Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 13:22:25 - 13:24:01 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

19. 5. 2022 16:31:02 - 16:31:52 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pani ministerka Kolíková, myslím, že keď to občania sledujú, tak nevedia teraz v tejto chvíli celkom presne, že kto je kto, ale bez ohľadu na to vám chcem poďakovať za vašu reč, pretože počuť od ministerky spravodlivosti tvrdenie, že táto vláda popiera princípy právneho štátu, popiera právo opozície a demokratické princípy, je dostatočne vážne na to, aby si to aj niektorí koaliční poslanci uvedomili a absolútne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Jednoducho je to tak, nedeje sa to dnes, deje sa to za posledných niekoľko mesiacov alebo za dva roky opakovane, takže ja som len vďačný, že ste to z vašej pozície, z pozície ministerky spravodlivosti takto nahlas vedeli povedať. Ďakujem.
19. 5. 2022 15:17:37 - 15:19:38 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ja nadviažem na svojho predchodcu pána Suska, pretože tak ako povedal vo svojej rozprave aj poslanec Fico, tento návrh zákona je likvidačný pre samosprávy a nie je to náš názor, alebo náš pocit, alebo naša nejaká politická rovina a postoj, je to vyjadrenie samospráv, ktoré sa búria a sú dokonca v štrajkovej pohotovosti, tak ako bolo povedané, zaslali poslancom Národnej rady list, v ktorom apelujú na poslancov, aby toto v žiadnom prípade nepodporili, pretože vo finále, vo finále odkazujú všetkým poslancom, že sa stane to, že štát bude za pekného a samosprávy budú tie, ktoré budú od ľudí pýtať peniaze a ktoré budú znášať všetky, jednoducho, krivdy a všetky, všetky nedokonalosti tohto zákona. Takže toto, toto si treba uvedomiť a netreba sa na to pozerať z pozície tej, že teraz opozícia za každú cenu ide kritizovať každú pomoc rodinám. To v žiadnom prípade, my na tieto veci upozorňujeme dlhodobo, takisto by sme boli najradšej keby sa tu prijal návrh zákona, ktorý pomôže rodinám, asi nám neupriete to, že tu celé mesiace kričíme, že aj vzhľadom na zdražovanie, aj vzhľadom na ďalšie, ďalšie skutočnosti treba rodinám pomôcť, ale toto nie je návrh zákona, ktorý by pomohol toto vo finále. Z úst predstaviteľov samospráv vypáli tak, že samosprávy budú jednoducho v problémoch, a potom budú ony tie, ktoré budú znášať dopady tohto navrhovaného zákona.
Hovoria o tom, že sa jedná o tvrdý úder, dokonca smrtiaci úder, veď to sú vyjadrenia županov, to sú vyjadrenia proste zástupcov samospráv. To nie je o diskusii v tomto pléne z pozície opozičných strán, ktoré za každú cenu chcú všetko negovať. Veď si ich vypočujte! Veď ten návrh zákona, ktorý tu bol prednesený, ja neviem, či oni potom dostali nejaké iné znenie. Veď sa zamyslite nad tým, že akú vlnu kritiky a ako veľmi, veľmi kričia proti tomuto návrhu.
11. 5. 2022 9:42:23 - 9:43:49 65. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 991 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Ja len v skratke. Ďakujem za podporné faktické poznámky aj doplnenie toho čo som hovoril. Chcem len, chcem len doplniť jednu vec, že verejnosť, široká verejnosť vníma tento problém rovnako, pretože ľudia sú zvyknutí na hotovosť, sú zvyknutí platiť v hotovosti. A na druhej strane je veľmi, veľmi komfortné a veľmi šikovné platiť aj kartami, aj robiť rôzne bezhotovostné prevody. Tak isto ich robíme aj my, veď nie sme ani spiatočnícki, ani sme nezaspali dobu. Len na druhej strane sú tu aj negatívne skúsenosti občanov s rôznymi, rôznymi nákupmi a s tým spojenými platbami, kartami a vieme veľmi dobre, že potom vznikajú aj celé, celé spoločnosti alebo firmy, ktoré sú takýmto spôsobom nastavené a ľudia často naletia. Takže je to súčasť proste vývoja, je to súčasť toho, ako technológie napredujú a to ani nejakým spôsobom nejde, nejdeme spochybňovať, ani tomu nechceme brániť. Ale naozaj je dôležité, aby tu ostala aj možnosť platiť v hotovosti, pretože ľudia, ktorí takýmto spôsobom boli oklamaní alebo naleteli nejakým podvodníkom, tak preferujú hotovosť. A myslím, že je na miesto dať im toto právo a túto slobodu.
11. 5. 2022 9:29:35 - 9:34:59 65. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 991 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Milé dámy, vážení páni kolegovia, mnohé tu bolo povedané aj objasnené v súvislosti s nami predkladaným návrhom zákona. Ja by som chcel najskôr tak netradične zareagovať na Štefana Kuffu, ktorý povedal, že máme vysoké ambície a vzhľadom na počty hlasov a parlamentnú matematiku, je to odvážne, odvážny pokus, alebo odvážny krok. Štefan, my máme len tie najvyššie ambície a snažíme sa nezľaknúť a nebáť sa a neprestať veriť, pretože sa hovorí, že keď muž stratí vieru, tak akoby zomieral, takže v tomto duchu napriek tej obrovskej presily a napriek tomu ako prebiehajú hlasovania v Národnej rade, jednoducho neprestaneme dávať tieto návrhy zákonov, ktoré považujeme za dôležité.
Bolo tu predrečníkmi povedané, že tento návrh zákona v žiadnom prípade nespochybňuje ani nejakým spôsobom neútočí na platobné karty, alebo systém platenia elektronicky, naopak, rešpektujeme tento stav, rešpektujeme tento prirodzený vývoj aj technológie, ktoré na jednej strane uľahčujú a zjednodušujú život bežným, bežným občanom v každodennom teda nejakom platobnom styku, ale čo je pre nás dôležité, to je zásadná rovina možnosti vybrať si. Aby ľudia mali možnosť si vybrať a sami sa rozhodnúť. Aby neexistovala sila v štáte, ktorá by túto slobodu dokázala akokoľvek obmedziť. Je to myslím prirodzené a dnes aj v tomto slovenskom parlamente sedia strany, ktoré majú slobodu, či už vo svojom názve, alebo vo svojom programe a neustále opakujú tieto pojmy ako je sloboda a demokracia aj na rôznych tlačových konferenciách a nechávajú sa počuť, že je to pre nich absolútne najdôležitejší postoj a nejaká vízia politiky voči svojim voličom, alebo voči občanom. Apelujem preto na poslancov a všetkých, ktorí budú o tomto návrhu zákona hlasovať, aby to vnímali naozaj ako príležitosť pre nás všetkých, či poslancov, alebo občanov, zachovať si túto slobodu a mať možnosť sa rozhodnúť, či budem platiť kartou, alebo budem platiť v hotovosti.
Bolo tu spomenuté takisto, že sú kategórie občanov, ktorí preferujú hotovosť, ktorí dokonca nerozumejú akejkoľvek elektronickej, platobnej, nejakej procedúre a je pre nich komfortnejšie a je pre nich aj pokojnejšie, keď môžu platiť hotovosťou. Zároveň by som chcel spomenúť aj určitý fenomén, a to mi určite dáte za pravdu, že aj dnes pri rôznych udalostiach, pri rôznych spoločenských dejoch, či už na Slovensku, alebo v Európe, vo svete sa stretávame na sociálnych sieťach, medzi ľuďmi na verejnosti s určitými pochybnosťami. Ľudia sú znepokojení, obávajú sa, majú rôzne scenáre. Pýtajú sa nás ako poslancov, komunikujú medzi sebou na sociálnych sieťach, či budú voľby štandardné, či sa zmení volebný systém, či bude možnosť dostať sa k hotovosti, pokiaľ sa niečo v spoločnosti, alebo, alebo na politickej scéne udeje.
Myslím si, že je úplne na mieste, aby sme týmto občanom aj týmto návrhom zákona dali signál, že môžu byť pokojní, že nemá ten človek dôvod sa obávať a že toto právo, pokiaľ bude zakotvené v ústave, tak jednoducho je definitívne a tí ľudia nemusia mať obavu o svoju hotovosť, o svoje peniaze, o spôsob platby, ktorú preferujú, alebo ktorá im je bližšia.
Chcem vás preto veľmi pekne poprosiť, aby ste v tom nevideli žiadnu politiku, aby ste v tom videli len v prvom rade tú slobodu, ktorú chceme dať ľuďom a v druhom rade upokojenie všetkých občanov, ktorí naozaj mnohokrát uvažujú o tom, či je bezpečné mať hotovosť, alebo sa niečo zásadné udeje. Dajme ľuďom pocit istoty v tejto hektickej dobe aj takýmto návrhom zákona, pretože myslím si, že nijako, nijako neobmedzíme, technológie nijako neobmedzíme, platbu kartami nijako nezastavíme ani vývoj, ani trend, ani technológie, jednoducho len zachováme, zachováme právo pre všetkých občanov aj nás ako poslancov, pretože my takisto preferujeme často platbu v hotovosti aj z nejakého praktického dôvodu je to pre nás často oveľa výhodnejšie, jednoduchšie, a potom sú zase situácie, kedy je práve tá karta, alebo tento spôsob platby šikovnejší, takže nič nekazíme, nič nezastavujeme, nič nerušíme, proti ničomu nebojujeme, práve naopak len dávame tú slobodu a možnosť výberu. Ďakujem pekne.
10. 5. 2022 9:56:50 - 9:58:44 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 999 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, takýto návrh na odvolanie pána Kéryho z funkcie ja vnímam vyslovene ako politiku krvavých očí. Vy jednoducho čakáte, kedy váš oponent vyjadrí názor, ktorý nekorešponduje s tým názorom, ktorý máte vy, ale predsa o tom je demokracia, o tom je diskusia, o tom je parlament, že tu každý má snáď mať právo na svoj názor a bola tu spomenutá propaganda. Veď si spomeňme, pod akou propagandou sa vtrhlo do Iraku, že sa tam hovorilo o chemických zbraniach, to sa nepotvrdilo, ale keď sa hovorilo o tom, že v Iraku sú chemické zbrane, celý svet híkal a povedal, že treba tam ísť, treba tam jednoducho útočiť. Zomrelo tam príliš veľa ľudí aj civilistov, neskôr sa ukázalo, že tam chemické zbrane neboli a celý svet mlčal, všetci boli ticho. Jednoducho netreba byť v tomto smere jednostranný, treba byť objektívny a treba byť zdržanlivý, pretože sa nachádzame v mimoriadne zložitej situácii a aj konflikt na Ukrajine má, má dve strany, to nie je jednostranná záležitosť, ale nie o tom chcem hovoriť, to nech si vyhodnotí každý sám. Ale jednoducho nemôže tu odznieť a prepáčte mi, nebudem reagovať teraz na vás, ale na kolegu, ktorý sa prihlásil vo faktickej. Nemôže tu odznieť, že Kéry je extrémista a nemôže byť predsedom výboru. To je fakt pán Kéry extrémista, to už takto ďaleko sme zašli, že akýkoľvek iný názor už nebude považovaný za určitú pluralitu, ale bude považovaný za extrém? Veď takto sa nedá preboha pozerať ani, ani na politiku a nedá sa takto ani v občianskej spoločnosti nažívať. Veď to je choré.
6. 5. 2022 13:30:40 - 13:32:10 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
6. 5. 2022 12:10:20 - 12:11:58 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 964 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
....
===== Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanie úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pardon. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
6. 5. 2022 12:10:20 - 12:11:58 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 964 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
....
===== Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanie úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pardon. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
6. 5. 2022 12:10:20 - 12:11:58 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 964 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
....
===== Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanie úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pardon. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
6. 5. 2022 12:10:20 - 12:11:58 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 964 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
....
===== Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanie úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pardon. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
5. 5. 2022 10:44:51 - 10:46:50 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Prikláňam sa k tomu čo povedal kolega Mazurek v tej svojej rozprave, pretože naozaj je zarážajúce sledovať koaličných poslancov ktorí v tejto chvíli síce aj nevystupujú ani neargumentujú voči tomuto predkladanému návrhu zákona. Ale napriek tomu asi odhadneme a pomerne reálne si vieme vypočítať ako sa pri hlasovaní zachovajú. Treba si však uvedomiť, že títo poslanci zarábajú približne 4 500 eur. A každý občan my asi dá za pravdu, že pri normálnom režime a pri normálnom spôsobe života je nereálne minúť každý mesiac na domácnosť a život 4 500 euro. Napriek tomu je tu veľký počet občanov dôchodcov, ktorí majú mesačný príjem možno 400 eur. A keď vám ako poslancovi vzniknú náklady v súvislosti so zdražovaním o 100, 200 eur tak to neucítite alebo si poviete taká je skutočnosť, taký je fakt. Proste priniesla to doba, ale neohrozí vás to. Ale keď to príde do peňaženky dôchodcu ktorý je zvyknutý na príjem 400 eur a zrazu mu vyletia náklady a všetky platby o 100, 150 200 eur, tak je to pre neho likvidačné.
Toto si kolegovia z koalície uvedomte. Uvedomte si v akej situácii ste a za koho hlasujete a akým spôsobom držíte v rukách osud týchto ľudí ktorí sú na túto pomoc na podobné zákony, na podobné opatrenia odkázaní. Ďakujem.
3. 5. 2022 10:31:23 - 10:33:23 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Pellegrini, musel som si poznačiť a pristaviť sa pri jednej poznámke, ktorú ste vo svojej rozprave spomenul, a to je síce taký názor, ktorý mám aj ja, že tieto veci sa vymkli z rúk. Ja si naozaj myslím, že tu sa pár ľuďom, ktorí stoja v čele štátu, vymkli tieto veci z rúk a celkom jasne to dokazujú legálne získané odposluchy, ktoré tu boli viackrát citované. Celkom jasne to dokazuje správa SIS, ktorú sme sa tu, o ktorej sme sa tu dozvedeli pred časom. Toto sú všetko jednoducho signály, že tu niečo nie je v poriadku a ja vyzývam koaličných poslancov, aby si toto uvedomili, aby sa prestali viesť na tejto vlne nenávisti a vendety, pretože je tu zjavne politická objednávka a ja ako poslanec, či koalície alebo opozície, by som nikdy nezahlasoval, nikdy by som sa necítil komfortne, pokiaľ by som mal byť súčasťou moci, ktorá presadzuje takúto politiku.
Čo sa týka divadla, ktoré sa tu hrá na občanov, je to absolútne zrejmé, je to absolútne zrejmé, pretože táto téma sa tu živí dlhodobo v médiách. Je to senzácia. Čaká sa na rozhodnutie, čaká sa na to, ako to skončí a bude z toho ďalšia senzácia. Popritom si naši občania musia chodiť nakupovať potraviny a tankovať svoje vozidlá do Poľska alebo do Maďarska. Rozprával som sa s človekom, ktorý takýmto spôsobom chodí do zahraničia. Jeho manželka si ide nakúpiť a on zatiaľ natankuje. Veď to ja hanba, je to choré. Kam sme sa to dostali? Aby sme takýmto spôsobom nechali vlastných občanov cestovať, pretože všade naokolo je tá situácia úplne iná. Je to hanba. Na celoštátnej úrovni my sa tu dozvedáme, že náš vzdušný priestor budú chrániť cudzie ozbrojené sily alebo letectvo alebo protivzdušná obrana. Veď je to, veď je to absolútna úbohosť, kam sme sa dostali. Takže toto sú dôsledky a toto sú fakty.
28. 4. 2022 16:47:48 - 16:49:48 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Milé dámy, vážení páni, kolegovia, veď obrazom tej absurdity a toho znásilňovania celej tejto témy a vôbec, že sa to ocitlo na pôde Národnej rady, tú absurditu najlepšie dokumentuje ten stav v pléne. Veď ...

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, neprekrikujte sa!

Ďurica, Ondrej, poslanec NR SR
Keď to prišlo na stôl, ja som očakával, že tu bude paľba argumentov zo strany koaličných poslancov, že veci, ktoré oni dopredu komunikovali, že samozrejme podporíme vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie absolútne bez váhania. To komunikovali do médií, pretože hlavne tí mladší, ktorí tu sú, koaliční poslanci, ktorí tu chodia navoňaní sa tu dvakrát otočí v sále, potom ide preč, ale napriek tomu nemá problém komunikovať pre novinárov, že samozrejme to podporím, pretože je rád, že si ho nejaký novinár všimol, ale neprichádza zo strany vládnej koalície, zo strany poslancov, absolútne žiadna argumentácia. Čím nás chcete presvedčiť, alebo čím chcete verejnosť presvedčiť o tom, že vy viete o čom budete hlasovať, aké to má dopady, aké to má následky. Dopredu ste to komunikovali, takže toto je úroveň celého tohto divadla, ktoré ste tu, ktoré ste tu priniesli. A to divadlo tu hráte dva roky a teraz ste sa, teraz ste sa zobudili, že ste dva roky vo vláde a že tie dva roky zase utečú a bude pred voľbami. Robert Fico, ktorý samozrejme ako líder opozičných, opozičných politikov má istú silu a má isté jasné prieskumy a preferencie tak je pre vás nebezpečný. To je celé, to je celé. Ja sa nejdem zastávať žiadneho politika ani riešiť jeho minulosť, pretože ale jednoducho toto je fakt.
27. 4. 2022 18:20:31 - 18:22:22 64. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1009 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Ja, samozrejme, som opačného názoru, myslím si, že váha argumentov a obsah tej rozpravy, ktorú predniesol kolega Mazurek, si vyžaduje aj si to vyžadovalo určitý tón a som rád, že to kolega Mazurek práve, práve takto zvýraznil, pretože tá argumentačná rovina a to všetko, čo tu odznelo na adresu ministra Mikulca, je tak závažné a kopí sa to zo schôdze na schôdzu, pretože toto je už štvrté odvolávanie ministra Mikulca, jednoducho tie argumenty a tie fakty pribúdajú a som rád, že to bolo takto dostatočne nahlas odprezentované. Skutočne si treba uvedomiť, že, a teraz by som chcel apelovať najmä na koaličných poslancov, ktorí ešte majú svedomie a pamätajú si moment, kedy skladali svoj poslanecký sľub, aby sa na veci pozreli objektívne a aby sa na veci pozreli skutočne vecne. Vecne, pretože v tej vecnej rovine je to neobhájiteľné. Ja neviem, či tí poslanci sú tu neprítomní z nejakých vážnych dôvodov, alebo, alebo je to ich postoj k ministrovi Mikulcovi, alebo je to ich argumentačná núdza. Jednoducho pri hlasovaní o vyjadrení nedôvery ministrovi Mikulcovi, ak ešte majú kus svedomia, ak sa na politiku a na dianie okolo nás pozerajú objektívne, tak by mali jednoznačne podľa toho aj hlasovať. A všetky tie fakty a všetky tie veci, ktoré tu dnes odzneli v súvislosti s touto témou, sú dosť závažné na to, aby hlasovali za vyjadrenie nedôvery ministrovi Mikulcovi.
27. 4. 2022 17:08:18 - 17:10:18 64. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1009 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Ja si dovolím naozaj poďakovať kolegyni Sakovej, pretože na tej rozprave bolo veľmi hodnotné to, že všetky tie hriechy ministra Mikulca boli jasne zosumarizované, že to bolo veľmi jasne a kultivovane pomenované, a predovšetkým ľudia, občania, ktorí nesledujú až tak do hĺbky túto problematiku v súvislosti s odvolávaním ministra Mikulca a celú jeho kariéru na ministerstve vnútra, majú z tejto rozpravy a keď si ju, keď si ju nájdu v archíve, tak budú mať oveľa jasnejšie, že o čo tu vlastne pri tomto odvolávaní ministra Mikulca ide. Takže za toto veľmi ďakujem, pretože tu odznelo niekoľko rôznych faktov a rôznych skutočností, ktoré ale neboli, neboli tak zosumarizované a neboli tak zoradené, takže, takže toto bolo, toto bolo aj z pohľadu diváka veľmi hodnotné vystúpenie. A keď si uvedomíme, aký balík tých prešľapov a obvinení a rôznych, rôznych prepisov legálneho odpočúvania a tak ďalej sme tu už počuli alebo tu bolo, tu bolo vytiahnutých na povrch, tak naozaj tu si treba dať ruku na srdce a treba sa opýtať, že či toto všetko, čo smeruje k ministrovi Mikulcovi, jednoducho nič neznamená, či sú to všetko len klebety, či sú to všetko len konštrukcie, nejaká opozičná, opozičná práca, tak ako je tu častokrát predostierané, že opozícia proste kričí, lebo sa bojí a tak ďalej. Nemôžme sa my pozerať na problém tak, že toto všetko je proste nič, že to nič neznamená, že teraz otočíme stranu a ideme ďalej. Tá séria odvolávaní, tá séria všetkých tých argumentov, ktoré tu odznievajú pri každej tejto mimoriadnej schôdzi, to je proste silná káva, to si treba uvedomiť.
26. 4. 2022 13:10:00 - 13:25:20 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, dávam návrh na doplnenie bodu programu tejto schôdze, ktorým je návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vykonanie finančnej kontroly Najvyšším kontrolným úradom vo veci darovacej zmluvy, ktorej predmetom bolo darovanie protilietadlového raketového systému S-300 Ukrajine.
Zdôvodnenie: nakladanie s majetkom štátu je jasne a pomerne prísne obmedzené zákonom o správe majetku štátu. Z vyššie uvedeného zákona o správe majetku štátu vyplýva, že darovať možno len prebytočný majetok, ktorý už neplní, ani v budúcnosti nebude plniť úlohy štátu, na ktorý bol určený, a podľa zákona o správe štátneho majetku je dôvodný predpoklad, že interným postupom ministerstva obrany v tejto veci bol opomenutý zákonný postup.
Ďakujem, skončil som.
30. 3. 2022 16:02:55 - 16:04:53 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja som chcel vyzdvihnúť to čo povedal kolega Mazurek v súvislosti s tým a chcem, aby to odznelo, aby si to aj ľudia pripomenuli a zároveň chcem apelovať aj na koaličných poslancov. Igor Matovič si spravil celú svoju politickú kariéru na tom, že kritizoval všetky prešľapy, všetku korupciu, všetko jednoducho šafárenie a presne na tom vyrástol. Súčasná vláda robí to isté, zmenil sa dátum, možno sa zmenilo počasie, zmenilo sa kopec vecí, ale nielen ja, ale aj samotní koaliční poslanci, ktorí majú trošku zdravého rozumu, ale aj občania vidia, že jednoducho táto vláda je minimálne, minimálne neschopná v tom bode, v ktorom sa dostala k moci, a to je akýsi protikorupčný charakter. Tieto veci, vážení koaliční poslanci, o ktorých tu dnes hovoríme, o ktorých sme tu hovorili pri predchádzajúcich mimoriadnych schôdzach na odvolanie Mikulca, tieto veci, keby boli na stole a vy by ste boli v opozícii, tak by ste rovnako kritizovali a dajte si ruku na srdce, ťažko by ste to obhajovali, naopak kritizovali by ste to a poukazovali by ste na to. To ticho, a tá neúčasť momentálne v pléne je len vďaka tomu, že na to nemáte čo povedať, pretože, ako som už povedal, mnohí si uvedomujete, že jednoducho tie fakty, tá argumentácia neexistuje, to sa nedá, to sa nedá zdravým rozumom nejakým spôsobom pomenovať, ani, ani proti tomu, proti tomu vystupovať, lebo to sú tak jasné a viditeľné veci, že vy jednoducho nemáte k čomu, k tomu čo povedať. A tá obhajoba, či už ministra, alebo premiéra, to bola naozaj taká povinná jazda, ktorá ale obsahovo absolútne, absolútne nič nepovedala.
30. 3. 2022 15:35:27 - 15:37:10 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pán kolega Zajačik, toto bola ukážka toho, ako sa snaží koaličný partner alebo poslanec svojho ministra nejakým spôsobom obhajovať, ale to bola tak chabá a tak prázdna obhajoba, že sa vám divím, že ste vôbec takúto reč predniesol, pretože to len ukazuje, v akej dôkaznej núdzi sa nachádzate a že neviete reálne reagovať na tie kritiky, ktoré tu boli vznesené proti ministrovi vnútra Mikulcovi.
Je to až absurdné, keď vy vo svojej reči hovoríte o tom, že celý ten návrh na jeho odvolanie ako keby nemal nejaký, nejaký racionálny základ a nebol postavený na nejakom odbornom základe. A potom sa postavíte a budete hovoriť tie vaše argumenty a tú vašu reč. Však to, nehnevajte sa, to keby som chcel, tak takú, takú reč napíšem za tri a pol minúty, ale treba sa zamyslieť aj nad tým obsahom. Naozaj mi to pripadalo ako užitočný koaličný poslanec, ktorý len má za úlohu niečo povedať a niečo, niečo tu predniesť. A, samozrejme, nehovoriac o tom, že drvivú časť toho vášho prednesu tvorila kritika predchádzajúcich vlád, ale však to už dneska ľudí na Slovensku nezaujíma. To už absolútne nezaberá. To si môžte hovoriť medzi sebou. To si môžu hovoriť ľudia medzi sebou, ale vy ste dva roky, dva roky vo vláde a vy sa máte k týmto veciam postaviť čelom a máte tie veci riešiť vy ako súčasť vláda alebo ako vláda Slovenskej republiky, a nie tu neustále proste skladať, skladať vety nasilu a za každú cenu povedať niečo, čo nemá hlavu ani pätu.
24. 3. 2022 16:01:10 - 16:03:11 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 864 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem za slovo.
Mne je sympatické takéto uvažovanie aj kroky, ktoré sa snaží predkladateľ v tomto zmysle urobiť a zlepšiť, či už prostredie pre samotné deti, alebo aj pre pedagógov. Zároveň by som chcel trošku dovysvetliť alebo teda uviesť na prvú mieru, že ten príklad, ktorý bol spomenutý od môjho kolegu, samozrejme, nebol všeobecný a nebol celoplošný, ale bol z praxe, pretože takisto máme vo svojej blízkosti pedagógov a koniec koncov máme aj malé deti, takže sa stretávame s touto problematikou a o to viacej to vnímame ako správny krok a dobrú iniciatívu, pretože my žijeme naozaj v dobe, kedy deti majú problém s obezitou, majú problém s mobilnými telefónmi, s tabletmi a ten šport a zdravý pohyb trošku absentuje. A keď to nepríde od samotných škôl alebo z tohto prostredia, tak potom sa to už ťažko dobieha. Takže to je v poriadku.
Takisto oceňujem aj tú zmienku o brannej výchove, ako povedal kolega Nemec, pretože to nie sú len plynové masky, to je aj taká streľba zo vzduchovky a okrem toho, že je to pre deti dobrodružstvo, tak pozerajúc sa trošku dopredu, môže to vzbudiť aj záujem o prácu či už v polícii, alebo v ozbrojených zložkách všeobecne. Takže aj tam je v konečnom dôsledku potom problém tých ľudí náborovať, pretože to má priamy súvis, keď sa ten vzťah k športu a k nejakej takej zdravej životnej filozofii nevybuduje už na začiatku, tak potom sa to s mobilným telefónom v ruke ťažko dobieha. Takže naozaj to oceňujem a myslím si, že tá debata je v poriadku napriek tomu, že sú tu niektorí kolegovia, ktorí sa snažili vniesť nejaký nepokoj, ale už sme za tým.
Takže ďakujem ešte raz.