Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 6. 2023 14:21:50 - 14:41:05 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa v mene klubu poslancov strany SMER – sociálna demokracia vyjadril k programovému vyhláseniu vlády.
Začnem procedurálnou žiadosťou na vedenie parlamentu, ak môžem, či by sme nemohli po ukončení rozpravy dať k dispozícii polhodinovú prestávku na poradu poslaneckých klubov, čo by umožnilo aj mobilizáciu poslancov pripraviť sa na hlasovanie. Ďakujem pekne, ak to bude možné, tak to, tak to privítame.
Pán predseda vlády, pravdepodobne si uvedomujete, že sa nachádzate v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá je politickým orgánom. Čiže budete musieť absolvovať spoločne s nami nielen diskusiu, ktorá sa týka odbornej stránky programového vyhlásenia, ale budete musieť akceptovať aj politickú diskusiu, ktorá je bezprostrednou súčasťou práce slovenského parlamentu.
Začnem vtipom, ktorý som dnes počul v jednej z televízií, kde vystupoval bývalý člen vlády pána Hegera, ktorý povedal, že on a jeho kolegovia vyslovia dôveru vašej vláde, citujem, "lebo Slovensko si zaslúži normálnu vládu". (Povedané s pobavením.) Teraz neviem celkom, že či sa pomýlil, alebo to myslí alebo myslel smrteľne vážne, pretože tým si vlastne vystavil vyznamenanie on sám sebe aj svojim kolegom. My v každom prípade oceňujeme, pán predseda vlády, že ste spolu s vašimi kolegami nabrali odvahu a idete do misie, ktorá je mimoriadne náročná a ktorá sa veľakrát stretne aj s nepochopením.
Pán predseda, chcem vám poďakovať za osobné stretnutie, ktoré sme mali, ktorého predmetom bolo programové vyhlásenie vlády. Toto stretnutie potvrdilo, že máme rozdielne pohľady na viaceré priority, ale predovšetkým sa chcem vrátiť k obsahu toho stretnutia, kde som vás chcel požiadať, alebo som vás žiadal, aby ste do programového vyhlásenia vlády zapracovali aj časť, ktorú by sme nazvali Inventúra stavu, v ktorom sa nachádza Slovenská republika. Som rád, že potvrdzujete prikyvovaním hlavy, že takáto diskusia medzi nami bola. Viete, pán predseda, výmena vlády, to nie je nejaký malý akt, ktorý sa udeje v prostredí okresného úradu alebo nejakej malej obce alebo malého mesta. Výmena vlády je akt, ktorý prichádza po nejakej vážnej udalosti. V tej krajine sa musí niečo stať, aby prišla nová vláda. A keď si my prečítame, a prečítali sme si veľmi podrobne, hoci sme ho dostali iba včera, programové vyhlásenie vlády, tak vôbec nie je zrejmé, prečo ste tu. Vy ste nastúpili s programovým vyhlásením vlády a naznačujete slovenskej verejnosti, naznačujete politickým stranám, že v podstate tu sa nič nestalo.
Pán predseda vlády, ja som presvedčený, že inventúra mala byť urobená v programovom vyhlásení vlády, pretože tu došlo ku katastrofálnemu zlyhaniu jednej vládnej garnitúry. Jednej vládnej garnitúry, ktorej bola 15. decembra 2022 vyslovená nedôvera. A tá nedôvera nebola vyslovená, pretože sa nám nepáčili, že mali škaredé pohľady alebo boli zle oblečení, tá garnitúra bola vymenená preto, lebo nezvládala plnenie základných úloh, ktoré sa očakáva od vlády Slovenskej republiky.
Človek by si mohol povedať, pán predseda, že tým, že ste sa vôbec nezaoberali otázkou, prečo ste tu, ako to celé vzniklo a prečo je potrebné dnes rešpektovať úradnícku vlády, ako keby ste mali chuť prevziať na seba zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádza Slovenská republika. Ja si nemyslím, že máte chuť prevziať zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádza Slovenská republika. Máme, sám ste to potvrdili, jedny z najhorších verejných financií v Európskej únii. Sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii. Spoločnosť je pomerne chaotická, spoločnosť je napätá, pretože sú tu témy, ktoré spoločnosť veľmi výrazne rozdeľujú. Preto prichádzam k prvému politickému záveru, ktorý budete musieť strpieť, lebo je to záver, ktorý máme ako opozícia právo šíriť. Tak je to to, že ste v podstate pokračovaním snáh dať rozpadnutej vládnej koalície, ktorej vláda stratila dôveru 15. decembra, čas na to, aby sa ako-tak spamätala, a súčasne ste tu nato, aby ste dali čas nejakým novým politickým novotvarom, ktoré sa tu pohybujú na Slovensku, aby boli schopné sa pripraviť na parlamentné voľby. Lebo nemá inak logiku, pán predseda vlády, aby po 15. decembri 2022 dostala vláda, ktorá bola v demisii, priestor 10 mesiacov, aby pokračovala v obmedzených právomociach. Keď sa ukázalo, že to nefunguje, že to ukľudnenie v spoločnosti nenastalo a že vláda v demisii páchala ešte väčšie skutky, zlé skutky, ktoré ešte viac rozoštvávali spoločnosť, tak urobila pani prezidentka druhý krok, rozhodla sa, nasadím teraz nejakú vládu ľudí, ktorí tú spoločnosť ako-tak utíšia, dáme priestor rozpadnutej vládnej koalícii, nech sa spamätá, a súčasne dáme priestor, ako som povedal, nejakým stranám, ktoré v parlamente nie sú, aby sa do toho parlamentu 30. septembra dostali.
Všimnime si, pán predseda vlády, v akej sme absurdnej situácii. Vláda padla kvôli neschopnosti, krajina je v katastrofálnom stave a oni chodia po Slovensku ako opoziční politici a tvária sa, že všetko je v poriadku, vlastne nič sa tu nestalo. Byť vami, pán predseda vlády, je to, samozrejme, vaša zodpovednosť, veľmi presne by som popísal stav, v ktorom Slovenská republika k dnešnému dňu je, lebo ten stav, ako dobre viete, je mimoriadne, mimoriadne zlý.
Pán predseda, my sme si vaše programové vyhlásenie vlády naozaj prečítali, pretože bol som mimoriadne zvedavý na to, ako budete reagovať na najakútnejšie problémy, ktoré tu máme. Trochu som zostal v pomykove, keď ste dnes vo svojom úvodnom prejave povedali, že pomoc najslabším zaraďujete do nejakej strednodobej priority a že veď na to ani v podstate asi nebudete mať čas a priestor a že v podstate by ste sa takouto témou ani nemuseli zaoberať. Rozdiel medzi nami a vami je v tom, pán predseda vlády, že nereagujete absolútne na najzávažnejší problém, ktorý máme v tejto spoločnosti, a to je rast cien, po slovensky povedané prudké zdražovanie. Ste ekonóm, určite máte čísla v hlave, vám netreba pripomínať, aká vysoká je inflácia na Slovensku, a netreba vám pripomínať, že pokiaľ sa pozrieme na infláciu v krajinách eurozóny, neporovnávam Slovensko s inými krajinami, tak možno tá naša inflácia je dvakrát vyššia, ako je priemer eurozóny. A pri potravinách môžeme povedať, že táto miera zdražovania sa môže blížiť až k 25 až 30 %. Preto sme si mysleli, pán predseda vlády, že to bude prvé, čo tej verejnosti ponúknete, lebo tá verejnosť sa potrebuje ukľudniť, utíšiť, potrebuje vidieť, že tá vláda pre nich niečo urobí.
Ja vám teraz zacitujem, pán predseda vlády, čo ste do vašeho programového vyhlásenia vlády dali k vysokým cenám potravín. Citujem: "Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien." Po slovensky povedané, nechcete urobiť nič. Čo budete posudzovať, koľko? Veď tie nástroje, ktoré sa použili v mnohých krajinách Európskej únie, sú rozmanité, je na vás ako na expertoch, ak hovoríte, že ste experti, aby ste posúdili, ktoré z týchto nástrojov sú prijateľné, ktoré nie sú prijateľné, ktoré sú efektívne alebo ktoré efektívne nie sú.
Súčasne sme svedkami, pán predseda vlády, poklesu reálnych miezd, na čo vôbec nereagujete. Pozrite sa na najnovšie čísla, ktoré jasne naznačujú, že napríklad v priemysle za máj 2023 bol pokles reálnych miezd o viac ako 4 % a prakticky ťažko nájdete okrem ubytovacích služieb nejaké odvetvia na Slovensku, kde by nedošlo k poklesu reálnych miezd.
Čakali sme, že budete reagovať na ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. Vy hovoríte aj vo vašom programovom vyhlásení vlády, že vy to chcete robiť adresne, vy to chcete robiť len tam, kde to tí ľudia naozaj potrebujú. Pán predseda vlády, doteraz ste žili aj teraz žijete v iných platových pomeroch, ja to rešpektujem, ale prosím, buďme k sebe úprimní a spýtajme sa základnú otázku: Kto je ten, komu má byť tá adresná pomoc na Slovensku daná? Na Slovensku máme asi päť alebo šesť percent ľudí, ktorí poberajú minimálnu mzdu, ktorá je dnes 700 eur, v čistom je to 540 eur. 540 eur, keď vydelím 30 dňami, tak mám 18 eur na jeden boží deň. Pýtam sa: Ptria títo ľudia alebo nepatria títo ľudia do tej skupiny, ktorí potrebujú adresnú pomoc? A idem ďalej. My máme ale 1,2 milióna dôchodcov a priemerný dôchodok u týchto ľudí je približne na tej istej úrovni, ako je minimálna mzda v čistom, teda 540, 550 eur. Chcete povedať, že títo ľudia, ktorí žijú z 18 eur denne, nepatria do skupiny ľudí, ktorí potrebujú vašu adresnú pomoc? Dokonca ak by som išiel na priemernú mzdu, no nech je priemerná mzda, prepáčte mi teraz nejaké centy alebo eurá, nad 1 300 eur, nech je v čistom niekde na úrovni okolo 915 eur. Veď to je 30 eur denne, čo títo ľudia na Slovensku musia prežiť pri cenách, ktoré sú často podstatne vyššie, ako sú ceny v Rakúsku alebo v Nemecku, hoci tam majú ľudia štyri- alebo päťkrát vyššie, vyššie zárobky. Takže otázka je, komu to chcete teda adresne pomáhať, ak vyraďujete ľudí, ktorí majú denne 18 eur na život alebo majú denne na život 30 eur? Slovensko potrebuje pomôcť. Pán predseda vlády, toto nie je o nejakých malých skupinách, vybraných skupinách, tu sa jednoducho na tomto nedá šetriť. Životná úroveň ľudí na Slovensku ide mimoriadne dole. Pán predseda vlády, choďte sa pozrieť do potravín, ako sa zmenšujú tie nákupné košíky tým ľuďom, ako sa zmenšuje kvalita, znižuje kvalita výrobkov, ktoré títo ľudia nakupujú. Choďte sa pozrieť do potravín, ako sa klamú spotrebitelia. Čo bolo niekedy litrové, je 900 mililitrov, čo niekedy vážilo, ja neviem, 50 g, dnes váži 40 g pri tej istej cene, ktorá tam je.
Trochu ma mrzí, ja som vám to vytkol na stretnutí, pán predseda vlády, že sme vám poslali oficiálny list z Národnej rady z poslaneckého klubu, aby ste predložili do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o troch zákonoch, ktoré prešli v prvom čítaní a ktoré boli spracované v spolupráci s predstaviteľmi prvovýrobcov, poľnohospodárov a rovnako aj tých, čo zabezpečujú predaj týchto výrobkov. Keby ste to boli bývali urobili, už na minulej schôdzi tieto návrhy zákonov mohli byť schválené v druhom a treťom čítaní. Takto budeme o nich rokovať až niekedy o týždeň, a to len na základe pozmeňujúceho alebo procedurálneho návrhu, ktorý predložil pán poslanec Takáč. Je to škoda, stratili sme strašne veľa času a nevymyslíte, pán minister pôdohospodárstva už odišiel, nevymyslíte nič iné, to budú tí istí ľudia, ktorí budú s vami rokovať, a tí ľudia vám povedia to isté, čo povedali nám pred niekoľkými mesiacmi, že toto je cesta ako pomôcť, pokiaľ ide o potraviny.
To je dôvod, pán predseda vlády, prečo sme sklamaní, že sa nevenujete týmto témam. Je pekné, že ste povedali, že vašou prioritou sú Rómovia, v poriadku. Je pekné, že vašou prioritou sú mimovládne organizácie, v poriadku. Bolo by lepšie, keby ste radšej navrhli zákon, aby sme presne vedeli, kto financuje tie mimovládne organizácie, čo je zdrojom života týchto ľudí. Je pekné, hovoríte, že hybridná hrozba, dezinformácie; ja si myslím, že dezinformácie sa najmä šíria v mainstreamových médiách na Slovensku. To keď človek pozerá, tak neverí vlastným očiam. Je pekné, že hovoríte o Ukrajine. Pán predseda vlády, ale vy ste predseda vlády Slovenskej republiky a nie Ukrajiny. Povinnosťou tejto vlády je starať sa o Slovenky, o Slovákov, o občanov Slovenskej republiky a až potom musí prísť na rad niečo iné. To je to, to naše sklamanie je v tomto najväčšie, lebo sme si mysleli, že urobíte niečo viac a ponúknete v tých piatich mesiacoch, ktoré máte k dispozícii, niečo pre ľudí.
Pán predseda vlády, čakali sme, že budeme spoločne diskutovať prostredníctvom programového vyhlásenia vlády ohľadne témy, čo s hypotékami. Pochádzate z bankového priestoru a znovu vám netreba pripomínať čísla. Na Slovensku máme približne 900-tisíc hypotekárnych úverov. Pán predseda vlády, v roku 2024, 2025 už 400-tisíc hypotekárnych úverov dôjde k ukončeniu fixácii úrokových sadzieb a tie úrokové sadzby sú niekde na úrovni okolo jedného percenta a keby skočili k dnešnému dňu, tak sú na úrovni 4,7, 4,8 % a dokonca Národná banka nevylučuje, že to môže byť 6 %. Pozrite si, aké sú úrokové sadzby v Českej republike, kde sú na úrovni 6,5 až 7 %. Čo bude pre ľudí znamenať, že ak niekto spláca 300 eur splátku hypotekárneho úveru, zo dňa na deň skočí na 600 eur. Ako to tí ľudia majú zvládnuť? Snáď nebudeme pozerať na to, že tí ľudia prídu o tie byty a potom im tie byty budeme ponúkať ako nájomné byty? Myslím si, že toto je tikajúca bomba, na ktorú musí vláda napriek tomu, že ste dočasná úradnícka vláda reagovať a mali by ste pripraviť určité upokojenie slovenskej verejnosti, že čo sa, preboha, s týmito ľuďmi stane. Jednoduché riešenie, pán predseda vlády, vy ste to sledovali, keď ste boli v bankovom priestore, je bonifikácia úrokových sadzieb. Tak teda povedzme, že štát bude dávať dve percentá, jedno percento budú dávať banky a v takom prípade pri trojpercentnej bonifikácii úrokových sadzieb sme schopní výrazne pomôcť ľuďom, ktorí sa dostanú do neriešiteľnej situácie. Ak raz niekto zarába 800 eur v čistom a z toho dnes platí 300 eur splátku hypotekárneho úveru a chceme od neho, aby pri 800 euroch platil 600 eur mesačne, skončil. Jednoducho nemá nárok to prežiť a hovoríme o obrovskom množstve ľudí. Ešte raz pripomínam 400-tisíc hypotekárnych úverov v rokoch ´24 a ´25 bude zmenených, pokiaľ ide o sadzbu úroku, úrokovú sadzbu stanovenú v čase, keď podpisovali zmluvu o poskytnutí hypotekárneho úveru.
Nemilo ste nás prekvapili, pán predseda vlády, prioritami, ktoré sa týkajú toho, čo sa vlastne udialo v rezorte obrany. Zachytil som aj vyjadrenia pána ministra obrany, ktoré boli ale mimo teda rámca rokovania vlády, boli to nejaké verejné vyhlásenia, ale máte to priamo v programovom vyhlásení vlády napísané, že prioritou je modernizácia armády, predovšetkým zaobstaranie systému protivzdušnej obrany. No v poriadku, ale prečo tej slovenskej verejnosti nepoviete, čo sa stalo? Prečo tej slovenskej verejnosti nepoviete, že sme stratili totálne suverenitu a samostatnosť, ak vzdušný priestor Slovenskej republiky ovládajú lietadlá z Českej republiky, Poľska, už sa prihlásili aj Maďari? Nie je to hanba? Prečo nemohli tie MiG-29 lietať do konca tohto roku, lebo to umožňovala abonentská zmluva.
A idem ďalej, pýtam sa, prečo dnes zrazu hovoríme o nákupe nového systému protivzdušnej obrany, keď funkčný systém bol odovzdaný, S-300, na Ukrajinu bez akejkoľvek odplaty. Odmietame akékoľvek tvrdenia, že išlo o šrot, lebo ten šrot okamžite bol pripravený bojovať na území Ukrajiny a bol totálne a plne funkčný a zrazu nám tu niekto oznamuje, že my by sme chceli ešte stihnúť akvizíciu, kúpiť nejaký moderný systém protivzdušnej obrany. A keď sme na to upozorňovali, tak všetci hovorili, ale my sme v NATO, NATO nás ochráni, nebojte sa. Ako nás ochraňuje NATO, pán predseda vlády? Systémy Patriot sú stiahnuté, prepáčte, pán minister obrany, ale zobrať tie dve gumipušky na východné Slovensko, rýchlopalné kanóny, ktoré absolútne neriešia problém vzdušnej ochrany, na východnom Slovensku nie je nič. A taliansky systém, ak pozriete na jeho štandardy, ani zďaleka nedosahuje výkonnosť systému S-300. Tak teda keď všetci tvrdíte, že NATO nás ochráni, tak nech nás teda NATO ochráni. A nieže NATO nás ochráni tak, že zajtra idete kúpiť zbytočne vrtuľníky Viper a potom idete kúpiť systém vzdušnej obrany, hoci funkčný, dobrý systém sme darovali na Ukrajinu. Tak na to peniaze sú? Peniaze ľuďom, ktorí žijú z 18 eur denne nemáte. Nemáte peniaze pre dôchodcov, nemáte peniaze na boj s infláciou, nemáte peniaze na nič, ale Vipery, ktoré nepotrebujeme, idete kupovať. A idete kupovať ešte aj systém protivzdušnej obrany, hoci všetci nám tvrdíte, že to NATO je najlepšie, to nás ochráni. No ako nás ochránilo? Jediné, ako nás ochránilo a chcelo ochrániť, že tu chcelo robiť skrytú kampaň pred voľbami s účinkom na voličov opozície, ale sme veľmi radi, že táto kampaň bola nakoniec Severoatlantickou alianciou odložená až na október.
Dámy a páni, mohli by sme ísť rad za radom, evidentne ste prevzali zodpovednosť nie za ten stav, ktorý tu bol, zobrali ste zodpovednosť za to, pán predseda vlády, že umožňujete politickej garnitúre, ktorá zlyhala, aby sa spamätala, pozviechala a dávate prednosť všelijakým hochštaplerom politickým, ktorí sa tu objavujú, aby sa z nich stali akože predstavitelia novej politickej generácie.
Viete si predstaviť, pán predseda vlády, že ja by som vám predstavil odborníka na dopravu v Bratislave a by ste mu položili otázku, že čo so Šancovou. A on vám tam povie, že tam tie električky chodia a že to treba rozšíriť a treba tam zeleň dať; veď ten netuší, o čom hovorí. Včera ďalší expert z Progresívneho Slovenska bol na konferencii o športe a povedal, že nebolo by zlé, keby sme mali nejaký fond na podporu športu. Ty truľo, však už máme štyri roky takýto fond na Slovensku. Takýmto ľuďom dávate šancu a priestor, aby sa spamätali. Preto aj politicky, pán predseda vlády, a som vás požiadal, že musíte strpieť aj politické poznámky na rokovaní parlamentu. Aj odborne, aj obsahovo ani jeden hlas zo SMER-u – slovenská sociálna demokracia nemôžete dostať na vašu podporu.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
13. 6. 2023 13:39:58 - 13:40:06 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Pán predseda, ďakujem, už bolo podané písomné podanie, sťahujeme podpisy pod touto schôdzou.
Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 17:11:50 - 17:12:50 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 17:11:50 - 17:12:50 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 17:11:50 - 17:12:50 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 17:11:50 - 17:12:50 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 14:03:03 - 14:05:04 91. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ale nemáme predsa predĺžené rokovanie po devätnástej hodine, takže nemáte ako.
16. 5. 2023 14:03:03 - 14:05:04 91. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem. Pán podpredseda, chápem, že budeme hlasovať po prerokovaní toho bodu o spaľovacích motoroch, ale to sa prakticky nedá odhadnúť. Nedá sa urobiť nejaká džentlmenská dohoda, že by k tomuto bodu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Aká?

Fico, Robert, poslanec NR SR
... nevystúpil žiadny predstaviteľ, iba sa predloží návrh? Ak je taká zhoda. Ak nie, tak môžme rokovať aj tri dni. Lebo to je téma, ktorá parlament môže zadržať ďalší deň.
5. 5. 2023 9:53:10 - 9:55:10 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne.
Pán podpredseda Národnej rady, chcem podčiarknuť predovšetkým to, čo si povedal ohľadne sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva. My sme racionálni v SMER-e – slovenskej sociálnej demokracii a uznávame, že všetky tieto tri zložky –– teda sociálne, ekologické a trhové – sú rovnocenné. My nedávame do popredia, že to musí byť len sociálne alebo musí to byť len ekologické, alebo musí to byť len trhové. A to nám potom umožňuje, aby sme boli pomerne pružní, pokiaľ ide o situácie, ktoré vznikajú.
Pán podpredseda, je predsa úplne evidentné, že my napríklad uznávame úlohu obchodných reťazcov v boji proti inflácii. Samozrejme, že uznávame, lebo tie obchodné reťazce, ak medzi sebou vytvárajú silný konkurenčný tlak, vytvárajú rovnako tlak aj na pokles cien. My tomu rozumieme. Ale rovnako sa pýtame, prečo ten obchodný reťazec, jeden alebo dva, majú mať marže od 80 do 90 % a zisky v stámiliónoch. A potom sa pozrieme na obchodný reťazec slovenský, ktorý zabezpečuje pre ľudí v malých dedinách prístup k potravinám, a jeho možno ziskovosť je na úrovni 1,5 alebo 2 %.
Nás mrzí to, že štát jednoducho neurobil nič a nechal to tak. Predsa nie je možné, aby sme mali pri potravinách 30-percentné navyšovanie cien, aby bola inflácia na Slovensku, pokiaľ ide o štát s eurom, dvakrát vyššia, ako je priemer. Teda niekde nám niečo nefunguje.
A je úplne smiešne a je to dokonca výsmech ľuďom sa chváliť, že máme deficit na úrovni 2 %, ako povedal podpredseda Národnej rady, keď ten deficit dosiahli tak, že 1,5 miliardy vybrali na zdražovaní od ľudí a 750 miliónov nepoužili na financovanie európskych fondov. Veď je to obyčajná han... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2023 9:38:33 - 9:40:09 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem.
Pán poslanec, vážim si, že ste vystúpili, a je dobré, že máte vlastný názor, pretože, bohužiaľ, v slovenskej politike je veľa ľudí, ktorí nemajú žiadny názor, vy ho aspoň máte a za tento názor aj bojujete. Ja využijem teraz vaše vystúpenie nie preto, aby som išiel oponovať vašim odborným vyjadreniam, pokiaľ ide o reguláciu alebo úlohu trhu, ale chcem povedať, že regulácia, pán poslanec, a úloha štátu sa na Slovensku odmieta predovšetkým z ideologického dôvodu, ona sa neodmieta z racionálnych dôvodov. To je presne to isté, použijem taký zvláštny príklad, ako teraz ministerstvo vnútra dalo pokyn všetkým okresným úradom, že na oslavách 8. mája, Deň boja proti fašizmu alebo víťazstva, sa nesmú spievať básne, teda recitovať básne, nemôžu sa hymny púšťať, že všetko musí byť potichučky, lebo vraj Ukrajina. Zrazu ideológia.
Pán poslanec, platí jedna nádherná poučka, že je jedno, či je mačka biela, alebo čierna, dôležité je, že chytá myši. A ten váš trh tie myši teraz nechytá. Je zrejmé, že trh totálne zlyhal, to si musíme uznať. To nie je teraz ideologický prístup, to je prístup racionálny. My sme etatisti a budeme hovoriť naďalej o úlohe štátu, o regulácii. A prosím, buďme trošku aj úprimní k tým našim susedom, pretože ako príklad nefungovania regulácie sa stále používa Maďarsko, ale veď to nie je pravda! Choďte do tých potravín v Maďarsku a kúpite podstatnú časť potravín lacnejšie ako na Slovensku. Cukor išiel za rok na Slovensku o 76 % hore, v Maďarsku išiel hore o 17 %, tak asi niekde je tu problém.
Takže pozerajme sa na to, čo funguje. A my tvrdíme, že teraz predovšetkým funguje štát a regulácia, ale ďa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
2. 5. 2023 17:31:48 - 17:32:23 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
My milujeme voľné výklady zákonov, samozrejme, zo strany SaS, ale pán poslanec je tam 1. máj, sorry, ako sa hovorí, ako hovorí váš pán predseda. Sometimes shit happens, hovorí pán predseda Sulík. Tak my opakujeme to isté, je tam 1. máj, bodka, vybavené, nebláznime, preboha, už. Musíme hlasovať proti tomu zákonu.
2. 5. 2023 17:31:00 - 17:31:19 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Áno, pán predseda, niekedy tie hlasovania sú komplikované. Treba si povedať, že neprešli pripomienky, to znamená, keby sme teraz prelomili veto prezidentky, schválime retroaktívny zákon. Našou povinnosťou je teraz odmietnuť tento zákon ako celok. Inak schválime paškvil.
28. 3. 2023 11:43:47 - 11:44:07 88. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán predseda, iba využívam vystúpenie pána, chcem požiadať o taký vzájomný rešpekt. Pokiaľ by bolo možné o 12.00 prerušiť schôdzu, pretože máme plánované ďalšie aktivity, čiže o všetkých bodoch, ktoré boli plánované hlasovať teraz, sa bude hlasovať o 17.00 hodine. Môžme s tým rátať?

Kollár Boris, predseda NR SR
Áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
17. 2. 2023 13:50:32 - 13:50:32 83. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Pán predseda, nechcem sa naťahovať. Je fakt, že niekoľko ľudí povedalo, že nie. Problém je v niečom inom. Pán predseda SaS, pán Sulík, nás vyzval pred asi dvomi hodinami, že máme byť všetci prítomní, lebo ide o najpodstatnejší zákon tohto roka, že nedostanú peniaze teplárne, ľudia a neviem čo. A teraz to jednoducho s ľahkosťou vetríka prehodíte na marec. To znamená, že to asi nebol taký vážny problém.
Ja vás poprosím, pre solídnosť poďme o tom hlasovať, že či súhlasíme s preložením na marec.
17. 2. 2023 13:14:12 - 13:14:12 85. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predseda, len kvôli korektnosti oznamujem, že podávame ďalší návrh na mimoriadnu schôdzu, ktorá bude musieť byť budúci týždeň.
Ďakujem pekne.
16. 2. 2023 14:54:17 - 14:55:17 85. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pán predseda, hneď na úvod sa priznám, že to nebude celkom procedurálny návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nevezmem vám slovo, lebo tak isto sme urobili mimo rokováku. Takže nech sa páči.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán predseda, toto je vážna situácia, v ktorej sa nachádzame, a my sme sa pokúšali včera získať súhlas na otvorenie schôdze v politickej strane SaS. Tam nám však povedali, že dnes túto schôdzu neotvoria, ale že na budúci týždeň predložia vlastný návrh na to, aby sa voľby konali v júni v roku 2023. Ak ide o takéto preteky, tak my sme pripravení, pán predseda, v tomto okamihu, ak treba, my stiahneme náš návrh, urobme si dvojhodinovú prestávku a nech poslanci za SaS predložia vlastný návrh na júnový termín volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a my za to, samozrejme, zahlasujeme. Tá kríza je tak hlboká, ako si ani nevieme predstaviť. Preto vás chcem požiadať možno ešte pred tým, ako budeme hlasovať o tejto schôdzi, treba prerušiť rokovanie na hodinu, na dve, poďme sa o tom baviť, poďme o tom rozprávať. My sme pripravení náš návrh stiahnuť, ak máme vyjsť v ústrety slovenskej... teda strane Sloboda a Solidarita, ktorá to chce predložiť budúci týž... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 2. 2023 11:25:11 - 11:25:11 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Pán predseda, iba chcem požiadať, ak už je rozhodnuté, že kedy sa budú konať tie dve mimoriadne schôdze, ktoré boli včera zvolané skupinou 30 poslancov. Ak už teda rozhodnutie. Ďakujem.
15. 2. 2023 11:25:11 - 11:25:11 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, rád by som tejto svorke odkázal, že jeden rožok stojí 14 centov, že maslo stojí 3,50, že chlieb, ktorý stál možno 80 centov, stojí dnes 2,50. Prosím vás, spamätajte sa, vy blázni! Čo to tu, preboha, vystrájate?! Ďakujem pekne. To je stanovisko klubu SMER - sociálne demokracia. (Potlesk.)
15. 2. 2023 11:10:11 - 11:10:11 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem, pán predseda.
V mene troch poslaneckých klubov navrhujem preložiť rokovanie o bode... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás pekne, nevykrikujte! Mám tunák procedurál, je to v mene SMER, SME RODINA a OĽANO. Presúva sa. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Navrhujem preloženie rokovania o bode návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady k opatreniam k odstráneniu zlyhávaní hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a ďalších verejných politík zakladajúcich riziká úpadku Slovenska, tlač 1388, na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 14. marca 2023. Ďakujem pekne.
14. 2. 2023 8:55:13 - 8:55:13 84. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fico, Robert (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Pán predseda, kým poviem procedurálny návrh, chcem vysloviť veľké pohoršenie nad tým, že nejaký minister v demisii tu určuje tempo rokovania Národnej rady. To je nevídané! To je jednoducho nevídané, naviac minister bez akéhokoľvek politického vplyvu.
Po druhé, chcem povedať, že na tejto schôdzi nejdeme rokovať o tom, či niečo poslať, alebo neposlať. My sa chceme zaoberať ústavným rozmerom, či vláda Slovenskej republiky má, alebo nemá právomoci. My tvrdíme jednoznačne, že právomoci nemá.
A keď teda prejavujete ochotu a vôľu, tak máte jednoduché riešenie, pán predseda. Schváľte teraz program a prerušte schôdzu.