Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
19. 5. 2022 16:32:47 - 16:34:38 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne, dotkla si sa ťažkej témy na pochopenie, ale o to dôležitejšej a to dodržiavanie pravidiel. Akosi sme si zvykli na skrátené legislatívne konania v tomto parlamente a je to samozrejme aj z dôvodu objektívneho a teda, že tu bol COVID a mnoho z tých zákonov a ja by som si dovolil tvrdiť drvivá väčšina, ak nie všetky, ktoré sme v skrátenom legislatívnom konaní prijímali, tak boli poriadne zdôvodnené. Pravidlá sú nesmierne dôležité a kto ak nie parlament by mal ísť príkladom. Parlament nesmie stúpať po dôležitých pravidlách, ktoré tu nie sú náhodou, ale sú tu preto, aby sa zachovávalo transparentné a spravodlivé rozhodovanie v tejto zákonodarnej inštitúcii. Tvoje vystúpenie samozrejme súvisí aj s tým, v akom čase sa ku koaličným partnerom dostávali paragrafové znenie týchto návrhov a často to boli naozaj len hodiny a je pravda, že podľa mňa väčšina poslancov, ak si to aj teda prečítali, tak nemali šancu a nemajú šancu pojať všetky dôsledky a všetky možné nášľapné míny, ktoré tieto návrhy so sebou prinášajú. Od viacerých poslancov tu zas a znova počúvame, ako spájajú dve nesúvisiace veci a to je teda potreba pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a to absolútne nikto nespochybňuje, ale potom dôvody na skrátené legislatívne konanie. Nikto nespochybňuje, že je potrebné pomáhať deťom v rómskych rodinách, že je potrebné bojovať proti alkoholizmu, drogám a tak ďalej. Tu sa momentálne bavíme o tom, či sú splnené alebo nie sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie. A ja si vážim, že práve ministerstvo spravodlivosti je strážcom týchto pravidiel a správneho legislatívneho procesu. Ďakujem.
19. 5. 2022 16:04:33 - 16:06:26 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

19. 5. 2022 9:41:57 - 9:41:59 65. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

19. 5. 2022 9:09:45 - 9:11:57 65. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

10. 5. 2022 17:28:52 - 17:30:14 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 65. schôdze NR SR. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predseda, otvorte, prosím rozpravu.
10. 5. 2022 17:01:10 - 17:02:17 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1015 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1059 zo 6. mája 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1015) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 91. schôdzi dňa 10. mája 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 329, ktorým sa odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (tlač 1016) v skrátenom legislatívnom konaní na jej 65. schôdzi. Vážený pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu.
6. 5. 2022 13:19:56 - 13:21:54 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Beluský, vy ste spomínali teda, že väčšina ľudí nie je za našu, naše členstvo v NATO. Ja neviem, či ste videli posledné prieskumy, podľa ktorých, podľa ktorých tá podpora je, myslím, že 60-percentná. To znamená, že väčšina tam chce byť. Ak ste to nepovedali, tak si to potom môžme vyjasniť.
Pani Sulanová, vy hovoríte, že najskôr treba chcieť a potom hľadať cesty. Ja si myslím, že je to presne spôsob, ktorý sa nemá robiť, akože to vôbec nie je manažérske uvažovanie. Najskôr je potrebné zhodnotiť, či ten daný krok je dobrý, podrobiť to nejakej analýze, možno aj historickému prieskumu a potom si povedať, že ak je dobrý, tak, tak ísť do toho (povedané so smiechom), lebo opačný spôsob znamená, že urobíte množstvo chýb úplne zbytočných. A hovorili ste aj to, že neutralita má väčšiu šancu na to, aby teda daná krajina nebola vo vojne, ale nepodporovali ste to žiadny argumentom. Ten váš návrh zákona, resp. dôvodová správa obsahuje množstvo a bude tam kopa takýchto ľudí, ktorí budú tiež v kúte sedieť a nepomôžu vám.
6. 5. 2022 13:10:02 - 13:13:36 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
no a potom je tam Švajčiarsko, ktoré teda tú históriu sme si povedali.
Takže tá vaša tabuľka nielenže nedokazuje, že neutralita je zárukou bezpečnosti, ona vlastne hovorí pravý opak. Chýba vám tam napríklad šesť štátov, ktoré počas druhej svetovej vojny boli napadnuté, ale boli neutrálne. Inými slovami ďaleko viac neutrálnych štátov v Európe bolo napadnutých napriek svojej neutralite, ako ich napadnuté nebolo. Neutralita nefunguje a dokazuje to paradoxne tá vaša tabuľka.
No a potom je tu ešte zdravý rozum. Vojna má zrejme teda nejaké pravidlá, alebo mala by mať pravidlá napríklad podľa ženevských konvencií, to znamená, že sa nepoužíva určitý druh munície, to znamená, že sa neútočí na civilistov, neznásilňujú sa ženy, nevraždia sa deti, no a, ale to zrejme len v tej civilizovanej časti sveta. Ako dneska vidíme, tak barbarské Rusko nemá problém porušovať akékoľvek dohody v rámci svojej vojenskej agresie na Ukrajine a len blázon si môže myslieť, že práve neutralitu ako nejaký koncept bude agresívny režim Vladimíra Putina akceptovať.
Žiadny agresor nerešpektuje neutralitu toho druhého, pokiaľ nad ním nemá kontrolu. A tá teda nemusí byť dosiahnutá len vojensky, stačí dosadenie nejakej bábkovej vlády pod hrozbou sily. Presne tak, ako nás Nemci okupovali počas druhej svetovej vojny. Naoko sme si vládli sami, ale len naoko. Stačilo, aby vojenský, aby vojnový Slovenský štát na čele s kňazom, vrahom a vojnovým zločincom ochotne s nacistickým Nemeckom kolaboroval. Za tento relatívny pokoj sme zaplatili najvyššiu cenu, napríklad desať tisícmi životom Židov, ktorí boli deportovaní z nášho územia. Toto bola neutralita na spôsob Slovenska a k takémuto modelu chcete Slovensko podľa všetkého dostať.
A v dôvodovej správe píšete, takisto platí, že žiaden štát Slovenskú republiku nepovažuje za nepriateľa. Jedinou výnimkou je dnes Ruská federácia, ktorá nás síce zaradila na zoznam nepriateľských štátov, ale len z dôvodu, že sme pri ozbrojenom konflikte medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou nezachovali vojenskú neutralitu, ale postavili sme sa jednoznačne na stranu Ukrajiny. Toľko z vašej dôvodovej správy.
A teda vráťme sa k tomu Švajčiarsku, ktoré je neutrálne. Švajčiarsko sa pripojilo k EÚ sankciám voči Rusku a ako povedal ich prezident, Švajčiarsko zostáva neutrálne, ale stojí na strane západných hodnôt. No a čuduje sa svete, Švajčiarsko napriek svojej neutralite sa dnes tiež nachádza na zozname nepriateľských krajín Ruska. A tu sa dostávame tak k podstate toho vášho zámeru a teda hovorme si pravdu. Vy nechcete neutralitu, pretože Švajčiarsko je neutrálne a je nepriateľským štátom pre Rusko, vy chcete dosiahnuť, aby Slovensko nepomáhalo Ukrajine, ktorá bola napadnutá Ruskom. To je skutočným cieľom vášho návrhu zákona. Chcete, aby Slovensko pozeralo, chcete, aby sa Slovensko pozeralo na to, ako v susednej krajine vyčíňa ako zmyslov zbavený Putin, ktorý vraždí, znásilňuje atď. atď. Pritom nepomáhať Ukrajine je obrovská geopolitická chyba. Od toho, či Ukrajina prežije, záleží aj naša bezpečnosť. Všetci vieme, čo by nasledovalo, ak by na hraniciach, aby sme na hraniciach mali Rusov. Pamätáme sa na šesťdesiaty ôsmy a dvadsať rokov ruskej okupácie.
Viac asi v rozprave teda nestihnem povedať, ale opakujem, neutralita rozhodne nezabezpečuje mier v tej danej krajine, najmä nie, ak máme na hraniciach Ruskú federáciu.
6. 5. 2022 13:03:29 - 13:13:31 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. No teda na úvod poviem, že ak tu nikto nesedí, tak treba byť aj trošku treba použiť sebareflexiu, že možno tie návrhy zákonu ktoré predkladáte nie sú zaujímavé pre, pre ostatných poslancov. Netreba proste sa na to pozerať len tak teda, že ide o opozičné návrhy a že tu nikto nie je.
K vášmu návrhu teda dámy a páni. Tá myšlienka vlastne to tu už aj zaznelo dneska niekoľkokrát, že myšlienka neutrality Slovenska je stará ako Slovensko samé. Ešte dokonca staršie. A v minulosti a teda v histórii sa neustále opakuje, ale ide o myšlienku falošnú najmä nezrealizovateľnú. Dovoľte mi vysvetliť teda prečo. Predkladatelia v návrhu svojej argumentácie tvrdia, že len neutralita je zárukou toho, že Slovensko nebude zatiahnuté do žiadnej vojny. A vysvetľujú to teda aj vo svojej dôvodovej správe. Pán Schlosár to uviedol dneska nejakým zoznamom súčasne neutrálnych štátov v Európe, tých desiatich štátov s dôvetkom teda, že zdôrazňujeme, že od vyhlásenia neutrality nebol ani jeden z vyššie uvedených štátov vojensky napadnutý iným štátom.
No tak sa pozrime, že aké štáty sú v tej tabuľke. Čo je s nimi dneska možno. Z tých desiatich štátov Fínska republika, Maltská republika, Moldavská republika, Rakúska republika a Srbská republika vyhlásili neutralitu po druhej svetovej vojne. Čiže po druhej svetovej vojne v Európe okrem občianskej vojny a žiadna iná vojna nebola, to znamená, že ani nemali byť kým napadnutí, to je päť štátov z tých desiatich. Ani Nemecko nebolo napadnuté a nie je neutrálne, ani Francúzsko nebolo napadnuté a nie je neutrálne a tak ďalej by som mohlo pokračovať väčšinou Európskych štátov práve preto, že v Európe okrem teda občianskej vojny od druhej svetovej vojny žiadna iná vojna nebola. Ďalej je tam Írska republika. Írska republika je zaujímavá, tá vyhlásila svoju neutralitu v roku 1939, to znemená pred druhou svetovou vojnou. Kde si však treba uvedomiť, kde sa Írska republika nachádza, či je strategicky zaujímavá z geopolitického hľadiska a áno, je pravda, že v druhej svetovej vojne Írsko ako také nebolo napadnuté, ale geopoliticky nič v tej dobe neposkytovalo a bola to Veľká Británia ktorá napadnutá bola ako hneď vedľajší ostrov. Potom tam máte Lichtenštajnské kniežatstvo čo je taký menší okres aj na pomery Slovenskej republiky tiež bez absolútne akéhokoľvek geopolitického významu. A potom tam máte San Marinsku republiky, ktorá vyhlásila svoju neutralitu od roku 1862. To je klamstvo, že nebola napadnuté San Marino, minimálne v druhej svetovej vojne a nešiel som hlbšie do histórie. V druhej svetovej vojne San Marino bolo napadnuté ako nacistickými mocnosťami alebo teda fašistickým Talianskom, tak aj spojencami. Takže tam klamete. No a potom máte samozrejme Vatikánsky mestský štát, tak treba sa pozrieť, že čo je Vatikán a čo symbolizuje Vatikán. To sa asi nedá replikovať na Slovenskú republiku. A potom je tam Švajčiarsko a teda pozrieme sa, že čo je to, čo, čo predstavuje Švajčiarska neutralita. Tu si treba uvedomiť, že Švajčiarsku neutralitu uznal celý svet a nevznikala tak, že si to jednostranne Švajčiarsko vyhlásilo. Ale po porážke Napoleona strávil celý svet takmer rok na kongrese vo Viedni, aby sa nakoniec Európske mocnosti zhodli na tom, že teda Švajčiarsko bude neutrálne. Po prvej svetovej vojne potom tú neutralitu Švajčiarska potvrdila aj Liga národov.
To znamená, že nie je možné len tak vyhlásiť neutralitu. Respektíve je to možné, ale ak to urobí nejaká krajina len tak bez toho, aby to niekto uznal, tak to bude mať veľmi krátku platnosť a naozaj je to jeden z výnimočných prípadov. Ale treba si zároveň povedať, že čo to znamená Švajčiarska neutralita. Neznamená to, že Švajčiarsko nemá armádu. Práve naopak, Švajčiari sú po zuby ozbrojení, pred prvou svetovou vojnou mala švajčiarska armáda 450 000 vojakov. Dnes má švajčiarska armáda 120 000 aktívnych vojakov. Rozpočet 5,4 miliardy eur. Slovenská armáda má 19 000 vojakov a rozpočet 1,67 miliardy eur. Čiže ak chcete vyhlásiť neutralitu ktorá má mať aký taký zmysel, tak hovoríte vlastne o tom, že Slovensko by malo investovať oveľa, oveľa viac peňazí do svojej armády, malo by sa vyzbrojovať, mali by sme mať oveľa viac vojakov. Pretože len tak dokáže tá daná krajina odstrašiť niekoho, aby ju vôbec napadol.
Treba však povedať, že ani toto nie je žiadnou garanciou toho, že niekto bude rešpektovať neutralitu, a to preto čo tá vaša tabuľka vlastne neobsahuje. Pretože v tej tabuľke teda buď klamete ako som spomínal v prípade San Marino alebo nehovoríte celú pravdu. V tej vašej tabuľke totiž chýbajú štáty, ktoré boli síce neutrálne počas druhej svetovej vojny, ale boli napadnuté a tých je veľmi veľa. Napríklad Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Nórsko či Juhoslávia. A teda neviem či viete, prečo bolo napríklad také Belgicko napadnuté. Belgicko bolo napadnuté preto, že Francúzi popri hranici s Nemeckom si vytvorilo takzvanú Maginotovú líniu obrannú, ale pri hranici s Belgickom ju už nemali, pretože sa spoliehali na to, že žiadny vojenský agresor si nedovolí napadnúť neutrálny štát. V tomto prípade Belgicko. Ale Hitler ho napadol. Čiže toľko k efektivite neutrality.
Takže zopakujme tú vašu argumentáciu. Z tých desiatich štátov päť štátov je takých, ktoré sú neutrálnymi len v čase mieru v Európe. O jednom štáte ste klamali, že nebol napadnutý po tom, čo vyhlásil svoju neutralitu. Je tam Írsko ktoré teda nemá geopolitický význam, rovnako Lichtenštajnsko. Potom je tam Vatikán, tak to vám gratulujem. Čiže ak presťahujete pápeža na Slovensko, tak asi to bude mať úspech. Takže do toho, no a potom je tam Švajčiarsko, ktoré teda tú históriu sme si povedali. Takže tá vaša tabuľka nielen, že nedokazuje, že neutralita je zárukou bezpečnosti ona vlastne hovorí pravý opak. Chýba vám tam napríklad šesť štátov, ktoré počas druhej svetovej vojny boli napadnuté, ale boli neutrálne. Inými slovami ďaleko viac neutrálnych štátov v Európe bolo napadnutých...
=====
4. 5. 2022 19:00:38 - 19:02:20 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 930 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR -  
Hlasovať budeme zajtra o 11.00 hod.
4. 5. 2022 19:00:38 - 19:02:20 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 930 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1344 z 22. marca 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady týmto výborom Národnej rady: Výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporučil Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 26. apríla 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2022 18:58:42 - 19:00:22 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 930 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR -  
Hlasovanie zajtra o 11.00 hod.
4. 5. 2022 18:51:21 - 18:53:10 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 936 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1332 zo 17. marca 2022 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor,, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 324 z 26. apríla 2022.Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, prozpravu.
29. 4. 2022 11:36:23 - 11:38:18 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. (Rekcie z pléna.) Ďakujem veľmi pekne.
Pán Kamenický, taktika SMER-u dlhodobo je hovoriť veľa a hovoriť polopravdy, klamstvá. Ono to vždycky býva tak, že tri štvrtina sú vyložene klamstvá, jedna štvrtina nejaké polopravdy a zavádzanie. Nebolo to inak ani, keď ste vystúpili vy. Neviem sa vyjadriť k všetkému, čo ste povedali, lebo tých príbehov opäť bolo strašne veľa, ale k niečomu sa vyjadriť viem.
Bol som na predmetnom finančnom výbore, kde bol pán Hamran a teda nie je pravda, že on hovoril, že chce žalovať novinárku. Hovoril o tom, že uvažoval o tom, že ju bude žalovať a hovoril o tom, že to neurobí, pretože novinárov je potrebné chrániť. Toto odznelo na tom výbore, pán Kamenický.
A odznelo na tom výbore aj to, že dôvod prečo chceli žalovať novinárku alebo predmetné médium, bolo nie kvôli tomu, že uvádzala nepravdy alebo chybné názory, ale chceli ju žalovať kvôli tomu, že v článku zaznievali informácie, ktoré priamo ohrozovali bezpečnosť príslušníkov policajného zboru. Takže toto je pravda, toto odznelo na tom výbore, neklamte!
A, pán Kamenický, ja som veľmi rád, že z úst predstaviteľa SMER-u odznela, odznela, odzneli vety o tom, ako je potrebné chrániť novinárov a teda dovoľte pár citátov: "Som presvedčený, že na Slovensku funguje organizovaná zločinecká skupina novinárov a sú sústredení predovšetkým v Denníku N, v denníku SME a v Aktualitách." Ďalej: "Novinári sú prasatá a" Sorosove, Sorosovým, "Sorosom" platené, "platená skupina." A toto nepovedal pán Hamran, toto hovorí váš predseda.
22. 3. 2022 11:17:13 - 11:17:43 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem veľmi pekne pán predseda v mene troch poslaneckých klubov za OĽANO, SME - RODINA a SaS týmto podávam procedurálny návrh, aby sa o bode č. 79 tlač 857, aby sa tento bod presunul na rokovanie najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s predpokladaným začiatkom 26. apríla 2022. Ide o návrh novely trestného zákona, ktorého som spolupredkladateľom. Odôvodnenie: Návrh na presunu bodu programu odôvodňujem potrebou hľadania politickej zhody na podobe pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne.
18. 3. 2022 11:35:03 - 11:36:20 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 930 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
18. 3. 2022 9:40:01 - 9:55:20 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Mazurek, vy hovoríte A a ako vždycky, myslíte B, ste klamár. Skrývate sa za to, že nebudete hlasovať za tento zákon, ktorý pomáha Ukrajincom, kvôli tomu, že sú tam aj iné veci okrem pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Je to len vaše hlúpe, zbabelé alibi, jednoducho nechcete pomáhať týmto ľuďom. (Reakcie z pléna.) Z toho, z toho, z toho, ako ste vystupovali (zaznievanie gongu) do vypuknutia konfliktu, je to úplne zrejmé, vy ste na strane Ruska.
A teda dovoľte otázku, pán Mazurek, už keď toľko kričíte do mikrofónu, tak prestaňte teraz, dovoľte otázku, koľko z tých peňazí, ktorým teraz pomáhate, tých Ukrajincov pochádza priamo z Ruska? Je dokázané, že vaša strana bola financovaná priamo z Ruska. Váš kolega (reakcie z pléna), váš kolega pán Suja zamestnával asistenta, ktorý vynášal v tejto situácii našemu nepriateľovi. (Reakcia z pléna.) Našemu nepria... však možno príde aj k tomu. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že pýtam sa vás teraz reálne, že koľko z tej pomoci, ktorú poskytujete Ukrajincom, pochádza priamo z Ruska, ktoré natiekli do vašej strany.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
17. 3. 2022 18:39:30 - 18:41:30 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. György, ty si spomenul, že teda Matica slovenská pre teba nie je len zastrešením Slovenských národných novín, ale teda aj širší kontext. Rozumiem tomu, napriek tomu aj pred chvíľkou zazneli určité pochybnosti o tom ako Slovenské národné noviny pôsobia. Ja som si teda našiel článok, ktorý hodnotí to o čom Slovenské národné noviny napr. píšu. Dovoľte mi teda citovať, prvá vec sa týka Maďarov: "Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote.", tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený
===== Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote, tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený nedávno.
Ďalej o budúcej vláda, čiže to sú všetko články, ktoré sú aktuálne, ktoré vyšli len nedávno. Peter Pellegrini je racionálne uvažujúci a realisticky reagujúci a jeho víťazstvo v ďalších voľbách by bola korekcia smutnej skutočnosti, keď početní slovenskí voliči uverili prísľubom Matoviča, píšu Slovenské národné noviny, nezávislé teda Slovenské národné noviny.
Dovoľte k téme Lučanský. Slovenské národné noviny sú presvedčené, že obvinenia proti Milanovi Lučanskému by nepodporil ani okresný prokurátor. Jeho samovraždu nazývajú, v úvodzovkách, samovraždou. Svedkovia v kauze bývalého policajného prezidenta sú vraj nedôveryhodní, ich výpovede neboli ničím podložené a väzobné stíhanie bolo pravdepodobne nepodstatné. Redakcia zverejnila celostranovú obhajobu Lučanského postoja, avšak nebolo na znalosti vyšetrovacieho spisu, či konkrétnych podozrení, ale na pocitoch bývalého kolegu a osobného priateľa pána Lučanského. Čiže ak sa bavíme o zvyšovaní rozpočtu, tak ja si myslím, že je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, že ako funguje Matica slovenská aj z pohľadu toho, ako fungujú Slovenské národné noviny.
Moja otázka možno pánovi Svrčekovi, že ako sa k tomu staviate.
17. 3. 2022 18:39:30 - 18:41:30 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. György, ty si spomenul, že teda Matica slovenská pre teba nie je len zastrešením Slovenských národných novín, ale teda aj širší kontext. Rozumiem tomu, napriek tomu aj pred chvíľkou zazneli určité pochybnosti o tom ako Slovenské národné noviny pôsobia. Ja som si teda našiel článok, ktorý hodnotí to o čom Slovenské národné noviny napr. píšu. Dovoľte mi teda citovať, prvá vec sa týka Maďarov: "Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote.", tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený
===== Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote, tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený nedávno.
Ďalej o budúcej vláda, čiže to sú všetko články, ktoré sú aktuálne, ktoré vyšli len nedávno. Peter Pellegrini je racionálne uvažujúci a realisticky reagujúci a jeho víťazstvo v ďalších voľbách by bola korekcia smutnej skutočnosti, keď početní slovenskí voliči uverili prísľubom Matoviča, píšu Slovenské národné noviny, nezávislé teda Slovenské národné noviny.
Dovoľte k téme Lučanský. Slovenské národné noviny sú presvedčené, že obvinenia proti Milanovi Lučanskému by nepodporil ani okresný prokurátor. Jeho samovraždu nazývajú, v úvodzovkách, samovraždou. Svedkovia v kauze bývalého policajného prezidenta sú vraj nedôveryhodní, ich výpovede neboli ničím podložené a väzobné stíhanie bolo pravdepodobne nepodstatné. Redakcia zverejnila celostranovú obhajobu Lučanského postoja, avšak nebolo na znalosti vyšetrovacieho spisu, či konkrétnych podozrení, ale na pocitoch bývalého kolegu a osobného priateľa pána Lučanského. Čiže ak sa bavíme o zvyšovaní rozpočtu, tak ja si myslím, že je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, že ako funguje Matica slovenská aj z pohľadu toho, ako fungujú Slovenské národné noviny.
Moja otázka možno pánovi Svrčekovi, že ako sa k tomu staviate.
17. 3. 2022 18:39:30 - 18:41:30 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. György, ty si spomenul, že teda Matica slovenská pre teba nie je len zastrešením Slovenských národných novín, ale teda aj širší kontext. Rozumiem tomu, napriek tomu aj pred chvíľkou zazneli určité pochybnosti o tom ako Slovenské národné noviny pôsobia. Ja som si teda našiel článok, ktorý hodnotí to o čom Slovenské národné noviny napr. píšu. Dovoľte mi teda citovať, prvá vec sa týka Maďarov: "Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote.", tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený
===== Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote, tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený nedávno.
Ďalej o budúcej vláda, čiže to sú všetko články, ktoré sú aktuálne, ktoré vyšli len nedávno. Peter Pellegrini je racionálne uvažujúci a realisticky reagujúci a jeho víťazstvo v ďalších voľbách by bola korekcia smutnej skutočnosti, keď početní slovenskí voliči uverili prísľubom Matoviča, píšu Slovenské národné noviny, nezávislé teda Slovenské národné noviny.
Dovoľte k téme Lučanský. Slovenské národné noviny sú presvedčené, že obvinenia proti Milanovi Lučanskému by nepodporil ani okresný prokurátor. Jeho samovraždu nazývajú, v úvodzovkách, samovraždou. Svedkovia v kauze bývalého policajného prezidenta sú vraj nedôveryhodní, ich výpovede neboli ničím podložené a väzobné stíhanie bolo pravdepodobne nepodstatné. Redakcia zverejnila celostranovú obhajobu Lučanského postoja, avšak nebolo na znalosti vyšetrovacieho spisu, či konkrétnych podozrení, ale na pocitoch bývalého kolegu a osobného priateľa pána Lučanského. Čiže ak sa bavíme o zvyšovaní rozpočtu, tak ja si myslím, že je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, že ako funguje Matica slovenská aj z pohľadu toho, ako fungujú Slovenské národné noviny.
Moja otázka možno pánovi Svrčekovi, že ako sa k tomu staviate.