Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 11:36:05 - 11:37:36 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Priznám sa, že na tento príspevok sa nedá vecne reagovať. Obdivujem kolegu Ondra Dostála, že to dokázal.
Ja by som len prečítala niekoľko správ, ktoré mi prichádzali od voličov, nie vašich, pani poslankyňa Grausová, ktorí sa nestačili čudovať, čo tu všetko odznelo. "Ako sa dá na toto reagovať? Tam už je snáď všetko. Ja som sa totálne stratil a to dávam pozor. Preboha, koľkokrát ešte povie slovo belošský? Bože, toto je absurdne hnusné, krvácajú mi uši. To je, ako keby niekto čítal kľúčové slová v hlavných správach Sputnika. To nemá hlavu ani pätu. Tento človek by nemal mať asi ani volebné právo. Kiež by mohla byť trestne stíhaná za výroky na pôde parlamentu. Čo tam robí ten Bugár?"
Toto, toto, pani poslankyňa, chodilo na vás, ako reakcia na vaše vystúpenie. Vy ste tu vyliala jednu absolútne hnusnú stoku na pôdu parlamentu. Vy ste tu, vy ste tu skutočne mala rasistický prejav, ktorý nepatrí nieže na pôdu parlamentu, ale do dnešných čias už nepatrí, do tejto krajiny. Sa hanbím za vás.
21. 2. 2020 13:39:16 - 13:40:31 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Pani poslankyňa Verešová, ja si ťa veľmi vážim ako ženu kolegyňu aj z ľudskoprávneho výboru, ktorá vždy vecne posudzuje akýkoľvek problém a snaží sa naň vecne reagovať. O to viac som teraz prekvapená tvojím príspevkom, z ktorého je jasné, že tvoja osobná zatrpknutosť je vlastne dôvodom ako keby k posilňovaniu nenávisti, ktorú tu na Slovensku niektoré, najmä kresťanské kruhy rozdúchavajú v súvislosti s Istanbulským dohovorom. Veď takto predsa nemôžeme pristupovať seriózne k vecnej argumentácii ohľadom problému, ktorý máme na stole. Ako osobná zatrpknutosť predsa nemôže byť impulz. Ako celé tvoje vystúpenie bolo v podstate očierňovaním Istanbulského dohovoru a ľudí, ktorí ho presadzujú, namiesto toho, aby si svojím vystúpením tlmila vopred vášne, ktoré môžu aj v tejto poslaneckej snemovni nastať v súvislosti s týmto dokumentom, a ty veľmi dobre vieš, že tie vášne naozaj nie sú na mieste..
A prečo sa podieľaš na tom, tomu nerozumiem.
21. 2. 2020 13:23:24 - 13:24:30 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, domnievate sa, že ženy sú na Slovensku dostatočne chránené? Ja si vás dovolím upozorniť, že ženy nemajú chrániť iba právne predpisy, ale že ich majú chrániť aj tzv. mäkké pravidlá, to znamená celková spoločenská atmosféra. A v tej by malo platiť, že všetci sme si rovní a všetci požívame rovnaké práva a ochranu, a toto stále na Slovensku, bohužiaľ, pre ženy neplatí.
A dotknem sa aj tretieho vášho bodu. Vy sa mylne domnievate, že pojem rodové stereotypy alebo teória rodových stereotypov vychádza z nenávisti voči ženám, že hovorí o nenávisti mužov voči ženám. No ja si vás dovolím opraviť. Ono je to vlastne neláska k ženám, o čom sa tu rozprávame. To je povyšovanie sa nad ženu a nedostatok rešpektu k ženám a to tu na Slovensku, bohužiaľ, je stále platné pravidlo.
4. 12. 2019 19:13:47 - 19:15:47 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ja len chcem reagovať veľmi krátko. Simona, ty si sa opýtala vo svojej reči v rozprave, že, že prečo vlastne predložili tento návrh zákona, a predpokladala si, že preto, aby si zvýšili politické body v kampani. Ja to musím zopakovať len pre poriadok. Ja som to hovorila už pri, v rozprave pri Istanbulskom dohovore, hovorila som to v rozprave už k tomuto návrhu zákona včera, poviem to opäť, aby nevznikla žiadna mýlka. Pán farár Kuffa 11. novembra tohto roku v kázni, ktorú mal v Trnave, povedal, pochválil sa, je to na webe, je to dostupné, pochválil sa, že on na stretnutí s predsedom Dankom povedal Andrejovi Dankovi: Dajte niečo v tej SNS ešte proti Istanbulu a proti potratom. Takto, ako ma počuješ. A pán predseda Danko najprv sa okúňal, že teda už je neskoro, už je to pred voľbami, už sa to nehodí, veď to nie je zase až taká téma, ale napokon si to zvážili, že tie politické body by im to prinieslo, keď už teda otec Kuffa prosí, tak otec Kuffa ich zrejme aj v kostoloch potom za to pochváli, a teda sa narodili tieto dva návrhy, ale ich otcom je vlastne farár Kuffa a to si povedzme. A preto my tak ostro vystupujeme voči tomuto, preto sa nás to tak osobne dotýka, preto hovoríme, že parlament nie je kostol. Nie preto, že ideologicky nesúhlasíme, ale je tu jasne vidieť celá tá niť toho vývoja, ako tieto veci vznikajú a akým spôsobom sa interpretujú a čo potom z tých kostolov zaznieva. Takže to nie je sranda teraz. To nie je len o tom, že my máme iný názor ako pani Verešová alebo my máme iný názor ako pani Smolíková, že teda Simona Petrík a Janka Cigániková a Zuzana Zimenová tu vystupujú zrazu ako veľké liberálky. Ja sa naozaj bojím o charakter tejto krajiny, pretože vy točíte to kormidlo do nebezpečných vôd.
4. 12. 2019 18:47:40 - 18:49:36 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Pani poslankyňa Verešová, Anička, ja tiež neraz s tebou súhlasím v sociálnych témach, v témach naozaj pomoci aj so zdravotným znevýhodnením ľuďom, ale teraz som presne na tej strane ako Simona Petrík. Teraz si povedala toľko demagogických prepletencov a vložila si nám do úst veci, ktoré sme vôbec nepovedali. Veď na tejto pôde dnes vôbec nezaznelo to, z čoho si nás ty obvinila, že chcete zakázať interrupcie. Veď toto sme tu nikto z nás nepovedali, takže ja som bola prekvapená, že týmto si začala svoj príspevok, ale dobre.
Hovoríš o tom, že o nič iné ti nejde iba o informovanie žien. Ja by som bola tiež za to, keby sa v našej krajine lepšie informovalo. Ja napríklad vo vzdelávaní už búšim niekoľko rokov, pomaly aj desaťročí a žiadala by som aj od vlády, od ministerstva najmä informácie pre rodičov, keď sa im narodí dieťa, od 0 rokov, aby vedeli, akým spôsobom, čo s ním majú robiť, ako ho majú viesť, akým spôsobom sa má to dieťa, ako má napredovať, čo majú pre to urobiť. V krajinách, ktoré my sme teraz dávali za príklad, že tam majú vyriešenú aj humánnu antikoncepciu a robia to inak, v týchto krajinách napríklad aj informovanie majú na oveľa vyššej úrovni.
Ja sa domnievam, že to, čo vy navrhujete, aby o týchto veciach informovali ženu náboženské spoločnosti, je ďaleko za tou predstavou, o ktorú ja tu usilujem už desať rokov. Tu má byť naozaj informovanie z lekárskeho hľadiska a nie nejakými letáčikmi náboženských spoločností. To ja sa toho naozaj desím, kam ideme v tejto krajine, akým smerom sme sa pobrali.
4. 12. 2019 18:34:43 - 18:36:36 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Ďakujem ti, pán poslanec, za tvoje vystúpenie. Alan, ďakujem za to, že si tu vystúpil ako lekár a povedal si naozaj veľa lekárskych faktov a upozornení, tak ako aj vo faktickej poznámke predtým. Ja osobne si nemyslím, že si tu konšpiroval, ty si sám sa nad tým pousmial, čo si povedal a povedal si, že však keby som chcel, tak by som si mohol myslieť, ale nemyslím si to, ale ja by som sa pustila trochu ďalej. Ty si povedal, že sa ti to zdalo ako najprv ako taký návrh na to, aby keď tá tabletka "po" mala byť na recept, aby bolo čo najviac tých dievčat a žien tehotných a aby potom, keď iné nebudú mať riešenie, museli ísť na interrupciu, aby sa zvýšil počet interrupcií.
No nie, takto to oni nemyslia, ale je fakt, že tá tabletka "po" vadila predkladateľom práve preto, lebo chceli, aby bolo viac tehotných na Slovensku a vyvíjajú ten tlak a zvyšujú tlak na tie ženy na to, aby na tú interrupciu nešli, to znamená, aby sa viacej detí rodilo na Slovensku a aby sa o tom žena nerozhodovala sama a slobodne, akým spôsobom chce naložiť so svojím životom, ale aby mala zvýšený tlak na to, na tú interrupciu neísť.
A ja ti veľmi pekne ďakujem aj za to, čo si tu povedal, že keď sa aj tvária predkladateľky, že oni vlastne len chcú, aby boli ženy informované, že o nič iné tu nejde, že veď je to na nich, len nech sa zvýši informovanosť, no dobre, ale o čom vlastne majú byť informované? O rizikách, ktoré by vôbec nemuseli nastať, keby sa interrupcia vykonávala v ranných štádiách, nie v narkóze, nie krvavo, ale humánnejšie a bezpečnejšie tabletkou? O tomto to celé je? Tak si to priznajme, že je to o tom, že chcete, aby sa na Slovensku rodilo viac detí. Tak to potom takto nazvite.
4. 12. 2019 18:15:31 - 18:16:53 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ja už nebudem opakovať to, čo moji predrečníci povedali, pretože presne v tomto duchu som aj ja chcela celú tú faktickú niesť. Ja len, ja len sa dotknem procedurálne jednej výhrady.
Pani poslankyňa, naozaj, včera sme sa tu, sme si tu vypočuli od vás desaťstranový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ku ktorému sme sa ešte mali šancu nejako vyjadriť, pretože bola aj možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy. Dnes ste to stiahli, prednesiete tu nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale rozprava je uzavretá. Ako pre nás je to už nula, je to pasé. My môžeme akurát vám dať teraz nejakú faktickú poznámku, ale celá tá debata už je spláchnutá. Takto si predstavuje SNS naozaj serióznu diskusiu o hodnotových témach? Toto je podľa vás seriózna odborná alebo aj verejná debata, ktorá môže a má trvať toľko, koľko treba?
Toto je jednoducho diktát strany SNS. Vy sem prídete s nejakým pozmeňujúcim návrhom a verím tomu, že to máte vydiskutované tak, že nech tam napíšete čokoľvek, už je to v podobe, že to jednoducho koalícia podporí. A celá tá debata je tu dnes o čom?
4. 12. 2019 15:51:09 - 16:04:06 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1817 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Vážený pán podpredseda, ja začnem tak priamo, lebo počúvala som vaše vystúpenie aj pri skrátenom legislatívnom, teda návrhu na skrátené legislatívne konanie a tam ste povedali, že veď predsa o čom celom tomto sa máme rozprávať, veď alokácia týchto eurofondov ostáva nezmenená. Odpovedáte áno. No tvrdíte nám, že teda o peniaze určené na výskum a inovácie vedecké pracoviská neprídu, ale tomu ťažko možno uveriť. Týmto tvrdením podľa mňa iba zavádzate a zavádzate zákonodarcov, médiá aj verejnosť.
Pravda je totiž taká, že peniaze určené pôvodne na výskum a inovácie sa zlúčením do operačného programu integrovaná štruktúra (pozn. red.: správne má byť "Integrovaná infraštruktúra") s vysokou pravdepodobnosťou minú nie na vedu, ale na dopravu. Ja nikde nevidím záruky, že by sa potom neskôr v budúcnosti mala platiť z balíka určeného na infraštruktúru veda a výskum. Tam žiadne záruky ja naozaj nevidím. Tento váš prísľub je iba v rovine planých predvolebných sľubov. V tejto chvíli totiž ide o jediné. Peniaze, ktoré nedokáže ministerstvo školstva nasmerovať do zmysluplných projektov, chcete urýchlene naliať tam, kde sa pomerne ľahko minú, a doprava je oblasť, kde sa môžu zazmluvniť a čerpať pomerne rýchlo. Ale veď sám ste nám to takto povedali aj v predchádzajúcej rozprave, keď ste vraveli, že tento operačný program má pomerne jednoduché a rýchle čerpanie, že nám to ukazujú čísla, a preto je dobré to zlúčiť s týmto programom.
Dôležité pre vás totiž je, aby sa peniaze niekam nasmerovali do konca kalendárneho roka 2019. V princípe hocikam, kde s tým nebude problém. Základom je neprísť o 175 mil. eur. To je, samozrejme, len časť z balíka vo výške takmer 433 mil. eur, ktoré hrozí, že stratíme, ak ich Slovensko počas novembra a decembra nenasmeruje do zmysluplných projektov. Avšak suma... (Výkriky v sále. Zaznievanie gongu.)
Ja by som poprosila, áno, pán predsedajúci, keby ste urobili poriadok. Ja už som desaťkrát počula od pána podpredsedu, že klamem.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Takisto chcem poprosiť pána podpredsedu vlády, aby neprerušoval rečníčku, a takisto prosím aj kolegov v sále o pokoj. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.)

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
My musíme totižto tieto peniaze naozaj nasmerovať do zmysluplných projektov ešte počas novembra a decembra tohto roku. Avšak suma, ktorá leží ladom v Operačnom programe Veda a výskum, teda 175 mil. eur, je zo všetkých týchto operačných programov najvyššia, to je pravda, to treba zdôrazniť. A rovnako to bolo aj v minulom roku. Aj minulý rok bola suma, o ktorú hrozilo, že Slovensko príde, najvyššia práve v tomto operačnom programe. No tak urobiť dvakrát tú istú chybu vnímam ako dôkaz totálnej neschopnosti ministerky Lubyovej zo SNS manažovať čerpanie eurofondov. Ale to ste nevedeli už pred rokom, že bude tento problém?
A keďže termín pravidla N+3 nepustí a neschopnosť ministerky Lubyovej sa na manažérsku zodpovednosť za mesiac nijakým zázrakom nepremení, bude zrejme naozaj lepšie, keď peniaze poputujú v tejto chvíli na iný účel.
A v tejto chvíli asi ani nemá veľký zmysel mudrovať o tom, čo potrebuje Slovensko akútnejšie vystužiť finančnou injekciou z eurofondov, či podvyživenú vedu, alebo neexistujúce diaľnice, ktoré ste sľubovali, že budú v roku 2010. Takže nechcem z tohto miesta teraz hromžiť na to, že peniaze určené na vedu sa významne stenčia. Kritizujem najmä to, že vláda nie je schopná ani len minúť peniaze, ktoré ležia na zlatom podnose, a potom od nás chce, aby sme dôsledky tejto neschopnosti zachraňovali.
Finta je v tom, že ak sa zlúčia dva operačné programy do jedného, nebude sa pravidlo N+3 posudzovať pre tieto programy osobitne, ale spoločne. Je tak? (Reakcia ministra.) A keďže v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nie je až taký problém peniaze zazmluvniť a minúť, tak tých 175 mil. bude v suchu. V skutočnosti sa však tieto peniaze naozaj musia zazmluvniť na riešenie kolabujúcej dopravy a nie na vedecké projekty. Lebo ak by ste ich vedeli zazmluvniť na vedecké projekty, nie je dôvod na to, aby sa tie programy zlučovali.
Navrhujem teda povedať to takto priamo aj ľuďom a priznať si farbu a povedať pravdu aj v otázke, či sa peniaze pôvodne určené na výskum a inovácie nalejú do dopravy len dočasne ako taká neformálna pôžička a aké sú reálne záruky na to, že sa v budúcnosti tie peniaze na vedu v tom napuchnutom operačnom programe určenom na infraštruktúru naozaj nájdu. Alebo ste si povedali, že to je jedno, hlavne nech sa peniaze minú zmysluplne a keď sa celé minú na dopravu, nikomu to vadiť nebude?
Veď nemusíte zahmlievať, obe sféry sú podfinancované, obe potrebujú zdroje, len vravte pravdu! Čo mňa osobne najviac hnevá, je okrem neschopnosti ministerstva školstva práve toto zahmlievanie. Ako keby sme boli všetci teľce, tak nás kŕmite báchorkami, že vždy bude len lepšie a že nikto nikdy o nič nepríde.
Lenže realita je úplne iná. Väčšina z nás rozumie písanému textu a vie aj počítať. A mnohí z nás máme aj osobné skúsenosti, ktoré nás utvrdzujú v tom, že keď hocktorá z Ficových vlád niečo zahmlieva, tak to smrdí ale obrovským problémom. A to platí aj o tejto aktuálnej vláde, ktorú de facto stále vedie Robert Fico, nám to tu predvádza v tom parlamente každý deň.
Keď vravím o zahmlievaní, nemám na mysli len dôvodovú správu k skrátenému legislatívnemu konaniu a k samotnému návrhu zákona. Zahmlievané sú totižto aj iné informácie, napríklad o riadnom čerpaní eurofondov za viaceré obdobia. Pri študovaní tejto problematiky som totiž zistila, že úrad, váš úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako centrálny koordinačný orgán pre eurofondy nevedie riadne informácie o tom, koľko zdrojov podľa pravidla N+3 už Slovensko reálne stratilo. Informácie o dekomitmente sa v dostupných dátach neuvádzajú korektne. Uvádza sa len informácia, koľko zdrojov podľa pravidla N+3 treba do konca príslušného roka deklarovať komisii, ale ako to potom dopadlo, to sa už nikde nedočítame. Ak nie je postup vlády v čerpaní eurofondov transparentný v tejto veci, je jasné, že len ťažko môžeme dôverovať vašim sľubom pri zlúčení dvoch operačných programov, čo je, mimochodom, proces, s ktorým na Slovensku ešte nemáme skúsenosti. Môžete nám teraz sľúbiť hocičo a nikto nevie, ako to celé bude prebiehať.
Na záver si dovolím položiť ešte jednu otázku, ktorá mi napadla pri porovnávaní úspešnosti kontrahovania a čerpania eurofondov v jednotlivých operačných programoch. Keď sa pozerám na úspešné kontrahovanie a čerpanie v Operačnom programe Ľudské zdroje pod gesciou ministerstva práce a sociálnych vecí, prečo ste ten zaostávajúci Operačný program Výskum a inovácie nešupli radšej pod ľudské zdroje? Vy ste sám – a zopakujem to – hovorili dnes dopoludnia o tom, že musíte tieto programy zlúčiť preto, aby sa to čerpanie naštartovalo, pretože viete, že v operačnom programe infraštruktúra je to čerpanie dobré, no ale tuná je v tej tabuľke pri Operačnom programe Ľudské zdroje nula nevyčerpaných a nenakontrahovaných projektov. To je úplne najlepšie. Časť peňazí z Operačného programu Ľudské zdroje čerpá aj ministerstvo školstva. A navyše ministerstvo školstva je jedným zo sprostredkovateľských orgánov pod ministerstvom práce ako riadiacim orgánom Operačný program Ľudské zdroje. Takže zdroje pôvodne určené na vedu a inovácie by v takomto prípade mohli naďalej ostať v gescii rezortu školstva, len by sa míňali na iný účel.
Aby bolo jasné, ja si stále myslím, že ministerka Lubyová manažérsky zlyhala a že nie je prezieravé ponechať jej v rukách príliš veľkú zodpovednosť za eurofondy, ktoré nedokázala doteraz nikam nasmerovať. Ale zas na druhej strane, veď táto vaša vláda už, chvalabohu, končí a realizácia čerpania bude, dúfam, v iných rukách. Aj v tejto chvíli ide len o to, kam to nasmerovať, aby nám to neprepadlo.
A práve v rezorte školstva je dosť oblastí, ktoré by takúto finančnú injekciu bez problémov absorbovali podobne ako doprava. Takou oblasťou je napríklad akútny nedostatok asistentov učiteľa v školách, z ktorých časť sa dnes hradí práve cez eurofondy. A hoci som stále presvedčená, že financovanie asistentov učiteľa z eurofondov nie je dobrý krok, lebo ich treba začať platiť systematicky a nárokovateľne zo štátneho rozpočtu, domnievam sa, že v tejto chvíli, keď už hrozí, že o neminuté peniaze prídeme, bolo by múdre naliať ich v školstve tam, kde dnes zúfalo chýbajú. Netreba ich presúvať nasilu akurát do dopravy.
Okrem chýbajúcich asistentov učiteľa máme v školstve aj ďalšie resty, ktoré by možno pomohli vykryť eurofondy. Práve sa končí eurofondový projekt Škola otvorená všetkým na podporu inkluzívneho vzdelávania. Školy tak prídu, keďže tento projekt skončí, o 422 pedagogických asistentov a o 234 odborných zamestnancov. Tak prečo ministerka Lubyová nežiada smerovať tieto voľné peniaze do odbornej podpory pre žiakov so zdravotným znevýhodnením? Ale aj pre žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia by sa to... (reakcia ministra), by sa to mohlo; pán podpredseda, ja mám svojich 20 minút a ja mám svoje právo zákonodarcu a poslanca a ja si môžem vo svojich 20 minútach hovoriť k veci, čo potrebujem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
K veci áno.

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Prečo ste nenasmerovali tieto peniaze radšej tam, napríklad do podpory žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Veď Európska komisia začala voči Slovensku konanie za pretrvávajúcu diskrimináciu detí žijúcich v extrémnej chudobe z marginalizovaných rómskych osád. Práve preto, lebo Slovensko neponúka dostatok opatrení v tejto oblasti.
V školách nám chýba aj ďalší odborný personál, nielen asistenti učiteľa. Učiteľom chýbajú vzdelávacie programy, ktoré by ich vyškolili na prácu s týmito deťmi s rôznym znevýhodnením. Deti z marginalizovaných rómskych komunít potrebujú lepšie materiálne zabezpečenie v školách, napríklad v podobe poskytnutia zadarmo učebných pomôcok, ale počas celého toho chodenia do školy, nie iba v prvej triede. Treba podporiť prácu ľudí v komunitných centrách, treba zabezpečiť realizáciu celodenného vzdelávania aj v popoludňajšom čase, na to všetko chýbajú ľudia. Prečo ste to nezhrnuli do Operačného programu Ľudské zdroje?
Veľa vecí v školstve chýba. Zodpovedná ministerka školstva by mala hľadať zdroje na naplnenie týchto a ďalších proinkluzívnych opatrení a ak sa niekde v rezorte nájdu nevyužité zdroje, mala by ich naliať do podpory inklúzie, ktorú počas svojho pôsobenia vo funkcii podporovala len slovne. No lenže to by tam nesmela sedieť ministerka Lubyová. Takže dobre.
Na záver len toľko, ak chcete, aby sa peniaze presunuli na infraštruktúru, tak povedzte nám konečne pravdu, čo sa s tými peniazmi naozaj stane a čo sa z nich má vlastne zaplatiť.
Ďakujem za pozornosť.
3. 12. 2019 18:52:13 - 18:54:09 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem ti za, za tvoj príspevok, pán poslanec Heger, ja sa pridám k svojim predrečníčkam, že naozaj veľmi rada ťa počúvam a veľmi rada s tebou diskutujem, a dotknem sa len jednej veci.
Ty si tu spomínal aj váš návrh, ktorý bol k tejto téme predložený počas tohto volebného obdobia a týkal sa aj utajených pôrodov, a ja som podporila tento návrh vtedy, a práve preto, že sa týkal napríklad aj adopcií a týkal sa napríklad aj toho, čo dnes nie je úplne bežné v pôrodniciach, a to je priloženie dieťatka hneď po narodení, umožnenie kontaktu s budúcimi rodičmi. Aj v prípade adoptovaných detí ste sa o toto usilovali a to som považovala za veľmi dobrý nápad.
No ale ak, ak teraz hovoríte o tom, že sa tešíte, že v pozmeňujúcom návrhu sa riešia napríklad utajené pôrody, lebo teda tá žena potrebuje mať pocit istoty a bezpečia, a keď sa rozhodne to utajiť, tak to otočme trochu. Čo to hovorí o našom Slovensku, čo to hovorí o našej krajine, že potrebujeme sem predkladať také návrhy, ktoré, ktoré pomáhajú ženám alebo pomôžu ženám utajiť, čo vlastne, ešte stále hanbu? V tomto storočí ešte stále hanbu? A takýmito návrhmi, ktoré predkladá SNS, ktorý predkladajú kotlebovci, tak takými návrhmi my v podstate meníme charakter Slovenska a hovoríme, že áno, je to hanba, lebo potrebujeme mať manželské zväzky, lebo potrebujeme, aby rodina a matka strážila rodinný krb. Áno, potrebujeme, aby sa čo najviac detí rodilo, ale v manželstve, a nie inak, lebo inak je to hanba.
No to kde sme, prosím vás pekne? To naozaj chcem ten charakter Slovenska takto pokriviť?
3. 12. 2019 18:36:37 - 18:38:23 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem za reakcie. Dovolím si reagovať na tri faktické poznámky.
Na poznámku pani poslankyne Gaborčákovej a pána Hegera. Ja som spomínala pána farára Kuffu v úplne inej súvislosti, ako ho spomenul pán poslanec Heger alebo ako sa ohradila pani poslankyňa Gaborčáková. Ja som povedala, že na základe jeho požiadavky bol predložený tento návrh zákona, podobne ako aj návrh na uznesenie o odmietnutí Istanbulu. A nehovorím do vetra, nehovorím len tak ani nechcem nikoho osočovať, pán farár Kuffa to sám takýmto spôsobom nás o tom informoval vo svojej kázni zo dňa 16. novembra v Trnave, kde sa týmto pochválil. To znamená, že ak citujem farára Kuffu, tak ho nijakým spôsobom neurážam. Jednoducho prišiel za Andrejom Dankom alebo Andrej Danko za ním, ako sa chválil, a požiadal ho, aby ešte takéto dva návrhy SNS predložila, a dokonca vraj sa pán predseda Danko tomu bránil, pretože hovoril, že už je tesne pred voľbami a že už sa to neoplatí, ale napriek tomu teda prisľúbil. Takže na tento podnet sa to celé udialo.
A, pán poslanec Zelník, ak ma vy teraz ako upozorňujete, že nemám vlastne v druhom čítaní rozprávať o návrhu zákona a o ustanoveniach, ktoré boli predložené do parlamentu, lebo už odznel nejaký pozmeňujúci návrh, no to snáď nemyslíte vážne? Veď ešte nebolo hlasované o ničom. Ak neprejde tento pozmeňovák, tak hrozí, že prejde ten návrh v pôvodnom znení.
Veď my tu máme na stole všetky možnosti a je mojou povinnosťou vyjadriť sa ku všetkým možnostiam.
3. 12. 2019 16:48:12 - 16:57:35 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa zo Slovenskej národnej strany Eva Antošová sa na septembrovej schôdzi parlamentu pohoršovala nad tým, ako kotlebovci zneužívajú interrupcie na vytĺkanie politického kapitálu. Neuplynuli ani dva dni, a tá istá poslankyňa Eva Antošová predložila spolu s ďalšími dvoma kolegyňami zo SNS do parlamentu vlastný návrh týkajúci sa interrupcií. Ide pritom o rovnako nechutný predvolebný marketing, ktorý sama v septembri kritizovala. A prečo tak vlastne poslankyne zo SNS spravili? Prečo predložili tento návrh zákona do parlamentu napriek tomu, že ide o čistý marketing s jasným zámerom podkúriť do ďalšej kultúrnej vojny?
Ako som už spomenula na tejto schôdzi v rozprave k uzneseniu národniarov, ktorým bojovali proti Istanbulskému dohovoru a ktoré patrilo do rovnakej kategórie výbušných návrhov so silným potenciálom kresliť deliacu čiaru naprieč spoločnosťou, urobili tak len preto, že ich o to požiadal farár Kuffa. A pred voľbami sa im zdalo výhodné urobiť tak, ako farár Kuffa odporúča. Aj pri tomto návrhu zákona teda platí to, čo som povedala v rozprave o uznesení, ktorým poslanci zo SNS zastavili pristúpenie Slovenska k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Kuffa zaťahal za nitky a v SNS sa roztancovali tak, ako pískol farár, ktorý prišiel nedávno do parlamentu v rovnakej veci osobne podporiť kotlebovcov. Farár, ktorý vykrikuje z kazateľnice hoaxy a na ľudí šteká zákazy, koho nesmú voliť. Farár, ktorý sa iba tvári, že jeho prostoduchosť je odrazom čírej viery, no pritom triafa jedovaté slová presne, s chladnou vypočítavosťou priamo do srdca liberálnej demokracie, vďaka ktorej dnes všetci požívame ochranu základných ľudských práv a slobôd.
Ak by bol tento návrh poslankýň zo SNS iba predvolebnou propagandou, mohla by som v tomto bode svoje vystúpenie skončiť. Tento návrh zákona je však nebezpečný aj po odbornej stránke. Nebezpečný je najmä tým, že v znení, v akom bol predložený do parlamentu, ohrozuje zdravie ešte nenarodeného dieťaťa. A v prípade nezamýšľaných negatívnych dôsledkov úkonov, ktoré predpisuje, aj psychické zdravie budúcej matky. To je vážny problém, ktorý presahuje rámec kultúrnej vojny a pre ktorý odborníci žiadajú zmiesť tento návrh zo stola. A súhlasím s nimi. Navrhujem, aby sa v rokovaní o tomto návrhu ďalej vôbec nepokračovalo.
Predkladateľky návrhu nám síce pred chvíľou v rozprave prečítali desaťstranový pozmeňujúci návrh, ktorým to najnebezpečnejšie ustanovenie navrhujú vypustiť, no zároveň vložili doň zase ďalšie nezmysly, ktoré si ani nestihneme pred hlasovaním poriadne preštudovať. Preto by bolo lepšie, keby bol návrh z rokovania parlamentu stiahnutý.
Dovolím si pripomenúť, že v pôvodnom návrhu zákona, ktorý bol do parlamentu predložený, stále svieti požiadavka, aby, ak je to technicky možné, lekár tehotnej žene sprístupnil aj zvuk tlkotu srdca embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený. Voči tomu namietali odborníci faktami, ktoré sa patrí na tejto pôde vymenovať napriek tomu, že sa predkladateľky na poslednú chvíľu rozhodli, že túto nezmyselnú požiadavku zo svojho návrhu zákona vyhodia, lebo celé mesiace na tejto hlúposti tvrdohlavo trvali. Odborníci upozornili napr. na to, že dieťa, resp. zárodok sa vyvíja na začiatku tehotnosti do 11. týždňa izolovane. Komunikuje síce s materským krvným obehom, ale ešte nie je naň riadne napojený a v zásade je jednotkou samou o sebe. Ultrazvukový prístroj zachytávajúci obraz zárodku je založený na tom, že do tkaniva vysiela vlny, ktoré sa od zárodočných tkanív odrážajú a následne zachytávajú v podobe obrazu. Zobrazenie zárodku na obrazovku je bezpečné.
Problémom je však púšťanie zvuku srdečnej činnosti zárodku. Aby sme počuli zvuk srdca, museli by sa do tkaniva zárodku pustiť oveľa silnejšie vlny, ktoré sa od neho odrážajú v podobe zvuku. Problém je, že časť tých vĺn sa v tkanivách zárodku absorbuje a mení na teplo, ktoré zárodku škodí. Zárodok, ktorý ešte nie je napojený na krvný obeh matky, sa totiž veľmi rýchlo prehreje. Bez problémov toleruje zvýšenie teploty v tkanivách približne o jeden stupeň. Vyššia teplota však už preň predstavuje riziko. Vyšetrenie, pri ktorom by sa tehotnej žene púšťal zvuk srdca zárodku, by znamenalo prehriate až o šesť stupňov. To je už pre zárodok nebezpečné. Je dokázané, že v jeho tele sa môže takýmto spôsobom zmeniť štruktúra bielkovín, čo môže viesť k vrodeným vývojovým chybám. Nie sú jednoznačné dôkazy, čo konkrétne sa môže stať, pretože výskum na živých 11-12-týždňových embryách sa jednoducho nerobí. Prebehol však výskum na animálnych a fetálnych tkanivách, ktorý dokazuje, že najohrozenejšie môže byť oko, srdce a mozog zárodku. Inými slovami, lekár, ktorý by na zárodku hľadal srdiečko a pustil by doň vlnu za účelom zachytenia zvuku, mohol by vážne poškodiť jeho okolité tkanivá.
Pre toto všetko ste mali, pani poslankyne, konzultovať návrh s odborníkmi ešte pred jeho podaním. Nestalo sa tak a kvôli vašej arogancii tam tento nezmysel stále svieti, hoci by ste ho teraz najradšej vygumovali. To je ale pre návrhy SNS typické - ignorovať odborné argumenty a nechať sa unášať výhradne ideológiou a emóciami. V tomto prípade je však tento váš diletantizmus obzvlášť nebezpečný, pretože môže ohroziť zdravie ľudí. A je úplne jedno, že to teraz chcete rýchlo zachrániť nejakým pozmeňovákom, ktorý sme si ani nestihli celý prečítať.
Predstavme si na chvíľu, že by bol zákon schválený tak, ako ste ho predložili, a že tlkot srdca zárodku by niektorú z tehotných žien presvedčil, aby si dieťa nechala a nešla na interrupciu. Čo by robila o mesiac, o dva, o tri, keď by sa pri vyšetrení zistilo, že plod je vážne poškodený? Ako mala podľa vás, panie predkladateľky, po druhý raz zvládnuť dilemu, či si dieťa nechať alebo či predsa len neísť na interrupciu zo zdravotných dôvodov? Vám sa to zdalo v poriadku, keď ste tento návrh predkladali do parlamentu? Vám sa to nezdalo voči tomu nenarodenému dieťaťu a voči budúcej matke neľudské? Nezdalo sa vám, že by šlo o úplne zbytočné násobenie utrpenia? A v mene čoho? V mene zastavenia tzv. kultúry smrti? Týmto pojmom sa často oháňate nielen vy, ale aj ďalší predstavitelia viacerých politických strán. A hoci predkladáte a podporujete protipotratové návrhy, dovolím si vás upozorniť, že v skutočnosti nekonáte v súlade so slovami pápeža Jána Pavla II., ktorý je autorom tohto pojmu.
Pápež Ján Pavol II. pod kultúrou smrti totiž obrazne zahrnul aj vaše každodenné správanie sa v tomto parlamente. Zakaždým, keď ste ako koaličná strana spolu s ďalšími koaličnými partnermi hodili do koša opozičný návrh zákona, ktorý mohol pomôcť deťom s rôznym znevýhodnením, ľuďom so zdravotným postihnutím, rodinám žijúcim v extrémnej chudobe, zakaždým, keď ste nás s našimi návrhmi na potrebné zmeny v oblasti sociálnej, v oblasti zdravia či vzdelávania v prospech zraniteľným skupín vysmiali, podporili ste podľa neho kultúrnu smrti.
Vždy, keď ste utopili opozičný návrh, ktorý by mohol podčiar..., podporiť inklúziu znevýhodnených, slabých a diskriminovaných, podporili ste kultúru smrti, lebo pápež Ján Pavol II. okrem iného povedal aj tieto slová: „Stojíme pred oveľa širšou skutočnosťou, ktorú možno považovať za pravú štruktúru hriechu, jej charakteristickou črtou je expanzia antisolidárnej kultúry a tá je sprisahaním proti životu.“ (Ruch v sále.)
Ak posúdime váš návrh zákona v zmysle týchto jeho slov a spomenieme si pritom na niektoré opozičné návrhy, ktoré ste z tejto schôdze vyradili, myslím, že sa môžete iba hanbiť. Lebo to, ako teraz dojemne bránite život pred narodením, v porovnaní s tým, ako hanebne ignorujete naplnenie potrieb detí s rôznym znevýhodnením po narodení, je podľa mňa čisté pokrytectvo. (Ruch v sále.)
28. 11. 2019 9:57:37 - 9:59:16 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem, pán poslanec Dostál, že si vysvetlil, pokúsil si sa vysvetliť, o čo v Istanbulskom dohovore ide a o čo v ňom ale celkom isto nejde. Pokúsil si sa vysvetliť predkladateľom, čo je rod, čo to vlastne znamená, tento pojem rod, že teda predpokladal si, že ide len o nepochopenie tohoto celého, čo teraz pán Zelník vlastne potvrdil, že naozaj je to nepochopenie, že nerozumejú tomu, že rod je spoločenské očakávanie od ľudí vo vzťahu k tomuto biologickému pohlaviu.
Prepáčte, pán Hrnko, chcela by som dopovedať.
A niektoré tieto očakávania spoločnosti, ako sa má správať muž a ako sa má správať žena, niekedy naozaj uľahčujú mužom násilné správanie. To je fakt, to nehovorím ja, to hovoria naše štatistiky. Pretože štatistiky hovoria, že najčastejšie páchané násilné činy, najčastejšie ich páchajú muži, ktorí sú blízki tým ženám, ktoré stlčú alebo im ublížia ešte viac. Máme tu aj vraždy. A títo muži sú buď ich manželia, partneri, otcovia niekedy synovia. Ja nehovorím, že len takto sa to deje, ale tie štatistiky hovoria, že sa vychádza práve z toho obrazu, ako má fungovať tradičná rodina a tento obraz tradičnej rodiny takéto správanie, násilné správanie mužov uľahčuje, ja nehovorím, že priamo podporuje, ale uľahčuje a rozhodne nerieši.
28. 11. 2019 9:30:32 - 9:31:55 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Reakcia bude krátka, lebo vo svojej podstate všetci, ktorí sa prihlásili s faktickými poznámkami, len potvrdili to, čo som povedala v rôznych variáciách. Áno, za Slovenského štátu bolo lepšie. Áno, teda ten, tá prvá českosl... (Reakcia z pléna.) Bolo, povedala to pani poslankyňa Grausová. A povedali tak isto, že neoliberalizmus je to zlo. Teraz ma dokonca označili za neoliberálneho človeka. Ja by som len chcela povedať dve veci.
Pani poslankyňa Grausová, ja som si dala veľký pozor, aby som vládu prvého Slovenského štátu nenazvala fašistickou, ale nazvala som ju vládou kolaborujúcou s fašistami, čo je pravda. A váš spomínaný pán Drábik zároveň povedal, že vaša strana, Mariána Kotlebu, je fašistická. Takže to len na, chcem uviesť na prvú mieru.
Pán poslanec Soboňa, k vám mám len tiež jednu poznámku. Viete, no teraz ste sa predviedli, aj ten svoj prístup k ženám, aký máte. No tak prvá vaša otázka bola, že kto vám to napísal. No ja som si to napísala, pán poslanec. Predstavte si, že sama som si to napísala a sama som si našla aj tieto historické súvislosti, pretože ja vždy posudzujem veci v širšom kontexte. A mali by ste to aj vy. Ja na to tú mentálnu výbavu mám.
28. 11. 2019 9:03:09 - 9:20:34 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v marci tohto roka sme po prvýkrát riešili uznesenie z dielne SNS, ktoré sa nieslo nie v duchu hesla stop násiliu na ženách, ale v duchu hesla stop Istanbulu, stop genderu. Dnes máme takého uznesenie opäť na stole. Už v marci som v rozprave upozornila na to, že zo strany SNS ide o rýdzi populizmus a politický primitivizmus. Pretože hodiť tento výbušný granát do parlamentu a rozdúchať ním ďalšiu kultúrnu vojnu v čase, keď je spoločnosť aj bez toho hlboko polarizovaná, je prejavom neotesaného a nebezpečného zneužitia výbušnej témy na presadenie úzkych straníckych záujmov.
Po polroku SNS otvára tému Istanbulského dohovoru znova a opäť necitlivo, neotesaným spôsobom, o ktorom platí to isté, čo som už raz v tomto pléne povedala. V marci som sa zároveň na ľudskoprávnom výbore pýtala predkladateľov, prečo vlastne predkladajú do parlamentu takéto uznesenie, keď predsa existuje prísľub vlády, že tému Istanbulského dohovoru nebude otvárať. Odpoveď som dostala takú typicky národniarsku v duchu Orwellovho hesla "vojna je mier". Predkladatelia mi odpovedali, že tému, ktorá je na vláde uzatvorená, otvárajú preto, aby ju uzatvorili. Bolo by to možno aj vtipné, keby Slovenská národná strana nemala okrem takzvaného zastavenie zla z Istanbulu žiadnu ďalšiu motiváciu. Lenže ona ďalšie motivácie má a nie hocijaké. Sú natoľko znepokojujúce, že ich musím v rozprave otvorene pomenovať. Teraz v predvolebnom čase to považujem za obzvlášť dôležité. Poviem to rovno.
Slovenská národná strana v skutočnosti oprašuje spoločenské ideály obdobia vojnového Slovenského štátu a to najmä v ženských témach, ale nielen v nich. Mentálne nastavenie strany SNS je vyladené na časy, kedy platilo, že k ideálnym vlastnostiam ženy platila skromnosť, obetavosť a láska. Kedy platilo, že miesto ženy je doma pri rodinnom krbe a že jej úloha je pokorne, bohabojne a poslušne nasledovať svojho muža. Kedy platilo, že žena má v prvom rade rodiť deti a nemá vystrkovať rožky. A keď sa predsa len odváži mať iný názor, je v moci jej muža umravniť ju, či už slovne alebo stručne ručne.
Na ilustráciu spomeniem jeden citát z dobových novín, z vtedajšej tlače. Citujem: "Naše rodiny budú vtedy šťastné, keď ženy budú skromné, keď žena bude vedieť s radosťou sa zrieknuť svojho pohodlia a rozličných potrieb pre svoju osobu z lásky k mužovi a nadovšetko z lásky k deťom. Pre ženu je najdôležitejšia práca za národ v kruhu vlastnej rodiny." Koniec citátu.
Už dlhšiu dobu sledujem, ako je strana SNS nielen v téme rodovo podmieneného násilia na ženách a v téme interrupcií, ale aj v ďalších témach. Vo vleku akejsi nostalgie za týmito starými zlatými časmi národnej hrdosti a kresťanskej zbožnosti, ktoré boli také typické pre obdobie prvého samostatného Slovenského štátu. A hoci sa súčasní národniari snažia z tohto idealizovaného obrazu vytesniť skutočnosť, že išlo o štát, v ktorom kolaborovala vláda s fašistami a obrátila sa proti vlastnému obyvateľstvu, toto ich lipnutie na predobraze národného ideálu z vojnových čias bude fašizmom vždy zapáchať.
Skôr než sa niekto pohorší, začnem rozpletať otázkou, začnem ponúkať na vysvetlenie argumenty, ktoré moje obavy z klerikálno-nacionalistického prepletenca v hlavách súčasných národniarov v SNS potvrdzujú. Tento totalitný prepletenec začnem rozpletať otázkou, prečo vlastne poslanci SNS predložili na poslednú schôdzu pred voľbami toto uznesenie spolu s ďalších návrhom týkajúcim sa interrupcií.
Farár Kuffa vo svojej kázni 16. novembra v Trnave prezradil, ako sa stalo, že SNS na túto schôdzu opätovne predložila uznesenie o Istanbulskom dohovore a ďalší zákon o interrupciách. Kuffa sa vraj stretol s Andrejom Dankom a Dankovi povedal, dajte do parlamentu ešte dačo proti potratom a dačo proti Istanbulu. Danko sa vraj chvíľu okúňal, že už to nemá význam, že je koniec volebného obdobia, že sa to nestihne. Ale potom Kuffovi prisľúbil, že to urobí. A zrobil tak, že si vraj zavolal poslankyňu Evu Smolíkovú a dal jej to za úlohu. A ona túto úlohu poslušne splnila. Na Kuffov podnet, na Kuffovu žiadosť, tak pán farár povedal. Kuffa zatiahol za nitky a v SNS sa roztancovali, tak ako pískol farár, ktorý prišiel nedávno do parlamentu v rovnakej veci osobne podporiť Kotlebovcov. Farár, ktorý vykrikuje z kazateľnice hoaxy a na ľudí šteká zákazy, koho nesmú voliť. Farár, ktorý sa len tvári, že jeho prostoduchosť je odrazom čírej viery, no pritom triafa jedovaté slová presne, s chladnou vypočítavosťou priamo do srdca liberálnej demokracie. I povedal pán farár Kuffa v tejto kázni takýto blud, citujem: "Fašizmus a komunizmus vznikol z liberalizmu. " Koniec citátu. Na prvý pohľad jasná hlúposť. No len na prvý pohľad. Na druhý pohľad ide o dobre premyslený a veľmi presný odkaz pre tých, ktorý vzhliadajú k obdobiu vojnového Slovenského štátu ako k obdobiu hrdého národného boja s úpadkom mravnosti započatým za prvej Československej republiky. Na tieto odkazy počúvajú nielen kotlebovci, ale aj národniari z SNS. A kvôli tomu by sme mali návrhy, ktorými SNS opäť rozpútava v spoločnosti kultúrnu vojnu, v parlamente odmietnuť. A mali by sme tak urobiť všetci, ktorí si hovoríme, že sme demokratická opozícia. Lebo tieto návrhy nie sú reakciou na reálny spoločenský kontext, ale len fantazmagóriou národniarov o tom, aké by Slovensko mohlo a malo byť, keby oni uchopili moc, keby sa im zo žien podarilo opäť urobiť služobníčky domácich krbov podľa ideálu vtedajších čias a keby nadobro porazili toho Kuffovho trojmetrového živého hada zla –liberalizmus, resp. liberálnu demokraciu.
Keď tvrdím, že návrhy SNS nielen v téme rodovo podmieneného násilia, ale aj v ďalších témach až neuveriteľne presne kopírujú vládnu politiku obdobia Slovenského štátu, nehovorím to len tak. Ja obvykle z tohto miesta nehovorím len tak. Nech sa páči, tu sú ďalšie príklady, posúďte sami.
Bežnou súčasťou života obyvateľstva sa v rokoch 1939 až ´44 stali rodinné rekreácie s príspevkami odborových organizácií. Režimistické odbory alebo zamestnávatelia poskytovali zamestnancom finančné prostriedky na krytie časti nákladov spojených s rodinnou rekreáciou. Natíska sa otázka, či nápad na rekreačné poukazy naozaj vymyslel Andrej Danko sám, alebo či nie je náhodou aj toto plagiát. Rekreácie boli za Slovenského štátu často sprevádzané propagandistickými kampaňami pod ľúbivými názvami, ako napríklad Usmievavé Slovensko alebo Radosť z práce.
V tejto súvislosti mi nedá nepripomenúť tzv. letné hliadky SNS, ktoré strana od roku 2015 vysiela vždy v lete po Slovensku, najmä na kúpaliská, aby tam ľuďom rozdávali darčeky so straníckym logom. Náhoda? Tiež asi skôr inšpirácia. Medzi ďalšie systémové opatrenia vtedajšieho režimu možno zaradiť aj čiastočné predĺženie platených dovoleniek na oddych zamestnancov. Počet dní platenej dovolenky za Slovenského štátu totiž rástol a v závislosti od profesijného postavenia a odpracovaných rokov mal pomerne veľké rozpätie. Napríklad úradníci mohli čerpať od 10 až do 42 dní dovolenky ročne. Dovolím si pripomenúť návrhy SNS v tejto oblasti. Najskôr chceli národniari presadiť päťtýždňovú dovolenku pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek a bez prihliadnutia na starostlivosť o dieťa. Neskôr návrh upravili tak, aby viac dní dovolenky priklepli aspoň rodičom maloletých detí. Za vojnového Slovenského štátu uhradila vláda rekreácie niekoľkým desiatkam detí zo sociálne najslabších rodín. SNS nedávno žiadala rozšíriť použiteľnosť dovolenkových preukazov aj na rodinných príslušníkov zamestnancov, najmä rodičom na dôchodku, ktorí si na dovolenku nedokážu našetriť.
Zaujímavé sú aj ďalšie paralely. Za vojnového Slovenského štátu sa začal realizovať projekt finančnej podpory výstavby rodinných domov pre robotníkov. A, čuduj sa svete, v októbri tohto roku informuje Andrej Danko o ďalšom opatrení pre ľudí. Zamestnávatelia budú môcť stavať nájomné byty. Ide o novinku, ktorá by mala podnikateľov motivovať dobudovať dostupné bývanie pre svojich zamestnancov. Jediné, čo v SNS v tomto volebnom období už zrejme nestihnú, je rozdať po vzore fašistického štátu 5-tisíc dojčenských výbavičiek robotníckym rodinám.
Ale rozpletajme klerikálno-nacionalistický totalitný prepletenec ďalej a pozrime sa na širší kontext. V rokoch 1939 až 1944 vychádzalo v Slovenskom štáte 8 denníkov a 39 týždenníkov, medzi nimi aj katolícky týždenník s názvom Nová žena. V Novej žene bol napríklad v rámci osláv Dňa matiek v máji 1939 publikovaný prejav ministra školstva Jozefa Siváka, v ktorom zdôraznil okrem iného nasledovné, citujem: "Rodina je základom štátu. Slovenský štát chce sa starať o povznesenie rodiny, chce sa líšiť od republiky" (rozumej prvej Československej republiky) ",ktorá podceňovala význam matky a rozkladom rodiny chystala i zánik slovenského národa." Minister školstva Jozef Sivák často upozorňoval na rozklad slovenskej rodiny v období prvej Československej republiky, ktorej režim sa podľa neho, citujem, "prehrešil proti Bohu, národu a rodine".
Rovnaké kultúrne spory, resp. hodnotové, aké rozdúchavali za Slovenského štátu ľudáci, rozdeľujú náš parlament aj dnes. A deliacu čiaru naprieč parlamentom dnes kreslia nielen Kotlebovi fašisti, ale aj národniari z SNS a populisti zo SMER-u - SD a kreslia ju spoločne. Viditeľná je nielen v ženských témach, kam patrí aj rodovo podmienené násilie páchané na ženách, ale prakticky vždy, keď je reč o demokratických hodnotách, slobodách a ľudských právach. Zreteľná bola napríklad aj pri príležitosti 100. a 101. výročia prvej Československej republiky, kedy sa kotlebovci, národniari zo SNS a niektorí smeráci svorne nechali na parlamentnej pôde počuť, že Slovákom, veru, tá demokracia pred 100 rokmi veľa dobrého nepriniesla.
A tak ako dnes ukazujú naši národniari, fašisti a smeráci prstom na zástancov liberálnej demokracie ako najväčšie zlo, rovnako tak ukazovali ľudáci za Slovenského štátu prstom na liberalizmus, ktorý bol podľa nich pôvodcom rozkladu rodiny a všetkého zla v spoločnosti. Toto je ten skutočný prameň, z ktorého dnes čerpá silu Kuffa, Kotleba, Danko aj Fico v boji s liberalizmom. Toto sú tie skutočné základy usporiadania novej spoločnosti, o ktorej blúznia, keď bojujú proti liberálnej demokracii, ktorá dnes, chvalabohu, určuje základný rámec nášho právneho štátu, keď sa snažia potlačiť ľudské práva a slobody, ktoré sú dnes, chvalabohu, všeobecne platné a vymáhateľné, a keď sa usilujú zmeniť toto všetko za obnovu klerikálneho režimu, ktorý už na Slovensku raz bol v období fašizmu.
Podobne ako minister školstva Sivák, ktorý sedel vo vláde za Slovenského štátu, aj oni vidia hlavné príčiny morálneho rozkladu spoločnosti v uvoľnení manželského zväzku, v bezdetnosti, v emancipácii žien a v úpadku nábožnosti, ktorý Sivák nazýval aj, citujem, "liberalistickým hazardovaním so svätosťou". Koniec citátu.
A ešte jednu paralelu odkryjem. Už by som možno nemusela, lebo sa netýka priamo SNS, ale týka sa Istanbulského dohovoru, preto je to dôležitá poznámka. Duchovný správca redakcie katolíckeho ženského časopisu Nová žena z obdobia Slovenského štátu Eugen Filkorn okrem velebenia už spomínaných spoločenských ideálov nazval zodpovedné rodičovstvo, konkrétne rozhodnutie niektorých rodín v období prvej Československej republiky mať len jedno dieťa, nanajvýš dve, citujem, "cestou k národnej smrti". Koniec citátu. Podobnosť s rétorikou našich súčasných mravokárcov v SNS nie je náhodná. Príliš to pripomína ich reči o tzv. kultúre smrti, ktorými dnes spoľahlivo zabijú každú nádej na logickú a odbornú debatu v témach týkajúcich sa žien.
Nevyťahujem to samoúčelne. V tejto súvislosti chcem totiž upriamiť vašu pozornosť na ďalšiu podobnosť, ktorú možno len ťažko považovať za náhodu, a tým aj ukončím rozpletanie spomínaného klerikálneho nacionalistického prepletenca. Presne pred tromi rokmi v novembri 2016 predstavil Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku noviny s rovnakým názvom Nová žena, ktoré vznikli na podporu pro-life hnutia. Tieto dnešné katolícke noviny v mnohom kopírujú témy fašistickej Novej ženy. Isteže články sú v nich písané moderným jazykom, no téma je tá istá. Obrana pro-life rodinnej politike, podpora viacdetných rodín, adorácia matky ako strážkyne rodinného krbu. Zhrnuté a podčiarknuté, stop gender ideológii.
Nová žena bola v roku 2016 distribuovaná priamo do domácností v 13-tich okresoch s najvyšším počtom interrupcií. Je názov Nová žena použitý v katolíckom prostredí v roku 2016 zámernou pripomienkou podobného časopisu z obdobia Slovenského štátu alebo je to čistá náhoda? Neviem na to odpovedať. A priznám sa, že na to si odpovedať radšej ani nechcem.
Čo však chcem povedať na záver je toto: Rodovo podmienené násilie páchané na ženách je problém, ktorý na Slovensku nemôžeme viac zametať pod koberec. Istanbulský dohovor je užitočný nástroj na to, aby naša spoločnosť v tejto téme konečne dozrela, pozrela sa do zrkadla a povedala stop násiliu, vrátane domáceho násilia na ženách a deťoch. Nulová tolerancia by mal byť náš cieľ. Nie boj s tzv. genderizmom. Lebo, vážení kolegovia a kolegyne, slovo rod a slovné spojenie rodovo podmienené násilie nie sú od čerta, ako vás chcú presvedčiť niektorí farári a pohrobkovia fašistického Slovenského štátu. Nebezpečné je, naopak, nevnímať kontext, naletieť na ich reči a bojovať proti vymyslenému genderizmu. Nebezpečné je to preto, lebo v skutočnosti ide o boj proti liberálnej demokracii, ktorú aktuálne žijeme a ktorá najlepšie chráni občianske slobody a ľudské práva nás všetkých.
V takomto zmysle bude naše hlasovanie o tomto uznesení hlasovaním o tom, na akom Slovensku vlastne chceme žiť.
Ďakujem za pozornosť.
18. 10. 2019 10:41:09 - 10:42:04 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za reakciu pána poslanca Jarjabka. Veľmi ma mrzí to, čo povedal, a veľmi sa zároveň teším, že to ostáva na zázname. Pán poslanec Jarjabek práve povedal, že nesúhlasí s tým, že nám upadá v krajine čitateľská gramotnosť detí a mládeže, že potrebujeme riešenia na to, aby sme im pomohli lepšie sa vzdelávať a mať kvalitnejšie výsledky v oblasti kritického myslenia, v oblasti porozumenia textov. Nesúhlasí s touto mojou tézou, že máme problém.
Takže nerozumiem tomu, prečo strana SMER - SD stále usiluje o to, aby viedla túto krajinu a aby vyhrala voľby a aby zostavovala vládu, keď nemá pochopenie pre elementárne problémy, ktoré ohrozujú našu krajinu do budúcna.
18. 10. 2019 10:33:35 - 10:40:04 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Veľa toho už bolo povedaného, ale napriek tomu ešte vystúpim s témou, o ktorej sme nehovorili. Dotknem sa dôvodovej správy, zacitujem z nej: "Cieľom nového dotačného titulu je podporiť napríklad folklórne súbory, spevácke súbory, spevákov, hudobné skupiny, tanečné súbory, ochotnícke divadlá, zoskupenia alebo jednotlivcov zaoberajúcich sa umelecko-remeselnou výrobou alebo výtvarnou činnosťou. Táto podpora má spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov zo štátu na zakúpenie alebo výrobu nových ľudových krojov, úpravy existujúcich krojov, nákup kostýmov pre tanečné zoskupenia alebo ochotnícke divadlá, nákup hudobných nástrojov pre ľudové skupiny a obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu umelecko-remeselných výrobkov." Zhrnuté, podčiarknuté, to, čo sme tu počuli doteraz, folklór.
Popritom sa, vážení páni navrhovatelia, iba tvárite, že chcete podporiť aj knižnice. Štátnou dotáciou navrhujete, citujem z dôvodovej správy, "zmodernizovať zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia", koniec citátu. Až kdesi úplne na konci dôvodovej správy jednou vetou pripúšťate, že peniaze budú môcť knižnice použiť aj na nákup kníh.
Veľmi ma hnevá nevyváženosť tohto návrhu. Prioritou sú pre vás peniaze na folklór, podvyživené knižničné fondy riešite len okrajovo. Zaoberáte sa dostupnosťou folklóru pre žiakov základných škôl vo forme kultúrnych poukazov, ale zúfalý stav školských knižníc vás vôbec netrápi.
Že je to tak, ste, pán poslanec Jarjabek, potvrdili aj v médiách, keď ste sa vyjadrili, že folklór treba podporiť preto, lebo je podľa vás medzi ľuďmi najrozšírenejší. Citujem vaše vyjadrenie pre TASR: "Z folklóru vychádzajú všetky hudobné žánre v muzike, či je to symfonická tvorba, operná, operetná a podobne." Návrh vraj predkladáte práve preto, lebo vás mrzí, že "neexistuje žiadna podpora folklóru, žiaden finančný tok, ktorým by sme mohli zabezpečiť pôsobenie rôznych folklórnych združení, skupín či súborov". Naozaj, pán poslanec Jarjabek? Naozaj je to folklór, čo ľudia chcú a potrebujú?
Toto je celoslovenský problém možno vo vašej bubline, pán poslanec Jarjabek, odtrhnutej od reality, ktorá je oveľa, oveľa pestrejšia ako kedysi, keď si po večeroch spievali mladé devy na páračkách ľudové piesne.
Ak sa chcete, pán poslanec, dozvedieť, čím dnes žijú mladí ľudia, čo ich trápi, čo by potrebovali zlepšiť, čo by im oveľa viac pomohlo, pozývam vás na utorkové zasadnutie komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín pri ľudskoprávnom výbore, ktorej predsedám. Akurát budúci týždeň v utorok sa budeme zaoberať posilnením hlasu detí a mladých ľudí vo verejných politikách. Príďte sa ich opýtať, či potrebujú akurát dotácie na folklór.
Veľmi ma hnevá, že predkladáte do parlamentu návrh zákona v podobe, ktorá kopíruje iba váš osobný vkus a nie skutočné potreby Slovenska v oblasti kultúry a vzdelávania. Taktiež ma hnevá, že tento návrh predkladáte v podobe, ktorá má evidentný politický kontext a jeho skutočný zámerom je konkurovať v predvolebnej kampani folklórnej rétorike Slovenskej národnej strany. O nič iné tu nejde, len o zviditeľnenie sa SMER-u - SD v tzv. krpcovej kultúre, ktorú aj smeráci vyhodnotili ako populárnu.
Chcem vás ale požiadať, aby ste to nerobili takto diletantsky. Ak SMER - SD cíti nutkanie prihlásiť sa k tejto krpcovej agende, obliekajte si ďalej pána premiéra Pellegriniho do ľudového kroja. Nechajte ho tancovať s dievčatami z folklórnych súborov na výjazdových rokovaniach vlády, ale nerozhadzujte zbytočne verejné zdroje, ktoré potom aj vďaka takýmto pomýleným návrhom nikdy nenatečú do oblastí, v ktorých zúfalo chýbajú. Napríklad do oblasti umierajúcich školských knižníc.
Viete vy vôbec, ako tie školské knižnice fungujú? Či lepšie povedané, ako nefungujú? Každoročne vychádzajú správy o stave knižníc na Slovensku a aj o školských knižniciach máme pomerne podrobné správy, sú verejne dostupné, mohli by ste ich poznať. Počet školských knižníc v základných školách z roka na rok klesá. Ich knižničné fondy sa neobnovujú, lebo nie je za čo.
Ja chápem, že podľa predkladateľov návrhu tohto zákona možno stačí, keď sú v nich ochytané tituly Čenkovej deti alebo Rysavá jalovica, ale verte mi, že každoročne vychádza množstvo titulov, ktoré by deťom v rozvoji čitateľskej gramotnosti pomohli oveľa viac a ktoré nemajú školy za čo kúpiť. A práve toto nielen ja, ale aj ďalší odborníci považujeme za akútny problém na Slovensku. Úpadok čitateľskej gramotnosti, klesajúce zručnosti v oblasti čítania s porozumením, nedostatočnú schopnosť detí kriticky myslieť, diskutovať, prichádzať s vlastnými návrhmi a nápadmi, to je ten najväčší problém Slovenska, ktorý ak nevyriešime, ohrozuje budúcnosť našej krajiny.
Slovensko potrebuje odborné riešenia, nie falošné národniarstvo. Deti a mladí ľudia nepotrebujú podporu folklóru, ale pomocnú ruku vo vzdelávaní, aby sa mohli lepšie pripraviť na život.
Bude pre nich obohacujúce, ak budú vo svojom voľnom čase spievať alebo tancovať vo folklórnom súbore, to nepopieram. Ale našou prioritou by malo byť v prvom rade zlepšenie podmienok na ich vzdelávanie v prostredí škôl, do ktorých chodia všetky deti povinne a trávia tam väčšinu dňa.
Navrhujem preto vypustiť z návrhu bod o finančných dotáciách pre folklór a explicitne rozšíriť dotácie pre verejné knižnice aj o školské knižnice a tam naliať čo najviac týchto zdrojov.
18. 9. 2019 11:35:20 - 11:35:41 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem. Len som chcela pripomenúť, pripomenúť poslancom, ktorí boli pozývaní na okrúhly stôl na tému asistenta učiteľa, že stretnutie so zástupcami odborníkov, učiteľov a rodičov sa dnes koná o 13.00 hod. v zimnej záhrade. Ďakujem pekne.
12. 9. 2019 15:16:01 - 15:22:36 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem, pán predsedajúci za slovo. Vážená pani ministerka, budem sa obracať najmä k vám, už sme sa stretli, poznáme sa, keď sme rokovali spolu o školských sestrách.
Napriek tomu by som sa rada dotkla aj predchádzajúcej rozpravy, v ktorej vystúpili členovia Kotlebovej strany, ktorých fascinácia nacizmom a fašizmom je všeobecne známa, a použili absurdné argumentácie, argumentovali slobodou rodičov a otrasnou skúsenosťou z druhej svetovej vojny, kedy robil Mengele pokusy na ľuďoch. Chcem upozorniť, že v skutočnosti však zastupovali nie rodičov a ich slobodnú voľbu, ale antiočkovaciu loby, ktorá šíri nebezpečné hoaxy, ktoré ohrozujú zdravie množstva detí a čoraz častejšie, žiaľ, aj ich životy.
Ja predosielam pri tomto príspevku, pani ministerka, že zdieľam s vami názor, že očkovanie je vymoženosť tohto storočia, ktorá chráni zdravie našich detí. Očkovanie a kolektívnu imunitu považujem za rozumnú a bezpečnú prevenciu, i keď, samozrejme, tak ako každý lekár pripúšťa, aj mne je jasné, že môže nastať situácia, kedy je pre niektoré deti očkovanie náročné alebo spojené s nežiaducimi účinkami. Preto si myslím, že k téme očkovania treba pristupovať veľmi citlivo, ale zároveň aj s rozvahou a racionálne.
A tu sa práve pristavím, pani ministerka, pretože sa domnievam, že to opatrenie, ktoré navrhujete v tomto návrhu zákona, racionálne nie je. Pokúsim sa vysvetliť v troch bodoch, prečo sa domnievam, že nie je racionálne a prečo sa vlastne minie účinkom.
Po prvé, navrhujete zákaz vstupu neočkovaných detí do materských škôl, čo sa zdá byť na prvý pohľad racionálna ochrana, no zároveň uvádzate, že v povinnom poslednom ročníku sa päťročných detí tento zákaz týkať nebude. To znamená, že v materskej škole tak premiešate očkované a neočkované deti, v tej istej budove sa budú, keď dosiahnu vek päť rokov, budú spolu vzdelávať, budú sa tam spoločne stravovať, budú tam spoločne tráviť čas. Čo budete robiť, ak sa predsa len presadia návrhy, ktoré sú opodstatnené a sú veľmi intenzívne komunikované, na zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre trojročné deti? Aj v takom prípade potom ministerstvo zdravotníctva povie, že no tak, tak vlastne keďže to máme ako povinnú školskú dochádzku, respektíve povinné vzdelávanie, tak sa to týchto detí týkať nebude, takže vlastne ten zákaz odmontujete? Nemáte to doriešené, ja aspoň nevidím tú logiku v tomto návrhu, ktorá by teda k tomuto smerovala, ktorá by mi na toto dávala odpoveď.
Druhý bod, ktorý chcem spomenúť, je, že predpokladám, že týmto návrhom zároveň sledujete aj zvýšenie motivácie rodičov, ktorí chcú mať deti v materských školách, aby dali deti očkovať. Tak nejako podprahovo, nie je to tam explicitne uvedené v tej dôvodovej správe, ale tak nejako podprahovo, z toho cítim, že aj toto by malo byť takou motiváciou a opäť to považujem za iracionálny predpoklad. Ja chcem poukázať na to, že ľudia, ktorí veria viac už spomínaným hoaxom, ktorí veria tomu, že očkovanie môže poškodiť ich deti, a nezvažujú prínos pre ich deti, veria aj mnohým ďalším veciam, ktoré možno nazvať naozaj konšpiráciami alebo majú konšpiračnú mentalitu, a títo ľudia, sledujeme to opakovane vo vzdelávaní, nemajú záujem zaraďovať svoje deti do verejných materských škôl a verejných základných škôl. Oni tak ako majú tú konšpiračnú mentalitu postavenú, sú v podstate antisystémovo naladení a pre týchto ľudí táto povinnosť nebude motiváciou k tomu, aby deti dali očkovať, pretože oni v princípe mnohí z nich, nehovorím, že všetci, v princípe mnohí z nich do riadnych materských škôl, verejných materských škôl svoje deti ani dávať nechcú. Čiže toto je opäť iracionálny predpoklad, že týmto zvýšime nejakým spôsobom záujem rodičov o očkovanie, keď im odoprieme vstup ich detí do materských škôl.
A tretia moja poznámka, čo je na tom vlastne racionálne, keď aj toto všetko necháme bokom a tie deti dospejú do veku šesť rokov a v rámci povinnej školskej dochádzky prídu do základných škôl, kde sa opäť premiešajú očkované a neočkované deti? To chceme si naozaj teraz nahovárať, že osýpky dostávajú deti len do päť rokov? Takže ja naozaj v tomto, nevidím v tom ratio. Ja by som veľmi chcela vidieť, pretože ja som zástancom toho, aby naozaj sme mali čo najviac tých detí očkovaných, aby tá kolektívna imunita sa nám nedrolila, tak ako sa nám evidentne drolí, ale toto ja nepovažujem za princíp, ktorý nám v tom pomôže.
Čo ja vyčítam tomuto návrhu, je, že ministerstvo vlastne s touto výbušnou témou nepracuje dostatočne. Že prídete s návrhom zákona, ktorý je v podstate výbušný, ktorý je nepochopený verejnosťou, ktorý rozpoltí tú verejnosť opäť na tých, ktorí sú za, a tých, ktorí sú proti, ale neprebieha žiadna podpora očkovania, žiadna kampaň. Nenavrhujú sa žiadne mäkké opatrenia zo strany rezortu, ktoré by skutočne zabezpečili, aby čo najviac tých detí bolo očkovaných, a ja to vnímam tak, že vy v podstate aj týmto návrhom zákona trestáte už raz potrestané neočkované deti a trestáte ich druhýkrát, pretože im vlastne odopierate možnosť vzdelávať sa. Takže toto sú moje výhrady a bola by som rada, keby som na ne dostala odpoveď.
Ďakujem pekne.
27. 6. 2019 12:47:12 - 12:57:50 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo. Pôvodne som dnes nechcela vystúpiť v rozprave, pretože s konkrétnymi kritickými podnetmi som vystúpila už v prvom čítaní a taktiež na viacerých diskusiách v školskom výbore napriek tomu, že nie som jeho členkou. Na moje pripomienky a konkrétne návrhy som opakovane dostávala od predsedu školského výboru Petráka odpoveď, že predkladatelia si návrh zákona rozbiť nenechajú a že na tak zásadné zmeny, aké navrhujem, už nie je čas ani priestor. Hlavne že dnes po všetkých tých pozmeňujúcich návrhoch, doplneniach a prílepkoch máme na stole pekný, čistý, prehľadný a dobre pripravený zákon, však?
To je hlavný dôvod, pre ktorý som už ani nechcela vystúpiť. Pre predkladateľov to nie je potrebné počuť, čo si myslíme, nie je to dôležité. Vy si aj tak prijmete bez opozície, čo chcete, nás k tomu nepotrebujete, máte vládnu väčšinu, ale dobre. Najmä faktické poznámky pani poslankyne Milanovej ma pomkli k tomu, že som sa rozhodla vystúpiť aj v ústnej rozprave. A dotknem sa len jednej veci, doplňujúceho návrhu zaviesť povinnosť pre pedagogických a odborných zamestnancov preukázať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov.
Principiálne by som tento návrh uvítala, keby bol riadne predložený do parlamentu ako samostatný návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Sama som ho chcela podať pri najbližšej možnej príležitosti, ktorou je v zmysle platných legislatívnych pravidiel nadchádzajúca schôdza parlamentu v septembri. Nie prílepok k úplne inému zákonu, nie skrátené legislatívne konanie, nie arogantné obchádzanie pravidiel, ktoré čoraz častejšie praktizujú koaliční poslanci len preto, lebo môžu, lebo vládnu, lebo nie my, ale oni si po voľbách zvykli, že si môžu dovoliť úplne všetko.
Svoj zámer predložiť návrh do parlamentu som avizovala ihneď po medializácii prípadu zneužitia jedenásťročného žiaka učiteľom, ktorý, ako sa zistilo, spáchal tento ohavný skutok už opakovane. Upozornila som na to, že školský systém zlyháva aj v ochrane detí pred násilím. Bol to pán poslanec Petrák, dnes spolupredkladateľ systémového riešenia v tomto prílepku, ktorý mi vtedy cez médiá odkázal, že tento a ďalšie prípady sú iba individuálnym zlyhaním a že nejde o diery v školskom systéme, cez ktoré sa môžu k deťom dostať sexuálni predátori. Povedal to v Markíze, povedal to v médiách.
Dnes som rada, že sa pán poslanec Petrák lepšie zamyslel a uznal, že Slovensko má vážny problém, ktorý si vyžaduje systémové opatrenia v tejto oblasti. Pachuť však zanecháva spôsob, akým sa rozhodol spolu s ďalšími koaličnými predkladateľmi tento problém riešiť. Stále totiž platí, že keby bola koalícia podporila pred dvomi rokmi pôvodný návrh Lucie Ďuriš Nicholsonovej, odpisy z registra trestov mohli mať riaditelia škôl už dávno v rukách a tento otrasný prípad zneužívania jedenásťročného chlapca z tohto roka by sa vôbec nestal. Bol to však pán poslanec Petrák, ktorý sa vtedy pustil do úplne zbytočného politikárčenia, slovníkom SMER-u, a Luciin pôvodne jednoduchý návrh dovtedy vylepšoval, až kým ho de facto nepotopil. Dnes už ťažko môžme sa sporiť o to, čo bol vlastne jeho zámer, keďže na poslednú chvíľu vniesol do zákona požiadavku, ktorá išla proti programu strany, ktorej bola predkladateľka členom. Ja v tom vidím jasný zámer, ale dobre, nesporme sa.
Tiež by som však chcela upozorniť pani poslankyňu Milanovú, ktorá nechápe, ako mohla pred dvomi rokmi Lucia Nicholsonová stiahnuť návrh na sprísnenie povinnosti dokladovať bezúhonnosť učiteľov, že keby koalícia naozaj považovala ochranu detí pred sexuálnymi predátormi za takú dôležitú, ako nám dnes tvrdí, mohla návrh v znení, v akom ho dnes predkladá, predložiť do parlamentu dávno v samostatnej novele. Veď my máme rokovacie pravidlo, ktoré nám nedovoľuje pol roka predložiť totožný návrh. Mohla ho predsa predložiť už štyrikrát. Rokovací poriadok túto možnosť ponúka. Koalícia však tak neurobila. Robí tak až dnes, až ako odpoveď na ďalšie nešťastie, ktoré sa stalo.
Ja pripúšťam, že rovnakú výčitku by som mohla smerovať aj do vlastných opozičných radov, avšak s tým rozdielom, pani poslankyňa Milanová, že ako ste si už isto stihli všimnúť, pokiaľ platí koaličná dohoda, koaliční poslanci žiaden opozičný návrh neschvália, z princípu. Potvrdzuje to množstvo odmietnutých návrhov, ktoré sa neraz týkali aj detí. Ja sama mám početnú evidenciu koalíciou zamietnutých návrhov, ktorými som sa snažila naplniť ich základné potreby vo vzdelávaní, ktoré koalícia dlhodobo ignoruje. Nič z toho mi v tomto parlamente neprešlo. Jednoducho taký je život. Systémové zmeny prechádzajú jedine vo vládnych alebo koaličných návrhoch.
Napriek tomu som bola pripravená predložiť návrh na povinné preukazovanie bezúhonnosti na septembrovú schôdzu, dúfajúc, že narastajúci počet medializovaných prípadov sexuálneho zneužívania detí v školách toto arogantné koaličné pravidlo prelomí. Medzitým sa však v médiách nechala počuť ministerka Lubyová, že návrh na zavedenie povinných odpisov z registra trestov pripraví ministerstvo. Považovala som to za dobrú správu. Aj som to tak okomentovala v médiách. Prioritou predsa je, aby boli deti v bezpečí, v tejto veci naozaj nemá zmysel súperiť, kto ten návrh podá.
Pani ministerku som preto požiadala o stretnutie v tejto veci a verejne som avizovala, opäť v médiách, že dobrý vládny návrh som pripravená podporiť. Čuduj sa svete, dodnes mi na moju žiadosť kancelária ministerky neodpovedala. Nielenže mi neponúkli termín, ale moju žiadosť úplne odignorovali. A do toho zrazu teraz úplne nečakane deň pred plánovaným druhým čítaním návrhu zákona o povinnej škôlke prídu koaliční poslanci s prílepkom k úplne inému zákonu, ktorým chcú celú túto nepríjemnosť rýchlo sfúknuť zo stola.
Zdôvodnenie pána poslanca Petráka, ktoré vyslovil na školskom výbore a aj dnes v sále, že návrh na zavedenie povinných odpisov z registra trestov pre učiteľov priliepa k návrhu o povinnej škôlke preto, lebo som ho vraj ja obvinila z nekonania, znie zvláštne. Mohlo by mi lichotiť, že koaličný poslanec sleduje moju stránku na sociálnej sieti a predbieha sa v riešeniach, ktoré navrhujem, nie som však natoľko ani márnivá, ani naivná, aby som toto jeho zdôvodnenie brala vážne. Nechcem a priori spochybňovať úprimnú snahu predkladateľov chrániť najlepší záujem dieťaťa. Ale je nespochybniteľný fakt, že týmto prílepkom sledujú koaliční poslanci úplne iné záujmy. V úvodnom slove to predsa sám pán poslanec Petrák potvrdil, keď sa na mňa menovite obrátil a povedal, že dúfa, že tento prílepok ma donúti podporiť návrh zákona o povinnej škôlke ako celok.
Ja naozaj nemám rada slovo politikárčenie, to naozaj patrí do smeráckeho slovníka. Preto to skúsim povedať inak. Je jasné, že týmto prílepkom si koalícia vytvorila páku na to, aby bol v parlamente aj opozíciou podporený ich nedomyslený, zle pripravený, ešte horšie prerábaný a mnohými aktérmi vrátane učiteľov, zriaďovateľov a rodičov odmietaný návrh na zavedenie povinného vzdelávania päťročných detí v škôlkach. Tento zákerný obrat v téme týkajúcej sa pôvodne predprimárneho vzdelávania sleduje jasnú úvahu predkladateľov. No kto už by len mohol hlasovať proti takémuto zákonu, keď sa doň vpašuje ochrana detí pred sexuálnymi predátormi.
Nuž, vážená pani kolegyňa, páni kolegovia, dovoľte mi pripomenúť vám, že každý z nás má slobodný mandát. Ja napokon svojím hlasovaním vyjadrím svoj postoj k tomuto návrhu zákona, tak ako ho vyjadrujem ku každému návrhu vrátane tých, za ktoré zámerne nehlasujem vôbec, lebo ich predkladajú poslanci, ktorí si nectia demokratické pravidlá v našej krajine. S tým súvisí moja posledná poznámka k tomuto doplňujúcemu návrhu. Pri tomto návrhu zákona ste hrubo porušili pravidlá tvorby zákonov. Nestačilo vám, že ste zákon o povinnej škôlke dali do parlamentu namiesto ministerky školstva. Nestačilo, že tak robíte nie na začiatku, ale na konci volebného obdobia, dokonca uprostred zjavnej koaličnej krízy, ktorá je najnovšie badateľná už aj pri hlasovaní. Vy ešte v druhom čítaní prisolíte tento netransparentný a čisto mocenský postup takým množstvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, že majú viac strán ako samotný pôvodný návrh zákona. Vytvorili ste tým taký chaos, že nielen učitelia, zriaďovatelia škôl a rodičia nevedia, o čo sa vlastne už dnes, o čo ide v parlamente, ale dokonca ani novinári.
Ako ja sa nečudujem, že vyjde v Denníku N podcast v newsfiltri, ktorý hovorí, že poslanci priniesli úplne nový návrh zákona do parlamentu a budú o ňom v prvom čítaní rokovať na druhý deň. No nie. To je druhé čítanie tohoto takto schaoseného návrhu zákona. Ale ja sa im naozaj nečudujem, že v tom nemajú prehľad. Dehonestujete prácu parlamentu, ignorujete pravidlá parlamentnej práce, ťaháte politickú kultúru na samé dno. Nechcela som vystúpiť, koledovali ste si o to. Aj celý tento deň je toho dôkazom vrátane toho návrhu zákona, o ktorom sme dnes začínali rokovať.
Ďakujem za pozornosť.
27. 6. 2019 9:37:07 - 9:39:02 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zimenová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem Ondrejovi Dostálovi za jeho príspevok aj za to, že spomenul, aké jednoduché je v priebehu necelých 24 hodín prijať v parlamente zákon, ktorý skrsne v hlave Andreja Danka. Súhlasím s tým, že Slovenská národná strana stiahla politickú kultúru na Slovensku na absolútne dno. Ja na to upozorňujem už podpredsedov Slovenskej národnej strany pani Smolíkovú, pána Paška pravidelne na výboroch. Nedajú si to vyhovoriť. Ale to je problém tejto strany a jej vedenia.
Poslanci za Slovenskú národnú stranu sa môžu podľa mňa aj celí olepiť štátnym znakom a od rána do večera hovoriť o tom, že ľpia na národných hodnotách, tradíciách, ale počas tohto vládneho obdobia bolo ich pôsobenie vo vrcholovej politike pre Slovensko doslova zhubné. Strana Sloven; SNS za aktívneho prispenia SMER-u a za tichej účasti MOST-u – HÍD úplne rozložila aj tie posledné zbytky parlamentnej kultúry. A koalícia týmto, aj týmto návrhom zákona, aj inými návrhmi ukazuje, ako pohŕda nielen opozíciou, ale parlamentom ako takým a pravidlami parlamentnej práce. A tým aj demokratickými princípmi.
Ja upozorňujem, že toto si v tomto parlamente nedovolili ani fašisti, a to sme sa všetci báli, že čo oni z toho spravia. Ako my môžeme svoj názor vyjadriť v hlasovaní o takýchto arogantných návrhoch? Ale ja verím tomu, že voliči a občania vyjadria názor na vašu aroganciu v tých parlamentných voľbách, ktoré nasledujú. Vy ste skončili!