Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 1. 2023 18:32:49 - 18:34:49 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

26. 1. 2023 18:18:25 - 18:20:25 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán predseda výboru Kéry, ty si spomenul aj tie tri roky, keď v 94, 2006 a 2011 došlo k skráteniu volebného obdobia. Čiže z tých doterajších 8 volieb sme mali tri predčasné voľby. A ono by sa to mohlo zdať, že to taká bežnejšia prax v rámci týchto podmienok tuto na Slovensku, ale nie je to tak. A riešilo sa v minulosti tento postup osobitným ústavným zákonom. Ten text bol veľmi krátky. Bol tam presný dátum, kedy by malo dôjsť k predčasným voľbám. Ale týmto dochádzalo v podstate k obchádzaniu ústavy a určite to nebolo ústavne komfortné. Preto aj došlo k rozhodnutiu Ústavného súdu z júla 2021, kde nám dalo jasne popis a inštrukcie, že akým spôsobom to máme riešiť a v ktorých, v ktorých situáciách.
A čo sa týka referenda, že my sme odobrali možnosť formou referenda riešiť túto otázku, teda možnosť skrátenia volebného obdobia okrem uznesenia. Ja sa chcem opýtať, že či sme vypustili aj čl. 93 Ústavy Slovenskej republiky, že tam nemáme možnosť referenda. Otázka na vás, že dnes v prípade, ak by ste vyzbierali 350-tis. podpisov a išli by ste požiadal pani prezidentku, pri splnení samozrejme všetkých povinností v zmysle ústavy o vypísaní ústavodarného referenda, dnes by vám to nevypísala, to ústavodarné referendum, ktoré bolo minulú sobotu.
Čo sa týka do budúcna, tak priamo do textu sa malo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, teda priamo do textu ústavy, to nám jasne Ústavný súd povedal, a práve z toho dôvodu prišla aj táto zmena ústavy, kde sme to riešili týmto spôsobom. A čo sa týka ešte toho referenda, veľmi dobre viete, že aj hnutie SME RODINA prišlo na februárovú schôdzu s ďalším návrhom, kde otvárame túto otázku. A je len na predstaviteľoch všetkých politi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 1. 2023 17:43:13 - 17:45:01 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Tak samozrejme môžeme sa tu doťahovať o termíne, ale ja som presne aj v rozprave v krátkosti vysvetlil, že prečo je dôležitý ten máj, resp. jún, pretože máme tu potom rad ďalších krokov v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu a poviem otvorene, že ak určite by nebolo šťastné pre túto republiku, keby sme novej vláde pripravili darček v podobe rozpočtového provízia na 2024. Takže len z toho dôvodu si myslím, že minimálne je dôležité sa zamyslieť nad tým, že prečo je dôležité, aby sa riešil čo najskorší termín konania predčasných volieb. A ako si aj spomenul, že napríklad vaše rezortu riešia ešte prípravu nejakých reforiem alebo reformných krokov a že naše ministerstva asi nie. O tom by sa dalo polemizovať. Však len Ministerstvo Slovenskej republiky má rad ďalších vecí, ktoré potrebuje dotiahnuť a sú tam veľké infraštruktúrne projekty a rad záväzkov z medzinárodných zmlúv od výstavby a diaľnic, rýchlostných ciest a železničných infraštruktúrnych projektov. Takže o tom by sme sa mohli baviť v tejto oblasti na hodiny. Takže záverom myslím si, že v rámci rozpravy som povedal presne prečo je dôležité rozprávať o čo najskoršom termíne konania predčasných volieb s tým, že som sám zvedavý, že ako sa zachovajú jednotlivé politické strany. Tie, ktoré budú hlasovať za skorší termín určite nebudú za to, aby tu bola úradnícka vláda, ale aby sme mali čo najskôr plne legitímnu vládu po predčasných parlamentných voľbách. Ďakujem.
26. 1. 2023 17:33:37 - 17:41:14 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. A už aj v diskusii v rámci zmeny ústavy, ktorú sme tu mali tento týždeň bolo veľa povedané, aj v rámci rozpravy, ale určite by som sa chcel venovať aspoň v krátkosti tomu procesu, ktorý sme tu mali od decembra minulého roka. V polovici decembra bola vyslovená nedôvera súčasnej vlády alebo vláde s tým, že samozrejme potom došlo k situácii, že táto vláda má obmedzené kompetencie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a nemôže pracovať plnohodnotne tak, ako by sa očakávalo v rámci silnej zastupiteľskej demokracie. Pretože ak má zastupiteľská demokracia plnohodnotne fungovať a existovať, tak musí mať aj chod ústavných orgánov plne zabezpečený. My ste teraz v situácii, keď fakt dochádza k riziku, že tú pomoc ľuďom vláda nemusí dodať úplne na sto percent a práve preto je aj z dôvodu na stole teraz návrh uznesenia s konkrétnym termínom konania predčasných parlamentných volieb s tým, že aj niektoré opozičné strany buď Smer prišiel s pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí o 24. máji tohto roku alebo 27., pardon, máji, respektíve od strany Hlas o 24. júni a návrh uznesenia hovorí konkrétne o 30. septembri 2023. Osobne si myslím, že najlepšie by bolo schváliť čo najskôr termín predčasných volieb a to z čisto pragmatického hľadiska, pretože, keď si predstavíme, že 30. septembra sa bude konať deň predčasných parlamentných volieb a 1. októbra tu budeme mať deň kedy alebo respektíve 2.-ho v pondelok kedy si prezidentka zoberie predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré prejdú do parlamentu do nového 9. volebného obdobia, tak im dá termín na to, aby začali rokovania o zostavení novej vlády, pričom tam máme rad tých ústavných procesov s jednotlivými limitmi kedy jednoducho ten víťaz príde do prezidentského paláca a povie, že mám pravdepodobne tú 76-tku a začínam rokovania o novej vláde. Avšak potom, keď už dostane poverenie nová vláda, tak prejdú ďalšie týždne a začiatkom novembra môže dostať poverenie a príde do parlamentu a po ďalších tridsiatich dňoch s pripraveným programovým vyhlásením vlády. Takže my sa dostávame niekedy na začiatok decembra 2023, teda do obdobia kedy už nová vláda by mala riešiť prípravu štátneho rozpočtu na rok 2024 na ktorý je nadviazaný ďalší rad nejakých krokov a ktoré sú mimoriadne dôležité pre chod celého štátu, ekonomiky, republiky a taktiež na to nadviazané aj rozpočty samospráv buď vúciek alebo obcí a miest. A preto si osobne myslím a aj to sme aj verejne povedali, že je dôležité čo najskôr schváliť termín predčasných volieb. Preto sme aj sa viackrát vyjadrili, že budeme súhlasiť jednak s májom, jednak aj s júnom. A musím sa aj vrátiť k tomu, keď tu v rámci dnešnej rozpravy bolo povedané, že Sme rodina súhlasí s 30. septembrom. No áno, v prípade ak neprejde ani máj a neprejde ani jún, tak 30. september je tá tretia možnosť kedy by sme si to odsúhlasili. Pretože ak neprejde ani táto možnosť, že si to neodsúhlasíme do 31. januára, tak bude výsledok ten, že 1. februára tu pani prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ktorá bude mať plné kompetencie 30 dní do predloženia programového vyhlásenia vlády. Ale predpokladám, že tak ako aj kolega Susko povedal, nezíska táto úradnícka vláda menovaná prezidentkou súhlas s programovým vyhlásením vlády, nezíska dôveru a tým následne tu bude buď niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov v demisii a potom pravdepodobne príde druhej Čaputovej vláda a bude sa to donekonečna opakovať až do toho riadneho termínu konania parlamentných volieb koncom februára 2024. Osobne si myslím, že z ústavnoprávneho hľadiska je vláda úradníckej vlády alebo pôsobenie úradníckej vlády to najhoršie v zastupiteľskej demokracii, pretože nemá ten mandát od zdroja moci, to jest od ľudu, od občanov a práve preto si myslím, že je dôležité sa dohodnúť aspoň na jednom z tých troch termínov konania predčasných parlamentných volieb. Hovorím zase verejne, že ideálne keby to bolo v máji tohto roku.
Ďalej je utópia si myslieť, že keby Sme rodina nesúhlasila napríklad s konaním volieb v septembri, že by sa predstavitelia ostatných politických strán nezhodli na septembri a že by súhlasili napríklad s májom alebo s júnom. Jednoducho každý tuto pôsobiaci a parlamentný politický subjekt v parlamente, keď sa zmyslí, že to bude v septembri my ich nemôžeme donútiť. A my ich nevieme nejak prinútiť, že by zmenili to svoje rozhodnutie zo septembra napríklad na jún alebo na máj. My však hovoríme, že určite je najzodpovednejšie a najdôležitejšie, aby došlo k okamžitému resetu a ten reset v rámci tejto situácii sú určite predčasné parlamentné voľby.
V tejto súvislosti v rámci otvorenej rozpravy však chcem ešte predložiť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh mení lehotu pre vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nadväzujúc na skrátenie volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023...
===== ...volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou, tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023. Zmena sa týka iba lehoty, kedy možno vyhlásiť voľby najskôr predo dňom ich konania a nie zákonnej lehoty, ktorej dodržiavanie vyplýva z osobitného predpisu. Toľko v krátkosti odôvodnenie predloženia pozmeňujúceho návrhu a teraz by som prečítal ten text pozmeňujúceho návrhu k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (tlač 1429). Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa mení takto:
1. V bode B2. návrhu uznesenia sa slová citujem "130 dní" nahrádzajú slovami citujem "242 dní" koniec citácie. Ďakujem pekne.
26. 1. 2023 17:33:37 - 17:41:14 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. A už aj v diskusii v rámci zmeny ústavy, ktorú sme tu mali tento týždeň bolo veľa povedané, aj v rámci rozpravy, ale určite by som sa chcel venovať aspoň v krátkosti tomu procesu, ktorý sme tu mali od decembra minulého roka. V polovici decembra bola vyslovená nedôvera súčasnej vlády alebo vláde s tým, že samozrejme potom došlo k situácii, že táto vláda má obmedzené kompetencie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a nemôže pracovať plnohodnotne tak, ako by sa očakávalo v rámci silnej zastupiteľskej demokracie. Pretože ak má zastupiteľská demokracia plnohodnotne fungovať a existovať, tak musí mať aj chod ústavných orgánov plne zabezpečený. My ste teraz v situácii, keď fakt dochádza k riziku, že tú pomoc ľuďom vláda nemusí dodať úplne na sto percent a práve preto je aj z dôvodu na stole teraz návrh uznesenia s konkrétnym termínom konania predčasných parlamentných volieb s tým, že aj niektoré opozičné strany buď Smer prišiel s pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí o 24. máji tohto roku alebo 27., pardon, máji, respektíve od strany Hlas o 24. júni a návrh uznesenia hovorí konkrétne o 30. septembri 2023. Osobne si myslím, že najlepšie by bolo schváliť čo najskôr termín predčasných volieb a to z čisto pragmatického hľadiska, pretože, keď si predstavíme, že 30. septembra sa bude konať deň predčasných parlamentných volieb a 1. októbra tu budeme mať deň kedy alebo respektíve 2.-ho v pondelok kedy si prezidentka zoberie predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré prejdú do parlamentu do nového 9. volebného obdobia, tak im dá termín na to, aby začali rokovania o zostavení novej vlády, pričom tam máme rad tých ústavných procesov s jednotlivými limitmi kedy jednoducho ten víťaz príde do prezidentského paláca a povie, že mám pravdepodobne tú 76-tku a začínam rokovania o novej vláde. Avšak potom, keď už dostane poverenie nová vláda, tak prejdú ďalšie týždne a začiatkom novembra môže dostať poverenie a príde do parlamentu a po ďalších tridsiatich dňoch s pripraveným programovým vyhlásením vlády. Takže my sa dostávame niekedy na začiatok decembra 2023, teda do obdobia kedy už nová vláda by mala riešiť prípravu štátneho rozpočtu na rok 2024 na ktorý je nadviazaný ďalší rad nejakých krokov a ktoré sú mimoriadne dôležité pre chod celého štátu, ekonomiky, republiky a taktiež na to nadviazané aj rozpočty samospráv buď vúciek alebo obcí a miest. A preto si osobne myslím a aj to sme aj verejne povedali, že je dôležité čo najskôr schváliť termín predčasných volieb. Preto sme aj sa viackrát vyjadrili, že budeme súhlasiť jednak s májom, jednak aj s júnom. A musím sa aj vrátiť k tomu, keď tu v rámci dnešnej rozpravy bolo povedané, že Sme rodina súhlasí s 30. septembrom. No áno, v prípade ak neprejde ani máj a neprejde ani jún, tak 30. september je tá tretia možnosť kedy by sme si to odsúhlasili. Pretože ak neprejde ani táto možnosť, že si to neodsúhlasíme do 31. januára, tak bude výsledok ten, že 1. februára tu pani prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ktorá bude mať plné kompetencie 30 dní do predloženia programového vyhlásenia vlády. Ale predpokladám, že tak ako aj kolega Susko povedal, nezíska táto úradnícka vláda menovaná prezidentkou súhlas s programovým vyhlásením vlády, nezíska dôveru a tým následne tu bude buď niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov v demisii a potom pravdepodobne príde druhej Čaputovej vláda a bude sa to donekonečna opakovať až do toho riadneho termínu konania parlamentných volieb koncom februára 2024. Osobne si myslím, že z ústavnoprávneho hľadiska je vláda úradníckej vlády alebo pôsobenie úradníckej vlády to najhoršie v zastupiteľskej demokracii, pretože nemá ten mandát od zdroja moci, to jest od ľudu, od občanov a práve preto si myslím, že je dôležité sa dohodnúť aspoň na jednom z tých troch termínov konania predčasných parlamentných volieb. Hovorím zase verejne, že ideálne keby to bolo v máji tohto roku.
Ďalej je utópia si myslieť, že keby Sme rodina nesúhlasila napríklad s konaním volieb v septembri, že by sa predstavitelia ostatných politických strán nezhodli na septembri a že by súhlasili napríklad s májom alebo s júnom. Jednoducho každý tuto pôsobiaci a parlamentný politický subjekt v parlamente, keď sa zmyslí, že to bude v septembri my ich nemôžeme donútiť. A my ich nevieme nejak prinútiť, že by zmenili to svoje rozhodnutie zo septembra napríklad na jún alebo na máj. My však hovoríme, že určite je najzodpovednejšie a najdôležitejšie, aby došlo k okamžitému resetu a ten reset v rámci tejto situácii sú určite predčasné parlamentné voľby.
V tejto súvislosti v rámci otvorenej rozpravy však chcem ešte predložiť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh mení lehotu pre vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nadväzujúc na skrátenie volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023...
===== ...volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou, tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023. Zmena sa týka iba lehoty, kedy možno vyhlásiť voľby najskôr predo dňom ich konania a nie zákonnej lehoty, ktorej dodržiavanie vyplýva z osobitného predpisu. Toľko v krátkosti odôvodnenie predloženia pozmeňujúceho návrhu a teraz by som prečítal ten text pozmeňujúceho návrhu k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (tlač 1429). Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa mení takto:
1. V bode B2. návrhu uznesenia sa slová citujem "130 dní" nahrádzajú slovami citujem "242 dní" koniec citácie. Ďakujem pekne.
26. 1. 2023 17:33:37 - 17:41:14 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. A už aj v diskusii v rámci zmeny ústavy, ktorú sme tu mali tento týždeň bolo veľa povedané, aj v rámci rozpravy, ale určite by som sa chcel venovať aspoň v krátkosti tomu procesu, ktorý sme tu mali od decembra minulého roka. V polovici decembra bola vyslovená nedôvera súčasnej vlády alebo vláde s tým, že samozrejme potom došlo k situácii, že táto vláda má obmedzené kompetencie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a nemôže pracovať plnohodnotne tak, ako by sa očakávalo v rámci silnej zastupiteľskej demokracie. Pretože ak má zastupiteľská demokracia plnohodnotne fungovať a existovať, tak musí mať aj chod ústavných orgánov plne zabezpečený. My ste teraz v situácii, keď fakt dochádza k riziku, že tú pomoc ľuďom vláda nemusí dodať úplne na sto percent a práve preto je aj z dôvodu na stole teraz návrh uznesenia s konkrétnym termínom konania predčasných parlamentných volieb s tým, že aj niektoré opozičné strany buď Smer prišiel s pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí o 24. máji tohto roku alebo 27., pardon, máji, respektíve od strany Hlas o 24. júni a návrh uznesenia hovorí konkrétne o 30. septembri 2023. Osobne si myslím, že najlepšie by bolo schváliť čo najskôr termín predčasných volieb a to z čisto pragmatického hľadiska, pretože, keď si predstavíme, že 30. septembra sa bude konať deň predčasných parlamentných volieb a 1. októbra tu budeme mať deň kedy alebo respektíve 2.-ho v pondelok kedy si prezidentka zoberie predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré prejdú do parlamentu do nového 9. volebného obdobia, tak im dá termín na to, aby začali rokovania o zostavení novej vlády, pričom tam máme rad tých ústavných procesov s jednotlivými limitmi kedy jednoducho ten víťaz príde do prezidentského paláca a povie, že mám pravdepodobne tú 76-tku a začínam rokovania o novej vláde. Avšak potom, keď už dostane poverenie nová vláda, tak prejdú ďalšie týždne a začiatkom novembra môže dostať poverenie a príde do parlamentu a po ďalších tridsiatich dňoch s pripraveným programovým vyhlásením vlády. Takže my sa dostávame niekedy na začiatok decembra 2023, teda do obdobia kedy už nová vláda by mala riešiť prípravu štátneho rozpočtu na rok 2024 na ktorý je nadviazaný ďalší rad nejakých krokov a ktoré sú mimoriadne dôležité pre chod celého štátu, ekonomiky, republiky a taktiež na to nadviazané aj rozpočty samospráv buď vúciek alebo obcí a miest. A preto si osobne myslím a aj to sme aj verejne povedali, že je dôležité čo najskôr schváliť termín predčasných volieb. Preto sme aj sa viackrát vyjadrili, že budeme súhlasiť jednak s májom, jednak aj s júnom. A musím sa aj vrátiť k tomu, keď tu v rámci dnešnej rozpravy bolo povedané, že Sme rodina súhlasí s 30. septembrom. No áno, v prípade ak neprejde ani máj a neprejde ani jún, tak 30. september je tá tretia možnosť kedy by sme si to odsúhlasili. Pretože ak neprejde ani táto možnosť, že si to neodsúhlasíme do 31. januára, tak bude výsledok ten, že 1. februára tu pani prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ktorá bude mať plné kompetencie 30 dní do predloženia programového vyhlásenia vlády. Ale predpokladám, že tak ako aj kolega Susko povedal, nezíska táto úradnícka vláda menovaná prezidentkou súhlas s programovým vyhlásením vlády, nezíska dôveru a tým následne tu bude buď niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov v demisii a potom pravdepodobne príde druhej Čaputovej vláda a bude sa to donekonečna opakovať až do toho riadneho termínu konania parlamentných volieb koncom februára 2024. Osobne si myslím, že z ústavnoprávneho hľadiska je vláda úradníckej vlády alebo pôsobenie úradníckej vlády to najhoršie v zastupiteľskej demokracii, pretože nemá ten mandát od zdroja moci, to jest od ľudu, od občanov a práve preto si myslím, že je dôležité sa dohodnúť aspoň na jednom z tých troch termínov konania predčasných parlamentných volieb. Hovorím zase verejne, že ideálne keby to bolo v máji tohto roku.
Ďalej je utópia si myslieť, že keby Sme rodina nesúhlasila napríklad s konaním volieb v septembri, že by sa predstavitelia ostatných politických strán nezhodli na septembri a že by súhlasili napríklad s májom alebo s júnom. Jednoducho každý tuto pôsobiaci a parlamentný politický subjekt v parlamente, keď sa zmyslí, že to bude v septembri my ich nemôžeme donútiť. A my ich nevieme nejak prinútiť, že by zmenili to svoje rozhodnutie zo septembra napríklad na jún alebo na máj. My však hovoríme, že určite je najzodpovednejšie a najdôležitejšie, aby došlo k okamžitému resetu a ten reset v rámci tejto situácii sú určite predčasné parlamentné voľby.
V tejto súvislosti v rámci otvorenej rozpravy však chcem ešte predložiť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh mení lehotu pre vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nadväzujúc na skrátenie volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023...
===== ...volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou, tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023. Zmena sa týka iba lehoty, kedy možno vyhlásiť voľby najskôr predo dňom ich konania a nie zákonnej lehoty, ktorej dodržiavanie vyplýva z osobitného predpisu. Toľko v krátkosti odôvodnenie predloženia pozmeňujúceho návrhu a teraz by som prečítal ten text pozmeňujúceho návrhu k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (tlač 1429). Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa mení takto:
1. V bode B2. návrhu uznesenia sa slová citujem "130 dní" nahrádzajú slovami citujem "242 dní" koniec citácie. Ďakujem pekne.
26. 1. 2023 17:33:37 - 17:41:14 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. A už aj v diskusii v rámci zmeny ústavy, ktorú sme tu mali tento týždeň bolo veľa povedané, aj v rámci rozpravy, ale určite by som sa chcel venovať aspoň v krátkosti tomu procesu, ktorý sme tu mali od decembra minulého roka. V polovici decembra bola vyslovená nedôvera súčasnej vlády alebo vláde s tým, že samozrejme potom došlo k situácii, že táto vláda má obmedzené kompetencie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a nemôže pracovať plnohodnotne tak, ako by sa očakávalo v rámci silnej zastupiteľskej demokracie. Pretože ak má zastupiteľská demokracia plnohodnotne fungovať a existovať, tak musí mať aj chod ústavných orgánov plne zabezpečený. My ste teraz v situácii, keď fakt dochádza k riziku, že tú pomoc ľuďom vláda nemusí dodať úplne na sto percent a práve preto je aj z dôvodu na stole teraz návrh uznesenia s konkrétnym termínom konania predčasných parlamentných volieb s tým, že aj niektoré opozičné strany buď Smer prišiel s pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí o 24. máji tohto roku alebo 27., pardon, máji, respektíve od strany Hlas o 24. júni a návrh uznesenia hovorí konkrétne o 30. septembri 2023. Osobne si myslím, že najlepšie by bolo schváliť čo najskôr termín predčasných volieb a to z čisto pragmatického hľadiska, pretože, keď si predstavíme, že 30. septembra sa bude konať deň predčasných parlamentných volieb a 1. októbra tu budeme mať deň kedy alebo respektíve 2.-ho v pondelok kedy si prezidentka zoberie predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré prejdú do parlamentu do nového 9. volebného obdobia, tak im dá termín na to, aby začali rokovania o zostavení novej vlády, pričom tam máme rad tých ústavných procesov s jednotlivými limitmi kedy jednoducho ten víťaz príde do prezidentského paláca a povie, že mám pravdepodobne tú 76-tku a začínam rokovania o novej vláde. Avšak potom, keď už dostane poverenie nová vláda, tak prejdú ďalšie týždne a začiatkom novembra môže dostať poverenie a príde do parlamentu a po ďalších tridsiatich dňoch s pripraveným programovým vyhlásením vlády. Takže my sa dostávame niekedy na začiatok decembra 2023, teda do obdobia kedy už nová vláda by mala riešiť prípravu štátneho rozpočtu na rok 2024 na ktorý je nadviazaný ďalší rad nejakých krokov a ktoré sú mimoriadne dôležité pre chod celého štátu, ekonomiky, republiky a taktiež na to nadviazané aj rozpočty samospráv buď vúciek alebo obcí a miest. A preto si osobne myslím a aj to sme aj verejne povedali, že je dôležité čo najskôr schváliť termín predčasných volieb. Preto sme aj sa viackrát vyjadrili, že budeme súhlasiť jednak s májom, jednak aj s júnom. A musím sa aj vrátiť k tomu, keď tu v rámci dnešnej rozpravy bolo povedané, že Sme rodina súhlasí s 30. septembrom. No áno, v prípade ak neprejde ani máj a neprejde ani jún, tak 30. september je tá tretia možnosť kedy by sme si to odsúhlasili. Pretože ak neprejde ani táto možnosť, že si to neodsúhlasíme do 31. januára, tak bude výsledok ten, že 1. februára tu pani prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ktorá bude mať plné kompetencie 30 dní do predloženia programového vyhlásenia vlády. Ale predpokladám, že tak ako aj kolega Susko povedal, nezíska táto úradnícka vláda menovaná prezidentkou súhlas s programovým vyhlásením vlády, nezíska dôveru a tým následne tu bude buď niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov v demisii a potom pravdepodobne príde druhej Čaputovej vláda a bude sa to donekonečna opakovať až do toho riadneho termínu konania parlamentných volieb koncom februára 2024. Osobne si myslím, že z ústavnoprávneho hľadiska je vláda úradníckej vlády alebo pôsobenie úradníckej vlády to najhoršie v zastupiteľskej demokracii, pretože nemá ten mandát od zdroja moci, to jest od ľudu, od občanov a práve preto si myslím, že je dôležité sa dohodnúť aspoň na jednom z tých troch termínov konania predčasných parlamentných volieb. Hovorím zase verejne, že ideálne keby to bolo v máji tohto roku.
Ďalej je utópia si myslieť, že keby Sme rodina nesúhlasila napríklad s konaním volieb v septembri, že by sa predstavitelia ostatných politických strán nezhodli na septembri a že by súhlasili napríklad s májom alebo s júnom. Jednoducho každý tuto pôsobiaci a parlamentný politický subjekt v parlamente, keď sa zmyslí, že to bude v septembri my ich nemôžeme donútiť. A my ich nevieme nejak prinútiť, že by zmenili to svoje rozhodnutie zo septembra napríklad na jún alebo na máj. My však hovoríme, že určite je najzodpovednejšie a najdôležitejšie, aby došlo k okamžitému resetu a ten reset v rámci tejto situácii sú určite predčasné parlamentné voľby.
V tejto súvislosti v rámci otvorenej rozpravy však chcem ešte predložiť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh mení lehotu pre vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nadväzujúc na skrátenie volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023...
===== ...volebného obdobia tak, aby voľby mohli byť vyhlásené už 242 dní predo dňom ich vykonania. Touto navrhovanou krátkou zmenou, tak bude možné v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia vyhlásiť už tieto voľby od 1. februára 2023. Zmena sa týka iba lehoty, kedy možno vyhlásiť voľby najskôr predo dňom ich konania a nie zákonnej lehoty, ktorej dodržiavanie vyplýva z osobitného predpisu. Toľko v krátkosti odôvodnenie predloženia pozmeňujúceho návrhu a teraz by som prečítal ten text pozmeňujúceho návrhu k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (tlač 1429). Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa mení takto:
1. V bode B2. návrhu uznesenia sa slová citujem "130 dní" nahrádzajú slovami citujem "242 dní" koniec citácie. Ďakujem pekne.
26. 1. 2023 17:27:17 - 17:29:17 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Susko, súhlasím s tebou. Presne, na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov je dôležité mať plne legitímnu vládu, teda vládu, ktorá nemá obmedzené kompetencie, aby bola doručovaná aj pomoc ľuďom. A áno, aj v minulosti sme tu mali rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré boli dosť diskutabilné. Veď máme tu nález z 2001 z júla ohľadne možnosti skrátenia volebného obdobia, že bolo potrebné si zmeniť ústavu a pritom v 94, 2006, 2011 si Národná rada bezproblémovo vedela schváliť skrátenie volebného obdobia. Ale čo sa týka tej zmeny, tak Ústavný súd jasne aj povedal, že zmenu ústavy je možné vykonať len, teda účinnej a otvorenej ústavy je možné vykonať len v prípadoch ak ide o posilnenie zastupiteľskej demokracie pričom túto úpravu je potrebné ad hoc špecifikovať. Ale čo sa týka toho 30. septembra 2023, že je tu nejaká dohoda na termíne predčasných volieb. Keď neprejde vami navrhovaný termín v máji, keď neprejde termín navrhovaný Hlasom na jún a neprejde ani ten septembrový termín, tak tu budeme mať riadny termín konania volieb vo februári 2024 aj s plne fungujúcou úradníckou vládou a ja si myslím, že by to bolo to najväčšie nešťastie pre túto krajinu ešte v tejto situácii, keď potrebujeme spraviť veľký reset novými predčasnými parlamentnými voľbami. Takže ja si myslím, teda aj očakávam a dúfam, verím, že prejde buď májový alebo júnový termín, aby nová vláda nastúpila čo najskôr, aby mohla sa plnohodnotne venovať príprave štátneho rozpočtu na ....
26. 1. 2023 16:15:24 - 16:17:24 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán kolega, mňa zaujala tá časť ohľadne nájomných bytov, ako ste tak trošku zosmiešňoval náš program ohľadne výstavby k štátom podporovaného nájomného bývania. Ste sám poslanec, máte zákonodarnú iniciatívu a veľmi dobre viete, že začať s nejakou veľkou výstavbou nájomných bytov nie je jednoduché a musíte najprv prísť do toho parlamentu s pripraveným návrhom zákona. Tá príprav netrvá mesiac, dva, ale niekedy trvá možno aj rok. A práve aj pri tomto zákone vznikla medzirezortná pracovná skupina, ktorá bola zložená z x ľudí, ktorí pripravovali tento návrh zákona.
A momentálne, keď už máme účinný tento zákon a máme už aj podpísanú prvú investorskú zmluvu za jeden a pol miliardy a pripravujú sa ďalšie investorské zmluvy za štyri miliardy.
Poviem otvorene, napríklad v Nitre sa začínajú stavať tieto štátom podporované nájomné byty. Tak samozrejme, že tieto byty ešte nemáte ho postavené. Že nemáte tam kľúče od dverí, ale budú tieto kľúče.
A jednoducho ja sa chcem aj opýtať, že mali ste jednofarebnú vládu. Boli ste tu dvanásť rokov. Prečo sa nevytvoril napríklad tento segment nájomného bývania. Prečo sa všetko riešilo len cez Štátny fond rozvoja a bývania.
A čo sa týka tých billboardov sedemtisíc bytov, že sme, teda billboardov, že tu SME RODINA mala namiesto nájomných bytov. Veľmi dobre viete, že vy ste boli víťazom parlamentných volieb 2020 a máte najväčší štátny príspevok na činnosť politickej strany, takže keď si pozrieme aj záverečné správy z jednotlivých rokov, tak myslím si, že tam by vyšlo, že kto mal najviac billboardov v rámci jednotlivých rokov po Slovensku.
Ďakujem.
26. 1. 2023 15:23:10 - 15:25:07 78. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1429 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Pellegrini, otvorili ste aj otázku, že ako sa zachová Hnutie SME - RODINA pri hlasovaní o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. My sme to už aj viackrát verejne deklarovali a zahlasujeme určite aj za ten májový termín, aj za júnový termín v zmysle pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu boli alebo budú predložené a fakt treba si aj otvoriť otvorene otázku, že čo v prípade, že ak by došlo k schváleniu termínu na 30. september. 1. 10. by začali rokovania o novej vláde a pričom by mohlo dôjsť aj k situácii, že nová vláda nebude zostavená a dôjde k patovej situácii, ale dajme tomu v tom pozitívnom zmysle, keby 1. 11. bola vymenovaná vláda, tak tá by mala 30. dní na to , aby pripravila programové vyhlásenie vlády a 1.12. by prišla do parlamentu, kde by požiadala o dôveru a my sa už pohybuje v tom období, kedy už mal byť aj schválený štátny rozpočet na 2024. Ja si neviem predstaviť, že v prípade ak by došlo fakt k patovej situácii, že by nedošlo k schváleniu štátneho rozpočtu, na ktoré sú potom naviazané aj rozpočty obcí, samosprávnych krajov. Takže aj toto je jeden podstatný a relevantný fakt, prečo Hnutie SME - RODINA bude určite hlasovať aj za ten májový termín, aj za ten júnový termín, pretože treba si aj otvorene povedať, že pre správne fungovanie štátnych orgánov je dôležité mať aj nastavené finančné rozpočty na ďalšie obdobia a zároveň máme samozrejme stanovené aj my úniky, ktoré vyplývajú z plánu obnovy. Máme tu medzinárodný rating. Pozerá na nás medzinárodné prostredie alebo samozrejme sme pod drobnohľadom ďalších relevantných inštitúcií, takže Hnutie SME RODINA bude postupovať, tak ako som aj teraz povedal.
24. 1. 2023 19:01:39 - 19:03:36 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Áno samozrejme, Milan, tá diskusia je potrebná a samozrejme máme aj my ďalšie návrhy alebo otázky, ktorými sa určite chceme venovať. Presne ako aj ty si otvoril v rámci svojej rozpravy otázku zníženia kvóra, že ju máme v súčasnosti na úrovni päťdesiatich percent a baviť sa o tejto otázke presne ako si aj spomenul riešenia zmeny kompetencií medzi vládou Slovenskej republiky alebo presunutia na výbory Národnej rady, tak ako sme otvorili posledný týždeň túto otázku. Potom možnosť volebného systému. Taktiež ďalšie, ďalšie otázky, takže je ich samozrejme viacero a práve preto som aj hovoril, že určite je dôležité venovať sa týmto otázkam, aby samozrejme tá ústava bola čo najlepšie orientovaná pre ľudí. Samozrejme, že na sto percent nevieš úplne vyladiť ten text ústavy tak, aby na sto percent fungoval stále. Aj Ústavný súd v rámci svojich nálezov dáva stanoviská, akým spôsobom by sme to mali riešiť, ale tak ako som povedal aj v rámci posledného svojho vystúpenia, že materiálne jadro ústavy nám dáva tú možnosť, aby sme riešili zmeny ústavy v prípade, ak sú orientované na posilnenie zastupiteľskej demokracie na Slovensku, ale samozrejme, že tieto zmeny musia byť presne zakotvené v tej ústave. Takže máme na to možnosť a ja som zástancom odbornej diskusie a veľmi kvitujem aj to, že na ústavnoprávnom výbore bola zriadená Komisia pre tvorbu práva, ktorú si ty zriadil, pretože toto je určite jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý pomáha tejto odbornej diskusii. Ďakujem.
24. 1. 2023 18:53:38 - 18:59:36 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== ... to byť predmetom ďalšej dlhšej odbornej diskusie a my potrebujeme riešiť teraz otázku, ktorá sa týka nás všetkých, ale aj ľudí. Potrebujeme zakotviť do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie. Práve preto sme prišli aj s týmto návrhom, ale z dôvodu, že neviem ako dopadne hlasovanie, neviem ako dopadne, aké budú počty pri hlasovaní ohľadne pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spoločne predložený aj s pani Kolíkovou, teda na portfóliu bývalých koaličných strán a aj z uvedeného dôvodu, že v prípade, keď by náhodou neprešiel takýto pozmeňujúci návrh a chceme, aby bola možnosť riešenia skrátenia volebného obdobia formou uznesenia a taktiež aj otázka účinnosti tohto návrhu ústavného zákona, pretože v pôvodnom návrhu je dátum navrhovaný na 1. januára 2023, takže a tam bola možnosť riešenia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia, tak predkladám ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým v prípade, ak neprejde ten prvý podaný návrh pani poslankyne Kolíkovej, že by sa riešil aj tento pozmeňujúci návrh. Z dôvodu krátkosti času ja by som tu vedel rozprávať dlhšie k tejto téme, ale prečítam tento pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163)
1. V čl. 1 bode 1 v čl. 73 ods. 3 sa slová, citujem „ústavným zákonom", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „uznesením Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie a na konci sa pripája táto veta, citujem: „Uznesenie podľa prvej vety sa zverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.", koniec citácie.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú, citujem:
„2. V čl. 84 ods. 4 sa za slová, citujem „podľa čl. 7 ods. 2", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
3. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie, citujem: „n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. ", koniec citácie.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 3 sa slová, citujem „dňom v ňom uvedeným", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
4. V čl. 1 bode 4 v čl. 154h sa za slová, citujem „Čl. 73", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem, „84, 86", koniec citácie.
5. V čl. 2 sa slová, citujem „ 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom vyhlásenia", koniec citácie.
V tejto súvislosti sa v čl. 1 bode 4 v čl. 154h slová, citujem „od 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona", koniec citácie.
Toľko v krátkosti tento krátky pozmeňujúci návrh, ale hovorím, že sú dve možnosti alebo ideme do zmeny ústavy, aby bola možnosť pre poslancov Národnej rady vo forme uznesenia, nie ústavného zákona ako som to mal v pôvodnom návrhu, ale formou uznesenia, skrátiť si volebné obdobie, pretože v prípade, ak to nespravíme, ak si neodsúhlasíme zajtra o jedenástej túto zmenu ústavy a neprejde táto zmena, tak budúci týždeň v stredu tu máme vymenovanú úradnícku vládu. Ja si osobne myslím, že to by bolo doslova nešťastie pre demokraciu na Slovensku, pretože táto vláda nevzišla zo žiadnych volieb a preto je potrebné, aby sme si takto zmenu ústavy prijali, schválili, pretože my ako ústavodarcovia na to máme právo, takže táto možnosť by tu mala byť. Ďakujem. Za mňa všetko.
24. 1. 2023 18:53:38 - 18:59:36 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== ... to byť predmetom ďalšej dlhšej odbornej diskusie a my potrebujeme riešiť teraz otázku, ktorá sa týka nás všetkých, ale aj ľudí. Potrebujeme zakotviť do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie. Práve preto sme prišli aj s týmto návrhom, ale z dôvodu, že neviem ako dopadne hlasovanie, neviem ako dopadne, aké budú počty pri hlasovaní ohľadne pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spoločne predložený aj s pani Kolíkovou, teda na portfóliu bývalých koaličných strán a aj z uvedeného dôvodu, že v prípade, keď by náhodou neprešiel takýto pozmeňujúci návrh a chceme, aby bola možnosť riešenia skrátenia volebného obdobia formou uznesenia a taktiež aj otázka účinnosti tohto návrhu ústavného zákona, pretože v pôvodnom návrhu je dátum navrhovaný na 1. januára 2023, takže a tam bola možnosť riešenia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia, tak predkladám ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým v prípade, ak neprejde ten prvý podaný návrh pani poslankyne Kolíkovej, že by sa riešil aj tento pozmeňujúci návrh. Z dôvodu krátkosti času ja by som tu vedel rozprávať dlhšie k tejto téme, ale prečítam tento pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163)
1. V čl. 1 bode 1 v čl. 73 ods. 3 sa slová, citujem „ústavným zákonom", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „uznesením Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie a na konci sa pripája táto veta, citujem: „Uznesenie podľa prvej vety sa zverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.", koniec citácie.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú, citujem:
„2. V čl. 84 ods. 4 sa za slová, citujem „podľa čl. 7 ods. 2", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
3. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie, citujem: „n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. ", koniec citácie.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 3 sa slová, citujem „dňom v ňom uvedeným", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
4. V čl. 1 bode 4 v čl. 154h sa za slová, citujem „Čl. 73", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem, „84, 86", koniec citácie.
5. V čl. 2 sa slová, citujem „ 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom vyhlásenia", koniec citácie.
V tejto súvislosti sa v čl. 1 bode 4 v čl. 154h slová, citujem „od 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona", koniec citácie.
Toľko v krátkosti tento krátky pozmeňujúci návrh, ale hovorím, že sú dve možnosti alebo ideme do zmeny ústavy, aby bola možnosť pre poslancov Národnej rady vo forme uznesenia, nie ústavného zákona ako som to mal v pôvodnom návrhu, ale formou uznesenia, skrátiť si volebné obdobie, pretože v prípade, ak to nespravíme, ak si neodsúhlasíme zajtra o jedenástej túto zmenu ústavy a neprejde táto zmena, tak budúci týždeň v stredu tu máme vymenovanú úradnícku vládu. Ja si osobne myslím, že to by bolo doslova nešťastie pre demokraciu na Slovensku, pretože táto vláda nevzišla zo žiadnych volieb a preto je potrebné, aby sme si takto zmenu ústavy prijali, schválili, pretože my ako ústavodarcovia na to máme právo, takže táto možnosť by tu mala byť. Ďakujem. Za mňa všetko.
24. 1. 2023 18:53:38 - 18:59:36 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== ... to byť predmetom ďalšej dlhšej odbornej diskusie a my potrebujeme riešiť teraz otázku, ktorá sa týka nás všetkých, ale aj ľudí. Potrebujeme zakotviť do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie. Práve preto sme prišli aj s týmto návrhom, ale z dôvodu, že neviem ako dopadne hlasovanie, neviem ako dopadne, aké budú počty pri hlasovaní ohľadne pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spoločne predložený aj s pani Kolíkovou, teda na portfóliu bývalých koaličných strán a aj z uvedeného dôvodu, že v prípade, keď by náhodou neprešiel takýto pozmeňujúci návrh a chceme, aby bola možnosť riešenia skrátenia volebného obdobia formou uznesenia a taktiež aj otázka účinnosti tohto návrhu ústavného zákona, pretože v pôvodnom návrhu je dátum navrhovaný na 1. januára 2023, takže a tam bola možnosť riešenia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia, tak predkladám ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým v prípade, ak neprejde ten prvý podaný návrh pani poslankyne Kolíkovej, že by sa riešil aj tento pozmeňujúci návrh. Z dôvodu krátkosti času ja by som tu vedel rozprávať dlhšie k tejto téme, ale prečítam tento pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163)
1. V čl. 1 bode 1 v čl. 73 ods. 3 sa slová, citujem „ústavným zákonom", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „uznesením Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie a na konci sa pripája táto veta, citujem: „Uznesenie podľa prvej vety sa zverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.", koniec citácie.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú, citujem:
„2. V čl. 84 ods. 4 sa za slová, citujem „podľa čl. 7 ods. 2", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
3. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie, citujem: „n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. ", koniec citácie.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 3 sa slová, citujem „dňom v ňom uvedeným", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
4. V čl. 1 bode 4 v čl. 154h sa za slová, citujem „Čl. 73", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem, „84, 86", koniec citácie.
5. V čl. 2 sa slová, citujem „ 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom vyhlásenia", koniec citácie.
V tejto súvislosti sa v čl. 1 bode 4 v čl. 154h slová, citujem „od 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona", koniec citácie.
Toľko v krátkosti tento krátky pozmeňujúci návrh, ale hovorím, že sú dve možnosti alebo ideme do zmeny ústavy, aby bola možnosť pre poslancov Národnej rady vo forme uznesenia, nie ústavného zákona ako som to mal v pôvodnom návrhu, ale formou uznesenia, skrátiť si volebné obdobie, pretože v prípade, ak to nespravíme, ak si neodsúhlasíme zajtra o jedenástej túto zmenu ústavy a neprejde táto zmena, tak budúci týždeň v stredu tu máme vymenovanú úradnícku vládu. Ja si osobne myslím, že to by bolo doslova nešťastie pre demokraciu na Slovensku, pretože táto vláda nevzišla zo žiadnych volieb a preto je potrebné, aby sme si takto zmenu ústavy prijali, schválili, pretože my ako ústavodarcovia na to máme právo, takže táto možnosť by tu mala byť. Ďakujem. Za mňa všetko.
24. 1. 2023 18:53:38 - 18:59:36 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== ... to byť predmetom ďalšej dlhšej odbornej diskusie a my potrebujeme riešiť teraz otázku, ktorá sa týka nás všetkých, ale aj ľudí. Potrebujeme zakotviť do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie. Práve preto sme prišli aj s týmto návrhom, ale z dôvodu, že neviem ako dopadne hlasovanie, neviem ako dopadne, aké budú počty pri hlasovaní ohľadne pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spoločne predložený aj s pani Kolíkovou, teda na portfóliu bývalých koaličných strán a aj z uvedeného dôvodu, že v prípade, keď by náhodou neprešiel takýto pozmeňujúci návrh a chceme, aby bola možnosť riešenia skrátenia volebného obdobia formou uznesenia a taktiež aj otázka účinnosti tohto návrhu ústavného zákona, pretože v pôvodnom návrhu je dátum navrhovaný na 1. januára 2023, takže a tam bola možnosť riešenia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia, tak predkladám ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým v prípade, ak neprejde ten prvý podaný návrh pani poslankyne Kolíkovej, že by sa riešil aj tento pozmeňujúci návrh. Z dôvodu krátkosti času ja by som tu vedel rozprávať dlhšie k tejto téme, ale prečítam tento pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163)
1. V čl. 1 bode 1 v čl. 73 ods. 3 sa slová, citujem „ústavným zákonom", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „uznesením Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie a na konci sa pripája táto veta, citujem: „Uznesenie podľa prvej vety sa zverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.", koniec citácie.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú, citujem:
„2. V čl. 84 ods. 4 sa za slová, citujem „podľa čl. 7 ods. 2", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
3. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie, citujem: „n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. ", koniec citácie.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 3 sa slová, citujem „dňom v ňom uvedeným", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky", koniec citácie.
4. V čl. 1 bode 4 v čl. 154h sa za slová, citujem „Čl. 73", koniec citácie, vkladá čiarka a slová, citujem, „84, 86", koniec citácie.
5. V čl. 2 sa slová, citujem „ 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „dňom vyhlásenia", koniec citácie.
V tejto súvislosti sa v čl. 1 bode 4 v čl. 154h slová, citujem „od 1.januára 2023", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem „odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona", koniec citácie.
Toľko v krátkosti tento krátky pozmeňujúci návrh, ale hovorím, že sú dve možnosti alebo ideme do zmeny ústavy, aby bola možnosť pre poslancov Národnej rady vo forme uznesenia, nie ústavného zákona ako som to mal v pôvodnom návrhu, ale formou uznesenia, skrátiť si volebné obdobie, pretože v prípade, ak to nespravíme, ak si neodsúhlasíme zajtra o jedenástej túto zmenu ústavy a neprejde táto zmena, tak budúci týždeň v stredu tu máme vymenovanú úradnícku vládu. Ja si osobne myslím, že to by bolo doslova nešťastie pre demokraciu na Slovensku, pretože táto vláda nevzišla zo žiadnych volieb a preto je potrebné, aby sme si takto zmenu ústavy prijali, schválili, pretože my ako ústavodarcovia na to máme právo, takže táto možnosť by tu mala byť. Ďakujem. Za mňa všetko.
24. 1. 2023 18:22:02 - 18:24:02 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Aby bolo jasné. Tak ústavu je možné zmeniť dvoma spôsobmi a to ústavodárnym referendom, ktoré sme mali minulý víkend, ale bohužiaľ, tým, že v minulom volebnom období bývalá koalícia strany Smer, SNS, Most nesúhlasila so zmenou zníženia volebného kvóra z 50 na 30 percent, tak jednoducho, ak by bola mobilizovaná väčšia časť voličov na Slovensku a pri zmenenej ústave mohlo byť to referendum úspešné. Keďže nebolo úspešné, tak nastupuje druhá cesta, druhá možnosť a to sú poslanci v Národnej rade. Tí môžu predkladať návrh na zmenu ústavy. To tu máme po druhom čítaní. Takže teraz je možnosť zmeniť ústavu týmto spôsobom a touto cestou. Samozrejme pri zmene ústavy je potrebná určite veľmi dôležitá odborná diskusia. Napríklad v niektorých ústavných systémoch, ústavní právnici určite vedia, sú zakomponované možnosti zmeny ústavy len takým spôsobom, že v jednom volebnom období navrhnete zmenu, aj schválite, a parlament v druhom volebnom období to musí potvrdiť. Čiže oni tam majú aj takéto ústavné poistky ústavnoprávne, aby došlo k možnosti takto zmeniť ústavu. Na Slovensku to nemáme, ale ideme presne tou cestou, ktorú nám ústava zakomponovala vo svojom texte, takže jednoducho, ak niekto hovorí, že táto koalícia sa absolútne vykašľala na možnosť zmeny ústavy a nerieši možnosť skrátenia volebného obdobia, tak nevie o čom rozpráva. Pretože práve tuto máme teraz bod, aby sa to riešilo touto cestou aspoň formou uznesenia, aby sa aj do budúcich volebných období bola možnosť riešiť skrátenie volebného obdobia. A práve aj preto Sme rodina prišla s týmto návrhom a som rád, že existuje aj takto v bývalých koaličných stranách v tomto politickom spektre takáto podpora, že zmena ústavy...
24. 1. 2023 17:59:39 - 18:01:40 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem za slovo. Pán podpredseda parlamentu, mal si úplne pravdu. My sme neboli tí, ktorí si dávali stále podmienky. Veď my sme ešte pred rokom dávali prvý poslanecký návrh zmeny ústavy a vtedy dokonca neprešiel ani prvým čítaním. Preto sme to po polročnej lehote dali v auguste s tým, aby to išlo na septembrovú schôdzu. A my sme dávali aj do toho textu možnosť buď ústavným zákonom alebo formou referenda zmeniť, teda skrátiť volebné obdobie. Samozrejme potom je tu otázka, ako sme sa bavili aj tej komisii, aj na ústavnoprávnom výbore, aký je rozdiel medzi referendom a ľudovým hlasovaním, keďže referendum rieši len normatívnu otázku. Ale máme tu dve možnosti, buď zmenu ústavy schválime a budete tento týždeň ešte hlasovať o uzneseniach, o termínoch predčasných volieb. Buď na jún alebo na september, ja neviem ktorý prejde. Alebo druhá možnosť, že neprejde táto zmena ústavy a od 1. 2. v zmysle vyjadrení pani prezidentky tu budeme mať na 100 % úradnícku vládu. Takže teraz sa vlastne ukáže pri hlasovaní o zmene ústavy, že ktorou z týchto ciest pôjdeme. A môžem povedať, ako si aj ty povedal, potvrdzujem tvoje slová, že hnutie SME RODINA aj pred rokom hlasovalo za zmenu ústavy, aj pri prvom, pri druhom čítaní sme hlasovali za zmenu ústavy, budeme aj teraz hlasovať za to, aby tá možnosť skrátiť volebné obdobie tu bola aj do budúcich volebných období. No a v prípade ak to neprejde, tak budeme samozrejme zase hlasovať o tvojom návrhu vo februári v prvom čítaní, v druhom v marci dovtedy dokým táto možnosť bude zakomponovaná do ústavy. Ale tak ako som aj hovoril v rozprave pri tomto bode, táto možnosť by tu mala byť. Pretože ústavný súd nás jasne zaviazal, že táto možnosť tu má byť a je to na strane zákonodarcu a de facto ústavodarcu aby túto otázku riešil. Takže my v hnutí SME RODINA sa k tomu staviame určite zodpovedne a za nás hovoria fakty a to je hlasovanie.
24. 1. 2023 17:46:05 - 17:48:00 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem za slovo. Treba si uvedomiť, že v minulosti boli volebné obdobia skrátené trikrát, a to prostredníctvom ad hoc ústavných zákonov. Tuším to bolo v roku 1994, potom v 2006 a 2011 a v tomto období vedeli ústavne komfortným spôsobom riešiť skrátenie volebného obdobia. Bohužiaľ, my máme nález Ústavného súdu z roku 2021, konkrétne z júla a tam sa jasne popisuje, že aké sú naše povinnosti ako Národnej rady, aby sme sa vysporiadali s touto otázkou. Takže ja som minimálne rád, že táto zmena ústavy je v pléne, no a očakávam, že v prípade ak prejde táto zmena ústavy a bude zverejnená v Zbierke zákonov, vo štvrtok, alebo v piatok budeme prerokovávať body, ktoré sa týkajú uznesení s konkrétnymi termínmi a dátumami predčasných volieb, tak samozrejme môžem vám prízvukovať, určite aj hovorím nielen za seba, ale aj za ostatných kolegov z nášho poslaneckého klubu, že budeme hlasovať aj za termín júnový, pretože podľa nášho názoru tiež čo najskôr, v prípade ak by boli predčasné voľby, tak by to pomohlo celej situácii. Samozrejme ako sa zachová plénum, či prejde zmena ústavy, ktorý bod s uznesením prejde, to nikto nevie. Ja tiež nemám sklenenú guľu, ale hovorím, že v prípade, ak bude, ja neviem predpokladám asi z vašej strany, zo strany HLAS predložený, predložený návrh uznesenia s 30 podpismi, kde bude stanovený už júnový termín, tak my sa zachováme tak, ako som povedal, čiže budeme hlasovať za.
24. 1. 2023 16:51:30 - 16:53:30 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, pán predseda ústavnoprávneho výboru, presne otvoril si otázku ohľadne kvóra, pretože aj podľa môjho názoru to päťdesiatpercentné kvórum je určite otázkou do diskusie. A možno aj ty si pamätáš, že v minulom volebnom období hnutie SME RODINA predkladalo, ešte ako opozičné hnutie, návrh na zníženie tohto kvóra z päťdesiatich na 30 % a vtedajšia vládna garnitúra v zložená v aj z SNS-ky, z Mostu-HÍD a zo Smeru neodsúhlasilo a neprešlo ten, neprešiel tento návrh poslaneckou snemovňou. V prípade ak by dnes neviem bolo buď tridsaťpercentné kvórum alebo dvadsaťpäť percentné, tak v tomto prípade by možno aj to referendum bolo úspešné, ak by boli viac voliči mobilizovaní.
Takže toto je určite vecou do diskusie. A čo sa týka toho uznesenia. Hovorí sa tu len o septembri, ale už aj moji kolegovia niektorí z hnutia povedali, že určite sa budeme baviť aj o júni. Pretože predpokladám, že keď bude ústava schválená, zajtra vyjde v zbierke zákonov a vo štvrtok alebo v piatok sa budeme baviť o jednotlivých tých bodoch programu, kde bude na stole buď uznesenie k júnovým voľbám alebo k septembrovým, tak my určite podporíme aj ten, tie júnové, júnový termín. Otázka, že či bude dostatok hlasov. Pretože s opozíciou aj tak nebudeme mať dostatok hlasov a pravdepodobne to všetko bude závisieť aj od hlasov poslaneckého klubu SaS.
Čo sa týka zmeny ústavy. No tak sú dve cesty. Keď nezmeníme ústavu, tak jednoducho ten termín sa odsúva. Viete veľmi dobre, že 1. 2. vymenuje prezidentka úradnícku vládu. Takže ten, kto nepodporí zmenu ústavy, chce úradnícku vládu.
13. 12. 2022 9:25:01 - 9:25:01 78. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1107 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Áno, ďakujem. O bode budeme hlasovať o jedenástej dnes.