Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 5. 2022 9:22:37 - 9:24:25 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 987 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán podpredseda, ako určenému spravodajcovi dovoľte mi podať informáciu o výsledku prerokovania vo finančnom výbore návrhu poslancov Národnej rady Ladislava Kamenického, Vladimíra Faiča a Richarda Takáča o prijatie uznesenia k prerokovaniu verejnej cenovej politiky a opatrení na zamedzenie cenového vývoja.
Predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č. 1026 z 11. apríla 2022 udelil návrh poslancov na prerokovanie vo výbore finančnom a to sa uskutočnilo 25. apríla 2022. Predseda Národnej rady zároveň určil, aby Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovaného návrhu vo výbore. Výbor Národnej rady financie a rozpočet prerokoval návrh na svojom rozhodnutí 21. apríla 2022 a neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Predseda Výboru pre financie a rozpočet ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval prerokovanie návrhu poslancov Národnej rady vo finančnom výbore a súčasne ma poveril predniesť informáciu výboru na schôdzi Národnej rady a ďalej navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona 350/1996 rokovacieho poriadku.
Prosím, otvorte rozpravu.
3. 5. 2022 18:49:58 - 18:51:58 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
201.
Boris, tak ako vždy tvoje vystúpenie má hlavu, pätu. Podrobne si rozobral vo svojom vystúpení celé uznesenie, ktoré nemá vôbec, a to nieže vystúpenie na začatie trestného stíhania. To nie ani vystúpenie to, to uznesenie nemá ako ani priestupok. Veď činnosť Roberta Fica, ktorú, a ktorá je tam je do roku 2017. To je päť rokov od, odvtedy. Medzitým dva týždne, ako bolo vznesené uznesenie, beží diskusia k veci, desaťkrát mohli vypočuť jednotlivých svedkov. Ale koho majú vypočuť? Pána Maku? Pána Slobodníka? Alebo koho?
A čo ma najviac zarazilo, pán poslanec, to, čo ste povedali, že NAKA si dovolila spraviť to, čo si to, čo dovolila si spraviť voči Okresnému súdu trojky, keď im zákonná sudkyňa odmietla vydať a znova sa pokúšali, pokúšali dostať k tomu spisu. Veď to je zneužitie právomoci verejného činiteľa! Či si neuvedomuje, či si vôbec uvedomujú situáciu. Ale oni si neuvedomujú situáciu ani pri tom, pri tých odposluchoch, ktoré boli voči elitným vyšetrovateľom. Oni si neuvedomujú situáciu ani to, čo zadefinovala Slovenská informačná služba.
Páni, ja vám nerozumiem proste a nieže im, nerozumiem vám z koalície poslancom Národnej rady, veď vy ste ústavní činitelia a nezaujímate žiadne stanovisko k tej, k týmto veciam! Ak máte, proste že sme páchali trestnú činnosť, zaujmite stanovisko. Ak máte veci, ktoré sú proste trestné, alebo máte, ale nie politické. My sme sa dostali do situácie, kde žiadna krajina v Európskej únii nie je.
Priatelia, skončime s tým, lebo toto bude mať nedôsledné dôsledky do ďalšej budúcnosti, hlavne keď príde generačná výmena mladých ľudí sem... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 17:36:24 - 17:38:17 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Pán poslanec, veľmi správne si povedal, že legitimita v poslaneckej snemovni nestratí dôveru, naopak ju získa. Keď si vymenoval všetky činnosti, ktoré opozičný líder, či to bolo na jednotlivých schôdzach, či to bol plán obnovy, či to bola pandémia, či to bol COVID, či to boli ďalšie veci z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti, stabilita verejných financií a len ekonomické veci, ktoré boli, či sa týkalo plynu, ostatných pomocí, pokiaľ sa týka jednak dôchodcom, jednak ľuďom, ktorí prakticky sú postihnutí zvyšovaním cien. Keď sa pozrieš na túto celú záležitosť, ktorú si vymenoval, nutne musí koalícii opozičný líder Fico vadiť, pretože zadefinuje a proste hovorí, čo proste majú robiť. Táto koalícia nie je schopná tak, ako nie je schopná sa dohodnúť, bola na súdnictve, na obnove, proste na ničom. Nediv sa, že proste toto je jediná, jediné riešenie, ktoré môže byť, aby dali opozičného lídra do kolúznej väzby.
Páni, zajtra sa rozhodne po hlasovaní, akým smerom sa bude Slovensko uberať do ďalších rokov. Pretože ak si myslíte, že tie veci, ktoré popáchal Mikulec, popáchal tu Matovič a ďalší, že neprídu raz na pretras, ste veľmi na omyle. Správa, siskárska, bude stále zadefinovaná a každá vláda, ktorá dôjde si proste jednoducho veci, ktoré sú tam, bude ich riešiť.
3. 5. 2022 16:28:06 - 16:30:07 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral sociálnu oblasť a to, čo vláda sľubovala, respektíve nová vláda sľubovala, čo všetko zmení. Zmení kultúru, výber na miesta, na čo, na čo aj spravila, či hneď prvá vec, pokiaľ sa týka jednotlivých prednostov, vyberala tak, ako by mala vyberať, potom policajného prezidenta, ktorého sme my zmenili, ako má byť výber, potom išla na ďalšie veci, ktoré proste jednoducho nepoznajú ani hranice v slovenskom právnom systéme, to, čo začala predvádzať z hľadiska kajúcnikov a z hľadiska kolúznej väzby. Už pri zmene zákona, že keď kolúzna väzba mala byť, tak už vtedy mali pripravené, zločineckú skupinu, čiže potrebovali zavrieť lídra opozičnej strany, ktorý poukazoval na všetky nedostatky a na to, ako vládne táto výborná koalícia. Ja ako najstarší poslanec tejto snemovne vždycky hovorím jednu vec. To, čo rozbehneš a s kým sa spájaš, s akým, to je, vtáci rovnakého peria rovnako kvákajú, ale rovnako ich aj dobehne ich minulosť. Viete, je to na smiech, keď chcú zavrieť opozičného politika preto, že im poukazuje na chyby, či je to z hľadiska sociálnej oblasti, z hľadiska energetiky, z hľadiska zvyšovania cien, proste čo chytia do ruky, to jednoducho pokazia. A tiež si povedal, že sme ukradli tri miliardy. Tak oni to, keď zoberiete tri miliardy z toho rozpočtu nákladovej položky, aká je to časť, tak si pozrite to, čo oni spravili dieru v rozpočte za prvý rok. Deväť miliárd, za druhý rok 8,5 a neviem, koľko bude tento rok. Tak to som zvedavý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 15:24:12 - 15:26:12 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Pán poslanec, veľmi podrobne ste popísali hlavne roky po druhej svetovej vojne, čiže 50. roky, ktoré u nás boli, ktoré u nás v Československu boli, ktoré končili až, prvé rehabilitácie v ´62. až ´68. a potom v´89. Dneska politický proces zavrieť do kolúznej väzby najsilnejšieho predsedu opozičnej strany, to je proste to isté. Znemožniť mu pokračovať v politickej strane. Na akých nohách hlinených to stojí, keď predseda koaličnej strany Kollár a predseda parlamentu povie, že je to úplné šialenstvo, keď chceme Ficovi prišiť organizované, zločineckú skupinu, lebo chcel prezradiť alebo prezradil tajomstvo pána, daňové tajomstvo pána Kisku, resp. Matovičove. Je to na smiech, páni, keď si zoberiete to, čo bola tu prečítaná, znova budem citovať pána predsedu poslaneckej snemovne pána Kollára, správa Slovenskej informačnej služby, kde sú vierohodné odposluchy, kde správa hovorí o tom, čo jednotliví vyšetrovatelia robia. Alebo si vy, páni z koalície, uvedomujete, že toto, tento materiál pôjde ďalej a že vás tento materiál dobehne? Alebo si uvedomujete, že stretnú sa najvyšší funkcionári tohto štátu, prezidentka, predseda vlády, predseda parlamentu na pôde SIS-ky a únik z tých informácií, ktoré tam boli, nebolo nič riešené. To neni zorganizovanie, organizovaná skupina? Alebo neni organizovaná skupina vyšetrovateľov, ktorí boli s odposluchom zase Slovenskej informačnej služby. Alebo ak tá Slovenská informačná služba nemá to právo, tak ju zrušme, stojí nám obrovské peniaze. Len páni z koalície si neuvedomujú vážnosť situácie. Vy zavádzate taký precedens... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 14:41:45 - 14:42:40 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Chcel by som poďakovať poslancom, ktorí reagovali na mňa. Len chcem ku koalícii povedať, páni, zakladáte precedens, ktorý sa nám v budúcnosti, mne nie, lebo ja som tu najstarší poslanec, vypomstí. Keď som dal posúdiť to uznesenie českým kolegom, vysokému dôstojníkovi policajnému, ktorý ovláda trestné právo a tak isto jednému z najvyšších právnikov, ktorí zastávali funkciu na ministerstve spravodlivosti tak mi povedali, Dušane, vy ste sa zbláznili, veď to uznesenie nemá žiaden reálny predpoklad. To je politická vražda.
Páni, zvažujte pri hlasovaní, ako budete postupovať.
3. 5. 2022 14:00:54 - 14:15:40 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážený pán podpredseda, vážená kolegyňa, vážení kolegovia, po preštudovaní žiadosti o vydanie poslanca na trestné stíhanie sa nemôžem zbaviť presvedčenia, že zo strany orgánov činných v trestnom konaní a zo strany prokuratúry a celej justičnej mašinérie je poľutovaniahodná záležitosť, ktorá prekračuje hranice politickej, morálnej, ale najmä odbornej a trestnoprávnej roviny. Je pre mňa nepochopiteľné, že prokurátor žiada udelenie súhlasu na trestné stíhanie bez toho, aby podložil konkrétnymi dôkazmi. Pretože v tej 107-stranovej časti uznesenia nič podobné, nič konkrétne nie je. Pretože jednoducho v tomto prípade nie sú žiadne konkrétne veci a možno človeka v našom právnom systéme obviniť a vziať do väzby na základe takých konšpirácií, ako nám prokurátor predviedol v tejto žiadosti, tak si myslím, že náš právny systém nie je v poriadku. Celá záležitosť už na prvý pohľad pôsobí ako konšpirácia súčasnej koalície, ktorá od svojho vstupu do parlamentu hodila za hlavu akúkoľvek politickú kultúru.
Od nástupu súčasnej koalície zaznamenal inštitút kajúcnika nevídané rozmery. Všetci vieme, že v podstate ide o obchodovanie so spravodlivosťou. Za udávanie títo sú ľudia prepustení z väzby dostanú podmienečné tresty a v podstate si žijú ďalej normálnym životom. Dokázalo to už viacero káuz, v ktorých boli obvinení štátni funkcionári z éry našej koalície, ale inštitút kajúcnika má vážny problém. Je ním fakt, že právoplatne odsúdený zatiaľ nebol ani jeden. Samozrejme, ak nerátam spomínaných kajúcnikov, ktorých viac ako rok v trvajúcej väzbe zlomili a povedali všetko, čo bolo potrebné. Táto vládna koalícia dotiahla inštitút kajúcnikov takmer k dokonalosti tým, že na Slovensku vznikol takpovediac univerzálny kajúcnik, inými slovami, použiteľný pre všetky kauzy. Len ma udivuje to, že takíto ľudia sú pre prokurátorov dôveryhodní. Neviem si vôbec vysvetliť, že títo traja či štyria kajúcnici obviňujú 86 ľudí, ktorých proste, jednoducho ani si nemôžu pamätať jednotlivé skutky. Pýtam sa potom, kde berie prokurátor v tomto prípade istotu, že univerzálni kajúcnici, nemusím ich menovať, vieme, o kom hovoríme, hovoria pravdu, najmä keď chýbajú dôkazy, ktoré sú na obvinenia potrebné v každej, aj v druhotnej detektívke, lenže toto, čas, čo tu prežívame, je horší ako druhotriedna detektívka.
Keď hovoríme o kajúcnikoch, z ktorých si táto koalícia urobila nástroj politického boja, treba sa zmieniť aj o väzbe. Je to inštitút, ktorý sa výraznou mierou podieľal na zrode kajúcnikov. To, že väzba je neprimerane využívaná na nátlak na obvinených, nepriamo potvrdila táto koalícia tým, že minulý rok ju skrátila z dvoch rokov na maximálne päť mesiacov, stalo sa však potom, čo obhajcovia väzobne stíhaných osôb preukázali, že orgány činné v trestnom konaní pol roka alebo aj viac nerobili žiadne úkony a zabezpečenie dôkazov, pritom obvinený bol stále za mrežami. V podstate sa väzba využívala na politický nátlak. Keď sa teraz vrátim k celej tejto pochybnej mašinérii, náš predseda Robert Fico definoval veľmi presne, ako funguje, ak dovolíte, citujem "postupné poskytujúce svedectvá, ktoré sú postavené na vode, keďže sú motivované, alebo si vymýšľali a aby neboli potrestaní".
Keď si uvedomíme do dôsledkov, o čom hovoríme, tak ide o hmatateľnými dôkazmi nepodložené svedectvo ľudí, ktorí páchali trestnú činnosť a k tomu sa aj priznali. Ich pochybné slovo stojí proti bezúhonnému človeku a zaujímavé je aj to, že prokurátor týmto ľuďom bezvýhradne verí, nehnevajte sa, ale mne to pripomína 50. roky, vykonštruované procesy, na ktoré som ja pomerne veľmi citlivý, lebo môj starý otec ako kulak bol väznený jeden a pol roka, ja som mal osem rokov, keď ho prišli zaistiť.
Kajúcnik je vlastne prospechár, alebo keď boli títo ľudia vo funkciách, podľa tejto obžaloby páchali trestnú činnosť. Robili to preto, lebo z toho mali prospech. Postavenie, vysoký plat, ešte aj druhý, tak ako to tvrdí obžaloba. Keď boli obvinení a uväznení, priznali sa ku všetkému ešte aj potrebné veci popridávali. Opäť len preto, aby z toho mali prospech, aby sa vyhli väzeniu. Ak týmto prospechárom máme veriť, na základe svedectiev máme poslať do väzby bezúhonného človeka, poslanca Národnej rady a bývalého dlhoročného predsedu vlády, to nie je dôveryhodné, to je nezmysel. Zaujala ma aj časť obvinenia, kde prokurátor hovorí o tom, že slovom dvom kajúcnikom tohto prípadu, citujem: "odložili obvinenia". V podstate nám pán prokurátor hovorí, že z týchto svedkov kajúcnikov majú v hrsti, podľa toho, ako sa budú správať alebo ako poslúžia v danej veci naložených s obvineniami. Buď sa znovu vytiahnu, alebo sa zabudne.
Keď sa pozrieme na jednotlivé body, ktoré sú Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi kladené za vinu, tak hneď prvý bod vyvolal úsmev. Podľa neho sa predseda vlády dopustil založenia a zosnovania zločineckej skupiny tým, že do funkcií na rôznych riadeniach boli menovaní ľudia, voči ktorým mala vládna koalícia dôveru. To naozaj nemôžem vynechať citát zo žiadosti prokurátorov o väzbu pre poslanca Roberta Fica. Citujem: "že na vysoké štátne funkcie z pozície politickej moci a vopred pripraveným, dohodnutým naplánovaným spôsobom dosadili ako verejných funkcionárov nimi vybraté im lojálne osoby". Pýtam sa, čo toto je? Podľa tohto obvinenia vlastne založila zločineckú skupinu každá víťazná strana vo voľbách, keď do funkcií vymenuje svojich ľudí. V tejto súvislosti treba poukázať na menovanie prednostov okresných úradov súčasnou koalíciou. Myslím si, že netreba však pripomínať, ako boli vyberaní ľudia na tieto významné posty po známosti, bez kvalifikácie a najmä bez výberového konania. Práve vo výberovom konaní o odbornosti táto koalícia hovorila, že bude základným princípom pri výbere na akékoľvek funkcie a čo z toho sľubu zostalo? Keď sa pozrieme na, konkrétne na veci. Výber policajného prezidenta, výber jednotlivých prednostov a nebudem menovať ďalšie funkcie, ktoré ste obsadzovali. Okrem toho sa nemôžem stotožniť ani so slovníkom prokurátora, ktorý v celej žiadosti používa. V tomto prípade mám na mysli slová pri obsadzovaní funkcií, ktoré keď použil spojenie, citujem: "vopred pripravených, dohodnutých a naplánovaných spôsobom".
Nehnevajte sa na mňa, ale naozaj pripadá mi zaujaté, aby prokurátor už dopredu chcel navodiť atmosféru trestného činu. Možno sa táto formulácia používa aj v prípade plánovaných vrážd, tu sa mi naozaj zdá prehnané, aby prokurátor robil nadprácu. A tu dnes každý urobí si názor sám.
Každého čitateľa pobaví i konštatovanie prokurátora, že cieľom obvineného Fica a Kaliňáka bolo utajenie tejto, podľa neho, zločineckej skupiny. Ako keby premiér a minister vnútra tajili, koho vymenovali do funkcií. Ako keby menovali do funkcií tým, že ich úlohou, úlohou je spáchať trestnú činnosť.
Čo sa týka druhého bodu o obvineniach vzťahu k Matovičovi, opäť je založená na výpovediach kajúcnikov, čiže bez priamych dôkazov. To, že expremiér Fico uvádzal konkrétne sumy, o ktoré mal Matovič okradnúť štát a prispievať, nedokazuje to, že Robertovi Ficovi kladieme vinu. Podľa tejto logiky by sme museli posúvať žiadosť na vydanie na trestné stíhanie v prípade Matoviča mnohých súčasných koaličných politikov. Veď je všeobecne známe, že tvrdia, ako za vlády SMER-u ročne, teraz už použijem slová, ukradli 2 miliardy. Okrem toho, že hlúposť a nič sa nepreukázala, pýtam sa, odkiaľ majú tieto údaje, z akých inštitúcií, od ktorých osôb s nimi spriaznenými, od ktorých informačných systémov? Nemal by si na tieto tvrdenia takisto posvietiť prokurátor? Teraz sa vám iste nepáči, čo hovorím, ale je ten istý princíp, ktorý používa prokurátor v prípade obvinenia Roberta Fica. Ak by sme tento princíp zovšeobecnili, tak by sme mali trestne stíhať každého, ktorý politik a ktorý použije v podobných prípadoch konkrétne údaje. Pýtam sa, ako môže Matovič a celá vládna koalícia tvrdiť bývalej na vláde a najmä o našej strane, že je mafia a zavádzať tým verejnú mienku? To nie je trestné, keď nám do súvisu s týmto obvinením tak, že zrejme zo strany vládnej koalície ide o politickú objednávku, ktorej cieľom je nám dať nálepku mafie. Čo potom mám si myslieť pri odvolávaní pána ministra vnútra a výborných vyšetrovateľov, ktorí navádzali, prakticky minister najprv rokoval so špeciálnym prokurátorom a potom sa dohadovali, jak zlikvidujú vyšetrovateľku z inšpekcie proste, že jej dokonca podpália auto.
Dnes tu posudzujeme, či má byť poslanec Národnej rady vydaný na trestné stíhanie. Dôkazy nám predložené neboli. Ide len o slová trestné stíhaných osôb, ktoré chcú výmenou za svedectvo znížiť svoj trest, prípadne sa oslobodiť. Už tento princíp sám o sebe nie je dôveryhodný a nie je dostatočným dôvodom na vydanie súhlasu s trestným stíhaním poslanca. V žiadosti viackrát uvedené, citujem: "vysoká miera dôveryhodnosti vypočutých osôb". Dôkazy? Nenahrádza.
Pripomínam, že tu nejde o preukázaný trestný čin Roberta Fica. Nenafúkal za volantom, nebol pristihnutý pri trestnom čine, teda nenastal dôvod, ktorý by mohol viesť k jeho vydaniu. Máme tu iba konšpirácie, silný politický motív koalície. Ja iba zacitujem dve reakcie koaličných politikov na obvinenie Roberta Fica. Matovič povedal: "Toto sme ľuďom sľúbili." Robert Mikulec, citujem: "A verím, že orgány urobia, čo je potrebné." To ozaj nepotrebuje komentár. Toto dokazuje politickú objednávku na obvinenie lídra SMER-u. Takže naozaj nevidím reálny dôvod na to, aby plénum parlamentu dalo súhlas na stíhanie Roberta Fica.
Aby verejnosť pochopila podstatu problému, treba sa pozrieť na politické dôvody tejto snahy zlikvidovať opozičného lídra.
Prvý dôvod je ten, že tejto koalícii po dvoch rokoch vládnutia klesli preferencie do takej miery, že by už nemohli v novom zložení vládnuť. Ľudia im nedôverujú. V plnej nahote sa ukázala nepripravenosť na to, aby viedli štát. Táto počiatočná nepripravenosť sa po niekoľkých mesiacoch vládnutia premenila na absolútnu neschopnosť, neschopnosť reagovať na aktuálne problémy. Najskôr čo sa týka pandémie, teraz nemyslím len na medicínsky pohľad na vec, ale najmä neschopnosť pomôcť ekonomike, podnikateľom a občanom.
Druhý dôvod je ten, že vláda nevie reagovať na aktuálnu ekonomickú krízu. Rast cien, pokles životnej úrovne, najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, najmä dôchodcov. Všetky vlády okolitých krajín prijali desiatky opatrení, najmä finančného charakteru na pomoc firmám, podnikateľom, občanom, či už ide o zníženie DPH, vedenie cenových stropov, priame dotácie domácnostiam, zníženie daní a podobne. Len naša vláda stále čaká, stále akože sa rozhoduje a vlastne nevie, čo má robiť. Dokonca veci zašli až tak ďaleko, že aj prezidentka pani Čaputová, ktorá je inak k tejto koalícii zhovievavá, prišla s kritikou nečinnosti vlády. To, že kabinet pána Hegera nevie, ako má v prospech obyvateľov intervenovať, dokázal balíčkom opatrení, ktorý prijali pred niekoľkými dňami. Za všetko hovorí fakt, že všetci ekonómovia to označili za bezzubý. Možno sa vám zdá, že som odbočil od témy. Vláda, aby zastavila pád svojich preferencií a rastúcu nedôveryhodnosť, potrebuje nejakú senzáciu, uväznenie opozičného lídra a dlhoročného premiéra s takou senzáciou veľkého kalibru je.
Tretím dôvodom je to, že koalícia potrebuje prekryť svoju neschopnosť plniť svoje predvolebné sľuby. Uvediem niekoľko príkladov. Matovič pred voľbami hovoril o tom, že nemôžu ľudia strašiť, že obedy za deti zadarmo skončia. Realita je tá istá, že skončili. Predvolebný sľub druhý, nesiahneme na dôchodky, realita: 13. dôchodok bol zrušený. Predvolebný sľub tretí, nezrušíme vlaky zadarmo, realita: zadarmo vlaky skočila. Predvolebný sľub, profesionalizácia štátnej správy, realita: dosadenie straníckych amatérov za prednostov okresných úradov, zmena zákona o štátnej službe, kde môžu každého vyhodiť bez udania dôvodov. Predvolebný sľub päť, odrezať políciu od politiky, realita: policajného prezidenta si priamo vyberal minister vnútra. Predvolebný sľub šesť, zavedieme hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov, realita: nič sa neprijalo. Predvolebný sľub sedem, aby onkologickí pacienti boli operovaní do dvoch týždňov. Realita: minister financií odmietol vyčleniť peniaze na onkologických pacientov.
Všetky tieto veci sľúbil splniť v prvom tejto vlády, takže nech každý urobí úsudok sám.
Vyššie spomenutých v troch bodoch treba hľadať dôvod obvinenia Roberta Fica. Opakujem, po jeho preštudovaní je každému jasné, že ide o politickú objednávku, že tieto obvinenia si vyfabulované a nepravdivé. Nakoniec svedčí to aj fakt, že Robert Fico žiadal vyšetrovateľa aby mu obvinenie vysvetlil. Nedostal žiadne vysvetlenie. Treba viac dodať?
Treba ešte doplniť, že bratislavská NAKA odmietla tento prípad vyšetrovať. Preto boli poverení, čo je, zo zákona je možné na východe.
Ďakujem za pozornosť.
3. 5. 2022 11:44:47 - 11:46:47 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral to, čo povedal námestník generálneho prokurátora Spojených štátov amerických, pokiaľ sa týka kajúcnikov alebo udavačov. Keď zoberiete, že ideme obviniť opozičného politika a so 107 stranami uznesenia na uznesení, ktoré je, ktoré už po, naši odborníci z trestného práva, či to bol dekan právnickej fakulty alebo to bol profesor Ivor, povedali, že to je prakticky celé založené na vode. Napriek tomu, vážení páni z koalície, vám na tom vôbec nezáleží, ste si to nepreštudovali, vôbec si neviete uvedomiť, do jakej, na jakej ceste idete a jak to celé skončí. Tu vaši nominanti, či je to minister vnútra, ktorý presviedča a proste radí so špeciálnym prokurátorom, ako zabrániť stíhaniu kajúcni..., zabrániť stíhaniu elitných vyšetrovateľov, alebo ďalšie veci, ktoré tam je, že chcú elitní vyšetrovatelia s vyšetrovateľkou inšpekčnej služby, proste ju, vyhodiť jej auto. To vám vôbec nevadí, ale vadí vám, že chcete zavrieť opozičného politika, ktorý kritizuje vás a vašu vládu za neschopnosť pri vládnutí.
Viete, bolo to už tu povedané, že božie mlyny melú pomaly, ale iste. A neviem, keď dôjde nová vláda a bude, a otvorí tieto vaše prípady, ktoré boli, a to už nehovorím o správe Slovenskej informačnej služby. To, tie odposluchy, ktoré sú legálne, tie všetky budú sa prešetrovať. To, že bolo stretnutie na Slovenskej informačnej službe, kde sa zúčastnila pani prezidentka, zúčastnili sa čelní, štátni naši predstavitelia, či to je predseda parlamentu, predseda vlády. Ale čo chceme čakať od predsedu vlády... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 10:19:21 - 10:20:51 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Pán poslanec, veľmi podrobne si upozornil na to, že tu demokracia už nie je.
Páni poslanci, zamyslite sa, kde v Európskej únii sa používa kolúzna väzba tak, ako sa používa u nás. To, čo ste zaviedli, to už keď sa menil Trestný poriadok, už vtedy ste, keď kolúzna väzba bola, bola povedaná, že pri organizovanej skupine musí byť päť mesiacov. Keď nemáte žiadne iné veci, tak snažíte sa opozičného politika dostať do väzby len preto, aby vás nekritizoval za vaše vládnutie, ktoré jednoducho neviete. Povedzte mi, čo ste spravili za tie dva roky pozitívneho na to, aby ste oslovili a aby ste pomohli slovenskému ľudu. Nič. Zrušili ste trinásty dôchodok, zrušili ste veci, vlaky, zrušili ste obedy. To je vaše vládnutie, ktoré na Slovensku máte. Keď zoberem, že má ísť Fico do kolíznej väzby, tak si pozrite, čo predviedol váš minister, ktorý tu bol päťkrát odvolávaný, vnútra. Čo vyšetrovatelia, tí elitní, ktorí sú z tých nahrávok? Čo správa Slovenskej informačnej služby, ktorá tu bola čítaná predsedom parlamentu? Vás sa to netrklo, že to, čo teraz robíte, že to bude nasledovať aj po voľbách v roku 2023?
29. 4. 2022 13:01:33 - 13:03:33 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi dobre si poukázal na niektoré veci. Nakoniec naša koalícia je presvedčená o niečom inom. Darmo odborníci z právnej oblasti, či to bol pán profesor Ivor alebo bol to dekan právnickej fakulty z hľadiska vysvetlenia, čo je organizovaná skupina. Ale ja sa vrátim k pánovi prezidentovi Kiskovi, pretože nikdy som nezneužil, pretože to bol prezident Slovenskej republiky na to. Keď sme dostali Sociálna poisťovňa v Poprade list od ekonómky od firiem pána Kisku, keď predal firmy, nebudem menovať banku našu slovenskú za 1 miliardu 300 miliónov. Koľko išlo naspäť. Potom to preúčtoval ako záväzky voči spoločníkom to sa dá na daňovom riaditeľstve zistiť. Potom to vybral ešte dobehol aj svojich vlastných spoločníkov a sú tam aj čísla účtov z ktorých to išlo z tých firiem cez Cyperské firmy. Keď ak si pamätáte na kandidatúru pána prezidenta Kisku. jeho vlastný spoločník Cimerman ho odhováral alebo presne neviem, či to bol Cimerman alebo jak sa volal, ho odhováral, aby nešiel kandidovať. Povedzte mi, kde kedy sme to zneužili. Tak isto, keď zoberiete odporúčanie na chate bolo použité, že Robert Fico sa snažil alebo niekto z tých ľudí robil to, čo je v tých odposluchoch, ktoré sú kde pán minister išiel rokovať na špeciálny súd, čo vyšetrovatelia hovoria. To je organizovaná skupina alebo sme sa ešte páni nezobudili. Alebo si myslíte, že sa to raz neprevalí a nepôjde to na stôl? Ja vám nerozumiem. Som tu jeden z najstarších poslancov. Myslel som, že sa nikdy nedostanem do tej situácii, pretože ja som zažil v 50-tych rokoch, keď môjho deda ako kulaka zatvárali. Ja viem, čo to je a čo to znamenalo pre rodinu.
29. 4. 2022 11:40:23 - 11:42:23 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral niektoré veci. Mňa samozrejme najviac prekvapuje hlavne tam, kde zasahuje aj pán premiér Heger pokiaľ sa Kaňku, ktorý bol naháňaný, respektívne dopustil sa viacerých trestných činov pokiaľ sa týka prania DPH-ačky, kde to vyzeralo, že proste tá celá kauza bola okolo 600 až milión euro. Dneska sedí, cap je záhradníkom v akciovej spoločnosti pod ministerstvom financií v TIPOS-e. Dobre si poukázal aj na ďalšie prípady, ktoré sa vyskytli. Pána Maku, pán Makó vydieral pána ministra financií pána Hegera, ktorý prisľúbil, že keď odíde na SIS-ku, vieme aké milióny. Pán Makó dostáva štátne zákazky. Veď tá firma, ktorá dostala štátne zákazky, je jeho. On sa k nej priznal v zápise. My sme vám to ukázali, vám to nič nevadí. Tak ako vám nevadí to, čo predvádza pán Mikulec z hľadiska výberových konaní, tak ako vám nevadia iné veci, tak ako vám nevadí to, čo tu bolo povedané a čo prečítal predseda Národnej rady pokiaľ sa týka správy Slovenskej informačnej služby. Vám vadí SMER, vadí vám Robert Fico, pretože bojuje proti vám prostriedkami, ktoré vám nevyhovujú. Veď pán Fico nie je predsedom vlády od roku 2018, tá kauza je stará 6-7 rokov. To, čo vy tu dneska dávate. Jaká organizovaná skupina? Veď ten sám policajný, či pán profesor Ivor alebo aj dekan povedal, veď to je totálny nezmysel. Vyšetrovateľov, ktorí boli a sú dneska na penzii, keď sa dneska pýtam na túto, na túto aby mi to vysvetlili, tak sa smejú, že to je úplné bláznovstvo čo predvádzate.
28. 4. 2022 16:37:07 - 16:38:58 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán podpredseda, veľmi podrobne si rozobral celú túto nechutnú vec, ktorá nemá čo, nemala čo v parlamente byť. Pretože nebola ničím podložená. Právnická obec na Slovensku v skutočnosti tomu nerozumie. Dokonca s právnikmi, s ktorými som diskutoval, tak mi povedali, že to je asi, zle študovali oni právo, alebo tí, ktorí to túto obžalobu dali, respektíve obvinenie spravili, proste jednoducho tomu nerozumejú. Ja nechcem teraz hovoriť tu, pretože pán docent Fico ako poslanec sa nebráni obvineniu. Proste jednoducho chodí na výsluchy, proste to, čo normálne každý občan pokiaľ je obvinený, proste chodí na vyšetrenie, vyšetrovanie k vyšetrovateľovi, proste a jednoducho proste plní si ti, ktorý si každý občan Slovenskej republiky plní. Má plniť pokiaľ je obvinený. Toto je politický proces, v ktorom za každých okolností chcete dostať lídra opozície do kolúznej väzby na to, aby ste mohli pokračovať v tom, čo tu vo vašom vládnutí pokračujete, čo nemá, za tie dva roky čo ste vo vláde ste spravili úplný rozklad slovenskej spoločnosti. Nielen vystupovaním to, čo je tu v parlamente, ale pokiaľ sa týka ekonomickej situácie na Slovensku. Vy si vôbec neuvedomujete čo vôbec Slovensko čaká. Takže vám je teraz každá metóda dobrá na to, aby ste lídrov opozície umlčali.
28. 4. 2022 15:48:13 - 15:50:13 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Je to veľmi zložitá situácia v tejto poslaneckej sieni, pretože obvinenie pána Fica beží, môžu pokračovať vo vyšetrovaní proste a nie to, čo chcú dať, kolúznu väzbu. Ja asi mám zlú pamäť, keď v tejto snemovni bola prečítaná správa Slovenskej informačnej služby, keď sa tu čítalo pri odvolávaní pána ministra a do dnešného dňa nebol ani zavolaný na výsluch. Ja neviem, prišli ste ako vláda s vládnym programom, že budete zavádzať novú kultúru v tomto parlamente. Vaša kultúra svedčí o tom, čo ste tu zaviedli. Veď keď sa dneska spýtate v slovenskej právnickej obci k tejto kauze, tak krútia hlavami. Nakoniec dekan právnickej fakulty vo svojom, resp. v denníku Pravda vyslovil názor. A vyslovili ho viacerí právnici. To ja nechcem, ja nie som právnik, ja som ekonóm, ale, pán Baránik, nesmejte sa, smejete sa nad svojou hlúposťou!
Ten, to, čo ste tu zaviedli alebo to, čo tu zaviedol aj pán Matovič, pokiaľ sa týka vášho vystupovania, to nikdy nebolo. Dneska každého poslanca, keď sa objaví vonku, ľudia majú naňho názor. Ale názor taký, aký ste vytvorili a vytvárate ďalej. Vy si vôbec neuvedomujete, že vás pozerajú dôchodcovia, ale pozerajú vás aj mladí ľudia. Vážnosť slovenského parlamentu išla na bod mrazu, tak si uvedomte, že čo, o čo sa tu vôbec hrá. A druhá vec, veď nech šetrí, ale zachovajte dôstojnosť a nie to, čo ste tu robili alebo nie to, čo, tie nahrávky, ktoré sú. Alebo chcete mi povedať, že to nie je pravda?! Že ich nahrával SMER?! Zamyslite sa vôbec nad tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 4. 2022 9:55:08 - 9:56:21 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať, to je veľmi ťažké. Lebo toľko hlúposti, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem, kto vám to napísal, lebo ja neverím....
===== Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať to je veľmi ťažké, lebo toľko hlúpostí, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem kto vám to napísal, lebo ja neverím, že keby ste si to boli prečítali, že by ste tu boli čítali to čo tam bolo napísané. Nechcem sa vracať k trestnoprávnej imunite, vaše vystupovanie poznám. Viete čo má viacej irituje na vás, že vy si vôbec neuvedomujete akú štábnu kultúru ste do tohto parlamentu zaviedli. Nezaviedli sme ju my, ale vyši poslanci, ktorí tu prvýkrát došli, ktorí sa potom odštiepili túto kultúru zaviedli do tohto parlamentu. A keď sa spýtate medzi radovými ľuďmi tam je úplne jedno či ste zo SMER-u zo SaS-ky alebo z ktorej politickej strany, ten humus, ktorý ste do parlamentu doniesli ten nebol tu ani za pána Ľuptáka. Ja patrím medzi najstarších poslancov tejto snemovni, hanbím sa, hanbím sa, že takáto dáma ako ste vy vystúpi za poslanecký klub SaS-ky. Ak táto úroveň má mať ak takúto úroveň má SaS-ka zbohom Slovensko.
28. 4. 2022 9:55:08 - 9:56:21 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať, to je veľmi ťažké. Lebo toľko hlúposti, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem, kto vám to napísal, lebo ja neverím....
===== Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať to je veľmi ťažké, lebo toľko hlúpostí, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem kto vám to napísal, lebo ja neverím, že keby ste si to boli prečítali, že by ste tu boli čítali to čo tam bolo napísané. Nechcem sa vracať k trestnoprávnej imunite, vaše vystupovanie poznám. Viete čo má viacej irituje na vás, že vy si vôbec neuvedomujete akú štábnu kultúru ste do tohto parlamentu zaviedli. Nezaviedli sme ju my, ale vyši poslanci, ktorí tu prvýkrát došli, ktorí sa potom odštiepili túto kultúru zaviedli do tohto parlamentu. A keď sa spýtate medzi radovými ľuďmi tam je úplne jedno či ste zo SMER-u zo SaS-ky alebo z ktorej politickej strany, ten humus, ktorý ste do parlamentu doniesli ten nebol tu ani za pána Ľuptáka. Ja patrím medzi najstarších poslancov tejto snemovni, hanbím sa, hanbím sa, že takáto dáma ako ste vy vystúpi za poslanecký klub SaS-ky. Ak táto úroveň má mať ak takúto úroveň má SaS-ka zbohom Slovensko.
28. 4. 2022 9:55:08 - 9:56:21 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať, to je veľmi ťažké. Lebo toľko hlúposti, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem, kto vám to napísal, lebo ja neverím....
===== Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať to je veľmi ťažké, lebo toľko hlúpostí, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem kto vám to napísal, lebo ja neverím, že keby ste si to boli prečítali, že by ste tu boli čítali to čo tam bolo napísané. Nechcem sa vracať k trestnoprávnej imunite, vaše vystupovanie poznám. Viete čo má viacej irituje na vás, že vy si vôbec neuvedomujete akú štábnu kultúru ste do tohto parlamentu zaviedli. Nezaviedli sme ju my, ale vyši poslanci, ktorí tu prvýkrát došli, ktorí sa potom odštiepili túto kultúru zaviedli do tohto parlamentu. A keď sa spýtate medzi radovými ľuďmi tam je úplne jedno či ste zo SMER-u zo SaS-ky alebo z ktorej politickej strany, ten humus, ktorý ste do parlamentu doniesli ten nebol tu ani za pána Ľuptáka. Ja patrím medzi najstarších poslancov tejto snemovni, hanbím sa, hanbím sa, že takáto dáma ako ste vy vystúpi za poslanecký klub SaS-ky. Ak táto úroveň má mať ak takúto úroveň má SaS-ka zbohom Slovensko.
28. 4. 2022 9:55:08 - 9:56:21 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať, to je veľmi ťažké. Lebo toľko hlúposti, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem, kto vám to napísal, lebo ja neverím....
===== Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať to je veľmi ťažké, lebo toľko hlúpostí, ktoré ste tu povedali a hlavne neviem kto vám to napísal, lebo ja neverím, že keby ste si to boli prečítali, že by ste tu boli čítali to čo tam bolo napísané. Nechcem sa vracať k trestnoprávnej imunite, vaše vystupovanie poznám. Viete čo má viacej irituje na vás, že vy si vôbec neuvedomujete akú štábnu kultúru ste do tohto parlamentu zaviedli. Nezaviedli sme ju my, ale vyši poslanci, ktorí tu prvýkrát došli, ktorí sa potom odštiepili túto kultúru zaviedli do tohto parlamentu. A keď sa spýtate medzi radovými ľuďmi tam je úplne jedno či ste zo SMER-u zo SaS-ky alebo z ktorej politickej strany, ten humus, ktorý ste do parlamentu doniesli ten nebol tu ani za pána Ľuptáka. Ja patrím medzi najstarších poslancov tejto snemovni, hanbím sa, hanbím sa, že takáto dáma ako ste vy vystúpi za poslanecký klub SaS-ky. Ak táto úroveň má mať ak takúto úroveň má SaS-ka zbohom Slovensko.
28. 4. 2022 9:53:05 - 9:55:08 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, na vás sa nedá ani reagovať. Lebo na vás reagovať to je veľmi ťažké, lebo toľko hlúposti, ktoré ste tu povedali, ale hlavne neviem, kto vám to napísal, lebo ja neverím...
30. 3. 2022 15:10:11 - 15:11:43 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, veľmi pekne podrobne ste rozobrali neschopnosť pána ministra, ale hlavne pri riadení ministerstva. Tu nieže zlyhal len minister, tu zlyhalo celé vedenie. Prvý týždeň prakticky nerobili nič. Nieže by boli zapojili samosprávy, starostov, primátorov, že by boli zapojili jednotlivé organizácie charitatívne, proste veci, ktoré v tých regiónoch sú. Ministerstvo zlyhalo na celej čiare. To je za prvé. Za druhé. Samozrejmá vec, hŕba ľudí, keby boli mali organizácie vypracovaný manuál, tak na jednej strane tie matky s deťmi alebo mladí ľudia, ktorí prechádzali. Druhá vec boli už ľudia z iných krajín ako z Ukrajiny. Tam bol totálny chaos. Nakladali to do autobusov, proste čiže a riadili to tak, jak keby nikdy žiadnu organizáciu s ňou podobnú nikde nerobili. Na tomto zlyhal pán minister na celej čiare. A pokiaľ sa týka jeho odvolávania, veď jeho odvolávanie bol Úrad pre Zastavme korupcie, ten upozornil na veci, z hľadiska cateringovej firmy. Jak môže cateringová firma, ktorá na východnom Slovensku pracovníkov, nemá nič a má zabezpečovať túto akciu, keď na východe je dostatok firiem, dostatok štátnych pracovníkov na to, aby to celé zabezpečil. Je to jeden veľký humbuk a nedivte sa, že ľudia sa dívajú na to tak, jak sa dívajú. Je to totálna rozkrádačka. Nič iné na to sa nedá povedať.
23. 2. 2022 9:20:20 - 9:21:06 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec, k veci ste vôbec nič nehovorili, ale to nie je teraz, každé vaše vystúpenie je šaškáreň a ja by som vás, viete, na to, neviem, ako pozerajú ľudia, ale iste vás pozerajú a vy si vytvárate mienku o vás a vytvárate si mienku aj o OĽANO. Takže preto aj tie percentá idú dole.
A druhá vec, to, čo ste tu všetko dneska povyvádzali a čo stále vyvádzate, to nie je hoden slovenského poslanca. Ak si myslíte, že takýmto vystupovaním zmeníte, nič nezmeníte, naopak, stratíte sa v dejinách Slovenska