Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 12:57:52 - 12:59:40 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, veľa vecí bolo vysvetlené, ale pán Saloň sa pýtal, či toto bude mať za následok nejakú redukciu počtov Policajného zboru. Určite nie, my si vážime spoluprácu, alebo resp. Policajný zbor si váži spoluprácu s obecnými políciami. Viete veľmi dobre, že pri rôznych bezpečnostných opatreniach to funguje už roky. Samozrejme sú rozdiely, či obecná polícia v Bratislave, alebo v niektorých iných mestách, niektorých menších mestách, ale vo všeobecnosti to funguje dobre a takže na podnet aj obecných polícií, tento zákon prináša niektoré tie navýšené kompetencie, kde si vieme predstaviť lepšiu spoluprácu a samozrejme odbremenenie aj štátnej polície od vykonávania niektorých úkonov a čo sa týka tých stacionárnych, resp. tých radarov, tak samozrejme táto ambícia tu je, aby radary boli rozmiestnené po celej Slovenskej republike aj v rámci plnenia objektívnej zodpovednosti, a tam samozrejme tá spoluprácu aj tie kompetencie, či to bude teda štátna polícia, alebo obecná polícia sú a budú samozrejme vyriešené aj do budúcna, takže v tomto nevidíme, alebo ani pri návrhoch toho zákona toto nebol problém, kde by sme nevideli priestor na spoluprácu. Viete veľmi dobre, že aj v minulom roku bolo otvorené prvé operačné stredisko obecnej polície a dokonca tu v Bratislave, kde už priamo sú napojené aj komunikácia na štátnu políciu, kde priamo operátor mestskej polície vie priamo kontaktovať hliadku štátnej polície, čo prináša ušetrenie času a myslím si, že toto je ďalší príklad dobrej spolupráce, a tento návrh zákona smer ide touto cestou. Ďakujem.
25. 5. 2023 12:19:10 - 12:20:49 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, ja by som len sa chcel pridať k tomu, že bolo by mi naozaj veľmi ľúto, ak by akékoľvek osobné animozity medzi niektorými poslancami zatienili to, o čom sme tu hovorili faktograficky a myslím si, že veľmi k aj konštruktívne k samotnému návrhu zákona a ja by som chcel naozaj poprosiť všetkých poslancov aj s klubu SME RODINA, aby to, že či sa niekomu niečo páči alebo nie nemalo vplyv na to, či teraz tento zákon naozaj vie pomôcť dobrovoľným hasičom a ja som o tom presvedčený, že môže. Hovoril som o tom aj v predchádzajúcich vystúpeniach, tento zákon je zacielený na to, aby pomohol dobrovoľným hasičom, tým, ktorým naozaj reálne zasahujú v jednotlivých obciach. My si ich prácu vážime, nikto ich prácu nedehonestuje a ide iba o to, že dobrovoľná požiarna ochrana, ktorá nie je, nie všetci dobrovoľní hasiči sú členmi dobrovoľnej požiarnej ochrany, to si treba uvedomiť. A Hasičský záchranný zbor navrhuje v tomto zákone, aby prevzal administratívnu úlohu za dobrovoľnú požiarnu ochranu na seba a nemuselo dochádzať k navyšovaniu finančných prostriedkov, navyšovaniu kapacít personálnych pred Dobrovoľnú požiarnu ochranu tak, aby tie dotácie a všetky tie veci s tým súvisiace vedeli zvládnuť.
Takže ešte raz požiadam, aby osobné animozity nemali vplyv na to, aká je argumentácia pre alebo proti zákonu, ktorý môže pomôcť a pomôže Dobrovoľnej požiarnej ochrane.
25. 5. 2023 11:55:46 - 11:57:46 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja chcem reagovať konštruktívne a chcem len uviesť, že dobrovoľná požiarna ochrana bola súčasťou normálneho legislatívneho procesu prípravy zákona a boli dokonca vyzvaní dvakrát na to, aby predstavili svoje pripomienky. Dobrovoľná požiarna ochrana dala pripomienky v rámci legislatívneho procesu, ktoré označili ako obyčajné, a tieto pripomienky pri príprave zákona boli zohľadnené. Takže nie je pravdou to, čo tu odznelo z úst niektorých predrečníkov, že by táto dobrovoľná požiarna ochrana nebola zúčastnená v rámci legislatívneho procesu.
Čo chcem ďalej podotknúť, je, že naozaj v rámci tohoto zákona nejde o absolútne žiadne rušenie dobrovoľných hasičov tak, ako ich občania poznajú z miest a obcí, ktorých prácu si nesmierne vážime. Tu ide o to, aby hasičský záchranný zbor len prevzal kompetenciu v rámci administratívy, to podotýkam, administratívy financovania činnosti dobrovoľných hasičských zborov a samozrejme tým, aby sa ušetrili finančné prostriedky na ich samotnú činnosť.
Čo ešte chcem takisto podotknúť, je, že aj ďalšie občianske združenia, ktoré sa a ktoré fungujú v rámci požiarnej ochrany, s novelou alebo resp. s návrhom tohoto zákona súhlasili, vyjadrili mu podporu a tak ako aj mnohí samotní dobrovoľní hasiči, ktorí sú výkonní dobrovoľní hasiči, ale nie sú súčasťou dobrovoľnej požiarnej ochrany, toto opakujem, dobrovoľná požiarna ochrana ako občianske združenie nezastrešuje všetkých dobrovoľných hasičov, ktorí fungujú a ktorých poznáme z aktivít, o ktorých ste tu aj hovorili, pán poslanec, že robia dobrú prácu a áno, s tým súhlasím, robia úžasnú prácu, pomáhajú aj hasičom teda profesionálnym a za to si ich vážim aj ja.
Ďakujem.
25. 5. 2023 11:41:20 - 11:42:34 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec, nikto, naozaj nikto nespochybňuje úlohu dobrovoľných hasičov. Ale, prosím vás, nemýľme si pojmy s dojmami. Dobrovoľná požiarna ochrana je občianske združenie a nie každý dobrovoľný hasič, ktorý je v zásahových jednotkách v obciach je súčasťou dobrovoľnej požiarnej ochrany. Takže, prosím vás, naozaj nezavádzajte ľudí, nezavádzajte dobrovoľných hasičov. Tento zákon, návrh tohoto zákona má za cieľ zefektívniť práve činnosť a hasičský záchranný zbor len preberie administratívnu záťaž z vedenia dobrovoľnej požiarnej ochrany ako z občianskeho združenia na seba tak, aby tie dotácie pre samotné výkonné jednotky hasičov v obciach, ktorých činnosť naozaj nikto nespochybňuje a všetci si ju veľmi dobre uvedomujeme a vážime, aby toto bolo efektívnejšie. Uvedomte si, že za uplynulé roky 60 % nákladov z dotácii na dobrovoľnú požiarnu ochranu išlo na mzdové prostriedky vedenia dobrovoľnej požiarnej ochrany, nie pre výkonných dobrovoľných hasičov. Takže, prosím vás pekne, nezavádzajte a naozaj uvádzajte fakty. Ďakujem.
25. 5. 2023 11:07:35 - 11:09:07 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda parlamentu Blanár, môžem vás ubezpečiť, že návrh zákona nemá nič spoločné so žiadnymi osobnými vzťahmi a tak ako ste to pomenovali s nejakou nevraživosťou voči, voči komukoľvek. Naopak ten zákon, opakujem je návrh ľudí, ktorí dlhodobo pôsobia aj v dobrovoľnej požiarnej ochrane, dlhodobo pôsobia v hasičskom záchrannom zbore a ja si nesmierne vážim každého dobrovoľného hasiča, tak tu nepodsúvajte nejaké vaše vyhlásenia, ktoré nemajú s realitou absolútne nič spoločné. Zopakujem iba to, že tento zákon je namierený na to, aby zefektívnil prácu dobrovoľnej požiarnej ochrany a dobrovoľných hasičských zborov akokoľvek sa budú nazývať do budúcna. A myslím si, že každý si váži prácu dobrovoľných hasičov. Ja určite áno a prichádzal som s nimi do styku veľakrát a len v zákone som podporil to, čo si navrhli dobrovoľníci, respektíve aj hasičský záchranný zbor k tomu, aby dotácie k tomu a pri akreditácie a samozrejme aj kategorizácia dobrovoľných hasičov v rámci obcí mala hlavu a pätu a nebola robená tak ako v minulosti. Častokrát, keď vznikali rôzne organizácie, ktoré potom samozrejme sa nevenovali tomu čomu sa venovať v rámci požiarnej ochrany mali. Ďakujem pekne.
25. 5. 2023 10:51:30 - 10:53:30 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikulec, Roman (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja chcem reagovať na pána poslanca Saloňa a uviedol niekoľko neprávd v tomto zmysle. Tento zákon nie je zákon bývalého ministra vnútra, ale to je zákon odborníkov, zákon, ktorý si navrhovalo vedenie hasičského záchranného zboru, samozrejme, aj v rámci konzultácií s dobrovoľnou požiarnou ochranou, ale niekoľko faktov. Dobrovoľná požiarna ochrana, tak ako uviedol aj pán minister v úvodnom slove, v tomto zmysle naozaj je určitým zbytočným článkom, pretože tu nešlo o nič iné, iba o systém zefektívnenia systému udeľovania dotácií, kedy vedenie dobrovoľnej požiarnej ochrany prišlo s tým, že oni toto nestíhajú robiť, pretože nemajú dostatok personálu. A teda by, ak by to malo pokračovať, to, čo vy tvrdíte, pán poslanec, že toto je funkčný systém, no nie je, dlhodobo nie je funkčný systém a vy veľmi dobre viete, ako boli prideľované dotácie v minulosti, presne, ako ste to pomenovali aj vo svojom vystúpení, že keď niekto poznal starostu, no tak tam dal a keď niekto nepoznal, tak tam nedal, tak sa prideľovali aj vozidlá.
A tento návrh zákona práve smeruje k tomu, aby v tomto bol poriadok, aby sa to upratalo a, samozrejme, tie personálne kapacity na prezídiu hasičského záchranného zboru sú dostatočné na to, aby toto vedeli robiť. Nedotkne sa to absolútne žiadnej činnosti samotných dobrovoľných hasičov v jednotlivých obciach, práve naopak, prideľovanie dotácií bude oveľa transparentnejšie podľa tohto návrhu zákona, bude oveľa efektívnejšie a myslím si, že na tom by nám malo všetkým záležať. A nie aby sme živili nejaké zbytočné články a ľudí, ktorí prídu a povedia, že oni nemajú na to kapacity, aby takéto niečo robili.
Takže ja absolútne podporujem tento návrh a chcem len zdôrazniť, že áno, máte pravdu, toto nie je návrh zákona, ktorý predkladá alebo ktorý má možnosť tvoriť súčasný pán minister... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)