Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2023 16:47:27 - 16:48:48 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa Halgašová zo strany SaS, no určite sú to neni nesystémové a populistické riešenia, v prvom rade, a nemá to nič spoločné s voľbami. My sme v septembri, pani kolegyňa, 2021, máme jún 2023, zvolávali mimo... prvú schôdzu, kde sme chceli riešiť ceny potravín. Vaša vláda, ktorej ste boli súčasťou, ste nespravili ani jedno opatrenie, čo sa týka cien potravín. Teraz vykrikujete tu a tvárite sa, ako keby ste neboli vôbec súčasťou vlády. A klamete a zavádzate, keď hovoríte o tom, že poľnohospodári, potravinári, obchodné reťazce s týmto nesúhlasia a že sú to zlé kroky, nesystémové a populistické, lebo to v živote nepovedali. Verejne komunikovali, hovorili o tom, že sú to správne kroky, ktoré sme navrhli. Je to svetlá výnimka medzi tými nezmyselnými zákonmi, ktoré sú tu. Sú toto práveže tie správne a dobré riešenia, ktoré pomôžu určitým spôsobom, pani kolegyňa. A čakal som od vás, že vystúpite v rozprave a viacej poviete, ale nielen tu politicky a hlavne klamlivo a zavádzajúco.
A prosím vás, vy v SaS sa už nezbavujte zodpovednosti. Vládli ste tu, nič ste nespravili, preukázali ste, akí ste neschopní. To je výsledok vášho vládnutia.
Ďakujem veľmi pekne.
21. 6. 2023 16:41:14 - 16:45:15 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Možnože som mal nechať sa prepadnúť po pánovi Cmorejovi, lebo neskôr by som naňho reagoval, nevadí. Nestihol by som to vo faktickej poznámke sa vyjadriť k tejto novelizácii tohto zákona a toho dôvodu, prečo toto predkladáme, tak v krátkosti vo vystúpení.
Už v predchádzajúcom mojom vystúpení, čo sa týka tých dvoch zákonov o cenách, som poukázal na to, čo nás k tomu viedlo a vysoká inflácia, a neriešenie zo strany bývalej vlády, neriešenia vysokej inflácie cien potravín v zásade s ničím neprišla. A jeden z tých zákonov je aj zákon o sociálnom poistení, kde chcem podotknúť, že na základe veľmi konštruktívnej aj odbornej diskusie sme na, pri diskusii pri okrúhlom stole dohodli na základe stretnutia s potravinármi, poľnohospodármi, obchodnými reťazcami, proste všetkými tými, ktorí majú čo k tomu povedať, sme dohodli aj túto novelizáciu tohto zákona. Toto opatrenie, s ktorými prišli samotní potravinári a poľnohospodári, ktorí povedali, že toto by nám pomohlo a toto pomôže tomu, aby sme nevytvárali tlak na zvyšovanie cien potravín, aby v zásade sa urýchlilo znižovanie, znižovanie cien potravín v reťazcoch, a to je novelizácia zákona o sociálnom poistení.
Prvotná myšlienka a prvotný nástrel, teda prvotný návrh v prvom čítaní, ktorý prešiel, bol ten, že sme sa dotýkali v zásade kompletne sociálneho poistenia do výšky minimálnej mzdy pre zamestnancov zamestnaných v potravinárstve, aj to nie vo všetkých segmentoch, ale len v určitých vyšpecifikovaných. Nedotýkali sme sa tam napríklad alkoholu, vína, rôzne cukrovinky, ale riešili sme hlavne to, čo z tých potravinárov, ktorí, ktorí vyrábajú, poviem to, tie základné potraviny, ako sú mliekari, ako sú pekári, proste tí, ktorí vyrábajú. A bolo to, samozrejme, odpustenie sociálnych odvodov pre zamestnancov do výšky minimálnej mzdy s tým, že v zásade na pol roka toto opatrenie, ktoré bude znamenať to, že zamestnávateľ za tých zamestnancov nemusí zaplatiť, ale zamestnanec to bude brať a bude to mať ako zaplatené.
Pán Richter prišiel, prišli sme spolu s pozmeňujúcim návrhom, ktorý vzišiel potom už na základe toho tretieho okrúhleho stolu, ktorý sme mali spolu s potravinármi a poľnohospodármi, kde vlastne sa upravuje tá výška o niečo, o asi pol percenta sa to znižuje kvôli iným rôznym fondom, ktoré sú tam troška komplikovanejšie, ale je to okolo 25 % do výšky minimálnej mzdy. Ale hlavne to podstatné čo je, tak sa rozširuje ten okruh o nielen potravinárov, ale aj o poľnohospodárov, ktorí sú v prvovýrobe a jedná teda hlavne sa o živočíšnu výrobu, tak ako spomínal aj pán Richter. A toto je reálna pomoc. Toto je reálne pomoc, ktorá pomôže na jednej strane samotným potravinárom a poľnohospodárom, ale z ich pohľadu, ktorý nám definovali na základe stretnutí na okrúhlom stole, pomôže to konečnému spotrebiteľovi pri vysokých cenách potravín. Tým pádom nebudú tlačiť na zvyšovanie cien.
Je to veľká pomoc, je to dobrý krok na pol roka. Ja budem v očakávaní potom, že nová vláda príde s nejakým iným opatrením, ktoré môže byť dlhodobo nastavené pre nejakú pomoc pre slovenských potravinárov a poľnohospodárov, ale tento zákon z hľadiska odpustenia odvodov do výšky minimálnej mzdy je veľká pomoc a chcel by som požiadať kolegov poslancov Národnej rady, aby tento zákon podporili, lebo toto vítajú všetci, úplne všetci zainteresovaní a je to krok, ktorý, ktorý pomôže poľnohospodárom a potravinárom následne, následne konečnému spotrebiteľovi v obchodných reťazcoch.
Ďakujem veľmi pekne.
21. 6. 2023 16:04:19 - 16:06:19 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Marián Viskupič, kolega, no opäť sa budem opakovať, ty si vôbec, zas si hovoril k úplne inému zákonu, ako my tu predkladáme na tejto schôdzi, k zákonu o cenách. Tam vôbec nie je to, čo ty hovoríš. A proste my hovoríme o tom, že dávame povinnosť ministerstvu financií pri takejto situácii spraviť návrh nejakých riešení a opatrení. A napríklad po tej dôkladnej analýze, ktoré by vykonalo ministerstvo financií, ktoré už teda ináč akože má aj teraz v zákone, len to nerobí, čiže ukladáme povinnosť, tak navrhnúť nejaké riešenia. A tie riešenia môžu byť napríklad, ja neviem, poviem príklad, zistíme, a to je teda aj realita, že tie ceny energií spôsobujú pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov veľkú, veľké zvýšenie nákladov. Tým pádom to zvyšuje aj ceny do, ceny, celkové ceny v obchodných reťazcoch a napríklad nakoľko sú zaradení potravinári v kritickej infraštruktúre, tak budú patriť medzi napríklad regulované subjekty z hľadiska ceny elektrickej energie. A tým pádom sa im znižujú náklady a tým pádom nie je tlak na zvyšovanie cien.
Čiže my hovoríme o tom, že ministerstvo financií navrhne riešenia a tých riešení môže byť ix-ypsilon. A stále je tu spomínaná tá, tá, to Maďarsko, ktoré je tu spomínané. No tak ako neviem, Maďarsko v prvom rade stropovalo ceny ako také, nie marže, ale na druhej strane sú určité komodity, napríklad cukor, ktorý v Maďarsku po tom vašom, teda čo hovoríte, nešťastnom zastropovaní cien, stúpol o 14 % a na Slovensku išiel skoro o 80 %. V Čechách išiel o, neviem, koľko percent. To znamená, že nemá to úplne len čisto negatívny dopad na tie ceny, napríklad v tom Maďarsku. Ale hovorím, samotný zákon je úplne o niečom inom, čo rozprávaš ty, ako to sú iné zákony, ktoré sú v tomto pléne, ktoré môžeš takýmto spôsobom kritizovať, keď chceš, ale nie tak, nie naše, ktoré... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 6. 2023 15:03:03 - 15:05:03 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Viskupič, tak vážim si tú korektnosť toho, že pomenuje sa tu, aký má postoj strana SMER - slovenská sociálna demokracia z hľadiska úlohy štátu pri takýchto situáciách a je, samozrejme, aj legitímny aj váš postoj liberálnej SaS-ky, ktorá hovorí o tom, že všetko trh vyrieši, že slobodne to tu bude všetko nejakým spôsobom fungovať. Asi si si chcel nejako vyčerpať dvadsať minút, preto si tu čítal ten list, ktorý ale fakt akože vôbec nebol smerovaný na naše zákony. Ja som po predmetnej tlačovej konferencii, z ktorej vznikol aj tento list, z hľadiska určitej kritiky niektorých návrhov zákonov v tomto pléne telefonoval s dotknutými pánmi, ktorí boli na tej tlačovej konferencii, a každý mi z nich povedal, že to nebolo na naše zákony, že tie naše zákony, ktoré tu predkladáme, sú svetlou výnimkou v tej smršti týchto zákonov, ktoré sa tu nachádzajú, a že sú to dobré zákony.
Hovoril si o tom, že, že napríklad reťazce v iných krajinách tak ľahšie fungujú, že nemajú takú reguláciu alebo také povinnosti z hľadiska možno niektorých úloh ako napríklad reťazce na Slovensku. No ja ti chcem len povedať, že ja vidím veľký rozdiel medzi zahraničnými reťazcami niekde v Nemecku a Francúzsku a tými slovenskými so zahraničnými majiteľmi. No v tom Francúzsku a Nemecku majú trikrát nižšie zisky tie obchodné reťazce, ako majú na Slovensku. Na Slovensku majú reťazce klondajk, majú osem až deväťpercentné zisky.
To znamená, že táto novelizácia zákona hovorí o tom, že dávame povinnosťou, povinnosť ministerstvu financií, aby robilo tieto analýzy, keď nastane takáto výnimočná situácia, a to nielen v tomto prípade teraz do 30 dní po schválení zákona, ale potom aj dlhodobo a bude aj predkladať správu. Toto sú veci, ktoré sú veľmi potrebné, aby vedel, vedel, vedela vláda, štát vyhodnotiť takúto situáciu, keď nastane, a navrhnúť kroky a rieše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 6. 2023 14:21:54 - 14:37:49 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dámy a páni, začali sme asi pred niekoľkými mesiacmi, alebo teda keď to tak úplne že sa vrátim úplne na začiatok, tak ešte v septembri 2021 sme ako strana SMER - slovenská sociálna demokracia zvolali mimoriadnu schôdzu s tým, že sme chceli riešiť ceny potravín. Sme momentálne v júni 2023 a ten stav je taký, aký je, a každý z vás to pociťuje, všetci občania to pociťujú, že tá vysoká potravinová inflácia alebo všeobecne inflácia zasiahla každého z vás. Každý z vás musí v tých potravinách nakupovať potraviny omnoho drahšie ako v iných krajinách Európskej únie. Podotýkam, že dvakrát vyššia inflácia, celková inflácia je u nás na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Napríklad na Slovensku máme tridsaťpercentnú, mali sme tridsaťpercentnú potravinovú infláciu, ktorá bola dvakrát vyššia ako v eurozóne. To znamená, že je preukázateľné, že niekde nastal problém, niekde nastala chyba v tom, že sme boli na konci chvosta z hľadiska cien potravín. To znamená, boli sme najdrahší a sme najdrahší v rámci Európskej únie a preto sme čakali, že vláda s niečím príde. No a neprišla vôbec s ničím. Však sme videli tam dvakrát nejaké kroky zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Na jednej strane to bolo asi pred vyše rokom a pol, to bolo takzvané zastropovanie obchodných prirážok pri trinástich potravinách, čo v zásade nič neznamenalo, lebo ceny rástli, lebo vstupy sa zvyšovali. Ale na druhej strane, to všetci ste zachytili, bol takzvaný ten marketingový ťah zo strany obchodných reťazcov, kde zastropovali cenu potravín, štyristo potravín a v zásade hneď o pár dní ste si kúpili vo vedľajšom obchodnom reťazci tie potraviny pomaly o polovičku lacnejšie.
A my sme potom pristúpili k tomu, že sme sa rozhodli, že zvoláme okrúhly stôl, okrúhly stôl, ktorý fungoval za našich vlád, keď bol problém a vtedajší premiér Robert Fico zvolal takýto okrúhly stôl a veľmi to pomohlo. A ja som veľmi rád, že momentálne sme v druhom čítaní pri týchto našich troch zákonoch, kde sú výsledkom troch okrúhlych stolov, ktoré sme organizovali. Bolo to zvolávané podpredsedom Národnej rady pánom Blanárom. Chcem poďakovať aj pánovi predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo pánovi Karahutovi zo SME RODINA, ktorý, ktorý bol zúčastnený a v zásade to, čo tu dnes predkladáme aj z pohľadu pozmeňujúcich návrhov, je také, taká spoločná cesta alebo spoločný výsledok, hlavne odborného rokovania zo strany, zo strany všetkých zainteresovaných.
Na týchto okrúhlych stoloch sa zúčastnili všetci tí, čo majú do toho čo povedať. Na jednej strane to boli samotní potravinári a poľnohospodári, ktorí produkujú a vyrábajú. Na druhej strane to boli zástupcovia obchodných reťazcov jednak zahraničných, ale aj slovenských. Bola tam aj štátna ochrana, štátna inšpekcia a, samozrejme, všetci dotknutí a hľadali sme riešenia. A výsledkom toho boli po dvoch okrúhlych stoloch tri návrhy zákonov a dva, ktoré tu teraz prerokovávame, s tým, že teda jedná sa o novelizáciu zákona o cenách z roku, je to zákon 18/1996 zákon o cenách.
Čo týmto riešime a čo smeruje k tomu, že aby aký sme výsledok docielili? No tak snažíme sa v zásade suplovať úlohu vlády a hľadáme riešenia na to, a teraz predkladáme aj návrh, aby sa vytvorili kroky na to, ako znížiť ceny potravín. Chcem povedať, že pri tomto zákone z roku ´96, zákona o cenách, je zákon, ktorý umožňoval už od toho roku ´96 určitým spôsobom vstúpiť do cenotvorby, zasiahnuť do toho, hľadať riešenia. Je tam veľa možností, akým spôsobom štát prostredníctvom ministerstva financií mohol toto riešiť, ale, samozrejme, sa nič neudialo. Tak preto sme sa rozhodli novelizovať tento zákon a novelizujeme ho v zásade dvakrát s tým, že v tom jednom, v jednom, v jednej časti tej novelizácie zákona vraciame naspäť, vraciame naspäť to, čo sa nešťastne vypustilo prostredníctvom Sulíkovho kilečka. Podotýkam, že sa jedná o zachovávanie viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovarov v obchodných reťazcoch s tým, že toto vzišlo z okrúhleho stolu.
Možnože pán Viskupič po mne bude kritizovať, že to je zase nejaká navyše byrokracia, ale s týmto súhlasili na tom okrúhlom stole aj predmetné obchodné reťazce. Samozrejme, to uvítali potravinári, ale, samozrejme, štátna, Štátna obchodná inšpekcia, ktorá vítala tento krok, lebo hovorila, že to tu bolo vždy a vlastne je to povinnosťou obchodného reťazca. V zásade oni to aj tak stále zachovávajú, ale teraz to budú mať v zákone povinnosť na tri roky, kde môže potom štátna inšpekcia kontrolovať marže, nákladovosť a všetko, aby sa vedelo do toho nejako vstúpiť. Čiže vraciame, na jednej strane vraciame naspäť to, čo tam bolo a čo fungovalo a, podotýkam, súhlasia s tým všetci dotknutí.
Na druhej strane riešime, riešime aj pozmeňujúcim potom návrhom, ktorý predložím potom, riešime to, že vypúšťame z tohto zákona tú samotnú tabuľku, ktorú sme tam na začiatku do prvého čítania dali, ak by sme vypísali 31 základných potravín. Túto tabuľku dávame preč a na druhej strane presne definujeme povinnosť pre ministerstvo financií do 30 dní od schválenia tohto zákona s účinnosťou od 1. augusta 2023 vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín, ktoré sú presne špecifikované, vychádzajúc z miery inflácie ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, samozrejme kalkulácie nákladov, zisku a iných dokladov odôvodňujúcich v zásade výšku ceny, ktoré si vyžiada tento cenový orgán. To znamená povinnosť vykonať túto analýzu a na druhej strane pokiaľ sa zistia, a to sa zistia, lebo tie ceny sú vysoké, že je tu problém, tak v zásade sa navrhnú, navrhnú opatrenia, ktoré by sa mali následne bezodkladne predložiť potom vláde na schválenie.
To znamená, že na jednej strane je to veľmi dobrý krok a potom ešte druhý pozmeňujúci návrh vlastne k tomu druhému zákonu o cenách, ktorým hovoríme o tom, že vlastne tiež je o tom, že je povinnosťou vypracovať koncepciu cenovej politiky, je potrebné tam zabezpečiť informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien. Maximálna súčinnosť so Štatistickým úradom z hľadiska povinností dávať jednotlivé informácie. To znamená, že samotná novelizácia, dvakrát novelizácia tohto zákona má pomôcť k tomu, aby ste si to vedeli predstaviť, tí, čo nás sledujete, že my máme možnosť určitým spôsobom regulovať, zasiahnuť. Máme tu zákon o cenách.
Ale na druhej strane my týmto zákonom robíme to, že ukladáme povinnosť ministerstvu financií, keď nastane nejaká situácia, aká bola napríklad teraz, že bola 30-percentná potravinová inflácia, čiže o 30 % sa zvýšili ceny potravín. Tak je povinnosťou ministerstva financií do 30 dní vypracovať analýzu na základe všetkých týchto dát, ktoré si dá dohromady a zhodnotiť, že prečo nastala napríklad tá 30-percentná inflácia a navrhnúť kroky a riešenia na to, akým spôsobom znížiť túto infláciu a navrhnúť nejaké riešenia. Toto predloží napríklad vláde a vláda už potom na základe toho navrhne nejaké riešenia. Samozrejme tých riešení môže byť množstvo, ale samotný ten, tá podstata je to, že proste my tu máme nástroje a ministerstvo financií spalo, nespravilo nič vôbec. Sme sa tu tvárili a niektorí, bohužiaľ, kolegovia aj teraz sa tvária, ako keby tu tá inflácia nebola, že všetko je fantastické a všetko funguje a je úplne prirodzené, prirodzený taký rozdiel vnímania tohto.
Kolega Viskupič zo SaS-ky, keď bude vystupovať, tak pohľad SaS-ky je taký, že však trh všetko vyrieši, však sa to, nejako sa to tu uprace a tak nejako to bude fungovať. My zas hovoríme v SMER-e - slovenská sociálna demokracia, že proste pokiaľ nastane takáto situácia, a táto situácia nastala, tak štát do toho musí zasiahnuť. Tvrdá ruka, úloha štátu a, bohužiaľ, tohto, tohto sme svedkami a to jednoznačne treba povedať. To znamená, že máme tu túto novelizáciu, je to dvakrát novelizovaný zákon o cenách.
Pán predsedajúci, ja by som si dovolil teraz predniesť obidva pozmeňujúce návrhy, aj k jednému zákonu, aj k druhému zákonu.
Pozmeňujúci, pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Richarda Takáča a Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 1646.
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 2. znie:
Chcem sa spýtať, mám čítať aj tie všetky úvodzovky, bodky? (Reakcia z pléna.) Nie, nemusím, uhm, dobre.
"2. Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§23h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023.
Ministerstvo je povinné v lehote do 30 dní vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín25) vychádzajúc z miery inflácie, ekonomických oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov odôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán. Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde Slovenskej republiky na schválenie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
"25) Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.".
2. V čl. I bod 3. sa vypúšťa.
3. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.".
Toto je koniec prvého pozmeňujúceho návrhu k tlači 1646 a teraz by som si dovolil predniesť k tlači 1647.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Richarda Takáča k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1647.
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vypracováva koncepciu cenovej politiky, predkladá ju vláde Slovenskej republiky do desiatich mesiacov od jej vymenovania a zabezpečuje jej uskutočňovanie; ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov, vypracováva koncepciu cenovej politiky, predkladá ju vláde Slovenskej republiky a zabezpečuje jej uskutočňovanie,".".
2. V čl. I. bod 4 znie:
„4. V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť
a) podľa odseku 2 písm. d) až f) v oblasti cien potravinárskych výrobkov a na účely § 12 ods. 3 druhej vety môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť cien vybraných potravinárskych výrobkov, rozsah, spôsob ustanovenia a ostatné podrobnosti nevyhnutné pre určenie ekonomicky oprávnených nákladov u predávajúceho, ktorý predáva kupujúcemu vo výhodnejšom hospodárskom postavení,
b) predkladá správu s návrhom riešení na rokovanie vlády, ak nastane nežiaduci cenový vývoj pri predaji vybraných potravinárskych výrobkov konečnému spotrebiteľovi,".".
3. V čl. I bod 5 znie:
„5. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne v druhom štvrťroku správu za predchádzajúci kalendárny rok o cenovom vývoji, opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja, plnení koncepcie cenovej politiky, uplatňovaní tohto zákona a o návrhoch opatrení vo verejnej politike v oblasti cien.".
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.".
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. § 20 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Slovenská obchodná inšpekcia v súvislosti s výkonom cenovej kontroly podľa § 16 a s výkonom kontroly nad dodržiavaním cenových predpisov podľa osobitného predpisu19ab) spolupracuje s cenovými orgánmi, najmä
a) podieľa sa na vypracovaní a uskutočňovaní koncepcie cenovej politiky,
b) predkladá podnety na zlepšovanie právnej úpravy v oblasti opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a cenovej kontroly,
c) podáva návrhy na zdokonaľovanie informačného systému pre účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.".".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ab znie:
" 19ab) Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
5. Čl. II sa vypúšťa.
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. II.
V nadväznosti na vypustenie čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Zároveň to je už prečítaný celý pozmeňujúci návrh a zároveň ale žiadam, aby sa o bodoch 4 až 8 informácie výborov hlasovalo osobitne.
Skončil som, pán predsedajúci.
Ďakujem veľmi pekne.
21. 6. 2023 14:06:58 - 14:07:35 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dámy a páni, pod tlačou 1646 predkladáme vlastne v druhom čítaní novelizáciu zákona, a to č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. My vlastne riešime a snažíme sa riešiť hlavne analytickú časť z pohľadu ministerstva financií pri vysokých cenách a vysokej inflácii, ale v rozprave chcem vystúpiť ako prvý, čiže sa hlásim k slovu, kde chcem predniesť aj, predložiť aj pozmeňujúci návrh a chcem vás požiadať, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Ďakujem veľmi pekne.
14. 6. 2023 11:42:15 - 11:43:31 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán Mičovský, tak na jednej strane kvitujem, že ste si priznali chybu, len viete, treba si uvedomiť, že vy ako minister ste mali nejakú pozíciu v rámci OĽANO a vy ste začínali ako minister s tým, že prvá vaša tlačovka pri pláne obnovy a odolnosti bola – my chceme pre poľnohospodárov a potravinárov dve miliardy. Potom ste so mnou sedeli v diskusii a ste povedali, že ak to nebude jedna miliarda, odstúpite. A ste neodstúpili. Odstúpili ste až vtedy, keď vaša nominantka na Slovenskom pozemkovom fonde bola zatknutá, ale to je vedľajšie. Ale tu chcem povedať, že áno, tá realita je, že pre plán obnovy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, nevyrušujte, nemáte slovo.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
... že plán obnovy a odolnosti je veľká, jedna veľká nula a je tu výzva, že ak je možnosť využiť tieto finančné prostriedky a vrátiť ich naspäť pre poľnohospodárov a potravinárov zo strany úradníckej vlády, tak to treba využiť. Ale treba si uvedomiť, pán Mičovský, že ono je pekné povedať, že ste zlyhali, že bola chyba, len ten váš výsledok toho, že ste vybavili pre poľnohospodárov a potravinárov jednu veľkú nulu, sa bude niesť týmto rezortom až niekoľko období. To je totálne zlyhanie z vašej pozície. Vy ste mali buchnúť hneď na začiatku po stole, lebo realita je taká, že ostala jedna veľká nula.
Ďakujem veľmi pekne.
14. 6. 2023 11:30:26 - 11:40:30 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Vážený pán premiér, pani ministerky, páni ministri, tiež si dovolím vystúpiť k vysloveniu dôvery vláde Zuzany Čaputovej pána Ódora, ale, samozrejme, k programovému vyhláseniu vlády, ktoré nám bolo predložené. Myslím si, že predseda strany SMER – slovenská sociálna demokracia aj moji kolegovia jasne odkázali a povedali, aký je postoj našej strany, že nepodporíme programové vyhlásenie vlády. A sme v situácii, keď tu vidím, ako sa hádajú kolegovia z OĽANO so SaS-kou a je tu totálny chaos, ktorý tu prevláda, bohužiaľ, máme 14. júna a ja si myslím, že keby sme mali čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb, ktoré mohla pani prezidentka vypísať, resp. dať návrh, tak už sme mohli byť dávno po parlamentných voľbách, po predčasných parlamentných voľbách.
Čo sa týka nášho postoja alebo toho, že prečo nepodporíme programové vyhlásenie vlády, tak pokiaľ som mal informácie a Robert Fico sa zúčastnil rokovania s pánom Ódorom, tak hovoril o tom, že bolo by dobré, keby napríklad v programovom vyhlásení vlády bolo to, že vláda pomenuje tú situáciu, kde sa Slovensko momentálne nachádza po rokoch ničenia tejto koalície, ktorá sa nachádza v tomto pléne, za tri a pol roka. Ja by som len pár faktov, ktoré je potrebné spomenúť, a to je to, že predchádzajúca vláda Hegera a Matoviča hovorila o tom, ako fantasticky máme financie, ktoré tu sú úžasné, najlepšie za predchádzajúcich pomaly 30 rokov, a potom príde úradnícka vláda, ktorá pomenuje reálny stav verejných financií, kde sa nachádzame.
Nachádzame sa v stave, kde sú najhoršie verejné financie. Dnes sa dozvedáme informáciu o tom, že Slovensko ako krajina má najvyšší deficit v rámci Európskej únie zo všetkých členských štátov Európskej únie. Dlh narástol zo 48 % na 57,8 %, má postupne ešte narásť až na úroveň 60 %. Za vlády Hegera a Matoviča narástol verejný dlh o skoro až 20 miliárd eur. Nachádzame sa v situácii, že v rámci Európskej únie sme po Bulharsku druhá najhoršia krajina v rámci životnej úrovne. Reálne mzdy minulý rok klesli o 4,5 % a paradoxne v roku 2019 za vlády SMER-u stúpali o 5 %. Sme štvrtí najhorší na svete, na svete z hľadiska zhoršenia podnikateľského prostredia. Nehovoriac o energetike, kde je pre mňa úplne zvláštne, lebo keď sa nad tým zamyslím sedliackym rozumom, a to vláda Hegera a Matoviča úplne zlyhala, kde Slovenské elektrárne, kde má podiel aj štát, dokážu vyrobiť elektriku, kde sme už momentálne sebestační vo výrobe elektrickej energie za 400 eur megawatt a my to nakupujeme za 500, za 600, kde veľakrát, bohužiaľ, aj v dnešnej dobe ešte napríklad veľa potravinárov má zazmluvnené zmluvy a postavenú úroveň na výške elektrickej energie niekde okolo 500 euro. Tu napríklad musím povedať, že vláda Hegera a Matoviča napríklad v poslednom kvartáli nerobila žiadne kompenzácie pre podnikateľov. Je kopec podnikateľských subjektov, ktoré museli skončiť a zavreli svoje prevádzky tým, že vláda nedostatočne kompenzovala vysokú cenu elektrickej energie.
Keď som mal možnosť chvíľu počúvať pani Remišovú, bývalú vicepremiérku, ktorá mala na starosti eurofondy, a keď som videl, ako v diskusiách ona ukázala tie svoje grafy ako fantasticky čerpajú eurofondy, ako nám ani jedno euro neprepadne a potom príde vláda pána Ódora, ktorá reálne pomenuje stav, že pri najlepšom možnom nastavení všetkého nám prepadne iba 800 miliónov euro. Možnože to bude vyše miliardy. To znamená, že toto je reálny stav, ktorý treba pomenovať. Z plánu obnovy a odolnosti, však teraz sme sa dozvedeli, že Rázsochy sa nebudú stavať, ja si myslím, že ešte v dnešnej dobe asi jediný Heger, ktorý si ešte stále myslí, že ešte tie Rázsochy by sa mohli z toho postaviť, aj keď tá realita je úplne, úplne iná. Dozvedáme sa informácie o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa za prvý kvartál má nedoplatok alebo teda chýbajú jej 50 miliónov euro. Nehovoriac o životnom prostredí, kde za vlády Hegera a Matovičova, Matoviča, riadenia zo strany pána Budaja životné prostredie ovládol totálne tretí sektor a mimovládne organizácie. Však sme to mali vidieť možnosť pri predkladaní jednotlivých zákonov nielen z pohľadu vlády, ale hlavne poslaneckých návrhov, ktoré podsúvalo ministerstvo, ktoré sa tu prejednávalo bez akejkoľvek odbornej diskusie. Som rád, že veľa z nich sa podarilo zastaviť, ale ten tlak tretieho sektora a mimovládnych organizácií neskutočne išiel.
Ja by som ale chcel sa možno troška povenovať viacej skôr kapitole pôdohospodárstva a potravinárstva, nakoľko sa odborne a profesne venujem hlavne, hlavne pôdohospodárstvu, kde musím ale zhodnotiť, že z hľadiska programového vyhlásenia vlády a tejto kapitoly sa nenachádza vôbec nič, čo sa týka riešenia vysokých cien potravín a vysokej inflácie, ktorá nás trápi a bola na úrovni niekde okolo 30 %. To, že, ja to poviem takto, že my sme v zásade pred asi možno niekoľkými mesiacmi, ale prvýkrát sme zvolali mimoriadnu schôdzu v roku 2021, kde sme chceli riešiť vysoké ceny potravín, tak nakoniec sme prišli s tým ako opozičná politická strana, ktorá v zásade začala suplovať úlohu vlády a začala ju suplovať v tom, že sme začali zvolávať okrúhle stoly pri vysokých cenách potravín a začali sme na tieto okrúhle stoly zvolávať a sedeli sme tam spolu so všetkými zainteresovanými vrátane poľnohospodárov, potravinárov, boli tam slovenské, zahraničné reťazce, štátna obchodná inšpekcia, kde sme chceli rozprávať o tom a hľadali riešenia na to, ako riešiť tieto vysoké ceny. Samozrejme, na základe dvoch okrúhlych stolov vzišli z toho tri zákony, ktoré toto plénum väčšinou už v prvom čítaní schválilo, a my sme požiadali vládu vtedy ešte Hegera a Matovičova, Matoviča, aby toto, tieto zákony predložila ako vláda sem do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Sme vedeli, že v tejto veci nič nespravia, lebo však v zásade za tri roky fungovania, čo sa týka vysokej inflácie a cien potravín, nespravila vláda Hegera a Matoviča vôbec, ale vôbec nič. Pamätáme si iba najprv nejaký marketingový ťah v prvom rade, kde zastropovali marže 13 potravín, aj to všetci dobre vieme, že to tak vôbec nebolo, a potom prišli s veľkolepým plánom ako za... zastropovali ceny 400 potravín, kde pri 400 potravinách už o týždeň to nebola pravda, lebo však sme si v rôznych iných reťazcoch nakúpili tie potraviny veľakrát možnože aj o polovičku lacnejšie. Čiže nespravili nič, čiže z našej strany bol predpoklad, že ani nepredložia sem do parlamentu skrátené legislatívne konanie na tieto tri zákony.
Potom prišla vláda pána Ódora, kde sme teda požiadali tiež ako strana SMER – slovenská sociálna demokracia o to, aby, aby predložili do parlamentu skrátené legislatívne konanie týchto troch zákonov, ktoré už prešli v prvom čítaní, a žiadali sme ich hlavne z toho dôvodu, aby na jednej strane sociálna, Sociálna poisťovňa a zamestnávatelia sa vedeli pripraviť na to, nachystať z hľadiska odpustenie sociálnych odvodov a na druhej strane aj z hľadiska zákona o cenách, aby vedelo ministerstvo financií sa pripraviť z hľadiska analýzy, vypracovania analýzy na to, že prečo sú také vysoké ceny, a navrhnúť nejaké riešenia. Tento krok zo strany pána Ódora neprišiel, nepredložili do parlamentu skrátené legislatívne konanie, aspoň nám mohli odpísať, že teda nemajú záujem toto predkladať, ale neprišla žiadna odozva.
No a v programovom vyhlásení vlády, čo sa týka rezortu pôdohospodárstva, pri veľkej inflácii cien potravín sme sa dočítali to, že v zásade tiež pán minister Bíreš v zásade zopakoval to, čo sme robili my, a to, že zorganizoval asi, ak si dobre pamätám, dva okrúhle stoly, kde tiež si zavolal všeckých dotknutých zainteresovaných, ale realita je žiadna, nič. Žiadna pomoc pre poľnohospodárov a potravinárov. Samozrejme, že my sa môžme baviť o procesoch, ktoré sú aj v PVV-čku, ale to sú všetko strednodobé a dlhodobé procesy. Toto všetko, musí prísť nová vláda po 30. septembri, ktorá tieto procesy musí nastaviť tak, aby sa začala zvyšovať potravinová sebestačnosť, ktorá je teraz na úrovni, domáca, niekde na úrovni okolo 40 %. To znamená, že my sme mali očakávania, že jedno z tých, čo najviac trápi, je, samozrejme, sú vysoké ceny potravín, že vláda, úradnícka vláda pani prezidentky príde s niečím, s niečím tým rýchlym, že by mohli niečo pomôcť. Počúvame tu o nejakých šekoch alebo nejakých poukážkach pre určitú vybranú skupinu ľudí, asi ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, ale to nie je pomoc. Tá 30-percentná inflácia tu nebola. To tu je prvýkrát. To sa dotýka aj, aj strednej vrstvy, aj ľudí, to by musela byť širšia pomoc. To znamená, že neprišla vláda s ničím. Preto aj to je hlavný dôvod, prečo nemôžme podporiť programové vyhlásenie vlády a vysloviť dôveru vláde pána Ódora.
No a, samozrejme, jednak žiadna pomoc pri cenách potravín, ale na druhej strane máme ešte napríklad aj plán obnovy, odolnosti, kde poľnohospodári a potravinári pri nastavení tu sediaceho exministra pána Mičovského dostali jednu veľkú nulu a, samozrejme, na druhej strane ešte informáciu od pána Ódora, že nám prepadne 800 miliónov euro. Ja vyzývam aj pána Ódora a predstaviteľov úradníckej vlády, nech spravia všetky kroky preto, aby jednak či z ešte starého programovacieho obdobia z eurofondov, ale, samozrejme, aj možno nejaké presuny v rámci plánu obnovy a odolnosti sa použili finančné prostriedky na to, aby išlo konečne aj medzi, finančné prostriedky medzi poľnohospodárov a potravinárov. Je potrebné využiť tieto finančné prostriedky, poľnohospodári a potravinári sú nachystaní, operatívne, čo najrýchlejšie tieto prostriedky vedieť využiť na prospech z hľadiska modernalizácie, samozrejme, že to nebude mať efekt z hľadiska cien potravín okamžitý, ale postupne to môže mať strednodobý a dlhodobý. Takže chcem vyzvať pána Ódora.
Ďakujem veľmi pekne.
13. 6. 2023 13:35:35 - 13:36:32 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Žiadam, dávam procedurálny návrh, žiadam termínovať tlače 1647, 1646, 1648 na stredu 21. 6. 2023 o 14. hodine a na tlače 1647 a 1646, čo je zákon o cenách, žiadam zlúčiť rozpravu.
Odôvodnenie: Jedná sa napríklad aj o zákon o sociálnom poistení, kde na základe konsenzu a dohody aj so Sociálnou poisťovňou na základe tohto zákona spolu s potravinármi a poľnohospodármi na základe pomoci pre ľudí z hľadiska vysokých cien chceme vytvoriť čo najväčší priestor časový, čo si vyžaduje aj Sociálna poisťovňa a, samozrejme, aj zamestnávatelia z pohľadu toho, aby sa pripravili na tento systém z hľadiska odpustenia sociálnych odvodov.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 5. 2023 18:14:06 - 18:15:43 90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Chvalabohu, už bývalý minister životného prostredia pán Budaj, no všetci dobre vieme, že vás kompletne riadi tretí sektor a mimovládne organizácie a to ste preukázali aj pri tomto schvaľovaní. Budem očakávať, či niekto z tých šestnástich, ktorí sa prihlásili do faktickej, reálne vystúpi na vašu obhajobu. No vy ste to tak napriamo povedali, úplne na hulváta, vám nejde o žiadnu ekológiu, vám ide o boj proti Rusku. To je jednoznačné. Ja som pochopil aj z toho, že v zásade ako ste spojili pekne Putina so SaS-kou, že v zásade asi Putin volal pánovi Sulíkovi, nech to sem predložia, aby to nejakým spôsobom tu vyriešili. No keby to bolo na vás, pán Budaj, tak na Slovensku máme jednu veľkú prírodnú rezerváciu, všecko sa tu zruší, budeme tu kŕmiť medvede mrkvami a všetko tu bude fantasticky fungovať. My dobre vieme, že pán Kiča, ktorý tam bol a ktorý hlasoval za to na tom výbore, je proste právnik z občianskeho združenia BROZ-ka cez tretí sektor, mimovládna organizácia. Toto je váš primárny cieľ. Vy ste všetko porušili, vy dávate niečo viacej, ako máte. Výbor rozhodol, vy ste sa mali toho držať, ale váš pohľad je úplne zvrátený a skreslený a pracujete proti záujmu Slovenska, proti občanom Slovenskej republiky a ja si osobne myslím, že to bude mať toto celé aj trestnoprávnu dohru.
Ďakujem pekne.
10. 5. 2023 15:00:00 - 15:15:19 90. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne. Začnem pánom Pročkom.
Pán Pročko, ja neurážal som tých pánov hore, ale zastupujú skupinu asi sto, sto nejakých členov alebo poľovníkov. Myslím si, že porovnávať ich so 60-tisíc, že sa asi nedá.
Čo sa týka pána poslanca Pročka, pre mňa je to narušený psychiatrický pacient, kriminálnik, bitkár, ktorý bol potvrdený viackrát, klamár. A, pán Pročko, vy ma tak môžte poučovať jedine v tom kotúle vpred a vzad, tak keď bude o tomto, tak potom sa môžme o tom rozprávať.
Čo sa týka, pani Halgašová, ako od teba hovoriť o nejakom povinnom členstve a o nejakej akceptácii viacerých organizácií, však bola si to ty, ktorá na základe spolupráce s jedným oligarchom ste sa odčlenili od SPPK a vytvorili si vlastnú komoru, lebo ste sa chceli uspokojovať v rámci inej organizácie, lebo nedostali ste priestor v rámci komory SPPK.
Samotný zákon, ktorý tu je, dámy a páni, je práveže zákon pre oligarchov a špekulantov.
No a čo sa týka, pán Kuriak, ja som všetkými desiatimi za to, a s tým nesúhlasím ani som nikdy s tým nesúhlasil, aby jeden jednotlivec alebo nejaké skupiny mali viacero poľovných revírov. Ja s tým nesúhlasím, ja viem, ako to funguje, že si o... vystrieľajú si, ulovia si len trofejovú zver a tá takzvaná holá, tie všetky ostatné zvery veľakrát sú len vykázané, a preto sú aj tie vysoké počty, počty zveri, ktorá je reálne vysoká, ale to nerieši tento zákon. Tento zákon je vypichnutý, tu je pár sprostostí, ktoré tu rieši. My musíme spraviť totálnu novelizáciu zákona, ktoré musí byť, musí to byť vládny návrh a nie tu proste veci, ktoré príde pán Fecko. Pán Fecko mal možnosť, pán Pročko tu niečo vykrikuje, že on by od začiatku, by od začiatku, a čo neoslovil pána Fecka, pána Mičovského, boli, boli, boli mini... bol minister, bol štátny tajomník. Mohli sme po dvoch rokoch schvaľovať novelizáciu. Pred... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 5. 2023 14:30:00 - 14:45:20 90. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dáma a páni, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Máme tu zákon o poľovníctve a začnem tak tematicky, akože priamo aktuálne k tejto, k tomuto, k tomuto zákonu, že, pán Fecko, po tom, čo ste predniesli v tomto zákone už v prvom čítaní, sa hovorí tak, to mi jeden pán povedal, že ani divá sviňa tomu nerozumie. Po tom vašom prejave už ani dve svine tomu nerozumejú a to je pre mňa taký typický príklad takého, takého divinového gulášu, ktorý ste nám tu predniesli v tej vašej rozprave a pri tom vašom pozmeňujúcom návrhu. (Reakcia z pléna.)
Dámy a páni, máme tu poslanecký návrh pána poslanca Fecka, Pročka, Kučeru. Je to zákon o poľovníctve a ja poviem, že, pán Fecko, ak si spätne do minulosti spomeniem, tak v roku 2020 ste nastúpili ako štátny tajomník na ministerstvo pôdohospodárstva s pánom Mičovským. Asi rok a pol ste tam vydržali. A ja si kladiem otázku, že pri tom vašom programovom vyhlásení vlády a pri tom za rok a pol vo vláde ako aktívne pôsobiaci štátny tajomník, čo ste spravili pre zákon o poľovníctve? No nespravili ste vôbec nič! Jediné, čo ste teraz spravili, je, ako poslanecký návrh ste sem predložili novelizáciu tohto zákona, čo je úplná jedna čistá katastrofa. A tu treba povedať na začiatku, že zákon o poľovníctve z môjho pohľadu, osobne si myslím, že je potrebné novelizovať, je potrebné pristúpiť k tomu, aby sme spravili úpravu, aby sme možno aj nastavili určité procesy a systémy fungovania na 21. storočie a na to, ako aktuálne si vyžaduje situácia, ale určite nie, dámy a páni, poslaneckým návrhom.
Ja neviem, vidíte tu ministra pôdohospodárstva? Vidíte tu nejakú odbornú širokú verejnosť? Zástupcov? Zástupcov komory? (Reakcie z pléna.) To nie sú pre... to sú, to je skupina, ktorá je od vás. Ja tu vo svojom vystúpení poviem a ja neviem, my sme tu prejednávali petíciu poľovníkov, relevantných skupín, kde podpísalo asi 150-tisíc ľudí túto petíciu. Kde sú tí ľudia? No, nie sú tu, lebo vedia o tom, že... (Reakcia z pléna.)
Pán podpredseda... (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko, upozorňujem vás, aby ste... (Povedané súbežne s rečníkom.)

Takáč, Richard, poslanec NR SR
... môžte upozorniť kolegu, dáva to tu už vpred a vzad, aby tu nevykrikoval.(Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Takáč.
Pán poslanec Pročko, upozorňujem vás, aby ste nevyrušovali toho, ktorý...

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Kľud, kľud. (Reakcia z pléna.) Šialené, šialené.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ešte raz vás upozorňujem, pán poslanec Pročko, v opačnom prípade vás vykážem z rokovacej sály!
Pán Takáč, nech sa páči, pokračujte.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
My sme si zvykli, že pán Pročko chodí po Slovensku a po jednotlivých okresoch a zisťuje na poslancov Národnej rady, hlavne teda z opozície, rôzne informácie.
Pán Pročko, viem všetko, nebojte sa, mám k tomu aj relevantné podklady, budete prekvapený pred parlamentnými voľbami, keď toto všetko vytiahnem. Ale to je vedľajšie, lebo tu máme zákon o poľovníctve.
Však vieme, že pán Pročko bil určitých ľudí a hlavne, však si to prezentoval, pán Suja, takže toto je zrejmé, ale to je vedľajšie.
Máme tu zákon o poľovníctve, ktorý osobne si myslím, že ako som povedal, je potrebné novelizovať, ale určite nie poslaneckým návrhom, ktorý nám tu predniesol pán poslanec Fecko.
15. decembra 2022 padla vláda. Tá vláda bola v demisii, odvolaná. Už aj tá padla. Čakáme na úradnícku vládu. Nevieme, aký bude minister. Lebo minister pôdohospodárstva končí. A kde sú všetky tieto, títo relevantní zástupcovia? Zmena zákona o poľovníctve, novelizácia by mala byť vládnym návrhom, návrhom ministerstva pôdohospodárstva, kde je možné tento zákon pripomienkovať z pohľadu odbornej, laickej verejnosti, všetkých dotknutých i naprieč celým Slovenskom, a nie poslaneckým návrhom.
Poviem na začiatku, že strana SMER – slovenská sociálna demokracia nezahlasuje za tento zákon. Bude hlasovať proti, tak ako bude hlasovať aj proti každému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý bude predložený pri tomto zákone, tak ako napríklad predniesol pán, pán Fecko. Čiže za stranu SMER – slovenská sociálna demokracia chcem povedať širokej verejnosti, ktorá nás aj sleduje, my nezahlasujeme za túto novelizáciu zákona, ale sme si vedomí aj toho, že treba tento zákon novelizovať a je potrebné, aby to robil, aby to robilo ministerstvo, aby to robilo riadnym pripomienkovým konaním.
Koaliční poslanci majú nejaké akési zdravotné problémy, lebo tu tak postupne vyhukujú, vykrikujú, hmkajú, asi sa nevedia s tým stotožniť, ale vidím, že sa to uberá troška iným, iným smerom. To znamená, že padá vlá... padá vláda, skončilo to celé, je totálny nezmysel riešiť tento zákon takýmto poslaneckým návrhom. My nezahlasujeme za, budeme hlasovať proti a môžem uistiť kolegov všetkých, že keď bude strana SMER – slovenská sociálna demokracia po parlamentných voľbách, predčasných parlamentných voľbách súčasťou vlády, tak tento zákon, keby prešiel, tak ho zmeníme, ale zmeníme ho tým spôsobom, že budeme tlačiť na ministerstvo pôdohospodárstva, aby predložilo riadnu, poriadnu novelizáciu tohto zákona, ktorá bude odkomunikovaná hlavne s celou širokou verejnou odbornou verejnosťou a nie takýmto vytrhnutím určitých špecifických vecí v rámci tohto zákona.
K samotnému zákonu predloženému zo strany pána Fecka. Samozrejme, že si všetci uvedomujú, že ide o opätovný pokus zrušiť poľovnícku, poľovnícku samosprávu reprezentovanú Slovenskou poľovníckou komorou. Ja viem, že OĽANO malo pred voľbami určité také vyhlásenia, by som povedal, s určitými, určitou skupinou pár jednotlivcov, ktorí tvrdili, že teda zastupujú to, tú relevantnú skupinu poľovníkov, čo je úplný nezmysel, lebo pokiaľ ja viem, tak tá relevantná skupina je 60-tisíc poľovníkov, ktorí, ktorí, ktorí spolu so svojimi ďalšími podpísali, ja neviem, 150-tisíc podpísalo túto petíciu, ktorú sme tu prerokovávali, všetci si to pamätáte, lebo nás tu bolo pár, ktorí sme o tom diskutovali. Takže vieme, že tak ako sa pán Mičovský s pánom Feckom uväzovali s tými tzv. poľnohospodármi pred voľbami tuto pod hradom, tak toto je taký istý proces a tiež budú všetci prekvapení, keď k tomu spravíme tlačovú konferenciu.
To znamená, že ide o zlikvidovanie sloven... Slovenskej poľovníckej komory a ja predpokladám, že sú tam asi riešené individuálne záujmy niektorých jednotlivcov. A samozrejme, je pre mňa nepochopiteľné, že keď zrušíme túto komoru a tieto kompetencie presunieme na štát, na okresné úrady, odkiaľ štát bude brať na to ľudí, financie a ďalšie veci. Samozrejme, doteraz to platili v poplatkoch poľovníci na základe členských poplatkov a odteraz to budú platiť občania Slovenskej republiky ako daňoví poplatníci.
Predkladateľom vadí, že Slovenská poľovnícka komora odbremenila štátnu samosprávu tým, že napríklad vydáva poľovné lístky, organizuje a vykonáva skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok, organizuje chovateľské prehliadky, kynologické podujatia, kontrolné streľby a tak ďalej. Toto všetko si SPK financuje z vlastných zdrojov, ktoré, ktoré vyzbiera. Áno, samozrejme, páni, od ľudí. A teraz to budú platiť všetci občania Slovenskej republiky, aj tí nie sú, ktorí nie sú poľovníci. (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nediskutujte s návštevou.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Tak nech nevykrikujú tu páni hore, ktorí sú tam.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) A poprosím na balkóne, aby ste zachovali pokoj a nevyrušovali rokovanie Národnej rady.
Nech sa páči, pán poslanec.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
To znamená, že je to nespochybniteľné, že vlastne sa na to zložia všetci daňoví poplatníci. Ide o spochybnenie jednotnej poľovníckej samosprávy. Samozrejme, že to tejto určitej minimálnej, pár desiatok ľudí, tejto skupine vadí, ktorí riešia podľa mňa, osobne si myslím, že hlavne svoje osobné záujmy, a preto chcú zlikvidovať túto, túto jednotnú poľovnícku komoru. Asi im vadí aj to, že je, v rámci poľovníckej jednotnej komory je určitá disciplína v oblasti napríklad aj konaní, ktoré tam prebiehajú disciplinárne konania, kde tiež odbremeňuje táto komora štátnu samosprávu. Inak by samospráva bola zavalená stovkami, stovkami rôznych priestupkových konaní.
Podľa značnej časti odbornej verejnosti a držiteľov poľovných lístkov by sa kompetencie komory mali vrátiť štátu a zároveň by sa dať, mal dať priestor aj ďalším poľovníckym organizáciám, pán Fecko. V oblasti poľovníctva sú považovaní za odborníkov tí, ktorí podpísali tú petíciu. Už som povedal, že sme ju tu prerokovali, Poľovníctvo má zmysel, za zachovanie organizovaného poľovníctva, ktorú podpísalo, podotýkam, presne asi 153-tisíc občanov a teda boli to najmä poľovníci a zástupcovia ich rodín. To, že poľovnícka organizácia je zakotvená v legislatíve väčšiny krajín v Európe.
Pre tých, čo nevedia, tak uvádzam, že problematikou povinného členstva v SPK sa zaoberal aj Ústavný súd, ktorý nálezom zo 16. marca 2016 konštatoval, že právna úprava postavenia SPK a povinného členstva v nej je ústavne komfortné a že je vo verejnom záujme regulovať poľovnícke činnosti prostredníctvom tohto samosprávneho subjektu, ktorý združuje všetky osoby vykonávajúce takúto činnosť. Je presne jasné, že predkladatelia týmto návrhom vôbec nereflektujú na požiadavky relevantnej časti odbornej a laickej verejnosti, ale že iba plnia politický záväzok, ktorý som už spomínal, ktorý hnutie OĽANO pred voľbami 2020 dalo marginálnej skupine držiteľov poľovných lístkov, ktorí nereprezentujú ani promile z viac ako 60-tisíc poľovníkov.
Predkladatelia pri tom zavádzajú aj v iných proklamovaných tvrdeniach. Najvážnejšie klamstvo je v doložke vybraných vplyvov, kde tvrdia, že návrh nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy. No, ja neviem, však asi si všetci pozrieme, že keď stiahnete kompetencie a presuniete ich na štát, tak asi to bude mať nejaké náklady. Pýtam sa preto, že kto z čoho zaplatí nových pracovníkov okresných úradov, ktorí by museli vykonávať činnosti, ktoré sa predloženým návrhom majú SPK odňať. Z čoho sa zaplatí nový softvér, hardvér potrebný na vydávanie poľovných lístkov napríklad, ako budú štátni úradníci poľovné lístky vypisovať, či ich budú vypisovať ručne, ako to robili predtým, ako túto agendu, dokým neprevzalo SPK.
Myslím si, že tento zákon, ktorý je tu predložený a je to poslanecký návrh, je to politické rozhodovanie. To nemá tu žiadne racio. Toto neni o tom, že či to pomôže, nepomôže. My chceme pomôcť. My chceme novelizovať zákon, ale nie takouto cestou, ako to robia títo traja páni. Na základe tohto zákona, ešte keď som videl napísaného na tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šíbla, tak ja si myslím, že pre všetkých poľovníkov a lesníkov musí byť úplne evidentné a zrejmé, čo zas, čo za novelizáciu to je, keď je tam treťosektorový aktivista z mimovládnych organizácií, ktorý prelieva desiatky až stovky miliónov eur na dotáciách na nezmyselných projektoch, je podpísaný pod týmto, pod týmto pozmeňujúcim návrhom, čo sa bije spolu s tou ideou toho celého, ako to má fungovať.
Takže, dámy a páni, ako som povedal, poviem aj na záver, strana SMER – slovenská sociálna demokracia nezahlasuje za tento zákon, bude hlasovať proti, tak ako aj pri predložených pozmeňujúcich návrhoch. V prípade, že sa vám politicky, politicky podarí o jeden, o dva, o tri hlasy tento zákon schváliť, tak uisťujem širokú verejnosť, že to bude jeden z prvých zákonov, ktorý sa zmení, opraví po najbližších predčasných parlamentných voľbách.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 12:34:29 - 12:38:04 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, v prvom rade by som chcel poďakovať za veľmi konštruktívnu diskusiu k tejto téme, čo sa týka cien potravín, myslím si, že od rána od deviatej veľmi dobrými vystúpeniami kolegov aj niektorých z koalície. Zhodnotili sme a zhodnotili to aj poslanci koalície, že tie vysoké ceny sú tu a treba ich riešiť. Realita je tá, že reálne v tom, pri tých cenách sa nejakým spôsobom nepomohlo, ale, samozrejme, to vyžaduje viacerých kro... viacero krokov, ktoré treba zrealizovať. Je úplne legitímne, že máme my iný pohľad v strane SMER – slovenská sociálna demokracia na to ako napríklad pán kolega Viskupič z SaS, kde my hovoríme o tom, že štát má byť silný proste, suverénny, má vstúpiť do určitej regulácie, pokiaľ klasický štandardný trh a normálne nejaká, nejaký spôsob zlyhal. A tuto, bohužiaľ, je zlyhanie. To by som mohol o elektrine a o burze, ktorá zlyhala, tiež hovoriť veľmi dlho, ale je to náš pohľad. My by, my proste by sme to už dávno riešili a zasiahli do toho z pohľadu silného štátu.
Samozrejme, hovoril pán Viskupič aj o tom, že to môže ísť na úkor napríklad aj kvality potravín. No, však my sme tu mali v minulosti za nás, kde sme začali riešiť dvojitú kvalitu potravín, kde sme zistili, že v Nemecku proste ten istý výrobok obsahuje, má úplne iné zloženie ako na Slovensku, a zistili sme, že sme sa, v zásade občania Slovenskej republiky boli takými druhoradými občanmi Európskej únie, keď sa sem dovážali nekvalitnejšie potraviny toho istého druhu.
A úplne také zhrnutie, no samozrejme, my vieme, že jedným opatrením nevyriešime to rapídne zvyšovanie cien potravín, ale to musí byť sumár rôznych, by som povedal, krokov a riešení, ktoré treba riešiť. Jednak sú to sociálne odvody, kde teda som rád, že aj pán kolega Viskupič povedal, že je to určitým spôsobom dobré riešenie, to znamená, že napríklad riešime to odpustenie polročné sociálneho poistenia pri zamestnancoch v potravinárstve. Ďalší krok máme napríklad rozšírenie zoznamu potravín dépeháčky 10 %, rozšírenie tohto zoznamu. Samozrejme, ďalší krok môže byť zníženie pri nejakom základnom zozname potravín, na pol roka znížime dépeháčku na 3 %. Samozrejme, ďalší krok by bol viacej finančných prostriedkov zo strany štátu pre potravinárov a poľnohospodárov. Ďalej napríklad, čo zvyšovalo veľmi ceny a to nielen tu, boli samotné vysoké ceny elektrickej energie, kde zlyhala burza v Lipsku a proste neúmerne, keď vyrobíme za 40, tak nemôžme ich nakupovať za 500. Vieme, že potravinári a poľnohospodári sú zahrnutí v kritickej infraštruktúre, tak ich možnože dostať do štádia, že budú mať regulovanú cenu, tým pádom nižšie náklady, pomôžeme, ďalší krok.
Samozrejme, aj spomínaný zákon z ´96., zákon o regulácii cien nejakým spôsobom. My hovoríme o tom, že treba spraviť analýzu, ministerstvo financií, a nastaviť nejaké riešenia. Tých spôsobov, samozrejme, je mnoho, veľa, ale my musíme nejako začať a my sme začali tým, že sme predložili tri zákony do Národnej rady, ktoré reálne toto celé môžu naštartovať plus k tomu môžu byť nastavené ďalšie rôzne formy, akým spôsobom do toho štát, vláda môže pristúpiť, ale sme na začiatku.
Chcem poďakovať za konštruktívnu diskusiu a chcem apelovať aj na kolegov z koalície, aby tieto tri zákony podporili. Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 11:25:03 - 11:26:52 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Viskupič, no, ja si myslím, že na základe toho stretnutia, ktoré bolo, ten okrúhly stôl, kde vzniklo a vzišlo teda to, že treba zaviesť túto evidenciu, tak, samozrejme, my sa dotýkame hlavne veľkých obchodných reťazcov, ktoré musím povedať, že nemali s tým žiaden problém. Práveže povedali, že úplne, je to úplne v poriadku, a práveže povedali, že ony tú evidenciu aj majú a dodržujú aj niekoľko rokov, samozrejme, že ony to robia, len samozrejme, že teraz štátna obchodná inšpekcia pri prípadne nejakej kontrole nemôže požadovať tieto dokumenty, lebo môže povedať obchodný reťazec, ja nemám zo zákona povinnosť to zachovávať, túto evidenciu, tým pádom to nebude mať. Samozrejme to, že budeme zachovávať túto evidenciu tri roky, je veľmi dobrý, pozitívny krok hlavne pri tých reťazcoch, však ja som to rozprával aj vo svojej rozprave, ktoré mali napríklad jeden za rok 2021 8,9-percentný čistý zisk. Proste to sú enormné zisky a ja si myslím, že úloha silného štátu je v týchto ťažkých situáciách pri tak vysokej inflácii potravinovej 30 % určitým spôsobom vstúpiť do toho. Samozrejme, je to ale na základe tohto zákona pri vytvorení analýzy a na základe zákona navrhnúť rôzne riešenia. To riešenie nemusí byť stropovanie predajných cien, toto nemusí byť toto riešenie, nikto o ňom ani nehovorí, možnože sú niektorí, ktorí hovoria, my o tom nehovoríme.
A na druhej strane ešte pán Kuriak, ktorý začal, teda povedal tiež svoju faktickú, pochopil som to tak, že teda, pán Kuriak, hovoríte, že áno, je tu vysoké ceny, sú tu vysoké ceny, treba to riešiť, tak pevne verím, že teda výsledok bude ten, že zahlasujete za tieto zákony.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 10:52:32 - 10:52:34 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Dámy a páni, predmetný zákon 18/´96 už druhýkrát tento deň predkladáme, ale tento zákon obsahuje dve novelizácie, ale ja by som skôr chcel začať túto rozpravu takým zhodnotením celkovej tej situácie.
Aktuálne všetci dobre vieme, že ceny potravín na Slovensku sú dvojnásobne vyššie. Jednak inflácia na Slovensku, čo sa týka potravín, je na úrovni 30 % a v rámci, v rámci eurozóny je na úrovni 15 %, čiže dvojnásobná, dvojnásobná inflácia na Slovensku. Na druhej strane potom je celková inflácia, ktorá je na Slovensku okolo 15 %, ale v rámci Európskej únie je niekde na úrovni sedem, sedem-osem percent, čiže o polovičku. Čiže, bohužiaľ, jak sa hovorí, sme premiantom, ale v tom zlom slova zmysle, že na Slovensku občania platia dvakrát viacej ako ostatní, ostatní občania v rámci Európskej únie.
Ak si dobre pamätáte a pozreli by ste si rast tej inflácie v porovnaní v predchádzajúcich rokoch, tak tá inflácia začala rásť tak rapídne v októbri 2021. Odvtedy proste ide hore, hore, hore, jednak celková inflácia, ale aj inflácia potravinová. A potom si pozrieme, môžme si pozrieť históriu, archív rokovania Národnej rady a vrátime sa do septembra 2021, kde strana SMER – slovenská sociálna demokracia prvýkrát zvolávala mimoriadnu schôdzu, kde chcela hovoriť o rapídnom zvyšovaní cien potravín. A potom sme tých schôdzí do aktuálneho stavu predložili vyše desať, alebo koľko ich bolo, už som ich, už sme ich aj prestali počítať, kde sme v konečnom dôsledku na začiatku zvolávali schôdze, kde sme chceli počuť od vlády Slovenskej republiky, že čo ide robiť s týmto rapídnym zvyšovaním cien potravín. Samozrejme, tam bola elektrická energia a iné energie a tak ďalej, a to boli prvé schôdze. Samozrejme, že vládna koalícia nám každú schôdzu zarezala a neotvorila nám ani jednu.
A potom sme pristúpili k tomu, že sme začali zvolávať mimoriadne schôdze, kde sme začali ponúkať riešenia vláde Slovenskej republiky. To bolo asi niekedy, mám pocit, že v polovičke, polovičke roku 2022, kde už schôdze boli o tom a uznesenia v rámci týchto mimoriadnych schôdzí boli o tom, že nieže chceme počuť, čo ide robiť vláda Slovenskej republiky, ale išli sme k tomu, že sme dávali návrhy riešení. Si pamätám to jedno uznesenie, kde bolo asi deväť opatrení, ktoré sme navrhovali v rámci toho, čo má spraviť vláda Slovenskej republiky, aby zasiahla a riešila cenu potravín, aby pomohla zníženiu týchto a stabilizácii toho veľkého nárastu cien potravín.
No, ak si to pekne porovnáte, čo som povedal, tak inflácia začala rásť v októbri 2021 a my sme prvýkrát zvolávali v septembri 2021 mimoriadnu schôdzu. A to je presne príklad toho, akým strana Smer – slovenská sociálna demokracia je. Proste my sme, my sme odborníci, profesionáli, ľudia, ktorí majú skúsenosti, vedia vyhodnotiť situáciu a my sme už v v septembri 2021 vyhodnotili to, že treba riešiť túto, túto vec. A sme v máji 2023 a môžte si položiť otázku, že čo vlastne vláda spravila pre to, aby zastropovala alebo znížila ceny potravín? Aké kroky spravila vláda Slovenskej republiky?
No, vláda Slovenskej republiky spravila dve veci, treba uznať, áno, spravila dva kroky, dve veci, ktoré v zásade sa tvárili, akože by pomáhali. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom ministerstva pôdohospodárstva v prvom rade pred rokom, vyše roka dozadu spravilo to, že takzvane zastropovali obchodnú prirážku trinástich potravín. To znamená, aby som to vysvetlil aj tým, ktorí tomu nerozumejú. Zastropovali obchodnú prirážku pri trinástich potravinách. To znamená, že napríklad keď ten obchodný reťazec mal obchodnú prirážku 80 % na bielom rožku 50-gramovom, tak sa zaviazal, že nebude zvyšovať túto obchodnú prirážku viac ako 80 %.
Ale čo nastalo? My sme hneď po týždni už hovorili, že to je nezmysel, lebo tie ceny sa budú zvyšovať. Tie ceny sa aj zvyšovali pri tých trinástich potravinách, lebo vstupy potravinárom a výrobcom sa zvyšovali, náklady sa zvyšovali, tým pádom zvyšovali predajné ceny alebo ich nákup alebo teda obchodné reťazce mali väčšie nákupné ceny, tým pádom nenakúpil rožtek za päť centov a dal si tam 80 %, ale nakúpil rožtek za 8 centov a dal si tam 80 %. Čiže čo sa stalo? V zásade ten obchodný reťazec mal stále viacej a viacej, lebo nákupná cena sa mu zvyšovala, tým pádom mal viacej z toho peňazí, väčší príjem. Žiadne riešenie, žiadne opatrenie, ktoré by reálne pomohlo. Bol to taký malý marketingový ťah zo strany obchodných reťazcov.
Potom pred, ja neviem, dva-tri mesiace dozadu prišli obchodné reťazce, kde sa nechal nachytať alebo stiahol sa aj minister, ktorý povedal, že to je fantastické a úžasné, minister Vlčan, minister pôdohospodárstva, kde obchodné reťazce prišli s tým, že zastropujú cenu štyristo, pri štyristo potravinách. Na jednej strane, samozrejme, tých štyristo potravín bolo rôznych, nebolo to tak, že každý reťazec mal presne tých istých štyristo potravín. To je sumár štyristo potravín z každého obchodného reťazca, zo zahraničných, zo slovenských, každý si vybral určité položky, ktoré nejakým spôsobom zastropoval. My sme úplne od prvého dňa hovorili o tom, že to je totálny marketingový ťah zo strany obchodných reťazcov. A to je aj realita. Už teraz nikto nehovorí o nejakom zastropovaní cien, lebo realita v skutočnosti v tých obchodných reťazcoch je úplne iná. Zastropovali v prvom rade úplne nezmyselné veci. Zastropovali pivo, víno, zastropovali lososa, vlastne v zása... ja neviem, zázvorový čaj. Veci, ktoré nepatria do štandardného denného nákupného košíka občanov, ktorí nakupujú v obchodných reťazcoch. A samozrejme, najhoršie na tomto bolo, že keď sme videli tie ceny, ktoré zastropovali v tých jednotlivých, v tých jednotlivých obchodných reťazcoch, tak sa nám tak ako pretočili panenky a hovoríme, no však to je nejaké zvláštne, keď napríklad jeden obchodný reťazec na jednej strane cesty zastropoval maslo na úrovni 3,29, 250-gramové, a na druhej strane cesty zase obchodný reťazec toto maslo predával za 1,89 €. Asi tu bol nejaký problém. Čiže evidentne do tejto chvíle môžme povedať, a to je realita, hneď po pár dňoch sa to celé, vyšlo najavo, že to bol marketingový ťah, ktorý reálne nepomohol. A toto sú jediné dva kroky, ktoré vláda Slovenskej republiky spravila na to, aby určitým spôsobom sa snažila nejakým spôsobom aspoň navonok marketingovo tváriť, že robí niečo pri cenách.
Vieme dobre, že všetky okolité krajiny, každá krajina pomaly Európskej únie určitým spôsobom riešila toto rapídne zvyšovanie cien potravín a vytvorila viacero rôznych krokov, ktoré podnikla na to, aby nejakým spôsobom znížila, znížila ceny potravín. To znamená, že vláda Slovenskej republiky pri tomto nespravila vôbec nič. No a tak, samozrejme, pri tých desiatich, dvanástich, trinástich mimoriadnych schôdzach, ktoré sme zvolávali, tak už sme fakt nevedeli, zúfali, ľudia proste platia viacej a viacej. Mňa napríklad mrzel postoj aj kolegu z SaS Mariána Viskupiča aj s pánom Oravcom, ktorí tu hovoria o tom, že akože poďakujme tým ľuďom, že, že jak sa správali, ako oni hovoria o tom, že máme poďakovať ľuďom, že viacej zaplatili, tým pádom je to všetko v poriadku. Ale však to je úplne uletené a zvláštne.
Ja si myslím, že v prvom rade musí tu byť silný štát, ktorý musí prevzať opraty a musí zasiahnuť do určitej, určitým spôsobom byť nejakým, povedal by som, takým štátom, ktorý búcha po stole a rieši túto situáciu pri týchto cenách potravín. No a my sme sa tohto vôbec nedočkali. Tak preto pred asi mesiac a pol alebo dva mesiace dozadu sme sa rozhodli a rozhodol sa tak aj podpredseda Národnej rady Juraj Blanár, ktorý zvolával tzv. rokovanie pri okrúhlom stole, ktoré sme chceli dostať do pozície čisto odbornej, profesionálnej, profesionálneho stretnutia pri okrúhlom stole, ktoré, ktorého sa zúčastnili všetci tí, ktorí čo majú do toho povedať. Na jednej strane sa toho zúčastnili zástupcovia potravinárov, zástupcovia poľnohospodárov, zúčastnili sa toho aj zástupcovia zahraničných obchodných reťazcov, zástupcovia slovenských obchodných reťazcov. Boli tam, bola tam aj štátna obchodná inšpekcia, ktorá dnes už tu bola viackrát spomínaná. Čiže vytvoril sa veľký okrúhly stôl ľudí, ktorí čo do toho majú, jednak výrobcov, následne tých, ktorí ich, tých, ktorí ich predávajú, a následne aj organizácie, ktorá celé toto kontroluje. No a môžem povedať, že absolvovali sme dva takéto okrúhle stoly, kde sme hľadali spoločne riešenia, akým spôsobom čo najrýchlejšie znížiť ceny potravín, akým spôsobom dostať sa do toho. My sme sa, my sme sa k tomu dopracovali tým, že na tomto pracovnom, na týchto pracovných rokovaniach padli nejaké návrhy. Niektoré tie návrhy, ktoré tam padli, sme pretavili do tých samotných zákonov, ktoré tu teraz prerokovávame, toto je tretí zákon v rámci našej dielne SMER-u – slovenskej sociálnej demokracie, ktoré vznikli čisto na odbornej diskusii na tomto okrúhlom stole.
Ja som mal v priebehu teraz dvoch dní množstvo telefonátov od poľnohospodárov, potravinárov, zástupcov obchodných reťazcov, že jak to vyzerá s tými zákonmi. Budú? Nebudú? Nerozumeli tomu, lebo my sme to dali na mimoriadnu schôdzu ešte pred riadnu schôdzu, lebo sme chceli čo najrýchlejšie tieto veci prerokovať, kde sme navrhovali napríklad aj v rámci tej mimoriadnej schôdze v rámci tých piatich bodov aj napríklad žiadosť, apel na vládu Slovenskej republiky, aby tieto zákony schválila v skrátenom legislatívnom konaní. My sa obrátime listom aj na vládu Slovenskej republiky, aby, aby tieto zákony zaradila a schválila v skrátenom legislatívnom konaní alebo teda dala nám možnosť to schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní, tak sme tieto zákony dali na mimoriadnu schôdzu, kde tak, samozrejme, všetci dobre vieme, že táto schôdza na štyrikrát nebola otvorená. Ale my sme mali tieto zákony a máme na tejto riadnej májovej schôdzi, a preto aj keď teda bol na začiatku nejaký prísľub, že každá strana si bude môcť dať nejaké tri zákony, ktoré sú pre ňu tie najdôležitejšie, na začiatok schôdze, sa tak nestalo, tak v konečnom dôsledku naše zákony boli asi 195, -6, -7, čiže skoro pri dvestovke, čiže reálne hrozilo, že tie zákony vôbec nebudú prerokované. Preto sme dali procedurálny návrh, kde sme predradili včera o jedenástej hlasovaním dnes na deviatu. Tu chcem poďakovať kolegom, ktorí za toto zahlasovali tak, že sa nám podarilo, že dnes už rokujeme o týchto bodoch a budú prerokované a v utorok o tom budeme hlasovať.
Nemusím vysvetľovať kolegom, že každý vie, že proste tie ceny sú drahé, sú vysoké. Ten rast tých cien bol enormný napríklad v porovnaní medziročne február 2022 v porovnaní s rokom ´23 februárom. Vajíčka desať kusov 81-percentné navýšenie cien, cukor 78-percentné navýšenie, masť bravčová 63-percentné navýšenie a tak by som mohol pokračovať. A to je proste realita. A potom na druhej strane si pozrete hospodárske výsledky, podotýkam, že hlavne zahraničných obchodných reťazcov, lebo je rozdiel, je rozdiel v ziskovosti a vo fungovaní slovenských obchodných reťazcov a zahraničných slovenských... zahraničných reťazcov, kde treba povedať a priznať, že na Slovensku zahraničné obchodné reťazce majú klondike. Zarábajú fantasticky a nemôžme im v tom nejako brániť alebo ich za to nejakým spôsobom povedať, karhať a pomaly pokutovať, no proste sú tu tak podmienky nastavené, že je im to umožnené, že môžu toľkoto zarábať. No a len tak na taký príklad toho, aby si to niektorí kolegovia vedeli predstaviť, tak napríklad samotný jeden z tých najväčších reťazcov za rok 2021 čistý zisk 8,9 percenta. To sú, to sú krásne, to je, vychádza to zhruba za rok zisk 150 miliónov euro. Však to ja to tu už viackrát spomínam, že majiteľ, majiteľ dvoch reťazcov zahraničných na Slovensku za päť rokov vygeneroval čistý zisk, čistý zisk jednu miliardu eur. A táto miliarda eur nie je len čistý zisk, ale podotýkam, že tých peňazí bolo omnoho viacej, lebo tento, táto zahraničná spoločnosť, samozrejme, časť peňazí vyviezla, vyviezla von vo forme rôznych iných zmlúv, však všetci viete, ako, ako fungujú tieto zahraničné spoločnosti.
Dámy a páni, k samotnému zákonu z roku ´96 a toho, čo upravujeme v tomto zákone. V prvom rade sú to dve veci. V prvom rade je to v odseku 13, teda v § 13 ods. 1 vraciame naspäť to, čo sa tu asi pred dvomi rokmi zrušilo prostredníctvom kilečka z ministerstva hospodárstva od pána Sulíka, kde sa zrušila, by som povedal, taká povinnosť evidencie pre tieto obchodné reťazce, viesť evidenciu o cenách tovarov vrátane kalkulácií nákladov, ziskov tri roky po predaji tohto tovaru. Toto opatrenie tu fungovalo ešte pred osemdesiatym deviatym a bolo využívané až do tej chvíle, pokiaľ sa, pokiaľ nebolo zrušené týmto kilečkom. Musím povedať, že toto, túto evidenciu viesť tieto ceny, kalkulácie, zisky tri roky bolo zrušené, ale na tom pracovnom okrúhlom stole samotné reťazce povedali: Nemáme problém, my v pohode vítame, to neni pre nás žiadna nejaká záťaž z hľadiska evidencie. A samozrejme, štátna obchodná inšpekcia povedala: My sme kričali, mrzelo nás to, že to stade vypadlo, budeme veľmi šťastní, keď nám to vrátite naspäť.
Toto, toto opatrenie v tomto zákone z roku ´96 napríklad veľmi pomohlo, keď sme na Slovensku prechádzali zo slovenskej meny na menu euro a vtedajšia Štátna obchodná inšpekcia veľmi po tom prechode kontrolovala v jednotlivých prevádzkach ich v zásade ceny nákupné tovarov, marže, zisky, aby nedošlo k tomu napríklad, k tomu, k čomu došlo teraz v Chorvátsku, že tie nožnice sa v Chorvátsku brutálne otvorili a nastal veľký, veľký rozdiel v cenách, ktoré boli predtým a ktoré sú teraz. To znamená, že za nás na základe aj tohto, tejto evidencie nastalo to, že Štátna obchodná inšpekcia odkontrolovala to a nedošlo k nejakému umelému navýšeniu pri tom prechode tých cien. Čiže toto opatrenie je v § 13 ods. 1 a myslím si, že schválením sa to len uvíta a budeme môcť... možnosť ďalej kontrolovať. Podotýkam, že tie obchodné reťazce to i tak napriek tomu evidujú, ale teda zo zákona to nemusia tej štátnej obchodnej inšpekcii, inšpekcii dať.
Potom máme § 23h, kde dávame prechodné ustanovenie k úpravám, účinné od 1. júna 2023, kde dávame, kde ministerstvo určí, ministerstvo financií, ministerstvo určí opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja podľa tretej časti v dôsledku nadmernej inflácie v oblasti cien potravín s účinnosťou od 1. júla 2023 do decembra 2023 na vybraný okruh základných potravín.
Preložím do ľudskej reči. To znamená, že ministerstvo financií ako orgán, ktorý vie regulovať na základe zákona z roku ´96, vie do toho vstúpiť, vie využiť svoje analytické oddelenie, zanalyzovať túto situáciu pri tak vysokej inflácii, čiže musí sa začať chovať, správať. Tieto veci sme riešili aj v tom, v tej prvej novelizácii, ktorú predkladal pán Faič, to bol hneď prvý zákon ráno o deviatej, kde ministerstvo financií, je takáto situácia, vysoká inflácia, nastal problém, musí zanalyzovať okamžite a následne navrhnúť opatrenia. Na základe toho zákona z roku ´96 má možnosti podľa mňa veľmi veľké riešiť túto situáciu. Samozrejme, že už to dávno mali spraviť. Tá inflácia začala rásť v roku 2021 v septembri, ale, bohužiaľ, ministerstvo nevyužilo tento nástroj a nespravilo v zásade nič. My sme dali do toho zákona aj určitú prílohu, kde sme zadefinovali 31 základných potravín. Samozrejme, toto všetko je otvorené na diskusiu potom v prípade, a verím, že to prejde, tak v druhom čítaní môžme tieto veci upravovať. To znamená, samotný tento zákon má dve novelizácie a ja si myslím, že my reálne tu teraz riešime a rozprávame sa o tom, čo už dávno mala spraviť vláda Slovenskej republiky.
Kolega Viskupič, keď tu vystupoval, tak priznal, že tá cena je neúnosná a sú vysoké ceny potravín, len treba povedať, že fakt, reálne, ja som to povedal, tu vláda nič nespravila. Tu sa pozeráme, tvárime sa, že ostatné krajiny síce niečo robia, ale chceme si nahovárať, že to, čo robia, nie je správne. No ale zase povedzme si jednu vec, že niekto napríklad hovorí o tom, že v Maďarsku majú nedostatok nejakých, nejakých potravín. No tak ale Maďarsko v prvom rade zastropovalo ceny. To znamená, zastropovalo ich na nejakej fixnej úrovni a veľakrát možno sa stalo, že to zastropovali aj veľakrát na takej úrovni, kde nedokážu tie obchodné reťazce to nakúpiť. Ale tu je taká kombinácia, lebo máme aj príklady to, že napríklad v Maďarsku niektoré ceny rástli o 10 %, ale na Slovensku rástli o 80 a v Čechách napríklad o 120 %. Takže tie kroky možnože boli správne, ale, samozrejme, tých opatrení, ktoré by sme vedeli spraviť, je omnoho viacej.
My sa tu reálne dnes bavíme o tom, že odpustíme sociálne odvody pre potravinárov, možno v druhom čítaní tam dáme aj poľnohospodárov. Reálne sa tu bavíme o tom, že vrátime naspäť povinnosť evidencie. Ukladáme povinnosť ministerstvu financií, aby na základe analýzy navrhlo riešenia, kde budeme pri určitom základnom zozname potravín riešiť nejakú cenu, možnože zastropovanie obchodnej prirážky na 40 %, tak ako sme my už minulý rok hovorili a poukazovali na tieto veci. Samozrejme, potom tu máme riešenia, riešenia zníženej dépeháčky, napríklad rozšírenie zoznamu potravín pri 10-percentnej dépeháčke, kde napríklad je dopyt po tom, aby sa tam začlenili aj potraviny, potraviny rastlinného typu, ktoré, veľa ľudí teraz napríklad nemôže mlieko, tak si dáva rastlinné. Čiže rozšíriť ten zoznam 10-percentnej dépeháčky.
Na druhej strane sa bavíme o tom, že keby sa vytvoril nejaký základný zoznam potravín, pri ktorej by štát určitým spôsobom na základe zákona z roku ´96 išiel do nejakej regulácie, tak môžme na tie základné potraviny to ešte zdupľovať tým, že tam znížime dépeháčku napríklad, ja neviem, na 3 %, 2 %, nemôžme ísť na nula, lebo to nás bude riešiť Európska únia, ale môžme minimálne 1 - 2 % tam dať. Čiže my vieme na pol roka. Aj teraz predpokladáme, že, analytici Národnej banky Slovenska, ešte poviem, že na začiatku tohto roka hovorili o tom, že obchodné reťazce si neprimerane zvyšujú svoje zisky alebo teda aj svoje obchodné prirážky. To hovoria analytici Národnej banky Slovenska. Tak treba povedať, že hovoria o tom, že je predpoklad, že do konca roka sa postupne začne nejakým spôsobom klesať tá inflácia, ale je ešte tvrdenie, že teda na konci roka bude dvojciferné číslo inflácie. A keď si predstavíme, že tá inflácia postupne začne možnože klesať a my k tomu by sme schválili jednak pomoc pre potravinárov s tým, že im odpustíme sociálne poistenie, na druhej strane spravíme kroky, čo sa týka určitej regulácie nejakého základného zoznamu cien potravín plus dáme k tomu zníženú dépeháčku, čiže my len pomôžeme a v konečnom dôsledku sa to spolu niekde stretne a tým pádom by sme sa dostali pekne k postupnému znižovaniu cien, ktorému by sme my reálne vedeli pomôcť s tým, že od 1. 7. tieto opatrenia môžu byť schválené.
Kolegyne, kolegovia, niekto tu minule spomínal alebo v nejakej diskusii som zachytil, že teda my v SMER-e teraz robíme z toho politiku. Myslím si, že keby ste ma počúvali od začiatku, tak zistíte, že nerobíme na tom politiku, lebo my sme už v roku 2021, kde ešte nikto ani nechyroval o nejakých predčasných voľbách, o tom, že budú v septembri 2023, takže my len kontinuálne poukazujeme a snažíme sa hľadať riešenia a v zásade suplovať vládu na margo toho, že toto tu už mali oni dávno riešiť. Preto chcem poprosiť hlavne tých kolegov, ktorí nedali hlasy na otvorenie schôdze, nehlasovali za presun týchto troch bodov na dnes na deviatu, že sú to reálne kroky, ktoré, s ktorými súhlasia všetky dotknuté jednak reťazce, potravinári, poľnohospodári, ktoré reálne môžu nejakým spôsobom pomôcť pri tom znižovaní cien potravín, preto chcem poprosiť kolegov, aby podporili tieto tri zákony.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 10:49:14 - 10:50:33 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, v prvom rade na začiatku by som sa chcel veľmi pekne poďakovať jednak všetkým poslancom Národnej rady, ktorí hlasovali za otvorenie tej mimoriadnej schôdze, kde sme chceli presadiť tieto zákony, a na druhej strane chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za to, že mali sme možnosť pomaly z miest, ktoré boli na konci tejto schôdze v programe, preradiť tieto body dnes na deviatu hodinu a v zásade umožniť to, že dnes o tom rokujeme a v utorok o tom budeme hlasovať.
Predkladáme s kolegami pánom podpredsedom Jurajom Blanárom, Ladislavom Kamenickým a Borisom Suskom tento zákon, zákon z roku ´96, je to zákon č. 18/´96, zákon o cenách v znení neskorších predpisov. V tomto zákone predkladáme dve novelizácie, o ktorých samotných aj o celom zákone budem vystupovať v, priamo v rozprave, toto chcem nechať len v úvodnom slove, a preto by som sa hneď aj, pán podpredseda, prihlásil ako prvý potom do rozpravy.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 10:40:03 - 10:42:03 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Určite bude aj pán Richter reagovať, ale skôr by ma zaujímalo, pán predseda výboru, že či podporíte, asi podporíte tento zákon s tým, že v druhom čítaní budú nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré teda budú riešiť niektoré tie prípadné výtky a problémy alebo teda nejaké informácie, ktoré si poskytol vo svojom príhovore. No, ja si osobne myslím, že aj keď si spomínal teraz ty, že dávaš to do kontextu toho napríklad, že sa znížila dépeháčka v gastre na 10 % a že to ľudia nepocítili. No, tí ľudia to nemohli pocítiť, lebo ten úmysel znížiť dépeháčku na 10 % v gastre nebol preto, aby boli nižšie jedlá v reštaurácii, ale aby sa tým, tým reštauráciám pomohlo po tom ťažkom covide, keď boli tie reštaurácie zavreté. Toto bol ten cieľ, ktorý mal pomôcť naštartovať tú gastronómiu, aj keď teda veľa tých reštaurácií skončilo.
Ale samotný tento zákon o sociálnom poistení, ja si myslím, že je správne a dobré riešiť potom aj v druhom čítaní zaradenie tam tých poľnohospodárov v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe, ale áno, v konečnom dôsledku musí dať ministerstvo financií na to finančné prostriedky, ale tu musíme my vytvoriť nejakým spôsobom tlak na to, aby ministerstvo na to peniaze vyčlenilo. Hovorím, bavíme sa reálne možno o 40-50 miliónoch v konečnom dôsledku, keď sa to trocha rozšíri ešte aj na tých poľnohospodárov. A hovorím, to je kvapka v mori v porovnaní s tým, aké napríklad tu máme návrhy zákonov, ktoré tu strieľajú stovky miliónov krížom-krážom, minimálne len ten Matovičov návrh, ja neviem, 1,5 miliardy za tých 500 euro, takže myslím si, že toto je správna cesta, je to prvý krok – aj pomoc našim poľnohospodárom, potravinárom a na druhej strane určitým spôsobom znížiť. Ty si bol na tých pracovných rokovaniach, však sami tí potravinári povedali, áno, nebudeme zvyšovať ceny. Pomôže to.
5. 5. 2023 10:24:20 - 10:28:59 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, vystúpil by som k tomuto zákonu, k novelizácii zákona o sociálnom poistení.
V prvom rade chcem povedať, že ten návrh samotného toho zákona, ktorý tu predkladáme s kolegom pánom Richterom, je výsledkom v zásade, poviem to tak, že dvoch okrúhlych stolov, ktoré boli zrealizované, kde zvolávateľom bol pán podpredseda Juraj Blanár, za účasti potravinárov, poľnohospodárov, zahraničných obchodných reťazcov, slovenských obchodných reťazcov, bola tam aj štátna obchodná inšpekcia, všetci dotknutí. Ale musím povedať, že, a poďakovať pánovi predsedovi výboru pánovi Karahutovi zo SME RODINA, ktorý bol tiež prítomný, a musím povedať, že tieto dva okrúhle stoly boli čisto, čisto na odbornej úrovni, čo si teda pochvaľovali aj dotknutí jednotliví účastníci, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili.
Musím povedať, že v zásade ten náš návrh, alebo to zvolanie tohto okrúhleho stolu bolo určitým spôsobom jednoznačne suplovanie úlohy štátu a vlády, ktorá mala v tomto prípade konať už veľmi dávno pri tak rapídnom zvyšovaní cien potravín. My si pamätáme september 2021, v tomto pléne sme zvolávali prvú mimoriadnu schôdzu. Čiže tento návrh, ktorý tu predkladáme, je výsledkom okrúhleho stolu, kde vzišlo hlavne od potravinárov aj obchodných reťazcov tento návrh samotný, kde na pol roka – od 1. 7. do 31. 12. – do výšky minimálnej mzdy pri zamestnancoch v určitom sektore potravinárstva, dotýka sa to zhruba 27-tisíc zamestnancov, chceme v zásade odpustiť zamestnávateľom tieto odvody do sociálneho poistenia vo výške 25,2 % s tým, že vlastne štát to bere ako za zaplatené. Zamestnanec o nič nepríde, zamestnávateľ nemusí zaplatiť 25,2 % do výšky minimálnej mzdy z vyše 700 eur. To znamená, že má ponížené náklady, ktoré musí v dnešnej dobe vo veľkej miere vynakladať. A tam aj priamo odznelo na tomto pracovnom rokovaní, že v prípade, že k tomuto dôjde, tak nebudú musieť potravinári tlačiť na zvyšovanie cien, práveže opačne, budú znižovať predajné ceny pre obchodné reťazce. Tým pádom dosiahneme to, že vieme na pol roka, na určité obdobie znížiť, znížiť určitým spôsobom ceny.
Na tomto stretnutí ale došlo aj k takým nejakým základným návrhom, kde bude, pevne verím, že pri druhom čítaní predložený pravdepodobne aj pozmeňujúci návrh, ktorý zase nevznikne z večera do rána, ale vznikne na základe odbornej diskusie spolu s, napríklad s komorou SPPK, kde sme sa predbežne rozprávali, že by sme do tohto zahrnuli nielen určité spektrum potravinárov, ale zahrnuli by sme do toho aj prvovýrobcov, napríklad poľnohospodárov, ktorí sa venujú špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe, kde napríklad sa môžme baviť o napríklad v rámci rastlinnej alebo teda môžme sa baviť o rôznych zeleninároch, ktorí pestujú mrkvu, petržlen, ovocie, zeleninu rôzneho druhu, rôzne, rôzne, chovajú napríklad hydinu alebo iné zvieratá, čiže môžme zahrnúť.
Ja si myslím, že podľa tých výpočtov, ktoré máme, že v tomto prípade do výšky minimálnej mzdy 700 euro pri tých 27-tisíc zamestnancoch, ktorých sa to dotýka, je to nápor na štátny rozpočet niekde na úrovni okolo maximálne 30 mil. euro, plus keby sme tam zahrnuli pár ďalších poľnohospodárov, ktorých som spomínal, možno sa bavíme niekde na úrovni 40, 50 mil. euro. A v tom celkovom globále štátneho rozpočtu, ktorý je teraz dvakrát vyšší ako v minulosti, je nejakých 50 mil. kvapka v mori na to, aby sme vedeli takto našim, našim poľnohospodárom a potravinárom pomôcť. Na jednej strane im pomôžeme, ale na druhej strane spravíme to, že bude to mať efekt na zníženie cien potravín.
Toto je jeden krok z tých mnohých, ktoré by sa mali udiať na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom vstúpiť do toho, že tie ceny tých niektorých základných cien potravín budú nižšie. Chcem požiadať kolegov poslancov Národnej rady naprieč opozícii, koalícii, toto je dobrý, správny návrh, chcem vás požiadať o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2023 9:34:26 - 9:36:21 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Marián, kvitujem v prvom rade to, že si vystúpil a úplne s iným názorom, ale však to je jednoznačný postoj strany SaS, ktorý proste sa na tento problém pozerá úplne inak, hlavne z pohľadu toho, že však všetko vyrieši trh, štát nemá nič riešiť. My sme zástanca, zástancovia silného štátu, ktorý má, keď sú takéto krízy a takéto situácie, do toho zasiahnuť. V prvom rade máme na to aj zákony.
Sám si pomenoval o tom, že existuje ten problém s tými vysokými cenami, ale vy nemôžte teraz v SaS si takto ako očistiť ruky (rečník si pošúchal ruky), prezliecť sa, dať si nové bilbordy a tváriť sa, ako keby ste neboli súčasťou vlády. My sme prvýkrát v strane SMER – slovenská sociálna demokracia v septembri 2021 tuto v tomto pléne predkladali mimoriadnu schôdzu, kde sme hovorili o tom, že idú sa rapídne zvyšovať ceny, takto to rástlo potom. Vy ste boli súčasťou tejto vlády a nič, zrazu akože. Teraz pomenujeme, áno, je tu problém, a situácia sa nerieši. My suplujeme úlohu štátu tým, že snažíme sa nejakým spôsobom predkladať zákony, ktoré reálne majú pomôcť.
Tu v prvom rade treba povedať, že tieto návrhy, ktoré vznikli, nevznikli tak, že niekto sa tu z večera do rána zobudil. Vzniklo to hlavne na základe odbornej diskusie všetkých zainteresovaných, to znamená, že to je realita.
Hovoríš, hovoril si o tom, že štát by, nevytvára, že by mal vytvárať podmienky a konkurencieschopnosť a tak ďalej. Áno, ale tu musí zasiahnuť hlavne štát do toho, keď proste vidí, aká je, aká je, aké je nastavenie tejto situácie. A samozrejme, nevidím v tom vôbec problém, že by sa definujú určité úlohy pre štatistický úrad, vládu, ministerstvo financií a pôdohospodárstva, ony to musia riešiť. A práveže hovoríme o štátnej obchodnej inšpekcii. Na tom okrúhlom stole, ktorý sme mali, samotná štátna obchodná inšpekcia hovorila napríklad o tom, že to je potom v tom druhom zákone, že vypadli tu veci na základe kilečka, ktoré nezmyselne z toho vypadli, a nielen štá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2023 9:21:37 - 9:23:37 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Takáč, Richard (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Lacko Kamenický, presne si pomenoval tú realitu, ktorá tu je už nieže niekoľko mesiacov, ale niekoľko rokov z hľadiska zvýšených cien potravín, napr. na medziročnej úrovni, kde niektoré potraviny narástli o 90 až 100 %. Musím povedať, že na základe tohto zákona z roku ´96, kde od roku ´96 máme nástroje na to, aby sme my nejakým spôsobom vedeli a vstúpili do určitej regulácie, ale samozrejme, v prvom rade vieme využiť ministerstvo financií a jeho oddelenie z hľadiska analýzy tohto všetkého, ktoré by následne nastavilo spôsob, akým spôsobom riešiť tieto vysoké ceny.
Samozrejme, táto novelizácia zákona z roku ´96, ktorá je teraz predmetom rokovania, jednoznačne hovorí o tom, že ministerstvo financií ako, ako má možnosť v rámci cenovej politiky do toho určitým spôsobom zasiahnuť na základe tohto zákona. Je, samozrejme, úlohou ministerstva financií zabezpečiť tento informačný systém pre potreby vyhodnocovania týchto cien, regulácie cien a cenovej kontroly, kde ministerstvo financií musí zabezpečiť aj súčinnosť so Štatistickým úradom Slovenskej republiky z hľadiska vyhodnocovania týchto jednotlivých návrhov riešení, ktoré vyndú z tejto analýzy. A samozrejme, ne... ne... aj Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je povinné, ak nastane takýto, takýto cenový vývoj, ktorý nie je praz... priaznivý pri určitých vybraných potravinových výrobkoch, zasiahnuť do toho a vlastne definovať rôzne, na základe analýzy, návrhy na to, akým spôsobom zabezpečiť to, aby proste tie ceny nerástli. Realita je taká. Na Slovensku dvakrát vyššie ceny ako v Európskej únii.
Ďakujem veľmi pekne.