Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 5. 2022 17:22:34 - 17:23:48 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1015 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ale vy ste to tak povedali.
10. 5. 2022 17:22:34 - 17:22:48 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1015 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán predseda, ak je to takto tak určujem termín hlasovania k môjmu bodu zajtra o 17.00 h. Ďakujem.
10. 5. 2022 17:06:56 - 17:07:15 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán predseda, chcem sa spýtať keďže nevidím v zozname hlasovaní teraz bod 68., ktorý bol dnes prerokovaný návrh na odvolanie pána Kéryho z funkcie predsedu zahraničného výboru. kedy sa bude o ňom hlasovať?
10. 5. 2022 9:58:44 - 10:00:37 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 999 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Skúsim krátko na tému propaganda. Ja som primátor mesta, posledné týždne robím všetko preto, aby sme sa postarali o stovky ľudí, väčšinou matiek s deťmi z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom, teraz cestou sem som ešte vybavoval ďalší byt, aby sme ich mali kde umiestniť. Vy si myslíte, že to preto utekajú z Ukrajiny, aby robili propagandu, lebo nič iné nepotrebujú vo svojim živote len bývať v Hlohovci natlačení v malých bytoch a čakať, kým sa budú môcť vrátiť domov? Nežartujte. Ja tu nikomu neupieram v parlamente prezentovať svoje názory, ja len hovorím, že funkcia predsedu zahraničného výboru s pomýleným kompasom, hodinami, kalendárom, aký ho má pán Kéry, je jednoducho nedôstojná tohto parlamentu a ja rešpektujem to rozdelenie tých pozícií a keď ste sa pýtali, ja chápem, že keď sa pozerám, kto tam je zo SMER-u v tom výbore, tak hrozí, že navrhnú pána Blahu. Ale z tohto pohľadu, keď tu platil úzus na začiatku, že nevolíme extrémistov za šéfov výborov, tak si myslím, že pokiaľ parlament bude pokračovať v tejto praxi, tak nehrozí, že by taký pán Blaha sa stal predsedom výboru, napokon je tam pán Kmec, ktorý tiež na kandidátke SMER-u sa dostal do parlamentu, ktorý si myslím, že je v zahraničnej politike zorientovaný. Čiže z tohto pohľadu to, to nevnímam ako problém a objektívny a zdržanlivý. Myslím si, že sa snažím byť čo najobjektívnejší a držím sa faktov a držím sa počtov civilných obetí, ktoré by nemuseli byť, keby Putin nevtrhol na Ukrajinu a to, že som zdržanlivý, ja som síce mierny človek, ale priznám sa, že keď počúvam tie príbehy, tých ukrajinských matiek s deťmi, mám veľký problém tuná vystupovať takýmto spôsobom pokojne a slušne.
10. 5. 2022 9:45:07 - 9:50:27 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 987 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem, ako som hovoril nie je to úplne štandardný návrh, ja rozumiem, že rozdelenie pozícií predsedov výborov je súčasťou nejakej politickej dohody na základe výsledku volieb. Na druhej strane máme mimoriadnu situáciu, napokon aj tie obrazovky dnešné vystúpenie ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského sú toho dôkazom. Prečo teda podávam návrh na odvolanie pána Kéryho z funkcie Zahraničného výboru Národnej rady, jednoducho z dôvodu jeho dlhodobého spochybňovania oficiálnej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, opakovaného šírenia lží a zavádzania o tvorbe, výkone a súvislostiach zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ale predovšetkým preto, že vo viacerých verejných vystúpeniach ako predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine komunikoval stanoviská zhodné s ruskou vojenskou propagandou. V reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine predseda Zahraničného výboru Národnej rady Marián Kéry prebral komunikačný naratív ruskej vojnovej propagandy, keď tvrdil zhodne s pozíciou a komunikáciou Ruskej federácie, že Slovensko by odovzdaním protiraketového systému S-300 Ukrajine bolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. Marián Kéry je tiež jedným z mála oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, ktorý spochybnil vyhostenie 35 ruských diplomatov zo Slovenska pričom rozhodnutie slovenskej diplomacie dokonca verejne označil za aplikáciu princípu kolektívnej viny. Slovenské spravodajské služby dlhé roky vo svojich pravidelných výročných správach, ktoré prerokúvame aj tuná v národnej rade upozorňujú na špionážne aktivity Ruskej federácie zamerané proti Slovenskej republike.
Rovnako v týchto správach upozorňujú na hybridné hrozby a dezinformačné aktivity Ruskej federácie, ktorých cieľom je spochybňovanie oficiálnych inštitúcií Slovenskej republiky, ako aj nášho zahranično-politického ukotvenia v Európskej únii a v NATO. O týchto skutočnostiach je predseda zahraničného výboru Marián Kéry nepochybne dobre informovaný. Po tom, čo začiatkom marca 2022 Ruská federácia už aj oficiálne zaradila Slovensko na zoznam cudzích štátov, o ktorých sa domnieva. že sa dopúšťajú nepriateľských činov proti Rusku, ruským spoločnostiam a občanom, predseda výboru Marián Kéry vyhlásil, bolo to v TV Markíza, 3. 4. 2022, že Rusko aj napriek správam našich služieb a invázii na Ukrajinu stále považuje za nášho priateľa. A už pred začiatkom vojny na Ukrajine Marián Kéry ako predseda Zahraničného výboru Národnej rady opakovane klamal a zavádzal slovenskú verejnosť. Tvrdil napríklad, že „pokial' ruské vojská sa nepriblížili k ukrajinskej hranici, nikto nebol ochotný viesť s Moskvou žiadny dialóg", RTVS, 13. 2. 2022. Ide o zjavnú lož, pretože dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom, ako aj medzi Európskou úniou a Ruskom prebiehal a prebieha neustále, či už na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni. Z môjho pohľadu jednoducho pôsobenie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho významne narúša konsenzus slovenskej zahraničnej politiky, jej dobré meno, naše dobré susedské vzťahy s Ukrajinou, spojenecké vzťahy Slovenska s Európskou úniou a NATO a spochybňuje naše štátne a bezpečnostné inštitúcie. Ja plne rešpektujem rozdelenie pozícií v tomto parlamentne, ja si myslím, že aj v samotnom zahraničnom výbore je viacero opozičných poslancov, ktorí by túto funkciu vedeli zastávať dôstojnejšie a tak, aby sa slovenský parlament nemusel hanbiť nie pred prezidentom Ukrajiny ale pred občanmi Slovenskej republiky. Ďakujem.
10. 5. 2022 9:45:07 - 9:46:03 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 987 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážené dámy, vážení páni, predkladám nie úplne bežný návrh, ak si pamätám naposledy asi v roku 2013 bol pokus o odvolanie predsedu výboru pána Bašku. Predkladám návrh na odvolanie Mariána Kéryho poslanca SMER- sociálna demokracia z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Predsedov výborov volí a odvoláva národná rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Pán Kéry bol zvolený na 16. schôdzi národnej rady 4. novembra 2020 za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a ja v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) zákona národnej rady o rokovacom poriadku navrhujem odvolať ho z tejto funkcie. K zdôvodneniu poviem viac v rozprave. Ďakujem.
23. 3. 2022 16:05:29 - 16:05:59 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem Ondrejovi za poučenie. Vedel som, že si nabehnem na vidly, keď použijem tento prímer a ako som povedal, viac Dostálov na každé ministerstvo za štátneho tajomníka, teda aj na to ministerstvo financií.
Ďakujem.
23. 3. 2022 16:01:10 - 16:01:29 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážené kolegyne a kolegovia, viacerí z vás ste tu už konštatovali, že si vypočúvame túto, túto správu pred poloprázdnou sálou. Áno, je to nedôstojné a je to nedôstojný prístup Národnej rady k tejto vážnej funkcii a k pani ombudsmanke ako takej. Ondro Dostál hovoril, že sála je poloprázdna. Nie je poloprázdna, je prázdna. Na začiatku nás tu bolo 13 a teraz nás je tu asi podobný počet. Ja Ondrejovi, ktorý sa práve vrátil, chcem zablahoželať k zvoleniu za štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti a zároveň chcem vyjadriť veľkú vďaku, že bude štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti a nie na ministerstve financií, keďže tie počty mu nejdú, lebo by nás muselo byť 75, aby bola sála poloprázdna.
Ale tri vety k tomu, čo som chcel povedať. Chcem skonštatovať, že túto mimoriadne náročnú, ale mimoriadne potrebnú funkciu pani Patakyová vykonávala spôsobom, že ľudsky aj profesionálne nastavila latku výkonu tejto funkcie veľmi vysoko. A ja vám chcem poďakovať za srdce, za morálnu integritu, za nezávislosť, za odbornosť aj profesionalitu, ktorú ste vložili do výkonu tejto funkcie. A chcem vyjadriť nádej, že s týmto vedomím budeme posudzovať všetkých uchádzačov, ktorý sa budú chcieť stať vaším nástupcom alebo nástupkyňou.
Je to mimoriadne dôležité aj preto, že ak dnes hovoríme o potrebe budovať dôveru v demokratické inštitúcie, tak práve vďaka pani Patakyovej a jej spôsobu výkonu funkcie verejnej ochrankyne práv sa nepochybne podarilo ďalej posunúť úroveň výkonu tejto funkcie a aj zvýšiť dôveru v túto funkciu bez ohľadu na to, čo hovoria, teda tak ako hovorí kolega Pollák, najväčší ochrancovia a najväčší ochrancovia ľudských práv na Slovensku, kolegovia z opozície.
Ja chcem preto ešte raz poďakovať, pani Patakyová, za vašu službu občanom a Slovenskej republike.
Ďakujem.
22. 3. 2022 9:58:51 - 9:59:40 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 905 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vážený pán poslanec, tak ako povedal kolega Gyimesi, keďže vy sa pozeráte na parlament zvnútra naposledy, ja oceňujem, že sa snažíte ešte na záver vášho poslaneckého pôsobenia vylepšiť právny poriadok tejto krajiny tak, aby keď už nebudete poslancami, bolo možné lepšie stíhať vás samých, keďže sledujem, že ste sa pred časom prezliekli z uniforiem do oblekov a snažíte sa o rozklad ústavného zriadenia, teda nie násilným spôsobom, aj keď v spolupráci a za financovania cudzej mocnosti Ruskej federácie, takže vám vlastne za túto legislatívnu iniciatívu ďakujem, aj keď si nemyslím, že prejde. Ale keby prešla, tak si myslím, že by najviac dopadla na vás samých.
25. 2. 2022 19:50:45 - 19:51:56 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
prosím, vymazať rámček
25. 2. 2022 19:50:45 - 19:51:56 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 4 Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán minister, teší ma, že vláda tu robí naozaj všetko pre to, aby sme vytvorili priestor, aby ľudia z Ukrajiny sa mohli ubytovať a zostať. Samosprávy takisto už od včera sa koordinujú, hľadajú spôsoby vlastné, vlastné ubytovacie možnosti, dávame dohromady ubytovacie možnosti ľudí.
Len chcem sa spýtať, či mám ja nejakú starú verziu toho pozmeňováku, alebo nás vy zavádzate. A teraz sa pýtam za primátorov a starostov, pretože tam v tom, čo ja čítam, sa píše, že príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje prostredníctvom obce, ale nárok má iba fyzická osoba. Čiže žiadne právnické osoby ani... (reakcia z pléna), už je to zmenené, okej. Čiže to je, to som rád, aby toto bolo jasné.
A druhá otázka, ja tomu rozumiem a my to, samozrejme, zase radi spravíme, tak jak sme to robili pri testovaní, lebo sa postaráme aj o našich ľudí, aj o ľudí z Ukrajiny, ja sa len pýtam, na čo potom štát má v území armádu zamestnancov na okresných úradoch a tak ďalej, keď nie sú schopní urobiť ani takúto jednoduchú administratívnu vec?
Ďakujem.
25. 2. 2022 17:24:43 - 17:26:23 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
179.
Ďakujem. Ja len veľmi krátko.
Monika Kozelová, samozrejme, ja nespochybňujem Janka Orlovského. Naopak, viem, že už dnes sieťuje aj mimovládne organizácie. Ja hovorím o tom, že vyzývam vládu, aby vyčlenila finančný balík aj pre mimovládne organizácie. To, čo prešlo dnes vládou, tá pomoc sa týka vlastne orgánov štátu, hej. Ale v tom sa rozumieme.
Pán kolega Beluský, no ja neviem, prečo tá vládna koalícia predložila ten zákon takto. Ja nie som člen vládnej koalície, som opozičný poslanec, len ja chápem, že vám aj sa môže ťažko predstavovať, že môže existovať aj demokratická, nielen fašistická opozícia. Ja by som nemal problém s tým, keby to bolo trvalé opatrenie, pretože si myslím, že dezinformačné weby jednoducho treba vykázať tam, kam patria. To znamená mimo reálny priestor.
Pán Kotleba, vy ste sa pýtali na detaily. Súčasťou toho predloženého materiálu, ja chápem, že bolo málo času, študoval som ho, je aj návrh vyhlášky NBÚ, ktorá upravuje pravidlá blokovania.
A pán poslanec Taraba, zase pokiaľ ide o zvládanie zo strany štátu napríklad pandémie, tam zasa vy viete, že až tak sa nelíšime v názoroch. Ja som v tejto chvíli hovoril o pripravenosti povedzme primátorov, starostov, županov pomôcť. Pomoc štátu tam, kde to nezvládne, ale tak ako sme videli tie prvé opatrenia, myslím si, že v tejto chvíli na ten rozsah, ktorý je zadefinovaný, že môžme očakávať v najbližších dňoch, aj tie kapacity v manažmente štátu sú pripravené na východnom Slovensku dostatočné.
Ďakujem.
25. 2. 2022 17:10:16 - 17:18:35 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Dámy a páni, ja nezvyknem v tomto pléne vystupovať príliš často, pretože si vážim čas nás všetkých a mnohé z tých diskusií, ktoré tu vedieme, nemajú ani zmysel, ani úroveň prislúchajúcu najvyššiemu zákonodarnému zboru.
Pri tejto téme ale musím povedať pár slov a nebudem ani dnes veľmi dlhý, musím zareagovať najmä po tom, čo tu zaznelo z úst pána Fica alebo Kotlebovcov. Opakovane sa tu hovorí o tom, že dnes sme tu kvôli Ukrajine. Nepochybne, prioritne sme tu kvôli pomoci ľuďom na Ukrajine, ale takisto sme tu preto, aby sme hovorili o budúcnosti Slovenska ako bezpečnej, demokratickej, samostatnej krajiny.
Kým prejdem k samotnému návrhu zákona a k ďalším možným opatreniam, dovoľte mi pár krátkych poznámok. V prvom rade chcem povedať, že útok Ruska na Ukrajinu považujem za mimoriadne nebezpečný a barbarský krok a odsúdilo ho celé medzinárodné spoločenstvo a doteraz sa nenašiel, ak mi niečo neušlo, žiadny štát sveta, ktorý by sa otvorene postavil za Ruskú federáciu a jej agresívnu politiku voči nezávislej a demokratickej Ukrajine. To je mimoriadne dôležitá správa pre našu domácu piatu kolónu, pre všetkých obdivovateľov Putina a jeho režimu tu na Slovensku a aj v tejto rokovacej sále.
Nemáme tu vraj dneska vytĺkať politický kapitál a máme sa tu všetci hladkať, pretože sme podporili tu to vyhlásenie k situácii na Ukrajine. No ja si neviem predstaviť demokratického politika, ktorý to nepodporí. A to, že tuto kolegovia fašisti radšej zutekali zo sály, to hovorí viac o nich ako o tej deklarácii.
Ale tu netreba zabudnúť na to, čo tomu na Slovensku predchádzalo a čo bude možno pokračovať. Jednoducho, páni, ostali ste s vaším diktátorom sami. Vaše argumenty o mierotvorcoch sú rozbité v prachu, v prachu tých ukrajinských domov, ktoré tí vaši mierotvorcovia rozbombardovali v Charkove, v Kyjeve alebo na letisku v Ivanofrankovskej oblasti, ktorá je tak 165, 168 kilometrov vzdušnou čiarou od slovenských hraníc. Rusko je jednoducho agresor, Rusko napadlo Ukrajinu, hanba Putinovi a hanba aj vám, ktorí ste ho bránili, ktorí ste šírili jeho propagandu a teraz sa bojíte, že ju už nebudete môcť šíriť, ktorí ste útočili na naše obranné snahy a naše bezpečnostné ukotvenie.
Ja plne podporujem ten vládny návrh o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine a, práve naopak, som rád, že oproti tomu pôvodnému, pôvodnej verzii sa tam dostali aj ustanovenia, ktoré riešia zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Myslím si ale, že toto má byť iba začiatok v tých opatreniach. Nesmieme ostať iba pri nich. Musíme Ukrajinu podporiť nad rámec bežnej slovenskej humanitárnej a vojenskej pomoci. Na Ukrajine sa dnes nebojuje iba o Ukrajinu, ale aj o Slovensko.
Na Ukrajine dnes slobodný svet bojuje proti barbarstvu a proti bezprecedentnému porušovaniu medzinárodného práva. My vieme a musíme pomôcť Ukrajine aj v dodávkach humanitárneho materiálu a v oblasti poskytnutia liečby zraneným vojakom a bezpečného úkrytu civilistom.
Slovenská republika by však mala Ukrajine poskytnúť aj vojenský materiál a muníciu. A v neposlednom rade, ja som prežil 20 rokov v mimovládnom sektore a na Slovensku pôsobí množstvo skvelých organizácií občianskej spoločnosti, ktoré majú bohaté skúsenosti s prácou v krízových a konfliktných oblastiach a ktoré vedia poskytovať prvú a humanitárnu pomoc nielen v bezpečnom vnútrozemí, ale aj v blízkosti frontovej línie.
Vyzývam preto vládu, aby vyčlenila balík financií na podporu organizácií, ako je Slovenský červený kríž, Človek v ohrození, Magna, Akadémia urgentnej medicíny a ďalšie, aby mohli u nás, ale aj priamo na Ukrajine aktívne pomáhať ľuďom v núdzi.
Ja som primátor, pred chvíľou som videl fotky môjho primátorského kolegu Vitalija Klička, ktorý momentálne leží v uliciach Kyjeva za guľometom a ide brániť svoje mesto. Ja dúfam, že nebudem nikdy vystavený takejto situácii, pretože neviem, či by som mal tú odvahu, otvorene sa k tomu priznávam.
Zaznelo tu opakovane výzvy pre primátorov, županov, starostov, ako majú pomáhať. Nás netreba vyzývať. My už dva dni aktívne pripravujeme opatrenia. Včera sedela Únia miest Slovenska, včera župani boli na východe, všetci sa aktívne pripravujeme. V prípade, ak to budú ukrajinské rodiny potrebovať, aby sme boli pripravení ich prijať, ubytovať, zabezpečiť im základné potreby a vytvoriť im priaznivé prostredia, poňať možno túto nešťastnú situáciu a krízu aj ako výzvu a vytvoriť im prostredie, aby cez Slovensko iba neprešli, ale ak sa nebudú môcť vrátiť na Ukrajinu, aby tu u nás zostali žiť.
A teraz ešte jeden rozmer, na ktorý by sme nemali zabudnúť a to je presne ten, o ktorom sa tu bavíme posledné desiatky minút. Putinov režim nám mesiace klamal a v týchto dňoch sa to naplno ukázalo. Klamali nám o cvičeniach, klamali nám o sťahovaní vojsk, klamali nám o príčinách uznania separatistických republík. A teraz klamú znova. Dnes iba úplní hlupáci môžu veriť, že ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorého predkovia prežili holokaust, je predstaviteľ neonacistického režimu, ktorý ohrozoval separatistov vojenským útokom a Rusko jadrovými zbraňami. Ale musíme rázne zasiahnuť aj proti aktivitám agresora priamo tu u nás na Slovensku. Musíme obmedziť jeho špionážne aktivity u nás, ale aj jeho dlhodobé hybridné operácie proti Slovensku, na ktoré roky upozorňujú naše tajné služby.
No a rovnako je čas jasne pomenovať aktivity domácej piatej kolóny, ktorá sa dlhodobo snaží podkopať autoritu predstaviteľov tohto štátu, našich orgánov, nášho ukotvenia v Európskej únii, v NATO a aj našich spojencov. Prišiel jednoducho čas konať, pretože demokracia sa musí brániť. Ak sa bude brániť slabo, tak aj dopadne. Musíme pritvrdiť v boji proti ruskej propagande a proti nenávistným prejavom, proti nebezpečnému vyhrážaniu, proti hybridným hrozbám, ale aj voči polovojenským skupinám a gangom, ktoré spolupracujú s Putinovým režimom a jeho organizáciami. Musíme konečne tvrdo zasiahnuť proti všetkým, ktorí spolupracujú s nepriateľom, ktorý nie podľa mňa, ale podľa správ našich tajných služieb už roky podniká nepriateľské kroky proti Slovenskej republike.
Preto som rád, ako som povedal, na rozdiel od kolegov zo SMER-u alebo tuná od Kotlebovcov, že sa do tohto návrhu dostali aj rámce, ktoré nám efektívnejšie umožnia blokovať škodlivý obsah. Naopak, ja vyzývam a pýtam sa, prečo sme neurobili to, čo už urobili dnes v Českej republike, prečo sme ešte tie najhoršie dezinformačné weby nezablokovali.
Všetkým vám v tejto súvislosti pripomínam to, čo máme napísané v ústave; už sa tu na ňu viacerí moji kolegovia, aj Peter Osuský v skvelom prejave, odvolávali. Obrana vlasti je vecou povinnosti a cti občanov. Žijeme v 21. storočí a obrana vlasti už dávno nie je len vecou pripravenosti na obranu so zbraňou v ruke, aj keď dneska, ako vidíme na Ukrajine, je to aj o tom. Ale Slovensko sa dnes musí brániť aj v oblasti domácej bezpečnosti, v kybernetickej oblasti, v informačnej oblasti. Preto som rád, že ten zákon vyzerá tak, ako vyzerá, a verím, že nepríde k žiadnemu jeho rozdeleniu a zmierneniu. No veď nech kolegovia zo SMER-u povedia, že nepodporia ten zákon. Všetci budeme vedieť, o čo im ide. Jednoducho vývoj na Ukrajine nám ukazuje, že dnes nesmieme zaváhať.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 11. 2021 14:05:04 - 14:05:14 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Len tým pádom, chápem to tak, že toto výberové konanie sa skončilo, hej, ktoré...
22. 10. 2021 13:40:50 - 13:42:36 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
200.
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia, ja som vás počúval veľmi pozorne a ja mám trošku pocit, že ten zákon, ktorý predkladáte, vyplýva len z vášho strachu z nepoznaného a z nedostatku informácií o tom, ako je to naozaj, a zo stereotypov, ktoré podsúvate verejnosti. Pretože na jednej strane rozprávať o rodovej rovnosti a splietať to dokopy s pedofíliou je podľa mňa buď zlý úmysel, alebo absolútne nepochopenie týchto dvoch pojmov. A to hovorím ako človek, ktorý sa podpore rodovej rovnosti venuje od polovice 90. rokov, kedy vzniklo záujmové združenie žien Aspekt, ktoré v tomto odviedlo dva a pol desaťročia záslužnej práce, a odporúčam obrátiť sa na nich. Mám pocit, tento týždeň aj pri príležitosti ich 25. výročia od Deň otvorených knižníc, majú bohatú knižnicu na túto tému, takže môžem poskytnúť kontakt.
A druhá poznámka, tie vaše stereotypizácie, alebo ešte inak, na jednej strane tu vy sa bojíte toho, čo sem príde z toho dekadentného Západu, na druhej strane o minútu vlastne vás trápi, kam to smeruje západný filmový priemysel. A potom sa dopúšťate zjednodušení, ako napríklad, že liberáli majú voľný vzťah k manželstvu.
No tak ja ako liberál s každým z mojich 192 centimetrov vám hovorím, že žijem v jednom vzťahu s jednou ženou 32 rokov. Keby platil tento váš stereotyp, tak tuto náš kolega pán predseda parlamentu jednoducho musí byť akoby doživotný víťaz zlatej medaily na olympiáde liberálov, hej.
Čiže fakt vám to nesedí, nestrašte ľudí, nie je to tak, ako hovoríte.
22. 10. 2021 12:38:14 - 12:39:26 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
6. 10. 2021 10:57:39 - 10:59:23 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem. Pán kolega Kéry, len niekoľko poznámok, už to tu zaznelo. Vy ste sa tu vlastne v priamom prenose priznali k porušovaniu antidiskriminačného zákona, to je bod jedna.
Bod dva, ja som primátor tiež sme zriaďovateľmi rádovo 13 základných a materských škôl ale za prvé, ja ani nemám právo vstupovať do toho výberu, pretože si to vyberajú vnútri školy a za druhé, ja neviem, ako vy ste vlastne zistili, že tí učitelia sú gayovia a že sú Moslimi a podobne. Ja dokonca ani neviem, že či medzi našimi učiteľmi sú gayovia, Moslimi, Budhisti, Židovia, Židia z jednoduchého dôvodu, jednoducho nás to nezaujíma, toto naozaj nie je vec, ktorá má akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie učiteľa. A dokonca si myslím, že je neslušné takéto niečo zisťovať okrem toho, že je to protizákonné.
A na konci ste hovorili o tom, že žiadate nás, aby sme rešpektovali váš svetonázor, vaše konzervatívne hodnoty, no my ich rešpektujeme, problém je, že vy nerešpektujete, že ľudia môžu a chcú prežívať svoje životy aj inak ako len podľa vašich hodnôt. Čiže keď sa bavíme o rešpekte a tolerancii, tak sa rešpektujem navzájom a nenúťme sa žiť všetci podľa jedného metra, píšte všetci modrým perom, sme to už za komunistov poznali. Čiže ak hovoríme o rešpekte a tolerancii a rešpekt a tolerancia nie je nútenie ľudí žiť podľa jedného vzorca. Ďakujem.
17. 9. 2021 13:26:46 - 13:28:09 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Ďakujem. Ja tu dneska už druhýkrát budem ďakovať predkladateľom, ďakujem predkladateľom tejto deklarácie, rád ju podporím. Myslím si, že v tej atmosfére, v ktorej sa slovenská spoločnosť nachádza, je dôležité vyslať takýto signál, ale nesúhlasím s tým, čo povedal Andrej. Rozumiem tomu, prečo to hovoríš, rozumiem tomu, že vládna koalícia, v ktorej som aj ja začínal, je viac konzervatívna, a napriek tomu, že považujem za dôležité vyslať aspoň takýto signál do vnútra spoločnosti a najmä voči ľuďom, voči ktorým sa naozaj značná časť nás ako politických elít správa hulvátsky a neslušne, my sme stále najvyšší zákonodarný zbor. Žijeme v 21. storočí, no a preto verím, že začneme robiť to, čo máme, a aj prijímaním zmysluplnej legislatívy vyjadríme svoj vzťah k menšinám a k tomu, aby jednoducho príslušníci akejkoľvek menšiny mali rovnaké právo a rovnakú možnosť mať takú kvalitu života ako príslušníci majority a že nezostaneme iba v deklaratórnej rovine.
Ale, samozrejme, túto deklaráciu rád podporím.
Ďakujem.
17. 9. 2021 11:18:37 - 11:20:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja budem hovoriť len krátko a budem hovoriť hlavne ako primátor mesta a zriaďovateľ škôl a školských zariadení.
Ja chcem poďakovať predkladateľkám za predloženie tohto návrhu zákona, pretože zhodou okolností tento týždeň sme mali v meste pani Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Prechádzali sme si aj naše zariadenia. Bavili sme sa o tom, že môžeme sa my ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení snažiť o zlepšovanie prístupu ku vzdelaniu deťom so zdravotnými problémami, ale má to svoje limity.
Jedna, samozrejme, jedna vec sú finančné limity najmä pri tých asistentoch učiteľov (zaznievanie gongu) a druhé sú aj zákonné a odborné limity pri pomoci deťom, ktoré potrebujú aj počas dňa nejaký typ zdravotnej starostlivosti a týmto návrhom zákona sa táto bariéra, aspoň legislatívna odstraňuje.
Samozrejme, ako zriaďovateľ si uvedomujem, že to bude spojené s finančnými nárokmi a pevne verím, že budú vytvorené mechanizmy, ktoré nezaťažia tie súčasné rozpočty škôl, pretože jednoducho tie sú, samozrejme, napäté. To, čo si ja viem predstaviť, že my vieme ako zriaďovatelia vytvoriť tie materiálne podmienky, samozrejme, financovať, financovať mzdy tých zdravotníkov v rámci súčasných rozpočtov, keby sa s nimi nepočítalo, nie je možné a jednoduché. Preto verím, že vznikne aj finančný mechanizmus, ktorý nám umožní financovať tieto potreby. Chápem to tak, že na začiatku to bude asi nejaký počet pilotných projektov, ktoré, verím, sa osvedčia a v rýchlom čase sa nájdu zdroje napriek tomu, že rozumiem správam o verejných financiách, ale ak máme niekde hľadať peniaze na zmysluplné využitie na pomoc našim deťom a sprístupnenie vzdelávania aj tým, ktorí inak môžu mať problém, tak toto je tá správna cesta.
Ešte raz ďakujem predkladateľkám a podporím tento zákon.
24. 7. 2021 11:01:28 - 11:02:44 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Pán poslanec Suja, to, čo predvádzate voči pánovi ministrovi zdravotníctva, je úbohé. A my sme menovci, meniny sme už mali, tak ja prijímam tento challenge a donesiem vám nabudúce knižku od slovenského klasika Jozefa Cígera Hronského, ten by vám mohol byť blízky, má aj také nahnedlé obdobia vo svojom živote. Ale nebudem vás trápiť jeho tvorbou pre dospelých, vyberiem niečo z tvorby pre deti, Smelého zajka napríklad alebo Smelého zajka v Afrike.
Ale iné som chcel. Chcem ešte podporiť to, čo hovoril Ondrej Dostál. Neviem, čo ste mali z matematiky, ale vysvetlím vám to zrozumiteľne. Ak pri milióne ľudí v Británii je 92 % plne zaočkovaných, majú dneska 5 280 prípadov v nemocnici. Áno, z toho je väčšina zaočkovaných, 3 680, 1 600 je nezaočkovaných. Ale tých 3 680 zaočkovaných je niekde na úrovni 0,4 % z tých zaočkovaných, zatiaľ čo tých 1 600 nezaočkovaných je, sú 2 %. A úplne iné je to pri tých, čo sú hospitalizovaní, pretože tam už aj v absolútnych číslach je väčšina nezaočkovaných, 160 voči 110. Čiže jeden z 500 nezaočkovaných sa dostane s COVID-om do nemocnie, zatiaľ čo jeden z 8 500 zaočkovaných sa dostane do nemocnice. Tak prestaňte ľudí klamať, že očkovanie nefunguje!