Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 4. 2022 18:40:00 - 18:55:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem pekne za slovo.
Tak ako som povedala v rozprave na minulej schôdzi, reformu súdnictva a jej časť - súdnu mapu - považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu Slovensko potrebuje, zväčšovanie obvodov považujem za dobrú a potrebnú myšlienku, na okresnej úrovni ostane z 54 súdov zachovaných 33 obvodov s tým, že z ostatných súdov sa stanú pracoviská.
V tomto chcem zdôrazniť, že v návrhu zákona, ktorý bol predložený do prvého čítania, kežmarský súd, ani pracovisko, ani prokuratúra neboli. Všetci koaliční partneri, všetci poslanci, ako aj pani ministerka vedia, ako som bojovala za zachovanie minimálne pracoviska súdu v Kežmarku, rovnako ako aj za zachovanie okresnej prokuratúry, bolo niekoľko verzií, ktoré prichádzali do úvahy, rovnako mnohí vedia, že s viacerými návrhmi som nesúhlasila, nakoniec argumentovanie prevážilo.
Na záver mojej faktickej poznámky chcem povedať, že z pozmeňovacieho návrhu, ktorý kolega predniesol, pre Kežmarok vyplýva nasledovné: sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok ostane mesto Kežmarok a jej obvod bude naďalej tvoriť územný obvod okresu Kežmarok a sídlom Okresného súdu Poprad bude mesto Poprad a jeho obvod bude tvoriť územný obvod okresov Poprad a Kežmarok s tým, že Okresný súd Poprad bude mať pracovisko v meste Kežmarok.
Ďakujem pekne za slovo.
30. 3. 2022 12:55:52 - 12:57:02 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že Slovenská republiky nebola pripravená na nápor utečencov pred, cez Schengenskú hranicu a bolo to z jednoduchého dôvodu, pretože nikto nazačiatku konfliktu nevedel čo bude nasledovať a čo sa bude reálne diať. Náplň, nápor na hranici by nebolo možné zvládnuť bez ľudí, ktorí sú deň a noc na mieste a snažia sa hľadať stále možnosti na vylepšenie zvládnutia celej náročnej situácie. Sú to ľudia z polície, finančnej správy, migračného úradu, okresných úradov, samospráv, vojaci, dobrovoľníci či hasiči, ktorí majú pravdepodobne najlepšie skúsenosti pri riešení krízových situácií.
Ja osobne som sa bola pozrieť na hranici a všetci zainteresovaní, ktorí tam boli prítomní, išli na plnú, na plné obrátky. V behu sa vylepšovali veci a stále sa vylepšujú. Pretože sa musia všetci prispôsobovať aktuálnej a neustále sa meniacej situácii. A ja týmto chcem práve všetkým poďakovať, ktorí, ktorí sú na tej hranici a pomáhajú zvládnuť túto náročnú situáciu.
Ďakujem pekne.
18. 2. 2022 11:46:50 - 11:48:01 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne za slovo. Robert Fico, capo di tutti capi, šéf šéfov, šéf mafie s členmi mafiánskeho gangu pod názvom SMER a HLAS dnes tvrdí, že Roman Mikulec by nemal pokračovať vo svojej funkcii, že stojí na čele organizovanej skupiny, ktorej úlohou má byť pozatvárať celú opozíciu.
Vaši ľudia sa priznávajú, vážení opoziční kolegovia, a preto vám nesmierne záleží na tom, aby Roman Mikulec skončil. Vyšetrovatelia pracujú, odhaľujú, aj keď možno niektoré veci trvajú dlhšie, ale očividne má chobotnica poriadne dlhé chápadlá. Apropo, chcela by som vás počuť v zákulisí, o čom sa bavíte. Bolo by to určite veľmi zaujímavé. Ja však verím, že postupne bude odhalená ďalšia smutná pravda, čo sa u nás dialo, čo sa tu dialo za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho.
Roman, kto ťa tu dnes počúval, musí vedieť, v tomto parlamente kto dnes klame pri tvojom odvolávaní, kto tu zavádza. A ja ti naďalej držím palce vo vedení rezortu vnútra.
15. 2. 2022 10:32:24 - 10:33:34 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja by som chcela ešte na záver zdôrazniť, že reformu alebo súdnu mapu považujem za potrebnú a kto tvrdí opak, tak je buď dezorientovaný alebo klame. Z pohľadu občana je potrebné skrátiť súdne konania, zúžiť priestor na korupciu vytvorením podmienok na skutočne náhodný výber sudcov, zvýšiť špecializáciu sudcov na jednotlivé agendy a tým aj zvýšiť kvalitu rozhodnutí a z pohľadu súdov je potrebné zlepšiť podmienky pre prácu sudcov a automatizovať procesy, budovať informačnú bázu. Ja vás chcem možno pani ministerka ešte poprosiť, ak by ste mohli tuná kolegom všetkým vysvetliť význam slova pracovisko pod nejakým okresným súdom čo to znamená, aby to pochopili, lebo myslím, že mnohí nepochopili čo vlastne sa myslí pod tým, že pod niektorým okresným súdom vznikne samostatné pracovisko, aká bude jeho náplň, ako to bude fungovať. Takže myslím, že toto by bolo na mieste, ak by ste ešte poriadne vysvetlili. Ďakujem pekne.
15. 2. 2022 10:19:17 - 10:27:51 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
15. 2. 2022 10:19:17 - 10:27:51 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
15. 2. 2022 10:19:17 - 10:27:51 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
15. 2. 2022 10:19:17 - 10:27:51 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
10. 2. 2022 14:19:41 - 14:20:45 55. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Ja rozumiem, pán minister, ja som aj členka Dozornej rady vo firmičke v Kežmarku, ktorá sa zaoberala tepelným hospodárstvom. Viem ako to funguje s nákupom plynu a tak ďalej. Len existujú vlastne aj malé spoločenstvá bytov, kde len vlastne, kde sú členmi len ja neviem, len zopár bytov, zopár ľudí je tam. A v mnohých týchto bytoch práve bývajú starí ľudia, kde sa tá cena vyšplhala možno aj o 100 % viac ako mali do teraz. Tak preto som sa chcela opýtať , lebo ľudia sa na mňa z Kežmarku obracajú, že je to pre nich neúnosné platiť takéto sumy, že či náhodou ministerstvo neplánuje nejaké dotácie alebo nejakú pomoc aj pre týchto ľudí, lebo niekedy fakt sa jedná možno o 8, 10, 20 bytov, čo sú súčasťou tých menších spoločenstiev. jasné, tí, čo sú vo veľkých, tak to je OK, ale v tých menších majú problém naozaj. Ďakujem.
=====
10. 12. 2021 12:25:08 - 12:27:02 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 632, 751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na pána Kamenického. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie znižujem dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia
===== Nielen odborná verejnosť opozície, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, "Neužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadĺženia v nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.". Tak to je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy. Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadĺženie svojich obyvateľov na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že naša vláda si pri nástupe museli požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti. Ďakujem pekne.
10. 12. 2021 12:25:08 - 12:27:02 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 632, 751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na pána Kamenického. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie znižujem dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia
===== Nielen odborná verejnosť opozície, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, "Neužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadĺženia v nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.". Tak to je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy. Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadĺženie svojich obyvateľov na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že naša vláda si pri nástupe museli požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti. Ďakujem pekne.
10. 12. 2021 12:25:08 - 12:27:02 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 632, 751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na pána Kamenického. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie znižujem dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia
===== Nielen odborná verejnosť opozície, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, "Neužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadĺženia v nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.". Tak to je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy. Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadĺženie svojich obyvateľov na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že naša vláda si pri nástupe museli požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti. Ďakujem pekne.
10. 12. 2021 12:25:08 - 12:27:02 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 632, 751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na pána Kamenického. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie znižujem dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia
===== Nielen odborná verejnosť opozície, ale aj vlastní koaliční partneri. Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, "Neužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja sa výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadĺženia v nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.". Tak to je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy. Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadĺženie svojich obyvateľov na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že naša vláda si pri nástupe museli požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti. Ďakujem pekne.
7. 12. 2021 11:33:33 - 11:34:46 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Nepriaznivá situácia, bohužiaľ, pretrváva. Situácia je zlá a vidíme to všetci. Očkovanie sa v súčasnosti javí ako najúčinnejšie opatrenie. Týmto navrhovaným očkovacím preukazom chceme podporiť očkovanie u seniorov nad 60 rokov, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny. Tí ho budú môcť následne na budúci rok využívať v gastre, na kultúru a vo vybraných službách práve v tých sektoroch, ktoré posledné dva roky najviac trpia.
Áno, môže sa stať, že sa bude kšeftovať s týmito poukazmi. Ale ten poukaz bude vystavený na základe toho, že senior bude zaočkovaný. A ten poukaz sa následne bude môcť použiť len v sektoroch, ktoré som spomínala, kde ten človek ním zaplatí a bude to zároveň zdanené. Ide o finančné opatrenie, ktoré je zamerané na prekonanie pandémie aj za účelom ochrany verejného zdravia. Zdravotníci sú vyčerpaní, tak skúsme to aj touto formou.
Ďakujem.
25. 11. 2021 10:38:35 - 10:39:30 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 731 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Chcem len krátko povedať, že kvitujem tento návrh zákona, konkrétne ustanovenie, v ktorom sa maximálny príjem žiadateľov o mestské nájomné byty v určitých prípadoch dvíha až na päťnásobok životného minima. Aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku ma občania oslovovali práve s týmto problémom, pretože po rokoch bývania sa predsa niečo mení. Súčasne som rada, že, za zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, v ktorom sa mení trvalý charakter nájomných bytov na dobu 30 rokov. Chcem sa aj touto cestou poďakovať ministerstvu dopravy, že povolilo takúto zmenu, lebo zhruba pred rokom a pol som o to žiadala a neboli tomu veľmi prístupní, tak som rada, že nakoniec k tejto zmene dochádza.
Ďakujem pekne za slovo.
24. 11. 2021 19:01:28 - 19:04:43 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne za slovo. V mnohých mestách študentské parlamenty fungujú už desaťročia. Jedným z najstarších je aj mládežnícky parlament v Kežmarku, ktorý vznikol na základe iniciatívy kežmarského mestského poslanca. V súčasnosti sa stretávame s javom, a to takým, že niektoré obce a ich poslanci takéto mládežnícke parlamenty nie sú ochotní zriadiť, vyhovárajúc sa na zákon o obecnom zriadení, kde tieto parlamenty nie sú taxatívne vymedzené. Preto sa mladí ľudia obracajú na centrá voľného času alebo zakladajú iné občianske združenia. Vstup do týchto OZ-tiek je väčšinou na dobrovoľnej báze, a naopak, do tých mestských musí byť byť študent vo väčšine prípadov zvolený.
Práve táto novela prináša úpravu zákona o obecnom zriadení, kde sa zastupiteľstvám dáva kompetencia zriadiť obecný mládežnícky parlamentu, ako aj radu seniorov. Účasť, resp. prítomnosti verejnosti na komisiách dnes upravujú rokovacie poriadky komisií. Niektoré účasť verejnosti povoľujú, iné nie.
Preto do budúcna budem iniciovať a podporím také návrhy, ktoré zakomponujú účasť zástupcov obecných mládežníckych parlamentov do týchto komisií alebo otvoria komisie širokej verejnosti.
Druhou veľmi podstatnou vecou, ktorú vnímam veľmi pozitívne, je, že sa tu dáva priestor, aby v obciach, kde nie je vôľa zriadiť mládežnícky parlament, si ho mohli zriadiť mládežníci, napríklad ako občianske združenie. Následne tak vzniká priestor na spoluprácu s inými mládežníckymi parlamentmi, ako aj mládežníckymi organizáciami. Taktiež sa tu dáva možnosť vyšším územným celkom, aby mohli zriadiť mládežnícke parlamenty na úrovni kraja. Aby sme presne vymedzili subjekty, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament, predkladám pozmeňujúci návrh. Ide o spresnenie subjektov, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament. Prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. III § 6a ods. 1 sa slová „vyšší územný celok" nahrádzajú slovami „zastupiteľstvo vyššieho územného celku".
Chcem týmto, koniec pozmeňujúceho návrhu. Chcem týmto požiadať všetkých poslancov Národnej rady o podporu tohto zákona. Je to zákon najmä pre rozvoj mládeže. Mnoho ľudí v týchto parlamentoch sú už dnes úspešní poslanci či starostovia, ktorí prvé skúsenosti s vecami verejnými získali práve v mládežníckom veku.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2021 18:54:55 - 18:57:47 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
===== návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
24. 11. 2021 18:54:55 - 18:57:47 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
===== návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
24. 11. 2021 18:54:55 - 18:57:47 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
===== návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
24. 11. 2021 18:54:55 - 18:57:47 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
===== návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.