Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 12. 2022 9:25:13 - 9:26:37 78. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1193, 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem veľmi pekne kolegom, kolegyniam, kolegovi za tieto faktické poznámky. Opäť môžem vyjadriť aj takú možno ľútosť, že my si to tak povieme, my, ktorí sa tomu viacej venujeme. Ja teda pevne verím, že k tejto téme sa postupne budú pridávať aj ďalší kolegovia, ktorí možno nemajú a nemajú mať odkiaľ takéto nejaké poznatky a vedomosti. Faktom je, že tak ako pri dlhodobej zdravotnej starostlivosti, pri paliatívnej starostlivosti som hovorila, že každý z nás raz zomrie, či to chceme si pripustiť, alebo nie, proste áno, každý z nás, naši blízki budú v nejakom okamihu potrebovať, aby niekto kvalifikovaný, kompetentný, ochotný, ľudsky milý bol poruke.
To znamená, že pokiaľ my sa nebudeme tomu venovať naozaj v širšom nejakom kole alebo proste pokiaľ viacej ľudí si toto neuvedomí a nezačneme to seriózne riešiť, tak doplatia na to naši blízki, doplatíme na to my všetci. A to v akých podmienkach pracujú ľudia v zariadeniach sociálnych služieb, naozaj aj Lucka Drábiková to veľmi pekne popísala. Tie ženy, poväčšinou sú to ženy, proste majú zničené chrbtice, samé musia vyhľadať zdravotnú starostlivosť alebo nebodaj skončia na invalidnom dôchodku. My potrebujeme dostať do systému viac ľudí, aby neboli tak preťažené tieto ženy a aby mali dostupnosť aj k rôznym pomôckam, čo tiež nie je vždy úplne jednoduché, aby mali zdviháky, aby mali proste zariadenia, ktoré by im pomohli v manipulácii s týmito pacientmi alebo klientmi. Čiže my potrebujeme naozaj, naozaj investovať do tejto oblasti.
A poprosím pána ministra, kebyže tiež môže sa k tomu vyjadriť.
Ďakujem.
1. 12. 2022 9:10:13 - 9:22:07 78. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1193, 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctená kolegyňa, kolegovia, je mi opäť ľúto, že pri tak dôležitej téme, akým je rozpočet na budúci rok a tie ďalšie, sme tu v takomto počte. Ja rozumiem aj tomu, že je ťažká doba aj politicky, aj ekonomicky, napriek tomu si myslím, že toto je to miesto, kde máme diskutovať o tom, ako zlepšiť rozpočet, respektíve čo ešte urobiť pre to, aby niektoré oblasti, ktoré dlhodobo sú podfinancované už neboli podfinancované.
Ako iste viete, ja sa dlhodobo snažím zlepšiť prostredie pre ľudí so zdravotným postihnutím, pre odkázaných a týmto prostredím sú aj teda sociálne služby. Podarilo sa nám v ostatnom čase navýšiť, síce postupne, ale navýšiť príspevok na opatrovanie pre neformálnych opatrovateľov a dnes by som vám chcela niečo povedať o tých formálnych opatrovateľoch, o tých, ktorí pracujú v zariadeniach a ktorí sa starajú o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ak má niekto pocit, že opatrovateľ je ten, alebo opatrovateľka je tá, ktorú poznáte z filmu Kúzelná opatrovateľka, ktorá má na starosti štyri alebo päť detí a keď niečo nefunguje, tak buchne palicou a všetko sa zmení, tak v skutočnosti to tak nie je. Takisto možno máte predstavu o tom, že zariadenia sociálnych služieb, to sú také tie pekné zariadenia pre seniorov, kde opatrovateľky napravia vankúš, možno pomôžu klientovi sa najesť, idú sa s ním prejsť, zahrajú si karty. Áno, aj takéto možno sú, ale tí opatrovatelia, o ktorých chcem hovoriť dnes, to naozaj nemajú takéto jednoduché, pretože pracujú s klientmi, ktorí sú naozaj odkázaní či už kvôli viacnásobnému zdravotnému postihnutiu, kvôli imobilite, kvôli rôznym typom psychických, psychiatrických ochorení.
Na úvod teda skúste si tipnúť, na ktorom mieste sa nachádza ohodnotenie, platové ohodnotenie takýchto opatrovateľov, keď máme ten rebríček tých platov. Je to 638. miesto, to znamená, že je 637 ďalších povolaní, ktoré sú lepšie platené, a opatrovateľky sú na 638. mieste. Ten plat sa pohybuje okolo 650 eur mesačne. Môžu byť osobné príplatky, ale nemusia, je to na šikovnosti toho riaditeľa alebo veľkorysosti zriaďovateľa, tie platy sú naozaj historicky veľmi-veľmi nízke. A tá situácia, ktorá vznikla v súvislosti aj so zvyšovaním platov v nemocniciach, kde si myslím, že je správne, že sa aj zvyšujú platy zdravotných sestier, lekárov aj iných zamestnancov nemocníc, spôsobuje to, že tieto zariadenia sociálnych služieb odrazu sa ocitajú pred takou tou otázkou že no a čo my? A tí zamestnanci úplne oprávnene chcú odtiaľ odísť. Proste keď vedia, že v nemocnici dostanú viacej peňazí, tak chcú odtiaľ odísť. Lenže problém je, že v tých zariadeniach my tých klientov už máme, to znamená, že keď oni odídu, nebude sa mať kto o nich postarať. A preto je mimoriadne dôležité a apelujem na všetkých nás, aby sme nepodcenili túto situáciu a aby či už stabilizačný príspevok, alebo aj teda navýšenie miezd aj v tomto sektore nastalo.
A z tohto miesta teda chcem dať ja verejný prísľub, predpokladám, že tak urobí aj minister financií a ďalší, že k takémuto stabilizačnému príspevku v tomto roku v zariadeniach sociálnych služieb ešte príde. Pôjde to nariadením vlády a ja pevne verím, že aspoň to bude ten prvý signál na to, aby opatrovateľky, zdravotné sestry a ďalší personál neodchádzal zo zariadení sociálnej služby. Ale to nestačí. Keď sa pozrieme na to, koľko opatrovateliek je v Rakúsku a v iných krajinách, sú to naozaj tisícky a tisícky žien, poväčšinou žien, ale aj muži, tak my potrebujeme urobiť naše prostredie odolné aj voči ponukám zo zahraničia, čo, samozrejme, nie je celkom reálne, pretože vieme, aké platy sú v Rakúsku, v Nemecku a v ďalších krajinách, ale dlhodobo proste tento sektor je podfinancovaný a my musíme, musíme konečne po rokoch urobiť zmenu aj v tejto oblasti. Čiže opäť, druhý verejný prísľub, a síce že nariadením vlády sa zmení zaradenie alebo sa zmení popis práce tak, aby opatrovateľky sa presunuli z jednej tarify do druhej. Ja budem rada a teda budem apelovať na to aj s kolegyňou Drábikovou a ďalšími, aby sme to urobili ešte v tomto roku, aby konečne v tomto roku naozaj sa presunuli opatrovateľky z jednej platovej tarify do druhej, aby to konečne bolo systémovo vyriešené. Pretože my môžme dať nejakú mimoriadnu odmenu, jednorazovú, ale to nám ten problém nerieši. Navyše keďže sme svedkami toho, že sa tu skloňujú predčasné voľby, môže dôjsť k rôznym zmenám, ja chcem, aby to, čo môžme urobiť pre budúcnosť v tejto oblasti, sme urobili aj teraz.
A prečo o tom tak hovorím? Možno vám poviem zopár zážitkov zo zariadení sociálnych služieb, kde naozaj pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. Tak ako som spomínala, nie každý klient, ktorý je v tomto zariadení, je klient, ktorý má nejaký svoj režim, ktorý ešte dokáže sa o seba čiastočne postarať. Máme množstvo ľudí so zdravotným postihnutím, s autizmom dospelých, ktorí k dnešnému dňu napríklad kebyže chcete umiestniť svojho príbuzného v nejakom takomto zariadení, či už dennom, alebo pobytovom, nemáte šancu. Nula miest je na Slovensku. To znamená, že my potrebujeme, aby vznikali aj ďalšie zariadenia, aby rodinní príslušníci si mohli oddýchnuť, pretože tie prejavy napríklad pri autistoch sú také, že oni si ubližujú. Oni ubližujú mamám, otcom, súrodencom. Keď sú vo vyššom veku majú aj rôzne svoje sexuálne potreby. Čo si myslíte, že sa deje v tých domácnostiach, kde sa sestry, matky, staré matky musia brániť pred znásilnením? A toto všetko, čo sa deje v tých rodinách, o čom my nemáme veľakrát ani potuchy, a možno niektorí my máme, ale mnohí, mnohí ľudia netušia, tak sa potom, samozrejme, prenáša aj do tých zariadení, lebo tie poruchy, tá diagnóza proste sa nedá vyliečiť, nedá sa to zo dňa na deň zmeniť. Áno, možno sú lieky, ktoré dokážu trošku to tlmiť, ale tie prejavy prichádzajú aj v týchto zariadeniach. A tak opatrovateľka, ktorá zarába 649 eur, si musí dávať pozor na svoj život, na svoje zdravie, keď sa stará o klienta, ktorý môže mať rôzne ataky, a sú prípady, kedy dochádza, žiaľ, aj k takýmto atakom a k násiliu, konkrétne jedna opatrovateľka je už štvrtý mesiac na péenke, pretože klient po nej v tom amoku, v tom záchvate hodil predmet, zostala v bezvedomí je PN. Za 649 eur. Na takýchto klientov my, samozrejme, potrebujeme aj viac zamestnancov. Proste neexistuje, že jeden človek sa dokáže o takéhoto klienta postarať. Čiže my potrebujeme aj diferencovať v tých zariadeniach, o aký typ zdravotného postihnutia ide, aké sú tie potreby tých jednotlivých klientov. My musíme aj chrániť opatrovateľky, opatrovateľov. A, samozrejme, nie je riešenie dať všetkých ľudí pod nejaké lieky, nejak ich tlmiť a už vôbec nie nejak ich priväzovať, hoci v niektorých prípadoch, a to tiež chcem povedať, že hoci si ctím všetky dohovory ohľadom dodržiavania ľudských práv, proste niekedy aj lekári samotní indikujú, že sú okamihy, kedy je bezpečnejšie pre toho klienta, aby bol nejako zafixovaný, aby si nemohol ublížiť alebo ublížiť svojmu okoliu.
Takže chcela som vám aspoň trošku popísať, že s akými všetkými problémami sa stretávajú ľudia v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň chcem zopakovať, že už dnes teda padla dohoda aj s ministrom financií, s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími, že pôjde v tomto roku stabilizačný príspevok aj do zariadení sociálnych služieb. Takisto je tu prísľub, že presunieme opatrovateľky z jednej platovej tarify do tej vyššej, aby zarobili viac, pretože si to zaslúžia. Takisto keďže vieme, že nie všetky zariadenia idú podľa týchto taríf, tak pôjde viac finančných prostriedkov na opatrovateľky a iných zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
Populácia starne, pribúdajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, a naša spoločnosť sa nemôže postaviť k týmto ľuďom, k ich rodinám chrbtom. Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, by som ešte možno jednu poznámku, súvisí to aj s dofinancovaním teda výpadku pre samosprávy, keďže vieme, že ony sú zriaďovateľmi týchto zariadení, tiež sa pripájam k tej požiadavke, aby bol dofinancovaný tento výpadok. A takisto by som vám chcela odovzdať toto pero, Komora opatrovateliek Slovenska, aby ste, pán minister, mysleli na opatrovateľky, keď budete podpisovať rôzne predpisy na vláde.
Ďakujem a nechám vám ho tu.
9. 11. 2022 14:40:28 - 14:40:28 75. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní 2 Tlač 1287 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítala krátky pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka čisto len posunu účinnosti tohto zákona, keďže už mal platiť od 1. novembra, ale keďže vieme, že 1. november je už za nami, tak posúvame tú účinnosť od 1. decembra 2022.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k zákonu zo 4. októbra 2022 o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1287).
V čl. 6 sa slová "1. novembra 2022" nahrádzajú slovami "1. decembra 2022".
V súvislosti s posunom termínu účinnosti sa vykonajú tieto úpravy v prechodných ustanoveniach v čl. 1 § 41 ods. 1, ods. 3 až 7, § 42 ods. 1 až 5 a 7, § 43 a § 44 sa slová "1. november 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. december 2022" v príslušnom tvare.
V čl. 1 § 41 ods. 3 sa slová "31. októbra 2024" nahrádzajú slovami "30. novembra 2024".
V čl. 1 § 41 ods. 7 sa slová "k 31. októbru 2022" nahrádzajú slovami "k 30. novembru 2022".
V čl. 1 § 42 ods. 2 a 3 sa slová "15. novembra 2022" nahrádzajú slovami "15. decembra 2022".
Skončila som pozmeňujúci návrh a tiež mám prosbu, vám všetkým, ktorí ste tu aj tí, ktorí nás sledujete on line, aby akokoľvek dopadlo hlasovanie, či už prelomíme veto pani prezidentky, alebo akceptujeme jej pripomienky, aby sme tento zákon v tej definitívnej podobe podporili, pretože naozaj je to jeden z takých tých zákonov, kde ideme pomáhať deťom, ideme umožniť, aby aj profesionálni rodičia viacej zarábali, aby aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú v takýchto rodinách, mali možnosť získať príspevok na kompenzačné pomôcky. Naozaj je tam veľa, veľa dobrého, dokonca sa podarilo aj vďaka pánovi ministrovi Krajniakovi tam zakomponovať to, aby dve zariadenia, ktoré sa starajú o týrané deti, dostali navýšený rozpočet, pretože z tých peňazí, ktoré doteraz dostávali, nemali už financie ani na zaplatenie pomaly ovocia pre tieto deti. Je to vo výške asi 100 tis. eur, ale oni ich súrne potrebujú, čiže prosím vás, prijmime tento zákon a pomôžme deťom v prvom rade a samozrejme teda aj tým zariadeniam a profesionálnym náhradným rodičom.
Ďakujem veľmi pekne.
8. 11. 2022 9:10:00 - 9:10:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1146 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ja už by som sa asi len opakovala, ale naozaj všetky tie zákony, ktoré sa týkajú ťažkého zdravotného postihnutia, resp. ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sme predložili a vylepšovali aj za pomoci vás všetkých a, samozrejme, aj ministerstva práce, sociálnych vecí, sú zákony, kde po rokoch ideme meniť filozofiu, kde ideme meniť tie princípy, že to, čo bolo zaužívané ix rokov, tak ideme to meniť nie preto, že proste potrebujeme si niečo dokázať alebo rebelovať, ale preto, že tá doba sa nejako vyvinula, a preto, že tie podnety od ľudí, ktorých sa to týka, sú také, že si to oni žiadajú. A myslím si, že to naozaj môže zlepšiť či už zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, to, že ideme urobiť z chránených dielní naozaj nielen tie uzavreté miestnosti, ale budú môcť vykonávať desať pracovných dní v mesiaci tú prácu aj mimo týchto štyroch stien. Čiže či už je to home office, alebo môžu chodiť robiť poradenstvo, služby poskytovať. Takisto ideme zvýhodňovať služby na úkor tovarov, resp. chceme ľudí so zdravotným postihnutím vtiahnuť medzi nás, nech nie sú uzavretí v tých zariadeniach. Chceme, aby mali možnosť sa nechať posúdiť v zariadení pred tým, než odídu, a osamostatnia sa. Proste všetko toto sú veci, ktoré aj vďaka, opakujem, ústretovosti pána ministra Krajniaka sme mohli už teda prerokovať v tých predchádzajúcich návrhoch a dnes teda rokujeme o tom, aby sa zvýšil príspevok na opatrovanie aj pre ľudí, ktorí poberajú dôchodky.
Myslím si, že je to ten prvý krok, opakujem, ako keby že je na mne a myslím si, že na viacerých z vás aj vrátane pána ministra Krajniaka, tak ideme ešte ďalej. Ale hovorím, treba, treba ísť niekedy možno krok po kroku a dosiahnuť niečo, ako proste stroskotať hneď pri prvom pokuse. Takže tak ako ma poznáte, viete, že ja ten krok po kroku budem aj naďalej sa snažiť robiť, kým bude vôľa v tejto snemovni, a budem veľmi rada spolupracovať s vami všetkými na zlepšení situácie rodín, ktoré majú ťažko zdravotne postihnutých členov. Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu a veľmi vás pekne chcem poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
8. 11. 2022 9:10:00 - 9:10:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1146 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz teda za spoluprácu a dovoľte, aby som teraz v krátkosti predstavila pozmeňujúci návrh, o ktorom teda už som hovorila na úvod rozpravy k tomuto bodu, ktorý teda vzišiel z našich spoločných rokovaní aj za účasti pani poslankyni Drábikovej, zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a teda v konečnom dôsledku aj ministerstvo financií dalo tomu zelenú.
Tak ako som spomínala, to navyšovanie príspevku na opatrovanie pre ľudí poberajúcich niektorú z tých dôchodcovských dávok urobíme cez dva kroky. To znamená, že cez nariadenie vlády k 1. 7. 2023 by sa navýšil príspevok na opatrovanie na minimálne 75 % jeho celkovej výšky, potom vlastne k 1. júlu ´24 by začal teda platiť ten zákon vzťahujúci sa teda na to 100-percentné navýšenie, alebo teda to dorovnanie toho príspevku na opatrovanie. Čiže vlastne júl ´23 je dôležitý, lebo tam pôjdeme na tých 75 % minimálne a ja dúfam, že to bude aj viac, a potom 1. júl ´24 už by to malo byť na tých 100 %.
To, čo som spomínala aj v úvodnom slove, a to je ďalší bod tohto pozmeňujúceho návrhu, že navýšime, navýšime ten koeficient, pri ktorom sa posudzuje príjem opatrovateľa. Čiže dnes je to dvojnásobok životného minima, po novom to bude 2,5-násobok životného minima. Ja viem, ja viem a sama si uvedomujem, že ešte stále proste je to nízke a malo by to byť viacej, ale opakujem a prosím o zhovievavosť v tom, že poďme krok po kroku, tak ako nám to aj financie umožňujú, tak ako aj, aby sme našli konsenzus v pléne, aby niečo prečo, hej. Čiže berte to, prosím, aj s ohľadom na toto, pretože už som počula, že "tak málo?". Áno, snažili sme sa viacej, aj pán minister Krajniak, proste situácia je táka, že sme aspoň sa dohodli na takomto navýšení.
Ale čo je podstatné ešte. Tí, ktorí sa vyznáte v tejto téme, viete, že keď je maloleté dieťa alebo nezaopatrené, tak pokiaľ rodič nepracuje a poberá príspevok na opatrovanie, tak ešte môže k tomu dostať 100 eur. Teraz, keď prejde tento pozmeňujúci návrh a novela, tých 100 eur budú dostávať všetci, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré je nezaopatrené, to znamená, že aj nepracujúci, aj pracujúci, aj poberatelia nejakej dôchodcovskej dávky. To znamená, že bude to spravodlivé, nebude to demotivačné, pretože áno, mnohí sme to vnímali aj tak, aj tých, ktorých sa to týka, že tak ja si nájdem prácu, aby som si privyrobil, a vy my zoberiete hneď 100 eur. Že potom vlastne komu sa oplatí ísť pracovať a tak ďalej. Čiže 100 eur dostanú aj tí, ktorí pracujú.
Ďalšia zmena, tiež aby to bolo spravodlivé. Nebude sa krátiť príspevok na opatrovanie poberateľom dôchodcovskej dávky ani v prípade, že ich opatrovaný bude navštevovať sociálnu službu ambulantnou formou. Čiže už ten rozsah, že koľko strávi v takomto zariadení, v ambulantnej forme, podotýkam, už nebude mať vplyv na výšku príspevku na opatrovanie.
K tej účinnosti som hovorila teda, že sú, že sú dve tie účinnosti, resp. účinnosť zákona bude júl ´24, ale predtým cez prechodné ustanovenie zavedieme navýšenie príspevku na opatrovanie pre túto skupinu opatrovateľov už od 1. júla ´23. Ten 1. júl ´23 je preto, alebo vôbec 1. júl, pretože vždy vtedy dochádza k valorizácii alebo k navýšeniu príspevku na opatrovanie a ďalších príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čiže nech to máme pekne zjednotené. Takéto aj postupné vlastne navyšovanie toho príspevku na opatrovanie nám umožní možno ešte vychytať aj v tom systéme nejaké detaily alebo nejaké ojedinelé prípady, pretože vieme, že táto oblasť je značne komplikovaná. Sú rôzne modely, tak aby naozaj sme nikomu nepoškodili, ale naozaj čo najviac ľuďom pomohli.
Takže dovoľte teraz, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Dominika Drdula, Zuzany Šebovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 40 ods. 8 sa vypúšťajú písm. c) až e)."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Peňažný príspevok na opatrovanie podľa ods. 7 a 8 sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí."."
3. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 40 ods. 11 sa slovo „dvojnásobok" nahrádza slovom „2,5-násobok"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8. Za § 67m sa vkladá § 67n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67n
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie
a) podľa § 40 ods. 7,
b) podľa § 40 ods. 8 písm. a) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a),
c) podľa § 40 ods. 8 písm. b) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a).
(2) Výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa ods. 1.
(3) V roku 2023 sa § 42 ods. 7 a 8 neuplatní na určenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie."."
V nadväznosti na tento bod sa v úvodnej vete k čl. I za slovo „mení" vkladajú slová „a dopĺňa".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júla 2024".
A ešte chcem uviesť, že v súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňu... o bode 2 spoločnej správy. V súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňujú... nie, pardon. Proste budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy osobitne, tak by som povedala.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za pozornosť, aj za to, že vám nie sú ľahostajní ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny, za spoluprácu, za všetko. A ja pevne verím, že toto je ten, jeden z tých prvých krokov, ktoré urobíme smerom k zlepšeniu aj tej, toho finančného ohodnotenia ľudí, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých. Ak mi ešte niečo napadne, znovu sa prihlásim potom aspoň vo faktickej alebo v záverečnom slove. Ešte raz veľká vďaka.
8. 11. 2022 8:55:00 - 8:55:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia a všetci tí, ktorí nás sledujete aj online, myslím si, že táto téma si zaslúži aj väčšiu pozornosť, aj zvýšený záujem, pretože tak ako pri predchádzajúcich návrhoch, ktoré som predkladala, týkali sa problematiky ľudí so zdravotným postihnutím, tak aj tento jeden, tento jeden návrh je istým slovom prelomový. Za to, že vôbec teda môže byť a môže byť aj v druhom čítaní, sa chcem poďakovať, samozrejme, všetkým vám poslankyniam a poslancom za to, že ste hlasovali za posunutie týchto návrhov do druhého čítania, ale moja veľká vďaka patrí aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, bez ktorého osobného nasadenia, si myslím, že by sme neboli tam, kde sme, a že tieto návrhy by možno neboli v takej kvalitnej a dobrej podobe, ako sú.
Takže dovoľte mi možno v krátkosti sa vrátiť k tomu môjmu pôvodnému návrhu, vlastne k zámeru, že prečo, prečo som sa rozhodla požiadať o vašu podporu pre, pre túto, pre tento návrh. Iste viete, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú, aby sa niekto o nich postaral. Najčastejšie to bývajú ich blízki príbuzní a dnes zákon nastavuje tie podmienky tak, že pokiaľ poberateľ príspevku na opatrovanie začne poberať nejakú dôchodcovskú dávku, to znamená nejaký vdovský, vdovecký, invalidný alebo starobný dôchodok, tak automaticky sa mu príspevok na opatrovanie kráti na polovicu. Neznamená, že pracuje menej, neznamená, že niečo sa zmenilo, len teda začal poberať nejaký typ dôchodcovskej dávky a automaticky je mu krátený príspevok na opatrovanie. Ja som v tom prvom čítaní uviedla dva také príklady, že si predstavte, že je rodina – otec, mama, dieťa so zdravotným postihnutím, eventuálne ešte ďalšie deti, ktoré sú zdravé. Mama je, sa stará o to dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, berie príspevok na opatrovanie. Nanešťastie, otec rodiny zomrie, ona začne poberať vdovský dôchodok a automaticky štát jej skráti jej príspevok na opatrovanie na polovicu. Zo dňa na deň tragédia v rodine, strata otca, strata manžela, strata príjmu a vlastne celá rodina je poznamenaná aj finančne touto udalosťou. A myslím si, že to nie je fér a že to nie je spravodlivé.
Rovnako niekto, kto sa celý život staral o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, príde do dôchodcovského veku, kedy už má aj menej síl, aj to dieťa je väčšie a je ťažšia aj manipulácia s ním a je to všetko náročnejšie, a napriek teda týmto okolnostiam opäť tento opatrovateľ má krátený príspevok na opatrovanie. A to tiež nepovažujem za správne a vzhľadom aj na počet vás, poslankýň a poslancov, ktorí ste hlasovali v prvom čítaní za tento návrh, tak vidím, že proste v tomto máme zhodu, že to nie je správne a spravodlivé. A preto sme chceli a chceme, aby sa táto nespravodlivosť vlastne zastavila, aby sa toto krátenie zastavilo.
Po diskusiách s pánom ministrom Krajniakom a s ľuďmi z ministerstva práce, ale aj financií, za čo opäť teda patrí veľká vďaka pánovi ministrovi Krajniakovi, že teda dal niekoľko tých kôl rokovania aj s ministerstvom financií, sme dospeli k istému kompromisu, k istému, k istej zmene možno toho pôvodného návrhu. Nič sa nemení na tom cieli, že chceme zastaviť toto krátenie, ale vzhľadom proste na okolnosti urobíme to postupne, to znamená, že pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili a ktorý podávam aj v mene pani poslankyne Drábikovej, pána poslanca Drdula a pani poslankyne Šebovej, ten upravuje teda to, že v prvom roku, v roku ´23 by sme išli cez nariadenie vlády na minimálne, minimálne 75 % výšky príspevku na opatrovanie pre týchto poberateľov dôchodcovských dávok a v tom ďalšom roku už by sme išli na tých 100 %.
A to nie je ale všetko, čomu sa veľmi teším, pretože mnohí z vás, tí, ktorí poberáte príspevok na opatrovanie, ste nás opakovanie – aj mňa, aj ďalších – kontaktovali, že dnes, keď sa posudzuje, kto má nárok na príspevok na opatrovanie a posudzuje sa teda príjem tohto opatrovateľa, tak je tam hranica dvojnásobku životného minima. A keď sa prekročí tento dvojnásobok, tak automaticky buď sa odníme ten príspevok na opatrovanie, alebo sa ani neprizná. A uvedomujúc si, že proste je to strašne nízka táto, táto úroveň, tak v tomto návrhu sa navrhuje aj zvýšenie tohto koeficientu. Opäť, predstavy boli rôzne. Tie čísla, koeficienty boli rôzne, ktoré sme navrhovali, ale nakoniec sme sa dohodli na kompromise 2,5-násobku, za čo tiež ďakujem pánovi ministrovi Krajniakovi. A ja verím, že to nie je to posledné navýšenie, ktoré robíme, ale ja som vždy zástancom toho, že radšej aj menší krok, ale krok vpred, akoby sme vôbec nič nezmenili a ľuďom nepomohli.
Sú ďalšie ešte body v pozmeňujúcom návrhu, ktoré teda potom by som predniesla v rámci rozpravy. Len som chcela teda uviesť túto tému, že teda cieľ, verím, že bude naplnený a tie kroky, ktoré k nemu budú viesť, budú síce dva, ale aj v tom druhom kroku potom ešte nás čakajú ďalšie prilepšenia rodinám, ktoré majú ľudí so zdravotným postihnutím vo svojich domácnostiach.
Takže toľko na úvod. Ďakujem pekne.
25. 10. 2022 16:25:08 - 16:25:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1145 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Nie (reakcia z pléna), poprosím, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani poslankyni Cigánikovej za vystúpenie. Ja si myslím, že je to téma, ktorá si, samozrejme, zaslúži aj takúto debatu, vecnú debatu.
Ja by som možno na úvod povedala, že teda je pripravený pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujeme posunutie účinnosti, pretože už ten čas je krátky, do tej pôvodnej, čo sme navrhovali. Čiže po dohode aj s kolegyňami a s kolegami z hnutia OĽANO posúvame túto účinnosť o jeden rok. Čiže snažíme sa naozaj brať do úvahy všetky možné riziká, ktoré sú s týmto spojené.
Ale nedá mi ešte nespomenúť jednu tému, keď tu stojím, o ktorej sme sa bavili možno takto pred rokom, a to boli školskí zdravotníci. Kde tiež, a ja chápem tie obavy, ktoré zaznievali, že či zavedenie školského zdravotníka, sestry na škole nespôsobí masívny odlev, odliv z našich nemocníc. Z toho, čo mám zatiaľ navnímané, je to skôr o tom, že tí, ktorí možno už aj tak by nepracovali v tom zdravotníctve, prijali tieto pozície. Tí, ktorí chceli ísť do zahraničia, prijali tieto pozície. Čiže ja naozaj si od toho sľubujem aj to, že aj spomedzi absolventov študentov, ktorí nejdú ale pracovať do nemocníc ako pôrodné asistentky alebo sestry, lebo proste plat, lebo podmienky. Možno nejaká časť z nich si to rozmyslí, keď bude vedieť, že bude môcť poskytovať aj takúto starostlivosť a že jej to poisťovňa preplatí. To znamená, že aj po tých diskusiách s komorou sestier my potrebujeme viac tých nástrojov na to, aby bolo viac študentov. Čiže ja sa teším, dnes napríklad bola ohlásená tá informácia, že o 500 miest sa navýši počet študentov medicíny. Ja budem robiť všetko preto, aby sa našli finančné zdroje aj z kapitoly ministerstva školstva na zdravotné sestry, aby teda aj na školách ich bolo viacej. Ale zabezpečme aj to, aby tie platy potom už v tých nemocniciach alebo ambulanciách a takisto aby aj bola táto možnosť, aby proste zotrvali v tom povolaní.
To znamená, že áno, ten stav je taký, aký si, Janka, hovorila, že dnes máme málo tých zdravotných sestier, respektíve pôrodných asistentiek, ale ja si myslím, že to je naozaj niekoľko tých nástrojov, ktoré vieme použiť, vrátane tohto na to, aby sme zvýšili atraktivitu toho povolania a ja pevne verím, že áno, to pomôže. A hovorím, je to aj po konzultácii so slovenskou komorou sestier, kde aj pani prezidentka sa vyjadrila, že áno, toto je jeden z tých krokov, ktoré treba prijať. A keď ho prijímame, tak, samozrejme, som brala do úvahy aj to, že ten pôvodný návrh obsahoval tých deväť hodín, pretože aj o tom sme rokovali, že by bolo ideálne mať tie, tých päť hodín pred pôrodom a štyri hodiny po pôrode alebo naopak. Čiže tak ako aj ty si povedala, bolo by to úplne ideálne, ale vzhľadom k tomu, že si uvedomujem, že proste ten stav je, aký je, tak aj po dohode s kolegyňami sme sa dohodli, že tak dajme aspoň nohu medzi dvere, to znamená, že dve hodiny pred, dve po.
Nie je to povinnosť tých matiek, budúcich matiek, mať takúto starostlivosť. Čiže my nemôžme robiť automaticky prepočet. Ja rozumiem, že ideme na maximum, že ak by všetky, ale nie je to tak, vieme veľmi dobre, že nie každá to využije. Priznám sa, že ja už teda asi rodiť nebudem, skôr nie, ale že už mám za sebou tri pôrody, to znamená, že už asi by som ja vychádzala zo svojich skúseností. Čiže je to niečo, čo môže pomôcť, najmä prvorodičkám, si myslím, ale možno aj ďalším. Možno niektoré by využili len tú možnosť zavolať si niekoho po tom pôrode, aby naozaj to odbremenilo to chodenie k lekárovi, ja neviem, s problémami pri dojčení a tak ďalej. A pre mňa je aj dôležité to, že to domáce prostredie je oveľa menej stresujúce pre tú ženu. To znamená, že, že dokáže naozaj ako keby viac sa pýtať, dostať viac odpovedí v tom svojom prostredí.
Máme situáciu, kedy nám pribúdajú aj mamy s laktačnou psychózou. Proste s rôznymi problémami, čo tiež môže pomôcť to detekovať. Čiže ja si myslím, že je tam viac tých výhod. Áno, odsunuli sme účinnosť a dali sme len tie štyri hodiny preto, aby ten systém zvládol a proste aby bol ten tlak. Lebo dnes naozaj nie je žiadny tlak na to, aby takáto nejaká starostlivosť bola poskytovaná.
Čiže neviem, ešte z tých argumentov, z ktorých by som vás presvedčila. Samozrejme, ja budem veľmi rada, ak podporíte túto novelu. Samozrejme, budem úplne rešpektovať, keď budete mať na to iný názor. Hoci pevne verím, že raz dospejeme k tomu, aby naozaj ženy mali túto podporu aj v domácom prostredí a v tom rozsahu, ktorý by bol ideálny, čiže tých deväť hodín.
Ale dovoľte teraz, aby som predstavila pozmeňujúci návrh, ktorý teda bude súčasťou tohto návrhu. Čiže iba krátko zdôvodním, posúvame účinnosť a druhá vec je, že vlastne zavádzame to, aby bola podpísaná zmluva s poisťovňou, aby teda mohlo dôjsť k preplácaniu týchto, tejto starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.
Čiže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotníckej starostlivosti uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 1145.
1. V čl. l bode 1 sa v § 3 ods. 12 na konci pripájajú tieto slová:
„a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti30) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistenkyňa verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.16a)"
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024".
Ďakujem, skončila som.
25. 10. 2022 16:10:08 - 16:10:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1111 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedla tento návrh zákona, tak ako v prvom čítaní, aj na výboroch. Ide o záležitosť, ktorú už som ja niekoľkokrát otvárala, či už v slovenskom parlamente alebo teda aj s jednotlivými ministrami zdravotníctva za uplynulé roky. Týka sa poskytovania starostlivosti o budúce matky a čerstvé matky v ich domácom prostredí. Aj po konzultácii s rôznymi organizáciami zastupujúcimi mamy alebo združujúcimi mamy. Ale takisto so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek sme chceli jednak zlepšiť situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a priblížiť sa teda k Západu. Ale zároveň aj zatraktívniť toto povolanie, pretože jedna z tých podmienok, aj keď sa bavíme o tom, že ako zatraktívniť povolanie pôrodných asistentiek, je to, že dnes vlastne nie je možné ako keby rátať s tým, že budú môcť vykonávať toto svoje povolanie s licenciou vlastne v samostatnej praxi. Čiže tento návrh by to vlastne umožnil a zatraktívnil by aj toto povolanie.
Ide o to, že by sa hradilo, z verejného zdravotného poistenia by sa hradili dve návštevy pred pôrodom v domácom prostredí a dve návštevy po pôrode. Pred tým pôrodom každá žena vie, že má veľa otázok, potrebuje sa poradiť o tom, ako bude prebiehať pôrod, potrebuje sa naňho pripraviť, či už rôznymi cvikmi, dýchaním, ale aj tú psychiku potrebuje mať možno takú pokojnejšiu. A taktiež je dôležité, aby možno aj bolo zrejmé, v akom sociálnom prostredí je, do ktorého príde to dieťa.
A takisto po pôrode každá z nás, ktoré sme absolvovali pôrod, myslím si, že je vítané, keď čerstvá mama nemusí s malým bábätkom utekať k lekárovi, keď napríklad potrebuje sa poradiť ohľadom dojčenia alebo má nejaký problém s ranou, čiže toto sú všetko veci, kde naše pôrodné asistentky – sestry sú kompetentné a vedeli by napomôcť takejto starostlivosti. Chcem zdôrazniť, že v žiadnom prípade nechceme nahrádzať poradňu, ani nejakým spôsobom odsúvať lekárov z tohto celého obdobia, či už predpôrodného alebo popôrodného, ale skôr naozaj skvalitniť starostlivosť o tieto budúce čerstvé mamy.
Ja ešte vystúpim v rozprave, takže zatiaľ toľko. Je pripravený aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by som predniesla potom v rozprave. Ďakujem.
25. 10. 2022 11:55:03 - 11:55:03 75. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1150 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako som úvodnom slove avizovala, by som chcela teraz predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý dávame aj spolu s pani poslankyňou Drábikovou. Obsah toho pozmeňujúceho návrhu som už načrtla. Ide o to, aby sa vykonala po šiestich mesiacoch kontrola. Respektíve znovuposúdenie od ukončenia, teda poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej službe, aby bolo zrejmé, že či ten rozsah postačuje, a takisto sa zavádza povinnosť k žiadosti žiadateľa doplniť túto žiadosť o čestné prehlásenie deklarujúce zámer ukončiť v priebehu pol roka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa navrhuje priznať od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má podľa čestného vyhlásenia uskutočniť poskytovanie celoročnej pobytovej služby. Respektíve od reálneho skončenia, ak sa tak stane už v čase pred vydaním rozhodnutia o priznaní, pričom začiatok výplaty príspevku sa viaže na moment ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby. V tejto súvislosti sa navrhuje zaviesť povinnosť pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, aby úradu práce, sociálnych veci a rodiny predložila doklad o tom, kedy bolo ukončené poskytovanie uvedenej sociálnej služby.
V prípade, ak nedôjde k ukončeniu poskytovania sociálnej služby, napríklad sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne zotrvať v zariadení, tak úrad práce rozhodne o odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Je to len poistka kvôli tomu, aby naozaj sa nestalo, že bude súbeh poskytovania.
Čiže dovoľte, teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1150).
1. V čl. I bode 1 úvodná veta znie: „V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:"
2. V čl. I body 2 a 3 znejú:
„2. V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bol rozsah osobnej asistencie určený na základe žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, opätovné posúdenie sa prvý raz vykoná po šiestich mesiacoch od ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby."."
3. V § 21 ods. 6 v tretej vete sa slová „lehoty uvedenej v prvej" nahrádzajú slovami „lehôt uvedených v prvej vete a druhej".
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 4 až 8, ktoré znejú:
„4. V § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa prizná najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
a) podľa čestného vyhlásenia má ukončiť poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby,
b) ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ak sa poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby ukončilo pred dátumom ukončenia uvedeným v čestnom vyhlásení."
5. V § 23 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, predložiť doklad o ukončení poskytovania tejto služby.''
6. V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta : ,,Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, a ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu."
7. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta : „Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa odníme aj vtedy, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu a po
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 4 písmeno b) tretieho bodu alebo
b) poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode sa neukončí do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu."
8. V § 55 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorej je prijímateľom, sa ukončí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby sa o bodoch 2, 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo samostatne.
Ďakujem pekne.
25. 10. 2022 11:40:03 - 11:40:03 75. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1143 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že sme mohli rozdeliť túto rozpravu, pretože ešte stále teda pracujeme na pozmeňujúcom návrhu k tomu, čo som avizovala, že by sme chceli zmeniť, aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie tým, ktorí poberajú niektorú z dôchodcovských dávok. A teda dovoľte, aby som uviedla tlač 1150. Týka sa tiež zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Ako som uviedla aj v prvom čítaní a následne na výboroch, táto zmena alebo tento návrh vychádza zdola. To znamená, že bol vypracovaný na základe podnetov od ľudí, ktorých sa to priamo týka. A týka sa to jednej veci. Keď napríklad je človek umiestnený v zariadení sociálnych služieb a chcel by sa osamostatniť, chcel by odísť a žiť samostatne, ale potrebuje osobnú asistenciu, tak dnes zákon hovorí, že najskôr musí opustiť brány zariadenia a potom sa môže nechať posúdiť na osobnú asistenciu. Všetci veľmi dobre vieme, že ten proces, tie lehoty na posúdenie sú naozaj dlhé. Áno, je to tak. Zo zákona proste tri mesiace je tam čas na to, aby sa vykonal ten posudok. Žiaľ, niekedy ten čas sa aj predlžuje.
To znamená, že v praxi potom títo ľudia, ktorí sa osamostatnili, ale ktorí potrebujú nejakú pomoc, sú odkázaní na to, aby si to platili sami alebo aby im niekto pomáhal. Čiže chceme trošku zmeniť tú filozofiu a uľahčiť ľuďom život. To znamená, že by sa mohli nechať posúdiť ešte počas pobytu v zariadení a až následne, keď opustia a nechajú sa posúdiť, to znamená, že budú vedieť, keď budú odchádzať zo zariadenia, či teda majú nárok a v akom rozsahu na peňažný príspevok na osobnú asistenciu.
Opäť sa chcem veľmi pekne poďakovať ministrovi Krajniakovi za ústretovosť, pretože, áno, roky to platilo, že to vždy bolo takto, že bolo najskôr treba ukončiť jedno a potom sa nechať posúdiť a začať čerpať druhé. Čiže meníme túto filozofiu na to, aby sme vyšli ľuďom v ústrety. Čiže ak prejde táto novela zákona, tak bude možné sa nechať posúdiť ešte počas poberania služby, sociálnej služby a až po opustení, samozrejme, toho zariadenia, človek, ak mu bude priznaná, priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak ju začne poberať. Cez pozmeňujúci návrh, ktorý vám v rozprave prednesiem, ale aj upresňujeme to, aby naozaj to bolo všetko tak, ako má byť, že sa bude vykonávať po šiestich mesiacoch kontrola, odkedy sa ten človek osamostatní. A takisto bude predkladať čestné vyhlásenie, aby bolo jasné, že je ten zámer opustiť zariadenie sociálnych služieb a žiť samostatne.
Čiže toto je obsahom toho pozmeňujúceho návrhu. Ja ho uvediem potom aj v rozprave. Ďakujem veľmi pekne.
25. 10. 2022 11:25:03 - 11:25:03 75. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Dobre. Čiže... vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, začneme teda tlačou 1149 a 1143. Tak ako som uviedla v prvom čítaní a následne aj na výboroch, táto novela zákona o službách zamestnanosti má za cieľ uprednostniť v rámci náhradného plnenia využívanie služieb. Pretože sme presvedčení, že aj ľudia so zdravotným postihnutím čoraz viac dokážu nielen pracovať teda v rôznych chránených dielňach a vyrábať nejaké produkty, ale takisto poskytovať aj služby. Čiže chceme uprednostniť cez koeficient započítavania tohto náhradného plnenia využívanie služieb.
Tuto ešte uvediem, aby teda do kontextu aj tí, ktorí nepoznajú tieto povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom, ktorí majú teda viac ako 20 zamestnancov, tam je tá povinnosť zamestnávať nejaké percento ľudí so zdravotným postihnutím. Pokiaľ tak nerobia, tak nastupuje buď zaplatenie pokuty, alebo teda využívanie tohto náhradného plnenia. Aj po diskusii s ministerstvom práce, sociálnych vecí sme pripravili jeden pozmeňujúci návrh, ktorý prednesie kolegyňa Lucka Drábiková, ktorý má za cieľ aj aby keď napríklad nejaký zamestnávateľ bude využívať kombináciu toho náhradného plnenia služby a tovary, aby si viedol evidenciu vlastne čo od koho zobral, aby bolo možné následne vyhodnotiť tie koeficienty. Takže to odôvodní aj, aj predstaví pani poslankyňa Drábiková. Toľko za mňa zatiaľ v úvodnom slove. Ďakujem.
A teraz prejdem k tej druhej tlači, keďže máme spojenú rozpravu. A to sa týka toho, aby chránené dielne prestali byť vnímané ako priestor, ktorý je uzavretý, kde tí ľudia musia počas pracovanej doby celý čas sedieť alebo teda na chránenom pracovisku. Pretože ako som aj uviedla pri predchádzajúcej novele, čoraz viac ľudí so zdravotným postihnutím je schopných vyjsť do terénu a poskytovať aj nejaké služby, či už nejaké poradenstvo v oblasti sociálnej alebo aj napríklad účtovníctva a tak ďalej. To znamená, že aby s čistým svedomím mohli opustiť túto chránenú dielňu, tie štyri steny, mohli pracovať z externého prostredia alebo teda v externom prostrední, tak sa navrhuje úprava novely tohto zákona.
Tu tiež došlo ku kompromisu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, za čo chcem veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi Krajniakovi, ktorý sa tiež do toho vložil, kde teda budeme aj prijímať alebo prednesieme spolu s kolegyňou Drábikovou pozmeňujúci návrh, aby sa vlastne zadefinovalo, že vlastne takáto externá práca alebo práca z domu bola možno, bolo možné ju vykonávať počas 10 pracovných dní za mesiac. To znamená, že človek, áno, bude aj prítomný v tej chránenej dielni, ale keď bude mať svoje povinnosti pracovné, pokiaľ teda charakter práce a zdravotný stav to bude umožňovať, aby tak mohol konať aj teda v tom externom prostredí a takisto, aby mohol pracovať z domu.
Takže toľko na úvod. Skončila som. Ďakujem.
4. 10. 2022 16:40:50 - 16:40:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1039 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či to nebol potlesk, aby sa pán minister ešte vrátil, ale sľubujem, že sa vráti.
Takže dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 972).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1448 z 10. mája 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 972, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov vyplýva sedem pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 7 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 201 zo 14. júna 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
4. 10. 2022 16:10:50 - 16:10:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1023 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som v prvom čítaní vystupovala, keďže išiel, išlo niekoľko zákonov, sociálnych zákonov za sebou a na viacerých z nich som pracovala a tak už som nechcela zahlcovať tú rozpravu aj vystúpením k tomuto zákonu, ale naozaj sa veľmi teším, že sa podarilo v Európskom parlamente schváliť takúto smernicu s tým, že, samozrejme, v niektorých aspektoch my ideme oveľa ďalej, máme oveľa štedrejší ten systém. Čiže vždy je to tak, že keď členská krajina chce niečo navyše, môže to urobiť, ale tam, kde máme resty, tak tam vlastne sme povinní to nejakým spôsobom aplikovať.
A ja sa teším, že konečne aj na Slovensku budú môcť otcovia si čerpať tzv. otcovskú dovolenku, pretože je naozaj, myslím si, že pre každú mamu veľmi, veľmi príjemné mať po boku svojho partnera pri tých začiatkoch, pretože tie začiatky bývajú také náročnejšie. A väčšinou, aspoň teda čo viem, v mnohých to suplujú staré mamy alebo niekto ďalší príde pomáhať, ale myslím si, že je dôležité aj pre toho otca, aby od začiatku videl, čo obnáša starostlivosť o novorodenca. Myslím si, že to pomôže tej rodine a naozaj sa tá, tá práca a tá starostlivosť rozdelí medzi, medzi nich.
Ja som si všimla zatiaľ, že v rozprave sú prihlásené len ženy, čiže asi my ženy to naozaj asi najviac oceňujeme, ale pevne verím, že aj všetci páni tu prítomní za to budú hlasovať, aby, aby takáto možnosť tu bola.
Tak ako pán minister spomínal, ja mám krátky pozmeňujúci návrh. Totižto pri preklápaní tejto, tejto smernice sme trošku jednu časť opomenuli, a to sa týka práce na diaľku. To znamená, že iba naozaj je to krátky, krátky pozmeňujúci návrh, ktorý umožní aj teda takúto prácu na diaľku zaviesť s tým, že, samozrejme, áno, aj ten zamestnávateľ má možnosť sa vyjadriť v prípade, že by to nebolo možné, ale musí to dať písomne vedieť dotyčnému zamestnancovi a musí prihliadať aj teda na záujmy tohto zamestnanca.
Čiže dovoľte, aby som vám teraz prečítala pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1039.
V čl. I sa za bod 44 vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:
„45. V § 164 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak požiada žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov o domácku prácu, teleprácu alebo o prácu z domácnosti podľa § 52 ods. 2 na účely starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť im písomnú odôvodnenú odpoveď, ak ich žiadosti nevyhovel v primeranej lehote. Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľ prihliada na jeho úlohy a oprávnené záujmy zamestnanca."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
46. V § 165 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ďakujem veľmi pekne.
4. 10. 2022 16:10:50 - 16:10:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1023 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1039.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1492 z 15. júna 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto aj výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1039, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 210 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi NR SR pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
20. 9. 2022 18:25:03 - 18:40:22 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1146 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám vysvetlila v krátkosti túto novelu zákona, ktorá sa teda netýka už problematiky osôb so zdravotným postihnutím, ale týka sa budúcich a čerstvých mám. Je to taká moja srdcová záležitosť, pretože ja som už s týmto návrhom tu stála pred asi ôsmimi rokmi a potom opakovane som sa snažila komunikovať s vtedajšou opozíciou alebo teda s politikmi, ktorí boli v koalícii, ja som bola v opozícii, na to, aby sme takéto niečo presadili, pretože táto požiadavka alebo tento návrh prišiel z terénu, prišiel nielen teda od tých budúcich mám a čerstvých mám, ale takisto aj od pôrodných asistentiek.
Podstatou tohto návrhu je, aby z verejného zdravotného poistenia boli hradené návštevy v domácom prostredí pred pôrodom a po pôrode. Na úvod chcem teda ešte povedať, že v žiadnom prípade nejdeme nahrádzať ani poradňu, ani starostlivosť gynekológov, lekárov, proste je to len taká služba vo vzťahu k týmto budúcim mamám a čerstvým mamám, aby sa im dostalo väčšej podpory. To znamená, že pri tej návšteve v domácom prostredí by táto pôrodná asistentka pomohla budúcej mame sa pripraviť na pôrod. Celý čas sa teda bavíme o fyziologickom, hej, že proste všetko, čo je komplikované, samozrejme, patrí do rúk lekárov, ale tak ako nám ukazuje aj prax v zahraničí, aj teda už prax aj na Slovensku, keďže jedna zo zdravotných poisťovní takúto službu poskytuje ako nadštandard svojim poistenkyniam v rozsahu deviatich hodín, tak ja by som bola veľmi rada, kebyže takýto benefit majú aj iné budúce a čerstvé mamy. To znamená, že pomoc pri príprave na pôrod a pomoc pri príprave alebo celkovo nastavenie aj pokiaľ ide o dojčenie, takisto aj kontrola po pôrode do 24 hodín, vlastne tá pomoc opäť pri dojčení, takisto, myslím si, že je veľmi dôležité detekovať nejaké popôrodné možné depresie. Toto všetko vlastne by mohli pôrodné asistentky, ktoré sú kompetentné vlastne vykonávať.
Ja ten môj pôvodný návrh, ktorý som aj konzultovala na začiatku s pánom ministrom, aj s vami viacerými, bol taký štedrejší. Ale ja si uvedomujem ten stav, v akom sa nachádza aj počet pôrodných asistentiek, aj vôbec celková situácia, čiže z tých pôvodných deviatich hodín, ktoré som s vami konzultovala, o ktorých sme sa bavili a ktoré by som bola rada, kebyže sú, tak vlastne tento návrh hovorí len o dvoch hodinách pred pôrodom a dvoch hodinách po pôrode.
Opakujem, myslím si, že je to len taká nejaká skladačka do tej mozaiky nielen vo vzťahu k lepšej starostlivosti o budúce matky a čerstvé matky, ale takisto si myslím, že treba hovoriť aj o povolaní pôrodných asistentiek, o tom, aké je to dôležité a zodpovedné povolanie, myslím si, že aj po prijatí tejto novely aspoň z toho, čo som mala možnosť konzultovať aj s komorou pôrodných asistentiek, že by aj toto mohlo prispieť k atraktivite tohto povolania, aby sme mali viac pôrodných asistentiek.
Čiže opäť vás chcem požiadať o podporu a, samozrejme, akékoľvek ďalšie nejaké pripomienky alebo nejaké vylepšenia tohto návrhu zákona, ktoré by smerovali k tej pomoci, o ktorej som hovorila v domácom prostredí, tak, samozrejme, ich uvítam.
Ďakujem veľmi pekne.
20. 9. 2022 18:10:03 - 18:25:22 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1143 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, tieto dva návrhy sa týkajú tiež jedného zákona, opäť sú rozdelené do dvoch, aby sme k nim mohli pristúpiť aj individuálne pri hlasovaní, pretože si uvedomujem najmä v prípade toho prvého, že môže byť pre niektorých ľudí možno taký prekvapujúci alebo teda taký, že áno, stojí veľa peňazí, ja si to uvedomujem, že návrh, ktorý chce po rokoch konečne nastoliť spravodlivosť, aby ľuďom, ktorí majú niekoho v rodine s ťažkým zdravotným postihnutím, starajú sa oňho, berú naňho príspevok na opatrovanie a napríklad začnú poberať invalidný dôchodok alebo vdovecký, vdovský, starobný, tak zo dňa na deň im je vlastne krátený tento príspevok na opatrovanie. Tá práca sa nijako nezmení.
Väčšinou je to naozaj o tom, že celý život sa títo ľudia starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých príbuzných a na staré kolená, keď už ani oni nevládzu, aj je ťažšia práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím s tým ich dieťaťom napríklad dospelým, tak odrazu im krátia príspevok na opatrovanie na polovicu.
Mne nedávno písala aj jedna pani, jedna mama, ktorá sa stará o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, má ešte dve zdravé deti, ovdovela. Zo dňa na deň prišla o manžela, o jeho príjem teda rodina prišla, deti prišli o otca a jej štát skrátil príspevok na opatrovanie na polovicu. Áno, poberá vdovský dôchodok, ale asi všetci dobre vieme, že tie výšky týchto dôchodkov sú naozaj symbolické veľakrát, to znamená, že zo dňa na deň nie vlastnou vinou a naozaj za veľmi ťažkých okolností odrazu rodina sa ocitá vo veľmi ťažkej finančnej situácii.
Čiže uvedomujúc si, áno, ako som aj na úvod povedala, že takéto opatrenie bude niečo stáť, predbežne je to vyčíslené na 70 miliónov. Myslím si, že ak máme niekomu pomôcť, tak sú to ľudia, ktorí naozaj to potrebujú. Tieto rodiny poväčšinou keďže, alebo ten rodič, ktorý poberá príspevok na opatrovanie, si nemôže uplatniť daňový bonus, pretože nepracuje, ale pracuje v skutočnosti, lebo sa stará, hej. Ale nemá nárok na daňový bonus.
Takisto si uvedomme, že v prípade detí so zdravotným postihnutím tieto veľakrát naozaj skončia len povinnú školskú dochádzku, už potom ďalej neštudujú, to znamená, že vtedy sa im aj zastaví vyplácanie týchto rodinných prídavkov. To znamená, že aj keď vláda má ambíciu pomáhať rodinám s deťmi tým, že však daňový bonus, však rodinné prídavky, no týchto sa to nedotkne. A opakujem, v tak ťažkej situácii, v akej sa dnes nachádzame, myslím si, že by sme mali pomáhať najmä tým, ktorí to potrebujú, a myslím si, že sa zhodneme, že tieto rodiny s ťažko zdravotne postihnutými členmi domácností sú tým správnym adresátom.
Čiže tak ako pri tomto zákone, aj pri iných, ja som otvorená diskusii, samozrejme. Hľadajme to riešenie, ako k tomu dospieť. Ja sa nebránim tomu, aby sme si povedali nejakú možno postupnosť, nejakú účinnosť zákona, ale nechcem, aby sme sústavne roky odtláčali tieto ani nie tak že návrhy, ale proste riešenie tej situácie, v ktorej tí ľudia žijú.
Čiže veľmi vás chcem pekne poprosiť v prípade všetkých týchto návrhov o vašu podporu a samozrejme, že druhý, druhé čítanie bude tým priestorom, kde vieme všetky veci doladiť, ale zdá sa mi byť nefér voči tým ľuďom, že veľakrát proste odsúvame tieto témy s tým, že však príde potom veľká reforma, potom sa to bude všetko riešiť. A ono, viete, potom už tu nieže my nemusíme byť, to nie je podstatné, či my sme tu, ale tí ľudia nemusia tu byť a my im nepomôžeme. A množstvo týchto opatrení, ktoré aj v minulosti sa prijímali, veľmi dlho sa prijímali vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím, sa stáva, že naozaj prejde jedna generácia, my všetci diskutujeme, snažíme sa nachádzať riešenia, niektorí viac, niektorí menej, ale ten ich život ide. Ten ich život sa nezastaví, ten ich život ide, oni potrebujú žiť v dôstojných podmienkach a potrebujú, aby štát sa nesprával voči nim ako macocha, ale ako naozaj tá pomocná ruka.
Čiže toto je prvá časť alebo teda ten, to jedno, jedna tlač, ktorá sa týka novely zákona o kompenzáciách, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a druhá, tá nemá žiadny vplyv na štátny rozpočet, to vás možno poteším. Ide ale o vyslovene praktickú záležitosť. Totižto dnes keď niekto je klientom zariadenia sociálnych služieb celoročným a napríklad by chcel odtiaľ odísť a osamostatniť sa, tak vlastne až po opustení tohto zariadenia môže požiadať, aby bol posúdený na to, či môže dostať osobnú asistenciu. A keďže ju potrebuje, no tak potom väčšinou je to tak, že odíde z toho zariadenia, teraz nejaký čas buď si hradí toho osobného asistenta sám, alebo proste nejako rodina musí pomáhať, on prechádza tým procesom posudzovania, dni, týždne plynú, nie je si vôbec istý, či to dostane.
To znamená, aby sme týmto ľuďom aspoň trošku pomohli, tak by som bola rada, kebyže zmeníme zákon v tom zmysle, aby ak niekto chce už teda opustiť takéto zariadenie a chce sa osamostatniť a potom poberať príspevok na osobnú asistenciu, by mohol byť posúdený ešte počas toho obdobia, kedy sa nachádza v tom zariadení. Samozrejme, peňažný príspevok začne poberať až keď teda sa osamostatní a dokáže, že sa osamostatnil. Takisto je tam návrh, aby sa to spätne potom aj skontrolovalo, či aj ten rozsah hodín je taký, aký potrebuje. Čiže nejdeme nikomu dávať peniaze len tak, proste len chceme naozaj zabezpečiť to, aby to bolo pre toho človeka pohodlnejšie a aby mal tú istotu, že, áno, keď sa dnes vysťahujem, tak zajtra už budem mať toho osobného asistenta. Čiže to je ten druhý návrh.
A ešte k tomuto poviem, pretože ja už som dostala aj ďalšie podnety, aj sme sa s pani poslankyňou Drábikovou aj Zuzkou Šebovou bavili o tom, že v takejto situácii sa veľakrát nachádzajú aj rodičia na predĺženom rodičovskom a pre nich tiež by bola veľká pomoc, kebyže dokážeme im umožniť nechať posúdiť dieťa, že či teda potom môžu brať príspevok na opatrovanie alebo nie. Opäť aby pekne plynule prešli z predĺženého rodičovského na príspevok na opatrovanie. Takže hovorím, toto opatrenie nestojí nič na rozdiel od toho druhého, je to skôr o tom, aby tento štát bol ústretový voči ľuďom so zdravotným postihnutím.
Takže veľmi pekne vás chcem podporiť, poprosiť aj o podporu týchto dvoch noviel zákona. Ďakujem.
20. 9. 2022 17:55:03 - 18:10:22 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1101 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám teda v zlúčenej rozprave predložila tri návrhy, ktoré súvisia s jedným zákonom. Je to takto rozdelené kvôli tomu, že naozaj chcem, aby každý sa cítil slobodne a hlasovať.
V prvom prípade ide o to, že už dlhodobo sa snažíme, aj teda po komunikácii s komunitou ľudí so zdravotným postihnutím, o zmenu vnímania chránených dielní. Pretože doteraz naozaj veľakrát ľudia majú takú predstavu, že keď niekto pracuje v chránenej dielni, tak vlastne je to nejaká miestnosť, štyri steny, kde je zatvorený a tam vyrába nejakú keramiku alebo navlieka korálky, alebo proste vyrába nejaké pohľadnice. Ale naozaj doba ide dopredu a takisto aj vzdelanie ľudí so zdravotným postihnutím sa posúva. To znamená, že aj tá chránená dielňa už by nemala byť takto striktne vnímaná ako nejaký uzavretý priestor, ale týmto návrhom zákona chceme docieliť to, aby to bolo skôr vnímané ako nejaká flexibilná aj forma práce. Pretože sme presvedčení mnohí, že naozaj chránené dielne by mali byť takým nejakým prechodným stupňom smerom k otvorenému trhu práce.
To znamená, že navrhujem, aby pojem chránená dielňa sa zmenil, aby sa naozaj nevnímal už len ako uzatvorený priestor, ale aby to bolo niečo flexibilnejšie. Aby sa vnímali potreby ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú rôzne potreby. Veľakrát nie je to o tej debarierizácii fyzickej, ale aj o flexibilnom pracovnom čase. Je to možno pri niektorých ochoreniach aj situácia, kedy človek má obdobie, kedy naozaj kvôli zdraviu nie je úplne schopný vykonávať túto činnosť. Ale naopak, potom má dlhé mesiace, kedy funguje úplne prirodzene. To znamená, že prvá časť tejto novely sa týka zmeny pojmu.
Druhá časť, a to opäť vyplýva z praxe, veľakrát ľudia so zdravotným postihnutím by mohli vykonávať svoju pracovnú činnosť aj mimo tej chránenej dielne. To znamená, že ísť predávať výrobky na nejaké trhy alebo taktiež aj v prípade nejakých iných zručností. Napríklad, keď sa učia za záhradníkov alebo dokážu pomáhať v domácnosti, alebo dokážu tepovať, čistiť, tak môžu vlastne ísť za zákazníkom. Aby to bolo úplne zrejmé, pretože dnes ten zákon naozaj v tomto nie je takýto ústretový. Chceme, aby to bolo aj potom úradmi pri kontrole vnímané, že to, keďže ten človek sa nenachádza v tej miestnosti, v tej chránenej dielni, ešte neznamená, že niečo porušuje. Proste on ide za tým zákazníkom.
To, čo chceme docieliť, ako som hovorila, je, že jednak, aby boli tie chránené dielne takým tým prestupným miestom, ale taktiež, aby aj sa otváral ten svet pre ľudí so zdravotným postihnutím. Aby prichádzali do kontaktu s okolím so spoločenstvom, so spoločnosťou, aby aj tá spoločnosť ich vnímala ako, ako súčasť a aby sme ich naozaj neizolovali za štyrmi stenami múrov. Čiže to je tá prvá novela.
Druhá novela sa týka prideľovania pracovných asistentov. Neviem, či ste zaregistrovali, ale naozaj medzi nami sú mnohí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí hoci možno by sa vám zdalo, že nebudú môcť pracovať kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu, tak práve naopak. Sú schopní vykonávať prácu, ale nie tak, ako o tom hovorí náš zákon. To znamená, že nie sú zamestnaní, nie sú ani SZČO, ale napríklad sú na voľnej nohe.
Máme skvelého spisovateľa Michala Škombára, ktorý napísal už niekoľko knižiek tak, že ich vyťukával bradou. Čiže mu to zabralo aj nejaký čas, a tento návrh zákona, novely zákona by priniesol to, že aj človek, ktorý pracuje v takomto voľnom povolaní, by mohol mať nárok na pracovného asistenta alebo teda na príspevok na pracovného asistenta. A taktiež by sa zmenili podmienky posudzovania, kedy, kedy má, môže dostať tento príspevok. Pretože dnes sa vyžaduje, aby sa tam udávala aj percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ale napríklad aj v prípade tohto spisovateľa vzhľadom na jeho ťažké zdravotné postihnutie je vedený ako osoba so stopercentnou mierou poklesov schopností vykonávať pracovnú činnosť. Ale naozaj to je len pracovná činnosť manuálna alebo fyzická, ale nie intelektuálna. Čiže aj táto zmena by sa udiala v zákone. Ak teda budete s tým súhlasiť.
A posledná novela zákona o službách zamestnanosti sa týka náhradného plnenie. Ako som spomínala, naozaj tá doba už ide dopredu. Myslíme si, že je treba čoraz viac podporovať ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú schopní vykonávať služby. Nielen vykonávať tovary, a preto chceme zvýhodniť v zákone jednu desatinu percenta plnení náhradnej povinnosti zo strany zamestnávateľa. To znamená, že aby sa mu viac oplatilo nakupovať služby. Teda pokiaľ už nezamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, tak aspoň nech si plní to náhradné plnenie nakupovaním služieb a nie tovarov. Samozrejme, tovary zostávajú tak ako boli, ale chceme trošku zvýhodniť služby. Takže toľko k tomuto zákonu a trom spomínaným novelám.
28. 6. 2022 18:25:00 - 18:38:43 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
čiže bude ten človek, jeho rodinní príslušníci si môcť vybrať, teda či vedia sa o svojho blízkeho postarať v domácom prostredí, čo je to najlepšie, čo sa dá, alebo či bude v nejakom zariadení v hospice, kde tiež s láskou sa oňho budú starať či už rehoľné sestry alebo zdravotnícky personál alebo proste celý ten odborný tím.
Na Slovensku máme kamenné hospice, máme mobilné hospice, máme rôzne zariadenia, kde ľudia dožívajú, ale ono to skôr dnes funguje napriek tomu systému a nie vďaka systému. Keď som mala možnosť navštíviť kamenné hospice, tak mi opisovali, ako ľudia so slzami v očiach im ďakujú, keď sa o nich starajú, o tých ich blízkych, keď naozaj im dávajú všetku tú podporu, ktorú potrebujú, a nielen teraz nejaké ošetrovateľské úkony, ale aj tú psychologickú, aj tú duchovnú podporu.
Keď som sa rozprávala s tými, ktorí pracujú v mobilných hospicoch, tak tiež mi opisovali, aké je to, je pre tie rodiny dôležité vedieť, že majú komu zavolať, že ten ich blízky môže byť doma a je oňho postarané a že naozaj urobia všetko pre to, aby tie posledné chvíle života boli naplnené aj tou starostlivosťou, ale aj tou láskou. Ale zároveň mi aj rozprávali o tom, ako fungujú, ako si musia zháňať sponzorov a odpovedať na rôzne granty, aby mohli zaplatiť si telefónne účty, keď robia poradenstvo po telefóne, ako si musia nájsť zdroje na pohonné látky, lebo proste to je, v tejto chvíli nie je preplácané. Čiže oni naozaj robia úžasnú robotu a niežeby im štát bol za to vďačný, ale oni musia si sami na to zháňať finančné prostriedky. A oni by boli schopní obslúžiť aj viacej ľudí, lebo ten dotyk začína byť, našťastie, aj na Slovensku, hoci ešte stále tá informovanosť ľudí o tom, že tie hospice naozaj nie sú nejaké zatuchnuté miesta, kde tí ľudia umierajú úplne opustení, ale že sú to naozaj krásne miesta, plné života. Tak oni vedia, že ten záujem by možno bol, ale nemajú kapacity.
A tento zákon konečne nastaví nielen teda, ako bolo povedané, že teda definície a kto má nárok na tú starostlivosť atď., ale aj bude hovoriť o kvalite. A bude hovoriť aj o finančných prostriedkoch.
Pozmeňujúci návrh, ktorý sme spoločne dali s pánom poslancom Krajčím a s pani poslankyňou Šebovou, reaguje na situáciu v parlamente, poviem to otvorene, kde, žiaľ, nie je úplný súzvuk v tom, že tieto služby by mali byť takýmto spôsobom financované, ale nám naozaj ide o to, aby ten zákon prešiel. Preto sme boli ochotní urobiť ten kompromis aj s pánom ministrom a ďalšími, že tá jedna časť teda sa odtiaľ vyjme. Ja osobne som z toho smutná, to poviem rovno, ale ten zákon je pre mňa tak dôležitý, že som ochotná urobiť tento ústupok.
Tento zákon bude upravovať, ako som hovorila, nielen teda tie mobilné hospice alebo kamenné, ale takisto, alebo lôžka v nemocniciach, ale aj tú domácu starostlivosť. Ja si pamätám, pred asi tromi rokmi som navštívila jednu mamu, ktorá sa sama stará o svojho syna, ktorý je v kóme už ix rokov a je pripojený na pľúcnu ventiláciu. Ona si zlomila nohu, potrebovala ošetrenie, ale nemohla sa ísť nechať ošetriť, pretože nemala kam dať svojho syna. Nebolo zariadenie, ktoré by bolo schopné a ochotné sa oňho postarať. Ona čakala, kým sa uvoľnilo miesto na ARO v niektorej z nemocníc, tam išiel ten syn a ona po niekoľkých dňoch bolesti proste mohla sa nechať ošetriť.
Toto je nemysliteľné v 21. storočí, keď naozaj vynakladáme finančné prostriedky na hocičo a necháme takýchto opustených ľudí, ktorí suplujú štát, ktorý robia všetky úkony, od zdravotníckych, sociálnych a ďalších, necháme ich v štichu. Takže tento zákon bude riešiť aj takéto prípady.
A mohla by som ešte hovoriť o veľa-veľa ďalších prípadoch, ale obávam sa, že aj vzhľadom k tomu, že tu nie sú tí páni poslanci a pani poslankyne, ktoré možno ešte stále majú pocit, že čo tam sa starať o zomierajúcich, však nejak to dopadne, už by som prešla k jednému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predkladám, ktorý je veľmi krátky a týka sa práve pacientov, ktorí sú v kóme a ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Tento stav totižto môže trvať chvíľu, môže trvať dlhšie, aj roky, a na deväťdesiat, neviem koľko, percent je nezvratný. To znamená, že títo ľudia naozaj potrebujú starostlivosť. A ja obdivujem každého jedného rodinného príslušníka, ktorý sa dokáže postarať o takéhoto svojho príbuzného, ale, žiaľ, dnes tá situácia je taká, že tých zariadení je málo, tá podpora je slabá a preto tento pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, že keď už niekto je v ústavnej starostlivosti, je teda v tom permanentnom vegetatívnom stave a je pripojený na pľúcnu ventiláciu, aby nemusel podstupovať, resp. jeho rodinní príslušníci, tú administratívnu tortúru každých šesť mesiacov, lebo tak je definovaný zákon, že každých šesť mesiacov by sa znovu a znovu malo žiadať povolenie alebo teda súhlas poisťovne, tak urobíme výnimku pre týchto pacientov a pre ich rodinných príslušníkov, aby túto ústavnú starostlivosť mohli poberať tak dlho, ako je to potrebné.
Takže dovoľte, aby som teraz predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona z roku 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 977.
V čl. 1 bode 9 sa v § 10d ods. 1 písm. a) na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "osobe v permanentnom vegetatívnom stave s potrebou umelej pľúcnej ventilácie sa ústavná starostlivosť poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti,".
Ďakujem veľmi pekne a chcem vás veľmi pekne poprosiť, aj tí, ktorí ste tu alebo teda najmä tí, ktorí tu nie ste, ak sa dostanete k tomuto záznamu, aby ste to podporili.
Ďakujem.
28. 6. 2022 18:10:00 - 18:25:20 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne a kolegovia, možno budem trošku emotívnejšia v tomto vystúpení, pretože tak, ako povedala aj pani poslankyňa Drábiková, toto je naozaj jeden z najdôležitejších zákonov, ktoré prijímame v tomto volebné období a nielen za môjho pôsobenia v politike bolo málo takýchto zákonov, ktoré vyslovene boli potrebné.
Ja som nesmierne rada, že pán minister prišiel s týmto zákonom. Ďakujem jemu, celému tímu okolo pani doktorky Škripekovej, ktorí na tom naozaj poctivo dlho robili a prišli, myslím si, že s jedným dobrým zákonom, ktorý naozaj pomôže, ako bolo povedané, nielen pacientom, ale aj ich rodinám. Pretože tento zákon je aj o tom, že aj rodinným príslušníkom sa v rámci paliatívnej starostlivosti môže poskytovať psychologická podpora. To, že konečne ľudia, ktorí prežívajú svoje posledné chvíle života, budú mať väčšiu podporu a starostlivosť zo strany štátu, my odbremeňujeme aj rodinných príslušníkov. Ja viem, že málokto asi z nás alebo z ľudí súdiac aj podľa toho koľko ľudí tu sedí v pléne myslí na posledné chvíle svojho života alebo na posledné chvíle života svojich blízkych a už vôbec nie na smrť. To sú také témy, ktoré tak odtláčame. Ale myslím si, že je dôležité občas sa pritom pozastaviť a si aj povedať ako chcem stráviť svoje posledné dni života, ako chcem, aby moji blízki strávili posledné dni svojho života.
Dnes tá prax je taká, že niektorí sa modlia za to, aby mali dobrú smrť. Aj sa im to vyplní. Niektorí sa trápia, niektorí trávia dlhý čas na lôžkach, či už v nemocniciach, v zariadeniach alebo doma. A tento zákon bude pomáhať všetkým týmto formám starostlivosti. Čiže bude ten človek, jeho rodinní príslušníci si môcť vybrať, teda či vedia sa o svojho blízkeho postarať v domácom prostredí, čo je to najlepšie, čo sa dá, alebo či bude v nejakom zariadení, hospice, kde tiež s láskou sa oňho budú starať či už rehoľné sestry alebo
=====
23. 6. 2022 9:25:01 - 9:40:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne a pripájam sa k tomu čo si ty, Janka, povedala. Naozaj pacientské organizácie, či už tu, alebo keď som bola v Európskom parlamente, boli úplne, že kľúčovým spoluhráčom tým, ktorý proste prinášal návrhy, ktorý dokázal vysvetliť niektoré opatrenia, lebo áno niekedy my od stola možno v dobrej viere aj sa snažíme niečo upraviť, niečo nastaviť, ale oni v tej praxi vidia či to funguje, ale bo nie. Čiže aj pre mňa je to neskutočne cenná skúsenosť, za ktoré im chcem poďakovať nielen teda za podnety, s ktorými prinášajú, ale naozaj za tie hodiny konzultácií ku všetkým možným zákonom, či už v rezorte zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva. Naozaj sú tu fundovaní ľudia a veľakrát napriek tomu, že teda bojujú s tou svojou chorobou a naozaj nemajú ľahký osud, tak robia úžasnú prácu za čo im patrí veľká vďaka a ja sa teda tiež prihováram, či už za samostatný zákon, alebo proste nejakú úpravu aj tohto zákona, aby boli späť v hre a aby sme aj týmto spôsobom im preukázali náš rešpekt a našu vďaku za to čo robia.
Ďakujem.