Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 10. 2022 17:40:50 - 17:40:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem, pán predseda, za slovo.
Ja som bol doteraz naozaj ticho a nereagoval som na tieto tvoje hlúposti, pán kolega Cmorej, ale vyprosím si tieto tvoje slová o tom, že pán minister tu s niekým obchoduje. Čo si to tu vlastne dovoľuješ? Kto si ty, že takéto niečo tu si dovolíš vôbec rozprávať. A obdivujem pána ministra, ktorý tam sedí vedľa teba, že musí toto počúvať. Ak máš nejaký komplex, tak si ho choď riešiť, prosím ťa, niekde inde. Dobre? Okrem toho tu verejne klameš a ty to vieš veľmi dobre. Nikto tu neskracuje dôchodky ani iným spôsobom, ani iným spôsobom nepoškodzuje dôchodcov. Tak si to, prosím ťa, naštuduj a potom sa k tomu vyjadruj.
22. 3. 2022 18:15:08 - 18:16:45 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
200.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sám som tiež absolvoval množstvo stretnutí na pôde či už ministerstva, Národnej rady, výboru alebo aj na akademickej pôde a musím povedať, že aj naše požiadavky sú v tom, v tejto novele zákona, či už je to napríklad ohľadom voľby rektorov, dekanov, kompetencií správnych rád, akademických senátov, ale aj napríklad nakladanie s majetkom vysokých škôl. A musím potvrdiť naozaj slová niektorých kolegov, že táto debata medzi koalíciou a opozíciou bola ozaj príkladná.
Chcem poďakovať aj kolegovi Habánikovi, ktorý je príkladom konštruktívneho opozičného politika, a veľmi si ho vážim napriek tomu, že nie je súčasťou koalície.
Musím ale poďakovať v prvom rade aj kolegyni Márii Šofranko, ktorá prejavila asi najväčšiu snahu na tom, aby tento zákon bol tu na stole. Ale, ale hlavne, aby tá dohoda medzi jednou aj druhou stranou bola tu a bol určitý nejaký schválený kompromis.
Musím spomenúť, samozrejme, aj kolegyňu Leščákovú, rektorov vysokých škôl, predsedu výboru pána Vašečku, zástupcov akademických obcí, ale aj napríklad zástupcov samotného ministerstva školstva.
A tento celý zákon je nejakým, určitým kompromisom, ktorými, s ktorým asi nebudú spokojní úplne všetci, ale to sa asi nedá a je to úplne prirodzené a verím, že týmto zákonom naozaj je posunieme vysoké školstvo vpred.
Ďakujem pekne.
15. 2. 2022 15:51:41 - 15:52:08 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja len doplním, že na Krajskom súde v Banskej Bystrici je 50 sudcov a bolo to, vlastne aj je druhý najväčší súd v rámci celého Slovenska, okrem toho, že tu boli dlhé roky aj bolo tu dlhé roky aj sídlo samotného exekučného súdu. A chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili a ktorí vlastne všetci potvrdili moje slová a verím, že teda nakoniec vyhrá zdravý rozum.
Ďakujem pekne.
15. 2. 2022 15:39:14 - 15:44:29 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Pani ministerka, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, tí, čo ma poznáte, veľmi dobre viete, že som Bystričan a zastupujem tu celý Banskobystrický kraj, a tak na uľahčenie poviem, že už niekoľko mesiacov zvádzame boj, hlavne teda za zachovanie Krajského súdu v Banskej Bystrici, na ktorý sa chcem v tomto mojom príspevku zamerať.
Ja som niekoľkokrát bol na krajskom súde, ale bol som aj na iných súdoch v rámci banskobystrického regiónu, či je to Brezno, Veľký Krtíš, Revúca alebo Rimavská Sobota. Nebol som tam sám, ale na všetkých týchto súdoch bol aj predseda Národnej rady a nielen tu, ale aj v ďalších krajoch. Je tiež všeobecne známe, že som bol dosť veľkým kritikom súdnej mapy a nielen ja a hovoril som o tom, že som mal často pocit, že táto reforma je robená z Bratislavy od stola bez tých, ktorých sa to najviac týka, a to bola moja veľká výčitka, hlavne teda na začiatku celého tohto procesu súdnej mapy. Verím a teda som rád, že sme odštartovali možno aj takú snahu ďalších kolegov, a teda hlavne aj z ministerstva, že potom tá komunikácia sa čiastočne zlepšila do tých regiónov. Už aj niektorí ľudia z ministerstva začali chodiť.
Ako som spomínal, niekoľkokrát som navštívil Krajský súd v Banskej Bystrici a vypočuli sme si argumenty nielen zamestnancov súdu, ale zamestnancov aj okresných súdov v rámci regiónu. A som presvedčený o tom, že Banská Bystrica si zaslúži, aby ostala sídlom krajského súdu nielen kvôli svojej histórii, ale aj kvôli svojej polohe, o ktorej budem hovoriť hlavne z toho dôvodu, že je naozaj strategická a dovolím si povedať, že to by bol až veľký nezmysel, aby tento krajský súd stratil svoj štatút a bol by možno len nejakou inou pobočkou iného súdu.
Jaj, na poslaneckom klube aj pani ministerke, aj na ostatných stretnutiach s poslancami spolu s ňou som mal niekoľko argumentov, kedy sme hovorili, že prečo by mal ostať Krajský súd v Banskej Bystrici. Najhlavnejší je asi samotná dostupnosť, o ktorej tu už bola reč. Neviem si predstaviť, že by ľudia z nášho regiónu či z Lučenca, z Rimavskej Soboty, ale aj Brezna, Detvy, Žiaru, Banskej Bystrice chodili na odvolacie konania nie do Banskej Bystrice, ale do Žiliny, čo by znamenalo reálne zabitý takmer celý deň a niekedy možno aj viac.
Ďalším dôvodom je, ktorý súvisí s tým, je predĺženie samotných súdnych konaní a strata, samozrejme, zamestnania niektorých zamestnancov súdu. Krajský súd v Banskej Bystrici existuje 123 rokov, od roku 1899. Nikdy nemal nejakú korupčnú kauzu, možno na rozdiel aj od nejakých iných krajských súdov, takže aj toto je jeden z hlavných a vážnych teda dôvodov, prečo si myslím, že ten súd by mal ostať. Nehovoriac o tom, že tento súd je spojený s tunelom napríklad aj s väznicou a za posledné roky tam bola vykonaná rekonštrukcia za sumu takmer 10 mil. eur, ktorá, samozrejme, bola potrebná, je vidno, že to bolo naozaj, že to bolo naozaj potrebné už spraviť aj na tomto súde.
Ako som spomínal, naozaj na našom poslaneckom bola veľmi tvrdá, ale myslím si, že veľmi konštruktívna debata o tom. A tu chcem poďakovať všetkým aj kolegom z môjho, nášho hnutia SME RODINA, ktorí ma podporili v tom, aby sme Krajský súd v Banskej Bystrici zachovali a nie len to, ale aby zostali aj zachované pracoviská, čiže vo Veľkom Krtíši, Revúcej alebo Brezne. Musím povedať, že naozaj po tých našich slovách oceňujem aj prístup pani ministerky odvtedy, kedy myslím zvážila aj ona so svojimi kolegami z ministerstva, že vzhľadom, vzhľadom aj na tú polohu je zachovanie krajského súdu v Bystrici naozaj asi nutné a verím, že sme tomu napomohli aj my. A tu chcem poďakovať nie len mojim kolegom z hnutia, ale aj ostatným koaličným, ale aj opozičným kolegom, ktorí vytvorili istým spôsobom nejaký tlak na to, aby, aby to sídlo tu bolo zachované, aby Banskobystrický krajský súd, ktorý si to zaslúži, aby zostal sídlom a mal naďalej svoju právnu subjektivitu.
Chcem povedať, že my sme za reformu. Sme za reformu súdnictva, naozaj sme za to, aby sme opravovali súdy, aby sme, aby sme zrýchlili stavebné konania. To všetko, to všetko si uvedomujeme, že je naozaj potrebné, ale nie a nesmie to byť na úkor samotných regiónov. S tým by sme a nechceme nikdy súhlasiť.
Takže na záver naozaj ďakujem všetkým, ktorí vytvorili ten tlak, o ktorom som hovoril. Verím, že
tak, ako povedala pani ministerka vo svojej úvodnej reči, ale aj počas ďalších príspevkov, ráta už s tým a ráta s tým pozmeňujúcim návrhom a súhlasí s ním, aby Krajský súd v Banskej Bystrici zostal zachovaný, za čo sme viacerí bojovali a všetkým sa za to ešte raz chcem poďakovať.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2022 10:25:03 - 10:40:23 55. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 831 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán kolega Šíbl, prečo znevažujete tento zákon? Prečo vždy hľadáte niečo, ako sa nedá? Prečo hádžete, hádžete developerov, podnikateľov do jedného vreca? Je to nejaká vaša dogma alebo niečo? Ja poznám aj veľa slušných podnikateľov. Absolvovali ste niekedy proces stavebného konania? Viete, koľko tam je vôbec dní, koľko to mesiacov, takmer rokov trvá každá jedna stavba rodinného domu, každá rekonštrukcia či bytového domu? Ja som ich zažil niekoľko desiatok. A môžem vám o tom rozprávať veľa, veľa príbehov. O akej analýze, o akej chýbajúcej analýze tu hovoríte, keď tento zákon prešiel stovkami stretnutí. Vy ste, ja neviem, mám pocit, že ste fakt opozičný poslanec. A nemám ten pocit len ja, ale už aj opozícia a podľa toho, koľko tu máte svojich kolegov, to tiež o niečom vraví.
A ďalej, čierne stavby. Čo niekto lepšie predložil, ako je v tomto zákone? Aký ste dali vy návrh, aby sme sa tých čiernych stavieb, či už v minulosti, alebo v budúcnosti, zlepšili. Nedali ste žiadny. Viete veľmi dobre, že tento zákon je hlavne o tom, že skracujeme stavebné konanie a stavebné... dĺžku stavebných konaní približne z 300 dní, ktorý je u nás priemer hádam najväčší v Európskej únii, na 50, že znižujeme počet procesov z 85 na 13. A vy stále, stále si budete húsť len tú svoju pesničku.
Viete, čo je problém? Že vy to jednoducho nechcete. Že vy ste nikdy nič nepredložili, čo by skrátilo tieto stavebné konania. Tento stavebný zákon pomôže všetkým, ale len vy jediný ste asi ten, kto mu, kto ho nepochopil a komu nepomôže.
A ten váš posledný návrh na vrátenie na dopracovanie, tak to je najväčší výsmech asi toho vášho vystúpenia. Zákon, ktorý bol hádam najpodrobnejšie prerokovaný za posledné dva roky zo všetkých zákonov, ktoré tu boli, vy dávate návrh na dopracovanie. Tak vy ste naozaj smiešny, nehnevajte sa.
8. 12. 2021 16:02:38 - 16:04:28 51. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Pán kolega Tomáš, viete, aký mám ja pocit? Že najväčší problém je, že tento zákon predkladá minister financií Igor Matovič, lebo keby to predkladal hocikto možno iný, tak s tým nemáte taký problém. Veď čo môže byť už na tom zlé, že dôchodcovia dostanú 300 eur? Čo ste vy neboli schopní za dvanásť rokov dať takúto sumu a my už takúto sumu vlastne za posledný rok a podobnú sumu dávame tretíkrát, či už pred Vianocami, alebo formou tohto osobitného príspevku. Aj keď sa priznám, že mne by sa oveľa viac páčila suma 500 + 100, ako bolo pôvodne, pretože tá suma by išla do ekonomiky, išla by do gastra, do reštaurácií, do hotelov, do služieb, do športu, aj keď by to pôvodne stálo možno štátnu pokladnicu viac, ale vrátilo by sa nám to naspäť či už formou daní, zamestnanosti, alebo aj ekonomickým rastom. Tu som, priznám sa, nepochopil trošku postoj strany SaS, od ktorej by som čakal skôr opačný postoj.
Môžete nám vyčítať a kritizovať nás za komunikáciu, to beriem, môžete nás kritizovať za nejaké zákony, tiež to beriem, ste v opozícii, ale nás kritizovať za dôchodky, tak to mi príde naozaj extrémne farizejské, lebo to, čo ste si dovolili vy, si nedovolila žiadna vláda a žiadni poslanci na svete, schváliť 600 mil. na dôchodky, ktoré ste nemali nielenže v rozpočte, ale nemali ste ich nijako kryté. Veď to si nedovolia ani v Burundi, ani na Madagaskare, ani v Burkine Faso, ani nikde inde na svete. V tomto sme naozaj prví. Takže vy nemáte naozaj morálne právo o dôchodkoch povedať vôbec, ale že vôbec nič.
A na záver, vy veľmi ťažko niekedy beriete, keď vás kritizujú, či už poslanci, alebo členovia vlády, o tom, že ste nám tu nechali prázdnu špajzu. A ja tiež s týmto výrokom nesúhlasím, že ste nám nechali prázdnu špajzu, lebo vy ste nám ani tú špajzu nenechali.
10. 11. 2021 16:40:37 - 16:42:37 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Viete, čo je najväčší paradox, pani kolegyňa Cigániková? Keď zobereme napríklad tých päť nemocníc v našom Banskobystrickom kraji, ktorých sa mala najvýraznejšie dotknúť tá optimalizácia, stratifikácia alebo reprofilizácia, alebo neviem už, koľko to má názvov, tak všetky sú v zisku. Každá jedna jediná, paradoxne. A je naozaj zvláštne, že sa to má týkať práve ich.
Neviem, či vy ste ako predsedkyňa zdravotníckeho výboru boli v tých nemocniciach. V niektorých ste boli, to sa veľmi teším. Ja som bol vo všetkých, čo sa týka nášho kraja. Bol som v piatich plus ďalšej, čiže bol som v šiestich. Boris Kollár bol takmer vo všetkých dvadsiatich, ktorých sa to malo najviac týkať, ako predseda Národnej rady a myslím si, že to nebola jeho povinnosť, ale lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. A ak sme inšpirovali vás alebo pána ministra a ľudí z ministerstva, aby do tých nemocníc konečne chodili, tak som veľmi rád a malo to význam. Ale mali ste chodiť skôr, nie teraz, keď sa tie nemocnice dozvedeli, že akým spôsobom sa ich má dotknúť tá reforma.
Áno, možno, ako ste spomínali, ten, tie urgenty tam ostanú, čo by už, kde by sme už boli, keby tie urgenty tam nezostali v tých nemocniciach. Ale napríklad problém je s pôrodníckymi oddeleniami, tak ako povedali ľudia z ministerstva aj na našom poslaneckom klube, že tam, kde nie je 900 pôrodov ročne, tak to je problém. A v našom kraji by to znamenalo, že by ostalo len pôrodnícke oddelenie v Banskej Bystrici, Zvolene a Rimavskej Sobote a to je všetko. Tak to asi, s týmto asi, samozrejme, nemôže súhlasiť nikto. A opäť ministerstvo zdravotníctva prepočítava výkony bez tých, ktorých sa to týka.
Súhlasím s vami, aby som len nekritizoval, že treba rekonštruovať oddelenia, v tom sme úplne zajedno. Súhlasím, že treba posilniť oddelenia, kde to treba, úplne sme zajedno. Súhlasím, že opravujme, rekonštruujme tie nemocnice. Ale tou zlou komunikáciou ste spôsobili únik mozgov, tých lekárov do Čiech, zahraničia, Bratislavy a toto už nezvráti nikto.
A poslednú informáciu, aj všetkých 49 poslancov v Banskobystrickom kraji bolo proti takejto forme reformy nemocníc, čo tiež hovorí za niečo.
10. 11. 2021 15:59:05 - 16:01:05 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Ja tu musím súhlasiť s pánom kolegom, keď hovoril o tej zlej komunikácii. A nalejme si čistého vína, naozaj je to pravda, že takéto vážne rozhodnutie sa, bohužiaľ, robí z Bratislavy a robí sa bez tých, ktorých sa to najviac týka.
Ja som v tých nemocniciach bol v našom Banskobystrickom kraji. Bol som v Rimavskej Sobote, Zvolene, Brezne, Revúcej aj Veľkom Krtíši. A tam ani jeden jediný lekár, ani jeden riaditeľ, ani jeden zamestnanec nebol, ktorý by reformu v takejto forme podporil. A to je problém. Ja viem, že vy ste mnohí nám vyčítali, že my chodíme do tých regiónov, ale to sme nemali robiť my, ani ja, ani Boris Kollár, to malo robiť skôr ministerstvo a jeho zástupcovia, aby tým ľuďom to tam vysvetlili, že je to dobrá vec.
A ak vy hovoríte, že tie nemocnice nezrušíte, ale zruší sa tam povedzme päť-šesť oddelení z ôsmich a zostane tam nejaký doliečovák, tak, samozrejme, je to problém pre ten celý región. A to nehovorím o napríklad pôrodníckych oddeleniach, ktoré vaši ľudia z ministerstva, verejne dokonca povedať, že tam, kde nebude aspoň 900 pôrodov, tak tie oddelenia sa budú rušiť. No tak to je aký nezmysel, keď napríklad len Rooseveltova nemocnica, ktorá je možno druhá, tretia najväčšia na Slovensku, má tých pôrodov 1 200? To čo, ideme rušiť pôrodnice aj v Brezne, aj v Revúcej, aj v Krtíši a budú chodiť ľudia 150 kilometrov, preboha? To asi nie, asi nie je dobré.
A to nehovorím o tom, čo sa s týmto spôsobilo, tým, že unikol od vás nejaký zoznam, ktoré nemocnice sa majú rušiť alebo obmedziť, že tí mladí lekári, ktorí tam mali nastúpiť do tých nemocníc v tých okresných mestách, tak proste nenastúpili, išli do Bratislavy, do Čiech alebo do zahraničia. A tých už nikto naspäť nedá. A toto nie je chyba ich, ale to je chyba, dovolím si povedať, ministerstva.
My nie sme proti reformám. My sme za to, aby sa rekonštruovali nemocnice, aby sme pomohli napríklad aj Rooseveltovej nemocnici s opravou. Vybavme ich technicky, aby to bolo lepšie, ale nie v takejto forme, keď takmer každý, ktorých sa to týka, je proti a je to zle odkomunikované.
3. 11. 2021 20:23:09 - 20:24:44 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Pán kolega Tomáš, ja rozumiem tomu, že ste v opozícii a že musíte túto vládu napádať a kritizovať, len, prosím vás, už si zoberte naozaj niečo iné ako trináste dôchodky, lebo to ste úplne, ale že úplne mimo. A veľmi dobre viete, že vtedajší poslanci za SME RODINA dva týždne pred voľbami zahlasovali za trináste dôchodky preto, že boli oklamaní a boli zavedení vami, že na to peniaze v rozpočte máte. A tak, ako ste priznali, tých 600 mil. v rozpočte nebolo, čo si nedovolia, ako som už povedal, ani v Mauretánii, ani na Madagaskare, ani v Kongu, že niekto schváli trináste dôchodky, ktoré nie sú kryté v rozpočte. A vy nieže ste nechali na to, na tie trináste dôchodky prázdnu špajzu, ale vy ste ani tú špajzu nenechali.
A čo sa týka minimálnej mzdy, nejako ste ma tu napadli, že naschvál uvádzam roky 2013 a 2014, no samozrejme, že ich uvádzam, lebo vtedy ste vládli sami, a opakujem, že v roku 2013 ste zvýšili minimálnu mzdu o 10 eur, v roku 2014 o 14 eur a môžme pokračovať ďalej, v roku 2015 o 28 eur, v roku 2016 o 25 eur a v roku 2017 o 30 eur. A pripomínam, že vtedy bol ekonomický rast, bola konjunktúra, kedy ste na to mali peniaze. My v roku 2021 sme už zvýšili o 43 eur. Myslím, že každý v tejto sále cíti ten rozdiel a nemusím pripomínať, aká bola ekonomická kríza v roku 2021.
3. 11. 2021 19:46:08 - 19:48:07 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega Blaha, nedá mi nereagovať na veci, ktoré ste povedali, a musím povedať, že máte na to teda veľkú odvahu.
Začnem pri výčitke, že sme zastopo... alebo stopli trináste dôchodky. A tu vám chcem povedať, že teda ani v tom Zimbabwe, ani v Mauretánii, dokonca ani na Madagaskare, alebo v Kongu si nedovolí žiadna vláda schváliť trináste dôchodky bez toho, aby ich mala kryté v rozpočte. A vy ste to dokázali. Takže tuto by som bol veľmi opatrný pri tomto tvrdení. A opakujem, nikde inde na svete si to niekto nedovolí schváliť bez toho, aby to bolo kryté v rozpočte, a vy sami ste to priznali.
A čo sa týka obedov zadarmo, viete veľmi dobre, že všetci tí, ktorí tie obedy zadarmo potrebujú, budú dostávať aj ďalej, všetci tí, čo sú v hmotnej núdzi. A tí, ktorí nie sú, sa im zvýši daňový bonus.
A tretiu vec, minimálna mzda. Ja sa veľmi na tom smejem, keď to doslova až taký možno plač alebo smiech cez slzy, keď vy hovoríte, ako sme my znížili minimálnu mzdu alebo ako sme ju nenavýšili o toľko, koľko sme mali.
Tak ja vám poviem dva fakty. Keď ste vládli sami v rokoch napríklad 2013 a 2014, tak v roku 2014 ste ju zdvihli o 14 eur a v roku 2013 o 10 eur. My sme ju v roku 2021 zdvihli o 43 eur v čase najväčšej ekonomickej krízy a v čase, kedy to bolo naozaj najťažšie, sme našli tie peniaze a zdvihli sme o 43 eur. Cítite ten rozdiel medzi desiatimi, štrnástimi a štyridsiatimi troma eurami?
To sú fakty, ktoré, ktoré sú známe, a bol by som rád a keby ste to naozaj prezentovali, prezentovali logicky a prezentovali tak, ako je to naozaj pravda.
Ďakujem.
20. 10. 2021 10:00:07 - 10:04:05 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Hlasovať budeme dnes o 11.00 hod.
20. 10. 2021 10:00:07 - 10:02:28 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 916 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 370 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 131 zo 14. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 112 z 13. októbra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhu uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 19. októbra 2021 č. 121. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
19. 10. 2021 16:52:19 - 16:53:15 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ja väčšinou súhlasím s pánom kolegom Kočišom, čo hovoril, ale treba tu ešte spomenúť jednu vec, ktorú sme možno všetci trochu opomenuli, že na tomto štadióne neboli len fanúšikovania Spartaku a Slovana, ale niektorí, alebo tí, ktorí možno aj iniciovali celý tento cirkus, boli, sme tam videli zástupcov z Čiech, zástupcov z Poľska dokonca, takže treba aj toto poriadne vyšetriť, tak ako povedal aj kolega Nemec, a počkať si na to, ako to vyšetria orgány činné v trestnom konaní. A možno budeme prekvapení, že kto za týmto všetkým celým bol, a opakujem, v tých, v tom dave alebo v tom hlúčiku tých najvášnivejších fanúšikov, tých, ako som ich už nazval, či bláznov, idiotov, magorov, boli aj tí, ktorí neboli zo Slovenska, takže tam sa treba určite aj na toto bližšie pozrieť.
19. 10. 2021 16:43:04 - 16:44:10 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich názory a tak ako bolo povedané, mrzí nás ešte jedna vec, že vlastne takýto zápas sa nielenže nedohral, ale pravdepodobne nastane kontumácia. To, že by sa odohral znovu pred prázdnym hľadiskom, je asi taký možno najreálnejší alebo taký najpozitívnejší scenár, aký vôbec z toho môže byť, ale diváci tam nebudú, čo bude a čo je teda veľká, veľká škoda. Aj vzhľadom na to, že naozaj treba povedať, že tie naše kluby, trošku sa ich zastať v tom, že oproti tým zahraničným či talianskym, španielskym, anglickým sa nemôžu rovnať, naozaj sú poddimenzované, pandémia spravila veľa aj u nich, čo sa týka negatívneho vplyvu aj na ich rozpočty, takže verím, že takéto zápasy, ako povedal aj kolega, keď sú rizikové, pomôžeme tým klubom a myslím, že aj policajný zbor tu má čo do toho povedať a ja viem, že sú to výdavky naviac, ktoré musia jednotlivé kluby zaplatiť, ale ja si myslím, že spoločnými silami sa to urobiť dá a treba si zobrať vzor možno zo zahraničia a v tomto im trošku možno aj pomôcť. Ďakujem.
19. 10. 2021 16:30:10 - 16:38:07 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na začiatok tohto bodu odcitovať časť tohto Dohovoru Rady Európy, ktorý hovorí o integrovanom prístupe k ochrane bezpečnosti a poskytovaní služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach.
Členské štáty Rady Európy a ďalšie zmluvné štáty Európskeho kultúrneho dohovoru, ktoré sú signatármi tohto dohovoru, berú do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť vyššiu mieru jednoty medzi členmi. Majú na zreteli právo jednotlivcov na fyzickú integritu a legitímne očakávanie jednotlivcov zúčastňovať sa na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach bez strachu z násilia, narušovania verejného poriadku alebo inej trestnej činnosti. Venujú pozornosť tomu, aby futbalové zápasy a iné športové podujatia prinášali radosť a boli príjemným zážitkom pre všetkých občanov a zároveň si uvedomujú, že vytvorenie príjemného prostredia môže mať významný a pozitívny vplyv na bezpečnosť a ochranu počas takýchto podujatí.
Ďalej venujú pozornosť potrebe podporovať zapojenie všetkých zúčastnených strán do tvorby bezpečného prostredia na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Majú na zreteli potrebu dodržiavania právnych predpisov na futbalových a iných športových štadiónoch, ako aj v ich okolí, na prístupových cestách na štadióny alebo zo štadióna a na ďalších miestach, ktoré navštevujú tisícky divákov. Uznávajú, že športový svet a všetky organizácie a zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na organizovaní a riadení futbalových zápasov a iných športových podujatí, musia rešpektovať základné hodnoty Rady Európy, ako sú sociálna súdržnosť, tolerancia, rešpekt a zákaz diskriminácie.
Je naozaj takým nepríjemným paradoxom, že tento bod tu máme práve dnes, po tom, čo sa udialo posledný víkend. Ja musím povedať, že som športovcom naozaj telom aj dušou ako aj viacerí z vás, ktorí sú tu v pléne, a víkend začal tak, že som konečne navštívil zrekonštruované Štiavničky u nás v Banskej Bystrici a kde domáca Dukla mohla odohrať po dlhých rokoch zápas. Veľmi som sa tomu tešil a iróniou je, že tiež to bolo proti Slovanu Bratislava, ale bolo to béčko. Dukla vyhrala a teším sa, že, a verím teda, že do tej prvej ligy, kde patrí, sa konečne dostane. O to viac som sa tešil na nedeľu, kedy som si chcel pozrieť, aj som začal pozerať duel dvoch našich najlepších futbalových klubov Spartaku Trnava a Slovana Bratislava a bol som svedkom niečoho, čo asi nemá obdobu nielen možno tu, ale aj široko ďaleko v iných štátoch. Bola to naozaj katastrofa a to, čo sa udialo na štadióne, naozaj nemá obdobu a som z toho nielen ja, ale samozrejme aj moji kolegovia boli, boli veľmi-veľmi sklamaní.
Najhoršie na tom všetkom je asi to, že museli byť toho svedkom aj deti. Nielen pri obrazovkách, ale aj priamo na štadióne, kde videli, ako jednotlivé dva kluby alebo ich fanúšikovia, alebo tiež fanúšikovia alebo možno, alebo inak ich nazvať ako bláznom, bláznami, idiotmi alebo magormi sa ani nedá, kde nám predviedli nechutné divadlo, ktoré naozaj, na ktoré naozaj dlho nezabudneme. Tie deti už na ten futbalový štadión neprídu a dokonca mnohí z nich už ani nebudú chcieť chodiť na tréningy a toto je asi možno najväčší problém, ktorý nastal. Utrpel tu nielen celý slovenský futbal, ale dovolím si povedať, že dostal obrovskú facku celý slovenský šport.
Môžeme teraz sa spytovať, kto zlyhal. Zlyhala organizácia, samozrejme organizátori futbalového zápasu, zlyhala polícia, zlyhali kluby, zlyhali fanúšikovia alebo možno aj niekto iný. Čo bol ten spúšťač toho všetkého, čo sa udialo na futbalovom štadióne? Či to bolo niečo, čo bolo už niekoľko dní predtým, či sa možno dohodli tí fanúšikovské, fanúšikovia jednotlivých tímov. Či bol problém už pri vystupovaní zo stanice a smerom na štadión, či bol problém, že pred začiatkom zápasu už lietali delobuchy na západnú tribúnu a potom, čo sa dialo ďalej, o tom už netreba, myslím si, ani nijakým spôsobom ďalej hovoriť.
Aj na základe toho som inicioval aj so svojimi kolegami mimoriadny parlamentný výbor pre školstvo, vedu, vzdelávanie a šport a som rád, že sme sa dnes stretli a uzniesli sme sa na tom, že budúci utorok o 12. hodine sme si predvolali na tento výbor nielen šéfa Únie ligových klubov, jednotlivých zástupcov klubov Trnavy a Slovana, ale aj zastupujúceho policajného prezidenta a šéfa Slovenského futbalového zväzu. Sme tu na to, ak vieme nejakým spôsobom pomôcť, aby sme tie kroky urobili a myslím, že sme povinní a sme boli povinní urobiť aj takéto nejaké stretnutie.
Ja si myslím, že môžeme urobiť dve veci: zmeniť legislatívu a zvýšiť exemplárne tresty pre takýchto chuligánov. Nie je predsa možné, aby pri takomto rizikovom zápase, o ktorom všetci vedeli, že je naozaj rizikový, bol nedostatočný počet či organizátorov, usporiadateľov, policajtov. Legislatíva, bohužiaľ, hovorí o tom, že v takomto prípade môže polícia zasiahnuť až potom, ako ich na to vyzve organizátor, pod organizátor zápasu. To pri rizikových zápasoch je podľa mňa nemysliteľné a toto je jedna z vecí, ktorú budeme musieť zmeniť, čo, dúfam, chápeme naozaj všetci a má toto oporu aj u ministra. Viem, že pán minister už niektoré kroky po tomto zápase začal robiť, čo sa, čo sa veľmi teším.
Druhá vec je, som za absolútne exemplárne tresty pre tých, ktorí toto vyvolali, pre tých, ktorí vtrhli na trávnik, aby sme dali príklad raz a navždy, že takéto niečo sa už nemôže opakovať. A tu nestačí doživotný zákaz vstupu na ten štadión. Tu musí byť doživotný zákaz vstupu na akýkoľvek štadión, na akékoľvek športové podujatia a možno by to nemalo skončiť ani tým. Mala by tam byť, samozrejme, mal by byť, samozrejme, peňažný trest, mala byť možno trestnoprávna zodpovednosť a ísť naozaj ďalej. Tak ako sa to uskutočnilo niekedy v 80. rokoch v Anglicku. Mnohí si to pamätáte, kedy na zápase Liverpool - Juventus sa stala tiež podobná tragédia a odvtedy je tam pokoj. Futbal berú ako divadlo a naozaj si tam nikto nedovolí niečo podobné, ani ich to nenapadne. Nieže by také niečo urobil.
Chcem sa zastať ale aj všetkých slušných fanúšikov, ktorých je drvivá väčšina. Bohužiaľ, kvôli takýmto 50 bláznom trpia všetci, nielen my, ale aj ostatní kolegovia, fanúšikovia a naozaj neviem, ako vy, ale mne sa napríklad ten naozaj trnavský páči a doteraz som to naozaj obdivoval, ale je to na naše pomery niečo, niečo neuveriteľné. Takže je to veľká škoda, že kvôli pár bláznom musia trpieť teraz všetci.
Na záver by som chcel povedať, že sa už naozaj nikdy nechcem takéhoto niečoho, niečoho dožiť. Verím, že tie deti prinesieme späť na tie štadióny, že ich prinesieme na šport, aj keď teraz dostali veľkú facku. Ak má byť niečo, čomu vieme pomôcť, tak to je už na budúci rok, kde sa aj v Banskej Bystrici a v okolí uskutoční Európsky olympijský festival mládeže alebo inak povedané Mládežnícka olympiáda, kde privítame 50 krajín z celej Európy, kde bude 4-tisíc športovcov. Budú súťažiť v jedenástich športoch a verím, že aj takýmto spôsobom pritiahneme deti späť, takže pritiahneme deti späť k športu a že nebudú mať z neho strach a že budú mať naďalej z neho radosť.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 10:48:56 - 10:51:39 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2021 č. 804 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov, podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 97 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 17. septembra 2021, č. 106.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
21. 9. 2021 9:05:37 - 9:06:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 5. 2021 10:17:05 - 10:19:05 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. A mňa vôbec mrzí, že musím vystúpiť v tejto veci, aj keď teda nie som právnik a som v tejto veci skôr laik. Ale veľmi dobre ste, pán predseda, povedali, ja sa dotknem troch vecí.
Strašne ma zamrzelo, keď povedala pani ministerka, že sa bojíme, že tam sa niekto z nás dostane. Že to robíme preto takisto ako vy, ako ja, ako vaša rodina, moja rodina, všetkých tých, ktorí tu sedia, nikdy nevedia, čo sa v živote stane – a takýto argument má hlboko a veľmi sklamal.
Ďalšiu vec, čo povedal pán predseda, alebo ho doplním. Zarazila ma druhá vec, že neviete, ani čo sa tu včera rozprávalo, ako ste povedali. Tak ja som si myslel, že ste si to veľmi dobre pozreli a vypočuli, lebo to je veľmi dôležité. Je to jedna z najdôležitejších vecí možno tohto parlamentného týždňa a myslel som si, že teda budete vedieť o tom, čo tu všetko odznelo.
Nechcem tu vyťahovať veci, ktoré naznačil aj pán predseda, ako ste boli, ako sme boli všetci na našom poslaneckom klube, kde sme veľmi korektne, ako vždy sa chováme, náš klub, ktorý je vždy najkompaktnejší, kde sme sa aj dohodli, že nebudeme toto spájať s vaším odvolaním, teda kolúznu väzbu s vaším odvolaním. My sme vždy všetky dohody dodržali, ale vy, bohužiaľ, ste to, nechcem povedať, že zneužili, ale absolútne podpásovo, dnes aj s niektorými kolegami, ktorí tu sedia, nás napádajú a neviem, ale myslím si, že z nášho klubu nikto nikdy nebol proti PVV, nikto nebol nikdy proti koaličnej zmluve a nikto ani nehlasoval proti v tých najdôležitejších veciach.
Takže je úplne jedno, či je to, či sa kolúzna väzba týka sedem, dvadsiatich alebo sto ľudí, lebo to je vždy len v jednom momente, aj keby to bolo o jednom jedinom človeku, lebo život a zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Ale myslím si a mám pocit, že pre niektorých v tejto miestnosti je dôležitejšie svoje ego. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 5. 2021 16:53:03 - 16:55:03 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade chcem povedať, že, samozrejme, podporujem iniciatívu u kolegyni Petry Hajšelovej. A síce nie som právnik, ale mám na to svoj názor. Ako tu bolo povedané, kolúzna väzba je najväčším zásahom do osobnej slobody jednotlivca.
Ale na porovnanie podľa našej právnej úpravy je možné človeka väzobne stíhať 48 mesiacov. A tak ako bolo spomenuté, niekedy až 5 rokov. A je zarážajúce, že v iných krajinách, ktoré sú nám najbližšie, sú tieto lehoty oveľa, oveľa nižšie, či sú to dva mesiace alebo tri mesiace. Pri väzobne stíhanom netreba však zabúdať ani na to, že naozaj človek, ktorý nebol právoplatne odsúdený, to znamená, že ak sa považujeme za právny štát, tak tu musí platiť prezumpcia neviny. O porovnaniach podmienok vo výkone trestu odňatia slobody a vo výkone väzby to asi radšej ani netreba hovoriť. Ale všetci určite uznáme, že podmienky výkonu väzby sú oveľa prísnejšie.
Chcem tu podotknúť a zvýrazniť, že s takouto iniciatívou sme už prišli my dávnejšie, už minulý rok, čo je dávno predtým, ako sme vedeli, či napríklad pán Pčolinský bude väzobne stíhaný. To je tu dôležité zvýrazniť. Áno, aj pán Pčolinský je živým príkladom toho, že všetko nefunguje tak, ako by malo. A mňa zaráža, že síce už viac ako dva mesiace je väzobne stíhaný, avšak do dnešného dňa ešte nebol zbavený mlčanlivosti, aby sa mohol účinne brániť. A to napriek tomu, že v iných prípadoch sa tak stalo. Sama pani prezidentka sa vyjadrila, že pokiaľ takúto žiadosť dostane, tak jej vyhovie. Ak si to mám ja, ako možno fakt laik vysvetliť, že niekedy vyšetrovateľ alebo prokurátor neurobí dva mesiace žiadny úkon. Si predstavte, že niečo také by sa stalo niekde inde, napríklad v nemocniciach, že by lekár s vami nespravil dva mesiace žiadny úkon.
Ďakujem ešte raz pani kolegyni Petre Hajšelovej za tento profesionálny prejav.
4. 5. 2021 14:11:44 - 14:12:51 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja si pamätám na môj prvý školský výbor v Národnej rade, tu na tejto pôde a kde moja prvá veta znela, že jeden z mojich hlavných cieľov bude zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí, samozrejme aj na školách, aby sa to dostalo či už do učebných osnov alebo v rámci nejakých predmetov. A niekoľko rokov som pôsobil v bankovom sektore a sám som poskytoval úvery, takže som na vlastnej koži videl a cítil, aké dôležité je vysvetliť ľuďom, čo znamená sa zadlžiť, ale nielen to, ale aj možno kedy je výhodné zobrať úver, kedy nie. A projekt dlhového poradenstva je preto absolútne nutný v tejto dobe, existuje už v mnohých štátoch aj okolitých, kde sa výrazne osvedčil a vláda sa už zaviazala v programovom vyhlásení spred roka podporiť finančnú gramotnosť a teraz vlastne prostredníctvom aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny to môžeme úplne naplniť. Takže sa veľmi teším a samozrejme, ak budem pomôcť, tak veľmi rád. Ďakujem pekne.