Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 5. 2022 13:15:44 - 13:17:44 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Cmorej, hovoríte o tom, že dosiahnuť neutralitu pre Slovensko je pomerne (reakcie z pléna), čo som povedala?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Lehotský.

Sulanová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Prepáčte, prepáčte, pán poslanec.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Určite ste to mysleli. Nech sa páči. (Povedané súbežne s rečníčkou.)

Sulanová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Lebo ste tu, obidvoch, obidvoch vidím, tak som sa pomýlila, prepáčte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pokračujte.

Sulanová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Pán poslanec Lehotský, na vašu poznámku, že neutralitu dosiahnuť je nereálne atď., samozrejme, že nie je to jednoduché, ale ja hovorím, že najprv treba chcieť a potom uvidíme, aké sú podmienky a či sa to dá dosiahnuť. Tu ide teraz ukázať tú, tú snahu, resp. to chcenie, že my tú neutralitu by sme radi. To je po prvé.
Samozrejme, že záruka by, teda byť neutrálnym nie je vždy záruka, že nás nikto nenapadne, pretože máte rôznych agresorov, no a napríklad, dobre, nejdem teraz konkrétne, jednoducho nie je to nikdy záruka, hej? Ale určite je to väčšia záruka ako byť členským štátom NATO, pretože NATO každú chvíľu agresívne vyvoláva konflikty, zaťahuje do vojny aj svoje členské štáty, zoberme si naposledy, dokonca aj členské, obidva členské štáty NATO, ako napríklad Grécko a Turecko, ktoré navzájom bojovali a nikto sa ich, nikto im nešiel na pomoc, nikto sa ich nezastal. Takže ani NATO nie je záruka a myslím si, že neutralita je väčšia záruka. Ale sto percent nefunguje nikdy nič.
A myslím si, že keď ako, ako neutrálny štát je tam, je tam väčšia šanca nebyť zatiahnutý do vojenského konfliktu, pretože ako hovorím, my chceme si hájiť svoje záujmy a nechceme, aby nám naši chlapci zomierali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
6. 5. 2022 13:01:13 - 13:03:13 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Myslím si, že pán poslanec Schlosár absolútne vyčerpávajúco vysvetlil prečo predkladáme tento návrh zákona a o čo vlastne v tomto návrhu ide. Ja by som k tomu ešte len niekoľko poznámok.
Myšlienok neutrality v Slovenskej republike vždy bola veľmi populárna, bola obyvateľstvu veľmi blízka. Ja si pamätám v deväťdesiatych rokoch bola zbierali sa podpisy, pretože obyvatelia Slovenska chceli, aby sa vyhlásilo referendum o tom, že Slovensko bude vyhlás, že Slovensko bude vyhlásené neutrality, neutralita Slovenskej republiky. To je, to je ako po prvé.
Po druhé, ako pacifisti sme väčšinou všetci proti vojne. Vieme, že vojna je najväčšie zlo kedy obyvatelia alebo respektíve vojaci jednej krajiny zabíjajú druhých, pričom sa nepoznajú. Je to úplne nezmyselné, a je to vlastne toto zabíjanie je v prospech nejakých mocností, ktoré jednoducho majú mocenské chúťky a cez tieto obete si chcú zabezpečiť svoju moc. To je druhá vec.
Tretia vec je samozrejme, že my sme, my staršia generácia sme v nejakej takej schizofrénii, pretože pred rokom 1990 respektíve 1993 sme boli v jednom bloku kde najväčší nepriateľ a najväčšie zlo bola, boli Spojené štáty, a teraz je to naopak. Jednoducho je, je nám to neprijateľné, pretože ani za jednu ani za my keď chceme bojovať a budeme bojovať, budeme bojovať len za naše záujmy...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2022 14:35:17 - 14:37:17 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba...
===== Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba, vo svojej rozprave zhodnotil zlyhania nielen ministra vnútra ale v podstate celej vlády pri riešení utečeneckej krízy resp. pri otvorení hraníc na východe Slovenska a tým vlastne spôsobil teda veľké riziko, ktoré vyplýva, ktoré bude dôsledkom tejto utečeneckej krízy. Jednak spomínal tú finančnú oblasť jednak oblasť bezpečnosti našich občanov. Ja by som si dovolila ešte akcentovať aj oblasť zdravotnú resp. oblasť zdravia našich občanov. Totižto mám informácie od lekárov, že na Slovensko prišli mnohé deti ale aj dospelí, ktorí majú infekčné choroby a tieto infekčné choroby sú nákazlivé čiže je ohrozené zdravie jednak našich detí pretože je veľa ukrajinských detí chorých napríklad na tuberkulózu a na osýpky. Sú to choroby, ktoré u nás boli už dávno, dávno sa u nás nevyskytujú, pretože my sme už desiatky rokov proti týmto chorobám boli očkovaní. A preto by som chcela poukázať na to, že aj tu je obrovská zodpovednosť samotného ministra, že bez kontroly nechal prejsť cez hranice aj prepustených zločincov z väzenia so zbraňami, ľudí chorých a ľudí aj takých, ktorí vôbec neboli ohrození. Boli z oblasti, ktoré boli vzdialené 1 500 km možno od bombardovania, vôbec neboli ohrození, zneužili tú situáciu pod heslom Život (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2022 14:35:17 - 14:37:17 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba...
===== Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba, vo svojej rozprave zhodnotil zlyhania nielen ministra vnútra ale v podstate celej vlády pri riešení utečeneckej krízy resp. pri otvorení hraníc na východe Slovenska a tým vlastne spôsobil teda veľké riziko, ktoré vyplýva, ktoré bude dôsledkom tejto utečeneckej krízy. Jednak spomínal tú finančnú oblasť jednak oblasť bezpečnosti našich občanov. Ja by som si dovolila ešte akcentovať aj oblasť zdravotnú resp. oblasť zdravia našich občanov. Totižto mám informácie od lekárov, že na Slovensko prišli mnohé deti ale aj dospelí, ktorí majú infekčné choroby a tieto infekčné choroby sú nákazlivé čiže je ohrozené zdravie jednak našich detí pretože je veľa ukrajinských detí chorých napríklad na tuberkulózu a na osýpky. Sú to choroby, ktoré u nás boli už dávno, dávno sa u nás nevyskytujú, pretože my sme už desiatky rokov proti týmto chorobám boli očkovaní. A preto by som chcela poukázať na to, že aj tu je obrovská zodpovednosť samotného ministra, že bez kontroly nechal prejsť cez hranice aj prepustených zločincov z väzenia so zbraňami, ľudí chorých a ľudí aj takých, ktorí vôbec neboli ohrození. Boli z oblasti, ktoré boli vzdialené 1 500 km možno od bombardovania, vôbec neboli ohrození, zneužili tú situáciu pod heslom Život (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2022 14:35:17 - 14:37:17 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba...
===== Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba, vo svojej rozprave zhodnotil zlyhania nielen ministra vnútra ale v podstate celej vlády pri riešení utečeneckej krízy resp. pri otvorení hraníc na východe Slovenska a tým vlastne spôsobil teda veľké riziko, ktoré vyplýva, ktoré bude dôsledkom tejto utečeneckej krízy. Jednak spomínal tú finančnú oblasť jednak oblasť bezpečnosti našich občanov. Ja by som si dovolila ešte akcentovať aj oblasť zdravotnú resp. oblasť zdravia našich občanov. Totižto mám informácie od lekárov, že na Slovensko prišli mnohé deti ale aj dospelí, ktorí majú infekčné choroby a tieto infekčné choroby sú nákazlivé čiže je ohrozené zdravie jednak našich detí pretože je veľa ukrajinských detí chorých napríklad na tuberkulózu a na osýpky. Sú to choroby, ktoré u nás boli už dávno, dávno sa u nás nevyskytujú, pretože my sme už desiatky rokov proti týmto chorobám boli očkovaní. A preto by som chcela poukázať na to, že aj tu je obrovská zodpovednosť samotného ministra, že bez kontroly nechal prejsť cez hranice aj prepustených zločincov z väzenia so zbraňami, ľudí chorých a ľudí aj takých, ktorí vôbec neboli ohrození. Boli z oblasti, ktoré boli vzdialené 1 500 km možno od bombardovania, vôbec neboli ohrození, zneužili tú situáciu pod heslom Život (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2022 14:35:17 - 14:37:17 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba...
===== Ďakujem pekne. Pán kolega Marian Kotleba, vo svojej rozprave zhodnotil zlyhania nielen ministra vnútra ale v podstate celej vlády pri riešení utečeneckej krízy resp. pri otvorení hraníc na východe Slovenska a tým vlastne spôsobil teda veľké riziko, ktoré vyplýva, ktoré bude dôsledkom tejto utečeneckej krízy. Jednak spomínal tú finančnú oblasť jednak oblasť bezpečnosti našich občanov. Ja by som si dovolila ešte akcentovať aj oblasť zdravotnú resp. oblasť zdravia našich občanov. Totižto mám informácie od lekárov, že na Slovensko prišli mnohé deti ale aj dospelí, ktorí majú infekčné choroby a tieto infekčné choroby sú nákazlivé čiže je ohrozené zdravie jednak našich detí pretože je veľa ukrajinských detí chorých napríklad na tuberkulózu a na osýpky. Sú to choroby, ktoré u nás boli už dávno, dávno sa u nás nevyskytujú, pretože my sme už desiatky rokov proti týmto chorobám boli očkovaní. A preto by som chcela poukázať na to, že aj tu je obrovská zodpovednosť samotného ministra, že bez kontroly nechal prejsť cez hranice aj prepustených zločincov z väzenia so zbraňami, ľudí chorých a ľudí aj takých, ktorí vôbec neboli ohrození. Boli z oblasti, ktoré boli vzdialené 1 500 km možno od bombardovania, vôbec neboli ohrození, zneužili tú situáciu pod heslom Život (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 3. 2022 17:13:16 - 17:15:13 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
22. 3. 2022 10:38:56 - 10:40:56 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Kazda, uviedli ste ten príklad s tým bytom. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť, lebo ja si myslím, že z vašej strany ide o nepochopenie celej tej hrôzy ktorá, ktorú predstavuje táto zmluva.
Tak máme byť kde je povedzme desať vlastníkov. Jeden z vlastníkov sa rozhodne, že ten byť prenajme a ostatní vlastníci s tým nesúhlasia. Ale on sa ich nebude pýtať a on to za ich chrbtom tie zmluvy uzavrie a pustí týchto, v úvodzovkách, okupantov do, do toho bytu, to je po prvé. Po druhé, vy ste nemali vo volebnom programe, ste občanov neupozornili dopredu, že mienite odovzdať suverenitu Slovenskej republiky vojskám Spojených štátov amerických, že mienite tu urobiť základne s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní
===== s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní umiestňovať na svojom území.
Tak toto je ten rozdiel, ktorý vy hovoríte, áno. Nemali ste to v programe, neupozornili ste občanov a po tretie, vy nie ste predsa vlastníkmi tohoto územia, ani Slovenskej republiky ako štátneho zriadenia. Vy nie ste vlastníkmi. Vlastníkmi sme všetci, vy ste taký istý občan ako aj 80 % občanov, ktorí nesúhlasia s týmto. Ale vy ste sa tých občanov nepýtali či sa im to páči alebo nepáči. A preto je toto akt zrady, preto to je.
22. 3. 2022 10:38:56 - 10:40:56 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Kazda, uviedli ste ten príklad s tým bytom. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť, lebo ja si myslím, že z vašej strany ide o nepochopenie celej tej hrôzy ktorá, ktorú predstavuje táto zmluva.
Tak máme byť kde je povedzme desať vlastníkov. Jeden z vlastníkov sa rozhodne, že ten byť prenajme a ostatní vlastníci s tým nesúhlasia. Ale on sa ich nebude pýtať a on to za ich chrbtom tie zmluvy uzavrie a pustí týchto, v úvodzovkách, okupantov do, do toho bytu, to je po prvé. Po druhé, vy ste nemali vo volebnom programe, ste občanov neupozornili dopredu, že mienite odovzdať suverenitu Slovenskej republiky vojskám Spojených štátov amerických, že mienite tu urobiť základne s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní
===== s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní umiestňovať na svojom území.
Tak toto je ten rozdiel, ktorý vy hovoríte, áno. Nemali ste to v programe, neupozornili ste občanov a po tretie, vy nie ste predsa vlastníkmi tohoto územia, ani Slovenskej republiky ako štátneho zriadenia. Vy nie ste vlastníkmi. Vlastníkmi sme všetci, vy ste taký istý občan ako aj 80 % občanov, ktorí nesúhlasia s týmto. Ale vy ste sa tých občanov nepýtali či sa im to páči alebo nepáči. A preto je toto akt zrady, preto to je.
22. 3. 2022 10:38:56 - 10:40:56 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Kazda, uviedli ste ten príklad s tým bytom. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť, lebo ja si myslím, že z vašej strany ide o nepochopenie celej tej hrôzy ktorá, ktorú predstavuje táto zmluva.
Tak máme byť kde je povedzme desať vlastníkov. Jeden z vlastníkov sa rozhodne, že ten byť prenajme a ostatní vlastníci s tým nesúhlasia. Ale on sa ich nebude pýtať a on to za ich chrbtom tie zmluvy uzavrie a pustí týchto, v úvodzovkách, okupantov do, do toho bytu, to je po prvé. Po druhé, vy ste nemali vo volebnom programe, ste občanov neupozornili dopredu, že mienite odovzdať suverenitu Slovenskej republiky vojskám Spojených štátov amerických, že mienite tu urobiť základne s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní
===== s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní umiestňovať na svojom území.
Tak toto je ten rozdiel, ktorý vy hovoríte, áno. Nemali ste to v programe, neupozornili ste občanov a po tretie, vy nie ste predsa vlastníkmi tohoto územia, ani Slovenskej republiky ako štátneho zriadenia. Vy nie ste vlastníkmi. Vlastníkmi sme všetci, vy ste taký istý občan ako aj 80 % občanov, ktorí nesúhlasia s týmto. Ale vy ste sa tých občanov nepýtali či sa im to páči alebo nepáči. A preto je toto akt zrady, preto to je.
22. 3. 2022 10:38:56 - 10:40:56 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Kazda, uviedli ste ten príklad s tým bytom. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť, lebo ja si myslím, že z vašej strany ide o nepochopenie celej tej hrôzy ktorá, ktorú predstavuje táto zmluva.
Tak máme byť kde je povedzme desať vlastníkov. Jeden z vlastníkov sa rozhodne, že ten byť prenajme a ostatní vlastníci s tým nesúhlasia. Ale on sa ich nebude pýtať a on to za ich chrbtom tie zmluvy uzavrie a pustí týchto, v úvodzovkách, okupantov do, do toho bytu, to je po prvé. Po druhé, vy ste nemali vo volebnom programe, ste občanov neupozornili dopredu, že mienite odovzdať suverenitu Slovenskej republiky vojskám Spojených štátov amerických, že mienite tu urobiť základne s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní
===== s nebezpečnými jadrovými, biologickými a chemickými zbraňami. Vieme o tom, že Spojené štáty americké, Izrael myslím a Slovensko nehlasovali v Rade OSN v Bezpečnostnej rade OSN za zákaz takýchto zbraní umiestňovať na svojom území.
Tak toto je ten rozdiel, ktorý vy hovoríte, áno. Nemali ste to v programe, neupozornili ste občanov a po tretie, vy nie ste predsa vlastníkmi tohoto územia, ani Slovenskej republiky ako štátneho zriadenia. Vy nie ste vlastníkmi. Vlastníkmi sme všetci, vy ste taký istý občan ako aj 80 % občanov, ktorí nesúhlasia s týmto. Ale vy ste sa tých občanov nepýtali či sa im to páči alebo nepáči. A preto je toto akt zrady, preto to je.
22. 3. 2022 10:28:43 - 10:29:50 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za poznámky, faktické poznámky svojich kolegov. Myslím, tak považujeme si ešte za potrebné podotknúť k tomu, že tento návrh, za tento návrh budem hlasovať a teda uchádzam sa teda aj o podporu ostatných kolegov poslancov práve preto, že ja som osobne bola účastníčka v uliciach keď v 68-mom roku 21. augusta vstúpili sem vojská. Prežila som to, vedela som aký je to šok a myslela som si, že už nikdy v živote nebudem musieť takého niečo zažívať. A práve preto to, táto situácia sa teraz zopakuje. Je to ešte dokonca dobrovoľné s požehnaním parlamentu. Považujem to za nepredstaviteľnú zradu a preto si myslím, že takýto pamätný deň bude a dúfam, že nie veľmi krátkom, teda v krátkom čase bude táto zmluva zrušená. Ďakujem.
22. 3. 2022 10:22:05 - 10:26:54 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa v Slovenskej republike ako pamätný deň každoročne pripomínalo parlamentné schválenie okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, to je tzv. dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a to ako deň parlamentnej zrady Slovenska. Dňa 9. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila hlasmi 79 poslancov z poslaneckých klubov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita a SME RODINA a tiež z radov nezaradených poslancov, tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Táto dohoda obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, ohrozuje základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky a robí zo slovenských občanov v porovnaní s americkými vojakmi, občanov druhej kategórie. Umožňuje ozbrojeným silám cudzieho štátu, t. j. ozbrojeným silám Spojených štátov amerických prevádzkovať na našom území svoje vojenské základne, voľne prekračovať hranice Slovenskej republiky a voľne sa po našom území pohybovať. Dohoda taktiež umožňuje ozbrojeným silám Spojených štátov amerických dovážať na Slovensko zbrane hromadného ničenia, t. j. jadrové, chemické a biologické zbrane. Tieto fakty samé o sebe predstavujú hrozbu, pre mier a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov a v externom prípade môže byť Slovensko vplyvom tejto dohody zatiahnuté až do vojny. Uvedené skutočnosti potvrdil okrem mnohých odborníkov aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesol voči tejto dohode 35 zásadných pripomienok, označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju v Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť. Jeho rozsiahla odborná právna analýza, ktorú chcel predniesť v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, no nebolo mu to zo strany vládnej koalície umožnené. Táto správa je zverejnená na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky
===== Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať takzvanú dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky za deň parlamentnej zrady Slovenska. Preto navrhujeme, aby bol medzi pamätné dni Slovenskej republiky zaradený nový pamätný deň, ktorý sa bude každoročne pripomínať 9. februára pod názvom "Deň parlamentnej zrady Slovenska schválením okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými!.
Chcem ešte podotknúť, že v podstate aplikujeme asociáciu alebo porovnanie s pamätným dňom, ktorý sa minulý rok schválil a išlo o pamätný deň okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tak teraz ide o podobnú situáciu, možno ešte horšiu pretože ako vieme, vtedy nebolo možné aby vojská Varšavskej zmluvy mali nadpráva, mali väčšie práva ako občania Československa. Toto nebolo. Samozrejme bola tie dodatočne podpísaná zmluva. Teraz je ešte horšia situácia a preto si myslíme, že došlo druhýkrát k dobrovoľnému odovzdaniu územia, časti územia Slovenskej republiky, porušenia suverenity Slovenskej republiky a preto navrhujeme takýto pamätný deň. Ďakujem za pozornosť.
22. 3. 2022 10:22:05 - 10:26:54 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa v Slovenskej republike ako pamätný deň každoročne pripomínalo parlamentné schválenie okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, to je tzv. dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a to ako deň parlamentnej zrady Slovenska. Dňa 9. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila hlasmi 79 poslancov z poslaneckých klubov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita a SME RODINA a tiež z radov nezaradených poslancov, tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Táto dohoda obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, ohrozuje základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky a robí zo slovenských občanov v porovnaní s americkými vojakmi, občanov druhej kategórie. Umožňuje ozbrojeným silám cudzieho štátu, t. j. ozbrojeným silám Spojených štátov amerických prevádzkovať na našom území svoje vojenské základne, voľne prekračovať hranice Slovenskej republiky a voľne sa po našom území pohybovať. Dohoda taktiež umožňuje ozbrojeným silám Spojených štátov amerických dovážať na Slovensko zbrane hromadného ničenia, t. j. jadrové, chemické a biologické zbrane. Tieto fakty samé o sebe predstavujú hrozbu, pre mier a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov a v externom prípade môže byť Slovensko vplyvom tejto dohody zatiahnuté až do vojny. Uvedené skutočnosti potvrdil okrem mnohých odborníkov aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesol voči tejto dohode 35 zásadných pripomienok, označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju v Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť. Jeho rozsiahla odborná právna analýza, ktorú chcel predniesť v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, no nebolo mu to zo strany vládnej koalície umožnené. Táto správa je zverejnená na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky
===== Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať takzvanú dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky za deň parlamentnej zrady Slovenska. Preto navrhujeme, aby bol medzi pamätné dni Slovenskej republiky zaradený nový pamätný deň, ktorý sa bude každoročne pripomínať 9. februára pod názvom "Deň parlamentnej zrady Slovenska schválením okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými!.
Chcem ešte podotknúť, že v podstate aplikujeme asociáciu alebo porovnanie s pamätným dňom, ktorý sa minulý rok schválil a išlo o pamätný deň okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tak teraz ide o podobnú situáciu, možno ešte horšiu pretože ako vieme, vtedy nebolo možné aby vojská Varšavskej zmluvy mali nadpráva, mali väčšie práva ako občania Československa. Toto nebolo. Samozrejme bola tie dodatočne podpísaná zmluva. Teraz je ešte horšia situácia a preto si myslíme, že došlo druhýkrát k dobrovoľnému odovzdaniu územia, časti územia Slovenskej republiky, porušenia suverenity Slovenskej republiky a preto navrhujeme takýto pamätný deň. Ďakujem za pozornosť.
22. 3. 2022 10:22:05 - 10:26:54 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa v Slovenskej republike ako pamätný deň každoročne pripomínalo parlamentné schválenie okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, to je tzv. dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a to ako deň parlamentnej zrady Slovenska. Dňa 9. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila hlasmi 79 poslancov z poslaneckých klubov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita a SME RODINA a tiež z radov nezaradených poslancov, tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Táto dohoda obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, ohrozuje základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky a robí zo slovenských občanov v porovnaní s americkými vojakmi, občanov druhej kategórie. Umožňuje ozbrojeným silám cudzieho štátu, t. j. ozbrojeným silám Spojených štátov amerických prevádzkovať na našom území svoje vojenské základne, voľne prekračovať hranice Slovenskej republiky a voľne sa po našom území pohybovať. Dohoda taktiež umožňuje ozbrojeným silám Spojených štátov amerických dovážať na Slovensko zbrane hromadného ničenia, t. j. jadrové, chemické a biologické zbrane. Tieto fakty samé o sebe predstavujú hrozbu, pre mier a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov a v externom prípade môže byť Slovensko vplyvom tejto dohody zatiahnuté až do vojny. Uvedené skutočnosti potvrdil okrem mnohých odborníkov aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesol voči tejto dohode 35 zásadných pripomienok, označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju v Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť. Jeho rozsiahla odborná právna analýza, ktorú chcel predniesť v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, no nebolo mu to zo strany vládnej koalície umožnené. Táto správa je zverejnená na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky
===== Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať takzvanú dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky za deň parlamentnej zrady Slovenska. Preto navrhujeme, aby bol medzi pamätné dni Slovenskej republiky zaradený nový pamätný deň, ktorý sa bude každoročne pripomínať 9. februára pod názvom "Deň parlamentnej zrady Slovenska schválením okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými!.
Chcem ešte podotknúť, že v podstate aplikujeme asociáciu alebo porovnanie s pamätným dňom, ktorý sa minulý rok schválil a išlo o pamätný deň okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tak teraz ide o podobnú situáciu, možno ešte horšiu pretože ako vieme, vtedy nebolo možné aby vojská Varšavskej zmluvy mali nadpráva, mali väčšie práva ako občania Československa. Toto nebolo. Samozrejme bola tie dodatočne podpísaná zmluva. Teraz je ešte horšia situácia a preto si myslíme, že došlo druhýkrát k dobrovoľnému odovzdaniu územia, časti územia Slovenskej republiky, porušenia suverenity Slovenskej republiky a preto navrhujeme takýto pamätný deň. Ďakujem za pozornosť.
22. 3. 2022 10:22:05 - 10:26:54 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa v Slovenskej republike ako pamätný deň každoročne pripomínalo parlamentné schválenie okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, to je tzv. dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a to ako deň parlamentnej zrady Slovenska. Dňa 9. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila hlasmi 79 poslancov z poslaneckých klubov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita a SME RODINA a tiež z radov nezaradených poslancov, tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Táto dohoda obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, ohrozuje základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky a robí zo slovenských občanov v porovnaní s americkými vojakmi, občanov druhej kategórie. Umožňuje ozbrojeným silám cudzieho štátu, t. j. ozbrojeným silám Spojených štátov amerických prevádzkovať na našom území svoje vojenské základne, voľne prekračovať hranice Slovenskej republiky a voľne sa po našom území pohybovať. Dohoda taktiež umožňuje ozbrojeným silám Spojených štátov amerických dovážať na Slovensko zbrane hromadného ničenia, t. j. jadrové, chemické a biologické zbrane. Tieto fakty samé o sebe predstavujú hrozbu, pre mier a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov a v externom prípade môže byť Slovensko vplyvom tejto dohody zatiahnuté až do vojny. Uvedené skutočnosti potvrdil okrem mnohých odborníkov aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesol voči tejto dohode 35 zásadných pripomienok, označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju v Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť. Jeho rozsiahla odborná právna analýza, ktorú chcel predniesť v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, no nebolo mu to zo strany vládnej koalície umožnené. Táto správa je zverejnená na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky
===== Vzhľadom na uvedené je oprávnené považovať a označovať takzvanú dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za okupačnú zmluvu a deň jej schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky za deň parlamentnej zrady Slovenska. Preto navrhujeme, aby bol medzi pamätné dni Slovenskej republiky zaradený nový pamätný deň, ktorý sa bude každoročne pripomínať 9. februára pod názvom "Deň parlamentnej zrady Slovenska schválením okupačnej zmluvy so Spojenými štátmi americkými!.
Chcem ešte podotknúť, že v podstate aplikujeme asociáciu alebo porovnanie s pamätným dňom, ktorý sa minulý rok schválil a išlo o pamätný deň okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tak teraz ide o podobnú situáciu, možno ešte horšiu pretože ako vieme, vtedy nebolo možné aby vojská Varšavskej zmluvy mali nadpráva, mali väčšie práva ako občania Československa. Toto nebolo. Samozrejme bola tie dodatočne podpísaná zmluva. Teraz je ešte horšia situácia a preto si myslíme, že došlo druhýkrát k dobrovoľnému odovzdaniu územia, časti územia Slovenskej republiky, porušenia suverenity Slovenskej republiky a preto navrhujeme takýto pamätný deň. Ďakujem za pozornosť.
22. 3. 2022 10:19:29 - 10:20:15 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR -  
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, panie poslankyne, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a síce Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Magdaléna Sulanová, Stanislav Mizík. Bližšie k obsahu zákona by som uviedla v rozprave, do ktorej sa ako prvá hlásim. Ďakujem.
22. 3. 2022 10:15:37 - 10:17:26 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tí, ktorí, každý z nás, ktorý sa stretol s uzatváraním zmluvy, alebo bol autorom nejakej zmluvy dvojstrannej, každý vieme, že základom a základnou teda podmienkou každej zmluvy by mala byť vyváženosť zmluvy. To znamená výhodná pre obidve strany, rovnaké podmienky, rovnaké sankcie, atď. A táto zmluva je aj preto neprijateľnou, pretože túto podmienku absolútne porušuje. Už v zmluve je dané, že jednoducho, keď spácha trestný čin americký občan, tak nebude potrestaný, tak ako slovenský občan. Je to naša republika, naša zem, my sme tu doma, a títo cudzinci tu budú môcť kľudne beztrestne páchať trestné činy, alebo budú môcť šikanovať občanov. Máme zlé skúsenosti z Poľska. Tam, keď prišli zhruba pred rokom americké vojská, urobili sa tam základne, tak boli tam veľké nepokoje a veľké násilia, čo sa týka občanov s americkými vojakmi. Samozrejme, že tá zmluva je nadprácou, je nepotrebná, pretože obrana by bola zabezpečená s členstvom v NATO a aj toto poukazuje na to, že autori a tí, ktorí schválili túto zmluvu a hlasovali zaň, jednoducho ich môžme nazvať len užitočných idiotov. Ďakujem.
18. 3. 2022 13:47:56 - 13:49:25 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 903 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem pekne.
Na základe skúseností, ktoré máme pri kontaktoch s občanmi – a nielen s našimi voličmi, ale všeobecne s občanmi – treba konštatovať, že posledný nárast platov poslancov a iných politických a vládnych činiteľov dosť kole oči občanom a je to, pôsobí to ako červené súkno na býka. To je jednoducho fakt a to je naša skúsenosť. To je na jednej strane.
Na druhej strane je zase prirodzené, že každý chce zarábať čo najviac a, samozrejme, poslancom lichotilo, hlavným tým novým, ktorí v predchádzajúcom volebnom období neboli poslancami, že tá výška platu je taká, aká je. Je pomerne vysoká. A je každému prirodzené, že na dobré sa ľahko zvyká a ťažko, ťažšie odvyká a každý je rád tomu. A preto si myslím, že keby sme urobili takéto gesto aj vzhľadom na to všetko, čo tu bolo povedané, aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá momentálne v republike je, si myslím, že by to bolo úžasné gesto voči občanom a ukázali by sme, že nie sme takí pažraví, ako sa o nás hovorí, a vieme sa aj v prospech občanov aj vzhľadom na situáciu vzdať.
Ďakujem.
18. 3. 2022 13:22:20 - 13:23:01 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 902 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem pekne.
Keď sa našim koaličným partnerom nepáči, že my chceme odstrániť diskrimináciu, aby ani slovenskí občania nemuseli platiť daň z minerálnych olejov a z nafty a tak ďalej, tak potom je tu ďalšie riešenie, aby sme si boli rovní, aby neboli naši občania diskriminovaní, tak nech aj americké okupačné vojská platia takú istú daň ako slovenskí občania. Sú dve možnosti. Buď nebude platiť nikto, alebo nech platia všetci. To je absolútne jednoduché a logické.
Ďakujem.