Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 3. 2022 15:41:48 - 15:41:52 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 776 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ja sa chcem tiež veľmi pekne poďakovať a hlasovanie je dnes o sedemnástej. Ďakujem veľmi pekne.
24. 3. 2022 15:27:09 - 15:29:00 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 776 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Zity Pleštinskej, Petra Osuského, Vladimíry Marcinkovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 776) v druhom čítaní.

Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1113 z 25. novembra 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 776) schváliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh gestorský výbor odporúča schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 155 z 1. februára 2022.

Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

15. 3. 2022 13:06:49 - 13:11:41 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo. Drahé kolegyne, kolegovia, včera sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, herec a politik pán Ľubo Roman. Ľubo Roman sa narodil 12. apríla 1944 v Malackách. V 13 rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už od najmladších rokov sa venoval herectvu. Bol členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra.
Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej a v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti. Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Od roku 1966 do roku 2001 bol členom činoherného súboru Novej scény, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Na jeho javisko stvárnil desiatky komediálnych ale i dramatických postáv. Účinkoval v inscenáciách
ako Kaviár alebo šošovica, Ideálny manžel, Bratia Karamazovci. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina, taktiež snímku Hody.
V rokoch 1991 až rok 96 bol Ľubo Roman riaditeľom Divadla Nová scéna. Tento vek sa označuje aj za zlatý vek Divadla Nová scéna, kde v spolupráci s režisérom Jožkom Bednárikom priniesli na toto divadlo muzikály, ako Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Evanjelium o Márii, .. (nezroz. vyslov.), Pokrvní bratia.
Ľubo Roman bol taktiež aj riaditeľom súkromného divadla West.
V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách ho zvolili za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie. V roku 1995 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998. Práve v tomto čase prekonal ťažký infarkt.
V roku 2001 sa stal prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa Ľubo Roman sumou 100.000 korún pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta Daniela Tupého.
V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.
Napriek podnikateľským aktivitám, na ktorých sa podieľajú aj jeho synovia, ostal Ľubo Roman aj neskôr verný hereckej profesii. Hral v snímke Pokoj v duši a účinkoval v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno.
Výnimočný herecký vklad vniesol do rozhlasovej tvorby a v hrách svetových klasikov i súčasných dramatikov mu režiséri zverovali veľké postavy. Svoj príjemný hlas Ľubo Roman prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiach prostredníctvom dabingu.
Česť jeho pamiatke.
9. 2. 2022 15:55:39 - 16:00:32 55. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 761 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené kolegyne, poslankyne, páni poslanci, nebude tu nejak extra dlho vystupovať. Ja by som sa len chcel trošku tak dotknúť tejto témy autorského zákona pretože je to vec, ktorá mnou ide celý môj profesionálny život a narážam na tento autorský zákon, s ktorým som nebol nikdy naozaj nejakým spôsobom spokojný a mal nejaké trhliny. Ono to bolo aj vlastne zapríčinené tým, že čo sa týkalo filmu na Slovensku tak si veľmi dobre pamätáme, že slovenský film tuná jeden čas alebo slovenská filmová tvorba tu na istý čas skončili a naozaj sa tu nenatočil ani jeden meter filmového materiálu. Potom prišla jedna súkromná televízia prvá, ktorá si povedala po určitom čase, že ide točiť pôvodnú slovenskú tvorbu, pôvodné slovenské seriály a mala možno nejaké problémy s tým, že ako by to vyzeralo s tým, že by sa hercom vyplácali tantiémy. Keď som ´93 roku prišiel do Bratislavy tak som mal to šťastie teda študovať herectvo tak som mal šťastie stretnúť jedného velikána slovenského herectva Jozefa Krónera, s ktorým som, z ktorého som bol fascinovaný, bol som naozaj šťastný, že toho človeka vidím a mohol som s ním zdieľať jeden, jeden priestor jeden čas, kde mi povedal jednu zaujímavú vetu, že: "Tento deň mi prišli tantiémy.". Ja som netušil, čo to slovo tantiémy znamenajú. A vysvetlil mi čo znamenajú slovo "tantiémy". Tantiémy znamená znamenajú, že ten herec keď sa dostane už na staré kolená keď už nevládze sa toľko učiť lebo už mu tá pamäť tak toľko nefunguje, tak má aspoň nejaké, nejaké drobné z toho, že z toho čo on natočil. Keď je úspešný tak tých z tých diel má natočených dosť a tých peňazí mu príde tak akurát.
Dotknem sa ešte jednej témy, aby bolo jasné, že čo sa týka napríklad divadiel, že aké sú platy v divadlách lebo to tu neodznieva tak ja to veľmi rád povime. Môj plat po 25 rokoch je okolo 750 - 800 eur v Bratislave na Novej scéne. Tak takto vyzerá kultúra, čiže tí herci, ktorí aj točia tie platy nebudú mať nejaké vysoké pretože tie platy, teda tie dôchodky nebudú mať vysoké lebo tie platy sú dosť nízke. Niektorí majú šťastie, že točia, iní to šťastie nemajú. A keď už aj majú, že niečo natočia tak sa im to nikdy v podobe nejakých tantiém nevráti. Keď napríklad teraz bola korona a herci a scenáristi boli doma zavretí lebo televízie nič netočili tak nedostávali žiadne peniaze lebo sa nič nehralo. A ale televízie, ktoré boli súkromné tak púšťali všetko z reprízy. V tých reprízach boli reklamy a tie televízie z tých reklám aj dostali. hercom sa už tie peniaze nedostali lebo nemali tantiémy. V Čechách žije jeden spisovateľ volá sa Michal Vívek, on má nejaký problém zdravotný a už nedokáže písať. Keby on nemal takú zmluvu, ktorá mu zaručuje to, že z každej predanej knihy sa mu prídu nejaké peniaze, tak by ten človek skončil možno niekde na ulici. Čiže skutočne tie tantiémy a ten autorský zákon, ktorý vo svete je úplne normálny či je to v civilizovanej krajine myslím normálny, pomáha tým umelcom pomáha tým spisovateľom, hercom, spevákom a aby nejaké tie drobné na starobu dostali keď už nebudú vládať či to je to spevák ďalej spieva, či to je herec byť použiteľný v divadle alebo vo filme lebo už bude nezaujímavý a preto tie tantiémy fungujú.
Čiže ak by som vás mohol poprosiť dámy a páni, ja by som vás požiadal podľa § 37 rokovacieho poriadku ak by sme mohli zo spoločnej správy, momentík ja si to hneď aj nájdem vytiahnuť bod 5, bod 5, písmeno h) na samostatné hlasovanie. Ak by to bolo možné, b y som vám bol veľmi vďační. Ďakujem veľmi pekne. Mám, že bod, ktorý 5, bod 5 zo spoločnej správy autorského zákona písmeno h) ba samostatné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
25. 11. 2021 10:58:28 - 11:00:00 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 776 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet... (Ruch v sále. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím ešte o chvíľočku, páni poslanci.
Nech sa páči, pán spravodajca.

Halák, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
... Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
24. 11. 2021 14:48:01 - 14:48:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať, nechcem nejak do tohto moc vstupovať, len sa ťa chcem, Duško, spýtať. Si hovoril, že teda toto to robili ľudia, ktorí sú pricucnutí, si použil to slovo, pricucnutí už dlhé roky na Ministerstvo kultúry a vždy majú tú šancu a možnosť sa tam pricucnúť a teraz vlastne takýto, si to nazval, teraz nechcem si paškvil alebo ako vytvorili. Mňa by len zaujímalo, nehovoril si menovite, veď nehovoríme menovite, len by som sa ťa chcel spýtať, či by si mi tie mená potom niekde vzadu nepovedal. Možno že sú to aj moji známi, kamaráti, neviem teda, že tak ťa poprosím, keby si mi povedal mená, mňa by to dosť zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne.
24. 11. 2021 10:37:08 - 10:38:34 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím otvorte rozpravu.
5. 11. 2021 9:24:58 - 9:26:04 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Janka, chcem sa ti veľmi pekne poďakovať za tvoje vystúpenie. Rád by som zopakoval tvoje, teda to, čo si tu povedala, že bavíme sa tu o 6,48 % územia, teda tvoria to, tvorí to tie národné parky; 6,48 %. A bavíme sa o tom, ako keby sa tu na Slovensku išlo zobrať ľuďom celý svet. Tu je taká obrovská diskusia o tom, a teda toľko hejtu potom, že sa tu naozaj vytvára ten dojem, že tu sa hádam ide ukradnúť celý svet.
Povedal si peknú vetu, že príroda nás nepotrebuje. Skutočne nás nepotrebuje. Tuto kým sa ľudstvo stvorilo, tak tá naša planéta fungovala úplne, úplne bez problémov. Ale my potrebujeme prírodu. Presne tak. A preto si ju musíme chrániť a musíme si dávať na to pozor.
Ďakujem, Janka, ešte raz za tvoje vystúpenie.
21. 10. 2021 16:03:20 - 16:05:31 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu člena Správnej rady TASR (tlač 741). Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho celý čítať.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len "zákon", je potrebné zvoliť jedného člena Správnej rady TASR z odborníkov v oblasti žurnalistiky, nakoľko dňa 17. mája 2021 sa vzdal jeden člen členstva v Správnej rade TASR a následne na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený nový člen.
Predseda Národnej rady sa listom zo 7. októbra 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena Správnej rady.
Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 741. Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 zákona.
Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR na svojej 47. schôdzi. V prijatom uznesení č. 130 z 20. októbra 2021 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Správnej rady TASR.
Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 9. 2021 18:12:00 - 18:13:17 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár, viete, vy tu chcete spájať, teda chcete, aby teda zostalo to múzeum pod ministerstvom kultúry. A áno, rozprávalo sa o tom, že teda peniaze, kde je ich viac. Tu sa 30 rokov na tú kultúru kašľalo, s prepáčením. Vždy tá kultúra na Slovensku bola na konci. Vieme to všetci, keď si pozrieme štátny rozpočet, koľko ide peňazí do kultúry každý rok, tak si to viete všetci veľmi ľahko spočítať.
Ja som na to výbore takisto bol a tam padlo jedna taká, taká veta od ministra Naďa na pána Mičeva, ktorému povedal, že: "Pán Mičev, ja som za vami bol a sme sa rozprávali o tom, že pôjdete pod ministerstvo obrany. Vy sám ste mi povedali, že, chvalabohu, že sa presunieme na, pod ministerstvo obrany a nebudem pod ministerstvom kultúry." Toto pán Mičev povedal. Je to určite z toho aj nahrávka. Vravím, ja som na tom výbore bol, čiže toto tam odznelo.
Čiže keď sa bavíme o peniazoch, áno, viacej peňazí je na tom ministerstve obrany, ako na ministerstve kultúry. A myslím si, ako aj Monika hovorí, že to, to múzeum by malo byť pod ministerstvom obrany. To je všetko.
Ďakujem.
17. 9. 2021 13:29:29 - 13:30:10 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
210.
Ďakujem za slovo.
Andrej, ďakujem veľmi pekne za tvoju, za tvoje slová v rozprave. Prednedávnom tu bol Svätý Otec a ten povedal krásne vety. Povedal ich mnoho, ale vieme, aký je on bojovník za slabších, za tých najzraniteľnejších a toto je presne o tom. Čiže nebudem teraz reagovať na Juraja, ale nebolo to mierené ničím takým, čím tu vystupoval Juraj, ale vrátim sa ešte k Andrejovi, že ďakujem a ja som tak isto toho názoru a podporím, podporím túto dobrú vec.
Ďakujem pekne.
18. 3. 2021 9:39:23 - 9:41:36 25. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
7.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 561 z 29. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 386, schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 95 zo 16. marca 2021.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
29. 1. 2021 9:20:19 - 9:21:45 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
2. 12. 2020 18:59:15 - 19:00:40 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem za slovo. Dušan, ja nebudem s tebou súhlasiť teraz, pretože tá kultúra je už 30 rokov v takomto stave, v akom je, a naozaj nikto nemôže chcieť zázraky, aby za osem mesiacov tejto vlády sa to dalo postaviť hneď na nohy. Takže viem, že minister financií naozaj robí, čo môže a hasí tam.
Viem, aj mňa to osobne trápi, že to takto vyzerá, ako to vyzerá, ale ja verím tomu a som presvedčený, aj s pánom ministrom som sa rozprával o tom, že naozaj do tej kultúry pôjde viacej. Nehovorím, že teraz hneď, naozaj treba hasiť to najdôležitejšie, lebo po tých rokoch, ktoré... a teraz nebudem ja útočiť na nikoho, ale všetky vlády dozadu, ktoré tu boli pred nami, sa naozaj na tú kultúru pozerali pomedzi prsty. Verím tomu a všetkých chcem aj ubezpečiť, že táto vláda a tento minister a s nami poslancami, nie sme naozaj slabí, urobíme všetko pre to, aby tá kultúra sa dostala tam, kam patrí. Preto som sem aj išiel, aj Monika, pretože sme chceli tú kultúru podvihnúť vyššie, nech má, nech má väčší zástoj, ako mala doteraz. Takže to je tak všetko. Ja verím tomu, že to s pánom ministrom financií aj s pani ministerkou zvládneme a nastavíme to do dobrých čísiel.
Ďakujem.
22. 10. 2020 18:16:21 - 18:18:07 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 222 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
201.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 222, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 283 z 22. septembra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelia ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol navrhnutý zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 222, schváliť. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, neprijali žiaden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 61 z 19. októbra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som a otvorte, prosím, rozpravu.
22. 10. 2020 18:05:32 - 18:07:21 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 222 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
197.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Remiášovej, Milana Vetráka, Jaromíra Šíbla, Moniky Kozelovej a Gábora Grendela na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 224, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 284 z 22. septembra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelia ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol navrhnutý zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadreniach i v uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 224, schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, neprijali žiaden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 60 z 19. októbra 2020. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2020 13:23:24 - 13:24:56 12. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
23. 7. 2020 20:32:51 - 20:33:31 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, ja sa ti chcem poďakovať. Ja som človek z kultúry, som tam už 24 alebo 25 rokov a skutočne viem, aké sú problémy v tej kultúre, a nikdy som sa nevedel dopátrať k tomu, že prečo to tak je a prečo to tak funguje. Teraz si si do niečoho zabŕdla, niečo si našla.
Ďakujem ti za toto zhrnutie, ktoré tuto si nám povedala, a bol by som rád, keby aj tieto čísla, ktoré si tu tak nejak naznačila, aj boli, boli zverejnené.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne, ja si myslím, že tej kultúre treba pomôcť, a keď sa bude správne hospodáriť tam, tak si myslím, že tá kultúra na Slovensku sa posunie vpred.
Ďakujem.
28. 4. 2020 10:58:03 - 10:58:31 6. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halák, Róbert (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Monika, chcem sa ti poďakovať za tvoje slová (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu), lebo naozaj kultúra by nemala byť na konci, tak ako sa vyjadril aj premiér. Veľmi dobre si to zhrnula, veľmi dobre si to povedala. Ja len dodám k tomu len to, že národ, ktorý môže prísť o svoju kultúru, sa môže veľmi ľahko stať nekultúrnym národom.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)