Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 12. 2020 18:38:21 - 18:39:50 18. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Pán kolega Dostál, áno, máte pravdu, že ten zákon vrátený pani prezidentkou vysokoškolský ešte nebol schválený a procesne ste to v tejto chvíli urobili úplne korektne s tým, že najskôr bude schválená novela ústavy, až potom bude schválená, schválený zákon vrátený prezidentkou. Potiaľ je to správne. Lenže my máme za sebou rozhovory a diskusie na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde boli, kde došlo k hlasovaniu, kde záver je jednoznačný, kde výsledky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, sú absolútne jednoznačné a nepredpokladám, že po hlasovaní v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre vzdelávanie, kde boli výsledky úplne totožné, že by došlo k odlišnému hlasovaniu v pléne Národnej rady, keď o tých výsledkoch hlasuje rovnaká vládna koalícia.
To znamená, to presvedčenie, ktoré som vyslovil, mal som na to oprávnenie, preto lebo sa opieram o výsledky rokovania dvoch výborov, ktorý schválili rovnaké uznesenie a ktoré schválili veci, ktoré sú uvedené aj v spoločnej správe.
Takže z tohto pohľadu si myslím, že je ešte čas na to, aby sme sa nad týmto problémom zamysleli a vyriešili ho aj do budúcna úplne korektne. Toto nie je v tejto chvíli žiadne politikárčenie, ale tak ako povedal pán kolega Susko, ak niečo robíme, tak to urobme radšej poriadne alebo to nerobme vôbec.
3. 12. 2020 18:31:16 - 18:35:21 18. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prípade novely ústavy bolo o čom, ale tá rozprava je relatívne dlhá. Rad tých pripomienok, ktoré mám aj ja k zneniu textu novely ústavy, tu už zaznelo a ja sa chcem dotknúť iba vecí, ktoré sa týkajú školstva.
Prijali sme novelu zákona 131/2002 o vysokých školách, kde sme umožnili odoberanie titulov vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických profesor s tým, že tento krok nemal oporu v ústave v prípade odoberania titulov pani prezidentkou. Pani prezidentka predmetný návrh zákona vrátila, vládna koalícia ho preschválila v pôvodom znení, pričom nerešpektovala pripomienky pani prezidentky, pričom je potrebné povedať, že tieto pripomienky boli jednou z možností riešenia úplne komfortným spôsobom. A nechala z hľadiska ješitnosti, ťažko mi, ťažko mi tento stav hodnotiť, text zákona v pôvodnom znení. Dohoda bola, že dôjde k novele ústavy a v otvorenej, v otvorenej novele sa udelí pani prezidentke možnosť vymenúvať a odvolávať vysokoškolských profesorov, tak ako je to dnes napísané v pozmeňujúcom návrhu v spoločnej správe bod č. 1.
A túto vidím čiastočne jeden problém. V čase, keď bola prijímaná ústava v pôvodnom znení, neexistovali funkčné miesta docentov a profesorov, existovali, existovala len vedecko-pedagogická hodnosť, ktorá bola totožná s funkčným miestom profesora a docenta. V zákone o vysokých školách, ktorý bol prijatý v roku 2002, je § 76, ktorý hovorí o udeľovaní vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov, to je prvý paragraf a § 77, ktorý hovorí o obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov, teda funkčných miest docentov a profesorov.
Z tohto pohľadu, keďže existujú dve rôzne skupiny či vedecko-pedagogický titul a funkčné miesto, by sa mi zdalo, že by bolo úplne racionálne to pomenovať tak, že vymenúva, teda nie vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov, ale udeľuje a odoberá titul vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor, lebo tým pádom by to bolo úplne, úplne jasné, že ide o odobratie titulu, pričom v tej, v tej chvíli je na vysokej škole, či človek stráca aj pracovné zaradenie, nakoľko pracovné zaradenie môže byť obsadené aj s človekom, ktorý nemá príslušnú vedecko-pedagogickú hodnosť až na obdobie piatich rokov.
Z tohto pohľadu sa mi zdá, že je tam určitá miera právnej neistoty, či vo chvíli, keď dôjde k takémuto odobratiu titulu, to znamená, že dôjde aj k ukončeniu obsadenia pracovno-právneho miesta. A preto pokiaľ sa stotožňujete s takouto interpretáciou tohto problému, myslím si, že ešte je stále čas otvoriť rozpravu v druhom čítaní ešte raz a doplniť tam upresnenie, ktoré by tento problém riešilo.
Chcem podotknúť, že na riešenie tohto v zásade triviálneho problému odoberania titulov, je čas niekoľko mesiacov a je mi ľúto, že aj takto jednoduchý problém v ústave riešime takýmto spôsobom, ktorý nedáva jednoznačnú odpoveď.
Ďakujem.
3. 12. 2020 16:27:06 - 16:28:59 18. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste nebol v predchádzajúcom parlamente, ale ste príslušníkom strany SME RODINA, kde Boris Kollár a všetci vtedajší poslanci opozície za túto stranu hlasovali za zastropovanie veku odchodu do dôchodku.
Aj na základe tohto kroku ste získali hlasy od občanov, aj na základe tohto kroku máte dnes taký počet mandátov, aký máte. To, čo robíte dnes, je farizejstvo, zrada občanov a verím, že sa vám to spočíta. Lebo takto vykuchať zastropovaný vek odchodu do dôchodku pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní novely ústavy, prepáčte, neprichádza mi na um iné slovo, toto je svinstvo. Toto je čisté svinstvo, ktoré, ktoré musí byť nejakým spôsobom potrestané.
Ako môžete povedať, že primeraným alebo primeranou náhradou za zastropovanie je, že poviete, že bude primeraný vek odchodu do dôchodku, primerané zabezpečenie. Absolútne vágne pojmy, ktoré nie sú doložené žiadnym návrhom zákona, a ktoré si každá zmena zmení.
Vy chcete, aby sociálny systém Slovenskej republiky bol menený každou zmenou vládnej garnitúry? O akej stabilite hovoríte? Vrátane pani ministerky, ktorá hovorí, že je potrebné robiť zmeny ústavy preto, aby bola právna stabilita, právna istota v tejto krajine. Aj táto zmena hovorí jedine o tom, že zavádzate neistotu a možnosť meniť charakter krajiny každé štyri roky. Hanba, hanba a ešte raz hanba.
3. 12. 2020 10:34:56 - 10:36:48 18. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, povedali ste vo svojom vystúpení veľmi závažné tvrdenie, neviem, o čo sa opiera, že Ústavný súd sa prejavil ako nezrelý. Tým pádom navrhujte, aby ste nástroje posudzovania ústavných zákonov odobrali Ústavnému súdu a nechali ich v rukách vlády. A ja sa pýtam, či táto vláda a táto vládna koalícia, ale aj akákoľvek ďalšia vláda, ktorá príde po legitímnych voľbách, sa prejaví ako dostatočne zrelá.
Skúste mi odpovedať na otázku, v čom sa prejavuje táto vláda ako dostatočne zrelá? V tom, že viac ako 50 zákonov priniesla v skrátenom legislatívnom konaní a mimoriadny nástroj legislatívy používa ako štandardný nástroj práce? Toto je zrelosť?
Ja si dovolím povedať, že odobrať právo posudzovať ústavné zákony Ústavnému súdu je pri ústavnej väčšine, ktorú dnes má táto vládna koalícia, obzvlášť nebezpečné. Spoločnosť nadobúda pocit, že všetky otázky, ktoré sa dnes riešia, sa neriešia vecne, sa neriešia v snahe dosiahnuť konsenzus spoločnosti, ale sa riešia silovo. Všetky otázky, ktoré riešite, navodzujú dojem, že nie sme na demokratickej ceste, ale že sme na ceste prechodu od demokracie k diktatúre a toto je obzvlášť nebezpečné a neviem, či si uvedomujete tento stav, do ktorého túto spoločnosť dostávate, a že aj takýmito nezmyselnými návrhmi túto spoločnosť naďalej rozdeľujete, a to si myslím, že neviete ani, čo robíte a aké to bude mať dôsledky na spoločnosť.
2. 12. 2020 17:03:28 - 17:04:24 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem pekne kolegom za všetky faktické poznámky. Som rád, že sa to udržalo vo vecnom tóne. Ak dovolíte, nebudem ich všetky komentovať. Dám na záver len jednu, jednu myšlienku, ktorá bola uvedená od ministra školstva: "Dosť bolo písania stostranových dokumentov. Pracujeme na modernom školstve v oblasti digitalizácie. (...) Digitalizácia patrí medzi najambicióznejšie oblasti. (...) Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov."
Chce to už iba jedno číslo. Rozpočet na rok 2021 oproti roku 2023 na informačné technológie v regionálnom školstve -17,3 %.
Ďakujeme pekne.
2. 12. 2020 16:22:46 - 16:38:43 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Pán predsedajúci, ja mám vystúpenie dlhšie ako sedem minút. Ja by som navrhoval, keďže ste nedali vysloviť všeobecný súhlas pánovi poslancovi Ficovi s jeho procedurálnym návrhom, ktorý má svoje racio, že by ste ma nechali aspoň dohovoriť, lebo rozťať to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme, predpokladám, že dohovoríte, pretože tento bod nebude dlho trvať, čo budeme rokovať. Takže...

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
No veď práve, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte 20 minút.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu štátneho rozpočtu na rok ´21 s výhľadom na roky ´22 a ´23. A odpichnem sa od slov, ktoré povedal pán minister Heger vo svojej úvodnej reči a dotkol sa aj školstva.
Z jeho konštatovaní vyplynulo, že klesá úroveň školstva, ja by som povedal, že možno na základe medzinárodných hodnotení PISA a ďalších je zastabilizované na nižšej ako požadovanej úrovni. Je tu masívny odliv študentov a mozgov do zahraničia, s tým sa dá súhlasiť, a Slovensko je krajinou, kde je potenciál najväčšieho ohrozenia miest spôsobeného automatizáciou, na čo odpoveďou môže byť jedine kvalita vzdelávania, znalostná ekonomika, a to znamená masívne investície do školstva.
Pán minister, toto sú všetko veci, s ktorými sa dá súhlasiť. Len potom neviem, prečo vaša vláda predkladá taký rozpočet, ktorý sa týka školstva, ako ste predložili. Na základe týchto slov, ktoré ste povedali vo svojom úvodnom slove, by som očakával, že výdavky na školstvo v ďalšom období porastú raketovým tempom. Pozrime si, ako to však vyzerá.
Výdavky zo štátneho rozpočtu do vzdelávania, vedy, výskumu a športu zahŕňajú výdavky kapitol ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, ministerstva zdravotníctva, Slovenskej akadémie vied a subjektov verejnej správy. Čiže nie je to len rezort, rezortný rozpočet ministerstva školstva. Ak spočítame všetky tieto výdavky a urobíme porovnanie medziročné rokov ´20 a ´21, tak vidíme, že výdavky rastú zhruba o 5,7 % HDP na rozpočtovej báze, ale ak si pozrieme, aké je napĺňanie výdavkov rozpočtu v roku 2020 v oblasti školstva, tak vidíme, že medziročné porovnanie očakávanej skutočnosti výdavkov v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok ´21 je -1,1 % HDP.
Čiže dnes vidíte, aká je tendencia vývoja rozpočtu výdavkov v školstve, a vy prognózujete alebo dávate peniaze na ďalšie, na ďalšie obdobie o 1,1 % menej. Tak ja, ja nerozumiem. Buď ste klamali vtedy, keď ste hovorili úvodné slovo, že školstvo potrebuje viac investícií, dnes, keď máte nastavené tendencie na základe očakávanej skutočnosti rozpočtu 2020 a dávate tam menej peňazí, tak to, to nijako, nijako spolu nekorešponduje.
Povedali ste, že predchádzajúce desaťročie bola dekáda premárnených príležitostí. Ale chcem vám povedať, že tým, že dnes takmer rok držíte deti doma na dištančnom vzdelávaní, tým, že ich nepúšťate do škôl, že strácajú, strácajú schopnosť sa učiť, strácajú schopnosť socializácie, rastie u nich frustrácia, klesajú u nich výrazným spôsobom vedomosti, to nebude dekáda premárnených príležitostí, ale vy budujete stratenú generáciu v tejto krajine. Ja vás chcem pekne poprosiť, lebo nič iné na vás neplatí, neviem, či toto zaberie, aby ste sa konečne prestali hrať na testovaciu veľmoc a skúsili vrátiť deti do škôl a dať dostatočné finančné prostriedky do školstva, aby sa mohli zodpovedne vzdelávať. Lebo toto je jediná cesta pre túto krajinu, žiadna iná neexistuje, a to by ste mohli vedieť.
V porovnaní s krajinami Európskej únie sú verejné zdroje vynakladané na vzdelávanie podpriemerné. Toto je konštatovanie, ktoré urobil Parlamentný inštitút pri rozbore rozpočtu. Výdavky na vzdelávanie ako podiel na HDP a aj ako podiel na celkových verejných výdavkoch sú podpriemerné. Ďalšie zvyšovanie zdrojov do vzdelávania je nevyhnutné a malo by byť sprevádzané dôslednou kontrolou nákladovej efektívnosti, na to máte Útvar hodnoty za peniaze.
A poďme sa preto pozrieť na jednotlivé oblasti. Regionálne školstvo, to sú základné a stredné školy, medziročný rast, rozpočet, rozpočet na úrovni 7,1 %. Áno, dá sa povedať, že kvitujeme, že v tejto oblasti prichádza k rastu, ale v tejto položke, v tejto položke je medziročné, medziročný rast z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva ako balík, ktorý ste dali ministrovi školstva, bianco šek vo výške 100 mil. eur so zámerom zvýšiť motivácie pedagogických zamestnancov. Ja si vás pamätám aj s ministrom školstva, keď ste boli ako opoziční politici tu v tejto sále, ako ste vykrikovali, že takáto vata v rozpočte je absolútne neprijateľná, že takáto vata musí byť rozpísaná, na čo to chcete použiť, že či to chcete použiť na zvyšovanie platov, či to chcete použiť na iné motivácie. Proste nič také v tomto rozpočte nie je, nie je pomenované.
Hovorili ste vo svojom úvodnom vystúpení; alebo ešte sa dotknem, ešte sa dotknem toho, že či ľavá ruka vie, čo robí pravá, v prípade regionálneho školstva. V súvislosti s inými opatreniami, ktoré, ktoré boli aj na základe prijatých zmien v zákonoch. Obedy zadarmo, ktoré boli zrušené. Tým pádom samosprávy nedostanú dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1,2 euro na jeden obed. Samosprávy budú mať nižšie príjmy, nakoľko ste zaviedli zvýšený daňový bonus, to znamená, dvakrát budú samosprávy ochudobnené, že dostanú, dostanú menej peňazí. Originálne kompetencie v oblasti školstva, ktoré sa hradia z týchto znížených príjmov, majú ísť zhruba zo 40 % na financovanie materských škôl, školských klubov, centier voľného času, základných umeleckých škôl a školských jedální. Ja sa len pýtam, keď znížite takýmto spôsobom financie na originálne kompetencie samospráv, akým spôsobom pridávate, pridávate školstvu? Veď vy ochudobňujete to školstvo o doplnkové funkcie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu, ktoré má slúžiť na celostný vývoj detí. Toto je neprijateľné a tu sa dá povedať, že ľavá ruka nevie, čo robí, lebo na jednej strane chcete, aby sa zvyšovala vzdelanostná úroveň, na druhej strane beriete peniaze na tieto funkcie.
Poďme na to, čo ste pomenovali ako odliv študentov a mozgov do zahraničia. To je napríklad vysoké školstvo, kde dochádza k medziročnému poklesu výdavkov, rozpočet, rozpočet vo výške 3,4 %. Ak by sme povedali, aký je pokles výdavkov, očakávaná skutočnosť v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok 2021, tak je to pokles o -16,8 %. Takže na jednej strane chcete sanovať odliv mozgov do zahraničia, ale na druhej strane, na druhej strane zásadným spôsobom beriete, beriete peniaze, beriete peniaze vysokým školám.
Ja vám prečítam niečo z návrhu rozpočtu, ktorý sme mali na výbore (zaznievanie gongu) a je to návrh kapitoly ministerstva školstva a je to strana 34 záver, v ktorom ministerstvo školstva konštatuje, vo vlastnom návrhu rozpočtu, nesúhlasíme so zníženými limitmi bežných transferov pre verejné vysoké školy pre roky ´22 a ´23, ktoré sa tak ako v roku ´21 týkajú len zníženia osobných výdavkov nepedagogických pracovníkov na vysokých školách a učiteľov vysokých škôl. Zníženie bežných transferov; zníženia bežných transferov vychádzajú z revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorá je prílohou programu stability Slovenskej republiky na roky ´20 až ´23, ktorý bol schválený uznesením vlády v máji.
Teraz je to podstatné. V tomto sa vychádza z porovnania s údajmi Českej republiky z roku 2010, pričom ide o posun 11 rokov ako v počtoch študentov na učiteľa, tak aj v počtoch študentov na nepedagogického a pedagogického zamestnanca a tak ďalej a tak ďalej. Vy nastavujete prognózu rozvoja tým na Slovensku, že porovnávate budúci vývoj s tým očakávaným vývojom v roku 2010 v Českej republike? Veď vy neposúvate slovenské vysoké školstvo dopredu. Vy ho vraciate 11 rokov dozadu a takto nastavujete finančné toky do slovenského vysokého školstva. Vy si robíte srandu z Národnej rady Slovenskej republiky? Vy si robíte srandu z vysokoškolských učiteľov a všetkých študentov v tejto krajine? Pán minister, to snáď nemyslíte vážne, keď minister vašej vlády, minister školstva napíše takéto tvrdenie do záveru návrhu kapitoly rozpočtu na rok 2021.
Poďme sa pozrieť, ako je na tom veda a technika. Veda a technika porovnanie rozpočet ´20 – ´21 -1,2 %. A to na základe, na základe čoho ideme posúvať Slovensko dopredu? Na základe čoho ideme budovať znalostnú ekonomiku, ak berieme aj peniaze na vedu, výskum a berieme aj peniaze na vysoké školstvo? Ako absolútne jeden, jeden zlý sen.
Sú tu veci, ktoré by som v tomto balíku školstva mohol povedať, že vo všetkých predvolebných debatách všetci predstavitelia vtedajšej opozície, dnešnej vládnej koalície, hovorili o tom, že slovenské školstvo potrebuje masívnu injekciu do svojho rozvoja a predovšetkým skokový rast miezd učiteľov. Naše rasty, dvakrát na úrovni 6 % a dvakrát na úrovni 10 %, boli podľa vašich slov absolútne nedostatočné a bol potrebný minimálny rast 50 %, skokový rast, aby sme dotiahli mzdy učiteľov tam, kde ich chceme mať, aby to zodpovedalo európskemu a svetovému vývoju.
Ja chcem upokojiť všetkých tých, ktorí majú čo-to dočinenia s rezortom školstva, že už v roku 2021 dôjdeme k 100-percentnému zvýšeniu platov. Má to jeden malinký háčik. Nebudú to platy učiteľov, nebudú to platy nepedagogických pracovníkov, budú to platy administratívy.
Ak si zoberiem stranu 9, kde sa hovorí k rozpočtu ministerstva školstva, a to je tvorba implementácie a politík, kde je zahrnuté vykonávanie všetkých činností ministerstva, ktoré nie je možné rozdeliť medzi jednotlivé vecné programy, z programu sú hradené mzdy a odvody do poistných fondov všetkých zamestnancov vlastného úradu ministerstva školstva. Pán minister, viete, aký je tam rast? 100,11 %.
Pán minister školstva povedal na jednej tlačovej besede, že ideme cestou šetrenia administratívnych výdavkov, už sme prepustili z rezortu školstva 90 pracovníkov. Čiže vy ste prepustili 90 pracovníkov a zdvojnásobujete rozpočet na administratívne výdavky. Čiže máme to tak chápať, tí, ktorí tam boli doteraz, to boli tí z predchádzajúcich vládnych garnitúr, tých povyhadzujeme, tí zarábali enormne, dáme tam svojich a tým dáme dvojnásobné platy. A to už bude adekvátne. Pán minister, vy ste sa zbláznili? Toto je nepredstaviteľné! Ak proti tomuto nezačne protestovať pedagogická verejnosť, akademické, akademická pôda, tak ja už nechápem, proti čomu chcú protestovať. Vy zvyšujete platy na ministerstve školstva o 100 % a dávate menej prostriedkov na učiteľov vysokých škôl? To snáď nie je možné! To v akom absurdistane sa nachádzame?!
Pán minister, ja by som ešte poprosil, aby ste premenovali ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na ministerstvo športu, vedy, výskumu a školstva. Dôvod je úplne jednoduchý, lebo o tom hovoria priority vášho rozpočtu. Šport, medziročné porovnanie ´20 a ´21, nárast o 58,9 %. Nárast o 58,9 %. Nárast, celkové výdavky v roku 2021 predstavujú zhruba 135 mil. eur. Keď sme prijímali zákon o športe v roku 2015, boli výdavky zo štátneho rozpočtu na šport zhruba vo výške 35 mil. eur. Dnes vy plánujete v roku 2021 o 100 mil. eur vyššie výdavky, ako boli v roku 2015 na šport. A o 50 mil. vyššie, ako boli v predchádzajúcom roku.
Pán minister, máte na Slovensku 40 lokalít, v ktorých je dvojzmenná prevádzka na základných školách. Máte nedobudované kapacity materských škôl. Máte nevyhovujúce priestory, v ktorých prebieha výučba. Za 50 mil. by ste boli schopní pokryť možno 60 % potrebných výdavkov na to, aby sme zlikvidovali z polovice, zo 60 % modernizačný dlh, ktorý je na Slovensku. Vy namiesto toho idete naliať ďalších 50 mil. do športu? Šport posunie slovenskú ekonomiku dopredu? Nechcete vy budovať stratenú generáciu tým, že všetci budú len behať a cvičiť?
Pán minister, pokiaľ by to išlo dopredu normálnym spôsobom, tak poviem, nech ide. Nech majú aj športovci. Lebo tým, že nemajú príjmy zo vstupného a tak ďalej, áno, sú dotknutí v tejto dobe. Ale nie takýmto spôsobom a nie na úkor kapitoly, kapitoly školstva.
Čo povedať, vážené dámy a páni, na záver? Ja som ešte takýto rozpočet kapitoly školstva v tejto Národnej rade nevidel. Považujem to za jednu obrovskú tragédiu. Je to cesta späť. A, pán minister, pokiaľ chcete posúvať Slovenskú republiku dopredu týmto spôsobom, hoďte uterák do ringu, lebo to bude najlepšie, čo pre krajinu môžte v oblasti školstva urobiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
2. 12. 2020 15:23:31 - 15:25:10 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, v zásade iba dve poznámky, lebo niečomu sa budem venovať vo svojom vystúpení za chvíľočku.
Prvá poznámka, hovorili ste o východiskách rozpočtu, ako skvele ste ich namodelovali, ako dobre na základe tohto, alebo najlepšie ste vedeli zostaviť rozpočet, ako sa len dalo. No neviem, asi ste nečítali správu NKÚ, ktorá hovorí o tom, že jedny z najväčších rizík, ktoré vidí NKÚ, sú práve riziká pomenovania východísk k rozpočtu a z toho plynúce napĺňanie rozpočtu na príjmovej stránke. To znamená, tuto to skôr hovorí nie o tom, že to je najlepšie namodelovaný rozpočet, ako sa dalo, ale skôr to hovorí v súvislosti so správou NKÚ o nekompetentnosti pri zostavovaní rozpočtu.
Druhá poznámka, hovoríte o tom, že bude, že hospodárenie v tomto roku je lepšie, ako sú očakávané výsledky v revidovanom rozpočte, ktorý revidovala už vaša vládna koalícia. Ale ak tvrdíte toto, tak hovoríte iba o tom, že revízia rozpočtu, ktorú ste prijali pred niekoľkými mesiacmi, nebola revízia odborná, ale bola revízia politická a keďže sú výrazne diametrálne odlišné výsledky vývoja hospodárenia od toho, čo ste namodelovali pri revízii rozpočtu, znovu to hovorí o nekompetentnosti a politickom, politickom zostavovaní revidovaného rozpočtu. Čiže ak by ste chceli hľadať vo svojich slovách pozitívum, žiaľ, nepodarilo sa.
5. 11. 2020 10:40:01 - 10:55:21 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na predloženú novelu zákona. Myslím si, že táto novela zákona je nanajvýš aktuálna, nakoľko rieši odoberanie predovšetkým akademických titulov, ktoré boli získané neoprávnene použitím prác iných osôb bez toho, aby boli riadne citované, aby bolo s nimi naložené tak, ako predpokladá zákon.
Myslím si, že celá debata, ktorá prebiehala v druhom čítaní vo výbore, bola veľmi konštruktívna a hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme sa po prvé vyhli retroaktivite, ktorá by mohla byť dôvodom na zrušenie tejto novely zákona. Hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme postihli čo najviac prehreškov v tejto oblasti.
A tak ako povedal aj predkladateľ a tak ako hovoril aj v predchádzajúcom vystúpení pán kolega Habánik, chcem aj ja oceniť spoluprácu, ktorá bola vytvorená na výbore a v zásade o všetkých otázkach sme sa bavili vecne, argumentovali sme, hľadali sme riešenia a táto debata vôbec nebola politická, čo v tejto Národnej rade je skôr zvláštnosť ako pravidlo.
Takže ešte raz ďakujem za všetku túto konštruktívnosť. Chcem povedať, že z tých vecí, ktoré sú v spoločnej správe, sú dôležité dve veci, ktoré považujem za kľúčové preto, aby zákon bol vykonateľný.
Prvá je tá, že vypadlo vo všetkých prípadoch na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, slovko „úmyselne“. To znamená, že nebude potrebné preukazovať úmysel pri poškodzovaní práv tretích osôb, a tým pádom podľa nášho názoru sa tento zákon stáva vykonateľný. Už som upozorňoval v prvom čítaní, že pokiaľ by sme zostali pri úmysle, teda preukazovania úmyslu pri porušovaní práv tretích osôb, tak by sme sa pravdepodobne dostali do roviny Českej republiky, kde trvalo takmer dvadsať rokov, kým sa podarilo odobrať prvý titul. A toto nie je cieľom tejto novely zákona a za túto zmenu a jej podporu chcem poďakovať.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá z nášho pohľadu, je tá, že sme nechali v pôvodnom znení ustanovenia, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú možnosti vzdania sa titulu, nakoľko bol predložený iný pozmeňujúci návrh, ktorý toto precizoval spôsobom, aby bolo možné vzdať sa iba titulov, ktoré boli nadobudnuté po dni účinnosti tohto zákona. Myslím si, že pre upokojenie verejnej mienky, ale aj pre spravodlivosť v tejto krajine a pre príklad študentom, že sa oplatí študovať tak, ako to zákon vyžaduje, je potrebné, aby táto možnosť bola aj predtým.
A v tejto súvislosti vzhľadom na to, že ide o silne politickú vec, ktorá sa týka predovšetkým verejných funkcionárov, ktorých konanie je posudzované veľmi citlivo, dovoľte, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom žiadam potom hlasovať po schválení návrhu tohto zákona.
A návrh na uznesenie znie:
„Národná rada Slovenskej republiky vyzýva všetkých verejných funkcionárov, ktorí porušili ustanovenia § 108f zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred nadobudnutím účinnosti § 108f, aby sa vzdali svojich akademických titulov.“
Toto uznesenie, toto, návrh na uznesenie Národnej rady odovzdávam pani spravodajkyni a poprosím o tomto návrhu hlasovať.
Ďakujem pekne.
4. 11. 2020 10:36:06 - 10:37:58 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 322 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, myslím si, že je veľmi dobré, že tento príspevok zaznel dnes v pléne Národnej rady, lebo, myslím si, že bola podaná dobrá analýza problému, tak ako, ako to vidíš ty, a, a bola podaná analýza problému taká, ktorá nie je úplne totožná s analýzou Európskej únie, prípadne iných mocností.
Stotožňujem sa s tým, čo bolo povedané, že situácia v Náhornom Karabachu nie je jednoduchá, ale zase na druhej strane treba povedať, že tento typ politiky, ktorý robí v tejto chvíli aj Európska únia, v zásade ku ktorej sa prihlasujeme aj dnešným návrhom na uznesenie, ktoré by sme boli radi, keby bolo doplnené, ale v prípade, ak nebude doplnené, tak, samozrejme, že každý zahlasuje za výzvu, aby sa upustilo od násilia a nevinných obetí z radov civilistov, ale treba povedať, že takáto bezzubá politika Európskej únie v zásade nerieši nič vo svete. Ak sa staviame a chceme stať globálnym hráčom, tak musia byť naše kroky úplne jednoznačnejšie.
Ak hľadáme odpoveď na otázku, ako von z tohto problému, tak treba povedať, že pri angažovanosti Turecka v tomto probléme s obrovskou 1,5-miliónovou armádou s vynikajúcou vyzbrojenosťou pravdepodobne bez zainteresovania dvoch hlavných hráčov, ktorými sú Ruská federácia a Spojené štáty americké, tam sa nedosiahne žiadne riešenie. Čiže ak by sme mali, ak by sme chceli hľadať reálne riešenie, tak pravdepodobne by sme mali hľadať aj vyzývanie týchto mocností, aby sa podieľali na efektívnom riešení tohto problému.
21. 10. 2020 15:09:15 - 15:11:15 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ťažko sa mi hľadajú slová po tomto vystúpení, lebo v zásade žiadne slušné mi ako na myseľ neprichádzajú, pán Baránik, musím povedať. Ale neznížim sa, neznížim sa na to, aby som išiel do nejakých invektív. Pán Baránik, slušní ľudia väčšinou nie sú tí, ktorí to o sebe vyhlasujú, lebo sebachvála vždy smrdela, smrdí a smrdieť bude a hovorí len o duševnej úbohosti toho, kto ju robí. To je prvá poznámka, ktorú si neodpustím.
A poďme k tým ďalším veciam. Nepoľavíme, budeme pritvrdzovať. Pán Baránik, ja rozumiem tomu, čo vládna koalícia hovorí, že všade musia byť "naši ľudia". Ale všade musia byť naši ľudia boli aj päťdesiate roky. Všade musia byť naši ľudia boli päťdesiate roky. Aj heslá z toho obdobia, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, sa veľmi blížime k tomuto stavu a musíme byť veľmi ostražití. A ja byť vami, ktorí útočíte na zločineckú organizáciu, podľa vašich slov, SMER a ľudí, ktorí majú iný názor, sú nepriatelia krajiny, tak v každom prípade by som bol veľmi ostražitý a bol by som si vedomý stavu, že tak ako v našom prípade vládnutia je deň po, aj vo vašom prípade vládnutia bude deň po. Ak niekto sa vyhráža, tak do rovnakej situácie sa môžte dostať aj vy, lebo aj po vašom vládnutí príde nejaký Matovič s ľuďmi v poslaneckých laviciach ako vy, ktorí stratia akúkoľvek súdnosť a budú robiť politické čistky. A toto čaká vás, či chcete, alebo nechcete.
20. 10. 2020 15:51:14 - 15:51:49 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Pán predsedajúci, bol by som rád, keby ste z pozície predsedajúceho upozornili aj v budúcnosti kolegov, ktorí spravodajcujú, že na tento typ vystúpení, ktorý predviedol práve pán spravodajca, mu slúži právo prihlásiť sa do rozpravy hocikedy počas rozpravy prednostne pred všetkými ostatnými rečníkmi a že sa očakáva od spravodajcu, že vo svojom záverečnom slove predovšetkým zhodnotí rozpravu z hľadiska procedurálneho podaných pozmeňujúcich a procedurálnych návrhov a nebude to štandardné vystúpenie v rozprave.
20. 10. 2020 15:30:17 - 15:32:17 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem. Pán kolega, ja myslím, že po vystúpení kolegu Blahu som sa mohol kľudne odhlásiť s faktickou, ale budem pokračovať.
Ochrana zamestnancov je uzákonená takmer vo všetkých krajinách civilizovaného sveta. Minimálna mzda je platná v desiatkach, v desiatkach krajín, majú ju uzákonené takmer všetky krajiny Európskej únie. Ako, ako o čom, o čom to tu hovoríte, o čom to tu hovoríte, keď hovoríte, keď hovoríte, že toto je likvidačné pre podnikateľský sektor? Ja verím, že raz sa budete ospravedlňovať za slová, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení, že ľudia pracovať nevedia a nechcú a mnohí budú musieť byť prepustení. Ako verím, že za tieto slová sa raz budete musieť ospravedlniť. A všetky vaše tvrdenia, ako na základe minimálne mzdy bude klesať zamestnanosť. A prečo neklesá? Veď máme stále platný zákon a za posledný mesiac ministerstvo práce zverejnilo, že nezamestnanosť poklesala napriek vašim žalostným podporám, ktoré dávate podnikateľskému sektoru a zamestnancom v dôsledku koronakrízy. Napriek tým žalostným podporám a napriek tej neuveriteľne vysokej minimálnej mzde, ktorá likviduje hospodárstvo, napriek tomu nezamestnanosť klesá. Jako, akú, akí, aké vysvetlenie máte pre toto?
Ak by boli pravdivé vaše slová, že každý zamestnávateľ sa rád podelí so svojimi zamestnancami o svoje zisky, tak by určite nebolo napísané v živnostenskom zákone, že podnikanie je sústavná činnosť za účelom dosahovania zisku, alebo bolo by tam napísané, že podnikateľská činnosť je sústavná činnosť za účelom uspokojovania záujmov zamestnancov. A toto nevysvetlíte.
13. 10. 2020 14:43:01 - 14:45:01 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 306 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Fico, absolútne s vami súhlasím, že dnes je doba, kedy sme mali hľadať zjednotenie spoločnosti. My dlhodobo preukazujeme pri všetkých skrátených legislatívnych konaniach v súvislosti s koronavírusom, že opozícia má záujem na vecnom riešení problémov. Mne je takisto ako vám veľmi ľúto, že vládna koalícia ide cestou rozhádania sa nielen s opozíciou, so spoločnosťou, ale aj sama medzi sebou, čo situácii vôbec nepomáha, ale skôr ju komplikuje.
Znovu ako vy si kladiem otázku, prečo si vládna koalícia vyrába problémy? Prečo nepripraví návrh zákona tak, ako sa pripraviť má, teda v súlade s legislatívnymi postupmi? Prečo neprebehne riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, kde sa vychytajú všetky chyby? A prečo sa nepredloží kvalitný návrh zákona do parlamentu?
Kolegovia z opozí... z koalície teda vládnej hovorili o tom, že parametre právneho štátu sa majú obhajovať alebo budovať vtedy, keď vládnete. Áno, predstavitelia vládnej koalície, poslanci za vládnu koalíciu, dnes ste tí, ktorí ste pri vládnom kormidle, vy a vy musíte nastavovať parametre právneho štátu, ktorý ste v opozícii vehementne obhajovali a dnes ho trháte ako zdrap papiera. A to potvrdili aj slová kolegu Suska a ja sa s inými slovami k tomu pridávam, na bezpráví sa nedá budovať právny štát. Tak uvedomte si to a skúste sa podľa toho aj chovať.
A záverečná poznámka. Na tento štýl práce majú bratia Češi jedno porekadlo, príslovie: Práca kvapná, málo platná.
24. 9. 2020 18:38:05 - 18:48:54 12. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
230.
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, ale myslím si, že ja by som vám vrátil tú hodenú loptičku pri troške ústretovosti. Môžme rokovať aj po 19. hodine a dorokovať tento bod programu, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
231.
Ja som pripravený.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
232.
... nie je to len o tom, že či budem rozprávať päť alebo desať minút.
Vážené kolegyne, kolegovia, je to veľmi vážna téma, ktorá dlhšie obdobie rezonuje na politickom slovenskom nebi. Je to téma, ktorá nie je výsostne slovenská, lebo plagiáty politikov sa objavujú vo všetkých krajinách. Mali sme prípady aj v susednom Maďarsku. Myslím si, že sa to dotklo aj nemeckého prezidenta. Proste týchto prípadov je po celom svete, dá sa povedať, viacero. Nie je to iba čisto slovenský, slovenský problém.
Keby nebol pán predkladateľ povedal, že v zásade ak by sme vyriešili tento problém po afére Danko a prijali takýto návrh zákona, ktorý predkladal pán poslanec Beblavý, s istotou by som nepovedal tú repliku, ktorú poviem teraz. Mňa veľmi zaujala rozprava k návrhu poslanca Beblavého. Myslím, že to bolo v tomto návrhu, lebo tých návrhov bolo niekoľko, kde pán predseda parlamentu Kollár povedal, že oni keď boli malí chlapci a proste prišli takíto kriváci na pieskovisko, tak čo mali po ruke, kýblik, lopatku, prask po hlave. Na to zaznela faktická poznámka pána predsedu vlády Matoviča, ktorý povedal: "áno, Boris máš stopercentnú pravdu, jako takýchto ľudí treba kýblikom, lopatkou, hoci čím po hlave" a my sme takýchto, takéto deti nepúšťali ani na pieskovisko. Ja verím, že toto boli repliky. Po vašom politickom úvode je môj politický úvod, takže sa títo dvaja páni budú chovať presne podľa svojich rád, ktoré dávali vtedy pri prerokovávaní prehreškov Andreja Danka. A teraz ploďme, ale vecne.
Je to poslanecký návrh zákona, aj keď si myslím, že tento návrh zákona mohol byť a mal byť podaný ako vládny návrh zákona, ale rozumiem politickým konzekvenciám, že ťažko by doručoval predseda vlády predsedovi parlamentu návrh na riešenie odoberania titulov a preto sa tohto problému ujala skupina poslancov. Myslím si, že mal byť predložený ako vládny predovšetkým preto, aby mohla byť o tom širšia celospoločenská diskusia, aby sa vyhlo všetkým otázkam, ktoré môžu byť problematické v tomto návrhu zákona. Celý návrh zákona vychádza z českého zákona, ktorý bol prijatý v roku 1998. To je podstata jadra tohto zákona vecná a treba povedať, že prvýkrát bol odobratý titul v Českej republike podľa platného vysokoškolského zákona v roku 2018 na Karlovej univerzite a pokiaľ ma pamäť neklame, tak to bolo jedinýkrát, kedy sa podarilo preukázať úmysel a odobrať absolventovi po dvadsiatich rokoch platnosti návrhu zákona titul. Toto považujem za najväčší problém tohto zákona, že je prevzatá, doslovne prevzatá právna úprava z českého zákona. Je to § 108f ods. 1, písm. c), kde sa doslovne hovorí, že sa jedná, ak absolvent úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby a týmto konaním získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo splnenia podmienok na prijatie na toto štúdium atď. Podstatné je slovo "úmyselne". Pokiaľ sa bude v tomto návrhu zákona, či už sa jedná o akademické tituly alebo sa týkal vedecko-pedagogickej hodnosti, objavovať slovo "úmyselne" a bude potrebné pri konaní preukázať úmysel, nemôžeme takýto návrh zákona podporiť, lebo hovorím, že ide iba o zahmlievanie a nejde o riešenie problému.
Prepáčte mi, že budem veľmi prioratívny, ale poviem to natvrdo, tak ako si to myslím. Mne je úplne jedno, či niekto opisoval vedome a úmyselne, alebo je tak blbý, že ani nevedel, že opisoval. Je mi to jedno preto, lebo ani v jednom ani v druhom prípade nemá nárok na titul. Nemá nárok na titul ani vtedy, keď úmyselne konal a nemá nárok na titul ani vtedy, keď bol taký blbý, že nevedel, čo robí. Toto je podstata tohto, prečo tvrdím, že z tohto návrhu zákona musí, musí vypadnúť preukazovanie úmyslu, inak je tento zákon nevykonateľný a dovolím si povedať, že aj zbytočný.
Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je otázka toho, kto sa má zaoberať týmto konaním. V tomto návrhu zákona, aj v českej norme, je jasné povedané, že by to mal robiť rektor príslušnej vysokej školy, kde bol udelený titul. Myslím si, že tomu sa bude viac venovať môj kolega Jožko Habánik, ale nemyslím si, že v prípade, ak rektor bol súčasťou konania, kde možno predpokladať zaujatosť, a znovu nerobím to rád, lebo asi by sme nemali hovoriť o ľuďoch, ktorí už nie sú medzi nami, teda medzi živými, ale toto je prípad skalickej vysokej školy a pána predsedu parlamentu, kde takouto osobou bol práve rektor. Ale v tomto prípade si nemyslím, že by to mal byť poverený rektor nejakej inej vysokej školy, ale myslím si, že tak ako v prípade zaujatosti rektor bezodkladne oznámi akademickému senátu skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie, tak tento akademický senát príslušnej vysokej školy môže navrhnúť prorektora alebo iného profesora tejto vysokej školy, aby zastúpil funkciu rektora.
Tretia, tretia poznámka alebo výtka, ktorá je v tomto zákone, to ani nie je výtka, ale je to skôr otázka, ktorú chcem postaviť na diskusiu. Tá diskusia spočíva v tom, že ide prioritne o odnímanie akademických titulov bakalár, magister, inžinier, prípadne doktorandských a rigoróznych prác. Toto sú, toto sú, to je podstata alebo to je skupina akademických titulov. Treba povedať, že predovšetkým pri bakalárskych, inžinierskych, magisterských prácach je skúšobná komisia väčšinou štvor-, päťčlenná a je tam jeden školiteľ a jeden oponent.
V tomto návrhu zákona sa hovorí aj o odnímaní vedecko-pedagogických hodností, to znamená o habilitačných a inauguračných konaniach. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, je to o docentských a profesorských tituloch. Treba povedať, že v prípade týchto konaní sa touto problematikou zaoberajú vedecké rady fakúlt a príslušných vysokých škôl, kde sedia väčšinou niekoľko desiatok profesorov nielen zo samotnej vysokej školy, z iných vysokých škôl, sú tam ľudia zastúpení z praxe a sú tam často aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl, ktorí zvyšujú úroveň vedeckých rád a v tomto prípade sa mi zdá, že je to také neadekvátne, keď, keď dávame na rovnakú, na rovnakú misku váh odoberania jedného aj druhého typu titulov. Treba to zvážiť. Ak predkladatelia budú trvať na tom, že aj táto časť tu má zostať, proste zostane tu, zatiaľ sa neobjavil taký vypuklý prípad, ktorý by sme mali riešiť, ale hovorím, že je to akoby prejudikovanie neschopnosti vedeckých rád spravovať veci odborné, na ktoré sú tam určené. Je to také, také bianco vyslovenie nedôvery vysokým, vysokým školám a toto mi na tom vadí. Debatujme o tom, nie je podmienkou pre neprijatie zákona alebo podporenie zákona z našej strany.
Tretia otázka, ktorú treba ešte otvoriť, je otázka vzdania sa alebo možnosti sa vzdania akademického titulu. Existujú rôzne debaty v kuloároch, ktoré hovoria o tom, že tak ako tento zákon nemôže byť retroaktívny, to znamená pri odobratí titulu, že rovnako "retroaktívny" by nemal byť ani v prípade vzdávania sa akademického titulu.
Ja dôsledne vyzývam k tomu, aby bola možnosť, a ten zákon je dnes tak napísaný, a vyzývam k tomu, aby sa to nemenilo, aby sa mohol vzdať akademického titulu ten, ktorý ho nadobudol pred účinnosťou tohto zákona. Dnes je to tak napísané a chcem, aby to aj takto zostalo, lebo je to vôľa, je to možnosť vzdať sa niečoho. Právny účinok vzdania sa titulu nastáva dňom vzdania sa a je jasne povedané aj v prechodných ustanoveniach aj všade, že všetky rozhodnutia, všetky právne akty, ktoré boli vykonané do tohto dátumu, zostávajú v platnosti. To znamená, ak bol príslušný človek na nejakom mieste, ktoré požadovalo vysokoškolské vzdelanie, na tomto mieste podpisoval rozhodnutia a mohli by nastať právne problémy s tým, že či boli tieto rozhodnutia právoplatné alebo nie. Prechodné ustanovenia hovoria, že napriek tomu, že sa vzdal, tie rozhodnutia budú právoplatné a preto je potrebné, aby sme sa vysporiadali raz aj navždy možno aj s politickými problémami, ktoré máme. Je potrebné, aby sme umožnili aktérom, ktorí cítia, že neoprávnene nadobudli svoj vysokoškolský titul, aby sme im umožnili sa ho vzdať, aby sme umožnili prejaviť takto politickú kultúru, ktorá patrí do civilizovanej krajiny a 21. storočia.
Ďakujem pekne.
2. 9. 2020 16:25:54 - 16:27:54 11. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 231 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem pekne. Pán kolega Blanár, plne s vami súhlasím, so všetkým, čo ste povedali. Súhlasím aj s tým, že nechceme zasahovať do vyšetrovania nezávislých belgických vyšetrovacích orgánov, ale podčiarkujem a zdôrazňujem, chceme spravodlivosť. Chceme jednoznačne spravodlivosť. Musím povedať, že na živote slovenského občana v každom prípade záleží. A keď niektorí v Európskej únii chcú rozlišovať občanov Európskej únie I. kategórie a II. kategórie, tak chcem znovu veľmi dôrazne povedať, že bol to, okrem toho, že bol to občan Slovenskej republiky, bol to aj občan Európskej únie a občan I. kategórie, a to sa týka aj predstaviteľov Európskej komisie, ktorí by mali v tomto prípade zaujať rovnaké vyvážené stanovisko. A aj v tomto prípade na spravodlivosti, aj principiálnej spravodlivosti záleží.
Ak hovoríme o tom, že belgické orgány zlyhali, aj v tlači sa plne uvádza, že prokurátor stiahol záznamy z príslušného zásahu a dva a pol roka boli skryté, je to systémové zlyhanie belgických orgánov. Keď príde k nejakému pochybeniu na Slovensku, sme poučovaní o ľudských právach, o systémových zlyhaniach, o všetkých ostatných veciach, ale smietku v našom oku vidia, ale brvno vo svojom nechcú vidieť.
A to, čo je pre mňa absolútne neprijateľné, je tolerancia prejavov fašizmu v belgickej polícii. Je to morálne zlyhanie politickej scény Belgicka a ak k tomuto neprijme principiálne stanovisko aj Európsky parlament a Európska komisia, je to morálne a kritické zlyhanie aj týchto európskych orgánov.
Záver. Na živote občana Slovenskej republiky záleží. Sme Európania a záleží aj na živote európskeho občana.
24. 7. 2020 3:37:24 - 3:37:45 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Pani kolegyňa, kultivované vystúpenie, prepáčte, budem trošku podrýpavať. Neviem, čím to je, či touto skorou rannou hodinou, že konečne začínam rozumieť reči vášho kmeňa. Na rozdiel od popoludnia.
24. 7. 2020 3:29:20 - 3:30:33 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ak dovolíte, ja to v zásade zhrniem. Áno, hanbím sa za Igora Matoviča a hanbím sa za to, akým spôsobom sa nevie postaviť čelom k problému, ktorý si sám vyrobil.
A, pán Pčolinský, divadlo? Koľkokrát ste robili toto divadlo vy? V tom prípade to bolo poukazovanie na problémy, ktoré spôsobuje vládna koalícia tejto krajiny, krajine? Dnes je to divadlo? Ako buďte, buďte úplne v pokoji. Metódy, ktoré ste používali v opozičnej práci, odvolávanie premiéra, k tejto práci poslanca patrí, budeme uplatňovať aj naďalej, budeme poukazovať na vaše chyby, na chyby vašej vládnej koalície.
A, kolegovia, ktorí si myslíte, že vaša vláda nebude mať kauzy, tak ste na hlbokom, na hlbokom, hlbokom omyle. Ak hovoríte o tom, že výlevy, ktoré som tu povedal, nemajú hlavu a pätu, no ono je to predovšetkým preto, že ja som citoval slová Igora Matoviča.
24. 7. 2020 3:12:40 - 3:24:29 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem pekne za slovo takto skoro ráno, o štvrť na štyri. Vážené kolegyne, kolegovia, boli sme vyzvaní, aby sme dávali argumenty, prečo sa dnešná schôdza koná, aby sme sa venovali iba týmto argumentom tak začnem tým. Bola práca Igora Matoviča plagiát? Ak si prečítate dnešné vyjadrenia vedenia Univerzity Komenského a predsedníčky akademického senátu úplne jednoznačne, jasne a spoločne zadefinovali, že táto práca bola nesporným plagiátom a nespĺňa pravidlá pre písania záverečných prác dnes a nespĺňala ani pravidlá pred 22 rokmi. Tu máte jasnú odpoveď, či táto práca bola plagiátom, alebo nie.
Je tu ďalšia otázka, ktorá sa, prirodzene, vynára a je to otázka, či by takýto človek mal zostať vo svojej funkcii. Nebudem sa oháňať v tejto chvíli názormi Progresívneho Slovenska, vašou najvyššou autoritou je premiér Igor Matovič, tak budem používať jeho argumenty, ktoré používal v prípade plagiátu Andreja Danka.
Igor Matovič: „Keby mal takýto človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám, ľudia vo vyspelej Európe odstúpili z verejných funkcií za maličkosti, Danko to však zrejme nedokáže.“
Vymeňte si iba meno a môže tá posledná veta znieť: Matovič to však zrejme nedokáže. Taká je pravda, to sú slová Igora Matoviča a dobieha ho jeho vykrikovanie za týmto rečníckom pultom.
Ďalšie, Matovič hovorí o Dankovi, že zľahčuje pravidlá, trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia.
Pán predseda vlády, považujete rozdiel medzi hierarchiou druhého ústavného činiteľa a tretieho ústavného činiteľa za tak priepastný, že by sa vaše konanie nemalo považovať za príklad hodný zavrhnutia? Ja si nemyslím a vy ste to povedali sám vo svojom predchádzajúcom pôsobení.
Igor Matovič znovu: „Vykrádanie cudzích textov nepatrí na akademickú pôdu a je v rozpore s morálnymi princípmi, ktorými by sa mali riadiť aj vo svojom pracovnom a osobnom živote.“
A čo ste stratili chrbtovú kosť alebo ste stratili pamäť, keď niekedy ste vyzývali Andreja Danka, ako sa má chovať, a dnes ste zabudli, ako sa máte chovať vy, že sa máte postaviť k problému čelom a zachovať sa chlap, ako chlap, ktorý má vlastnú chrbtovú kosť? Nebláznite, takýto obrat sa v politike nepripúšťa.
Vaše tvrdenia, kto je zodpovedný za takéto konanie. Igor Matovič: „Primárnu zodpovednosť za zostavenie plagiátu má vždy jeho autor, keďže vedome koná v rozpore s dobrými mravmi a akademickou etikou.“
Pán Matovič, táto veta hovorí o dvoch možnostiach, buď ste stratili pamäť, úplnú, úplne súdnosť alebo je to tak, ako ste hovorili, že vy ste nepísali svoju diplomovú prácu sám. Ale ja by som dodal, že vy ste ju ani sám nečítali. A toto je už úplne iná káva, o ktorej by sme sa mali baviť.
A znovu Igor Matovič: „Ak vyžadujeme od verejných predstaviteľov etické konanie, musíme rovnaké nároky klásť aj na seba. Toto je o svedomí, o morálke, o čestnosti, nech si prečíta to, čo ľuďom sľúbil, a mal by sám odstúpiť.“
Igor Matovič, toto bolo o kom? Bolo to o Andrejovi Dankovi alebo tieto slová sa dajú bez výnimky, bez akejkoľvek úvahy použiť aj na Igora Matoviča?
A ten záver, ktorý tu bol už dnes niekoľkokrát citovaný, ale ja si neodpustím, aby som ho citoval, aby som ho citoval opätovne, že: „Najväčší problém pri týchto ľuďoch je, že oni majú vyoperovanú hanbu a za nich sa musíme hanbiť len my. Ak by tú hanbu nemal vyoperovanú, tak by dávno odstúpil.“
Áno, pán Matovič, ja sa hanbím za vás, ja sa hanbím za premiéra Slovenskej republiky, ja sa hanbím za to, že ste na titulných stránkach Süddeutsche Zeitung, iných nemeckých mienkotvorných médií, že vás rozoberajú všetky médiá v Českej republike a že sa povesť o vašej skvelej intelektuálnej práci dostala až do Číny, kde sa vašou, vašou diplomovkou zaoberajú aj čínske média. Áno, pán Matovič, hanbím sa vás, hanbím sa zato, že Slovensko má takéhoto premiéra.
A záver, ktorý Igor Matovič venoval Andrejovi Dankovi: Ono sa to dalo čakať, celý život Andreja Danka je sfalšovaný.
A tak teda sa pýtam, pán premiér Matovič, ak sa to dalo čakať, je aj celý život Igora Matoviča sfalšovaný? Odpovedzte si sám ale z činov, ktoré sú, ako ste sa postavil k tomuto problému, za vami, musím konštatovať, že pravdepodobne áno.
Dámy a páni, ešte sa budem venovať niekoľkým oblastiam a zaznelo tu, že Igor Matovič pri predstavovaní svojej kandidátke, z kandidátky v januári dvetisíc..., teda v decembri 2019 povedal, že: „Štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali na kandidátku.“ Nehovorím to preto, aby som sa z niekoho z vás, že sa chcem niekoho z vás dotknúť, nemyslím to vôbec prioratívne, ale hovorím to pre druhú časť tejto vety, ktorá hovorí: „Ale stoja tu najmä preto, aby som zdôraznil, že túto politiku robíme inak.“
Dámy a páni, ak ste hovorili svojim voličom, že ste niečo iné a že idete robiť inú politiku a že ste hodní toho, aby vám dali dôveru do, do vašich rúk, aby ste za nich hlasovali, prosím, preukážte to aj dnes. To nie je len o predstavovaní kandidátky pri voľbách, je to aj o tom, aké ďalšie činy budete vykonávať.
A teraz poďme k tomu, ako pôsobí vláda Igora Matoviča počas celého volebného obdobia. Aký bol jeden z hlavných sľubov? Odpolitizovanie verejnej správy.
Dámy a páni, v tejto chvíli citát pána predsedu poslaneckého klubu OĽANO, pána Šipoša: „V každom kraji vznikla výberová komisia zložená najmä z poslancov, ale aj sympatizantov OĽANO. Každý z poslancov môže zo svojho regióna navrhnúť ľudí, o ktorých si myslí, že by boli vhodní ako šéfovia okresného úradu.“
Pán minister Budaj tu povedal v reakcii na jedno z mojich predchádzajúcich vystúpení, že politickí nominanti zaprasili Slovensko v predchádzajúcich obdobiach, ale po týchto slovách, ktoré povedal predseda vášho poslaneckého klubu, nemôžem konštatovať nič iné, že politickí nominanti strany OĽANO zaprasili Slovensko aj po voľbách v roku 2020. A toto je vážny prehrešok, ktorý je v absolútnom rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi. Poďme si povedať o ďalšom sľube, ktorý ste dali. Strana chce investovať do rozpadnutých budov a nahradiť politické nominácie v nemocniciach odborníkmi. Poďme sa pozrieť. Kto sú riaditelia nemocníc, ktorých ste nominovali do funkcií výkonných, výkonných pracovníkov? Lesník? Správca cirkevného majetek..., majetku? Výrobca okien a parapiet, ktorí sú, ktorý je ešte okrem tomu, toho stíhaný, že neodviedol dane a poistné? Ak by som dal to do súvisu s tou vetou, ktorú som povedal predtým, že strana chce investovať do rozpadnutých budov, tak musím povedať, že pri značne pritiahnutej interpretácii za vlasy tomuto tvrdeniu zodpovedá iba výrobca okien a parapiet, ktorý môže vymeniť tie okná a parapety. Nejedná sa v prípade vašich politických nominácií o žiadnych odborníkov, jedná sa tu o politické trafiky, ktoré dávate neskryte a úplne bez akýchkoľvek škrupúľ, a vyhlasujete to za niečo iné.
Ak dovolíte, pozrel som sa dozadu, aby som videl, že či tu sedí medzi nami pán Juraj Šeliga. Juraj Šeliga je človek, ktorý organizáciou demonštrácií za Slušné Slovensko tvrdil, že ide obhajovať princípy v politike. Vo svojom statuse, kde hodnotí prvých sto dní vlády Igora Matoviča, hovorí, že postavili sme sa za princípy a hodnoty v politike.
Pán Šeliga, ako ste sa postavili za princípy a hodnoty v politike? Ja vám pripomeniem vaše ďalšie dva statusy.
„V roku 2018 sme stáli na námestiach kvôli túžbe po slušnosti. Je neslušné kopírovať cudzie texty bez citovania. Je ešte neslušnejšie sa po odhalení tváriť, že to tak nie je. A úplne najmenej slušné je žiadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mať v tej istej situácii úplne iné nároky, lebo skutok sa stal. Zlým signálom všetkým poctivým univerzitám, vysokým školám, učiteľom aj študentom a žiakom je toto konanie. Chceli sme nastaviť novú vyššiu politickú kultúru. Toto je strašná hanba, hovorí Juraj Šeliga.“ Toto je tá politická kultúra, ktorú sme chceli nastaviť? Takto vyzerá prebratie zodpovednosti? Tak to sme teda ďaleko nedošli.
Pán Šeliga a všetci slušní poslanci, ktorí sedíte v tejto sále za vládnu koalíciu, po slovách vašich predstaviteľov, ktoré som vám tu citoval, vám nezostáva nič iné, iba zahlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ak sa chcete ráno pozrieť do zrkadla a nemať z toho zlý pocit.
Ďakujem pekne.
24. 7. 2020 2:23:43 - 2:24:39 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, musím povedať, že aj keď Progresívne Slovensko nepatrí moc medzi mojich favoritov, úplne sa stotožňujem s obsahom tohto listu, a tak ako oslovil vás, oslovil aj mňa.
A ak by som ja zase lovil v nejakých statusoch facebookových alebo facebookových vodách, tak by som narazil v jednej politickej strane, ktorá je súčasťou vládnej koalície, na hodnotenie prvých 100 dní vlády, kde predstaviteľ tejto strany hovorí: „Rozprávali sme sa s našimi priateľmi z Progresívneho Slovenska spolu o budúcich príležitostiach.“
Myslím si, že existuje v tejto chvíli príležitosť vysporiadať sa s Igorom Matovičom, a budem rád, keď preukážu svoju principiálnosť.
23. 7. 2020 22:36:18 - 22:38:18 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
328.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som veľmi rád, že si upozornil na jednotný informačný systém v zdravotníctve za 500 mil. eur. Kolegovia z OĽANO sú tu všetci bývalí aktivisti, ktorí sa pozerali na prsty vláde alebo vládam Roberta Fica a všetkým predchádzajúcim vládam, no ak eHealth stál 50 mil. a toto má stáť 500 mil., ja verím, že budú rovnako dôslední a pozrú sa, kam tie peniaze potečú. Lebo nemôže to naďalej fungovať tak, že naši majú našu dôveru, teda môžu všetko. No nemôžu.
Dámy a páni, pozrite sa na prsty svojim, lebo my sa im budeme pozerať takisto.
Pán kolega, rovnako naivné - a súhlasím s tebou - sú všetky tvrdenia, že zmeníme štruktúru ekonomiky. Ako, keď je takmer celá v zahraničných rukách? Zmeníme obsah vzdelávania. A ja sa chcem spýtať, akým spôsobom zmeníte obsah vzdelávania, keď sa neviete vysporiadať ani s niekoľkými plagiátormi z vašich radov? Proste to je nemožné! Veď vy o vzdelávaní neviete v zásade absolútne nič.
A potom je tu otázka Bruselu, o ktorom si hovoril, a to je otázka pozície, s ktorou odchádzal premiér Matovič, to je 15-percentné spolufinancovanie zo strany Slovenskej republiky, vrátil sa s rovnakým 15-percentným spolufinancovaním - a vyhral. Skvelé! Ja si myslím, že splnil sa mu sen, proste je víťaz.
Ale tu treba pridať, že nielen toto je jediný sen, ktorý sa mu splnil, on v tom Bruseli sedel aj na motorke. A treba povedať, že ozajstnej policajtskej. Ako myslím si, že je splnený detský sen. (Smiech v sále a potlesk.) Má fotku z bruselskými policajtami, ako skvelé uniformy, možno sú krajšie ako slovenské, jak ja verím, že mu ju pán minister vnútra, ktorý je z rovnakej strany, zaplatí, aby aj naši mali krajšie.
Keďže sa mu splnili detské sny, nech sa páči, môže odstúpiť.