si sa dal zneužiť nato, aby bývalý premiér, absolútne ignoroval tento prejav. Je mi z toho ľúto.
A teraz, dobre, pardon, ospravedlňujem sa, ale naozaj to som nevedel prežiť toto. A chcem povedať k tomu, že áno, ja som už hovoril predtým v skrátenom čítaní, že prídavky na deti sú extrémne dôležitou vecou. Áno, sú extrémne dôležitou, prorodinná politika musí existovať a musí byť správna. Som naozaj všetkými zato, samozrejme, tak ako to spomenul aj minister financií, aj ja som to spomenul predtým, ten environment okolo toho je, bez toho to prakticky vôbec nemôže existovať. Na čo by som chcel v krátkosti reagovať je to, že tu sa vytvára dojem, ako keby SMER pre prorodinnú politiku vôbec nikdy nič nerobil. Však ja som si to včera prešiel a len poviem pár vecí. Zvýšenie materskej na 100 % čistého príjmu umožnilo mamičkám aj otcom naraz poberať túto dávku. Zvýšil sa rodičovský príspevok o 150 euro, zaviedli sa obedy zadarmo, príspevok na školské potreby pre prvákov, zabezpečilo sa, aby v prípade deflácie neklesli dávky pre rodiny s deťmi a zdravotne znevýhodnenými, atď., atď. mohli by sme ešte v tomto naozaj pokračovať.
Takže áno, záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku, v tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene, problém je ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.
===== záverom chcem povedať, áno, je naozaj dôležité ďalej budovať prorodinnú politiku. V tomto oceňujem toto, tento návrh, to musím povedať veľmi otvorene. Problém je, ako to spomenul aj môj predrečník, že kde nájsť presne tie zdroje.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuriak, nech sa páči, s faktickou.
19. 5. 2022 17:02:07 - 17:02:30 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, len aby som tomu ešte raz dobre rozumel. Prerokujú sa teraz všetky tri zákony a až po, po ich skončení sa bude hlasovať o všetkých troch.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Áno, a buď to bude dnes o devätnástej...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
To už rozumiem, ostatné jasné.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
...alebo sa rokuje po devätnástej.

Baláž, Vladimír poslanec NR SR
Áno.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ale hlasuje sa až o deviatej.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Ale nehlasuje sa samostatne po zákone jednom. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna. "Zajtra o deviatej". Ruch v sále.)
19. 5. 2022 16:22:34 - 16:23:30 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. zažívam takú ilúziu de javú lebo vyzerá to tak ako ja som teda z výboru pre zdravotníctvo ako keď na zdravotníctve sa rozprávajú vládni poslanci medzi sebou, opozícia je tam vlastne zbytočná nemám tam vlastne ani čo robiť lebo všetko si jedni na druhých vykričia a povedia takže vlastne vy si vystačíte úplne samí, to je úplne geniálne. Fakt, naozaj to, to je, to je, to je teda vtipné poviem, že to je fakt neuveriteľné. Tak ja neviem teda, že, že na ktorej strane je tá pravda ale problém je ten, že takto to teda nemôže fungovať, to si musíte všetci vstúpiť do svedomia, takto to nemôže fungovať no. Spamätajme sa troška, aj vy sa spamätajte, dohodnite sa niekde normálne príďte s normálnymi návrhmi, no asi všetko.
19. 5. 2022 15:44:36 - 15:46:32 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán kolega, chcel by som sa venovať v mojej faktickej poznámke jednému aspektu z vašej reči a ten aspekt je tá prorodinná politika. Vy ste na začiatku povedali v tej, tej, v tom, z toho kúska z vašej reči, že zvýšiť rodinné prídavky na deti nie je riešenie toho, aby sa zvýšila, zvýšila pôrodnosť na Slovensku alebo hocikde. Ja nie som si celkom istý, či to tak je. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý aspekt pre tých ľudí, aby mali viac peňazí do toho začiatku. A nie je pravda čo sa tuto rozpráva, že strana SMER s tým nič nerobila, robila, ale to tu nie je podstatné. Ale potom ste prešli do niečoho čo ja považujem za najdôležitejšie. Povedali ste, že to čo je podstatné v tom všetkom je ten enviroment okolo toho celého. Proste to v akej krajine žijeme, či sa cítime bezpeční, či tu máme dobré sociálne alebo školské alebo zdravotné služby a to je, tam ste udreli klinček po hlavičke. Áno, to je naozaj najdôležitejšie a vtedy tí ľudia budú mať a budú chcieť mať deti a budú chcieť ich vychovávať priamo na Slovensku. Ale s tým nesúvisí len tento zákon, s tým súvisí celá politika, celá tá verejná politika tak ako by sme ju mali robiť. A bohužiaľ, z môjho pohľadu akýkoľvek projekt táto vláda zobrala do rúk a môžem tu rozprávať o obnove, o dôchodkovej reforme, o nájomných bytoch alebo čokoľvek, všetko je spackané, nič nefunguje poriadne ako by malo. A toto je naša najväčšia chyba. Ľudia strácajú dôveru vo vedenie štátu, strácajú dôveru v normálny život v tejto republike. A toto je to čo nás bude veľmi dlho mrzieť, pretože my určitým spôsobom prikladáme ruku k tomuto dielu. Ďakujem.
3. 5. 2022 17:56:24 - 17:58:25 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Ďakujem veľmi pekne. To vystúpenie bolo veľmi-veľmi dobré a obsahovalo, samozrejme, za tých dvadsať minút strašne veľa tých bodov, ktoré by bolo treba, samozrejme, spomenúť, ktoré sú veľmi dôležité. Ale ja sa určitou obchádzkou, skratkou, bajpasom chcem odstať k tomu, čo považujem za naozaj dôležité. Už to tu spomenuli aj kolega Zahorčák, aj kolega Fico, a to je parlamentarizmus, to je postavenie nášho parlamentu v sústave našeho, nášho štátu a vôbec parlamentarizmu ako takého v pohľade dejín celého sveta.
Je strašná škoda, pán kolega Faič, že tvoje vystúpenie nepočúvali koaliční poslanci. Budú sa to musieť naučiť, veď aj ich priškripne ťažká chvíľa, nebude to vždy také jednoduché. Ten parlament je preto taký vyvážený, aby mohol plniť svoju funkciu, však tu sú proste zvolení ľudia, ktorých volili voliči a tí voliči majú mať svoje zastúpenie. To je moderný štát, tak vyzerá moderný štát. Nie je možné, dokonca si myslím, že je to chyba v našom ústavnom systéme, že môžme dať do väzby poslanca Národnej rady, ktorý je de jure nevinný. Čiže v tú dobu nemôže vlastne vykonávať svoj mandát. Nad tým sa tiež treba veľmi zamyslieť.
Vážení koaliční kolegovia, vážení spoluobčania, rozhodnutia v živote sú veľmi ťažké, od malých rozhodnutí každodenných po veľké, ktoré sa konajú teraz. Zamyslime sa nad nimi, raz bude trúbiť trúba v údolí Josafat.
3. 5. 2022 10:03:12 - 10:05:12 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem.
Vážený pán poslanec Pellegrini, skúsim vytiahnuť niektoré, niektoré okamihy z vášho prejavu. Prvý je asi ten, ktorý aj mňa strašne zarazil vtedy, keď sa tu čítala správa SIS. Čiže v zásade vznikla tu skupina ľudí, orgánov činných v trestnom konaní, prokurátorov, policajtov, zdá sa, že aj sudcov, ktorí pracujú na politickú objednávku. Toto, čo som povedal teraz, je už tak sprofanované, že keď to teraz poviem nahlas, tak vlastne nikomu sa ani nič nezachveje vo vlastnom tele. A to je neuveriteľné. To je neuveriteľné, keď si premyslíte tie dôsledky toho, čo sa vlastne deje. Neuveriteľné! Však všetci tí, čo to budú robiť, to sú ľudia, ktorí kopírujú 50. roky a budú sa za nich celé ich rodiny hanbiť. To je neuveriteľné, naozaj.
Druhá vec, ktorú by som chcel zvýrazniť, je väzba. My sme z nejakého inštitútu väzby, ktorý mal ochraňovať, samozrejme, celé okolie a zakryť tých zločincov na dobu, kedy mohli ovplyvňovať svoje prostredie, urobili niečo ako inkvizičný súd. Bez akejkoľvek, bez akéhokoľvek odsúdenia viny zneužívame väzbu. A keď sa už ukazovalo, že ten inštitút väzby po zatvorení šéfa SIS budeme môcť upraviť na nejakú normálnu mieru, aspoň podľa Českej republiky, kde to nemôže byť viac ako tri mesiace, sme všetci tento proces znova prehrali. A väzba sa zneužíva na čisto politické ciele. To je neprijateľné. Ešte raz, neprijateľné.
Ale zdá sa, že hovoríme slepým očiam a hluchým ušiam. Snáď verejnosť pochopí, že čo sa tu deje. A dúfam, že aj poslanci, ktorí budú hlasovať, budú chápať, v akom vážnom ohrození existuje demokracia na Slovensku.
28. 4. 2022 15:44:11 - 15:46:11 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, snáď k tomu vystúpeniu pána Blahu a tomu, čo sa deje, len dve poznámky.
Prvá poznámka je, že je bezpochybné, že história zaznamená roky po roku 2020 ako roky temna. V tomto období nás postihol COVID, bezprecedentná agresia Ruska voči Ukrajine a vojna na Ukrajine a ešte čo je najhoršie, vláda, ktorá teraz vládne. Budeme si na to pamätať. Budú si na to pamätať naše deti, ktoré sa o tom budú učiť v škole. Je to neskutočná hanba nám všetkým, že sme toto dovolili.
Druhá poznámka. Nedá sa neopakovať, nedá sa to neopakovať, aby sme si to všetci utvrdili v hlavách, lebo napriek tomu, že nikoho v tomto pléne nechcem podceňovať, zdá sa mi, ako keby tu to nebolo niekomu jasné. Pán Fico je obvinený. Nikto nezakázal nikomu, aby ho vyšetroval. Nikto. Ani my. Ani my teraz nerozhodujeme o tom, či bude vyšetrovaný alebo nebude vyšetrovaný.
My teraz rozhodujeme o tom, či pôjde do väzby. Do väzby, ktorú ste vy, táto vláda, zmenili na inkvizíciu, na temné väzenie, kde týrate ľudí len preto, aby ste dostali akékoľvek priznanie od nich. Je to naozaj neúctivé a hanebné. Je to predsa len politik opozície, treba tu troška zadržať dych, nech ste už akokoľvek nahnevaní, sklamaní alebo akokoľvek nenávidíte týchto ľudí. Zamyslite sa, prosím, nad tým, však vy sa tiež raz budeme musieť pozrieť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 2. 2022 15:19:51 - 15:20:57 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne. Predseda Kéry vyjadril iste svoj postoj k tomu, k týmto dňom a k týmto udalostiam, ktoré sa teraz dejú vo svete a vyjadril aj postoj poslaneckého klubu SMER. Žiaľ, čakali sme všetci dnes, keď sa prihlásili štyria do rozpravy, že tu zaznie spoločný hlas od opozície aj od koalície k udalostiam, ktoré sa nás všetkých veľmi dotýkajú. Žiaľ, musím povedať, že kolegovia z koalície zneužili vo faktických poznámkach tieto prejavy na to, aby vyliali kýble špiny znova na opozíciu. To je strašne, strašná škoda. Však možno si to zaslúžime a budete mať ešte veľa času, ale v tomto, v tomto jednotlivom okamihu, ktorý teraz zažívame, sme mohli ísť aspoň ruka v ruke v podpore ukrajinských ľudí.
Ďakujem pekne.
3. 2. 2022 10:38:12 - 10:38:15 55. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 853 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ja sa len poďakujem, ďakujem pekne.
3. 2. 2022 10:31:30 - 10:35:30 55. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne a kolegovia, nebudem veľmi dlhý. Chcem plne podporiť návrh kolegu Rašiho so všetkou vážnosťou, ktorá k tomuto návrhu patrí. Je škoda, že ten návrh si vypočuje tak málo ľudí.
Situácia v zdravotníctve je veľmi-veľmi vážna. Stále všetci o tom čítame a hovoríme, ale prakticky nič sa s tým nerieši a nič sa s tým nerobí. Keď si zobereme nárast platový v okolitých štátoch, kde naši zdravotnícki pracovníci veľmi ľahko môžu ísť, pretože sú tam aj žiadne, nie sú tam žiadne rečové bariéry, ako napríklad v Čechách, ale, samozrejme, aj do Rakúska, dokonca do Maďarska či do Poľska, musíme povedať, že mám celkom vážne obavy o budúcnosť v zdravotníctve. Napriek všetkým rečiam, ktoré sa tu viedli dlhodobo o tom, ako je strašne zničené zdravotníctvo na Slovensku, zdravotníci a zdravotníctvo ukázali plnú výkonnosť za dva roky pandémie, plnú výkonnosť. Urobili všetko, čo treba pre záchranu života a zdravia našich obyvateľov. Nikto nemá ani kúsok elementárnej slušnosti, aby s tými ľuďmi rozprával.
My sme mali zdravotnícky výbor, kde prišli predstavitelia sestier a záchranárov, aby rozprávali o navýšení ich základných platov. Napriek prísľubu ministerstva financií nikto stade neprišiel. Tento tristný nezáujem je katastrofálny. Ja ani celkom dobre nerozumiem, či oni žijú v reálnej dobe, či vedia, že čo sa vlastne vôbec deje. Tí ľudia, ktorí v zdravotníctve pracujú, potrebujú mať aspoň nádej, že sa niečo zmení, ale nemení sa absolútne nič. Absolútne nič. Záchranári deklarovali, že potrebujú 12 mil. euro na to, aby splnilo všetky ich koeficienty, ktoré potrebujú z hľadiska ich navýšenia miezd. Napriek tomu, že sme minuli takmer miliardu euro, ak nie viac – kolega Raši to istotne spresní – na rôzne, prepáčte mi ten výraz, blbosti, ako bolo testovanie, lotéria, vyplácanie hocikomu peňazí len tak z brucha len kvôli nejakému piár, tak napriek tomu nemáme 12 mil. euro, aby sme pomohli záchranárom? To je predsa neuveriteľné. My potrebujeme dať do systému okolo 200 až 300 mil. euro. Tie peniaze sú odsúhlasené s Útvarom hodnoty za peniaze. Napriek tomu sa nikto nedebatuje so zdravotníkmi o tom, že čo má s nimi robiť.
Doktor Visolajský kričí ako posledný z Titanicu, potápajúcej sa lode, o pomoc, ale nikto sa možno viac ako pol roka s ním ani nechce stretnúť. Ja nerozumiem tomu.
Ak opadne tá pandémia a ľudia si uvedomia, zdravotníci uvedomia, že ako bezcitne a bezohľadne sa s nimi zaobchádzalo, tak nás čakajú naozaj veľmi ťažké časy. Preto ešte raz vravím, podporujem tento návrh a prosím všetkých, aby sa zamysleli, pretože tie peniaze tu sú a dajú sa na to minúť. Kolega Raši to povedal na výbore celkom jasne: ak vadí, že je to opozičný návrh, prijmite ho, zmeňte, urobte nejaký iný návrh, my ho istotne podporíme.
Ďakujem veľmi pekne.
3. 2. 2022 10:14:53 - 10:15:23 55. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne. Nechcem veľmi vstupovať do tej debaty kolegom iuris utriusque doktorom, ale tu opakovane zazneli nejaké informácie z toho, ako lekári pracujú dovtedy, kým nemajú atestáciu, a tu treba jednoznačne povedať, že lekári nemôžu samostatne pracovať. Nemôžu samostatne pracovať, môžu pracovať len pod dozorom, dokedy nemajú urobenú príslušnú atestačnú skúšku.
Ďakujem.
30. 11. 2021 11:21:20 - 11:21:31 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ospravedlňujem sa, že vás zdržujem, ale pri tlači 663 som sa pomýlil a hlasoval som za, chcel som sa zdržať.
Ďakujem pekne.
9. 11. 2021 10:50:37 - 10:51:28 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Ja vám teda neďakujem za vaše vystúpenie. Ja ani nechcem teraz vravieť, na ktorej strane by som bol z hľadiska zákona, ale nehnevajte sa na mňa, pán kolega, ja tomu nerozumiem, prečo tak príkro, drzo, arogantne vystupujete. Koho? Ak chcete niekoho presvedčiť, tak ho presviedčajte, ale prečo takýto tón? Ako si to vôbec dovoľujete? To je proste tak drzé a tak chrapúnske voči kolegom, ktorí tu sedia, že to je neuveriteľné pre mňa. Prosím vás pekne, ak chcete mať nejakú budúcnosť, akúkoľvek, ako politik, ako človek odborník alebo ako človek vôbec, tak troška kroťte svoj, neviem, či povedať temperament alebo čítajte viac kníh, alebo ja neviem, čo vám mám viac poradiť, ale prosím vás, niečo s tým urobte. To je naozaj neuveriteľné. Ďakujem pekne.
28. 9. 2021 17:15:02 - 17:15:02 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Jasné, nechcem sa, samozrejme, hádať, ale ja som si to teda nevšimol, žeby to tu bolo odhlasované pri otvorení schôdzi, že budeme hlasovať po skončení rozpravy, čo si myslím, že nebolo odhlasované, takže s týmto veľmi nesúhlasím, ako mi to vysvetľujete. Práve preto sa pýtam, aby ste nám to povedali, a ja vám budem osobne vďačný. Ďakujem, pán predsedajúci.
28. 9. 2021 17:14:57 - 17:15:41 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím vás pekne, keďže to na začiatku nebolo vysvetlené, viete mi povedať, aký bude priebeh schôdze? (Reakcia z pléna a smiech v sále.)
21. 9. 2021 15:13:08 - 15:14:15 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem. Ja chcem kolegovi Rašimu poďakovať za jeho prejav, ktorý bol veľmi fundovaný, odborný, bez nejakých zbytočných politických ťahaníc a škriepok a tak ďalej.
Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby si predkladatelia to možno ešte raz všetko vypočuli, lebo tie, tie poznámky sú strašne dôležité, strašne dôležité, lebo raz príde ten odpočet toho, čo sa tu vytvorilo, a raz sa pozrieme na to všetci, neni to akože nejaká, nejaké, nejaká hrozba, ale raz všetci sa budeme chcieť vidieť, aký to malo celé zmysel.
A naozaj veľmi silne cítiť, že to celé až taký veľký zmysel nemá, aspoň to v súčasnosti tak vyzerá, pretože je jednoznačné, že všetky tie úlohy, ktoré tento budúci inštitút bude mať, všetky sa už teraz robia alebo sa môžu robiť, ak ich treba rozšíriť na rôznych sekciách ministerstva zdravotníctva, ktoré boli v kope ako Inštitút zdravotnej politiky alebo Inštitút zdravotníckych analýz.
Takže ja ten príhovor ešte raz extrémne oceňujem a ďakujem.
21. 9. 2021 14:59:43 - 15:01:30 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani kolegyňa, ja som naozaj rád, že si, ste v tomto, v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu použili niektoré veci, o ktorých sme tu rozprávali v takom širšom kontexte v prvom čítaní. A to je to rozšírenie tej pozície pre všetky zdravotné poisťovne, ktoré tam majú byť. To je správna vec. To tak nemôže byť, že tam môže byť iba jedna poisťovňa. Potom je tam napríklad hodnotenie podľa výsledkov toho inštitútu. To je tiež veľmi dôležité. Tiež sme to hovorili. Žitie podľa svojej práce, to je tiež extrémne dôležité. Celkový ten návrh, ktorý ste predložili, nevyzerá zle. Budeme zvažovať, aby sme ho mohli podporiť.
Chcel by som ale upriamiť ešte jednu vec, a ktorá sa tu žiada, pretože vy ste ju spomenuli, a je to extrémne dôležité pre slovenské zdravotníctvo. A to je QOLI hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti z hľadiska toho objemu peňazí, ktorý máme. A tam si treba uvedomiť jednu vec, na ktorú naše zdravotníctvo aj dlhodobo zomiera, alebo dlhodobe ňou trpí, a to je, že život zachraňujúce výkony, život zachraňujúce výkony sú platené pod svoje náklady a liečba, ktorá vlastne len iluzórne predlžuje život, resp. iluzórne pomáha, a tie výsledky sú naozaj biedne, je platená niekoľkonásobne akoby podľa zákona o QOLI, čo znamená, je rok pridaného života, ktorý by mal stáť okolo 40-tisíc eur, platíme.
Ak nezmeníme tento neporiadok, si, dúfam, môžem povedať, tak budeme stále trpieť na to, že nebudeme mať dostatočných zdrojov na tú zdravotnú starostlivosť, ktorou naozaj vieme extréme pomôcť všetkým tým ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Ďakujem pekne.