Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 13:24:04 - 13:25:01 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

19. 5. 2022 16:31:53 - 16:32:44 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vy ste vo svojom prejave, pani ministerka, spomenula fakt, že prichádza tento návrh zákona o voľnočasových aktivitách detí v skrátenom legislatívnom konaní, že vlastne nespĺňa tie prvky, pretože nehrozia štátu značné hospodárske škody. Keď sa na tento problém pozrieme z hlbšieho hľadiska, tak v podstate tieto voľnočasové aktivity a podpora tejto krúžkovej činnosti má vlastne znížiť aj problém drogovej trestnej činnosti, kriminality. Vieme, že v ťažkej hospodárskej sociálnoekonomickej situácii mládež má s tým veľký problém a veď my sme tu mali ako poslanci aj správu Generálnej prokuratúry o stave kriminality za uplynulý rok a tento potvrdzuje, že je tu nárast trestnej činnosti mládeže, súvisí to aj s alkoholizmom a my vlastne chceme túto mládež efektívne podchytiť, aby svoj čas trávila zmysluplne, aj to je vlastne cieľom tohto zákona. Ďakujem.
19. 5. 2022 15:42:02 - 15:43:21 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Myslím, že všetci poslanci, ktorí sme teraz v tejto sále sa zhodneme na tom, že ekonomická a sociálna situácia mnohých rodín na Slovensku je veľmi zlá až kritická. Sám ste to, pán Viskupič, konštatoval, že až 330 tisíc ľudí, ktorí majú deti sú v pásme chudoby. To znamená, títo ľudia teraz neočakávajú od nás, že my tu budeme pol roka alebo rok rečniť o tom aký má byť tento proces, ako prebehne legislatíva, či máme viesť tu pol roka alebo rok nejaký sociálny dialóg. Ľudia od nás všetkých očakávajú rýchlu a efektívnu pomoc. To ste tu povedal aj vy sám. Ja som poslanec z východného Slovenska a zároveň som v mestskom zastupiteľstve člen sociálnej komisie, kde máme množstvo žiadostí každý mesiac od matiek s deťmi, rodín, kde nás žiadajú o 50 euro, jednorazové sociálne príspevky na ošatenie, na lieky na jedlo. Sú to veľmi ťažké životné situácie a títo ľudia, keď teraz pozerajú prenos a pozerajú tu na nás, že my sa tu handrkujeme o tom, že chceme ešte rok sa naťahovať, aby prebehol ten legislatívny proces čo najlepšie, aby sme tu ešte viedli sociálny dialóg, ľudia očakávajú od nás rýchlu pomoc a preto musíme konať. A preto práve teraz prichádza tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem.
10. 5. 2022 16:50:53 - 16:51:51 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1001 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec, zavádzate ako vždy. Vy ste tu naznačil, že tá špeciálna volebná komisia môže chodiť po osadách alebo rôznych obciach ako sa jej zachce od domu k domu, tak ste to hovorili. Ale pri tom je evidentné, keď si prečítate návrh tohto zákona, že tá špeciálna komisia môže ísť len k voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania a to najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Keď to bude v obci päť ľudí, ktorí o takúto žiadosť požiadajú a ...., tak pôjdu k piatim ľuďom. Ak to urobí sto ľudí, pôjdu k sto ľuďom. Nebude to ľubovoľné, nebude to na tých členoch špeciálnej volebnej komisie, že pôjdu za kým oni chcú. Budú môcť len, budú na volebných komisiách okrskových budú špeciálne zoznamy, ktorí ľudia o to požiadali, títo ľudia budú evidovaní a tieto počty hlasov s ľuďmi ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania budú musieť sedieť s počtami lístkov, ktoré boli odovzdaní do volebnej prenosnej urny. To je všetko.
10. 5. 2022 16:41:29 - 16:43:05 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1001 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja si pamätám, keď vrcholila pandémia, tak opozícia často túto tému zneužívala na to, že keď prídu voľby, tak vlastne k voľbám nebudú pripustení ľudia, ktorí sú buď v karanténe alebo nie sú zaočkovaní. Týmto návrhom zákona dáva Ministerstvo vnútra úplne jasnú odpoveď, že aj ľudia, ktorí budú nakazení Covidom 19, či sú očkovaní alebo neočkovaní budú mať dodržané volebné právo, budú môcť voliť a práve tieto volebné špeciálne komisie prídu k nim domov s prenosnou schránkou, urnou, kde odvolia. Nie je to nič neštandardné. Pán Susko, vy sám ste spomenul v rozprave, že vlastne takto to prebieha, ak sú nejakí chorí, si požiadajú o túto komisiu, aby za nimi prišla. Takže nejde o žiadny nezvyčajný akt. Tak isto ste hovorili, že môže dôjsť k manipulácii s volebnými výsledkami. Tieto urny štandardne bývajú zabezpečené, donesú sa tieto hárky do volebných okrskových komisií. Tak isto pred tým títo občania musia v stanovenej lehote požiadať, aby táto komisia za nimi prišla. To znamená, že táto komisia nemôže len chodiť si takto benevolentne voľno. Tak ja si myslím, že je to veľmi dobrý, správny ťah zo strany Ministerstva vnútra, aby aj ľudia, ktorí budú v karanténe bolo im umožnené voliť. Spomínali ste, že by sa mali vytvoriť špeciálne popri volebných komisiách komisie, kde môžu prísť ľudia, ktorí sú infikovaní odvoliť, ale môže mať niekto náročný priebeh ochorenia. To znamená bude imobilný, dýchavičný a tak ďalej. Takže vyjdeme aj takýmto voličom v ústrety, ktorí vlastne nebudú môcť sa hýbať, odvolia doma v prirodzenom prostredí. Ďakujem.
10. 5. 2022 15:01:17 - 15:02:17 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 967 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. A súhlasím s tebou, pán poslanec, že budúcnosť posúdi, ako sme sa v tejto historickej chvíli zachovali každý jeden z nás politikov. Pretože ja som dokonca presvedčený o tom, že mnohí z politikov súčasnej opozície, ktorí tu lavírujú s okupantmi a kolaborujú s agresorom, by nemali dostať ani pozvánky na oslavy Slovenského národného povstania. Pretože ak by sa v tejto chvíli v takejto chvíli správali počas II. svetovej vojny naši hrdinovia a povstalci počas SNP, že by si povedali: nemá zmysel bojovať s fašizmom, nemá zmysel bojovať s Hitlerom, pretože je to nevýhodné, sme malá krajina, sme slabučký - tak by sme skončili v dejinách prachu. A Slovensko práve v tejto chvíli, hoci bolo malé, sa postavilo rozhodne a ukázalo, ako sa má postaviť okupantom, agresorovi a fašizmu. A je veľmi dôležité, že aj dnes sa Slovensko snaží postaviť, síce na strane slabej bezbrannej krajiny, ale stojí na strane pravdy, slobody a demokracie.
24. 3. 2022 9:47:45 - 9:54:36 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Hlasovanie bude dnes o 11.00 hodine.
23. 3. 2022 18:52:32 - 18:53:19 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Szőllős, ty si sa vo svojom vystúpení dotkol časti návrhu tohto zákona, ktoré zaujalo aj mňa. Možno by som poprosil predkladateľa, aby nám to trošku ozrejmil. Mňa tam tiež zarazilo ustanovenie, kde je uvedené, že vyznávaním náboženskej viery sa nesmie popierať a obmedziť sexuálna orientácia a rodová identita, pritom vieme, že v mnohých náboženstvách, ktoré sú, a v cirkvách, ktoré sú registrované na Slovensku, sa určitým spôsobom poukazuje na homosexualitu. Mňa by preto zaujímalo, že čo tým myslí vlastne predkladateľ, že teraz sa nesmie niekde vo Svätom Písme uvádzať nejaké výhrady voči týmto veciam, alebo nesmú o tom rozprávať kňazi, alebo ako to vlastne tento predkladateľ myslí? Ďakujem pekne.
23. 3. 2022 10:23:05 - 10:24:31 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Odmietol by som, pán poslanec Žiak, názov, že cirkev je monopol. K cirkvi, napríklad k rímsko-katolíckej, sa v poslednom sčítaní prihlásilo tri milióny ľudí, k cirkvi evanjelickej a augsburského vyznania 280-tisíc. To sú len tie najvyššie cirkvi. Potom grécko-katolícka 218-tisíc. Potom je tam reformovaná cirkev 80-tisíc ľudí. Takže je to značný počet ľudí. Podľa tohto návrhu, ktorý prináša pán poslanec Valášek, by vlastne už pri prvej registrácii bolo cirkvou zoskupenie stopäťdesiatich ľudí. Riziko vidím v tom, že už títo ľudia by podľa tohto návrhu zákona mali mať prístup do verejno-právnych médií a dotknem sa aj tej recesie, ktorú ste spomínali, tá cirkev liehovisti, Svedkovia Liehovovi. Práve tu vidím riziko, lebo podľa tohto návrhu zákona, ak by už prešli registráciou, cirkev, ktorá má viac ako 10-tisíc členov, čo je aj v tomto prípade, už by mala prístup hlásať svoje náboženstvá a vieru napríklad v školách alebo mala by možnosť mať pastoračnú činnosť v ozbrojených silách a zložkách a sám ste spomínali, že Svedkovia Liehovovi sú vlastne satiristická a recesistická organizácia a došlo by vlastne aj k dehonestácii, ak by, ak by takíto ľudia mali mať prístup do kultúrnych vzdelávacích inštitúcií a tam hlásať tieto svoje bludy a nezmysly.
23. 3. 2022 10:01:17 - 10:02:24 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
22. 3. 2022 15:34:02 - 15:35:57 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Ledecký, vy ste vo svojej vystúpení vyzdvihol zástupcov samospráv a dobrovoľníkov, že akú prácu odvádzajú na hraniciach aj čo sa týka humanitárnej krízy. Naozaj mnohí prehliadajú to akú skutočne dobrú prácu odvádza štát či už policajti, hasiči, colníci ale aj zahraničné štátne zložky či už českí policajti alebo iní príslušníci. Ja som bol na hranici viackrát nielen vo Vyšnom Nemeckom alebo v Veľkých Slamenciach, bol som v sobotu vo Vyšnom Nemeckom a vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach. Pán minister, naozaj chcem sa vám poďakovať skutočne to funguje veľmi dobre, teraz keď ste otvorili to veľkokapacitné centrum v Michalovciach sú tam zabezpečené ubytovanie, strava, tlmočníci, detské zóny či už interiérové, aby sa deti mohli hrať aj vonku. Je tam naozaj koordinovaná doprava, preprava osôb takže je to naozaj veľmi dobré. Niektoré problémy, ktoré sa vyskytli na začiatku je to aj tým, že Slovensko naozaj na takúto veľkú vlnu nebolo pripravené. Vezmite si, že riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície vybaví na východnej na slovensko-ukrajinskej hranici ročne okolo 800 tisíc ľudí, my sme mali nápor 250 tisíc ľudí za dvadsať dní. Je to obrovská tlaková vlna, na ktorú Slovensko nebolo pripravené ani personálne ani technicky ani materiálne. Takže, preto to nebola ľahká úloha pre štát, ja som veľmi rád, že pán minister aj vy osobne pán premiér neriadite túto krízu spoza stola v Bratislave ale ste na hranici opakovane medzi ľuďmi v teréne, čo mnohí vítajú veľmi dobre, že sa snažíte tieto problémy riešiť, ktoré sa vyskytujú priamo na mieste. Myslím si, že je to cesta do pekla ak v takejto kritickej situácii sa budeme všetci navzájom obviňovať, kto robí viac kto robí menej. Myslím si, že všetci sa musia spojiť lebo naozaj aj túto humanitárnu krízu zneužili niektoré samosprávy na vlastnú sebaprezentáciu politickú, ale naozaj sú ľudia, ktorí odvádzajú dobrú prácu či už v štátnej správe, samospráve alebo aj dobrovoľníci a práve tá pomoc by nás mala spájať a posúvať dopredu a nie rozdeľovať. Ďakujem.
17. 3. 2022 15:35:15 - 15:36:14 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 947 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Ďakujem za slovo. ja som bol v posledných týždňoch viackrát na hranici vo Vyšnom Nemeckom alebo vo Veľkých Slemenciach a tak ako ste povedali, idú na doraz nielen dobrovoľníci, samosprávy, ale aj mnohí štátni úradníci, policajti, colníci, tak isto aj cudzí štátni vojenskí príslušníci alebo policajti z Českej republiky. Ja si vážim, že aj vy osobne ste sa ujali niektorých utečencov a im pomáhate osobným príkladom. Treba povedať, že tento konflikt na Ukrajine pre Slovensko neznamená len humanitárnu krízu a utečeneckú krízu, ale zároveň predstavuje aj bezpečnostné riziko. Preto je tam ten prílepok, ktorý kritizujete, lebo na východnom Slovensku ľudia majú naozaj obavy aj z toho, že nejaká zblúdilá raketa môže ohroziť obyvateľov východného Slovenska. Sami veľmi dobre viete, že niektoré letecké útoky boli pár kilometrov od slovenských hraníc, 120 km, 20 km od Poľských hraníc, preto je veľmi dôležité zabezpečiť aj bezpečnostú situáciu našej krajiny a tento vzdušný priestor. Preto je tu ten prílepok.
16. 3. 2022 10:33:50 - 10:35:00 60. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu o predloženom návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022. Vážený pán predsedajúci ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
18. 2. 2022 12:07:11 - 12:08:28 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Celá táto kauza okolo odvolania ministra sa točí vlastne okolo elitných vyšetrovateľov a kajúcnikov, ktorí sú zo strany opozície spochybňovaní vo všetkých smeroch.
Ale jedna je veľmi dôležitá vec, to ste povedal vy, pán minister, že vlastne kajúcnici, ktorí dnes vypovedajú voči iným, to už je jedno, či činiteľom štátnej správy a funkcionárom. Boli to vaši nominanti, či pán Makó, pán Imrecze. To sú vaši nominanti. To znamená, že vaši ľudia vypovedajú voči vašim ľuďom.
Ďalší dôležitý fakt zdôraznil pán minister, že elitní vyšetrovatelia tam boli aj za Kaliňáka. To nie sú dovezení politickí nominanti OĽANO alebo iných strán, sú to vyšetrovatelia, ktorí doteraz boli na týchto stoličkách, len sme im skutočne rozviazali ruky. Robia si len svoju prácu, nič iné.
Vy sa snažíte v spoločnosti navodiť dojem, že je to vlastne politický tlak. To nie je politický tlak. Títo ľudia vypovedajú pod ťarchou dôkazov a vlastného svedomia, nie pod politickým tlakom. Do basy ich dostali vyšetrovatelia, ktorí tam boli za Kaliňáka a vypovedajú na nich ľudia, ktorí sú vaši nominanti.
16. 2. 2022 9:53:09 - 9:53:14 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja len ďakujem všetkým rečníkom za ich faktické poznámky. Dôvod prečo som vystúpil je ten, aby aj ľudia, ktorí sledujú túto rozpravu pochopili, že tá nelegálna migrácia a problém azylantov nie je tak vypuklý ako sa snažia niektorí rečníci prezentovať, pretože naozaj na Slovensku, páni, je ročne len tristo žiadateľov o azyl a dostane ho minimálny počet žiadateľov len okolo desať. A čo sa týka demografickej krivky, áno, máte pravdu, je to problém a musíme sa všetci zamerať na mladé rodiny, podporovať rodiny a takto vytvárať dobré zázemie, aby tí Slováci tu zostávali, neodchádzali preč, pretože naozaj je pravda, že v súčasnosti máme na Slovensku okolo 150 tisíc cudzincov, ktorí tu majú či už trvalý alebo prechodný pobyt. Zväčša tu pracuje okolo 50 tisíc Ukrajincov, 16 tisíc Srbov. A to je práve kvôli tomu, že naši ľudia vlastne migrujú preč do zahraničia, odchádzajú za prácou, potom nám chýbajú tu a na to sa máme zamerať. Myslím, že v tom sa všetci zhodneme. Ale zase nemôžme vytvárať škandál na tom, že ak štát pomôže ročne nejakým tristo žiadateľom o azyl po dobu šiestich mesiacov, naopak v tomto zákone je aj tá zmena, že doteraz žiadatelia o azyl sa mohli zapojiť do pracovného procesu po deviatich mesiacoch. Teraz túto lehotu Ministerstvo vnútra skracuje, aby tí ľudia, ktorí chcú zostať pracovať na Slovensku, aby už mohli pracovať po šiestich mesiacoch. Toto je ďalšia pozitívna zmena tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
16. 2. 2022 9:37:33 - 9:40:30 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale očakával som, že tento zákon zneužijete na sebaprezentáciu a úplne by som povedal, neférovým spôsobom ho vyložíte verejnosti.
Mňa veľmi mrzí, že v tejto miestnosti hovoria o nelegálnej migrácii a o azylantoch ľudia, ktorí v živote možno ani nelegálneho migranta nevideli. Ja som sa tejto téme, páni, venoval roky. Na rozdiel od vás som viackrát navštívil Útvar policajného zaistenia v Sečovciach pre cudzincov, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, oddelenie hraničnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranice, takisto záchytný tábor v Humennom a dovolím si povedať, že aspoň som trošku pričuchol k nelegálnej migrácii a k azylantom.
A čo ste nepovedali verejnosti je to, že tento zákon o azyle má vlastne, jeho hlavná zmena je o tom, že doteraz sme čerpali peniaze pre azylantov z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. To sú peniaze Európskej únie. Tieto peniaze na niekoľko mesiacov, keď tento fond nebude funkčný, stratíme a to znamená, že ak nenájdeme finančné prostriedky vo vlastnom rozpočte, tak sa nám budú azylanti motať kde, páni, a nelegálni migranti? Po uliciach? Budú na staniciach? No, ale to je realita, pán poslanec. To je realita. Vy, keď nenájdete finančné prostriedky na to, aby sme tých ľudí umiestnili v špeciálnych zariadeniach, kde majú byť, tak potom budú sa nám voľne potulovať po uliciach. Toto vy chcete?
A viete, o akej sume sa bavíme? Tu strašíte ľudí, že neviem koľko pôjde z rozpočtu. Ide o 60 tis. eur na rok 2022. Na ďalšie roky 2023 - 24 130 tis. eur. Vy stále tu rozprávate v rozprave ako keby hordy nelegálnych imigrantov a utečencov zaplavovali Slovensko. Sám dobre viete, že kontinuálne takmer každý rok je približne 300 žiadateľov o azyl na Slovensku. A azyl dostane možno 20 ľudí, max, 20, 30. To je podľa vás nejaká horda migrantov, ktorá tu vlastne oberá štát a rozpočet o veľké finančné prostriedky? Je to absolútny nezmysel.
Takže za ďalšie, hovoríte o solidárnosti. Keby ste bol niekedy v záchytnom tábore, tak by ste videl, matky s deťmi na rukách, ktorí prichádzajú z utečeneckých krajín, kde im ide o život a nemajú nič, pán Mazurek, nič, len holý život. Choďte do záchytného tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako tam držia za rúčky deti malé, majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko?
A za ďalšie. Nestrašte ľudí pre nelegálnych migrantov, azylantov Slovensko nie je zasnúbená zem, pokračujú ďalej.
===== ...tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako držia za rúčky deti malé. Majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko? A za ďalšie, nestrašte ľudí, pre nelegálnych migrantov a azylantov Slovensko nie je zasľúbená zem. Pokračujú ďalej, pokračujú ďalej. To nemá zmysel s vami debatovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
16. 2. 2022 9:37:33 - 9:40:30 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale očakával som, že tento zákon zneužijete na sebaprezentáciu a úplne by som povedal, neférovým spôsobom ho vyložíte verejnosti.
Mňa veľmi mrzí, že v tejto miestnosti hovoria o nelegálnej migrácii a o azylantoch ľudia, ktorí v živote možno ani nelegálneho migranta nevideli. Ja som sa tejto téme, páni, venoval roky. Na rozdiel od vás som viackrát navštívil Útvar policajného zaistenia v Sečovciach pre cudzincov, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, oddelenie hraničnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranice, takisto záchytný tábor v Humennom a dovolím si povedať, že aspoň som trošku pričuchol k nelegálnej migrácii a k azylantom.
A čo ste nepovedali verejnosti je to, že tento zákon o azyle má vlastne, jeho hlavná zmena je o tom, že doteraz sme čerpali peniaze pre azylantov z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. To sú peniaze Európskej únie. Tieto peniaze na niekoľko mesiacov, keď tento fond nebude funkčný, stratíme a to znamená, že ak nenájdeme finančné prostriedky vo vlastnom rozpočte, tak sa nám budú azylanti motať kde, páni, a nelegálni migranti? Po uliciach? Budú na staniciach? No, ale to je realita, pán poslanec. To je realita. Vy, keď nenájdete finančné prostriedky na to, aby sme tých ľudí umiestnili v špeciálnych zariadeniach, kde majú byť, tak potom budú sa nám voľne potulovať po uliciach. Toto vy chcete?
A viete, o akej sume sa bavíme? Tu strašíte ľudí, že neviem koľko pôjde z rozpočtu. Ide o 60 tis. eur na rok 2022. Na ďalšie roky 2023 - 24 130 tis. eur. Vy stále tu rozprávate v rozprave ako keby hordy nelegálnych imigrantov a utečencov zaplavovali Slovensko. Sám dobre viete, že kontinuálne takmer každý rok je približne 300 žiadateľov o azyl na Slovensku. A azyl dostane možno 20 ľudí, max, 20, 30. To je podľa vás nejaká horda migrantov, ktorá tu vlastne oberá štát a rozpočet o veľké finančné prostriedky? Je to absolútny nezmysel.
Takže za ďalšie, hovoríte o solidárnosti. Keby ste bol niekedy v záchytnom tábore, tak by ste videl, matky s deťmi na rukách, ktorí prichádzajú z utečeneckých krajín, kde im ide o život a nemajú nič, pán Mazurek, nič, len holý život. Choďte do záchytného tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako tam držia za rúčky deti malé, majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko?
A za ďalšie. Nestrašte ľudí pre nelegálnych migrantov, azylantov Slovensko nie je zasnúbená zem, pokračujú ďalej.
===== ...tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako držia za rúčky deti malé. Majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko? A za ďalšie, nestrašte ľudí, pre nelegálnych migrantov a azylantov Slovensko nie je zasľúbená zem. Pokračujú ďalej, pokračujú ďalej. To nemá zmysel s vami debatovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
16. 2. 2022 9:37:33 - 9:40:30 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale očakával som, že tento zákon zneužijete na sebaprezentáciu a úplne by som povedal, neférovým spôsobom ho vyložíte verejnosti.
Mňa veľmi mrzí, že v tejto miestnosti hovoria o nelegálnej migrácii a o azylantoch ľudia, ktorí v živote možno ani nelegálneho migranta nevideli. Ja som sa tejto téme, páni, venoval roky. Na rozdiel od vás som viackrát navštívil Útvar policajného zaistenia v Sečovciach pre cudzincov, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, oddelenie hraničnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranice, takisto záchytný tábor v Humennom a dovolím si povedať, že aspoň som trošku pričuchol k nelegálnej migrácii a k azylantom.
A čo ste nepovedali verejnosti je to, že tento zákon o azyle má vlastne, jeho hlavná zmena je o tom, že doteraz sme čerpali peniaze pre azylantov z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. To sú peniaze Európskej únie. Tieto peniaze na niekoľko mesiacov, keď tento fond nebude funkčný, stratíme a to znamená, že ak nenájdeme finančné prostriedky vo vlastnom rozpočte, tak sa nám budú azylanti motať kde, páni, a nelegálni migranti? Po uliciach? Budú na staniciach? No, ale to je realita, pán poslanec. To je realita. Vy, keď nenájdete finančné prostriedky na to, aby sme tých ľudí umiestnili v špeciálnych zariadeniach, kde majú byť, tak potom budú sa nám voľne potulovať po uliciach. Toto vy chcete?
A viete, o akej sume sa bavíme? Tu strašíte ľudí, že neviem koľko pôjde z rozpočtu. Ide o 60 tis. eur na rok 2022. Na ďalšie roky 2023 - 24 130 tis. eur. Vy stále tu rozprávate v rozprave ako keby hordy nelegálnych imigrantov a utečencov zaplavovali Slovensko. Sám dobre viete, že kontinuálne takmer každý rok je približne 300 žiadateľov o azyl na Slovensku. A azyl dostane možno 20 ľudí, max, 20, 30. To je podľa vás nejaká horda migrantov, ktorá tu vlastne oberá štát a rozpočet o veľké finančné prostriedky? Je to absolútny nezmysel.
Takže za ďalšie, hovoríte o solidárnosti. Keby ste bol niekedy v záchytnom tábore, tak by ste videl, matky s deťmi na rukách, ktorí prichádzajú z utečeneckých krajín, kde im ide o život a nemajú nič, pán Mazurek, nič, len holý život. Choďte do záchytného tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako tam držia za rúčky deti malé, majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko?
A za ďalšie. Nestrašte ľudí pre nelegálnych migrantov, azylantov Slovensko nie je zasnúbená zem, pokračujú ďalej.
===== ...tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako držia za rúčky deti malé. Majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko? A za ďalšie, nestrašte ľudí, pre nelegálnych migrantov a azylantov Slovensko nie je zasľúbená zem. Pokračujú ďalej, pokračujú ďalej. To nemá zmysel s vami debatovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
16. 2. 2022 9:37:33 - 9:40:30 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale očakával som, že tento zákon zneužijete na sebaprezentáciu a úplne by som povedal, neférovým spôsobom ho vyložíte verejnosti.
Mňa veľmi mrzí, že v tejto miestnosti hovoria o nelegálnej migrácii a o azylantoch ľudia, ktorí v živote možno ani nelegálneho migranta nevideli. Ja som sa tejto téme, páni, venoval roky. Na rozdiel od vás som viackrát navštívil Útvar policajného zaistenia v Sečovciach pre cudzincov, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, oddelenie hraničnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranice, takisto záchytný tábor v Humennom a dovolím si povedať, že aspoň som trošku pričuchol k nelegálnej migrácii a k azylantom.
A čo ste nepovedali verejnosti je to, že tento zákon o azyle má vlastne, jeho hlavná zmena je o tom, že doteraz sme čerpali peniaze pre azylantov z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. To sú peniaze Európskej únie. Tieto peniaze na niekoľko mesiacov, keď tento fond nebude funkčný, stratíme a to znamená, že ak nenájdeme finančné prostriedky vo vlastnom rozpočte, tak sa nám budú azylanti motať kde, páni, a nelegálni migranti? Po uliciach? Budú na staniciach? No, ale to je realita, pán poslanec. To je realita. Vy, keď nenájdete finančné prostriedky na to, aby sme tých ľudí umiestnili v špeciálnych zariadeniach, kde majú byť, tak potom budú sa nám voľne potulovať po uliciach. Toto vy chcete?
A viete, o akej sume sa bavíme? Tu strašíte ľudí, že neviem koľko pôjde z rozpočtu. Ide o 60 tis. eur na rok 2022. Na ďalšie roky 2023 - 24 130 tis. eur. Vy stále tu rozprávate v rozprave ako keby hordy nelegálnych imigrantov a utečencov zaplavovali Slovensko. Sám dobre viete, že kontinuálne takmer každý rok je približne 300 žiadateľov o azyl na Slovensku. A azyl dostane možno 20 ľudí, max, 20, 30. To je podľa vás nejaká horda migrantov, ktorá tu vlastne oberá štát a rozpočet o veľké finančné prostriedky? Je to absolútny nezmysel.
Takže za ďalšie, hovoríte o solidárnosti. Keby ste bol niekedy v záchytnom tábore, tak by ste videl, matky s deťmi na rukách, ktorí prichádzajú z utečeneckých krajín, kde im ide o život a nemajú nič, pán Mazurek, nič, len holý život. Choďte do záchytného tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako tam držia za rúčky deti malé, majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko?
A za ďalšie. Nestrašte ľudí pre nelegálnych migrantov, azylantov Slovensko nie je zasnúbená zem, pokračujú ďalej.
===== ...tábora v Humennom. Uvidíte tam x matiek ako držia za rúčky deti malé. Majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko? A za ďalšie, nestrašte ľudí, pre nelegálnych migrantov a azylantov Slovensko nie je zasľúbená zem. Pokračujú ďalej, pokračujú ďalej. To nemá zmysel s vami debatovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
10. 2. 2022 18:08:07 - 18:09:48 55. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 869 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predsedajúci. Začnem od konca. Pán poslanec Marek Šefčík, súhlasím s tebou poznám veľa prípadov mladých ľudí, korí prepadli drogám a nie je dobré týchto ľudí len nazývať, že to sú feťáci, húliči častokrát sú zato ťažké ľudské príbehy a osudy a týmto ľuďom je potrebné pomôcť čo čo v najširšej miere a nielen ich trestať. A tak ako som povedal, práve to je úlohou polície rozlíšiť dílerov od bežných užívateľov a podľa toho takým spôsobom aj pristupovať. A čo sa týka pán a poslanca Tarabu, tá zlá sociálna situácia tu nie je rok, dva. Tu nejdem zvaľovať teraz na žiadne vlády ani predchádzajúce ale je to, je to tak, že žijeme v systéme, ktorý vlastne rozšíril tú drogovú trestnú činnosť, vidíte sami, že mladí ľudia nemajú dnes ideály u vzdelaných ľudí u intelektuálov ale v podstate sa im stali rôzni grázli. ich hlavnou modlou sa stali peniaze a prachy a častokrát sú potom sklamaní a takto aj končí. A čo sa týka polície, ja sa tiež nie som zástanca toho, aby rôzne záťahy či už voči drogovým dílerom alebo ľudí, ktorí páchajú majetkovú tresnú činnosť alebo trestné činy, aby to bolo nejakým divadlom alebo cirkusom. Ale zase viete keď tu niekto vyrabuje milióny eur tak zase sa nemôžme tváriť a pristupovať k týmto ľuďom ako keby k nejakým principálom a jednak v rukavičkách proste, práve kvôli týmto ukradnutým miliónom eur sa mnohí dnes ľudia majú zle na Slovensku a práve preto prežívajú biedu a majú sa ťažko. Pretože niektorí ľudia si tuná nabaľujú vrecká.