Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2021 15:54:42 - 15:56:00 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémia ochorenia COVID-19 v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
===== ... gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 140 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som. Otvorte prosím rozpravu.
24. 11. 2021 15:54:42 - 15:56:00 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémia ochorenia COVID-19 v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
===== ... gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 140 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som. Otvorte prosím rozpravu.
24. 11. 2021 15:54:42 - 15:56:00 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémia ochorenia COVID-19 v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
===== ... gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 140 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som. Otvorte prosím rozpravu.
24. 11. 2021 15:54:42 - 15:56:00 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémia ochorenia COVID-19 v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
===== ... gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 140 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som. Otvorte prosím rozpravu.
19. 10. 2021 17:50:02 - 17:51:17 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
14. 7. 2020 18:39:22 - 18:42:25 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 158 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
218.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pre výkon ústavou garantovaných práv je nevyhnutné, aby štát prijímal také normy, ktoré svojím obsahom idú týmto právam naproti, to znamená, zreálňujú ich výkon z pohľadu jednotlivcov. Právo voliť ako jedno z politických ústavných práv v sebe nesie okrem prostej možnosti prísť do volebnej miestnosti a zakrúžkovať svojho kandidáta tiež zodpovednosť zákonodarcu vytvoriť taký právny základ a také prostredie, v ktorom oprávnený volič získava všetky potrebné informácie na jeho plnohodnotné uplatnenie. Jednoducho povedané, ak mám ústavou garantované právo voliť, štát by mal zabezpečiť, aby som ako volička mala k dispozícii všetky relevantné informácie na jeho výkon, a to bez rozlišovania, o aké voľby sa jedná.
Ak sa však pozrieme na súčasnú právnu úpravu volieb v oblasti volebnej kampane a vysielania politickej reklamy, je na prvý pohľad jasné, že nie je jednotná. Pravidlá, ktoré sa v tejto oblasti uplatňujú napríklad v rámci volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, nezodpovedajú pravidlám pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Je teda namieste otázka: Ide o voľby menej významné alebo jednoducho nepodstatné? Veď práve volebná kampaň a politická reklama slúžia na zvýšenie povedomia voličov vo vzťahu k jednotlivým kandidátom.
Pri aktuálnej úprave majú voliči v rámci týchto volieb len výrazne limitované možnosti dozvedieť sa viac o jednotlivých kandidátoch, ktorí budú na konci dňa priamo ovplyvňovať a riadiť dianie v mnohých oblastiach územnej jednotky, v ktorej žijú. Toto nepovažujem za dostačujúce a objektívne možno povedať, že sa tento nedostatok priamo zrkadlí v nízkej volebnej účasti. Veď ak sa pozrieme na priemernú účasť vo voľbách do vyšších územných celkov alebo v komunálnych voľbách, v prípade dvadsiatich percent už hovoríme, žiaľ, o naozaj dobrom výsledku.
Dovoľujem si tiež upozorniť na kontext predmetnej novely so skutočnosťou, že v roku 2022 sa voľby do vyšších územných celkov a tiež komunálne voľby uskutočnia po prvýkrát spoločne v jednom termíne. Tento fakt so sebou pre voliča prináša možnosť voliť zástupcov do týchto orgánov v jeden deň na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši ich pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch. Prináša však aj premennú v podobe značného množstva kandidátov, pričom možnosť dostať sa k relevantným informáciám o konkrétnom z nich je zložité.
Práve preto navrhovanú úpravu vnímam ako krok k priamej podpore účasti voličov v týchto voľbách a tiež ako krok k posilneniu ústavného práva voliť, a preto si vás dovoľujem požiadať o hlasovanie za prijatie tohto návrhu zákona.
Ďakujem za vašu pozornosť.
9. 6. 2020 11:10:01 - 11:25:20 8. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 128 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Péter, Monika (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Vážený pán predsedajúci (zaznenie gong), vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, povedať niekoľko slov a vysloviť tak svoj názor k novelizácii zákona o prokuratúre a zákona o rokovacom poriadku.
Z môjho pohľadu ide o zmenu, ktorú azda každý z nás bez ohľadu na to, či je presvedčený o jej kladnom, či, naopak, negatívnom dopade, musí vnímať ako zmenu zásadnú, ako zmenu (zaznievanie gongu) sčasti podporujúcu postupné búranie rokmi zažitých stereotypov, ktorých význam je prinajmenšom sporný.
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
68.
Pani poslankyňa, prepáčte, preruším vás.
Kolegovia, z úcty k pani poslankyni vás poprosím. Ďakujem pekne.

Péter, Monika, poslankyňa NR SR
69.
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípov, k podpore jej pilierov a k jej celkovému posilneniu. Je preto veľmi dôležité vnímať každú novelizáciu v širokých súvislostiach a významoch. Tak ako hovorí samotná dôvodová správa k predmetnej novele, cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a to podľa štandardov pre kandidátov na funkciu Ústavného sudcu, ktorý bude zároveň zohľadňovať odporúčania Benátskej komisie a prax v iných členských štátoch Európskej únie.
Asi každý z nás poslancov, ale aj väčšina širokej verejnosti vníma v rámci predmetnej novely pravdepodobne tri najzásadnejšie momenty, a to verejné vypočutie všetkých kandidátov o funkciu generálneho prokurátora v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, zvýšenie počtu aktívne legitimovaných subjektov oprávnených podať Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidáta na funkciu generálneho prokurátora a možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora v porovnaní s aktuálnou úpravou pomerne širokým spektrom kandidátov s iným bezprostredne predchádzajúcim povolaním, respektíve inou bezprostredne predchádzajúcou funkciou ako funkciou prokurátora.
Všetky uvedené body v porovnaní s aktuálnou úpravou možno svojím významom označiť ako naozaj o výraznú zmenu. Rozdiel však vidím v ich odlišnom vnímaní v rámci akejsi všeobecnej prospešnosti. Kým prvý a druhý bod pre väčšinu predstavujú povedzme záruku vyššej miery otvorenosti prokuratúry minimálne v procese výberu vhodných kandidátov, čo koniec koncov svojimi vyjadreniami potvrdzuje aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky, vnímanie tretieho bodu a názory na jeho implementáciu vyvolávajú asi najväčšiu diskusiu a je pravdou, že podporné argumenty skupiny zástancov a tiež skupiny odporcov majú v princípe zväčša rovnaké základy.
Zo strany odporcov najčastejšie zaznievajú argumenty v podobe obáv z nedostatku získaných vlastností, akými sú odbornosť, skúsenosti s riadením, respektíve vedením tak uzavretého celku, za aký sa v súčasnosti prokuratúra považuje, a v neposlednom rade tiež všeobecné skúsenosti zo samotného prostredia prokuratúry. Iste, pre väčšinu ľudí, ktorí sa na vec pozerajú najmä z hľadiska logiky, no pritom nepozerajúc upravovanú oblasť, upravované prostredie detailne, nie je jednoduché vytvoriť si absolútne jednoznačný názor, či človek, i keď s právnou praxou a spĺňajúci ďalšie zákonom vyžadované náležitosti, no nepôsobiaci ako prokurátor, dokáže riadne zastávať tak zásadnú funkciu, ktorá ide ruka v ruke s ideou právneho štátu. A, samozrejme, logika ich utvrdzuje v tom, že, pozerajúc na všetko zmienené, najvhodnejším bezprostredne predchádzajúcim povolaním pred výkonom funkcie generálneho prokurátora je predsa výkon funkcie prokurátora.
Zo strany zástancov, naopak, zaznievajú názory, že práve otvorenie tejto funkcie pre širší okruh uchádzačov, ako sú prokurátori, je krok, ktorý v sebe nesie vyššiu mieru nezávislosti na internom prostredí prokuratúry, vyššiu mieru nezaujatosti, názorovej autonómnosti, no všetko pri zachovaní potrebnej miery odbornosti a tiež za splnenia ďalších zákonom vyžadovaných náležitostí.
Ja osobne sa v tomto smere prikláňam na stranu zástancov a domnievam sa, že dôvera, ktorú občania vkladajú do tak významnej funkcie, bude posilnená, ak budú mať uchádzači dôkladné a rôznorodé znalosti, ktoré presahujú odborné právne oblasti dôležitého spoločenského záujmu, ak budú disponovať osobnými zručnosťami a pochopením, ktoré im umožňuje rozhodovať vo veciach a vhodne a citlivo zaobchádzať so všetkými zúčastnenými stranami. Okrem zmieneného a najmä vzhľadom na spoločensko-politickú situáciu hlavne v období pred poslednými parlamentnými voľbami vítam, že tvorcovia zákona mysleli aj na požiadavku osobnej integrity uchádzačov, ktorej vyhodnocovanie zverili do rúk Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a urobili z nej tak viac ako len formálnu podmienku.
Myslím, že budem hovoriť za celý poslanecký klub SME RODINA, ak poviem, že práve toto všetko je možné vnímať ako podporu demokracie ako takej a zároveň tiež ako vhodnú formu postupnej aproximácie práva. Zároveň však prosím, nespájajme si prijímanie tohto zákona s glorifikáciou jednotlivcov. Nevysielajme spoločnosti signál, že ide o zákon šitý na mieru. Slovensko má množstvo osobností, ktorých prínos by vo funkcií generálneho prokurátora Slovenskej republiky mohol byť výrazným ako odborným, tak osobnostným prínosom.
Ďakujem za pozornosť.