Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:45:41 - 15:48:14 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem spoločné hlasovanie k tomuto bodu dnes o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
25. 2. 2020 15:37:44 - 15:39:08 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Dostál, ja už som toto vysvetlenie dal v úvode. Pýtala sa to isté pani poslankyňa Anna Verešová a ja som jej dal to vysvetlenie. Môžem vám zopakovať aspoň tie základné veci, že vlastne budeme hlasovať dvakrát. Samozrejme, budeme predtým hlasovať o dvoch vašich procedurálnych návrhoch, ktoré ste predložili. A treba si uvedomiť, že Národná rada Slovenskej republiky nemá podľa Ústavy Slovenskej republiky právomoc rozhodovať o nesúhlase s uzatvorením medzinárodnej zmluvy, ani o nesúhlase s jej podpisom, ani o nesúhlase s jej ratifikáciou. Má právomoci len vyslovenie súhlasu, tak o tom bude aj to prvé hlasovanie a následne bude aj druhé hlasovanie, kedy budeme hlasovať, aby Národná rada nevyslovila súhlas s dohovorom. Môžte si byť istý, že ja obidve hlasovania vrátane tých vašich dvoch procedurálnych prečítam pomaly a zrozumiteľne, aby všetci kolegovia poslanci vrátane vás porozumeli týmto otázkam.
Ďakujem pekne.
21. 2. 2020 13:42:35 - 13:44:35 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na kolegyňu Anku Verešovú, keďže ma vyzvala ako podpredsedu ľudskoprávneho výboru.
Bola si na tom výbore, budú vlastne dve hlasovania. Národná rada Slovenskej republiky ani nemá podľa Ústavy Slovenskej republiky právomoc rozhodovať o nesúhlase s uzatvorením medzinárodnej zmluvy, ani o nesúhlase s jej podpisom, ani o nesúhlase s jej ratifikáciou. Má právomoci len vyslovenie súhlasu. Takže aj z toho dôvodu, tak ako odznelo aj na výbore gestorskom, budú vlastne dve hlasovania, vyslovenie súhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, keďže ide o medzinárodnú zmluvu, a následne druhé hlasovanie bude podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona č. 350/1999 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu.
My sme čakali, vieš dobre, že sme čakali na rozhodnutie ústavnoprávneho výboru a na základe toho väčšina poslancov členov ľudskoprávneho výboru prijala takýto návrh na uznesenia, a ja v mene gestorského výboru ho tu predkladám. Takže je v tomto smere na jednej lodi, že vlastne vieme, ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 2. 2020 13:15:36 - 13:17:33 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842a). Predseda Národnej rady pridelil návrh vlády svojím rozhodnutím č. 1962 z 12. februára 2020 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory návrh prerokovali v určenej lehote.
Ústavnoprávny výbor k návrhu prijal uznesenie č. 819, v ktorom odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prijal uznesenie č. 151, v ktorom taktiež odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom. Na základe uvedených stanovísk výborov gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku odporúča Národnej rade nevysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 2. 2020 12:36:50 - 12:37:18 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem, pán podpredseda. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, že zasadnutie výboru bude ihneď teraz po hlasovaní v miestnosti č. 33, pardon, ľudskoprávneho výboru a národnostné menšiny bude v miestnosti č. 33, zasadacia miestnosť výboru pre vzdelávanie.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 9:26:00 - 9:27:17 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zimenová, no ja žasnem, ja neviem, kto vám pripravil túto liberálnu slohovú prácu, ale to, čo ste, čo ste tu predviedli, vôbec ste sa nevenovali téme. Vy ste si asi ani neprečítali tú dôvodovú správu, ktorú dali predkladatelia, lebo však ste hovorili úplne od témy. Venovali ste sa vojnovému Slovenskému štátu. Spomínate tu katolicizmus a ja neviem čo. A na záver ste vypichli, čo vôbec je od témy, rekreačné poukazy. Asi vám to leží v žalúdku, lebo naozaj tie rekreačné poukazy dosiahli na Slovensku veľký úspech, čoho dôvodom a výsledkom sú aj preplnené ubytovacie zariadenia v našich rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Veď ja viem, že vám to leží v žalúdku. Škoda, že sme nepresadili aj tú novelu ďalej.
Ale naozaj vôbec ste sa nevenovali tejto téme, pani Zimenová. A to, čo ste naozaj predviedli svojou neoliberálnou, svojím neoliberálnym vystúpením, tak to je pod čiarou určite.
27. 11. 2019 18:45:56 - 18:46:48 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1922 pridelil predmetný návrh skupiny poslancov Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Evy Smolíkovej na prijatie uznesenia Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Schôdza výboru k prerokovaniu tohto materiálu bola zvolaná v lehote určenej rozhodnutím. Na žiadosť predkladateľov bolo rokovanie odložené na dnes. Výbor o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 10. 2019 16:17:57 - 16:19:58 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne. Pán kolega Sopko, ja by som chcel poukázať, že áno, sú také prípady. Boli tu aj konkrétne menované, kde možno došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa a kde sa na poslednú chvíľu prijímali takéto veci a volili sa hlavne kontrolóri alebo tzv. zlaté padáky, ako je spomínané v dôvodovej správe. Len si uvedomte, že 2 927 samospráv je na Slovensku a nemôžte takto celoplošne to zobrať, že na základe tých skúseností, a hovorím, nie sú to stovky alebo v stovkách tieto prípady, sú to ojedinelé prípady, kde sa tieto, tieto konkrétne prípady stali. Samozrejme, že ja to tiež odsudzujem, ale nemôžte na základe toho pristupovať k tomu, že sa zmení celý zákon.
Ja vám poviem aj opačný príklad. Naozaj je katastrofa, keď príde tzv. dlho očakávaná zmena, keď nahradia štatutára alebo poslancov nová garnitúra. A ja vám poviem aj konkrétne, v komunálnych voľbách 2018 prišla nová garnitúra do určitej samosprávy a je to hotová katastrofa, ako vládnu po pol roku, po desiatich mesiacoch, a zbadali to aj občania. Samozrejme, že ten odpočet sa bude dávať o štyri roky a to, čo kritizovali, ho, robia to oveľa horšie a ľudia sa spamätávajú, že koho vlastne zvolili. Takže existujú aj opačné prípady, nielen teda tá dlho očakávaná zmena, ako, ako to teda nazývate.
Takže nebral by som tú kritiku celoplošne, pretože naozaj existujú i zodpovední starostovia a primátori, aj tí, ktorí odchádzajú, správajú sa zodpovedne voči svojim voličom, pretože oni žijú v tej komunite a ja si myslím, že tí občania denno-denne ich stretávajú, tak ako som už spomenul.
22. 10. 2019 16:06:20 - 16:08:20 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som reagovať na vystúpenie pána Dostála. Mám viacej takých pripomienok. Samozrejme, že súhlasím v tom s vami, že naozaj tie právomoci by sa nemali zneužívať na konci volebného obdobia. Avšak tak, ako to už v pléne bolo povedané, poväčšinou, napríklad posledné komunálne voľby sa konali 10. novembra, viete dobre, že treba na mestách a obciach prijímať VZN-ká, tie zákony obce, podľa ktorého sa riadia tieto obce. Taká situácia keby bola, že vlastne zas voľby sú desiateho, do 30 dní treba zvolať a to nové zastupiteľstvo v akej kvalite, hodnote pripraví tie VZN-ká, keď väčšinou tvrdíte, budú noví poslanci, treba dať šancu novým ľuďom, treba 30 dní, aby bolo zverejnené na stránke obce a, samozrejme, musí byť do 15. decembra schválené. To si vôbec neviem predstaviť.
Ďalej na vašu vetu, že môže byť schválený rozpočet aj v novembri. Kolega, no pracujete v samospráve. Viete dobre, že väčšina samospráv čaká na štátny rozpočet a pripravujeme sa, je to živý mechanizmus. A hovoríte, že by malo schvaľovať už nové zastupiteľstvo, nový štatutár budúcoročný rozpočet predkladať. Viete dobre, že je to živý mechanizmus. A pokiaľ príde aj k zmene štatutára alebo poslancov, je vždy dostatok priestoru zmenami, v novom roku urobiť tieto zmeny tak, ako si želajú novozvolení poslanci.
No a určite urobiť nejaké také, ako ste uviedli tieto prípady, Púchov, Turčianske Teplice, hovorím, nemalo by sa to stávať. Avšak myslím si, že tí ľudia žijú, dennodenne sa stretávajú s tými občanmi a kto urobí takéto veci, myslím si, že sa zodpovedá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 9. 2019 11:33:10 - 11:33:21 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že o 12.00 hod. v miestnosti č. 33 je zasadnutie výboru.
27. 6. 2019 18:15:04 - 18:17:04 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja vyjadriť v faktickej poznámke, pani predsedníčka. Som rád, že ja ako člen ľudskoprávneho výboru a zároveň jeden z podpredsedov tohto výboru som prispel k tomuto uzneseniu. Viem, že sa to nerodilo ľahko, viackrát sme museli zasadať a myslím si, že to záverečné hlasovanie bolo, že jeden člen výboru sa tam zdržal a drvivá väčšina to odsúhlasila napriek, ako to si už spomínala, napriek celým politickým spektrom, napriek liberálom, kresťanom, ale aj konzervatívcom, ktorých máme vo výbore.
Určite aj v tejto sále, tak ako si spomenula, sú ľudia, ktorí si pamätajú aj z minulého obdobia prenasledovanie aj v našej republike a vlastne treba si vážiť, že žijeme v slobodnej krajine a kde je náboženská sloboda a nebáť sa chodiť do kostola je samozrejmé a normálne. Predsa si aj tiež pamätáme, že kvôli tomu, že mal niekto napísane, že navštevoval náboženstvo alebo miništroval, sa, nebol prijatý na základnú alebo teda na strednú alebo vysokú školu. To bola bežná prax v minulosti.
Ale chcem nadviazať na tvoje vystúpenie, že sme prijali a doplnili to uznesenie na, myslím, že jedného člena výboru, že vlastne nielen prenasledovaným kresťanom, ale aj iným náboženským komunitám vo svete aby sme sa zaoberali, a to je tá dôležitá vec, nakoľko naozaj sme svedkami v poslednej dobe, zverstvá, ktoré sa stávajú vo svete, či už to je v Afrike, alebo nie dávno na Srí Lanke, ale aj v ďalších krajinách, kde naozaj kresťanstvo a kresťanské komunity sú veľmi ohrozené. A vítam toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
27. 6. 2019 17:16:37 - 17:18:37 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1415 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Martin, ja si ťa vážim ako odborníka. Síce nie som vo výbore, v ktorom sa prejednávala táto správa, ale keďže ako starosta dlhoročný mám skúsenosti s reštitúciami, ako aj s pozemkovými úpravami. Ty vieš sám, aká je toto ťažká, náročná agenda. Sám si pracoval na regionálnom pracovisku a ty vieš, ako štát zanechal, v akom stave zanechal nielen občanom, ale aj subjektom verejnej správy pozemky. Prakticky v tých 90. rokoch, následne, keď sme v roku 2002 prevzali školstvo, samosprávy, sme naozaj dostali nevysporiadané pozemky. Dostali sme len budovy. Ty najlepšie vieš, aká je to ťažká, ťažká agenda.
Ja som rád, že si našiel aj pozitívne veci na správe pani generálnej riaditeľky, to ma veľmi teší, lebo viem, že nie si len ortodoxný kritik, ale uznáš aj prácu ľudí. Za tých dva, dva a pol roka, čo je pani riaditeľka vo funkcii, nadviažem na slová kolegu Tibora, že naozaj mám skúsenosti, že tie veci sa pohli, že tie pozemky, ktoré majú starostovia, primátori, urýchľujú sa tie žiadosti. A ja som rád, že pozemkové úpravy, ktoré nás čakajú a ktoré boli odsúhlasené konečne po prieťahoch na verejnom obstarávaní, sa idú rozbiehať v vyše 160 komunitách, a verím, že Slovenský pozemkový fond bude nápomocný.
Taktiež možno treba spomenúť, že aj ohľadom jednoduchých pozemkových úprav pripravuje Slovenský pozemkový fond iniciatívu. Takže treba sa pozerať aj z tej problematiky, ktorá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
19. 6. 2019 16:30:56 - 16:32:50 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja práve mám opačný názor, že tento návrh by nemal byť vrátený a tento vládny návrh je očakávaný aj zo strany samosprávy. Tiež sa obraciam na ten § 50b. Tu je jasne definované, akou formou môžu byť prevedené tie pozemky do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Predsa aj tie obce, ktoré nemajú územné plány, môžu týmto pádom prísť k tým pozemkom, ktoré možno už dlho užívajú.
Ale tu je ešte jedna zásadná vec, že na týchto pozemkoch sa nachádzajú nevysporiadané pozemky telovýchovných jednôt, športové zariadenia nielen obcí, ale aj občianskych združení a práve toto ja vítam, že tým sa urýchli aj majetkovo-právne vysporiadanie pre samosprávu, obce a vyššie územné celky aj z toho dôvodu, že naozaj v minulosti štát zanedbal a odovzdal do obce pozemky a stavby, ktoré vôbec neboli vysporiadané a týmto sa aj čiastočne rieši táto kompetencia.
No a čo sa týka, predsa touto novelou zákona, vládneho zákona sa posilňujú aj kompetencie lesnej inšpekcie. Takže ja nevidím dôvod na stiahnutie, práve naopak, vítam aj zo strany miest a obcí túto novelu zákona.
Ďakujem.
20. 5. 2019 18:11:52 - 18:13:14 45. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani Blahová, ťažko sa mi reaguje na vaše vystúpenie. Na rozdiel od vašej predrečníčky, ktorá vystúpila, predsedníčky výboru, vy ste na tejto správe, z vášho vystúpenia vidím, nenašli nič pozitívne. Skutočne ťažko sa mi vyjadruje k takto negatívnemu vystúpeniu. A tie výrazy, ktoré ste použili, dovolím si citovať, "aby nemárnila peniaze daňovníkov, bezzubé návrhy, umelé nafukované pasáže" a ďalšie výrazy, ktoré ste použili, naozaj ja tu cítim takú, váš osobný vzťah voči pani komisárke Tomanovej, ako by ste si tu riešili tie vaše problémy. Skutočne, skúste si nájsť v tej správe, ktorú ste si prečítala, že sú tam skutočne aj pozitívne veci, a tak ako bolo už tu spomínané v rozprave, oproti minulým správam táto správa a tento materiál má veľa aj pozitívnych vecí.
Takže by som vás poprosil, aby ste boli aj trošku objektívna. Ďakujem pekne.
20. 5. 2019 17:37:32 - 17:39:06 45. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady správu o činnosti komisárky pre deti, tlač 1396, prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory zhodne odporúčali Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor na svojej 54. schôdzi uznesením č. 126 schválil spoločnú správu výborov a poveril mňa ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy, tlač 1396a.
A, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
29. 3. 2019 11:51:54 - 11:51:57 43. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1295 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Zemanová, no, som prekvapený, že vy ako bývalá zamestnankyňa verejnej správy máte taký negatívny prístup k zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") ZMOS-u, zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") miest a obcí v Slovenskom pozemkovom fonde. Veď o akom lobingu to hovoríte? Veď práveže úplne je to v rozpore, čo hovorí aj tuto kolega Fecko, že vlastne veď práveže mestá a obce majú toľko nevysporiadaných vecí v rámci Slovenského pozemkového fondu. Vždycky mestá a obce kritizovali, že nepracuje Slovenský pozemkový fond, že Rada nepružne pracuje, a teraz, keď práve sa rozbehla táto spolupráca listom generálnej riaditeľky na ZMOS a opačne, predsedu ZMOS-u Sýkoru, kde Rada ZMOS-u sa vyjadrila, že v posledných dvoch rokoch nástupom novej riaditeľky sa výrazne zlepšila spolupráca.
Máte vy vôbec predstavu, koľko je stále nevysporiadaných pozemkov pod stavbami v obciach a mestách? Máte vy vôbec o tom predstavu, že brzdí to pri čerpaní eurofondov, projektov? Kto iný ako zástupca samosprávy by mal byť v Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa rozhoduje o ďalšej, ďalšia komasácia pôdy, ktorá sa chystá, zlučovanie pozemkov? Veď práve majú čo do toho povedať práve títo zástupcovia. Tu nejde o žiadnom lobingu, ale tu ide o to, aby tá spolupráca bola, aby aj ten zástupca miest a obcí mal nejakú predstavu a vedel informovať o činnosti Rady Slovenského pozemkového fondu.
Ak ste nerobili samosprávy, tak sa ospravedlňujem, ale, no som prekvapený, že máte výhrady voči zástupcovi ZMOS-u.
Ďakujem pekne.
28. 3. 2019 18:31:45 - 18:32:52 43. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Edko, ďakujem ti za kultúrne vystúpenie, jeden z mála opozičných poslancov, ktorý naozaj kultúrne vystúpil k tejto téme. Venoval si sa téme násilie na ženách, chcem len pripomenúť, že Deklarácia O odstránenie násilia páchaného na ženách bola schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 už. Je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Takže Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách predstavuje taktiež medzinárodný konsenzus s ohľadom záväzkov, vlád, všetkých vlád, podotýkam, o odstraňovaní násilia páchaného na ženách.
Takže načo nám je Istanbulský dohovor?
28. 3. 2019 11:52:47 - 11:54:18 43. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kolegyňa, tento návrh ste nazvali v úvode politický primitivizmus. Prosím vás, odpustite si takéto vyjadrenia, opätovne vám hovorím a pripomínam, že je to slobodná vôľa šiestich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodli predložiť návrh na prijatie uznesenia k tzv. Istanbulskému dohovoru.
Pani kolegyňa, nie je to téma, ktorú sme vytiahli teraz a účelovo. Chcem vám pripomenúť, že SNS a jej predseda sa viackrát v minulosti vyjadrili, že sú proti procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, lebo okrem iného by to mohlo viesť k registrovaným partnerstvám homosexuálov.
Pani Zimenová, môžem vás uistiť, že SNS je za ochranu žien a nemieni tolerovať násilie páchané na nich. Apelujete na koalíciu, aby nepodporila tento návrh. Prosím vás, počkajme si na slobodné hlasovanie poslancov, lebo ja som presvedčený, že za tento návrh budú hlasovať aj poslanci z opozície, pretože budú hlasovať podľa svojho vedomia, svedomia a presvedčenia.
28. 3. 2019 9:59:49 - 10:01:50 43. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel, Anka, reagovať na ten úvod, čo si mala, že na výbore tento dokument neprešiel. Samozrejme, hlasovanie bolo 5 na 5, ale chýbali tam dvaja poslanci, ktorí boli, keď by boli prítomní, tak by tento dokument prešiel.
Na margo toho odstraňovanie násiliu na ženách a deťoch. Ja nepoznám tu v sále ani jedného poslanca a poslankyňu, ktorý by neodsudzoval toto násilie. A môžem ti povedať, že dnes existuje už u nás linka, a využívame to my aj v samospráve, že akonáhle zistíme takéto násilie v našej komunite, ihneď nahlasujeme a v skrátenom konaní konajú orgány činné, ktoré majú konať proti násiliu na ženách. Dvakrát si použila vo svojom vystúpení výraz do stredoveku. Ja nechápem, prečo používaš tento stereotypný názor liberálov, to som naozaj nepochopil, veď, prosím ťa, dnes je násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských krajinách štátov Európskej únie. Istanbulský dohovor oficiálne odmietla aj Konferencia biskupov a ďalšie desiatky prorodinne orientovaných organizácií. Zo 47 krajín Rady Európy schválil, myslím si, že len 27, a mnohé majú právom o jeho texte vážne pochybnosti. A myslím si, že pri stretnutiach s občanmi, ktoré sme teraz mali, sa drvivá väčšina vyjadruje negatívne k Istanbulskému dohovoru ako celku.
A prosím ťa, neber nám právo poslancom vyjadriť názor k tomuto dohovoru, k tomuto dokumentu a tento materiál, ktorý sme predložili, myslím si, že je vyjadrením väčšiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 3. 2019 9:08:59 - 9:08:59 43. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Soboňa, Juraj (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady v gestorskom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1479 výbor prerokoval návrh uznesenia Národnej rady na svojej 52. schôdzi 27. marca 2019. Gestorský výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.