Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 2. 2023 10:47:24 - 10:49:24 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3. 2. 2023 10:00:22 - 10:02:22 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

2. 12. 2022 9:10:02 - 9:10:34 78. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 940 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2002 (správne: 2022, pozn. red.), tlač 1194. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2022. Správa o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022 predložila, správu predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti.
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej práve. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 20. schôdzi výboru dňa 27. septembra 2022 a prijal uznesenie č. 82, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a s odporúčaním Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy, a ten návrh uznesenia znie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Osobitého kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022, tlač 1194.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022, tlač 1194.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Ďakujem, skončil som.
29. 11. 2022 18:11:03 - 18:11:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Dostál, vidíte, že aj vaši teda bývalí koaliční a súčasná pani opozičná naša kolegyňa vám vysvetlili, že ako vznikol termín volieb konania 29. októbra. Keď si spomeniete, predpokladám, že vtedy ste ešte boli súčasťou koalície, čiže vaša koaličná rada rozhodla, lebo predseda parlamentu informoval následne, že na základe rozhodnutia koaličnej rady sa budú tieto spojené voľby konať vtedy a vtedy. A zaujímavý celý paradox bol na tom dokonca to, že sa menil zákon kvôli tomu, aby práve na Dušičky tie voľby neboli. Bol zmenený zákon a aj napriek tomu tie voľby sa uskutočnili vtedy.
A čo sa týka spojenia volieb, neviem, ja som nemal ten pocit, aby z mojej faktickej poznámky vzišla kritika voči súčasnému ministerstvu vnútra alebo ministrovi vnútra, že on spojil tie voľby. Však ja viem, že sa to spájalo za nás. Ale ja som len povedal a skonštatoval, že sa to jednoducho neosvedčilo. A čo sa týka účasti, tak isto to tu bolo spomínané, že jednoducho tá účasť, skôr tie vúckarske stiahli tie komunálne a ak, ja som sa pýtal aj, kde ja som bol voliť a konkrétne mne napríklad ten termín volieb vyhovoval preto, že som zo Starej Ľubovne, čiže ten termín som využil na to, že som navštívil aj hroby svojich blízkych doma, takže mne to pomohlo, ale ja som sa v tej komisii pýtal tých ľudí, lebo však sa poznáme, že ak niekto má nejakú výhradu, tak čo robí. Tak komunál áno a vúckarske napríklad odmietali. Čiže to sa kľudne môže stať aj pri spojení prezidentských s eurovoľbami, že ten, kto chce voliť v prezidentských voľbách, tak tam voliť bude. A ten, kto nechce voliť v eurovoľbách, tak aj keď ten termín bude spojený, tak si jednoducho ten lístok neprevezme a bodka. Čiže možno nastane presne taký istý paradox, ako nastal teraz.
29. 11. 2022 17:56:03 - 17:57:48 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ja sa budem venovať len tej časti, kde ste hovorili o tom, že neprešiel ústavný zákon, kde sa malo spojiť druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu. Ja som bol jeden z tých, ktorý tiež nepodporil tento návrh zákona a poviem vám prečo. Mesiac dozadu sme mali krásny ilustračný príklad, kedy sme historicky prvýkrát spojili voľby do VÚC a komunálne voľby, kde sme očakávali, že komunálne voľby potiahnu vúckarske voľby a skončilo to tak, že vúckarské voľby ešte stiahli komunálne voľby svojou účasťou dole.
A druhý faktor, ktorý sa ukázal, je tam viac ako 200-tisíc neplatných lístkov. A možno by stálo za zváženie zistiť dôvod neplatnosti týchto lístkov, či to bol chaos vo voľbe, alebo úmyselné neplatné lístky a podobne.
A tu vám chcem uviesť príklad, že vúckarske a komunálne voľby mali k sebe oveľa, ale oveľa bližšie, ako majú prezidentské a eurovoľby, takže neviem, či ten želaný efekt pri spojení týchto volieb dosiahneme, lebo v tomto prípade sme to nedosiahli vôbec a ak by sme sa ministra vnútra opýtali, že aká bola úspora spojenia týchto dvoch volieb, tak neviem, či vôbec nejaká.
29. 11. 2022 15:41:03 - 15:41:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1207 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Tak (zasmiatie sa rečníka), tak sa usmievam. Pán minister, tak ja teda podporím ten zákon ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní a bez akejkoľvek výčitky, čo znie celkom paradoxne.
Pán kolega Valášek, spomínali ste Slovenskú informačnú službu. Áno, je pravda, možno je to na škodu veci, že to nešlo súbežne, ja som sa aj pýtal riaditeľa Slovenskej informačnej služby na ich zákon. Len Vojenské spravodajstvo má jednu obrovskú výhodu, že je zaradené pod rezortom ministerstva obrany a má svojho nositeľa témy ministra obrany. Čiže je to oveľa jednoduchšie takto tento prísť do parlamentu odprezentovať, kdežto Slovenská informačná služba by si najprv musela nájsť nositeľa, že kto by ten zákon vôbec, možno by ho mohol predložiť kľudne aj minister obrany, respektíve podpredseda vlády pre legislatívu, ale pokiaľ moje informácie sú správne a možno mi to dá za pravdu aj pán minister obrany, tak viem, že aj Slovenská informačná služba vzájomne konzultovali aj tento nový zákon, návrh zákona o Vojenskom spravodajstve.
15. 11. 2022 17:01:07 - 17:03:34 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Miloš, je to také raritné, že ty ako koaličný poslanec si poukázal nato, že ti chýba minister vnútra, preto moji viacerí moji predrečníci sa chytili tejto témy a chytím sa aj ja tejto témy. No vieš, ak by fungovalo ministerstvo vnútra a najbližší ľudia ministra vnútra tak ako by fungovať mali, tak presne minister vnútra si váži národnú radu, pekne požiada pána veľvyslanca v Rumunsku, samozrejme najprv zavolá ministrovi vnútra a ospravedlní sa mu, požiada nášho veľvyslanca, aby ho zastupoval počas jeho neprítomnosti na Salzburskom fóre pretože on má povinnosť sedieť tu na tomto mieste a vysvetľovať aj napríklad tebe a odpovedať ti na tvoje otázky. Ale keďže aj minulý týždeň odstúpil z funkcie na vlastnú žiadosť jeho najbližší štátny tajomník pán Leitner, ktorý mu kedysi v minulosti robil šéfa, tak asi nebude všetko s kostolným poriadkom na tom ministerstve vnútra, pretože samu tam už viackrát vymenili štátni tajomníci predtým, vymenili samu tam generálni riaditelia kancelárie ministra vnútra, menia sa mu ako ponožky hovorcovia na ministerstve vnútra resp. hovorkyne, menia samu generálni tajomníci. Takže tu máš odpoveď nato, že prečo tu minister vnútra nemôže sedieť, no lebo ministerstvo vnútra mu nefunguje, takže preto on musí obhajovať záujmy Slovenskej republiky na Salzburskom fóre pritom už sa stretol za posledné štyri dni s predstaviteľom a kolegom z Maďarska, z Čiech. Ešte keby sa bol stretol s Rakúšanom a ešte keby chodil najbližších pár dní tak vlastne vybaví celé Salzburské fórum, rozlúči sa s každým ministrom, pekne sa mu poďakuje za spoluprácu a každému jednému z nich oznámi, že končím pretože som neschopný a nezvládam tému riešiť doma.
15. 11. 2022 16:31:07 - 16:32:25 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
... pán minister vnútra. To nebola svojvôľa, či je to koaličný alebo aký partner. To bolo kolektívne rozhodnutie vlády, na čele ktorej stojí premiér. Takže toľko k tomu.
A to, že Vít Rakušan dvadsať minút pred rokovaním oznámil, že hranice ostanú uzatvorené, nie že dvadsať minút pred rokovaním, on to povedal dvadsať minút potom ako na Slovensku vyšla informácia, že predseda vlády Heger sa ide stretnúť s pánom Fialom, tak nám nechali odkázať ešte, že chlapci, cestujete do Čiech zbytočne, lebo aj tak to nepújde. To bol celý ten problém.
A keď hovoríte o hliadkach, že by neboli účinné na hraniciach, veď som to hovoril aj vo svojom vystúpení. V rokoch 2015 a 2016 presne tou demonštráciou tých cvičení a demonštráciou toho, že sme pripravení na riešenie tejto krízy, tak to mal byť odkaz tým migrantom, nechoďte sem, lebo budú naplnené schengenské pravidlá čo sa týka ...
15. 11. 2022 16:16:07 - 16:17:50 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Šeliga, musím oceniť vašu šikovnosť ako ste sa tak šikovne snažili podsunúť tému dnešnej tlačovej besedy nášho predsedu, lebo tieto dôvody boli odvolávaním, pri odvolávaní sedemkrát predtým ako dnes. A keď ste si všimli ani predseda Fico vo svojom úvodnom slove, ani ja vo vystúpení za klub sme nepovedali ani slovo o téme manipulácie trestných konaní a podobne preto, aby sme nevytvárali zámienku pre niekoho iného. Takže túto tému si nechajme bokom a tvárme sa, že ani neodznela.
Hovoríte, že sa čudujete pánovi Fialovi alebo teda to neviete pochopiť, ale to treba pochopiť tak, že pán Fiala je predseda vlády a predsa nie minister vnútra, ale vláda Českej republiky na svojom zasadnutí rozhodla o tom, že uzavrú hranicu so Slovenskou republikou, následne to predĺžila a následne ohlasovali ďalej, že to bude pokračovať. Čiže nie pán minister vnútra. To nebola svojvôľa, či je to koaličný alebo aký partner. To bolo kolektívne rozhodnutie vlády, na čele ktorej stojí premiér. Takže toľko k tomu.
A to, že Vít Rakušan dvadsať minút pred rokovaním oznámil, že hranice ostanú uzatvorené, nie že dvadsať minút pred rokovaním
====
15. 11. 2022 14:31:07 - 14:33:38 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Deniska, som rád, že si sa oprela vo svojom vystúpení jednak o faktá a takisto o vyjadrenia kolegov či už z Rakúska alebo, alebo z Českej republiky. Veď práve oni nám vystavili tú vizitku za naše nič nerobenie, teda nie naše, ale ministra vnútra. A keď si ja spomeniem na to, že za čo boli odvolávaní naši ministri vnútra počas našich vlád, kde nám bolo vytýkané, čo aké neviem aké problémy, ale jeden medzinárodný spomeniem, ktorý bol považovaný za obrovský problém vtedy. Keď sa zabudla alebo zabudol policajt nechtiac atrapu výbušniny, ktorá cestovala do Írska. A z toho bol medzinárodný škandál a medzinárodná hanba. Tak, čo je potom toto? Čo je potom toto, keď náš najbližší partner, nazvem ho celoživotný, Česká republika, lebo spája s ním bratská história, nám pred očami takto zavrie hranice. A zavrie ich nám tak, že ani nikomu nepovie. To znamená, že, že keby aspoň varoval a vyzýval, ale proste videli, že nič nerobíme a nie sme schopní nič robiť, tak nám jednoducho stiahli oponu pred očami a robte si čo chcete. A my aj napriek tomu stále nerobíme nič, ale kritizujeme a kritizujeme Rakúšanov a Čechov za to, že oni si robia poriadok na svojej hranici. Namiesto toho, aby sme sa od nich poučili a začali robiť to isté.
A bolo tu spomenuté, že minister si nepreniesol zodpovednosť. On už ani nemá na koho. Veď on už nemá ani svojich štátnych tajomníkov. Nemá riaditeľa kancelárie, má vymeneného. Generálnych tajomníkov služobného úradu. Veď aj teraz mu skončil štátny tajomník, ktorý mu mal práve pomáhať a ktorý mohol byť dnes na miesto neho na som salzburskom fóre a on mal sedieť a riešiť migračnú krízu tuná v parlamente a argumentovať, že ako to fantasticky robí.
15. 11. 2022 14:16:07 - 14:18:50 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Milan, ja využijem vlastne to tvoje vystúpenie aj na to, čo som nestihol v reakcii na faktické poznámky, že to čo si hovoril o zlyhávaní. Každý hovoríme o tom, že zlyhala Európska únia, dokonca hovoria o tom aj koaliční poslanci. Či už pán Šefčík alebo pán Potocký a presne to som im chcel povedať. Teda, ak my konštatujeme, že Európska únia zlyháva, tak teraz ktoré štáty zlyhávajú, lebo podľa našej optiky to čo my tvrdíme, tak zlyháva Slovenská republika, pretože nerobí nič. Podľa koaličnej optiky zlyhávajú Češi a Rakúšania a zlyhávajú vlastne tým, že si chránia svoje územie a vlastne napĺňajú readmisné dohody a vracajú nelegálnych migrantov späť na Slovensko len preto, že naša vláda je neschopná a to sami aj skonštatovali, že proste tým, že my sme nerobili nič, tak oni nám zaviedli kontroly. A my teraz vlastne ich budeme obviňovať z toho, že oni robia katastrofálne rozhodnutia a presne to čo ste viacerí aj vo faktických svojich poznámkach povedali, že to stane sa asi takým národným heslom, že Slovakia alebo Slovak in border is very very open. No veď presne to je návod pre prevádzačov a presne to je základná informácia pre prevádzačov a pre tých ľudí, ktorí sa snažia touto balkánskou cestou, že choďte cez Slovensko, lebo tam vás čakajú s otvorenou náručou. A presne to v rokoch 2015 a 2016 a našej vlády sme dávali odstrašujúce príklady, že ak nelegálne prekročíte našu hranicu, tak v rámci schengenského kódexu, v rámci schengenských pravidiel bude to riešené tak ako má byť. Nikto nespochybňuje ľudí, ktorí k nám prichádzajú s vojnou ohrozených území, ale presne tak ako to bolo povedané, kto ich vie presne identifikovať či sú alebo nie sú občanmi Sýrie a či sú priamo alebo nie sú ohrození vojnou a o tom, že na východe máme pretlak a takisto že na východe musia policajti strážiť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 11. 2022 13:46:07 - 13:48:41 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať svojim opozičným kolegom za ich podporné stanoviská, prípadne aj rozširujúce myšlienky, ale využijem túto reakciu na pánov z koalície dvoch poslancov až zo štyroch, ktorí tu zostali. Takže pôjdem odzadu. Pán poslanec Šefčík. Policajný prezident nazval českých policajtov, no tých, ktorí tam boli na hranici, obvinili z nelegálneho pašeráctva, prevádzačstva cez československú hranicu. Pokiaľ ja viem je to trestný čin, tak nech to dotiahne dokonca, keď to je tak. Českí policajti, resp. české ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo, že áno v jednom prípade sa to stalo, že boli 200 metrov tuším na našom území. Beriem, ale keď chcete ísť rokovať do Českej republiky s českou vládou o tom, aby Česi skončili kontroly na svojich hraniciach, tak predsa nemôžem na nich deň predtým zaútočiť, že sú prevádzači. Ale tak idem nejakou diplomatickou cestou alebo si to vyrokujem rovno tam, ale nie, že predtým. Tak potom, čo vyrokujem, nič. Pán kolega Potocký, áno som predsedom výboru na kontrolu činností SIS. Informácie každoročne Slovenská informačná služba dáva aj nášmu výboru, tak isto ako vojenské spravodajstvo a dostávajú tieto informácie o bezpečnostných rizikách v prípade nelegálnej migrácie cez akúkoľvek hranicu našu aj všetci príjemcovia zo zákona. Áno je to tak. Maďarská hranica má 654 km. Z toho 338 km sú vodné toky a pán kolega Potocký, sme obidvaja východniari. Čo pôjdu tí ilegálni migranti cez balkánsku cestu, cez Kráľovský Chlmec do Česka, no nie. Tu sa budú motať na nejakom 10 - 20 km úseku od Bratislavy po Komárno a budú sa snažiť niekde tuná v blízkych častiach dostať čo najbližšie k českej hranici a nebudú chodiť vrchom. Čiže netreba chrániť celých 650 ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 11. 2022 13:16:07 - 13:31:17 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Aké koordinačné cvičenie robil Policajný zbor s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, kde by boli pozvali aj členov branno-bezpečnostného výboru sa pozrieť, aby mohli potom tlmočiť svojim občanom poslanci Národnej rady, že nemusíte sa ničoho báť, prebehlo veľké cvičenie policajtov v Ozbrojených síl Slovenskej republiky na slovensko-maďarskej hranici, kde sme ukázali ako sme pripravení na nelegálnu migráciu. Bolo také cvičenie? Pokiaľ je sa pamätám, žiadne. Česi nám ukázali, že si to cvičenie vedia spraviť a nakoniec nám tie hranice aj zatvorili.
Ale asi tak ako minister podceňuje niektoré veci, tak podceňuje aj túto situáciu a myslí si, že prevádzači sú hlupáci, že proste, keď prešli prvýkrát cez maďarskú hranicu, druhý, tretí a to všetko bez kontroly, nik ich nekontroloval, nezadržal, takže asi to je v poriadku. V roku 2016 na margo tých cvičení, keď si možno pamätáte, tak presne takéto koordinačné cvičenie prebehlo na území Slovenskej republiky, kde sme vlastne ukázali, demonštrovali sme možnosť využitia na určitých úsekoch zelenej hranice, kde samozrejme, na zelenej hranici, tam kde je tlak na prekročenie nelegálnej tej hranice, sme ukazovali možnosť využitia mobilných bariér za súčinnosti či už pozemnej alebo leteckej techniky ako túto hranicu chrániť.
A už aj takéto cvičenie zanechá odkaz či už na susednej krajine alebo aj na tých nelegálnych migrantov, ej, pozor, asi sú na tom Slovensku na nás pripravení, tak asi bude ťažké prekračovať slovenskú hranicu, tak si poďme hľadať nejaké iné cesty a nie územie Slovenskej republiky. Presne to čo sa stalo v roku 2015, lebo tam nedostali odkaz nelegálni migranti, že Slovakia very open, very, very open. Tam dostali odkaz, že keď dôjdete na Slovensko ako nelegálny migrant, tak čaká vás tu riadny postup tak ako pri nelegálnych migrantoch je. To znamená, že máme úrady policajného zaistenia, cely predbežného zadržania na oddeleniach hraničnej kontroly, kde v rámci schengenských pravidiel tak ako sa to má robiť, sa vráti tých nelegálnych migrantov cez tú hranicu, cez ktorú prešli. Ale tak ako bolo povedané, no dokazovať, keď ich chytíme v Kútoch, dokazovať maďarským kolegom, že oni prešli cez maďarskú hranicu, no tak to je asi dosť ťažké. Ale ak ho chytíme priamo na slovensko-maďarskej hranici, tak asi ťažko budeme, bude nám maďarský kolega, policajt tvrdiť, že došli z Poľska, hej. No, ale tak to už na druhej strane, keď som spomenul tú bariéru, by sme, by ma celkom zaujímalo to, že či vôbec tú bariéru ešte máme, že či tá bariéra už neskončila ktovie kde. To je ten lepší prípad.
Takže, ale tak ako som hovoril, Česká republika nám ukázala ako vie cvičenie pripraviť a teraz ako nám ho realizuje, ako nám realizuje online v priamych kontrolách na hraniciach. No, ale čo. My sme postavili stanové mestečko, možno z toho nakoniec bude obrovské stanové mesto a potom čo spravíme? Tak ako doposiaľ, nič. A preto hovorím, že pri kombinácii, lebo hermeticky uzavrieť hranicu, že sa nedá. Pri kombinácii tých opatrení, ktoré som spomínal a iných opatrení, čiže využitia technických prostriedkov, či už pozemných alebo leteckých, alebo je tam hranica Dunaj, tak aj vodných sme mohli eliminovať túto trasu cez našu hranicu a tá vnútorná kontrola by bola na hraničných prechodoch a mobilná bariéra, ktorá sa rozloží a zloží podľa aktuálnych rizík by bola inštalovaná len na určitý čas. A tak ako som tu spomínal, na mieste podľa tlaku na našu hranicu.
Ale, pán neprítomný minister, vy tvrdíte, že zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt a treba sa sústrediť na ochranu vonkajšej hranice, áno, treba, ale nie teraz, že ide na maďarskú hranicu včera. Ide na salzburské fórum do Rumunska dnes, bol pán minister v Českej republike minulý týždeň. To mal kričať už päť mesiacov, šesť mesiacov dozadu, že treba, ale aj niečo pre to reálne spraviť. A my sme tam poslali policajtov, koľko, 40 policajtov minulý týždeň. Ako ja držím našim policajtom prsty, lebo určite tak ako všade, kde boli v zahraničných misiách, či už vojaci alebo policajti, tak nám robia dobré meno. Ale teraz? No, ale to by na ministerstve vnútra pán minister musel pracovať.
Ale, pomôžem si ďalším výrazom pána ministra, že je scestné si myslieť, že dokážeme hermeticky uzavrieť hranicu a neprejde ani noha. Veď to nikto ani nechcel, hermeticky uzavrieť. Ale, ak by boli tie kontroly zavedené včas, boli by posilnené hliadky, boli by kontroly aj zelenej hranice, tak to by bolo práve vyvolalo to čo som hovoril, že u maďarskej strany reakciu, že musia aj oni začať niečo robiť, pretože by sa hromadili tí nelegálni migranti presne tak ako nám sa hromadia na česko-slovenskej hranici, tak by to bolo pri našich účinných kontrolách na slovensko-maďarskej hranici. A vtedy by ten problém sa riešil tam. A verte mi tomu, že Maďarsko tak ako boli Česi vystavení obrovskému tlaku obyvateľov, postupne to začína teraz u nás v tých prihraničných oblastiach, tak isto by bola aj maďarská vláda vystavená takémuto problému. A verte mi, že museli by to riešiť, lebo aj pre nich je to citlivá téma, tak by si robili poriadok aj maďarsko-srbskej hranici, čo nehovorím, že nerobia. Potrebujú tú pomoc, ale vám hovorím, že úplne ináč by sa správali aj na svojom vlastnom území. Lebo oni vlastne tento problém nemusia riešiť, pretože všetko cez maďarskú hranicu prejde k nám a my si s tým musíme robiť teraz poriadok.
Premiér Heger po zasadnutí Bezpečnostnej rady oznámil slávnostne, že bude rokovať s českou stranou ohľadne migrácie a navrhne hneď niekoľko riešení a je už po rokovaní, ale na odpoveď sme nemuseli dlho čakať. Český minister vnútra Vít Rakušan nám z voleja odkázal vtedy, že si nemyslí, že výsledkom rokovania so Slovenskom bude zrušenie kontrol. Citujem ho v tom čase. "Zajtra budeme rokovať so slovenskou stranou, ale ja si skutočne nemyslím, že tým výsledkom bude nejaké akútne zrušenie znovu zavedených kontrol. Avizoval možný výsledok stretnutia slovenského a českého premiéra, ministrov vnútra a policajných prezidentov". Dnes si môžeme povedať, že ako to rokovanie dopadlo?
Tak presne ako to Vít Rakušan povedal v tom čase, čiže kontroly ďalej platia a ďalej platiť aj budú. A presne tak ako už bolo spomínané, pokiaľ budú stanové mestá v blízkosti českých hraníc, kde je voľný pohyb nelegálnych migrantov, ktorí sa opätovne a opätovne pokúšajú prekročiť českú hranicu, veď to logiku dáva, že Česká republika ani nemá dôvod tieto hranice otvoriť.
Český minister Vít Rakušan predstaviteľom samospráv v tom čase zdôraznil tiež, že v období zavedenia kontrol Česko denne evidovalo približne 350 migrantov denne na svojom území, kdežto Slovensko podľa dostupných štatistík 150 migrantov týždenne. Čiže, kde bola tá disproporcia? Tá disproporcia sa ukazuje, akým spôsobom sa stala česká strana a akým spôsobom sa stávala slovenská strana. A, bohužiaľ, migračné prúdy zo Slovenska do Českej republiky prúdili bez nejakých väčších zásahov na slovenskej strane, dodal Rakušan, hej. Všetko citujem ministra vnútra. To nehovorím ja.
Pán neprítomný minister, vy ste minulý týždeň uviedol, že na Slovensko aktuálne prichádza viac migrantov z Česka ako z Maďarska. Prosím vás, a tam je aká logika? Že vracajú sa naspäť na Slovensko a tu chcú zostať? Alebo sa chcú najesť, odpočinúť si a pokračovať späť do Česka? Na to reagovali českí kolegovia, český rezort vnútra slovami, že nemá poznatky o tom, že by sa zvýšil príchod nelegálnych migrantov z Rakúska, čo je druhá cesta, ktorú by mohli utečenci využiť. No, tak potom asi došli z Poľska, podľa všetkého. Ale čo už.
No, a teraz aby som nezabudoval aj na policajného prezidenta pána Hamrana, tak pán policajný prezident zase exceloval v relácii Na rovinu, že sa vyjadril o českých kolegoch, že pozbierajú migrantov a prinesú ich na hranicu. Dokonca sa nám stal jeden prípad, kedy ich priviedli až za hranicu 200 metrov a vyložili nám na území Slovenskej republiky nelegálnych migrantov, česká polícia, veď to je pomlčka, regulárne prevádzačstvo. Akože takto urážať kolegov a potom oznámiť cez predsedu vlády, že ideme rokovať s predsedom vlády Českej republiky, s ministrom vnútra Českej republiky a s policajným prezidentom Českej republiky, kde ich nazveme nelegálnymi prevádzačmi, no určite nám otvoria náruč a nám oznámia, že páni kolegovia, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu spoluprácu, od zajtra otvárame hranice. Takže asi v tomto prípade vždy je lepšie pána Hamrana radšej nechať doma a nebrať ho nikam, lebo potom je taký výsledok. A to ešte spomeniem ďalšie také jeho vyjadrenie, že to bolo tuším, že po rokovaní Bezpečnostnej rady, že migrácia nie je v kódexe schengenských hraníc bezpečnostné riziko.
Áno, je pravda, že nie je bezpečnostné riziko, ale verím, že nikdy sa nestane to čo sa stalo v Bulharsku, kde zastrelili bulharského policajta, keď hliadkoval na hranici, lebo potom čo, budeme tiež tvrdiť, že to neni v schengenskom kódexe ako bezpečnostné riziko?
A spomeniem aj takú inú rovinu, nebudem sa jej venovať nejak špecificky, lebo ja nie som odborníkom na zdravotníctvo, ale profesor Krčméry z Vysokej školy zdravotníctva tiež pomáha bezpečnostným zložkám v stanovom mestečku a tuším, že to bolo pre TA3 a tam porozprával o tom, že s akými chorobami migranti prichádzajú. Nikto nepodceňuje choroby, treba sa o chorých ľudí starať, že pán doktor, ale ak si spomenieme, že v tomto prípade, že Slovakia very, very, open a keď si spomenieme na časy COVID-u, kde Slovakia bola very, very closed, kde sme ani z okresu do okresu nemohli cestovať, kde v jednom čase bol zákaz vychádzania, tak ako sa majú na to naši ľudia pozerať. Ale to už nechám na debatu pre tých, ktorí tomu rozumejú.
A na záver. Tiež to bolo spomínané, to mám pocit, že ako keby som povytrhával iným z príhovorov svoj príhovor, že podľa nás, teda nie podľa mňa, ale podľa našej vlády a podľa nášho pána ministra vnútra všetci okolo nás robia katastrofálne rozhodnutia, či už Česi alebo Rakúšania, tým že zaviedli hranice kontroly na svojich hraniciach, tak vlastne my tvrdíme, že to sú najhoršie možné rozhodnutia, aké ich vlády mohli spraviť. A na druhej strane my máme vyjadrenia typu, že my to zvládame excelentne a samozrejme, len vy pán neprítomný minister máte všetko pod kontrolou. Ďakujem vám pekne za pozornosť a verím, že toto hlasovanie bude úspešné.
15. 11. 2022 13:01:07 - 13:01:07 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne pán predsedajúci, pozerám, že pánovi ministrovi už tu ani mikrofóny nevydržali. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán neprítomný minister Mikulec. Zareagujem na faktickú poznámku môjho kolegu Martina Nemkyho, ak je váš účel za posledný štyri dni, tri dni zahraničných ciest taký, že sa idete lúčiť so svojimi rezortnými kolegami, tak myslím si, že sa nenájde ani jeden opozičný poslanec, ktorý by vám tieto cesty neschválil. Tak verím, že tlačové vyhlásenia ministerstva vnútra budú, že ďakujeme a lúčime sa s touto funkciou a odídete preč. Ale teraz vážne, na škodu veci, že sme za ostatné dni riešili dve zásadné krízy a to krízu v zdravotníctve a dnes riešime migračnú krízu pri vašom odvolávaní. A bohužiaľ, záujem koaličných poslancov je neviem či nazvať nulový, alebo katastrofálny, alebo aký, ale áno, pán podpredseda, vy ste tu. Takže ale nič, poďme k meritu veci.
Na úvod sa chcem poďakovať každému jednému poslancovi Národnej rady, ktorý sa podpísal pod tento návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tak ako bolo povedané už dnes viackrát, ide o opakovaný návrh na vyslovenie vašej nedôvery pán minister. Na rozdiel od predchádzajúcich je tento návrh o vašom absolútnom zlyhaní pri riadení procesov v súvislosti s migračnou krízou kde bola úplne odignorovaná povinnosť strážiť vnútornú slovensko-maďarskú hranicu dôsledkom čoho je, že sa skupiny nelegálnych migrantov bez akýchkoľvek problémov presúvajú cez Slovenskú republiku na slovensko-českú hranicu, tak sú zadržiavaní českými orgánmi, českou políciou spolu s príslušníkmi armády Českej republiky a na základe readmisnej dohody sú vracaní naspäť na územie Slovenska. Na našom území sa migranti sústreďujú a zdržiavajú v prihraničných mestách, kde sa opätovne pripravujú na nelegálny prechod slovensko-českých hraníc.
Ale poďme poporiadku pán neprítomný minister vnútra, český premiér Peter Fiala 26. septembra oznámil, že zavádzajú kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou. Kontrolovať začnú 29. septembra na všetkých 27 prechodoch medzi Českom a Slovenskom. Česká republika to zaviedla ako preventívne opatrenie, ktoré umožní udržať situáciu pod kontrolou s cieľom zabrániť nelegálnej migrácii a aktivite organizovaných skupín prevádzačom. Dôvodom len veľký nárast nelegálnych migrantov, predovšetkým sýrskeho pôvodu, ktorí sa po takzvanej balkánskej trase snažia dostať do Nemecka. Tí sa do Česka dostávajú práve cez naše územie. Česi tu však zdôrazňujú, že opatrenia nesúvisia s utečencami z Ukrajiny, keďže tí sú na slovenskom a českom území legálne. Oficiálne šlo o dočasné opatrenie, ktoré malo platiť desať dní. Ale výsledok poznáme, čiže česká vláda situáciu vyhodnotila a predĺžila kontroly o ďalších 20 dní.
Pán neprítomný minister, kontroly na hraničných prechodoch budú trvať nakoniec až do 12. decembra informoval o tom český premiér Peter Fiala 27. októbra kde aj povedal, že opatrenia budú v platnosti tak dlho ako to bude potrebné. Taktiež povedal, že tieto opatrenia naozaj nerobia radi, ale situácia si to bohužiaľ vyžaduje.
Taktiež sme boli kritizovaní aj českým policajným prezidentom Vondrášekom, ktorý sa 27. septembra otvorene sťažoval, že slovenská strana podľa neho nedostatočne zvláda migračnú krízu. Povedal aj to, že slovenská polícia zaisťuje výrazne menej nelegálnych migrantov než okolité krajiny. Jedine čo Česko chcelo od nás je to, aby Slovensko dodržiavalo readmisnú dohodu úplne rovnako ako ju dodržiavajú Česi voči Nemecku, to povedal pán Vondrášek policajný prezident Českej republiky. A povedal aj to, že o situácii rokoval so slovenský policajným prezidentom Štefanom Hamranom, ale rokovania boli neúspešné. Ale čo čakať pán minister, že?
Taktiež sa vyjadril aj český minister vnútra, že niekoľkokrát s vami rokoval a žiadal slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv. A teraz zacitujem českého ministra Rakušana, aby to nebolo že to hovorím ja, celkom úprimne hovorím, že sme tu diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy ako sme čakali. No čo k tomu dodať, to je naše vysvedčenie. To je aká hanba ak hranice zavrie náš sused a najbližší partner, ktorých nazývame všade možne pri neformálnych rečiach, že to sú vlastne naši bratia.
Tu sa pán neprítomný minister ešte vrátil k vyjadrenia českého policajného prezidenta, ktorý vyhlásil, citujem: vyčerpali sme všetky možnosti , posilnili sme náhodné kontroly, urobili sme dvojdňové cvičenie na slovenskej hranici. Je nám ľúto, že musíme voči Slovenskej republike prijať tieto opatrenia. Čiže aj sám českým policajný prezident skonštatoval, že zavádzajú opatrenia s ľútosťou, hej, lebo nás musia ľutovať.
Ale k tomu, čo povedal český policajný prezident sa ešte vrátim. Aby to nebolo len o Českej republike, tak šéf rakúskeho rezortu vnútra, pán minister Karner sa 28. septembra vyjadril, že Rakúsko, podobne ako Česko, zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie a tiež ho zacitujem rakúskeho ministra vnútra aby neboli pochybnosti: je nevyhnutné zareagovať skôr než zareagujú prevádzači. A čo je na zamyslenie, pán minister, Rakúsko taktiež predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom a to predbežne o 15 dní, neskôr ich predĺženie o ďalších 30 dní. Pôvodne mali hraničné kontroly platiť do 28. 10. 2022, ale ako vieme, tieto kontroly pokračujú ďalej. A prečo? Tu tiež veľmi rád zacitujem rezortného ministra rakúskeho: hraničné kontroly so Slovenskom sú naďalej potrebné, pretože prevádzači inak okamžite reagujú a menia svoje trasy. A tiež podal, že Rakúsko bude naďalej dôrazne bojovať proti prevádzačskej mafii. Čiže dva okolité štáty bojujú proti prevádzačským mafiám tak, že uzavrú svoje hranice a my sme si práve dnes vypočuli od nášho ministra vnútra, teda že my naše hranice uzatvárať nemusíme, de facto im bude pomáhať.
Poďme si ale rozobrať v čom ste zlyhali pán neprítomný minister vnútra. Zlyhali ste už pri základnej veci, a to je riadenie procesov v súvisiacich s migračnou krízou kde ste úplne odignorovali povinnosť strážiť vnútorné hranice Slovenskej republiky. Viete dobre, že máme dve migračné trasy na Slovensku. Jedna je východná, to je hranica s Ukrajinou, vonkajšia hranica schengenu. Táto hranica respektíve jej časť je chránená technickými prostriedkami približne na úseku 60 kilometrov, čo sú takzvané senzorové systémy, respektíve kamery. Ďalší úsek je hornatý a nie je možný ho tak technicky zabezpečiť, ale je skôr zabezpečení príslušníkmi oddelenia hraničnej a cudzineckej polície. Tu je tento priestor určite veľmi dobre zabezpečený. Samozrejme, že aj tu môžu nastať na nejakom mieste nelegálne prechody vonkajšej hranice smerom na naše územie, ale pri ostatných hodnoteniach schengenskej hranice sme boli pochválení, že túto hranicu si strážiť vieme.
Druhá je takzvaná južná trasa, hranica s Maďarskou republikou, je to vnútorná hranica schengenu. Táto hranica nie je zabezpečovaná technickými prostriedkami a problém je tu na južnej trase, ktorá je neskutočne frekventovaná. Migranti sa tu z Turecka cez Balkán dostávajú do Európy ako všetci vieme. Migrácia je tu stále, ale len na nás, je len na nás ako ju dokáže zvládnuť túto migráciu. Lenže sa to nejak nedarí a tu práve zlyháva ministerstvo vnútra a policajný zbor pod vedením vášho policajného prezidenta Hamrana. Aktuálna situácia migrácie na Slovensku je vašim dlhodobým ničnerobením pán neprítomný minister.
Pán neprítomný minister, odkedy ste už vedeli o tejto situácii, ktorá nastane s migráciou? Už v mesiaci júl sme mali skoro o 170 % nárast počtu zadržaných migrantov a koncom septembra to bolo skoro 300 %. Pamätáte si na migračnú krízu, ktorá bola v roku 2015-2016? Hovorilo sa tu vtedy o miliónov, ktorí tiež skončili v Nemecku. Pán neprítomný minister, registrovali ste tu nejakých migrantov vtedy? Pobehávali nám tu, zdržiavali sa na, nám v pohraničných oblastiach? No nie. A prečo? Že by naše hranice boli otvorené? Preto hovorím že otvorené, lebo viete dobre, že to tak je. A vyjadrujú sa o tom migranti, už to spomínali aj moji kolegovia, ktorí tak úsmevne hovorili o very open. Ale myslím si, že veľmi rýchlo sa šírila reportáž, tuším, že to bola RTVS, kde robili rozhovor s takzvaným Omarom, respektíve volal sa Omar utečenec, ktorý svojou krásnou angličtinou hovoril o tom na otázku, že ... a ešte k tomu to slávne že Slovakia, Slovakia border, is very, very open. A presne o tom to je, že pán minister, to nie je nás výmysel, veď to povedal konkrétny utečenec. A vy ste hovorili o tom, že si neposúvajú informácie, no posúvajú. Lebo tak ako ste v roku 2015 a 2016 na lístočkoch mali napísané, že ktorá krajina aké sociálne výhody poskytuje a na základe toho sa riadili a do tej krajiny sa chceli dostať ako do cieľovej, tak presne tak isto to funguje teraz. Všetkým dali odkaz, že Slovensko je very open, že tu môžte prísť, tu vás nečaká žiadne väzenie, tu vás nečaká nič. A presne tu, ako to už bolo aj spomínané, že hovorí sa o voľnom pohybe. Áno, pri voľnom pohybe môžme hovoriť, ale ak hovoríme o žiadateľom o azyl, ale pri nelegálnych migrantoch neni žiadny voľný pohyb. Skúste ísť ako nelegálny migrant do Spojených štátoch amerických, že čo sa vám stane, ak vás, alebo vás nadržia na, pri kontrole hraničnej, že ste nelegálny migrantom. Tiež budete very open, že sa budete potulovať po území USA? No nie. Skončíte v cele a prvým možným lietadlom letíte naspäť domov na Slovensko. Čiže o tom je voľný pohyb. Áno, pre žiadateľov o azyl. Ale pri týchto ľuďom vieme, že to nie sú žiadatelia o azyl. Každý vie, že sú to nelegálni migranti a oni si u nás o ten azyl žiadať ani nebudú, pretože Slovensko nie je pre nich cieľová, cieľová krajina. Takže a zľahčovať túto situáciu, no, Okresný úrad v Senici vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území okresu Senica. A dôvod? Z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej hromadným prílivom cudzincov na územie okresu Senica. To je odcitované z tohto rozhodnutia prednostu okresného úradu, ktorý je vymenovaný vašou vládou. A my, ako reakciou na to, vybudujeme stanové mestečko, stanové mestečko pri hranici, čo dáva logiku, česko-slovenskej, kde všetci tí, ktorí sa tam vlastne zdržiavajú, chcú tú českú hranicu vlastne prejsť. Ak by sme mali zavedené kontroly na slovensko-maďarskej hranici a vybudovali také stanové mestečko nieže ani my, že by sme ho mali, lebo my by sme ho nepotrebovali to mestečko, presne takýmto štýlom, tuším to povedal pán predseda branno-bezpečnostného výboru Krúpa, teda ak by sme zaviedli my takého kontroly na slovensko-maďarskej hranici, tak presne by Maďarská republika bola donútená reagovať na túto situáciu a oni by si budovali stanovené mestečká a museli si robiť poriadok na svojom území, ale nie, my sme si svoju hranicu nechali otvorenú a vyplakávame, že Česi a Rakúšania chránia svoje územie tým, že uzavreli hranice. Tak my vybudujeme mestečko na našom území.
A k tomu stanovému mestečku ešte toľko, že 9. 11. 2022 bola informácia od hovorkyne ministerstva vnútra, kde reagovala na otázky, že v stanovom mestečku v Kútoch bolo v tento deň spolu 154 migrantov, ale situácia sa dynamicky mení, že to tvrdo vtedy rezort ministerstva vnútra a na otázku, že teda čo tam tí migranti robia, tak odpoveď bola, že nezostávajú v stanovom mestečku dlhodobo. V priemere podľa aktuálnych informácií od kolegov priamo v stanovom mestečku v Kútoch tam títo migranti pretrvávajú dva až tri dni. Ja sa pýtam a kde potom idú tí migranti keď sú tam len dva až tri dni. Čo sa najedia, vlastne dostanú ošetrenie, odpočinú si, nabijú si svoje telefóny a pokračujú ďalej? Alebo ako to vlastne funguje, ale tuším že to povedal aj Boris Kollár, že migranti sa potom potulujú po poliach. Pán minister, viete o tom dobre, že stačí sa ísť spýtať ľudí na Záhorie, to povedal Boris Kollár.
Vrátim sa k vyjadrenia ešte českého policajného prezidenta ktorý vyhlásil, že vyčerpali sme všetky možnosti, posilnili sme náhodné kontroly, urobili sme dvojdňové cvičenie na slovenskej hranici. Je nám ľúto, že musíme voči Slovensku prijať tieto opatrenia. A tu sa pýtam ministra vnútra, neviem či som, viacerí sme tu členovia branno-bezpečnostného výboru, že aká cvičenia robila Slovenská republika, aké koordinačné cvičenie robil Policajný zbor s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, kde by boli pozvali aj členov branno-bezpečnostného výboru sa pozrieť, aby mohli potom tlmočiť svojim občanom poslanci Národnej rady, že nemusíte sa ničoho báť, prebehlo veľké cvičenie
=====
11. 11. 2022 10:25:35 - 10:28:08 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Richard, ja nadviažem na tvoje záverečné slová a zdôrazním to ešte raz, že našou úlohou dnes neni tu vyvolávať konflikt, ale riešiť veľmi závažnú situáciu, ktorá nastala. Ja sa nepovažujem za odborníka v zdravotníctve, a preto sa skôr sústredím na to z regionálneho pohľadu. Pretože som zo Starej Ľubovne a Starej Ľubovne sa to týka veľmi vážne. Je to jedna moderná nemocnica, vybudovaná nemocnica, tí, ktorí ste z tejto oblasti ju poznáte. Poznajú aj sám pán minister, lebo viackrát sme sa tam stretli už. Dala tam výpoveď polovica lekárov s tým, že čo mám informácie, lebo mnohých lekárov poznám, keďže mesto je malé. Tí lekári sú odhodlaní ísť dokonca.
A to, ako si spomínal Richard, tam sú celé oddelenia. Sú to štyri oddelenia, gynekológia, chirurgia, neurológia a interné oddelenie. To znamená, že ak to dotiahnu dokonca, 1. 12. nemocnica zhasne. A ja si neviem sám predstaviť, čo bude potom. Pretože v tomto regióne je v ohrození Kežmarok, je ohrozený Poprad so svojou nemocnicou, a takisto aj prešovská nemocnica. Čiže bude to jedna veľká katastrofa.
Tak ja pevne verím, že to riešenie sa nájde. A dobre si Richard povedal, že minister zdravotníctva má veľmi ťažkú úlohu. Ja sa s Vladom Lengvarským poznám osobne, pretože sme spolupracovali štyri roky na ministerstve obrany a úprimne mu držím palce, aby tú podporu našiel v predsedovi vlády, pretože tu, konečne predseda vlády by sa mal postaviť a zohrať dôležitú úlohu a zatlačiť na ministra financií, aby tie peniaze našli.
Lebo ak dokázali nájsť tie peniaze na iné rozpočtové kapitoly, tak musia nájsť peniaze aj na ministerstvo zdravotníctva a na riešenie tohto vážneho problému, lebo tu je buď zlé alebo ešte horšie a katastrofálne riešenie.
21. 10. 2022 14:10:01 - 14:11:56 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1277 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
189.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja som bol tak nepriamo vyzvaný, že som bol štátnym tajomníkom na ministerstve obrany a že ministerstvo obrany bolo podvyživené.
No viete, je veľký rozdiel rozdeľovať 18-miliardový koláč výdavkov štátneho rozpočtu, ako bolo v roku 2019 napríklad, a ako bude teraz 35. Čiže aj toto sú nejaké objektívne dôvody. A na rozdiel od toho, že počas kríz za našej vlády, kedy bola hospodárska a ekonomická kríza, tak sme museli škrtať. A áno, škrtali sme v štátnom rozpočte ministerstva obrany, lebo nechceli sme škrtať ľuďom. Áno, je to pravda. Lenže v čase tejto krízy sa ministerstvo obrany, naopak, štátny rozpočet navyšuje. Viete, však aj vy ste boli súčasťou pôsobenia na ministerstve obrany aj v našich časoch. Aj pán minister obrany bol riaditeľom kancelárie nášho štátneho tajomníka tri a pol roka. Aj pán štátny tajomník súčasný bol riaditeľom kancelárie súčasného veľvyslanca vo Veľkej Británii Roba Ondrejcsáka, ktorý bol v tom čase štátnym tajomníkom ako ja a v tom čase presne, kedy sa hovorilo o F-16.
Vy ste povedali, že by ste preferovali Gripeny. Ale to nie ja som preferoval F-16. Veď to predsa ozbrojené sily si dali požiadavku, čo chcú. Vzdušné sily.
A takisto ja som sedel pri tom rozhodovaní, samozrejme, sa nedá baviť o konkrétnostiach, ako aj Robo Ondrejcsák. A ekonomicky najvýhodnejšia bola F-16 voči Gripenu. Ale ozbrojené sily si to vybrali. Nebudeme sa teraz baviť o tom, že to, čo sa obstaráva technika pre ministerstvo obrany, resp. pre ozbrojené sily, sú rozhodnutím vedenia ministerstva obrany, nie? Nie. Sú rozhodnutím ozbrojených síl, ktoré si dali požiadavky, že čo chcú, a ministerstvo obrany im vytvorí servis.
No a spomeniem nakoniec tú S-300. Čiže tvrdíme, že tá S-300 nebola funkčná a vedome, sme vedeli o tom, že nebol chránený vzdušný priestor, keď sme dali nefunkčnú S-300 na Ukrajinu? Alebo ako to vlastne je?
21. 10. 2022 13:55:01 - 13:55:01 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
183.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ohrozeniu bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky (tlač 1277). Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu (tlač 1277) podáva Národnej rade túto spravodajskú správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1331 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh poslanca Roberta Fica (tlač 1277) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť aj ako gestorskému výboru.
Výbor prerokoval návrh poslanca Roberta Fica (tlač 1277) v určenej lehote a neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebnú väčšinu hlasov poslancov. Prílohou tejto spravodajskej správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v znení predloženého návrhu poslanca.
Ďakujem, skončil som, otvorte, pán predsedajúci, rozpravu.
21. 10. 2022 12:40:01 - 12:40:01 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k mierovej stratégii riešenia rusko-ukrajinského konfliktu (tlač 1275).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1330 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh (tlač 1275) na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru s tým, že gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady.
Zahraničný výbor uznesením č. 100 z 19. októbra 2022 odporučil Národnej rade schváliť uznesenie (tlač 1275). Výbor pre obranu a bezpečnosť neprijal uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas poslancov podľa zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady.
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu poslancov (tlač 1275) prerokoval výbor pre obranu a bezpečnosť na 86. schôdzi 20. októbra 2022. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k mierovej stratégii riešenia rusko-ukrajinského konfliktu (tlač 1275). Tiež, aby som plnil úlohu spravodajcu.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, pán predsedajúci.
19. 10. 2022 17:10:08 - 17:11:18 75. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Keďže sa to týka môjho výboru, aby to bolo právne čisté, ja by som poprosil minimálne ústavnoprávny výbor, aby nám dal k tomu stanovisko, aby nebola pochybnosť. Pán Šeliga, ja nemám problém, aby ste sa vrátil, veď sme sa o tom sami bavili, len pani Zemanová bola zvo-le-ná uznesením a hlasovaním v Národnej rade. A tam z toho uznesenia nie je zjavne jasné, na aké miesto bola zvolená. Na voľné miesto, ktoré vy ste neopustil, čiže tým pádom ako keby ona ani zvolená tam nemala byť. Teraz je otázka, či je vôbec platné hlasovanie o tom, že pani poslankyňa Zemanová je členkou výboru, keďže vy ste sa nevzdal.
Čiže ja si myslím, že tu je zamotávka zbytočná. Ja nemám proti tomu fakt nič, môžte zostať aj obidvaja, ja vás budem rešpektovať, len aby to bolo ústavnoprávne a právnicky čisté celé.
19. 10. 2022 17:10:08 - 17:10:42 75. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne. Ja len, aby to bolo aj na zázname, lebo pán Šeliga, vy ste uviedol vo svojej úvodnej reči, že pani Zemanová bola zvolená namiesto vás? Čiže teraz je otázka, či sa máte spätne vymeniť, alebo dôjde k navýšeniu počtov u nás ako, ja som teda predsedom výboru, dôjde k navýšeniu počtov a vás budeme voliť nanovo? Aby bolo zrejmé potom, aby aj bolo k tomu nejaké stanovisko.