Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 12:50:06 - 12:52:04 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pán minister, je mi naozaj veľmi ľúto, ale ten tvoj prejav a vôbec vyjadrovanie to sa nedá počúvať. Srší z teba strašná zloba. A ja mám naozaj silný dojem a pocit z tohto všetkého, že tebe ani nejde o pomoc, ale ide ti o konflikt a otravujem tým ľudí. Ľudia toto nechcú počúvať. A žiaľ, celé to všetko je na úkor peňazí všetkých daňových poplatníkov. A neviem teda či chceš počúvať ľudí, ale mal by si, pretože v názve je, máte teda, že ste strana Obyčajných ľudí. Ja sa s nimi stretávam, rozprávam a nesúhlasia s týmto celým návrhom. Nechcú to, pretože hovoria, ja do jedného vačku dostanem 200 eur a z druhého vačku mi vytiahne 400 eur. A týmto nerozvážnym, nerozmysleným rozhadzovaním peňazí škodíš vlastne viacej, viacej ako robíš dobré veci. Deti na školách nemajú čo jesť. Sa mi sťažujú, že na tanieri nevidia mäso. Načo sú potom podpory voľnočasových aktivít keď sa nestaráme o to čo deti jedia, akú majú stravu.
Ja som naozaj zvedavá, či sa konečne zvýši dotácia na obedy. Mám obavy že nie, lebo toto nás nezaujíma, toto nikomu nevadí. A teda bola by som naozaj rada, ak by si prestal bojovať proti svojej vlády. Dva roky bojuješ proti svojej vláde. Začnime sa konečne správať zodpovedne a nie ako opozícia. Ďakujem.
4. 5. 2022 16:18:16 - 16:20:04 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 945 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
80.
Ďakujem, pán minister, že si vystúpil v rozprave.
Ja by som dala do pozornosti moje pripomienky, ktoré by som chcela riešiť v rámci tohto zákona. Súhlasím na 100 % s tým, že my nemôžme naveky tolerovať pôdu nezistených alebo neidentifikovaných vlastníkov. My musíme, my by sme mali ísť, nehovorím musíme, mali by sme ísť maďarskou cestou, to znamená, keď raz niekto sa neprihlási k pozemku sto rokov, tak teda prepadne v prospech štátu s tým, že vlastníctvo je nepremlčateľné, čiže ak sa niekto nájde, keď sa začne robiť výkup pozemkov vo všeobecnom záujme, vo verejnom záujme, tak mu budú vyplatené peniaze, a rovnako dávam do pozornosti aj inštitút vykupovania pozemkov spoluvlastníckych častí, pretože to, že viac ako tridsať rokov sa tento štát nedokázal vysporiadať s vlastníckymi právami občanov, tak by bolo už načase, ak občan má záujem zbaviť sa spoluvlastníckych podielov, poviem to tak v úvodzovkách, a tak nech Slovenský pozemkových fond tieto časti vykúpi. Ja vám poviem na rovinu, dedila som 24 m2, ja nechápem prečo títo ľudia by mali možnosť sa týchto pozemkov zbaviť. Slovenský pozemkový fond by získal viac pôdy, ktorú by mal v správe, čiže tie peniaze, ktoré vynaloží na výkup sa mu vrátia potom následne pri prenajímaní, a toto je aj cesta ako sa zväčší výmera štátnej pôdy a môže ju poskytovať mladým farmárom.
Ďakujem pekne.
4. 5. 2022 16:02:24 - 16:04:24 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 945 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
68.
Ďakujem veľmi pekne. Ja v prvom rade oceňujem vlastne ten predložený návrh zákona, že ministerstvo novelizuje zákon o pozemkových úpravách, v každom prípade, pán kolega, je dlhom každej jednej ponovembrovej vlády to, že sa nevysporiadalo s vlastníckymi vzťahmi pozemkov a že len na 12 % katastrálnych území boli vykonané pozemkové úpravy. Naozaj je to, je to veľký dlh a vlastne tým, že teda si nesplnilo povinnosť, tak to prvé kolo pozemkových úprav by malo byť, samozrejme, robené zo štátnych peňazí, alebo z eurofondov.
Súhlasím s tým, že nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o pozemkových úpravách by mala stratiť právoplatnosť nájomných zmlúv, ale najmä v prípade súkromných pozemkov, vlastne to sme zrušili v zákone 504/2003. Tam sme vlastne zrušili tú prologáciu zmlúv, teraz by vlastne sa mali rušiť, rušiť vlastne to právoplatnosť nájomných zmlúv, keď sa vykonajú pozemkové úpravy, v prípade Slovenského pozemkového fondu zrušenie tohto, týchto nájomných zmlúv, ja by som to nechala možno aj na diskusiu, pretože vlastne sme, by sme mohli dosť významným spôsobom zasiahnuť do podnikania v rámci poľnohospodárstva, pretože my berieme nejakú istotu poľnohospodárom, ktorí majú rozbehnuté určité, určité činnosti. V každom prípade ja súhlasím s tým a podporujem tento návrh s tým, že teda rovnako si myslím, že je ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 5. 2022 15:30:09 - 15:31:42 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 945 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
64.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákona o pozemkových úpravách, tlač 945. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona bol prerokovaný v týchto výboroch: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 4. 2022 14:37:24 - 14:38:02 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Ja pevne verím, že sa nezopakuje kauzy typu Dobytkár. Ale predsa by som sa chcela ešte opýtať na tú podporu poľnohospodárom, potravinárom, ktorá bola avizovaná vo výške 5,2 mil. + 10 mil. myslím, že zo štátneho rozpočtu. Myslím, že to bolo na ceny pohonných hmôt a energií na nejaké kompenzácie, akým spôsobom sa toto bude realizovať a ako to bude, či to bude cielené aj pre potravinárov. Ďakujem.
24. 3. 2022 11:32:41 - 11:34:39 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 851 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja si rovnako myslím, že celá táto petícia je nezmyselná nielen kvôli tomu, že tam nie sú správne legislatívne pojmy používané. Ja som presvedčená, že by sa to, celá teda ochrana lesa mala nechať v pôsobnosti odborníkov, pretože laická verejnosť vníma skutočnosti trošku inak ako vo svojom ponímaní a nie tak, aká je realita, aká je skutočnosť. Neviem, či viete, že v roku 1850 naše územie pokrývalo, pokrývali lesy v rozlohe 20 %. Dnes v roku 2022 je to viac ako 41 %. To znamená, že my nemáme problém s lesom.
A pokiaľ ide o vlastne bezzásahovosť, tak samotní odborníci v tom nemajú jasno, či nechať les bezzásahový, alebo nebezzásahový, čo je lepšie. Pretože sami vedia, že nevedia sa dohodnúť na tom, že pokiaľ je bezzásahový les, či sa teda dokáže so škodcami naozaj vysporiadať. A podľa niektorých vedcov bezzásahový les má väčší potenciál prispieť k narušeniu vodného režimu. Čiže nie je to naopak. Takže nechajme to na nich.
Pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, ja si nemyslím, že je správne nechávať poľnohospodársku pôdu v bezzásahovom režime, pretože pokiaľ je to bezzásahový režim, už to nemôže byť poľnohospodárska pôda. A pokiaľ ide teda o škody na poľnohospodárskej pôde spôsobenou zverou, ja si myslím, že to malo byť už dávno riešené. Roky sa to nerieši. Pevne verím, že súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva konečne navrhne riešenie. Pokiaľ nie, tak pôjdeme cez poslanecký návrh.
Ďakujem.
23. 3. 2022 11:33:26 - 11:33:45 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 934 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem pekne. Chcem upozorniť, že mi zlyhalo zrejme hlasovacie zariadenie. Pri hlasovaní č. 164 som hlasovala proti a hlasovacie zariadenie mi vykázalo, že za. Ďakujem.
25. 2. 2022 22:35:53 - 22:37:00 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 5 Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Pán kolega a vlastne všetci kolegovia z opozície (reakcie z pléna), len pre pár dňami (zaznievanie gongu) minister, minister obrany verejne oznámil, že internetové médiá na Slovensku sú vyfinancované z Ruska. Tieto portály zásadným spôsobom vedú na Slovensku, a preto sa vás chcem opýtať, že či toto vy podporujete, aby viedli tieto médiá na Slovensku hybridnú vojnu, či podporujete, že ruská agresia je vlastne bratská pomoc proti nacistom, lebo toto oni hovoria. Klamstvo ústavou chránené nie je.
V roku 2018, keď zďaleka nebola taká situácia ako teraz, vyprodukoval najčítanejší dezinformačný web desiatky klamstiev, často proruských, a preto sa pýtam, že prečo chcete klamať slovenských občanov spoločne s Ruskom. My podporujete Ukrajinu, nie Rusko, a toto by ste mohli vedieť.
17. 2. 2022 18:00:52 - 18:01:13 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len upozorniť, že 16. 2., číslo parlamentnej tlače 870, číslo hlasovania, č. 179, hlasovacie zariadenie vykázalo za, ja som hlasovala proti.
17. 2. 2022 14:57:25 - 14:57:52 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Áno, stlačila som. Mám tomu teda rozumieť, že vlastne celú tú, celú tú výzvu, ktorá bola vyhlásená ešte v roku 2019 a tie následné, následné kroky ako minister, resp. autorita zodpovedná za celý tento rezort, dáte ešte preveriť?
9. 2. 2022 17:15:27 - 17:15:43 55. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Ja by som chcela informovať, že hlasovanie č. 76 čísla parlamentnej tlač 854 zo dňa 3. 2. 2022, ja som hlasovala proti, ale v zázname je za.
2. 2. 2022 15:43:05 - 15:45:02 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 852 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja som rovnako chcela vystúpiť len faktickou poznámkou, ale v zásade chcem oceniť kolegu Karahutu, že sa mu podarilo predložiť na rokovanie Národnej rady tento návrh zákona o sezónnom zamestnávaní. Pretože jednak to máme v programovom vyhlásení vlády, jednak po inštitúcie sezónneho zamestnávania volajú poľnohospodári, potravinári naozaj už dlho a nepodarilo sa to takýto zákon predložiť v minulých obdobiach, takže som naozaj rada, že, že tento návrh máme na stole. Nedostatok sezónnych zamestnancov preukázal najmä ten, ten preukázalo najmä toto obdobie covidu, kedy vlastne nemohli k nám prichádzať ľudia zo zahraničia a teda prejavovalo sa to tým, že úroda nášho ovocia a zeleniny nebola, nebola pozberaná.
Ja rozumiem tomu, že zákone je potrebné špecifikovať jednotlivé odvetvia, jednotlivé komodity, pretože bol by ten dopad na štátny by bol veľmi významný, ale ja chcem veriť, že vlastne do tohto zákona sa spracovatelia nedostali len nedopatrením. A preto už som avizovala ja budem určite iniciovať doplnenie tohto návrhu zákona aj o spracovateľský sektor tých komodít, ktoré sú vymenované ako pestovanie, čiže ovocie, zelenina. Aby sme teda toto, tieto komodity nemuseli potom následne vyvážať do zahraničia a dovážať ich ako spracované produkty, napríklad konzervované ovocie alebo konzervovanú zeleninu. Ale návrh zákona podporujem. Ďakujem pekne.
2. 2. 2022 14:55:06 - 14:57:06 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je našou povinnosťou sa starať o to, o potraviny a znižovať to mno, tie množstvá, tie extrémne vysoké množstvá potravín, ktoré sa vyhadzujú.
V rámci Európskej únie je to 89 miliónov ton. Z týchto 89 miliónov ton približne 5 % sa vyha...
=====
2. 2. 2022 14:33:40 - 14:35:16 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja by som bola veľmi rada, ak by sme vlastne tento inštitút pridomového hospodárstva si vyriešili za okrúhlym stolom, pretože jasné, ako hovorí aj kolega Karahuta, tieto zvyšky sa dajú využívať pre, v rámci pridomového hospodárstva. Ale v prípade, že vlastne tieto hospodárske zvieratá a produkty z nich sú konzumované v rámci domácností, priateľov a darovania, nie je problém a tým pádom nie je potrebné vlastne to, to upravovať priamo v zákone o potravinách. Pretože zákon o potravinách a celá európska legislatíva sa vzťahuje len pri uvádzaní potravín na trh. Problém je, ak tieto potraviny z pridomového hospodárstva sú uvádzané na trh. To znamená, že v tomto prípade ten, aj ten pridomový hospodár to hospodárenie musí spĺňať požiadavky akejkoľvek aj európskej, aj národnej legislatívy.
Čiže z môjho pohľadu, možnože to čítam zle, je to zavedenie ďalšej povinnosti. A ja sa pýtam, prečo má byť zavedenie ďalšej povinnosti? Pretože pre nich, pre pridomového hospodára platia všetky ostatné povinnosti vyplývajúce z potravinovej legislatívy. A preto si myslím, že vlastne tento zákon by mal ísť tým pádom na notifikáciu. Preto budem rada, ak tento problém si spoločne vydiskutujeme a dospejeme k nejakému rozumnému záveru.
Ďakujem pekne.
2. 2. 2022 14:21:30 - 14:23:30 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja by som vás chcel upozorniť na primárne potravinové právo na nariadenia Európskej únie, ktoré hovorí o tom, že za bezpečnosť potravín zodpovedá ten kto uvádza potraviny na trh. Čiže je, teda je, zodpovedá každý jeden článok, to znamená nielen výrobca, ale potom následne distribútor a predajca, čiže za bezpečnosť potravín, ktoré je, ktorá je na pulte obchodného reťazca už nezodpovedá výrobca ale je to predajca a pokiaľ vieme, tak potraviny sú označované troma typmi, je to dátum spotreby, kde tieto potraviny z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a preto nie je možné tieto a neodporúča sa ich konzumovať po uplynutí tohto dátumu, pretože spotrebitelia môžu ohroziť svoje zdravie. potom tu máme dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý vlastne nevplýva po uplynutí tohto dátumu. Táto bezpečnosť potravín je zachovaná, môžu však stratiť určité senzorické vlastnosti a sú tu aj potraviny, ktoré nemajú žiaden dátum Čo s týmito potravinami. Napríklad žuvačky alebo cukríky. To nám nevadí? Proste tieto potraviny jednoducho musia byť len správne skladované a stále sa konzumujú. A pokiaľ ide o charitatívne organizácie aj teraz majú možnosť obchodníci ich po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti darovať a tieto ich spotrebovať pre sociálne odkázaných ľudí. Teraz tá možnosť je, lenže charitatívne organizácie nie vždy majú vytvorené to zázemie aby prijali celé to množstvo potravín a preto a na zníženie plytvania je umožnené ich dopredaj a len po dobu 45 dní. Ďakujem.
2. 2. 2022 14:12:36 - 14:14:58 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený kolegovia, vážený pán minister, ja osobne vítam iniciatívu rezortu pôdohospodárstva a nastavuje v zákone o potravinách podmienky na dopredaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Návrh síce prichádza v období extrémneho nárastu cien potravín v dôsledku rastu cien energií a plynu avšak tento zákon nemôžme chápať ako pomoc pre peňaženky našich obyvateľov. Považujem ho ale za veľmi rozumný a pozitívny v kontexte extrémneho plytvania potravinami, pretože potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sú bezpečné a stále sú využiteľné. Už dnes môže byť využívané v rámci charity, ktoré teda vykonávajú veľmi záslužné aktivity. teraz ak charita odmietne vlastne odobratie týchto potravín tak bude ich môcť obchod počas 45 dní dopredať, čiže konečne aj na Slovensku obchodníci za stanovených podmienok, budú môcť dopredávať potraviny po uplynutí dátumu minimálne trvanlivosti a vlastne nastavíme tak podmienky ako v okolitých členských štátoch, pretože väčšina štátov Európskej únie už pochopila, že napríklad fazuľa, strukoviny, ryža, cestovina aj po uplynutí dátumu o minimálnej trvanlivosti sa dajú skonzumovať. Čiže v tomto má zákon moju absolútnu podporu, len v krátkosti potrebuje však poukázať na inštitút pridomového hospodárstva, ktorému ja celkom nerozumiem a pevne verím, že v rámci ďalších rokovaní tento zákon doladíme a odstránime nezrovnalosti. V každom prípade vyjadrujem k tomuto zákonu podporu. Ďakujem za pozornosť.
26. 11. 2021 11:36:55 - 11:59:16 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, tento návrh zákona bol prerokovaný s, jednak s rezortom financií a jednak aj s rezortom minis... á, pôdohospodárstva vzhľadom na to, že sa ho dotýka prostredníctvom zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. A po dôslednej diskusii sme dospeli k názoru, že je potrebné pripraviť pozmeňujúce návrhy, ktoré si vám dovolím teraz prečítať.
Pozmeňujúci návrh poslankyne, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, György (Györgya, pozn. red.) Gyimesiho, Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 663.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prekladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vys... na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Bod 1. K čl. I, 3. bodu. V čl. I sa vypúšťa bod 3. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. K čl. I, nové body. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:
„4. V § 10 ods. 1 úvodnej vete, § 11 ods. 1 úvodnej vete a § 12 ods. 1 sa za číslo „64“ vkladá čiarka a slová „65a“.
5. V § 12 ods. 2 sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu,“ vkladajú slová „prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
6. V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slová „podnik na výrobu alkoholického nápoja,“ vkladajú slová „daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar,“.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod 3. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písmeno b) znie:
„b) nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,“.
Bod 4. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písm. d) sa za slovo „vyrába“ vkladá čiarka a slová „spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela“.
Bod 5. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 15“ vkladá čiarka a slová, v ktorom sa, „v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a,“.
Bod 6. K čl. 1, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b odsek 2 znie:
„(2) Ročnou výrobou liehu sa podľa odseku 1 písm. a) rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar. Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.“
Bod 7. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 3 písm. b) sa za slovom „liehu“ vypúšťa čiarka a slová „skladovania liehu a predaja liehu“.
Bod 8. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 4 písmeno c) znie:
„c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver“ miestnostni, opravujem, „miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,“.
Bod 9. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 5 sa vypúšťa písmeno h).
Bod 10. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „podľa § 42 ods. 2“.
Bod 11. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, odseku... Čítam ešte raz bod 11.
Bod 11. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 7 sa slová „§ 42, 44 a 45“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 1, § 43 až 45“ a posledná veta sa nahrádza textom, ktorý znie: „Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 2 ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré vyrobil.“.
Bod 12. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b odsek 8 znie:
„(8) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 4 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. c) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácii a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na obsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.“.
Bod 13. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 17 úvodnej vete sa za slovo „na“ vkladá slovo „celkové“ a slová „vyrobeného“ v kalendárneho, „v kalendárnom roku“ sa nahrádzajú slovami „vyrobené za výrobné obdobie“.
Bod 14. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 20 písm. b) sa za slová „uvedených“ („uvedených v“, pozn. red.) vkladajú slová „odseku 1 písm. a) až d) a“.
Bod 15. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 20 písm. e) sa slová „osvedčenie o registrácii na prevádzkovanie pestovateľskej pálenice ovocia“ nahrádzajú slovami „sa zaregistruje ako liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia“.
Bod 16. K čl. I, nový bod. V čl. I sa za doterajší bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 55 ods. 2 sa za slová „§ 15 ods. 11“ vkladajú slová „alebo § 49b ods. 22“.“.
Doterajšie body sa po... primerane prečíslujú.
Bod 17. K čl. I, 8. bodu. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 8. Doterajšie boty, body sa primerane prečíslujú.
Bod 18. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9, § 65a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde sa bude pivo vyrábať“.
Bod 19. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9, § 65a ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 2 písm. b)“ a slová „do troch pracovných dní nasledujúcich po dni“ sa nahrádzajú slovami „do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období“.
Bod 20. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9 sa § 65a dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pivo vyrobené na daňovom území súkromným výrobcom piva je oslobodené od dane, a to najviac v množstve uvedenom v odseku 1 písm. a).“.
(Bod 21, pozn. red.) K čl. I, 11. bodu. V čl. I doterajší bod 11 znie:
„11. V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktorý (ktoré, pozn. red.) znie:
„ak) je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a lieh použije na iné účely ako“ uv... ako „účely uvedené v § 49b ods. 18.“.“
Bod 22. K čl. I, 12. bodu. V čl. I doterajší bod 12 znie:
„12. V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel ako uvedený v § 49b ods. 18 za správny delikt podľa odseku 1 písm. ak), najmenej však 2 500 eur.“.“.
Para... á, bod 23. K čl. I, nové body. Čl. I sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:
„13. V § 72 ods. 6 sa za slová „§ 49 ods. 14 a 15,“ vkladajú slová „§ 49b ods. 20, 21 a 22 písm. d),“.
14. V § 72 ods. 9 sa za slová „§ 49 ods. 2 písm. d),“ vkladajú slová „§ 49b ods. 4 písm. e),“.
Bod 24. K čl. III. V čl. III sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body 1, 3, 6, 7 a 8 zo spoločnej správy.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady SR Jarmily Halgašovej, György (Györgya, pozn. red.) Gyimesiho, Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 663.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Bod 1. K čl. I, pardon. Opravujem.
Bod 1. K čl. II, 1. bodu. V čl. II bod 1 znie: „1. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) malý samostatný liehovar, v ktorom možno vyrábať výlučne lieh najviac v množstve 1000 l a. za kalendárny rok a lieh vyrobený v tomto malom samostatnom liehovare možno súčasne spracúvať, manipulovať s ním a uvádzať na trh2ab); žiadateľ o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nesmú byť zároveň výrobcom podľa odseku 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa písmena a) až p).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab) znie:
„2ab) § 49b ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Bod 2. K čl. II, nové body. V čl. II sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 7, ktoré znejú:
„3. V § 3 ods. 2 písm. d) a ods. 5 písm. b) sa za slová „a) až m)“ vkladajú slová „a r)“.
4. V § 3 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) údaje žiadateľa a osôb podľa § 4 ods. 4 potrebné na vyžiadanie výpisu z informačného systému finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze prostredníctvom informačného systému verejnej správy,“.
5. V § 3 sa ods. 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.
6. V § 3 sa ods. 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.
7. V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Žiadateľ a osoby uvedené v § 4 ods. 4 musia spĺňať podmienku, že nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.13)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 3. K čl. II, 4. bodu. V čl. II, bod 4 znie: V čl. IV („V § 4“, pozn. red.) odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, alebo právnická osoba, ktorej vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nespĺňa podmienku podľa § 3 ods. 8.“
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie bod 9 zo spoločnej správy.
Ďakujem za pozornosť, bolo to trošku dlhé, ale vzhľadom na to, že je to naozaj výroba alkoholických nápojov, ktoré sú pod drobnohľadom finančnej správy, tak bolo potrebné urobiť tieto všetky spresnenia.
Ďakujem.
26. 11. 2021 11:28:47 - 11:34:22 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne, pán... vážený pán predseda, predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tohto predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, v rámci ktorého bude možné vyrobiť 10 hl absolútneho alkoholu ročne, a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.
Návrh zákona v prvom prípade reflektuje na smernicu Rady o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre eta... etanol a alkoholické nápoje, ktorá podmienky pre malý liehovar určuje v čl. 22. Slovenská republika túto možnosť pri vstupe do Európskej únie nevyužila najmä z dôvodu, že po roku 1989 sme na Slovensku mali výlučne veľké liehovary a pestovateľské pálenice, ktoré sme teda vstupom do Európskej únie vynegociovali, avšak hlavným nedostatkom pestovateľských páleníc je, že produkt, ktorý sa vyrobí, je poskytovaný ako služba a je určený rovnako výlučne na domácu spotrebu a nesmie byť predmetom predaja.
Zákon ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorý je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevo... prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení. V súlade so smernicou na ten... na takto vyrobený lieh je znížená sadza spotrebnej dane a môže, je uplatňovaná nielen na takto vyrobený lieh v Slovenskej republike, ale aj v inom členom štáte, ktoré (ktorý, pozn. red.) bude na územie Slovenskej republiky, á, dopravený.
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samst... samostatného liehovaru sa novelizuje aj zákon č. 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Pokiaľ ide o povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, tak tento návrh zákona zavádza pre súkromných výrobcov piva definíciu súkromného výrobcu piva, dlhšie zden... zdaňovacie obdobie, ktorým bude jeden rok, oslobodenie piva vyrobeného v množstve 10 hl za rok od spotrebnej dane pre vlastnú spotrebu, teda zákaz jeho predaja.
A chcem tu podotknúť, že za súčasného stavu je pre súkromnú výrobu piva doma vyrobené pivo predmetom dane a malo by byť zdanené základnou sadzbou dane, a to dokonca v lehote troch dní. Všetci vieme, že toto sa nedeje. Prijatím tohto zákona pre súkromnú výrobu piva bude doma vyrobené pivo rovnako predmetom dane, ale na vyrobené množstvo nepreh... nepresahujúce 10 hl ročne sa upla... sa uplatní oslobodnenie od spotrebnej dane. Na vyrobené množstvo presahujúce uvedený objem sa uplatní základná sadzba dane.
Toto oprávnenie pre členský štát vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, členskému štátu rovnako prin... á, priznáva už uvedená smernica o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje a rovnako sme túto možnosť nevyužili pri vstupe do Európskej únie.
Slovenská republika teda tieto, v tejto, chceme teda vlastne umožniť a zlegalizovať, poviem to tak, aj súkromnú výrobu piva. Ja verím, že týmto spôsobom jednak podporíme výrobu regionálnych produktov, ktoré sú práve destiláty, ktoré sa vyrábajú v malých množstvách, a tým vlastne obohatený, obohatíme trh špecialitami a rovnako umožníme praktizovať doma a vyrábať legálne doma pivo, čo vítajú aj pivovarníci, pretože hovoria, že im v ich praxi pri výrobe piva chýbajú sládkovia a nijak inak ako domácou výrobou piva sa nena... nenadobudnú patričné skúsenosti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja pevne verím, že tento návrh zákona bude na, á, v hlasovaní podporený.
Zároveň by som sa prihlásila do rozpravy ako prvá.
26. 11. 2021 10:26:50 - 10:28:42 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Ja jednoznačne vítam túto iniciatívu pánov poslancov, ja predpokladám, že sa tu bavíme momentálne o marihuane. V každom prípade mne tu chýba celospoločenská diskusia, my sa týmto témam, citlivým témam ako keby zámerne vyhýbame, nechceme na túto tému diskutovať.
Pokiaľ ide o alkohol, tabak, marihuanu, tak môžme sa baviť, ktorá, ktorá droga je, má škodlivejšie účinky na zdravie, a bolo by dobré, keby sa porovnali tieto štúdie účinkov na zdravie. Ja som presvedčená o tom, že tabak a alkohol má oveľa škodlivejšie účinky na zdravie.
Ale pokiaľ ide o tento zákon, chcela by som povedať, že určite je potrebné rozlíšiť medzi prechovávateľom tejto drogy v malých množstvách a malých množstiev a, a tými, čo páchajú trestný čin, čiže tými dílermi. Určite, určite som zástancom toho, že užívateľ, resp. prechovávateľ by nemal byť takto drakonicky trestaný. A pochopia to najmä tí, ktorých sa tejto (tieto, pozn. red.) osobné príbehy dotknú, dotknú osobne napríklad na vlastných deťoch.
Ja si neviem predstaviť, žeby moje dieťa ešte maloleté, alebo teda dvadsaťročné putovalo do väzenia zato, že mu bolo nájdených 5 gramov drogy, na 10 rokov. Môžme to považovať za zničený život. Samozrejme, ten výmaz z registra trestov sa dá urobiť, ale výmaz v psychike toho mladého človeka urobiť neviete.
25. 11. 2021 17:25:05 - 17:37:20 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 765 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem pekne. Kolega, oceňujem naozaj snahu pripraviť a predložiť návrh na riešenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Ale teda s úžasom vás počúvam, pretože 12 rokov vlády SMER-u, ktoré tu bolo, a za tých 12 rokov ste nedokázali vy pripraviť a predložiť nejaký systémový a systematický zákon, ktorý teda by túto pôdu ochraňoval, tak, naopak, práve na Slovenskom pozemkovom fonde, nakoniec bude k tomu vydaná záverečná správa z Najvyššieho kontrolného úradu, ste robili také rôzne, teda nie celkom kalé, resp. nekalé činnosti, kde ste práve túto poľnohospodársku pôdu zneužívali.
Ale áno, naštartovali ste nás, ďakujem veľmi pekne, pretože určite pripravujeme vládny návrh zákona, ktorým budeme novelizovať tento zákon 140/2014, a chcem vás ubezpečiť, že bude aj posúdenie súladu s ústavou a s právom Európskej únie. Pretože ja som si prečítala tento váš návrh a mám silné pochybnosti, v niektorých oblastiach nie je súlad ani s ústavou, ani s právom Európskej únie, čiže tam sú určite pochybnosti, že tento zákon po prípadnom jeho schválení by mohol byť napadnutý a následne opäť zrušené tieto ustanovenia. Neviem si predstaviť, ako chcete obmedzovať nákup poľnohospodárskej pôdy. Môžte si byť istý, že tak ako to urobil aj predchádzajúci minister, a toto sme teda zastavili, obmedzovanie nákupu veľkosti pôdy, či už fyzickými osobami, alebo právnickými osobami, pretože toto sa bude obchádzať, to vám garantujem.