Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 6. 2020 15:31:40 - 15:32:32 8. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 113 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Pán poslanec Mazurek, nepočul som ani jedno riešenie alebo návrh alebo nápad, ako to vidíte vy, čo by bolo dobré v tejto situácii urobiť. Celá Európska únia má prepad HDP zhruba podobný, ako máme my, v priemere teda nižší, ale má. Niektoré veci naozaj boli, boli na hrane a klamstvá, napríklad zavedenie 13. dôchodku podľa vás v tomto materiáli je kritikou. Nie je kritikou, je tam len konštatovanie, že má negatívny vplyv. Má negatívny vplyv. To ešte neznamená, že to je kritika. Má negatívny vplyv a takýchto je tam viac. Bol to ďalší váš videoblok, zatiaľ najhorší, ktorý som videl.
14. 5. 2020 18:10:12 - 18:11:38 7. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 102 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Ďakujem. Ja chcem nadviazať na to, čo ste povedal, pán Kuffa, že musíme sa naučiť žiť s koronavírusom, a práve preto takúto aplikáciu potrebujeme. V prvom rade preto, aby ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, aby mohli byť v domácej karanténe a nemuseli byť to, čo často sa kritizuje v, v podmienkach karantény, ktoré teda kritizujeme.
A druhú vec, ktorú chcem povedať, je, že zúčastnil som sa 13. mája videokonferencie pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, a chcem vás informovať, že každá krajina vyvíja takúto aplikáciu a táto aplikácia bude nevyhnutná podmienka, ak budeme chcieť v najbližšej budúcnosti cestovať po Európe a stretávať sa s inými ľuďmi, bude to očakávané, každá krajina vyvíja jednu alebo viacej aplikácií a tie musia mať ale veľmi prísne požiadavky, každý musí dať súhlas s tým, že takúto aplikáciu bude mať. Ten kód tej aplikácie bude zverejnený a verejne dostupný, musia byť tie aplikácie medzi sebou prepojiteľné a vedieť navzájom hovoriť a dáta, ktoré bude aplikácia zbierať, bude na mobilnom telefóne.
Čiže takú aplikáciu potrebujeme, aby sme mohli žiť s koronavírusom.
14. 5. 2020 16:27:07 - 16:28:36 7. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 97 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem. Pán Kuffa, ďakujem, že ste si zapamätal moje slová a ste ich zobral, si ich k srdcu, určite o nich budete ešte dlhšie rozmýšľať. Tých problémov, ktoré sú v informatizácii, je tak veľa, že naozaj by sa dalo o nich ešte oveľa, oveľa viac rozprávať.
A, pán Muňko, ja oceňujem to, čo hovoríte aj vy, a, a naozaj asi natrafíme ešte na také problémy, aké, aké dnes nevidíme. Stále je náš entuziazmus väčší ako tie problémy, o ktorých nevieme.
Napríklad vám poviem takú vec, že áno, tie zmluvy, predstavte si, že niekto podpísal zmluvy, kde sa v nich vzdal autorských práv, autorských práv v prospech dodávateľov. My sme to zaplatili, oni nám to dodali, ale je to ich majetkom. Áno, takéto zmluvy existujú. Máme takú organizáciu, že NASES, predstavte si, že, že Govnet kábel, ktorý je v zemi, si prenajímame, servre a infraštruktúru si prenajímame, sedí to v budove, v priestoroch, ktoré si prenajímame.
Ako tých problémov je strašne veľa. Naozaj zatiaľ ten náš entuziazmus je oveľa väčší ako problémy, ktoré nevidíme.
Ďakujem. (Potlesk.)
14. 5. 2020 16:11:55 - 16:22:08 7. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 97 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pán minister, vážené poslankyne, poslancovia, dovoľte mi, aby som aj ja prispel k tejto debate niekoľkými mojimi postrehmi, poznámkami, myšlienkami.
Keďže po viacročnej kariére v súkromnom sektore v oblasti IT som sa rozhodol, že prídem do Národnej rady, prídem do politiky, a chcem teda využiť svoje skúsenosti aj niečo zmeniť, tak ja, ja by som naozaj rád sa, teda rád by som pomohol v tom, čo naozaj viem, a je to informatizácia, ktorej sa venujem celý život. A keďže pomáham na ministerstve, mám teda niekoľko takýchto postrehov.
Žijeme v informačnej dobe, kde vytváranie, používanie, distribúcia informácií je významnou časťou, súčasťou nášho života. A sme presýtení týmito informáciami, 90% ľudí na planéte je pripojených nejakým spôsobom na internet a vytvára alebo prijíma nejaké dáta. Tých dát je naozaj strašne veľa, a pretože ich je tak veľa, kĺžeme po povrchu a tie informácie nedokážeme naozaj konzumovať rozumieť im, tak v novinách čítame titulky, a keď sa pozrieme na graf, tak zapamätáme si akurát nejakú farbu a nepoužívame ich na to, na čo naozaj sú. Je tých informácií strašne veľa. Na to, aby sme ich vedeli spravovať, používame informačné systémy, na začiatku na veľmi jednoduché úlohy, ale dnes už informačné systémy vedia pomocou umelej inteligencie aj robiť rozhodnutia, podporovať rozhodnutia.
Ja vám poviem taký jednoduchý príklad. Keď som nastúpil ako mladý inžinier ešte do VSŽ, tak v tom čase informačný systém sa..., slúžil na to, aby sa evidovala výroba. Na každom agregáte sa napísalo, koľko ton sa vyvalcovalo, v akej kvalite. Bolo to iba zaznamenanie toho, čo sa vyrobilo. Počas 10-15 rokov budovania sa pomocou informačných technológií podarilo zdvojnásobiť kapacitu výrobu, výroby fabriky. Dnes sa zadá typ objednávky a všetky agregáty sa automaticky nastavia.
V IT biznise sa používa také hodnotenie vyspelosti informačných systémov od 1 do 5, to je taká škála. Jednotka je naozaj veľmi jednoduchý systém. Päť je systém, ktorý vám pomáha analyzovať a na základe dát vy viete robiť rozhodnutia, aby ste svoju činnosť optimalizovali, aby ste použili dáta, ktoré vám povedia, tu musíš pridať pár ľudí, tu musíš ubrať pár ľudí a veci budú fungovať lepšie a efektívnejšie.
Ja keď sa dívam na to, čo máme v štátnom IT, tak to tak vidím na 1 mínus. A keďže je tých informácií tak veľa, tak vytvárame si mýty. A ja by som zopár mýtov chcel spomenúť a vyvrátiť.
Ten prvý mýtus je o tom, ako kompetentné alebo nekompetentné vedenie tohto ministerstva je alebo bude. Chcel som to smerovať do ľavého dolného rohu, ktoré nie je až tak veľmi zastúpené, ale chcel by som napriek tomu povedať, že keď hovoríte o Veronike Remišovej, že či je na to pripravená, tak sa chcem opýtať, či ste počuli o takom niečom, že parížska univerzita Sorbonne. A kto, kto z nás na takejto univerzite dokázal študovať? Len obrovská túžba a pracovitosť dokáže to, že jednoduché dievča sa dostane na takúto univerzitu a tam naozaj aj tú univerzitu ukončí. Alebo Cambridge. Alebo univerzita CERIS v Bruseli. No chcem tým povedať, že je to, je to mýtus, ktorý tu niekto rozširuje, a možno preto, lebo to nedokáže pochopiť, čo toto znamená, študovať na takýchto univerzitách, pretože preňho je najväčším úspechom to, že sa mu podarilo zmaturovať, lebo odpisoval od spolužiaka.
Počúvame často o tom, ako štátne IT funguje, ako nám významne pomáha, ako je to skvelé. Minuli sme naozaj veľmi veľa peňazí, veľa hardvéru a softvéru a veľmi drahých poradcov sme si kúpili. Problém je, že tie systémy nefungujú. Každý rezort si vytvoril systém svoj a tie systémy navzájom nekomunikujú, nefungujú.
Vytvorili sme úrad pre informatizáciu v predchádzajúcom, v predchádzajúcich obdobiach, čo bol dobrý úmysel, aby sa riadenie týchto systémov nejakým spôsobom spojilo a centralizovalo, ale stalo sa iba to, že bolo to centrálne riadenie nákupu eurofondov pre informačné technológie. To naozaj nestačí. A keď si pamätáme, že sa tých peňazí minulo veľa, tak napriek tomu, že sa ich minulo veľa, stav je napríklad taký, že v Sociálnej poisťovni existuje mainframe so systémom COBOL, ktorý bol cool tak v 70. rokoch minulého storočia. A strašne veľa operácií a dôchodkov sa ráta ručne aj dnes.
Štát nemá vlastných ítečkárov, štát si dôležité veci nakupuje od externých zdrojov, a teda to, čo by, čo tí, ktorí tomu naozaj rozumejú, nie sú, nie sú štátni zamestnanci, sú zamestnanci dodávateľov. Je to veľké riziko a to nám bráni, aby sme naozaj tieto systémy budovali efektívnejšie.
Máme zopár registrov, ktoré by mali byť centrálne a fungovali všetkým. Nefungujú. Ja som sa pred piatimi rokmi presťahoval a dostal som predpis na platenie daní a tam nie je moja adresa. Keď som sa ale presťahoval, tak som zavolal do jednej súkromnej zdravotnej poisťovne a hovorím, presťahoval som sa, tu je moja nová adresa a oni hovoria, my vieme. A keď som zavolal do Sociálnej poisťovne, tak mi povedali, tam je PDF-ko, tak si ho vytlačte a čosi s ním urobte. Tak funguje náš systém. Je to len ilúzia, že tie systémy fungujú.
A ďalší mýtus je, a to tu už dnes zaznelo, obmedzujeme byrokraciu a urobili sme strašne veľa pre obmedzovanie byrokracie. A bol tu, bola tu otázka, že čo s treťou vlnou obmedzovania byrokracie. Tak ja vám niečo poviem o tom obmedzovaní byrokracie. Mám dnes 17 dokumentov, ktoré si úradníci môžu vytlačiť sami. Nemusíme ich my ako občania niesť na ten úrad, ale úradník si ho vie vytlačiť sám. Je to úspora, že občan nemusí cestovať na ten úrad. Ale zas na tej druhej strane tej priehradky ten úradník si ten doklad musí vytlačiť, zasunúť do toho fascikla alebo ho poslať poštou. Čiže my sme, áno, ušetrili cestu na úrad, ale prácu štátnym úradníkom sme zväčšili. Tak kde je vlastne tá úspora? Koľkých tých úradníkov sme ušetrili? Koľko tej byrokracie na tej strane tých úradníkov sme naozaj ušetrili?
Ďalší mýtus: minuli sme na IT 1 mld. Tak vám poviem tajomstvo. Pravdou je, že od roku 2011 sme minuli 1 mld. z európskych fondov na informatizáciu, ale ďalšie stovky miliónov sme minuli zo štátneho rozpočtu. A podľa tohto dokumentu, ktorý v týchto dňoch bude prerokovaný na vláde, je to dokument Informatizácia: 0, revízia výdavkov, sme od roku 2011 do dnes minuli 4,5 mld. eur na obstarávanie alebo prevádzku informačných systémov. Je to tento dokument. (Rečník zobral do rúk dokument, ukazujúc ho plén.) Netrestaj ma, ukazujem. (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.)
Pozrite si ho, je to veľmi zaujímavé. Štyri a pol miliardy eur! A tento istý dokument hovorí, že ak by sme to riadili efektívne, tak by sme vedeli ušetriť 30 až 70 mil. eur ročne. Ja si myslím, že je to veľmi konzervatívny odhad a že tých, tých úspor môže byť oveľa, oveľa viac.
A to ja očakávam od nového ministerstva. Čaká nás veľa práce, čaká nás, ale máme plán, čaká nás to, aby sme naozaj začali mnohé z týchto opatrení, ktoré aj v tomto, aj v iných dokumentoch sú, aby sme ich zavádzali do praxe, aby tie systémy naozaj začali fungovať a začali slúžiť občanom, podnikateľom aj štátnym úradníkom, aby sme ich nepoužívali iba na evidovanie dokladov, ale na skutočné riadenie štátu a rozhodovanie podľa dát.
Ďakujem.
14. 5. 2020 9:25:44 - 9:26:35 7. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 23 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Pán Kuffa, ja sympatizujem, tu som, ja sympatizujem s vašimi názormi aj..., teda myslím, s presvedčením, akým to hovoríte, že ste o tom presvedčený, a rešpektujem to, rešpektujem váš názor a veľmi pozorne som vás počúval až do momentu, kedy ste urobil podobnú vec ako pán Kuffa starší včera, začal ste byť osobný. Skúste argumentovať o vašom názore alebo argumentovať proti názoru niekoho iného, ale nebuďte osobný, lebo akonáhle sa otočíte na niekoho, ako v tomto prípade na pani Patakyovú, je to veľmi osobné, je to veľmi nevhodné, je to veľmi neetické, je to veľmi nesprávne a tým ste zmazal všetko, čo ste povedal dovtedy.
Nerobte to, prosím vás. (Potlesk.)
13. 5. 2020 15:53:38 - 15:55:13 7. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 23 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ja čakám, kým dohovoria.
No, pán poslanec Mazurek, rád by som vám aj ja niečo povedal, ale po tom, čo som si teraz vypočul, tak som sám stratil reč. Väčšina z nás žijeme normálny život. Máme pocit, že žijeme v rámci zákona, v rámci pravidiel. Určite ale medzi nami je aj mnoho ľudí, ktorí majú pocit, že ich ľudské práva sú ohrozené, obmedzené, pretože sa ocitnú v nejakej situácii.
No a ja mám pocit, že práve toto je príležitosť, aby verejný ochranca práv mohol vypočuť takéto sťažnosti v okrajových situáciách, vedel ich posúdiť a nám ich ponúkol, či sa nechceme takýmito situáciami zaoberať. A pokiaľ sme v tých situáciách neboli, tak si to možno ani nevieme predstaviť. Nevieme si predstaviť, aké je to narodiť sa ako dieťa v tej rómskej osade. A nevieme si predstaviť aj ďalšie veci, ktoré tam boli spomenuté, kým ich nezažijeme.
Ja však vnímam vaše vystúpenie skôr ako to, že my sme vám robili komparz, aby ste si natočil ďalší videoblog a bohviekoľko minút uplynie a už to bude na vašom facebooku, aby ste oslovili svojich voličov a šírili medzi nimi túto nenávisť. Tak to je. (Potlesk.)
28. 4. 2020 18:34:45 - 18:36:45 6. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Ďakujem. Pán poslanec Ledecký, Vlado, ty si to dokázal, ty si to svojimi schopnosťami ukázal, že sa to dá, a preto som veľmi rád, že sa ujímaš tejto iniciatívy a pokúsiš sa o to, aby to, čo si dokázal v malom, aby si dokázal aj vo veľkom, a dúfam, že dostaneš dostatočnú podporu.
Keď sa povie menej rozvinuté regióny, tak každého asi napadne vyššia nezamestnanosť, chudoba, rómske osady, málo práce. Čo s tým? V každom väčšom alebo menšom okresnom meste automobilka nebude, takže tú prácu tam treba doniesť iným spôsobom. A práve preto veľkú časť nášho programového vyhlásenia venujeme podpore malého a streného podnikania.
Musia existovať dobré spojenia a železničné, autobusové, cesty II., III. triedy, pretože tie ekonomické centrá, tých bude menej, tam sa tí ľudia potrebujú dostať za prácou a tú prácu treba mať. To je to podstatné. A to je tá jedna časť.
Tá druhá časť je na vrchole pyramídy, sú to tí mladí, šikovní ľudia, ktorí nám odchádzajú, a regióny sa nám vyľudňujú. Viac ako 17 % študentov študuje v zahraničí. V Košiciach dokonca... (ruch v sále), ďakujem, že ma nerušíte... (zaznievanie gongu), v Košiciach dokonca chodia české univerzity a robia tam výberové konania, aby najlepších študentov zobrali a poslali na štúdium do Prahy. Oni sa už nevracajú. Vráti sa nám možno 30 % a tých, a ten zvyšok sa nám nevráti. A viete, čo je dôvod číslo 1? Ten dôvod č. 1 je nefunkčný štát. Nedôvera v štát.
A preto sa musíme pokúsiť tento štát opraviť, aj to je v našom programovom vyhlásení, aby sme tých mladých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 4. 2020 18:22:31 - 18:24:15 6. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Antal, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem. Toto je faktická poznámka, tak budem faktický. Spomínal sa tu nedostatok priority v oblasti digitálnej ekonomiky. Tak chcem povedať, že je to presne naopak, digitálna ekonomika a vzdelanostná spoločnosť tu bude naša priorita a je to veľmi explicitne napísané v tom programovom vyhlásení vlády, napriek tomu, napriek tomu, že index inovačnej výkonnosti v Európskej únii, z 28 krajín Slovensko sa nachádza na 23. mieste, v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI sa Slovensko nachádza na 21. mieste z 28 členských štátov. Napriek tomu, že testovanie PISA je, a výsledky testovania sú každý rok horšie napriek tomu, že najlepší študenti nám utekajú do zahraničia, napriek tomu, že sme v tejto situácii, je pre nás vzdelanostná digitálna ekonomika prioritou. Chcem ešte povedať, že trochu ma mrzí taký ten konfrontačný tón, ktorý tu začína po predvolebnej kampani, ktorá bola, ktorá bola veľmi, ktorá bola festivalom populizmu a tak trochu aj nenávisti. V tomto čase koronavírusu ja by som privítal trošku viacej solidarity aj medzi nami. Dávame signál, dávame príklad spoločnosti, tak to ma veľmi mrzí, tento konfrontačný tón.
Ďakujem.