Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 5. 2023 18:51:31 - 18:52:55 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem upozorniť, lebo pán kolega povedal, že výška 850-tisíc eur dotácia je v maximálnej, áno, na to chcem upozorniť, v maximálnej výške 850-tisíc eur. Môže to byť aj menej. V podstate mesto Vysoké Tatry požiada ministerstvo financií, a to sa rozhodne, o akú sumu ide. Prvýkrát bude môcť mesto Vysoké Tatry požiadať o túto dotáciu 1. januára 2024. Ministerstvo financi, teda uvedie ministerstvu financií účel a potom na nasledujúci do 30. apríla je mesto Vysoké Tatry povinné predložiť ministerstvu správu o hospodárení s dotáciou v elektronickej podobe. Tú potom ministerstvo financií zverejní na svojom webovom sídle. Samozrejme, že štát je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia. Takže toľko len, aby nedošlo k nejakej mylnej informácii.
A v závere by som vás všetkých chcela poprosiť, aj tých, ktorí tu nie sú, všetkých poslancov 150 by som chcela poprosiť o podporu tohto zákona. Pretože ako tu bolo veľmi dobre mojim kolegom povedané, toto nie je náš zákon, toto je zákon všetkých ľudí, pretože Vysoké Tatry sú symbolom, sú klenotom a patria všetkým občanom na našom Slovensku. Takže prosím o túto podporu pre nás všetkých.
Ďakujem veľmi pekne.
23. 5. 2023 18:32:25 - 18:33:03 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
200.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela hlavne reagovať na pani poslankyňu Kozelovú, ktorá odišla. Ostatným ďakujem veľmi pekne a poviem teda aspoň, že rozloha mesta Vysokých Tatier je druhá po Bratislave, je porovnateľné s Prahou a rozprávame o 360 štvorcových kilometrov. Dĺžka z východu na západ je 63 kilometrov a 3 900 obyvateľov platí dane. Ja to sa nedá porovnať s Bratislavou, kde tie dane platí 450 000 obyvateľov, ale keďže pani poslankyňa odišla, tak končím. Ďakujem pekne.
23. 5. 2023 18:20:48 - 18:26:53 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Milé kolegyne, milí kolegovia, návrh zákona ako je ten o Vysokých Tatrách, by bez pochýb privítali mnohé samosprávy. Niektoré z nich by si ho určite aj zaslúžili. Dnes však medzi nimi nenájdeme žiadnu, ktorá by nám všetkým obyvateľom či iným obciam na Slovensku prinášala už dlhé desaťročia väčší osoh než práve mesto Vysoké Tatry. Aj mnohí z vás, resp. z nás v tejto rokovacej sále sme jeho pravidelnými návštevníkmi kvôli oddychu či športu a čerpáme z neho pozitívnu energiu do pracovného alebo súkromného života. Nielen tie majestátne štíty sú pozoruhodné. Rozlohou sú Vysoké Tatry druhé najväčšie mesto po Bratislave. A tento údaj je v silnom kontraste s iba niečo vyše 3 900 trvalými obyvateľmi. Dnes sú do veľkej miery už mnohí z nich v takmer seniorskom veku. Zápasia s nepomerom medzi výnosmi z podielových daní a výdavkami na spravovanie svojho územia. Hovoríme o kombinovanej rozlohe Košíc a Banskej Bystrice, na ktorej sa však nenachádza až desaťnásobne nižší počet stálych obyvateľov. Mesto Vysoké Tatry to v ťažkej finančnej situácii už čoskoro iba z daní za ubytovanie jednoducho neutiahne. Pretože túži investovať nielen do bežnej údržby, ale chce pre nás všetkých vytvoriť čo najskôr bezpečné, moderné a krásne prostredie šité na mieru 21. storočia bez toho, aby muselo dúfať v granty a dotácie financované zo zdrojov Európskej únie. V náročných klimatických podmienkach tam domáci takmer každodenne bojujú s udržiavaním osemdesiatich kilometrov buď zasnežených ciest, či chodníkov, alebo štyridsiatich hektárov verejnej zelene v letných mesiacoch. Ekologický posyp soľou je len ich zbožným želaním, napriek snahe byť šetrný ku prírode. Finančne takmer nedosiahnuteľné je pre ich obstaranie nových či aspoň údržba starých mechanizmov, ktoré v nadmorskej výške 1 000 metrov nad morom zápasia s takými klimatickými podmienkami ako len málokto.
Na strane druhej vďaka ich pracovitosti a srdečnosti sa tam ako doma cíti dva a pol mil. návštevníkov, ktorí skrz výber na DPH prispievajú do štátneho rozpočtu každoročne 15 miliónmi eur. Tamojší okres sa totiž pýši jedenástimi percentami z celkovej návštevnosti našej krajiny a aj my všetci sa tam opakovane a radi vraciame. Naopak, z tejto závratnej sumy, bohužiaľ, len veľmi malú časť posielame Tatrám naspäť pre ich udržateľnosť. Berme, prosím, do úvahy aj to, že letiská v Bratislave či Košiciach, v mestách, ktoré sú pre zahraničných turistov lákadlami určite majú vyťaženosť v prvom rade vďaka našim veľhorám. Navyše, keď sa oni neskôr posúvajú naprieč našou krajinou, navštívia a finančne tak podporia aj iné pozoruhodné mestá či obce a lokálnych podnikateľov v nich, či už je to centrum národnej kultúrnej pamiatky Martin alebo Banská Štiavnica, ktoré sme mimochodom na základe ich vlastných zákonov už dávno individuálne ocenili a uznávame tým ich výnimočnosť. Nežiadame teda nič iné, len zrovnoprávniť mesto Vysoké Tatry s týmito hrdými mestami a pomôcť mu rozvíjať sa zaslúžene ako prírodné a kultúrne dedičstvo aj naďalej. Toto vyhlásené kúpeľné mesto s vysokohorskou liečebnou klímou totiž aj v dnešnej dobe ponúka oveľa viac než len cestovný ruch. Venujú sa tam zdravotným ťažkostiam, mnohých navštevujúcich pacientov, avšak aj to predstavuje zvýšené náklady na úseku bezprašnej údržby či starostlivosti o zeleň. My, tí šťastnejší s pevným zdravím, ktorí milujeme prostredie Vysokých Tatier napríklad kvôli horskej turistike, by sme mali brať ohľad aj na to, že pre naše pohodlie je mesto nútené oveľa intenzívnejšie investovať do opravy cestných komunikácií. Tie sú ťažko skúšané nielen našimi osobnými dopravnými prostriedkami, ale aj mechanizmami v správe Tatranského národného parku, ktorého krásy tak veľmi radi objavujeme.
Pani poslankyne, páni poslanci, poďme podať pomocnú ruku Vysokým Tatrám, pretože nepriznávame napriek jeho rozlohe osobné koeficienty veľkostných kategórií obcí tak, ako to robíme pre Bratislavu či Košice.
Po druhé. Ignorujeme fakt, že vďaka jeho ubytovacím, stravovacím a iným službám prijímame do štátneho rozpočtu 15 mil. euro ročne a že dodatočné finančné prostriedky s podporou Vysokých Tatier ešte prichádzajú aj z iných slovenských lokalít.
Po tretie. Nedeklarujeme jeho dôležitosť v porovnaní s Martinom či Banskou Štiavnicou napriek nespochybniteľnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.
A po štvrté. Očakávame od domácich čistotu prostredia, harmóniu pre telo i dušu, kultúru či športové zázemie pre 21 000 návštevníkov denne, no prispievame sumou z podielových daní len na 3 900 obyvateľov. Mesto, keďže sa nachádza na území Tatranského národného parku, nezaslúžene prichádza približne o 850 000 eur ročne na daniach z nehnuteľnosti. Podporme touto sumou Vysoké Tatry, podporme návrh zákona o Vysokých Tatrách. Je to udržateľná a nenahraditeľná investícia vo výške necelej desatiny zo sumy, ktorou každoročne prispievajú Tatranci celému Slovensku.
Ďakujem.
23. 5. 2023 18:16:42 - 18:18:42 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, spolu s kolegami predkladáme do parlamentu návrh o, resp. návrh zákona o meste Vysoké Tatry. Prečo práve Vysoké Tatry? Pretože je to symbol Slovenska, klenot Slovenska, ktorý patrí všetkým občanom Slovenskej republiky. Je to naša najstaršia a najvýznamnejšia turistická destinácia na Slovensku. Súčasťou mesta je najstarší, najväčší a dovolím si tvrdiť aj najkrajší národný park. Od svojho vzniku až po súčasnosť sú Vysoké Tatry vysokohorským, klimatickým a liečebným strediskom európskeho významu. Denne počas veľmi dobrej letnej sezóny navštívi Vysoké Tatry 25-tisíc návštevníkov, ročne je to dva a pol mil. návštevníkov. Do štátneho rozpočtu nám prinesú 15 mil. eur. Je to mesto, mesto je centrom vládnych a zahraničných návštev a významných osôb z rôznych oblastí života. A teraz troška konkrétnejšie k nášmu zákonu.
Účelom zákona je pomáhať k zachovaniu jedinečnosti územia mesta Vysoké Tatry, zabezpečeniu jeho rozvoja, obnovy a účelu, pre ktorý historicky vzniklo. Ide nám o to, aby mesto Vysoké Tatry mohlo požiadať ministerstvo financií o dotáciu vo výške najviac 850-tisíc eur. Samozrejme, že vo svojej žiadosti uvedie dôvod a ministerstvo financií sa rozhodne, v akej sume túto dotáciu mestu Vysoké Tatry poskytne.
Na úvod toľko, viac by som sa vyjadrila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
23. 5. 2023 17:37:14 - 17:39:27 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1627 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým ako prečítam list od človeka, ktorému defibrilátor zachránil život, chcela by som povedať, že našou prvoradou úlohou je nájsť tie finančné prostriedky, aby sme naše obce už viac nezaťažovali. Takže ak dovolíte, veľmi rýchlo. To, čo teraz prečítam, myslím si, že nikto z nás by nechcel zažiť.
"Deň 28. 4. 2022 sa stal pre mňa, ale v tom okamihu viac pre moju rodinu, nočnou morou. V popoludňajších hodinách som sa pripravoval ako každý štvrtok na priateľské futbalové stretnutie u nás v obci. Pár minút po začatí zápasu som pocítil veľkú slabosť v nohách a pamätám si ešte, ako som padal na zem. Následne si už na nič nespomínam, až na príchod lekárky. Za to, čo sa stalo medzitým, kým ja som hlboko spal, vďačím chlapcom, ktorí boli pri mne a hlavne defibrilátoru AED, ktorý bol chlapcom k dispozícii. Vďačím chlapcom, ktorí boli duchaprítomní a zavolali záchrannú službu a dopravili defibrilátor z obecného úradu. Pamätám si už potom každú sekundu, ako prišiel vrtuľník, ako ma do neho nakladali. Tam som sa pilota pýtal, či šťastne dôjdeme do cieľa, lebo sa mi zdalo, že v ňom strašne rachotí. Pamätám si celú cestu vrtuľníkom do Košíc aj následne všetky vyšetrenia, ktoré potom nasledovali. Za môj život vďačím chlapcom z mojej obce, ktorí mi pomohli, ale hlavne prístroju, ktorý mi zachránil život. Bolo by super, keby takéto prístroje boli umiestnené na viacerých miestach našej obce, aby boli nápomocné, keď ich budeme potrebovať.
Tieto život zachraňujúce prístroje by mali byť samozrejmosťou v každej aj tej najmenšej obci. Žijeme veľmi stresujúcu dobu a je stále viac prípadov, kedy by tieto prístroje pomáhali zachrániť to najcennejšie, a tým najcennejším je život. Viem, že nebyť defibrilátora AED u nás v obci a chlapcov, čo mi pomohli, už by som asi nebol na tomto svete a tieto riadky nenapísal.
Vďačný zachránený."
Ďakujem.
23. 5. 2023 17:08:06 - 17:09:02 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1627 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že chceme obce zaťažovať čo najmenej, ale ja len pre taký príklad uvediem, že obec s 500 obyvateľmi má bežný príjem v priemere 333 000eur. Obec, ktorá má 2-tisíc obyvateľov, má bežný príjem v priemere 1 200 000eur a obec, ktorá má 5-tisíc obyvateľov, bežný príjem v priemere 5 400 000 eur. Takýto jeden defibrilátor stojí dvetisíc eur. Takže nie, nechceme zaťažovať obce, samosprávy, ale ja si myslím, že tých dvetisíc eur, máme rôzne kultúrne podujatia a možno, že by taká obec zavolala o jedného speváka, čo ja kultúru milujem a chcem ju vždy podporovať, ale možnože jeden rok by mohli zavolať niekoho, teda nezavolať niekoho a tých dvetisíc eur sa im stonásobne vráti. Ale určite budeme hľadať ešte iné možnosti. Ďakujem.
23. 5. 2023 17:00:10 - 17:05:17 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorý zavedie pre obce a mestá povinnosť umiestňovať verejne prístupné automatické externé defibrilátory. Viaceré medicínske aspekty a odborné veci vysvetlia moji kolegovia lekári v rozprave. Ja by som však chcela upriamiť vašu pozornosť na dôvody, prečo takýto zákon vôbec do Národnej rady prinášame.
Na ochorenia srdca nám ročne na Slovensku zomierajú tisíce ľudí. Mnohí, ktorí majú takýto problém, náhle odpadnú, srdce sa im zastaví a potrebujú okamžitú laickú a tiež odbornú zdravotnícku pomoc. AED, tento defibrilátor je súčasťou práve tej okamžitej laickej pozornosti, prepáčte, laickej pomoci. Nemáme sanitku na každom rohu, takýto defibrilátor je vo svete bežná vec, no v našej krajine s rozmiestňovaním zaostávame a môžeme povedať, že sme v takýchto plienkach.
Stretávam sa po Slovensku s mnohými občanmi, dobrovoľníkmi aj so zdravotníkmi a veľmi často ma upozorňovali na tento problém. Myslím si, že máme dnes jedinečnú príležitosť podporiť niečo, čo sa dotkne každého občana v priamom ohrození života. Áno, môžete namietať, že štát zase zavádza novú povinnosť. No táto povinnosť umožní zachrániť viac ľudských životov. Ešte raz. Táto povinnosť pomôže a umožní zachrániť viac ľudských životov. Je ešte niečo viac, ako záchrana ľudských životov? Spočítajme si, koľko nových povinností sme odhlasovali len na tejto schôdzi a vyberme si z nich tie, ktoré bezprostredne zachránia životy.
Defibrilátory nakupujú obce aj dobrovoľne a umiestňujú ich na svoje budovy, pre obecných hasičov či obecné polície, alebo ich dostávajú darom. No takýchto obcí je len zlomok. Áno, môžete namietať, že obce to budú musieť zase zaplatiť. No my sa tu rozprávame o sume 2-tisíc eur a táto suma vydrží po dobu siedmich až desiatich rokov. A ak za týchto desať rokov zachráni čo i len jedného občana, určite to stojí za to. Tento občan to potom tej obci vráti desaťnásobne, stonásobne.
Pred nástupom do parlamentu som pracovala v najväčšej obci na Slovensku v Smižanoch a tam v januári 2023 dostali darom práve takýto defibrilátor. Tento defibrilátor už o dva mesiace neskôr zachránil ľudský život. Mám pred sebou list od pani starostky tejto obce, kde sa píše:
"Devätnásteho marca 2023 pani Vierka varila obed. V kuchyni, v kľude, s rodinou. A zrazu sa jej zatočila hlava, spadla na zem, prestala dýchať. Mala jediné šťastie, že vedľa v miestnosti bola jej dcéra, bol jej syn. Dcéra okamžite telefonovala na 112 a jej syn vedel, že majú na budove obecného úradu takýto defibrilátor. Takže zavolal švagrovi, ten okamžite po tento defibrilátor utekal a jej syn začal s oživovaním. Syn následne v spolupráci so záchranárkou na telefonickej linke oživoval mamku už pomocou prístroja AED. Mamke začínalo srdce znovu pracovať. Pri druhom výboji AED už plnú starostlivosť prebrali záchranári, ktorá pacientku, títo záchranári pacientku stabilizovali a previezli do nemocnice. Zhruba po dvoch týždňoch liečby v umelom spánku bola už mamka pri vedomí a poznala celú rodinu. Následne bola prevezená do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde jej chirurgicky zaviedli kardiostimulátor a momentálne je znovu v starostlivosti lekárov v nemocnici. Celá rodina verí, že čoskoro bude mamka medzi svojimi najbližšími."
Zacitujem poslednú vetu z listu pani starostky: "Vďaka automatickému externému defibrilátoru AED, pohotovej reakcii najbližších a profesionálnej pomoci záchranárov máme v obci prvýkrát úspešne zachránený ľudský život."
Záverom by som chcela povedať len toľko, predstavte si, že o rok a pol, pretože účinnosť tohto zákona je od 1. 1. 2025, že o rok a pol tu budeme mať dvetisíc takýchto defibrilátorov. To znamená, budeme tu mať množstvo zachránených životov. A čo je viac, ako keď niekto môže zachrániť ľudský život?
Preto vás všetkých prosím o podporu tohto zákona nielen v prvom čítaní, ale aj v druhom. Ja verím, že ľudský život za to stojí.
Ďakujem.
23. 5. 2023 16:57:44 - 16:58:09 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona zavádza povinnosť obce s počtom obyvateľov vyšším ako 500 umiestniť a zabezpečiť funkčnosť verejne prístupného automatického externého defibrilátora.
Viac by som o tom povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
17. 5. 2023 16:03:25 - 16:07:56 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, milí kolegovia, chcem vám uviesť zopár dôvodov, pre ktoré je potrebné zamyslieť sa nad navrhovanou novelizáciou zákona o nadáciách.
1. Návrh nie je riešením pre právne postavenie nezosobášených párov. predložený návrh nepomôže nezosobášeným párom. Nevyhnutnosť založiť a financovať činnosť právnickej osoby len na zabezpečenie bežných záležitostí súkromného života nespĺňa predpoklady pre naplnenie práv párov rovnakého pohlavia tak, ako zadefinovala judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Argument dúhovej vlajky je len zásterkou pre presadenie záujmov úplne iných osôb.
2. Návrh nerieši otázky súkromného majetku na správnom mieste, ani správnym spôsobom. Jeden z motívov predkladateľa má byť aj riešenie nedostatkov súčasného dedičského práva. Navrhovaná úprava však tieto problémy neodstraňuje, ale vytvára len potencionálne problémy nové. Návrh nechráni záujmy veriteľov, ktorí môžu byť vďaka novej forme tzv. súkromných nadácií ľahko ukrátení. Takto sa môže ktokoľvek a jednoducho zbaviť svojich záväzkov a naďalej svoj majetok užívať. Rovnako môžu byť touto formou vylúčení zo svojich nárokov neopomenuteľní dedičia vrátane maloletých detí. Otázky správy súkromného majetku si vyžadujú komplexnú rekodifikáciu súkromného práva a nie je možné ich riešiť takto čiastkovo, nesystémovo a bez odbornej diskusie navyše v priestore regulácie neziskového sektora.
3. Návrh otvára cestu pre legalizáciu trestnej činnosti ako korupciu. Súkromný záujem je v návrhu definovaný natoľko široko, že umožňuje zakryť transakcie, ktorých účel je nelegálny, ako príklad nám môže poslúžiť medializovaný prípad bývalého riaditeľa RTVS a obvineného podnikateľa, ktorý mal obchodné vzťahy s RTVS a zároveň mal uhrádzať vzdelanie dcér riaditeľa RTVS. Založenie súkromnej nadácie za účelom podpory vzdelávania potomkov a možnosť prijímania darov od tretích osôb za týmto účelom je pritom podstatou predloženého návrhu. Navyše spôsob oznamovania konečných užívateľov výhod, neprístupnosť údajov verejnosti, či možnosti rôznych ciest tokov majetku dávajú široký a ničím neodôvodnený priestor na netransparentné presuny majetkov.
4. Návrh vychádza z toho, že súkromný záujem je dôležitejší ako verejný. Nadácie už 30 rokov fungujú výlučne v rámci naplnenia verejnoprospešných cieľov. Právny rámec zabezpečuje transparentnosť nakladania s majetkom aj jasné informácie o konečných užívateľov výhod. Za roky činnosti sa rozdelili stovky miliónov eur na riešenie tých najpálčivejších spoločenských problémov. Návrh zachováva prísnu reguláciu verejnoprospešných nadácií a dáva voľné ruky tým, ktorí získavajú majetok pre vlastné ciele. V tomto zmysle je návrh diskriminačný a vyzdvihuje súkromné záujmy pred tými, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Správa súkromného majetku pritom do regulácie neziskového sektora nepatrí a nekoncepčne toto prostredie zneprehľadňuje.
5. Štát nemá zdroje na financovanie realizácie návrhu. Ministerstvo financií upozornilo, že predkladateľ sa nevysporiadal s rozpočtovými nákladmi pre realizáciu návrhu a tam vyčíslil sumu okolo 500-tisíc eur, ktoré v kapitole ministerstva vnútra chýbajú. Ministerstvo s návrhom nesúhlasí. Nemá personálne ani odborné kapacity na riešenie tejto agendy a chýba reálny kontrolný orgán, ktorý by naznačené problémy riešil. Návrh zákona súčasne počíta s tým, že tzv. súkromné nadácie budú vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom na jej vznik postačuje vklad jedného eura. Vznikli by tak fakticky beznákladové obchodné spoločnosti v nejasnom regulačnom rámci.
Týmto vás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem poprosiť, aby ste zvážili, ako budete hlasovať.
Ďakujem pekne.
11. 5. 2023 18:14:53 - 18:19:08 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Vážený pán Taraba, najskôr... Môžem, pán Taraba? Chcela by som vám, chcela by som zareagovať na vás. Najskôr si vyprosím, že si tu niekto niečo medzi sebou rozdelil, pán Taraba, a potom budem pokračovať. Takže pripomienky a vravíte, že malo ministerstvo financií, GP aj NKÚ. Áno, tieto pripomienky prišli k pôvodnému návrhu zákona, ku ktorému medzičasom bol schválený na kultúrnom výbore pozmeňujúci návrh. V pozmeňujúcom návrhu bola pôsobnosť NKÚ explicitne doplnená a rovnako bolo výslovne doplnené, že kontrolu môžu vykonávať všetky príslušné orgány podľa osobitných predpisov. Tieto osobitné predpisy sú v návrhu zákona uvedené len príkladmo práve preto, aby bolo zrejmé, že nevylučuje nijaký predpis a nijaká kontrolná právomoc žiadneho orgánu. (Hlasy v sále.) Tak zbytočne to budem čítať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
169.
Prepáčte, ale on nie je povinný počúvať. Keď bude chcieť reagovať, zareaguje. Čiže to, že nepočúva, to, viete, častokrát tu nepočúvame aj vaše vystúpenia. Môžte pokračovať ďalej.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
170.
Podľa § 5 ods. 5 sa príspevok považuje za vyčerpaný výlučne na účely podľa osobitného predpisu, § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. Táto formulácia bola zvolená v súlade s inými zákonmi v rezorte ministerstva kultúry len preto, aby nebolo potrebné verejné finančné prostriedky zúčtovať formálne vždy ku 31. decembru, keďže už teraz vieme, že väčšina aktivít projektu EHMK je naplánovaná na obdobie dlhšie ako kalendárny rok. Ďalej ste spomínali § 7 ods. 3, je uvedené, že, v tomto paragrafe je uvedené, že kontrolu vykonávajú všetky na to príslušné orgány podľa osobitných predpisov. Nijaký kontrolný orgán ani použitie nejakého predpisu upravujúceho výkon kontroly a dohľadu sa týmto zákonom nevylučuje. Na tomto nie je nijaký záujem.
Vravíte, že zákon je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje postupy zadávania zákaziek, čiže postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Smernica EÚ č. 2014 EÚ o verejnom obstarávaní, ktorá bola transponovaná do nášho zákona, priamo ustanovuje, že nie je jej cieľom to, aby sa pravidlá verejného obstarávania týkali akéhokoľvek čerpania verejných prostriedkov a netýka sa prípadov, kedy sa činnosti financujú nie formou verejných zákazok, ale grantov. Zákon o EHMK teda upravuje inštitút príspevku, ktorý sa poskytuje ako finančná podpora projektom EHMK, nie ako zákazka. Aj keby nedošlo k prijatiu zákona, tieto projekty by sa financovali ako dotácia, nie ako zákazka, neobstarávali by sa. Jediná zmena je teda v tom, že sprostredkovateľom tohto príspevku, konečným realizátorom bude vykonávateľ, teda subjekt založený mestom a Trenčianskym samosprávnym krajom, a to z dôvodu, aby bol v priamom zmluvnom vzťahu s realizátormi a mohol projekt koordinovať a dohliadať naň. Ide výlučne o technické riešenie toho, aby finančné prostriedky z ministerstva kultúry, kraja a mesta, ktoré by inak boli poskytnuté tiež ako dotácia, nie ako zákazka, mohli byť poskytnuté cez vykonávateľa. Ak by tomu tak nebolo, vykonávateľ, ktorý je voči Európskej komisii zodpovedný za včasnú implementáciu projektu, za plnenie všetkých míľnikov a parametrov projektu, by sa ocitol mimo hry a nevedel by na priebeh realizácie nijako dohliadať, pretože by nemal s realizátormi aktivít žiaden zmluvný vzťah. Realizácia projektu by bola ohrozená. Samozrejme v prípadoch, kedy vykonávateľ bude niektoré konkrétne aktivity projektu sám realizovať, bude všetky potrebné tovary a služby obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Rovnako podľa § 5 ods. 6 návrhu zákona priami realizátori pri používaní príspevku sú povinní postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
A ešte raz vás prosím, pán Taraba, nikto si tu nič nerozdelil.
Ďakujem.
11. 5. 2023 17:57:54 - 17:59:07 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, predpokladaný návrh zákona upravuje niektoré vzťahy súvisiace s implementáciou projektov Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Medzi iným upravuje aj financovanie tohto projektu zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávou, a to formou príspevku, ktorý prostredníctvom vykonávateľa môže byť poskytnutý jednotlivým organizáciám, ktoré budú realizovať aktivity v rámci projektu.
Návrh zákona prešiel výborom pre financie a rozpočet, ústavnoprávnym výborom a výborom pre kultúru a médiá. Na základe pripomienok bol návrh zákona pozmeňujúcim návrhom upravený tak, že bolo explicitne doplnené ustanovenie o tom, že kontrolu hospodárenia s príspevkom vykonávajú všetky na to príslušné orgány podľa osobitných predpisov, napríklad Najvyšší kontrolný úrad a orgány podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vládnom audite v platnom znení. Ďalej bolo upresnené, že priami realizátori aktivít budú pri používaní príspevku postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dochádza k vypusteniu prechodného ustanovenia, nakoľko k dnešnému dňu neboli z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Okrem toho boli vykonané niektoré legislatívno-technické úpravy.
Ďakujem.
11. 5. 2023 16:34:40 - 16:35:33 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Dobre, pán Blanár, vy budete za seba.
Ďakujem všetkým svojim kolegom a ďakujem, že som si mohla povedať svoj názor. A pre mňa je dôležité to, že budeme naďalej priateľmi a že budeme sa tejto téme spoločne venovať, aj keď máme rozdielne názory.
A chcem len reagovať na Peťka Vonsa, lebo ten vravel, že deti majú najväčšiu radosť pri telesnej výchove. Peťko, môžem ti povedať, že nie. Sú aj deti, ktoré milujú matematiku, milujú prírodovedu, fyziku, chémiu, slovenský jazyk, hudobnú výchovu, čiže sú detičky rozdielne a nie každý má telesnú výchovu rád. Ale ozaj, veľmi pekne ďakujem za všetky vaše názory, za vaše faktické a ja verím, že to dobre dopadne pre všetkých zúčastnených.
11. 5. 2023 16:18:18 - 16:24:52 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, keďže ste tu v presile, tak moja rozprava bude veľmi diplomatická. Ak dovolíte, ja vám prečítam z knihy, ktorú napísali slovenskí odborníci, ktorí sa venujú telesnej výchove a športu.
„Na úvod si musíme položiť otázky, aká by mala byť škola v súčasnosti a aké miesto v nej by mala mať telesná a športová výchova a ako ju inovovať, aby bola dostatočne príťažlivá a plnila tie funkcie, ktoré od nej škola v budúcnosti bude očakávať.“
Jožo Pročko, nespi.
„Aká by mala byť škola v súčasnosti? Mala by to byť škola aktívna, ako by si to želali učitelia? Informatizovaná, ako by si to želali žiaci a počítačový priemysel? Mala by to byť škola so silným výchovným zameraním, ako by si to želali najmä rodičia, ktorí sú čoraz menej schopní sami vychovávať svoje deti? Alebo by to mala byť radšej škola autoritatívna, ktorej by dali prednosť mnohí vyučujúci, ak sa prejavy revolty a častého násilia dnešných mladých ľudí nezmenia?
Indície zo školskej praxe a pedagogické teórie naznačujú, že súčasná škola by mala byť školou zmyslov, citov a rozumu, zameranou na komplexný rozvoj osobnosti človeka. Mala by to byť škola, v ktorej je snaha vyučovať a učiť so zapojením všetkých zmyslov, a to nielen základných zmyslov, ako zrak, slucha, čuch, chuť a hmat, ale aj zmyslu rovnováhy, zmyslu pohybu, zmyslu slov, zmyslu myslenia a zmyslu života. V tomto význame by sa zmyslovosť a citovosť mali stať komplexným výchovným prostriedkom. Vyučovanie, výchova a príprava by nemali byť zamerané len na rozum, ale na celkový rozvoj človeka. Vyučovanie a učenie by nemalo byť iba informatívno-kognitívne a reproduktívne, ale rovnako intuitívne, inšpiratívne a predstavové, nie iba receptívne, ale aj tvorivé a nie iba statické, ale aj dynamické.
Mala by to byť škola zmenená, škola pre radostný, spokojný a kvalitný život, škola, ktorá by mala ukazovať žiakovi cestu, ako si vyberať medzi množstvom poznatkov a informácií, ako ich vzájomne prepojiť, zmyslovo pochopiť a zapamätať a taktiež kde poznatky získať a ako ich prakticky využiť v živote. Dnešná škola by sa mala orientovať na centrálne problémy a témy interdisciplinárneho charakteru a medzi nimi by mali byť aj témy: zdravie, práca, voľný, čas, životné prostredie, šport a pohybová aktivita. Škola by mala byť výchovnou inštitúciou zameranou na komplexný rozvoj človeka, v ktorej uniformitu nahradí rôznorodosť a pluralita, pasivitu žiaka jeho aktivita, samostatnosť a tvorivosť, orientáciu na priemerného žiaka nahradí diferencovaný a individuálny prístup k žiakom a intelektuálne zameranie nahradí proporcionalita rozvoja kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti žiaka.
Približuje sa súčasná škola tejto vízii, alebo je táto vízia vzdialená od reality? To sa chcem opýtať hlavného predkladateľa a spolupredkladateľov. Približuje sa súčasná škola tejto vízii? Alebo je táto vízia vzdialená od reality? Pri hľadaní odpovede si skúsme najskôr charakterizovať, akými zmenami prešla v poslednom období škola na Slovensku a charakterizovať miesto, ktoré má v súčasnej škole telesná a športová výchova.“
Túto časť som si vybrala zámerne, aby sme pochopili, aké je vzdelávanie navzájom prepojené a dôležité. Ja si nemyslím, že stačí len navýšiť hodinu telesnej výchovy na základnej škole. Táto téma je dôležitá, ale musíme ju riešiť komplexne. Táto téma je nadčasová a zaslúži si našu pozornosť. Prepáčte, ale vy sa na to pozeráte len cez pohyb a cez šport. Ja sa na to pozerám ako pedagóg, ako učiteľ, ktorý 20 rokov učil túto telesnú výchovu. Ja sa na to pozerám cez vzdelanie a cez výchovu. A viem, čo budú musieť školy počas júla a augusta riešiť, aby zaviedli tretiu hodinu telesnej výchovy na základnej škole od 1. septembra 2023.
Ja vás chcem všetkých veľmi pekne poprosiť, aby ste dnes zavolali známej riaditeľke, riaditeľovi a opýtali sa jej, čo všetko bude musieť cez prázdniny urobiť. Ja vás o to prosím, aby ste sa oboznámili s tým, aké množstvo práce ju čaká. Tí riaditelia, ktorí chceli zaviesť tretiu hodinu telesnej výchovy a mali na to podmienky, tí to už dávno urobili. Ale sú tu aj riaditelia základných škôl, ktorí buď nemajú priestor, buď nemajú personál, buď nemajú materiálne vybavenie, alebo nemajú na to čas. Sú aj takí riaditelia. A ja vás v mene týchto riaditeľov prosím a žiadam, aby ste odložili túto účinnosť minimálne o rok. Ja viem, že za to budem o chvíľu zhejtovaná a s tým aj rátam, ale prosím, aby ste mi dovolili vystúpiť. Som učiteľ, som pedagóg, učila som telesnú výchovu, prepáčte, viac rokov ako vy všetci dohromady. A viem, čo ten riaditeľ a tí učitelia budú musieť cez prázdniny robiť. A nehovorte mi, prosím, že nemám rada pohyb, že neznášam pohyb, pretože žena, ktorá bola druhá na majstrovstvách Československa v behu, musí zbožňovať pohyb. (Potlesk.)
Takže ďakujem za vašu pozornosť. A ja dúfam, že sa správne všetci rozhodnete. Ja chcem, aby sme dali príležitosť tým, ktorí tú tretiu hodinu telesnej výchovy chcú mať. Ale chcem, aby sme dali aj príležitosť tým, ktorí jednoducho potrebujú čas. Potrebujú čas na to, aby tú tretiu hodinu podľa vášho priania zaviedli na základnú školu.
Ďakujem.
9. 5. 2023 15:03:32 - 15:04:12 90. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne.
Ja veľmi vítam túto iniciatívu, ale musím povedať, že pán Vetrák má oprávnene obavy, a ja by som vás chcela poprosiť, aby ste odložili hlasovanie kvôli tomu, aby sme ešte mohli tento návrh zákona vylepšiť, pretože je skutočne dobrý. A pre mňa je taktiež dôležité, aby ten rodičovský príspevok bol použitý práve na výchovu a vzdelávanie týchto detí, pretože o to nám tu ide. Takže ak smiem poprosiť odložiť hlasovanie, aby sme to ešte... možnože vy nebudete chcieť, aby sme vám do toho zasahovali, ale aspoň naše názory aby ste tam do ďalšieho pozmeňujúceho návrhu dali, lebo je to výborná myšlienka.
Ďakujem.
4. 5. 2023 19:19:55 - 19:20:17 90. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, ani nevieš, ako veľmi ti rozumiem, pretože som učila deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a všetkým nám je jasné, že tieto deti potrebujú pomoc. A môžem potvrdiť to, že si sa dobýjal dva roky na ministerstvo školstva, je mi veľmi ľúto, že si nebol úspešný. Ďakujem.
4. 5. 2023 18:46:56 - 18:47:31 90. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcela len pripomenúť, pretože tu bol spomenutý školský výbor, že ten vždy ukážkovo spolupracoval aj s bývalým pánom ministrom, aj s terajším pánom ministrom. Nikdy sme nekritizovali nič navonok, všetko sme si snažili vyrozprávať vo vnútri, nehejtovali sme zbytočne a veľmi sa všetci členovia školského výboru tešia z tohto nového školského zákona a držíme mu palce a nech má úspech.
Ďakujem veľmi pekne.
30. 3. 2023 15:17:39 - 15:20:58 88. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, chcela by som predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je veľmi krátky, no veľmi významný pre práva dieťaťa. Schválením tohto zákona splníme medzinárodný záväzok, ktorý Slovensko ešte nemá splnený, a väčšina štátov to už dávno realizuje.
V zmysle ustanovení Dohovoru OSN o právach dieťaťa záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. Pri tvorbe jednotlivých politík a prijímaní právnych predpisov by mal byť legislatívny proces nastavený tak, aby sme s istotou vedeli povedať, že reflektuje najlepší záujem dieťaťa a zohľadňuje názor detí vo veciach, ktoré sa ich týkajú alebo sa ich môžu týkať. Blaho detí je rovnako dôležité ako zdravá spoločnosť a ekonomika, ale málokedy sa im dostane rovnakej priority.
Deti sú do značnej miery vylúčené z verejných rozhodovacích procesov bez hlasovacích práv a s obmedzenou právnou silou, ktorú majú nielen prostredníc... ktorú majú len prostredníctvom dospelých. Na druhej strane deti viac využívajú verejné služby a sú na nich viac závislé ako dospelí a existuje aj vysoká pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov na deti, ak sú tieto služby nedostatočné alebo zlyhajú.
Na základe medzinárodného protokolu vypracuje Úrad komisára pre deti metodiku posudzovania dopadov politík zákonov na práva dieťaťa a mladých ľudí. Následne ich odkomunikuje s ministerstvami, vyškolí ich a naučí ich, ako s touto metodikou pracovať. Takže vlastne celý môj krátky návrh je o tom, aby sme mohli posudzovať dopad politík na práva dieťaťa a mladých ľudí. A teraz, ak dovolíte, prečítam svoj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Šofranko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1412).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
3. V § 7 ods. 3 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a deti“.
4. V § 7 ods. 4 sa za slovo „detí,“ vkladajú slová „práva detí,“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, to je všetko.
29. 3. 2023 20:28:16 - 20:28:40 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Viem, že môžem vystúpiť v poslednej faktickej. Súhlasím s tebou, pani poslankyňa, že je škoda, že takto dôležitý zákon je prerokovaný práve v tejto večernej hodine. A pýtala si sa, či je prioritou školstvo pre všetky politické strany. Ja verím, že áno, že to nie je len vo volebných programoch a že každý to myslí smrteľne vážne. Ďakujem všetkým a pekný večer.
29. 3. 2023 20:10:20 - 20:10:57 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem, ja len veľmi krátko.
Peter, povedal si, že aby sme zacielili na deti, ktoré končia v špeciálnych školách, ale ja chcem povedať, že my musíme zacieliť aj na rodičov, ktoré to chcú, aby tie deti v tých školách boli, v špeciálnych školách, a to hovorím príklady z praxe, ktorých mám dosť. A tieto deťúrence nemôžu mať napísané v hlávke to, že oni sa nemusia učiť. Nechcem pre krátkosť času rozprávať viac, ale niekedy si môžeme sadnúť a vyrozprávať si, ako to v skutočnosti je, pretože mám bohaté skúsenosti.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 3. 2023 19:57:06 - 19:57:44 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem. Odznelo tu dnes aj to, že reforma bude závažný a obrovský problém. Ja si to nemyslím, pretože 109 škôl sa prihlásilo do pilotného overovania. Ako ste vraveli, tak 89 je pripravených a to znamená, že záujem o reformu tu je. A ja verím, že naši pedagógovia a žiaci to zvládnu. Netreba sa báť cyklov, netreba podceňovať našich pedagógov. Myslím si, že roky príprav a tri roky pilotného overovania je dostatočná príprava a nemôžeme to porovnať s reformou v roku 2008. Ja verím, že nájdeme spoločný konsenzus. Ďakujem pekne.