Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2022 10:49:54 - 10:49:59 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 979 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o jedenástej. Ďakujem.
4. 5. 2022 10:39:39 - 10:41:13 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 979 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem pekne.
Kolegynky, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 979). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
4. 5. 2022 10:32:04 - 10:34:25 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej.
4. 5. 2022 10:32:04 - 10:33:30 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem pekne.
Vážené kolegyne, kolegovia. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 978). Predpokladám, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júla 2022.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
30. 3. 2022 15:14:14 - 15:29:42 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách - šmíra. Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia a tak by sme ju mali aj dopriať. Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavný iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie COVID-u. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou Európa sa, sa Európa nestretla od II. svetovej vojny Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: "No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze." Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie. Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácie Slovenska vo všetkých smeroch, Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie. nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. koniec parafrázy. Slovo "idiot" neberte prosím ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nenávisť nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agres agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti.
===== Vo svojej spoločnosti. Tak im zostala iba primitívny nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi, vyskočili migračná krivka na cca 10 000 žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10 000 za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budovalo sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa za, sa začal po, začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry, krízové riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné. Dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? boli drasticky zní, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky, vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš.
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dá predať, čo sa nedá tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o takzvaný, o takzvaných reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká, nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na ne mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu v akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia ktoré boli prijaté boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii či už predkladania návrhu určite nie čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza ktorá podľa vás nevznikla a teda neexistuje, je žiaľ prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní niektorí odbo, určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určite na určit, na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe, neexistujú žiadne overené skutočnosti, žeby k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo, že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nebol napísal také nezmysli ako to napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu akou sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne znič aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný založený iba na konštrukciách, domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície, pri každej príležitosti keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver, jednu dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko. Ďakujem pekne.
30. 3. 2022 15:14:14 - 15:29:42 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách - šmíra. Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia a tak by sme ju mali aj dopriať. Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavný iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie COVID-u. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou Európa sa, sa Európa nestretla od II. svetovej vojny Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: "No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze." Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie. Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácie Slovenska vo všetkých smeroch, Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie. nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. koniec parafrázy. Slovo "idiot" neberte prosím ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nenávisť nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agres agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti.
===== Vo svojej spoločnosti. Tak im zostala iba primitívny nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi, vyskočili migračná krivka na cca 10 000 žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10 000 za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budovalo sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa za, sa začal po, začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry, krízové riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné. Dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? boli drasticky zní, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky, vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš.
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dá predať, čo sa nedá tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o takzvaný, o takzvaných reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká, nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na ne mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu v akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia ktoré boli prijaté boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii či už predkladania návrhu určite nie čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza ktorá podľa vás nevznikla a teda neexistuje, je žiaľ prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní niektorí odbo, určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určite na určit, na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe, neexistujú žiadne overené skutočnosti, žeby k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo, že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nebol napísal také nezmysli ako to napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu akou sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne znič aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný založený iba na konštrukciách, domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície, pri každej príležitosti keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver, jednu dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko. Ďakujem pekne.
30. 3. 2022 15:14:14 - 15:29:42 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách - šmíra. Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia a tak by sme ju mali aj dopriať. Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavný iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie COVID-u. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou Európa sa, sa Európa nestretla od II. svetovej vojny Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: "No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze." Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie. Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácie Slovenska vo všetkých smeroch, Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie. nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. koniec parafrázy. Slovo "idiot" neberte prosím ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nenávisť nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agres agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti.
===== Vo svojej spoločnosti. Tak im zostala iba primitívny nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi, vyskočili migračná krivka na cca 10 000 žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10 000 za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budovalo sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa za, sa začal po, začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry, krízové riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné. Dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? boli drasticky zní, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky, vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš.
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dá predať, čo sa nedá tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o takzvaný, o takzvaných reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká, nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na ne mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu v akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia ktoré boli prijaté boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii či už predkladania návrhu určite nie čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza ktorá podľa vás nevznikla a teda neexistuje, je žiaľ prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní niektorí odbo, určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určite na určit, na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe, neexistujú žiadne overené skutočnosti, žeby k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo, že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nebol napísal také nezmysli ako to napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu akou sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne znič aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný založený iba na konštrukciách, domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície, pri každej príležitosti keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver, jednu dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko. Ďakujem pekne.
30. 3. 2022 15:14:14 - 15:29:42 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách - šmíra. Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia a tak by sme ju mali aj dopriať. Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavný iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie COVID-u. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou Európa sa, sa Európa nestretla od II. svetovej vojny Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: "No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze." Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie. Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácie Slovenska vo všetkých smeroch, Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie. nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. koniec parafrázy. Slovo "idiot" neberte prosím ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nenávisť nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agres agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti.
===== Vo svojej spoločnosti. Tak im zostala iba primitívny nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi, vyskočili migračná krivka na cca 10 000 žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10 000 za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budovalo sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa za, sa začal po, začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry, krízové riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné. Dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? boli drasticky zní, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky, vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš.
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dá predať, čo sa nedá tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o takzvaný, o takzvaných reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká, nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na ne mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu v akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia ktoré boli prijaté boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii či už predkladania návrhu určite nie čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza ktorá podľa vás nevznikla a teda neexistuje, je žiaľ prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní niektorí odbo, určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určite na určit, na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe, neexistujú žiadne overené skutočnosti, žeby k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo, že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nebol napísal také nezmysli ako to napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu akou sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne znič aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný založený iba na konštrukciách, domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície, pri každej príležitosti keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver, jednu dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko. Ďakujem pekne.
14. 12. 2021 19:53:20 - 19:59:04 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní 2 Tlač 819 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegynky, kolegovia, Národná rada schválila dňa 25. novembra 2021 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. 1 (písm. o, pozn. red.) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc a ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 848 z 10. decembra 2021 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 10. decembra 2021 č. 5705-2021 Kancelária prezidentky Slovenskej republiky uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III a navrhla, aby Národná rada zákon po opätovnom prerokovaní schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti IV nasledovne:

-----------------------------------------


1. V čl. I sa vypúšťa 12. bod a 32. bod a doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I doterajší 35. bod znie:
"35. V § 15 ods. 4 sa slová "1 písm. c) až g) odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h)" nahrádzajú slovami "1 písm. a), c) až g) ods. 5, ods. 6 a ods. 7 písmenami b), h), k) a l)". Slová "§ 12 ods. 4" sa nahrádzajú slovami "§ 12 ods. 3" a vypúšťajú sa slová "§ 27 ods. 3 a 6" a slová "§ 29 ods. 3"."
Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor rokoval dňa 14. decembra 2021, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon a uznesením č. 317 z 9. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku hlasovať:
1. spoločne o pripomienkach prezidentky pod bodmi 1 a 2 uvedených v II. časti spoločnej správy,
2. o predmetnom zákone vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou s odporučením gestorského výboru zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 182 zo 14. decembra 2021. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov poslanca Vladimíra Zajačika informovať Národnú radu v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o výsledkoch rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
9. 12. 2021 15:03:24 - 15:08:45 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17.00 hod.
9. 12. 2021 15:03:24 - 15:07:35 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 965 z 30. decembra 2021 (pozn. red.: správne „z 30. septembra 2021“) pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 641), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu následné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 392 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 249 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 240 z 22. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 160 z 9. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy 3 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bodoch 1 až 2 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny zákon, návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 178 zo dňa 9. decembra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 11. 2021 9:46:28 - 9:47:08 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ja, naopak, ďakujem za predložený návrh zákona, pretože mám možnosť a poznal som veľa dobrých priateľov, ktorí skončili práve s tým, že boli prichytení s mariškou a skončili v base a celý život sa im, celý život sa im pokazil.
To, že niektorí tvrdia, že sa to týka aj tvrdých drog, je ich názor, ja im ho neberiem, ale ja som plne presvedčený, že presne tento zákon hovorí aj o tom, že súd rozhodne, čo je tvrdá a čo je mäkká droga. My hovoríme len o marihuane.
Ďakujem pekne.
25. 11. 2021 15:37:33 - 15:37:36 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 690 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ja len veľmi krátko. Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
25. 11. 2021 15:12:28 - 15:16:18 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 690 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegynky, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1083 z 11. novembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 690), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 393 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 162 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o predmetnom vládnom návrhu dňa 18. novembra 2021 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 690a), nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 350/1996 Z. z. o rokovaniach... poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 155 zo 14. októbra 2021 som bol poverený v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 11. 2021 16:25:53 - 16:27:16 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 752 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Nuž, pán Eštok Šutaj alebo Šutaj Eštok, prepáčte, naviažem na pána Kremského. Viete mi povedať, koľko prednostov okresného úradu, okresných úradov na Slovensku má stranícku knižku, tú správnu stranícku knižku, ako ste hovorili vy? Ja vám viem odpovedať hneď z voleja, ani jeden.
A potom ste hovorili o milenkách, hovorili ste o bratrancoch, sestraniciach a neviem, všetkého možného. Áno, práve týchto ideme vymeniť, lebo tí tam boli práve preto daní, že boli vašimi milenkami, sestranicami, bratrancami a neviem čo všetkého možného a absolútne nerozumejú tej problematike, o ktorej sa hovorí a ktorú by mali, ktorej by mali rozumieť. A po ďalšie, sú tam takí, ktorí zámerne sabotujú chod okresných úradov. Niečo o tom viem, lebo v mojom okrese sa to presne toto takto deje. Takže len toľko k tomu. Určite tí ľudia, ktorí pracujú a teraz spolupracujú a robia si svoju robotu, nebudú vymenení. Budú tí, ktorí všetko sabotujú a nerozumejú práci, ktorú by mali vykonávať.
Ďakujem.
23. 11. 2021 16:02:39 - 16:03:29 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 752 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Juraj, ďakujem pekne, že si s takým kľudom a veľmi rozumne vysvetlil, resp. objasnil náš zámer a to, čo všetko naozaj tu predchádzajúca vláda napáchala. Ja mám ešte len jednu poznámku k tomuto. Stále sa tu opakuje o tom, že sme znížili nejakým spôsobom kvalifikačné predpoklady atď. atď., že tam pôjdu nevzdelaní ľudia. No viete, so vzdelaním je to asi tak. Dneska sme mali všetci možnosť prečítať si, ako je to s tým vysokovzdelaným pánom Blahom, keď sa aj jeho zamestnávateľ hanbí za to, že vôbec tam je. Takže nie vzdelanie robí človeka a odborníka, ale práca a práca a práca.
Ďakujem.
10. 11. 2021 18:12:20 - 18:15:09 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Ja len veľmi krátko, hlasovať o tomto návrhu zákona budeme zajtra o sedemnástej. Ďakujem.
10. 11. 2021 18:10:10 - 18:11:51 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 690). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
5. 11. 2021 11:06:29 - 11:07:12 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Janko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si otvoril aj túto tému, že si to trošku dal aj do takého duchovna, a tu práve vidíme tých ľudí minulosti, ako besne voči tebe útočia, lebo nemajú argumenty a nevedia, čo ti vlastne majú povedať. Vieš, to je, to je také symptomatické, že, že ľudia, ktorí, ktorí najviac kričia, sú tí, ktorí nevedia, čo majú iné povedať, tak útočia osobne na človeka miesto toho, aby argumentovali vecne, stručne a jasne. Ďakujem ti ešte raz, Janko.
5. 11. 2021 9:52:04 - 9:53:00 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán minister, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si začrel aj do minulosti a že si pomenoval presne, že kto je kto. Teraz sme presne videli na reakciách, že naozaj tu je, tu začína boj medzi starým a novým. Staré, bohužiaľ, už stratilo všetky argumenty, tak sa usiluje a uchyľuje sa k osobným útokom, k osobným nadávkam, k osočovaniu. Ja si myslím, že argumenty, ktoré sú dávané našou stranou, sú absolútne pádne, nikoho neurážame na rozdiel od vás, ale som rád, že ste sa prejavili. Aspoň ľudia vidia, že o čom vlastne je vaša kvázi záchrana vidieka. Ďakujem.