Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2022 11:12:59 - 11:13:50 65. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to aj čo bolo vypustené, chcem navrhnúť, aby v prípade potreby dnes Národná rada rokovala aj po 19.00 hodine, aby sme prerokovali všetky body s tým, že vzhľadom na to, koľko je personálnych volieb, aby to hlasovanie o personálnych otázkach nebolo o 17.00, ak nestihneme dovtedy prerokovať všetky body, ale aby bolo ako posledné hlasovanie, ako posledný bod, a to z praktického dôvodu, že skrutátorom a komisii bude trvať minimálne dve hodiny, kým to všetko spočítajú, aby sme to, aby sme to uzavreli.
4. 5. 2022 9:14:29 - 9:23:23 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 971 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Dnes o jedenástej bude hlasovanie. Ďakujem pekne.
4. 5. 2022 9:14:29 - 9:15:32 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 971 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Dámy a páni, ospravedlňujem sa.
Vážená pani ministerka, pán podpredseda, dovoľte mi, aby som v zmysle rokovanie poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený príslušným výborom. Vládny návrh zákona spĺňa všetky formálnoprávne náležitosti, ktoré sú kladené na vládny návrh zákonov.
Pán predseda vo svojom rozhodnutí navrhol, aby tento návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorským výborom navrhol ústavnoprávny výbor, a aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna toho istého roku. Zo znenia je úplne zrejmé, aký je účel tejto úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada schválila po všeobecnej rozprave, že tento návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Odporúčam, aby sme pridelili vládny návrh zákona podľa rozhodnutia návrhu predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
28. 4. 2022 17:12:20 - 17:24:37 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán predseda, páni podpredsedovia, dovoľte mi, aby som začal tak osobne. Vy, kolegovia, z opozície, aj pán predseda Fico, ktorý tu teraz nie je tvrdíte, že máme červené oči a trasieme sa, aby sme vydali, aby sme stlačili to, to hlasovacie zariadenie. Chcem za seba povedať, aj za kolegov, s ktorými sa rozprávam, že nič také nie je pravda. Ja nemám žiadne červené oči, ani sa nijako netrasiem na to, aby som súhlasil s tým, aby Robert Fico bol vydané do väzby, resp. rozhodovanie súdu na väzbu.
Práve naopak, ja si myslím, že to je jeden z najsmutnejších dní, ktoré zažíva Slovenská republika, a to preto, že vždy je smutné, keď musí Národná rada Slovenskej republiky sa vôbec zaoberať takou otázkou, či niekto má a môže byť postavený pred súd, aby súd rozhodoval o jeho väzbe alebo nie. A to bez ohľadu na to o koho ide. Lebo mnohí z vás tu spomínate o tom, ako sme zvolení, aký typ legitimity máme a podobe, a to všetko je pravda, len s tým je spojený aj nejaký typ zodpovednosti.
Rovnako si nemyslím, že žiadny z poslancov vládnej koalície by necítil nejaký typ dilemy, keď hovorí o týchto veciach, keď číta tieto veci a podobne. Samozrejme, hovoríme tu o človeku, konkrétnom človeku, prvýkrát je to niečo čo sa ho môže bytostne dotknúť a zároveň hovoríme o bývalom trojnásobnom premiérovi bez ohľadu na to, čo, akým spôsobom sa vyjadrujeme k jeho politike a podobne. Proste je to človek, ktorý vládol tejto krajine a to trestné konanie sa na konci dňa, vzhľadom aj na jeho postavenie dotkne každého jedného v tejto krajine svojím spôsobom.
Ja si myslím a som hlboko presvedčený, že pána predsedu Fica máme poraziť politicky. Politicky, absolútne politicky a môžme si dávať rôzne odkazy, však koniec-koncov aj ja som si od neho svojho času niečo vypočul. Vy počúvate od nás niečo, a to považujem za legitímny politický boj. Vy však tvrdíte, že my nejakým spôsobom vstupujeme do trestného konania a že to čo sa tu deje je na objednávku tejto vládnej koalície. Ja som úplne uzrozumený s tým, že vás nepresvedčím, že to tak nie, no zároveň považujem za správne a dôležité vyhlásiť opakovane, že to tak nie je. Že nikto z tejto koalície nechodí za konkrétnym prokurátorom a povie mu, prosím ťa, stíhaj Roberta Fica alebo kohokoľvek iného. To je fakt. Je neviem vám to nijako inak preukázať ako tým, že to poviem.
Rovnako si myslím, že je treba hovoriť o minulosti a je treba sa vysporiadať s minulosťou. A to takým spôsobom, že tí, ktorí krivili zákon, ktorí korumpovali, mali byť postavení pred spravodlivosť. A niektorí z tých, ktorí to robili sa, samozrejme, dnes priznávajú a hovoria o tom, že to bol systém. Že to bola organizovaná skupina, ktorá mala svoje krytie. Normálne úplne pokojne ako právnik hovorím, ja som sám zvedavý na to, ako sa súd vysporiada s tým konštruktom organizovanej zločineckej skupiny.
Viem si predstaviť argumenty za, viem si predstaviť argumenty proti, nepoznám ten spis, nemám k nemu prístup, ani žiadne iné tajné informácie. Ale to nie je mojou úlohou. Nie je mojou úlohou toto posúdiť a vaša debata alebo naša debata v tomto pléne sa dostala do roviny, že opozícia z povahy veci je to váš predseda, pre mnohých váš priateľ, ktorého sa verejne zastávate, dáva na stranu koalície to, že rozhodnite o tom, či je vinný, nie je vinný, či má alebo nemá ísť do väzby. Ale to my nerozhodujeme o tomto. A to je faktom a v tomto si treba upratať.
Rovnako používate argument, že pán Fico sa nijakým spôsobom nevyhýba trestnému konaniu. Veď to je pravda, že chodí na úkony, ja to nijako nespochybňujem, ani nikto to nespochybňuje. No, ak majú prokurátori, a samozrejme, že je tu určitá ťažoba, že hovoríme o človeku, ktorý sedí kus vyššie, že sa nedá od toho odosobniť, ale ak majú prokurátori mať možnosť využiť plný aparát trestného konania a trestného poriadku, tak toho súčasťou je aj väzba. Tak to je. A tá procesná prekážka, ktorá tu je sa dnes volá Národná rada Slovenskej republiky.
Pán poslanec Susko, ale aj ďalší vo faktických poznámkach hovorili o tom, že tá poistka, ktorá znamená to, že plénum Národnej rady má rozhodnúť o tom, či nejaký poslanec bude alebo nebude vydané na to, aby sa mohol postaviť pred sudcu v súvislosti s väzbou je na to, aby sa to nemohlo zneužiť. No, len ten argument má jednu zásadnú dieru. A to je to, že vy keď ste vypúšťali imunitu, tak ste tam nechali jednoduchú väčšinu. Z povahy veci, a to iste ste skúsenejší politici ako ja v tomto, koalícia má 76, z povahy veci, preto je koalícia, preto vláda má vyslovenú dôveru. A vy ste tam nechali túto väčšinu. To znamená, že to nie je poistka pre to, aby nemohli poslanci hlasovať.
Keď ste chceli betónovať tú poistku, a o tom môže byť niekde inde debata odborná, tak ste tam mali nechať tri pätiny, alebo ste to mali vypustiť, alebo ste s tým mohli urobiť čokoľvek, ale faktom je, že koalícia má 76. To nie je tyranie väčšiny, menšiny. Tak to proste je, takto to bolo nastavené.
A rovnako podľa mňa je dôležité hovoriť o tom, že kto v tom celom procese má akú úlohu. Ja som to povedal včera. Tí, ktorí ste boli na výbore, bol síce neverejný, ale nie je to nič tajné prokurátorom, že dnes je to nielen otázka trestnej zodpovednosti Roberta Fica a ďalších, ale je to aj otázka legitimity v tom širšom kontexte. Je to otázka legitimity špeciálnej prokuratúry, samozrejme, ktorá vypracúva ten návrh, ktorý podajú, ak ho podajú pred sudcu a potom obžaloby. Či majú dobré dôkazy, či to vedia ustáť. Potom je to, samozrejme, otázka legitimity Špecializovaného trestného súdu alebo Najvyššieho súdu, alebo prípadne Ústavného súdu, akým spôsobom rozhodujú a akým spôsobom sa vysporiadajú s tou argumentáciou.
X-krát sa stalo, že súdy zrušili, prekvalifikovali alebo potvrdili. A veď to sami koniec-koncov viete. No, a v neposlednom rade, a to je to najdôležitejšie, je to otázka legitimity Národnej rady. Ak nebudeme súhlasiť s vydaním na väzbu, tak v takom prípade si myslím, že stratíme čas legitimity. A nie preto, že je to niečo osobné proti vám, hoc, rozumiem, že to musíte vnímať osobne, lebo sa vás to týka, ale je to preto, že nedovolíme orgánom činným v trestnom konaní použiť plný aparát oprávnení, ktoré Trestný poriadok používa. A áno, preto hovorím o legitimite, lebo ste opozičný líder. Je to mimoriadne citlivá vec a tí, ktorí sa tvária aj z radov koalície, že to je len takto, však na čo sa tu bavíme, na čo je tu táto debata, si myslím, že robia zásadnú chybu. Lebo, a ja to poviem úplne nahlas a pokojne, ak prokurátori alebo súd nevyhodnotí tie dôkazy, ktoré sú k dispozícii, tak vy politicky z toho určite narastiete. A to si nemyslím, že je niečo čo ktokoľvek z koalície chce. Aspoň hovorím za seba. Ja si myslím, že vás máme politicky poraziť, ale že vám nemáme pomáhať a že vonkoncom nemáme vstupovať do trestného konania.
A vstupujeme len doňho preto, že ten zákon, a to celé čo ste vtedy menili v ústave je nastavené dnes tak, že bez súhlasu Národnej rady nemôžu prokurátori podať návrh na väzbu. A či ten návrh je oprávnený alebo nie je oprávnený, či to čo hovoríte je kolúzne alebo nie je kolúzne, o tom sa môžu baviť právnici ako tí, ktorí sú právnici, ale na konci dňa o tom rozhodne sudca. A to je úplne kľúčové, aby sme dovolili rozhodnúť o tom sudcovi.
Možno vy tým sudcom neveríte, ja netvrdím, že každý sudca na Slovensku je dobrý a čestný. Ukázalo sa, že žiaľbohu, aj takí nečestní medzi nami boli, ale verím v ten systém. Stále, stále verím v ten systém, lebo keby som sa postavil akokoľvek inak k tomu, tak zároveň hovorím, že Národná rada je nad súdmi. Národná rada je nad prokurátormi, Národná rada je nad všetkým a ona rozhoduje komu umožní naplno použiť celý procesný aparát.
Ďalšia z vecí, ktorá je právna a je to, že ten súhlas alebo tú žiadosť do parlamentu musel poslať generálny prokurátor. On povedal, že to má urobiť pán prokurátor Masár, ale tá poistka, teraz opäť, to nie je osobné, systémové, tá poistka tam je, že to neurobil niekto len tak, že sa rozhodol, že osloví Národnú radu Slovenskej republiky, prosím, dajte mi súhlas, ale urobil to generálny prokurátor. A hádam je každému v tejto krajine zrejmé, že generálny prokurátor nemá nejaké špeciálne dobré vzťahy s touto koalíciou. (Ruch v sále.)
Keď pán generálny prokurátor zrušil nejaké rozhodnutie, kritizovali sme ho. Keď nejaké rozhodnutie potvrdil a vy ste ho vtedy chválili. Ja nemám pocit, že generálny prokurátor je nejakým spôsobom spriaznený. A keď hovoríte o nominantoch, že máme takúto diskusiu, aj vy ste zaňho hlasovali.
Ja chcel len zopakovať, že mňa nijakým spôsobom a predpokladám, hoc možno tomu nebudete veriť, že väčšinu koalície naozaj nijako neteší to, že sa musíme zaoberať touto otázkou. Opakujem, že som presvedčený, že vás je treba poraziť politicky a že my ako politici nemáme nijakým spôsobom vstupovať do trestného procesu. To, že doňho musíme vstúpiť tým, že udelíme súhlas na to, aby ten trestný proces mohol ísť ďalej je vec, ktorá je v ústave, je vec, ktorá je v zákone, ktorá sa mohla zmeniť, nezmenila sa, takéto sú fakty. Rovnako je faktom, že s väčšinou a tým, akým spôsobom sa má hlasovať nikto nič nerobil a ani sa nechystá robiť.
Mnohí tu spochybňujete súdy a podobne, dovoľte mi, tú rétorickú otázku. Ja som zvedavý, ak budete vydaný a ten súd vás nezoberie do väzby, čo poviete potom. A to naozaj vám nijako neprajem väzbu a niečo také, lebo si neviem predstaviť, akým spôsobom sa človek musí cítiť, ktorý tomuto čelí. No napriek tomu si myslím, že Národná rada Slovenskej republiky by mala rozhodnúť o tom, že bude súhlasiť tak, aby prokurátori mohli využiť celý aparát trestného poriadku ako pri každom inom človeku. Ďakujem veľmi pekne.
27. 4. 2022 10:49:08 - 10:53:47 65. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa prihlásil takto, aby sme to stihli.
Dámy a páni, pozorne počúvam tú rozpravu dva dni, teraz je nás tu trošku viac, lebo sa blíži hlasovanie. Ale všimol som si jednu vec, že celá tá debata sa zredukovala aj prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov či z jednej, alebo z druhej strany o tom, že kde a aký má byť súd. A dovoľte mi cynickú poznámku, je naozaj až dojemné, ako si niektorí ľudia a kolegovia všimli, že kde všade sú súdy a kde všade majú byť súdy.
Ale myslím si, že táto debata vzhľadom na vážnosť toho, čo sa chystáme schváliť, má byť o niečom inom. A to, o čom má byť, je to, čo to vlastne spôsobí na Slovensku, ak sa schváli táto novela zákona. To, o čom sa dva roky diskutuje a o čom vlastne aj bola pôvodne tá diskusia už pred voľbami a potom neskôr aj po voľbách, je to, že akým spôsobom zrýchliť a zlepšiť konanie na Slovensku. A tá hlavná otázka, ktorá by sa tu mala riešiť a, žiaľ, sa neriešila, je to, že či po prijatí tejto novely bude rýchlejšie konanie, či ľudia sa dostanú skôr k svojmu rozsudku, či to bude spravodlivejšie a či budú mať pocit, že na Slovensku sa naozaj posúvame k lepšiemu.
Na konci dňa sa to, žiaľbohu, zredukovalo na to, že to je o tom, že kde a aký má byť súd. Ja si myslím, že pri tejto reforme sme urobili chybu a mám na nej svoj podiel ešte v čase, keď pani ministerka bola v tej istej strane, v ktorej som ja, že sme to mali tlačiť na začiatku a rýchlejšie. Politicky to tak vyšlo, že prichádzajú komunálne voľby a mnohí z vás, ktorí ste primátori a starostovia, máte pocit možno, že to, že budete mať niekde svoj súd, že vám to pridá a že občania to vnímajú tak, že keď tam je súd, tak už v tom meste je spravodlivosť a podobne, čo na konci dňa nie je pravda, samozrejme. To je tá kritika, ktorá, si myslím, že má zaznieť a zaznieva z mojich úst, lebo cítim aj ja na tom nejaký podiel zodpovednosti.
Druhá vec, ktorá je a ktorá s tým súvisí, a to je zas na pochvalu pani ministerky, že bola ochotná v tých rokovaniach ísť naozaj ďaleko. Možno za hranicu, kde mnohí by nešli a nechceli by, a to preto, aby sa podarilo aspoň niečo. A to, hoc sa naše politické cesty rozišli, komu česť, tomu česť, to si zaslúži verejnú pochvalu, že nebyť jej úsilia a trpezlivosti v tých rokovaniach, tak tu dneska nie sme. A nesúvisí to len s plánom obnovy, lebo to sa môže všelijako zmeniť a mohlo by sa to všelijako zmeniť, proste tá vôľa, ktorú Mária Kolíková má v sebe, že chcela presadiť reformu súdnictva, tá vôľa bola rozhodujúcim faktorom a za to jej patrí poďakovanie aj pochvala, ak to takto môžem povedať.
Myslím si, že táto reforma prinesie jednu vec, ktorá je dobrá a možno ju nebude tak hneď cíti, a to je to, že naozaj bude väčšia špecializácia. My vieme, že tá špecializácia nie je všeliek, ale je to určitý krok. Práve preto som hovoril, že možno keby sme to ten prvý rok rýchlejšie potlačili, tak by sme dosiahli viac. Ale holt, sme tu. A preto hovorím o tom, že to je prvý krok. A ten krok znamená, že tí sudcovia naozaj sa budú môcť sústrediť viac na určitú agendu. Nielen na jednu agendu, ale predsa len to bude zúžené. To znamená, na konci dňa, verím tomu, že občan dostane lepší rozsudok a že ho, samozrejme, dostane aj rýchlejšie, ten rozsudok. A čo je kľúčové, lebo spravodlivosť, ktorá trvá dvanásť rokov, už prestáva mať atribúty spravodlivosti. Samozrejme, to s tým súvisí a verím, že to pôjde ruka v ruke, je potom aj väčší tlak na sudcov, aby rozhodovali, aby rozhodovali dobre a rýchlo a aby, ak nerozhodujú, boli voči nim vyvodené disciplinárne dôsledky.
To, čo tento parlament, a verím, že to dnes schváli, naozaj považujem za prvý krok. Ten krok je správny a som rád, že sme sa dostali po tej všelijako kostrbatej ceste až tu. A keďže chcem, aby sme stihli hlasovanie, v tomto momente končím.
Ešte raz ďakujem takto verejne aj pani ministerke.
30. 3. 2022 13:29:58 - 13:30:55 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som chcel vašu aj pozornosť vášho pána kolegu Blanára upriamiť na § 32 rokovacieho poriadku, mne nepríde úplne v poriadku a je jedno, či to je pán Matovič, alebo pán Suja, že tu lietajú slová, aké tu lietajú. A podpredseda Národnej rady, a v tomto prípade to bol pán podpredseda Blanár, podľa mňa má do toho vstúpiť. Lebo nás pozerá veľa ľudí, lebo toto je vážna téma a to kam sa dostávame, opakujem, je úplne jedno, či to hovorí Matovič, alebo Suja, robí z tohto parlamentu už pomaly naozaj neviem koľkú cenovú kategóriu. Prosím, všetci skúsme sa vrátiť k tomu, prečo tu sme a vy páni podpredsedovia to v dobrom myslím, buďte potom tvrdí na tých, ktorí to nevedia. A keď sa budú hnevať, je to ich vec, keď sa nevedia správať. Ďakujem pekne.
16. 3. 2022 19:08:55 - 19:10:54 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja chcem len pripomenúť nielen pánovi Kuffovi, ale vlastne všetkým, že tento návrh zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa Andrejuvová, on nevznikol tak, že by niekto bol urazený z toho, že poslanec opozície sa pozerá krivo na poslanca z koalície. Tento návrh zákona vznikol preto, že sú tu poslanci, ktorí sa nevedia ospravedlniť, keď urobia chybu. Ktorým, keď uletia nervy, tak nevedia prísť a druhým povedať, prepáč, uznávam si chybu a samozrejme zaplatím aj pokutu. Lebo toto nie je materská škôlka a ani náboženský krúžok. Áno, platí kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, len my sme najvyšší zákonodarný orgán v tejto krajine a keď ľudia, ktorí tu sedia, nie sú schopní rešpektovať elementárne pravidlá, tak je našou úlohou nastaviť tie pravidlá tak, aby sme ich boli schopní vynútiť. Krajina sa pozerá na ten parlament. Prial by som si, aby každý z nás bol schopný povedať, prepáč, je mi to ľúto, budem sa správať inak. Len tu boli poslanci, ktorí sa oblievali vodou. Tu boli poslanci, ktorí trhali vlajky, ktorí sa sácali, ktorí pomaly išli biť ministra Naďa. To nie je už o dobrom slove, to je o tom, že sa nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúra veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký
===== Nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúru veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký frajer, že vie sa tu oblievať vodou alebo vykrikovať hlúposti a vulgarizmy z lavice a bude mať zaplatiť 5 tisíc eur, tak podľa mňa sa potom na to bude inak pozerať. Toto považujem za cestu. Ešte raz, vďaka za ten návrh pani poslankyňa.
16. 3. 2022 19:08:55 - 19:10:54 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja chcem len pripomenúť nielen pánovi Kuffovi, ale vlastne všetkým, že tento návrh zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa Andrejuvová, on nevznikol tak, že by niekto bol urazený z toho, že poslanec opozície sa pozerá krivo na poslanca z koalície. Tento návrh zákona vznikol preto, že sú tu poslanci, ktorí sa nevedia ospravedlniť, keď urobia chybu. Ktorým, keď uletia nervy, tak nevedia prísť a druhým povedať, prepáč, uznávam si chybu a samozrejme zaplatím aj pokutu. Lebo toto nie je materská škôlka a ani náboženský krúžok. Áno, platí kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, len my sme najvyšší zákonodarný orgán v tejto krajine a keď ľudia, ktorí tu sedia, nie sú schopní rešpektovať elementárne pravidlá, tak je našou úlohou nastaviť tie pravidlá tak, aby sme ich boli schopní vynútiť. Krajina sa pozerá na ten parlament. Prial by som si, aby každý z nás bol schopný povedať, prepáč, je mi to ľúto, budem sa správať inak. Len tu boli poslanci, ktorí sa oblievali vodou. Tu boli poslanci, ktorí trhali vlajky, ktorí sa sácali, ktorí pomaly išli biť ministra Naďa. To nie je už o dobrom slove, to je o tom, že sa nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúra veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký
===== Nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúru veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký frajer, že vie sa tu oblievať vodou alebo vykrikovať hlúposti a vulgarizmy z lavice a bude mať zaplatiť 5 tisíc eur, tak podľa mňa sa potom na to bude inak pozerať. Toto považujem za cestu. Ešte raz, vďaka za ten návrh pani poslankyňa.
16. 3. 2022 19:08:55 - 19:10:54 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja chcem len pripomenúť nielen pánovi Kuffovi, ale vlastne všetkým, že tento návrh zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa Andrejuvová, on nevznikol tak, že by niekto bol urazený z toho, že poslanec opozície sa pozerá krivo na poslanca z koalície. Tento návrh zákona vznikol preto, že sú tu poslanci, ktorí sa nevedia ospravedlniť, keď urobia chybu. Ktorým, keď uletia nervy, tak nevedia prísť a druhým povedať, prepáč, uznávam si chybu a samozrejme zaplatím aj pokutu. Lebo toto nie je materská škôlka a ani náboženský krúžok. Áno, platí kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, len my sme najvyšší zákonodarný orgán v tejto krajine a keď ľudia, ktorí tu sedia, nie sú schopní rešpektovať elementárne pravidlá, tak je našou úlohou nastaviť tie pravidlá tak, aby sme ich boli schopní vynútiť. Krajina sa pozerá na ten parlament. Prial by som si, aby každý z nás bol schopný povedať, prepáč, je mi to ľúto, budem sa správať inak. Len tu boli poslanci, ktorí sa oblievali vodou. Tu boli poslanci, ktorí trhali vlajky, ktorí sa sácali, ktorí pomaly išli biť ministra Naďa. To nie je už o dobrom slove, to je o tom, že sa nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúra veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký
===== Nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúru veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký frajer, že vie sa tu oblievať vodou alebo vykrikovať hlúposti a vulgarizmy z lavice a bude mať zaplatiť 5 tisíc eur, tak podľa mňa sa potom na to bude inak pozerať. Toto považujem za cestu. Ešte raz, vďaka za ten návrh pani poslankyňa.
16. 3. 2022 19:08:55 - 19:10:54 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja chcem len pripomenúť nielen pánovi Kuffovi, ale vlastne všetkým, že tento návrh zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa Andrejuvová, on nevznikol tak, že by niekto bol urazený z toho, že poslanec opozície sa pozerá krivo na poslanca z koalície. Tento návrh zákona vznikol preto, že sú tu poslanci, ktorí sa nevedia ospravedlniť, keď urobia chybu. Ktorým, keď uletia nervy, tak nevedia prísť a druhým povedať, prepáč, uznávam si chybu a samozrejme zaplatím aj pokutu. Lebo toto nie je materská škôlka a ani náboženský krúžok. Áno, platí kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, len my sme najvyšší zákonodarný orgán v tejto krajine a keď ľudia, ktorí tu sedia, nie sú schopní rešpektovať elementárne pravidlá, tak je našou úlohou nastaviť tie pravidlá tak, aby sme ich boli schopní vynútiť. Krajina sa pozerá na ten parlament. Prial by som si, aby každý z nás bol schopný povedať, prepáč, je mi to ľúto, budem sa správať inak. Len tu boli poslanci, ktorí sa oblievali vodou. Tu boli poslanci, ktorí trhali vlajky, ktorí sa sácali, ktorí pomaly išli biť ministra Naďa. To nie je už o dobrom slove, to je o tom, že sa nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúra veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký
===== Nastaví jasný systém. A áno, žiaľbohu, naša politická kultúru veľmi utrpela za posledné roky a možno tým aj týmto návrhom zákona, ktorý predkladá pani poslankyňa, sme na ceste späť ju trošku napraviť a dať do poriadku. Ale keď je niekto taký frajer, že vie sa tu oblievať vodou alebo vykrikovať hlúposti a vulgarizmy z lavice a bude mať zaplatiť 5 tisíc eur, tak podľa mňa sa potom na to bude inak pozerať. Toto považujem za cestu. Ešte raz, vďaka za ten návrh pani poslankyňa.
16. 3. 2022 18:50:32 - 18:52:40 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán podpredseda, pani predkladateľka, ja chcem povedať len pár vecí. V prvom rade oceňujem, že pani poslankyňa prichádza s týmto návrhom zákona, pretože evidentne sme sa dostali do situácie ako Národná rada Slovenskej republiky, že dobré slovo nestačí, že nestačí si povedať, že vo verejných priestoroch keď sa na to pozerá celá krajina, sú určité pravidlá slušného a normálneho správania a je evidentné, že niekomu nestačí, keď mu parlamentný výbor povie, že by sa mal ospravedlniť za výroky alebo kroky, ktoré urobil, tak ako sa to v normálnej spoločnosti patrí. Mne to je ľúto. ja chcem povedať, že ak prejde tento návrh zákona v prvom čítaní, tak my už chystáme pozmeňujúci návrh , ktorý sa bude týkať tzv. parlamentnej stráže, kým niektorí kolegovia možno to budú vnímať tak, že tu budú stáť ozbrojení policajti, ktorí ich budú vyvádzať. Nie, nie je to tak. Ale podľa mňa je cesta naozaj aj vzhľadom na to, čo sa častokrát v tomto pléne deje, aby predsedajúci mal možnosť zjednať v pléne poriadok. A keď niekto nechce poslúcha, tak by sme mali mať ako Národná rada Slovenskej republiky také nástroje, že bude donútený poslúchať. A to ja hovorím nie o fyzickom nátlaku, ale v prvom rade o tom, že tí ľudia by mali platiť dosť veľké pokuty v tisícoch eur. Jednoducho podľa mňa je cťou a privilégiom byť poslancom Národnej rady, lebo poslankyňou Národnej rady a ak sa niekto nevie spratať do kože, tak by tu nemal sedieť a ak už tu sedí a aj tak sa nevie spratať do kože, tak by mal byť tvrdo potrestaný a to najmä finančne a v úplne krajných prípadoch aj tak, že ho niekto odtiaľto fyzicky vyvedie. Ale to je debata na druhé čítanie, opakujem, som rád, že s týmto prišla pani poslankyňa, vyjadrujem tomu podporu a verím, že tento návrh bude schválený. Ďakujem pekne.
16. 3. 2022 15:17:45 - 15:17:53 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem len uviesť, že termín hlasovania bude ešte špecifikovaný, ale nebude to dnes. Ďakujem pekne.
16. 3. 2022 15:14:19 - 15:15:32 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní tohto návrhu ústavného zákona vo výboroch. Tento návrh bol pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre európske záležitosti. Gestorský výbor bol ústavnoprávny výbor.
Nedostali sme žiadne stanoviská od poslancov, ktorí nie sú členmi výboru. Rovnako tento návrh zákona prerokoval výbor pre európske záležitosti a odporučil ho schváliť. Ústavnoprávny výbor neprijal žiadne uznesenie, keďže nebol potrebný, získaný potrebný súhlas nadpolo, trojpätinovej väčšiny všetkých členov, keďže ide o ústavný zákon.
Návrh spoločnej správy výboru vrátane stanovisko gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na našej schôdzi, ale stanovisko ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže nebola dosiahnutá potrebná väčšina.
Pán predseda ústavnoprávneho výboru ma určil ako spravodajcu, preto vám predkladám túto informáciu.
Prosím, pán podpredseda, aby ste otvorili rozpravu.
25. 2. 2022 15:36:04 - 15:38:46 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.
Dámy a páni, podľa mňa sa drvivá väčšina z nás zhodne na tom, že náš geopolitický priestor sa zmenil a Slovensko je iné Slovensko, ako bolo minulý týždeň, Európa je iná, ako bola minulý týždeň. Ja veľmi oceňujem, vidím tu dvoch bývalých premiérov, že oni to pochopili, hoc v niektorých veciach s nimi iste politicky nesúhlasím a, samozrejme, oni so mnou. Rovnako tu bol aktuálny premiér a ešte bývalý premiér, ktorý si tiež uvedomuje situáciu. Rovnako niektorí poslanci to podľa mňa pochopili z ich vyjadrení, ale, žiaľbohu, naprieč, naprieč týmito lavicami sú ľudia, ktorí to stále nechápu, že za našimi hranicami je vojna, že tam zomierajú ľudia, že Rusko napadlo slobodnú krajinu. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporu tohto uznesenia. Je úplne jasné, je úplne čisté a hovorí o tom, že slobodná krajina – Ukrajina – bola napadnutá ruským agresorom, niečo, čo je neprijateľné, čo je odsúdeniahodné.
Rovnako však chcem povedať veľmi jasne, že Národná rada Slovenskej republiky a Slovenská republika nemôže skončiť len pri tom, že budeme prijímať deklarácie, budeme dávať silné vyhlásenia. Verím, že príde rad zákonov, rad opatrení a konkrétnych krokov, ktoré pomôžu ukrajinskému ľudu, ktoré sa postavia za Ukrajinu, tak aby sme nezostali len pri slovách. Je mi veľmi ľúto, že Európska únia na základe blokácie niektorých štátov nenašla odvahu na tvrdšiu reakciu voči ruskej agresii. To je veľké sklamanie a otvára to mnohé otázky. Napriek tomu ešte raz tým, ktorí pochopili vážnosť situácie, ďakujem za konštruktívnu diskusiu, tým, ktorým nie, tak verím, že ju pochopia. Vyjadrujem veľkú solidaritu s ukrajinským ľudom a s Ukrajinou a rovnako aj z tohto miesta, tak ako je napísané v uznesení, vyhlasujem, že Rusko je agresorom, a prosím vás všetkých, naozaj všetkých naprieč politickým spektrom, aby ste podporili toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
25. 2. 2022 13:55:06 - 13:59:15 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Dámy a páni, toto uznesenie vzniklo ako reakcia na aktuálnu situáciu na Ukrajine a znie nasledovne:
Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky:
1. Čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.
2. Zdôrazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO s Ruskom. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu.
3. Žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
4. Žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou.
5. Vyzýva Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám, ktoré sú v núdzi.
6. Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny, rovnako ako Krym.
7. Odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť, a rovnako vyjadruje solidaritu so všetkými obeťami.
8. Vyjadruje plnú podporu Ukrajine, jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovenskú republiku.
9. Opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
10. Zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.
11. Národná rada Slovenskej republiky stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.
Dámy a páni, panie poslankyne a páni poslanci, prosím vás o podporu tohto uznesenia.
15. 2. 2022 16:21:50 - 16:23:35 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 847 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Hlasovanie o tomto bode poprosím zaradiť na štvrtok o jedenástej. Ďakujem.
15. 2. 2022 16:06:37 - 16:07:43 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 848 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Dámy a páni, dovoľte, aby so v zmysle rokovacieho poriadku v prvom čítaní ako spravodajca určený príslušným výborom predniesol stanovisko k vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa formálnoprávne stránky uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Účel zákona je zrejmý z jeho predloženého materiálu. Ako spravodajca určený týmto gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh bude prerokovaný v druhom čítaní, s tým, že gestorský výbor bude Ústavnoprávny výbor a lehoty na prerokovania v zmysle rozhodnutia pána predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne. Otvorte prosím, rozpravu.
8. 2. 2022 13:16:44 - 13:16:54 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán predseda, vzhľadom na to, že rokovací poriadok toto jasne neupravuje, chcem vás poprosiť o zvolania poslaneckého grémia. (Reakcie z pléna.)
8. 2. 2022 13:12:00 - 13:12:16 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás požiadať, aby ste dali hlasovať o programe osobitne a osobitne o tom, aby mohol generálny prokurátor v zmysle § 28 ods. 2 vystúpiť.
3. 2. 2022 19:25:50 - 19:26:17 55. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 824 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Pán Mazurek, ja vám chcem dať do pozornosti text Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí veľmi jasne v čl. 86 písm. m) o prítomnosti akýchkoľvek, opakujem, akýchkoľvek cudzích vojsk bez ohľadu na akúkoľvek medzinárodnú zmluvu, vždy rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.