Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 2. 2023 11:17:10 - 11:17:26 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1336 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba do záznamu uviesť, že v predchádzajúcom hlasovaní o vyslovení súhlasu s prítomnosťou spojeneckých vojsk a vojsk Fínska a Švédska som hlasoval za a vykázalo ma ako neprítomného v miestnosti.
1. 2. 2023 16:21:45 - 16:22:27 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ak sa v niečom zhodneme, tak sa zhodneme v tom, že invázia na Ukrajinu bola naozaj porušením medzinárodného práva a veľmi brutálnym porušením medzinárodného práva, avšak v situácii, keď jeden štát bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu rieši svoje zahraničnopolitické ambície ozbrojeným konfliktom, povedať, že teda však poďme sa dohodnúť na mieri, je niečo ako žene, ktorá je týraná, povedať, že však sa k nemu vráť a zostaň tam, však on ťa raz prestane biť. V medzinárodnom spoločenstve je presne jeden jediný štát, ktorý dokáže na Ukrajine zjednať do sekundy mier, je ním Ruská federácia.
31. 1. 2023 17:22:56 - 17:23:08 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:22:15 - 17:22:21 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:22:11 - 17:22:14 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:21:34 - 17:21:38 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:21:28 - 17:21:34 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:20:46 - 17:20:57 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:19:34 - 17:20:11 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
31. 1. 2023 17:19:26 - 17:19:34 82. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prosím, vymazať rámček.)
26. 1. 2023 10:26:32 - 10:26:40 78. schôdza NR SR - 18.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážená pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor. 153. schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 26. januára 2023. Ústavnoprávny výbor o návrh nerokoval keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy výboru, vrátane stanoviská gestorského výboru ústavnoprávny výboru nerokoval keďže nebol uznášaniaschopný.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
25. 1. 2023 11:37:14 - 11:38:42 78. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo 18 poslancov a pozmeňujúce návrhy podali poslanci Susko, podal dva. Poslankyňa Kolíková a poslanci Beluský, Šeliga a Svrček.
Vzhľadom na to, že viacerí poslanci vzali späť svoje podpisy pod prvými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Svrčeka a Kolíkovej, považujú sa za vzaté späť a nedá sa o nich hlasovať. Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané včera, dajte, prosím, najprv hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
13. 12. 2022 9:25:01 - 9:25:01 78. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1107 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Dobrý deň prajem. Ďakujem, Jozef, za predloženie pozmeňujúceho návrhu. Je mi cťou, že sa, že som sa aj ja mohol podieľať na tvorbe takéhoto pozmeňujúceho návrhu, na tvorbe mechanizmu, ktorý je uplatnený a premietnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu. A som rád, že sa nám aj prostredníctvom týchto malých, drobných krokov darí zlepšovať každodenný život ľuďom aj napriek tomu, že sa dostali vplyvom istých okolností do takejto neblahej situácie, že je voči nim vedená exekúcia.
12. 12. 2022 15:40:27 - 15:43:13 79. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi reagovať na to všetko, čo tu v tejto rozprave za tieto tri dni odznelo. Ak by som chcel byť zlomyseľný, tak by som to mohol ukončiť nasledovne. Drahý Edo, žiaľ, službu ľuďom si postavil nad vlastné záujmy a tie pocity k ľuďom, ktorí poškodzujú Slovensko, nuž nechal si nás z vlády odísť. Ale takto neskončím. Nebudem ako istá pani poslankyňa, ktorá sa asi pomýlila. A vyjadrím sa k pár veciam.
Podľa mňa je mimoriadne nebezpečné diskusiu o tom, či je táto vláda protikorupčná a či je takou vládou, ktorá stojí za právnym štátom, ktorej záleží na právnom štáte zužovať na jedno jediné ustanovenie Trestného poriadku akokoľvek zásadné, akokoľvek mocné, akokoľvek možno problematické z pohľadu jeho aplikácie. Nejdem rozoberať spôsob, akým sa aplikuje. Nie vždy súhlasím so spôsobom, akým sa aplikuje. Viem nájsť aj právne výhrady na rozdiel od mnohých kritikov tohoto ustanovenia, ktorí mnohokrát nevynaložili ani tú energiu, aby si toto ustanovenie prečítali a aby správne pri svojej kritike pomenovávali dojmy a pojmy. Nebudem sa zavzdušňovať nad tým kto, čo urobil zle, kto čo urobil škaredo, kto koho urazil, kto komu čo povedal alebo nepovedal, mal povedať, nemal povedať. Nedáva to v danom momente význam, nedáva to zmysel. Považujem to za malicherné, za hlúpe a mohli by sme sa takto cykliť donekonečna. To, čo považujem v tomto momente za kľúčové je to, či si stále vieme zodpovedať na otázku, prečo sme do boja, ktorý sme v marci 2020 začali išli, aké boli naše motivácie a či dôvody, pre ktoré sme do tohoto boja išli pretrvávajú. Pevne verím, že si dostatok ľudí v tejto sále povie, že tieto dôvody naďalej trvajú, že im záleží na tom, kde chcú mať Slovensko o dva roky, aj o päť rokov, aj o desať rokov. A že táto vláda nájde dôveru v Národnej rade. Ďakujem.
9. 12. 2022 13:25:09 - 13:26:56 79. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Jaro, musím sa priznať nad mnohými vecami, ktoré si ty vyjadril vo svojom vystúpení, nejakú dobu rozmýšľam a nielen týchto pár hodín, čo tu sedíme a počúvame teda z rôznych strán rôzne veci, ale priznám sa, že niekedy až nechápem a niekedy až neviem poňať ako ďaleko sa dá zájsť prostredníctvom vzájomného okrikovania sa prostredníctvom mediálnych odkazov, prostredníctvom nezodpovedného správa jedného voči druhému. A priznám sa, že ma to veľmi mrzí ľudsky, že tá situácia musela dospieť do toho bodu alebo dospela do tohto bodu. Ale aj napriek tomu si myslím, že vždy, keď máš chuť prestať, mal by si sa pozrieť na to, prečo si začal a spýtať sa sám seba, či je dôvod, pre ktorý si začal, stále prítomný. A ak je tam ten dôvod, tak je podľa povinnosťou každého človeka, ktorý si takto zodpovie tú otázku, snažiť sa dokončiť to, čo bolo začaté. Pretože si myslím, že jedným z "benefitov ", ktoré by nám priniesol pán vlády a predčasné voľby by bolo otočka v zahraničnej politike, otočka v bezpečnostnej politike a v mnohých iných oblastiach, kde konečne naša politika nabrala v posledných mesiacoch a rokoch aspoň o čosi lepší a niekde aj diametrálne lepší kurz. A podľa mňa by to bola veľmi, veľmi, veľmi veľká škoda.
7. 12. 2022 15:10:04 - 15:10:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
V rámci posledného bloku hlasovaní. Na konci schôdze.
7. 12. 2022 12:25:07 - 12:25:07 78. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor uvedený návrh zákona prerokoval na svojej 136. schôdzi, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 137. schôdzi.
Stanovisko gestorského výboru ani návrh správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej trojpätinovej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
6. 12. 2022 19:26:16 - 19:26:16 78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem pekne. Ja iba veľmi v krátkosti. V zásade som chcel iba oznámiť termín hlasovania, ale ešte k tomu dodám pár viet, ktoré považujem za dôležité.
Myslím, že sa považujem za politika, ktorý si myslí a ktorý sa pokúša presadzovať ten názor, že politici sa teda môžu vyjadrovať ku činnosti prokuratúry aj teda ku prokuratúre ako takej, pretože nastavajú pre ňu pravidlá na úrovni ich zákonotvorby. Ale na druhú stranu, a teda súčasťou toho je oprávnenie, aj oprávnenie kritizovať, napr. pri tejto príležitosti, ale popritom som hlboko presvedčený o tom, že by to mali robiť slušne, to je základná podmienka, vecne, a teda ak sú právnici, tak podľa možnosti aj odborne, spôsobom, ktorý nevyvoláva vo verejnosti nejaké nadmerné alebo nežiaduce vášne a ktorý neposudzuje selektívne realitu alebo, resp. činnosť prokuratúry v závislosti od toho, akým spôsobom alebo o kom rozhodla, keď k tomu nemá konkrétne právne pripomienky, ktoré by v danom rozhodnutí vadili. Považujem za nebezpečné vytvárať dojmy z pozície poslanca Národnej rady o tom, kto je alebo nie je, alebo nemal by byť, alebo mal by byť stíhaný. A osobne si nemyslím, a to znovu musím dodať, že by sa zmenou alebo obmedzením § 363 z nás stal Afganistan, aby sme ma neobvinili, že sa nejakým zásadným spôsobom kladiem na koľajnice za § 363. Ale osobne si naozaj myslím, že ak jednoducho je súčasťou právneho poriadku, tak nás má zaujímať maximálne to, čo sa využíva zákonným spôsobom, a musíme čerpať, bohužiaľ, len z odôvodnenia daného rozhodnutia, lebo keďže generálny prokurátor asi podľa mňa nie je celkom influencer, že by sa vyjadroval prostredníctvom nejakého širokého spektra mediálnych kanálov.
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
6. 12. 2022 14:11:16 - 14:11:16 78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán generálny prokurátor, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch.
Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali a vzali ju na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, preto predkladám túto informáciu.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 12. 2022 15:55:14 - 15:56:41 78. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1259 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem ti veľmi pekne za pozmeňujúci návrh, kolegyňa. Je mi cťou, že môžem byť spolupredkladateľom takéhoto návrhu zákona a rád by som ešte v krátkosti reagoval na isté výhrady, ktoré boli prednesené vo vzťahu k tomuto návrhu zákona, alebo možno ešte odznejú. Či náhodou niekoho nediskriminujeme alebo neberieme niekomu kompetencie, napríklad verejnému ochrancovi práv. Nie, nemyslím si.
Či už z pohľadu toho, ako máme v našom právnom poriadku definovanú diskrimináciu, lebo potom by nebolo možné vytvoriť ani orgány ako napríklad komisár deti.
Ale ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť je ešte tá, tá premisa, že oberáme verejného ochrancu práv o právomoci, ktorá je tiež nepravdivá, pretože žiadnym spôsobom do jeho právomoci v tomto zákone nevstupujeme. Vytvárame iba pluralitu možností, na ktoré sa daný človek pri svojej túžbe o ochranou svojich vlastných práv môže obrátiť a ku ktorej sa môže utiekať, ak má pocit, že bolo do jeho práv zasiahnuté.
Ďakujem.