Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 2. 2020 9:33:21 - 9:35:03 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ondrej, ty si položil jednu otázku, že či voľby sú tie mimoriadne okolnosti, kvôli ktorým musíme tu mať skrátené konanie, tak ja sa opätovne pýtam, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, že kto ich vysvetlí.
Pán Tomáš pri niektorých našich spoločných diskusiách o zákone vždy mi hovoril, že neskúšajte to na nás, tak ja teraz tiež hovorím, že neskúšajte to na nás a vysvetlite, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, lebo všetci vieme, že tieto narýchlo zbúchané sociálne opatrenia skoro za 800 mil. nemáte ani z čoho zaplatiť, a preto... A robíte ich iba preto, aby ste sa udržali pri moci a myslíte si, že reálne niekto tomu uverí, že ste sa precitli a že zrazu idete robiť niečo pre ľudí. Tak ja sa potom ešte aj pýtam, že pre ktorých ľudí. Pre tých na tom východe, kde podľa vášho šéfa nič nie je, alebo pre tých v Bratislave a v zahraničí, ktorí sa v podstate premiérovi hnusia, lebo nevolia SMER, a vraj ani nevedia, čo je ten skutočný život. Kto tomu reálne uverí? Takže normálne nám vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti. Prečo chcete, aby, za tých osem rokov ste nezvýšili prípravu prídavok o toľko, o koľko navrhujete teraz, ale bolo to iba o menej ako 2,41 a teraz, keď idú voľby, tak sa bojíte o miesta a zrazu prídete tento prídavok zdvojnásobovať? A to isté je o 13. dôchodku, ktorý sľubujete už 10 rokov a spomenuli ste si na ňom pár dní pred voľbami, keď vám klesajú reálne percentá.
Tak vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti, aby ste robili tieto opatrenia!
28. 10. 2019 10:06:54 - 10:08:40 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Pán kolega, mňa najviac zaujali tie termíny, ako ste ich strieľali, z tých 14 dní na 30, potom na 50, na 60. Ja už som očakával, že prídete s pozmeňujúcim návrhom na 364 dní moratória, aby bol kľud, aby bol pokoj, aby sa nič nedialo. Ja neviem, či si neuvedomujete, že ústava, tak ako vám pán Dostál povedal, ústava už teraz hovorí, kedy je zakázané šírenie informácií. Ale ten dôvod, ktorý je cítiť od vás, že táto informácia sa mi nepáči, tam naozaj nie je (reakcia z pléna); reagujem na pána Dostála, ktorý to spomínal reálne, pretože on o tom hovoril celý čas, asi ste nepočúvali, lebo on vám hovoril, že v ústave je to reálne stanovené a ja to iba opakujem, preto som ho aj spomenul, že táto informácia sa mi nepáči, lebo to ide z toho vášho návrhu. Naozaj nie je žiaden argument a je to vyslovene iba osobné.
Takže (zaznievanie gongu) mi to tak znie, že tento celý váš návrh je, že by ste to chceli nejakým spôsobom zakonzervovať, tieto preferencie, a zakázať ľuďom meniť nejaké názory, aby nemali tú informáciu.
Ten paradox je tam vyslovene ten, že nezakazujete robiť prieskumy, ale zakazujete ich iba zverejňovať, takže vy tie prieskumy reálne budete mať. Na mňa to tak veľmi vplýva z jedného filmu, ako sa hovorilo, že "poručíme větru, dešti", a vy by ste chceli takto poručovať aj všetko ostatné. Čo sa týka; ale nedokážete poručiť sympatiám alebo preferenciám voličov, lebo tie sa zákonom reálne nedajú nariadiť a pokým máme tú slobodnú vôľu, tak voliči sa budú rozhodovať tak, ako oni chcú. A dôkazom toho sú aj voľby v dvetisícšestnástom, kedy strany, ktoré tu sedia, mali úplne iné preferencie a potom na voľbách to dopadlo úplne inak.
20. 9. 2019 13:29:53 - 13:31:10 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
27. 6. 2019 15:30:19 - 15:31:50 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Pán kolega Vavrek, mne to proste nedá, musím to vysloviť, spomínali ste, že nehovoríme vôbec o deťoch. No nehovoríme preto, lebo sme diskutovali mesiac na výboroch, a hlavne preto, lebo prilepujete k tomuto návrhu zákona od politiky, odpisy registrov trestu, dopravu, odpredaj majetku a všetko ostatné, čím vy odpútavate pozornosť od detí. To je vaším pričinením, nie naším.
Hovoríte, že tento návrh je teraz jasnejší. Nie je jasnejší, lebo keby som sa spýtal kohokoľvek, aby mi povedal a vysvetlil niektorý z tých paragrafov, tak by musel ísť do ďalších a ďalších pozmeňujúcich návrhov, aby pochopil, ako sa ten návrh pôvodný, ktorý sme tu mali, zmenil. Keď ste povedali, že sme pred tým, že sme už pred tým, aby sme to zaviedli, aby to reálne fungovalo, tak ono to nebude fungovať a vôbec nie sme pred tým, pretože náš čaká ešte množstvo roboty. A nie nás, bohužiaľ, ale samosprávy a všetkých, ktorí budú musieť vybudovať škôlky a vybudovať prostredie.
Ale povedali ste jednu obrovskú pravdu a to vám ja pripomeniem, prosím vás, a na to si pamätajte, že zaviesť povinnosť nestačí. Na túto vetu, zaviesť povinnosť nestačí, ktorú ste povedali, ste mali myslieť pred tým, ako ste priniesli tento návrh zákona, pretože ste najskôr mali predpripraviť prostredie a potom ste mali priniesť takýto zákon, nie najskôr si ho schváliť a čakať dva roky, či ho budete vedieť plniť.
27. 6. 2019 12:17:54 - 12:19:16 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Kolegovia, ďakujem. Iba si uvedomme a ja to vyslovím, že tu nediskutujeme o jednotlivých úpravách v rámci predprípravného vzdelávania, ale diskutujeme tu o tých prílepkoch. Takže to sa vám podarilo veľmi dobre, že odbáčate od celej tej problematiky, aby sme si všímali absolútne niečo iné. Pre mňa proste mladí ľudia by mali byť konfrontovaní so životom verejným. Politici by mali chodiť na školy a mali by vysvetľovať, ako funguje legislatívny proces, ako sa tvoria zákony, ako funguje štát. Mali by prezentovať svoje názory, aby nejakým spôsobom vštepovali mladým ľuďom určité hodnoty. Ja si stále myslím, že riaditeľ je dostatočne dôležitý a skúsený na to, aby vedel vyhodnotiť, že ktoré z týchto či už strán, alebo osobností má pozvať a ako sa majú jednotlivé osobnosti a celá tá problematika viesť na školách týmto, ako je napísaný ten zákon. Pretože tam sa v konečnom dôsledku nič nemení a my sme ho mali doteraz a máme ho aj teraz, len sa tam pridávajú nejaké sankcie. Neovplyvníte to, čo sa na tých školách bude diať. Keby ste to jasne zadefinovali, nejakým jasným spôsobom, tak by sme mohli povedať, že áno, toto určité obdobie proste tam ľudia nemôžu ísť a nemôžu si robiť propagáciu ohľadom svojich osôb alebo svojich strán. Takýmto spôsobom nevyriešite nič a je to iba vyslovene zastrašovanie učiteľov a riaditeľov.
Ďakujem.
27. 6. 2019 11:58:45 - 12:12:44 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Vážený pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegovia, dovoľte mi, aby som na úvod sa ešte raz sa vyjadril k celému tomuto návrhu zákona. Povedzme, že súhlasíme s celkovou filozofiou tohto návrhu, ktorý predkladáte, určite súhlasíme s celkovým zaškolením detí, určite súhlasíme so socializovaním detí a musím povedať, že nesúhlasíme s tým, ako sa tvorí tento zákon, ako sa tvorí táto systémová zmena a ako ju reálne prinášate.
My sme o tom veľmi dlho rozprávali a veľmi aj búrlivo rozprávali a naozaj si treba uvedomiť, že takéto návrhy zákonov, ktoré ovplyvnia desiatky tisíc mladých rodín a aj ich detí, nemôžete prinášať ako poslanecké návrhy. Ja uznávam tú legislatívnu možnosť, ktorú máme všetci tu, samozrejme, že ju máte aj vy, samozrejme, že môžete predkladať jednotlivé návrhy, aby ste upravovali zákony a menili tak, ako uznáte za vhodné, ale v rámci takýchto veľkých systémových zmien tu máte ministerstvo, pretože vy vládnete, v rámci toho ministerstva to musí prejsť celkovým procesom medzirezortného pripomienkového konania, aby sme vychytali všetky tie chyby, ktoré by tam mohli vzniknúť v rámci či už ministerstiev, alebo organizácií.
A preto vzniká takýto problém a preto vzniká takýto chaos, aký je tu teraz, pretože pred mesiacom sme tu mali nejaký návrh zákona, teraz na výbore sme mali ďalšie štyri pozmeňujúce návrhy, skoro 50 bodov, teraz sú tu ďalšie a ďalšie pozmeňujúce návrhy a musíme povedať, že ten návrh zákona, ktorý sme videli, a tento, ktorý zažívame teraz, je úplne nový zákon, absolútne, pretože vy cez prílepky tam riešite politiku na školách, riešite tam odpisy z registra trestov, riešite tam dopravu, riešite tam odpredaj majetku, čo absolútne nemá nič spoločné s týmto návrhom zákona a to si uznajme, že to je cez čiaru. Samozrejme, že stravovanie ešte. A ja mám normálne taký pocit, že ministerstvo ani nechcelo predkladať tento návrh, lebo sa bálo toho, čo to všetko rozprúdi, ako bude musieť argumentovať, aký to bude zložitý proces, tak vám to tak posunuli, vy sa tu s tým trápite, čo ja uznávam, možno je to aj jednoduchšie, lebo tu prečítate pozmeňujúci návrh, nemusíte odpovedať na jednotlivé otázky, nie sú tam dopady, nie sú tam vyčíslené ostatné náležitosti a z toho vzniká jeden obrovský chaos.
Ja iba chcem, aby ste si uvedomili že v rámci tohto obrovského chaosu naozaj ovplyvňujete desiatky tisíc mladých rodín a detí. Hoci budem opakovať, že súhlasíme s tou filozofiou toho návrhu, však sme takýto podobný návrh predkladali aj my, ale vy máte celú tú mašinériu v rámci ministerstva na to, aby vám pripravili celý proces, aby ten návrh bol naozaj taký, aký má byť.
Poďme k tomu návrhu, aby sme boli konštruktívni. Určite oproti tomu prvotnému oceňme, že ste posunuli účinnosť, takže ste si uvedomili, že to nie je možné, aby sa to plnilo už k budúcemu roku k septembru, ale že tam sa ocitol ten rok 2021. Aj tak si myslím, že to bude ďalšia vláda, nech je akákoľvek, musieť posúvať, pretože nie je reálne, aby sa niečo také splnilo za to jedno obdobie. Čo si povedzme, že aj keby mali vznikať škôlky, tak už len to, aby ste ich postavili alebo zariadili, má nejaký proces v rámci čerpania financií a všetkých ostatných povinností.
Odstránili ste tam pokuty, čo bolo veľmi správne, pretože dávať pokuty rodičom za to, že neumiestnia svoje deti, keď ich nemajú kde umiestniť, je naozaj nezmysel a ja som veľmi rád, že ste si to uvedomili.
Vyriešili ste aj nulté ročníky, kde ste si opätovne uvedomili, že je tam určitá skupina detí, určitá skupina učiteľov, nemôžete to z roka na rok vlastne useknúť, lebo by ste museli vyriešiť celú túto skupinu tak, že tam dávate prechodné obdobie, ktorým sa to nejakým spôsobom vyhodnotí a potom vyrieši.
Vyriešili ste obvody, čo je celkom správne, pretože tam by boli problémy, keby ste mali dve materské škôlky, jednu základnú školu alebo opačne, že tá súčinnosť by tam nebola taká, aká má byť. Z tohto všetkého sa teším.
A naozaj ten zákon sa začal tvoriť nejakým spôsobom, že by bol akceptovateľný, keby sa tam nepopridávali všetky ostatné náležitosti. Ja si dovolím zastaviť pri dvoch, a to je pre mňa, ja poviem, že politika na školách, kde vy ako koaliční poslanci chcete reálne zakázať vstup pani ministerke a pánovi premiérovi na školy. Aj keď ste upravili oproti tomu pôvodnému návrhu, kde bolo napísané, že zriaďovateľ odvolá zamestnanca, respektíve teda riaditeľ, zriaďovateľ odvolá riaditeľa na základe toho, že nezabráni šíreniu politickej reklamy, a vy ste to teraz zmenili, že môže odvolať, aj tak ste tam dali v rámci toho priestupok, že budete môcť sankcionovať človeka vo výške 331 euro, ak umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politickému hnutiu a ich propagácii. Toto naozaj nie je zadefinované, takže nikto nebude vedieť povedať, že ako to má byť. Povedzme si, že tento návrh zákona platí už aj teraz reálne a ak ste chceli iba sprísniť nejakým spôsobom tieto podmienky a zakázať komukoľvek, ale aj pani ministerke alebo pánovi premiérovi, aby chodili do školy, tak naozaj je to iba nejaký nástroj na to, aby ste penalizovali riaditeľov alebo nespokojných, nespokojných učiteľov alebo učiteľov, ktorí budú mať iný návrh, názor, ako máte vy.
A ja uznávam, že ste to upravili z toho, že "odvolá" na "môže odvolať", že "môže dať pokutu", je to tam zadefinované aj tá výška je, že "do výšky", hej? Je tam stanovený okresný úrad, je tam stanovené celé správne konanie, takže ten proces je tam reálne zvládnutý, ale aj tak pre mňa to reálne vedie k zastrašovaniu všetkých učiteľov a riaditeľov, aby nemali iný názor, aby reálne nepustili do škôl nikoho. Hoci ste to mohli spraviť veľmi elegantne, pretože takto, ako to píšete, neviete, čo je to, že politická reklama, vy neviete povedať, že čo je to propagácia. Keď sa pôjdeme pozrieť teraz my dvaja do školy, tak sme nositelia známky nejakých strán? Tak to môže niekto považovať za politickú reklamu a tým pádom bude sankcionovať riaditeľa, hoci my ideme zisťovať reálny stav, aký je na škole, lebo chcem vyriešiť, lebo chcete podať nejaký legislatívny návrh, tak týmto spôsobom to nebudete môcť urobiť. Hoci ste to mohli veľmi jednoducho stanoviť tak, že osoby, ktoré kandidujú vo voľbách, počas volebnej kampane by v rámci tých 90 dní nemohli vystupovať na školách a takýmto spôsobom by to bolo jasne zadefinované. Dali by ste signál, že chcete, aby politici chodili, aby vysvetľovali mladým ľuďom, že ako funguje život verejný, ako funguje tvorba legislatívy, ako funguje množstvo iných vecí, a takýmto spôsobom by ste povedali, že áno, ale to určené obdobie do tej školy nemôžte ísť, aby ste náhodou teda neovplyvňovali. Myslím si, že toto by bolo veľmi, veľmi korektné.
A ešte k tejto téme musím aj vysloviť, že si myslím, že toto je vyslovene že dôkaz, ako by sa mali; nemali riešiť takéto problémy, pretože sú pripravené na poslednú chvíľu a nie sú zvládnuté. Vy mi môžete argumentovať, že by ste to nemali vkladať do tohto zákona, do školského, že by to malo byť v ostatných zákonoch, ale to je reálny váš problém, však ste to mohli priniesť samostatne ako návrh zákona, prešiel by dvomi čítaniami a celé by to bolo upravené.
Druhú vec mi dovoľte, aby som sa venoval ešte financiám, pretože celý tento návrh nie je zvládnutý podľa mňa po finančnej stránke. Na začiatku ten prvý návrh bol reálne stanovený na prenesený výkon, teraz ste z toho spravili originál kompetencie tým, že ste nechali povinnú školskú dochádzku a z tohto ste urobili povinné predprimárne vzdelávanie. Tak aj keď stanovujete tú sumu, ktorá je tam navýšená, lebo, samozrejme, že ste sa nad tým zamysleli, ja to stále akože oceňujem, že ste sa stretávali s jednotlivými skupinami a že ste sa snažili riešiť ten návrh, hoci by to malo riešiť ministerstvo a hoci by to bolo jednoduchšie, keby to bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde by bola celá skupina ľudí, ktorá by sa tomu venovala, tak podľa mňa ten príspevok, ktorý tam je, ten príspevok zo štátu, vám nezabezpečuje, nepokrýva náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením, budem hovoriť, že povinnej materskej škôlky, teda tomu povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, pretože tam máte stanovenú viazanosť, alebo máte tam stanovené, že sa môže použiť iba na vybavenie, na príplatky a nie na platy zamestnancov. Takže reálne si teraz povedzme, že obce budú musieť prijať nové učiteľky, obce budú musieť prijať nové vychovávateľky, budú musieť reálne vybudovať nové miesta, budú od 1. januára musieť nájsť zdroje na 10-percentné zvýšenie platov všetkým, ale toto budú musieť pokrývať aj z menších rozpočtov.
Ja si dám iba do súvisu to, že sme už hlasovali o vašom návrhu v znížení odpočítateľnej položky na dani z príjmu, kde obce a mestá prídu o viac ako 100 miliónov. Takže na jednej strane vy im beriete financie a na druhej strane im ešte aj pridávate kompetencie, ktoré budú musieť zvládnuť. A vy mi budete argumentovať určite tým, že obce majú teraz vyššie príjmy. Ale to, že majú vyššie príjmy, neznamená; to, že majú vyššie príjmy, znamená to, že ich majú používať na rozvoj obce a na tie veci, ktoré boli doteraz zanedbávané. To neznamená, že keď majú vyššie príjmy, tak im máte pridávať ďalšie a ďalšie kompetencie, na ktoré ich musia míňať. A ja uznávam, že to financovanie nie je možno ideálne, že bolo nejakým spôsobom vymyslené a teraz obce sa vlastne spoliehajú, že čo vyberie ministerstvo financií, ako prerozdelí tieto peniaze, že by mohli hľadať aj iné zdroje, ako financovať. K tomu ma iba tak napadá, že tie iné zdroje sú možno jednoduchšie, keď príde nejaký vládny poslanec do nejakej obce alebo školy, tak vtedy sa dá zafinancovať všetko veľmi rýchlo, takže ich to nenúti, aby nejakým spôsobom hľadali tieto iné zdroje, ale vy – a to sa budem teda opakovať – na jednej strane im beriete peniaze a na druhej strane im pridávate kompetencie. Takže neviem si predstaviť, akým spôsobom toto sa bude financovať.
Dovolím si ešte upozorniť aj tú vec, aj keď vy tam stanovujete jednotlivé termíny, tak kedy sa deje nejaký záujem, čo sa týka prihlášok detí a ich rodičov, v akých mesiacoch? V rámci eduzberu k 15. septembru získavate nejaké číslo. Tie deti naskočia do celého procesu a peniaze sa rozpočtujú kedy obciam? Rozpočtujú sa k začiatku roku. Takže tam máte štyri mesiace, ktoré neviete, ako budú musieť, ktoré neviete, ako majú pokryté obce. Vy budete zase tvrdiť, že však majú svoje zdroje, ale znova si spomeňte, čo som rozprával. Teraz na štyri mesiace budete mať ďalší výpadok financií, ktoré tie obce budú musieť, respektíve zriaďovatelia budú musieť zafinancovať. A vy viete, že na výbore sme o tom rozprávali a vy ste mi povedali, že už teraz sa diskutuje s ministerstvom financií, že aby to nejakým spôsobom pokryli.
Ja si iba dovolím pripomenúť vaše rekreačné poukazy. Aj to od januára diskutujeme o tom, že by mali prísť financie na tento návrh, ktorý ste preniesli školám, pretože školy, resp. teda zriaďovatelia musia nájsť tie financie. Máme jún, tie peniaze ešte neprišli. Takže keď mi teraz garantujete, že nejakým spôsobom zafinancujete tie štyri mesiace, ktoré budú problematické, tak ja vám reálne neverím, pretože všetky ostatné fakty z minulosti nasvedčujú tomu, že sú to iba vyslovene prázdne slova a nič viac.
K tomu mi ešte napadla jedna vec, aby sa nestalo to, čo s obedmi zadarmo. Že veľmi sa tu chválilo, že budú obedy zadarmo a v konečnom dôsledku tie obedy zadarmo aj tak zafinancujú rodičia, pretože tam máte vedľajšie náklady. Aby sa teraz nestalo, keďže garantujete, že toto predprimárne vzdelávanie rodičia nebudú platiť, teda bude zadarmo, aby tie náklady, ktoré majú, nepreniesli na rodičov, ktorí majú trojročné a štvorročné deti, a aby sa náhodou nestalo, že rodičia týchto detí budú mať zvýšené náklady kvôli tomu, že vy ste si povedali, že budete mať takúto povinnosť, že to bude originálne kompetencie, že nevyčleníte na to dostatočné množstvo financií. A vráti sa to nie vám, bohužiaľ, nie nám, ale vráti sa to každej jednej mladej rodine a každému jednému mladému človeku, ktorý reálne bude musieť plniť tento váš návrh.
Mohol by som ešte rozprávať, ale myslím si, že kolega Dostál pôjde k tomu, a pani podpredsedníčka sa už vyjadrila dostatočne k tomu odpisu z registra trestov. My sme tiež o tom diskutovali. Vy nás teraz kladiete k tomu, aby sme si vybrali medzi nejakými ľuďmi v rámci sexuálneho zneužívania. To nám ani nedávate na výber, to je automatické, že niečo také musíte podporiť, lebo však budeme chrániť záujmy každého jedného dieťaťa a ich rodičov. O tomto ani len nediskutujme a nedávajme to do pomeru, že vyberte si, že či marihuanu alebo niečo takéto. Ale vy tak, ako to predkladáte ako celok, je to niečo pozliepané, čo ste pozliepali v priebehu jedného mesiaca a teraz chcete, aby sme sa voči tomu seriózne postavili a seriózne zahlasovali. A toto si myslím, že nie je korektné za celé to obdobie, ako ste pripravovali tento návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
26. 6. 2019 16:45:00 - 16:46:25 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona č. 14/98. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím vás, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
26. 6. 2019 9:14:41 - 9:15:33 46. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1545 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1545). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
21. 5. 2019 16:47:13 - 16:47:47 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ja iba dve vety. Nebudem sa vôbec vyjadrovať k celému tomu procesu, ako bol prijatý, navrhnutý, stiahnutý a podobne. Chcem iba, aby bolo vyslovené, že čo sa týka tých paragrafov 8, 10 a 13, kde rozprávame o príplatkoch, tak v druhom čítaní určite budeme navyšovať tieto príplatky. Budeme to dávať ako pozmeňujúci návrh a z tých 14 % si myslím, že je adekvátne, aby sme sa dostali niekde na 18 až 20 %, a toto budeme navrhovať. Verím, že to bude prijaté, aby sme aspoň tieto paragrafy, čo sa týka príplatkov, zvýšili.
Ďakujem.
21. 5. 2019 16:46:01 - 16:46:41 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Pán Žarnay, vyslovili ste jednu myšlienku, ktorá mi ostala v hlave, s ktorou súhlasím a tam sa veľmi zhodneme. Práca učiteľa nie je žiadne poslanie a už reálne s tým prestaňme. Pretože stále počúvame, ako je práca učiteľa poslanie. To nie je žiadne poslanie, to nie je žiadne dobrovoľníctvo. Je to normálne zamestnanie, ktoré v prvom rade treba oceniť, ohodnotiť a prejaviť mu vážnosť, a preto reči o poslaní mi už reálne vadia. Lebo tým toto povolanie učiteľa reálne degradujete.
Ďakujem.
21. 5. 2019 16:18:04 - 16:22:31 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1343 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Vážený pán predsedajúci, pani predkladateľka, dovoľte mi zopakovať zopár vecí. Ja neviem, že či opätovne týmto návrhom zákona chcete otvoriť celú tú problematiku toho prerozdeľovania stimulov na ministerstve školstva za 33 miliónov, kedy pani ministerka čelila veľkej kritike za všetky tie pochybenia. Čelila aj odvolávaniu kvôli tomu, kde naozaj sedem firiem nebolo zapísaných v partneroch verejného sektora, kde boli zle zapísané a zrátané body, kde boli opísané posudky a všetky ostatné problémy, ktoré tam vtedy boli. Ja som si našiel ešte aj starý, starú prípravu k tomuto.
Vy ste reálne vtedy, ministerstvo školstva porušilo štyri zákony. Ja poviem dva, lebo tie sa dotýkajú tejto problematiky, a to je zákon o registri partnerov verejného sektora, kde je jasne napísané v § 4 ods. 1, ktorý hovorí, že firmy, ktoré prijímajú zo štátneho rozpočtu sumu nad 250-tisíc v kalendárnom roku, musia byť zapísané v tomto registri po celú dobu trvania, tak ako to hovorila aj pani exministerka predo mnou. A potom zákon o rozpočtových pravidlách veľmi jasne hovorí v podstate to isté čo ten predchodzí ako partner verejného sektora, že podľa § 8 tohto zákona je možné dotácie poskytnúť žiadateľovi, len ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. A túto povinnosť vám uvádza aj § 19.
Ja tomu nerozumiem, ak chcete opätovne zopakovať to, čo čítala aj pani Žitňanská, tak vám to znova zopakujem, čo hovorí zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý hovorí o dotáciách. Stimuly sú dotácie. Dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených. Bla, bla, bla, bod 3 vám jasne hovorí, že prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie ustanovených týmto zákonom. A bod h), tak ako čítala pani Žitňanská, tak opätovne vám ho prečítam, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Ja, pani predkladateľka, ja nerozumiem, čo tu argumentujete, čo vysvetľujete, že idete upravovať, pretože vám tu exministerka spravodlivosti reálne vydokladovala v dvoch zákonoch, ja som vám to tu teraz prečítal, aj v zákone partnerov verejného sektora, aj v zákone o rozpočtových pravidlách, že už je to dávno upravené. A vy k tomu ešte doložíte aj dôvodovú správu a v tej dôvodovej správe hovoríte, že aj iné zákony v rámci neviem čoho musia byť upravené. Teda asi v rámci stimulov a dotácií, keďže vy ich riešite. A vy tu píšete, že aj zákon; nebudem ich čítať; o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby bol upravovaný. Ale to nie je stimul, to nie je dotácia. Píšete tu o majetku obcí, to nie je dotácia. Píšete tu o správe majetku štátu, to nie je dotácia. Píšete, to je reálne za povšimnutie, netuším, kto toto pracoval; spracoval, píšete tu o zdravotných poisťovniach. Preboha, veď to nie je dotácia. Píšete tu o geologických prácach. To spadá úplne pod iný zákon banský, to nie sú dotácie. Píšete tu o energetike. To nie sú dotácie, lebo robíte s verejnými financiami.
Takže ja nerozumiem aj na základe dôvodovej správy alebo dôvodovej tejto časti, ktorú máte vypracovanú, čo idete upravovať. Toto je upravené v dvoch zákonoch. A ešte aj v rámci interpelácie, ktorú som podával v rámci tejto problematiky, ministerstvo spravodlivosti a váš koaličný partner a minister spravodlivosti pán Gál mi jasne na tú interpeláciu odpovedal, z ktorej vyznieva to, že to máte upravené v rozpočtových pravidlách, máte to upravené aj v zákone partnerov verejného sektora. Predkladáte absolútne zbytočný návrh zákona.
Ďakujem.
21. 5. 2019 16:12:05 - 16:12:57 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1343 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne.
Ondro, vysvetlil si to veľmi jasne, ja to iba zopakujem. Tento návrh zákona je reálne zbytočný. Je reálne zbytočný, pretože táto problematika je už dávno vyriešená inými právnymi úpravami. Jasne to naznačilo aj ministerstvo spravodlivosti tým, že keď pani ministerka prišla na vládu s týmto návrhom zákona, tak jej musel minister spravodlivosti povedať, že je to zbytočné, pretože už dávno je to vyriešené. A tak ako povedal kolega Dostál, vy sa snažíte iba niečo prekryť, resp. vytvoriť dojem, že bolo treba niečo riešiť, a vy to riešite, pretože to pochybenie jasne bolo na strane ministerstva školstva. To pochybenie bolo jasne na strane ministerky školstva.
21. 5. 2019 15:59:28 - 16:00:59 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1343 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Pani predkladateľka, ja to zopakujem ešte raz, ak by ste náhodou nerozumeli, čo bolo vyslovené predo mnou a čo ste rozprávali aj vy. Tento návrh zákona je úplne zbytočný a ministerstvo školstva spravilo chybu. Teraz to chcete nejakým spôsobom zakrývať. To sa vám nepodarí, pretože všetci vedia, že keď bol prijatý zákon partnerov verejného sektora, protischránkový zákon, tak bol novelizovaný aj zákon o rozpočtových pravidlách, aby nemuseli byť novelizované všetky tieto zákony, ktoré vy tvrdíte a v dôvodovej správe ich aj opisujete, že pre toto musíte novelizovať aj tento zákon o stimuloch. Môžme sa tam rozprávať, tak ako vy píšete v dôvodovej správe, že bol novelizovaný aj zákon vrátane, teda ohľadom podmienok prevodu v majetku štátu, ale to nie sú dotácie. Píšete tam o majetku obcí; to nie sú dotácie. Píšete tam o správe majetku štátu; to nie sú dotácie.
Toto, čo predkladáte, predkladáte absolútne zbytočný návrh zákona len preto, aby ste prekryli chyby ohľadom stimulov, kde sa rozdalo alebo dalo 33 miliónov. Ja nerozumiem, prečo nanovo otvárate túto tému a prečo idete takýmto spôsobom dráždiť celú verejnosť, že idete niečo prekrývať takýmto úplne zbytočným zákonom. Ministerstvo školstva spravilo chybu, reálnu chybu, a vy si ju priznajte.
17. 5. 2019 11:18:07 - 11:20:07 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán predseda, prosím vás, nemôžete hovoriť také vety, že by sme mali prestať politikárčiť alebo že chcete konštruktívnu diskusiu, pretože veľmi dobre viete, že na výbore som zaraďoval bod, aby sme o tomto návrhu diskutovali, vy všetci koaliční poslanci tento bod ste neschválili, preto na výbore nebol zaradený bod na diskusiu o tomto návrhu zákona. Takže nemôžete sa teraz tu postaviť a povedať, že budeme mať nejakú konštruktívnu diskusiu, pretože vy ju reálne nechcete.
A keď hovoríte, že teraz sa stretnete so všetkými ostatnými organizáciami, to je iba také mlženie, že budete diskutovať, pretože vy nemáte nejakú povinnosť vyhodnocovať jednotlivé pripomienky týchto organizácií, tak ako je to v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vy ich nemusíte zapracovať, vy si ich iba vypočujete, urobíte si nejakým spôsobom čiarku, že ste diskutovali, a to je úplne všetko.
Ale ja som očakával, že v rámci toho vystúpenia že pomenujete, ako sa bude napríklad meniť rezortný informačný systém, lebo ten musíte meniť v rámci povinnej školskej dochádzky, budete ho musieť evidovať. Ja som predpokladal, že poviete, že čo sa udeje vlastne od 1. 9. 2020 v rámci nultého ročníka. Tam máte nejakých učiteľov, bude výpadok nejakých žiakov pre tú školu, máte tam nejakých vychovávateľov. Ja som očakával, že budete rozprávať o odklade, kto ho bude posudzovať a hlavne na základe čoho sa bude ten odklad posudzovať. Povedzme si ďalšie faktory, tam aj budete musieť upravovať, že v prvom stupni na základnej školy rozhoduje obec, nerozhoduje riaditeľ. Obec, to je zastupiteľstvo. Čo sa týka tejto novely, tak tam máte uvedené, že v materskej škôlke rozhoduje riaditeľ. Takže posúvate zasa kompetencie úplne iným spôsobom.
Čo sa týka prerozdeľovania, pán predseda, vy veľmi dobre viete, že kedy je záujem žiakov, kedy sa eviduje a kedy sa prerozdeľujú peniaze v rámci obcí. A toto sú všetko problémy, ktoré budete musieť riešiť v druhom čítaní a z toho vznikne nový zákon.
17. 5. 2019 10:38:08 - 10:39:29 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Kolegyňa Pčolinská, ďakujem veľmi pekne, aj ty si na začiatku začala rozprávať o filozofii zákona. Ja si myslím, že o tom už nerozprávajme vôbec, poďme rozprávať o reálnych faktoch, ktoré nás čakajú, pretože máme nejaké 3-4 týždne na to, aby sa upravil tento návrh zákona, aby sme vychytali všetky tie legislatívne zmeny, ktoré, alebo chyby, ktoré sú tam, pretože je ich tam dostatočne.
Ale ty si sa tiež pýtala jednu otázku, ktorú ja zopakujem: Že prečo na to tak tlačíte a prečo to podávate teraz? Mali ste tri roky na to, aby ste podali takýto návrh zákona. Mali ste dostatočný čas na to, aby ministerstvo normálnym spôsobom pristúpilo k tejto problematike, urobilo diskusiu, urobilo medzirezortné pripomienkové konanie, oslovilo všetky relevantné subjekty, ktorých sa to bude týkať, vyhodnotilo tieto pripomienky a potom to v kľude mohlo prísť do Národnej rady a tá diskusia by bola úplne iná a bola by veľmi konštruktívna. Tak sa pýtam, že prečo to robíte? Prečo takýmto spôsobom? Sú za tým eurofondové peniaze? Sú za tým peniaze, ktoré chcete ešte vyčerpať, len nemáte ukotvenie v zákone a potrebujete niečoho sa zachytiť, tak veľmi rýchlo to prinášate, aby tieto peniaze sa mohli nejakým spôsobom vyčerpať?
17. 5. 2019 10:28:29 - 10:30:29 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Kolegyňa Zimenová, ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok. Ja zhrniem zopár vecí do niekoľkých viet.
Jedno je, že my už teraz nemáme dostatočný počet miest pre deti, my už teraz nevieme zabezpečiť dostatočný počet učiteliek do škôlok, už teraz neviete garantovať financovanie celého tohto návrhu zákona, ale presne viete, že tie, tí rodičia, ktoré deti nedajú do škôlok, budete pokutovať.
Tak sa pýtam, že kde je nedostatok škôlok, kde bude presne tento problém, a ten problém bude presne v tých oblastiach sociálne znevýhodnených - a týmto chcete, týchto chcete pokutovať? V tejto oblasti týchto rodičov, ktorí sú sociálne znevýhodnení, chcete pokutovať za to, že nebudeme vedieť vybaviť škôlky a nebudeme zabezpečiť, vedieť zabezpečiť miesta, ktoré sú tam? Vy už teraz zákonom ukladáte reálne povinnosti bez toho, aby ste ich financovali.
A argument, že je lepší výber financií, nie je preto, aby ste pridávali kompetencie ďalej, ale tie financie sa majú využívať na to, aby reálne tá obec sa nejako pozviechala a prispôsobila a urobila všetky tie opatrenia, ktoré má urobiť. Nie preto je lepší výber financií, aby ste vy pridali ďalšie kompetencie, ktoré oni musia zabezpečovať.
A dovoľte mi ešte jednu myšlienku, lebo aj ja si myslím, že táto povinná školská, predškolská dochádzka je protiústavná, ak ju nebudete v plnej výške financovať ako štát. Pretože štát nemôže obciam a mestám nariadiť, aby prijali každého jedného žiaka bez toho, aby ste to plne financovali, to znamená, nie príspevkom, ale normatívnym financovaním a o tomto podľa mňa bude ešte veľká diskusia v rámci druhého čítania.
17. 5. 2019 10:05:03 - 10:06:58 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pani navrhovateľka, nemusíme asi rozprávať o myšlienke návrhu, lebo tam sa zhodneme všetci, aj všetci odborníci, či už, alebo analytici. Rozprávajme o tom spôsobe, ako tento zákon podávate, a ten je naozaj veľmi, veľmi neštandardný, pretože ste neumožnili ani diskusiu o takomto výraznom zásahu do celého systému, ktorý ovplyvní absolútne všetkých rodičov, deti, ako aj tých, ktorí budú musieť realizovať tento návrh zákona.
Vy sa môžete, vy môžete delegovať alebo môžete rozprávať to, že budeme medzi týmito dvomi čítaniami sa o tom rozprávať, ale viete veľmi dobre, že za mesiac nedokážete zozbierať všetky pripomienky všetkých aktérov, nedokážete ich vyhodnotiť, a keď áno, tak z tohto zákonu bude v druhom čítaní úplne nový zákon, ktorý, ešte ani nevieme, ako bude vyzerať.
Tá pripravenosť, ktorá je, je naozaj veľmi amatérska, veľmi neštandardná, pretože ja neviem, kde do jedného roka získate toľko miest. Neviem, kto to všetko zaplatí, pretože na to nie sú vyčlenené financie. A to, že vy budete rozprávať, že financie sú teraz niekde alokované alebo že sú podané nejaké žiadosti, neznamená, že tie žiadosti a tie financie prídu jednotlivým subjektom, a už vôbec to neznamená, že to budú vedieť zrealizovať a budú vedieť postaviť tie škôlky.
Pýtam sa, kde získame tie účinnosti? Tak nerozumiem, prečo to takýmto spôsobom tlačíte.
15. 5. 2019 10:06:55 - 10:14:38 45. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1448 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k tomuto návrhu zákona kolegyni Zimenovej, hoci naozaj tak, ako som spomínal a keď sme o tom diskutovali na výbore pre vzdelávanie, tak tie názory boli skôr také, že táto správa by mala byť prerokovaná priamo iba na výbore a nie tu v pléne Národnej rady. Myslím si opak, a preto veľmi podporujem tento návrh zákona, pretože takéto správy poznáme, máme ich aj na tejto schôdzi a mali by sme o nich rokovať. A tento návrh zákona by sme reálne mali schváliť, aby či už pani ministerka alebo budúca ministerka alebo minister priniesli takúto komplexnú správu aj do Národnej rady, aby sme mohli o nej diskutovať, aby sme ju mohli preberať, aby sme mohli vypočuť si celú tú analýzu iným spôsobom tu v pléne, kde by boli možno i médiá, kde by sme mohli o tom diskutovať.
Na výbore to tak nefunguje, na výbore je to prioritne o tom, že sa vyrozprávame v rámci opozície, že povieme nejaké názory, že vyslovíme nejaké myšlienky, ale tie myšlienky, tak ako spomínal kolega Sopko, tam reálne zapadnú a potom o ničom ďalej už nediskutujeme. Dôkaz je, toho dôkaz je aj to, ako funguje legislatívny proces v oblasti školstva momentálne, že neprebiehajú nejaké diskusie v rámci medzirezortného pripomienkového konania. To sme videli alebo sme toho súčasťou aj teraz v rámci návrhov zákona ohľadom školstva, ktoré sú ohľadom povinných škôlok alebo 9,5-percentnom navyšovaní platov učiteľov, pretože obidva tieto návrhy zákona prinášajú vládni poslanci, nerozprávalo sa o tom. Naozaj médiá nemajú tú možnosť, aby prediskutovali jednotlivé organizácie, nemajú možnosť, aby prediskutovali tieto body a tým pádom nejakým spôsobom poukazujem iba na to, že školstvo pre nás nie je dôležité. A toto by bol signál celého pléna o tom, že školstvo je dôležité, že by sme sa mu mali reálne venovať, že by sme mu mali venovať čas, tak ako venujeme čas aj všetkým ostatným správam.
Čaká nás určite správa činnosti komisárky pre deti za rok 2018, čo je veľmi dôležité a predpokladám, že sa k nej budeme všetci vyjadrovať a tá diskusia bude trvať veľmi dlho, pretože budeme vedieť rozobrať všetky problémy, ktoré sa týkajú činnosti pani komisárky, poprípade činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018, čo je tiež dôležitá správa, o ktorej diskutujeme. A nemyslím si, že na výboroch, kde patria tieto jednotlivé správy, by bolo niečo také, že by sme nemali byť v pléne s touto správou alebo že by sme nemali o nej rozprávať, alebo že je nepodstatná. Práveže teraz je tá doba a tá situácia, kedy školstvo je dôležité, kedy ho kreujeme, kedy kreujeme budúcnosť mladých ľudí, kedy by sme mali vyslať signál aj na to, že takáto správa je dôležitá, a nie ju nejakým spôsobom negovať.
Myslím si, že celé ministerstvo so svojimi či už priamo riadenými organizáciami, alebo analytickým tímom vedia pripraviť takúto správu, nebolo by to náročné, tak ako boli tie argumenty zo strany vládnych poslancov, že táto správa bude veľmi náročná, že sa jej budú musieť venovať. Vôbec si to nemyslím, nie je to pravda, túto správu by vypracovali a potom každoročne by ju vedeli obmieňať a iba dopĺňať jednotlivé ukazovatele, ktoré by boli tam. Ak by sme začali s nejakými merateľnými ukazovateľmi, tak tie by sa dopĺňali a za jednotlivé roky by sme potom vedeli, akú to má trajektóriu, aká je trasovitosť možno absolventov, ako funguje celá oblasť školstva, či sa vyvíja alebo nevyvíja, či máme tam nárasty alebo nemáme nárasty, že či nejakým spôsobom ich naozaj posúvame a hlavne, či ju posúvame tým správnym smerom a tým správnym tým spôsobom, ktorý je.
Dovoľte mi, aby som využil ten čas a povedal vám takú predstavu, ako tá správa by mala vyzerať. Myslím si, že by mala byť rozložená na jednotlivé kapitoly v rámci regionálneho školstva. Regionálne školstvo by, samozrejme, malo byť rozdelené na základné školy, stredné školy a stredné školy by mali byť rozdelené na odborné školy a priemyslové školy a silné priemyslovky, tak ako aj vysoké školy, ktoré by mali mať samostatné veci.
My sme aj vypracovali materiál v rámci našej strany, kde sme spolupracovali všetci v rámci Spravme Slovensko vzdelanejším, kde tých kapitol sme rozdelili do desiatich častí. Ja prebehnem iba niektoré z týchto desiatich častí, ktoré by boli dôležité, ktorým by sme sa mohli venovať v rámci tejto správy ministerstva, ktoré by bolo predkladané každý rok.
Jedna tá správa alebo jedna tá časť by mala byť čisto venovaná financovaniu. Financovanie je veľmi dôležité. Financovanie je veľmi dôležité z toho dôvodu, že momentálne je veľmi neprehľadné. Je neprehľadné z toho dôvodu, že ide z dvoch kapitol. Ide z kapitoly ministerstva školstva a ide z kapitoly ministerstva vnútra. Vieme, že jednotlivé tieto pochody a tá trasovanosť financií nie je taká, aká by mala byť, a keď si povieme, že od roku 2005 až do roku 2013 tie financie plynuli reálne z ministerstva financií na ministerstvo školstva a krajský školský, krajský školský úrad, tak tieto financie proste boli, boli transparentné (povedané so smiechom), boli transparentné a neboli také, aké mali byť, od roku 2013 proste tá neprehľadná systémovosť, ktorá tam je, že školstvo je financované z dvoch kapitol, kde z ministerstva vnútra prechádzajú peniaze na okresný úrad v sídle kraja a z ministerstva školstva v podstate nie je ten priamy dopad financií a tá kontrolovanosť, ktorá tam je.
Určite by tá kapitola; určite by táto správa mala mať aj časť priamo riadených organizácií, ktoré sú pod ministerstvom, máme ich 17 a tieto organizácie odčerpávajú naozaj obrovský balík financií. A myslím si, že keby sme videli takúto správu, tak tie financie by boli omnoho ľahšie vnímané, boli by sledované a vedeli by sme s nimi viacej pracovať. Samozrejme, že by mala mať určitú časť základných škôl, kde by sme mohli rozprávať o kompenzačných príspevkoch a o tom, ako nám rastie demografická krivka, ako nám rastú školy a, samozrejme, ten dosah potom na odborné školstvo alebo stredné školstvo, či už silné priemyslovky alebo silné odborné školy a gymnáziá. A v konečnom dôsledku by mala zahŕňať aj správu alebo časť, o ktorej rozprávala kolegyňa Zimenová, a to je či už špeciálne školstvo, alebo inkluzívne školstvo, myslím si, že by malo byť rozdelené aj do dvoch častí. V rámci inkluzívneho školstva by sme tam videli, aký je nárast detí zo zdravotne znevýhodneného prostredia, ako by sme vedeli zvýšiť nárast asistentov učiteľov a ostatné náležitosti.
Vedeli by sme rozprávať o tejto téme veľmi dlho. To je tak v skratke a uvidíme, že či bude ešte záujem, že by sme potom pokračovali ďalej v rámci ústnej rozpravy.
Ďakujem veľmi pekne.
15. 5. 2019 10:01:03 - 10:03:04 45. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1448 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Miro, ďakujem veľmi pekne, lebo to vystúpenie bolo plnohodnotné a bolo tam spomenutých množstvo vecí, ktoré sú dôležité a hlavne pre školstvo sú dôležité, pretože o nich vôbec nediskutujeme. A keď o nich diskutujeme, tak je to vždy večer o nejakej šiestej hodine alebo ráno o deviatej hodine, kde je pár ľudí, hoci školstvo sa nás dotýka absolútne všetkých a keď to prejdeme od materských škôlok, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, tak ten dopad potom je naozaj do spoločnosti. A pokiaľ sa nebudeme venovať všetkým týmto oblastiam a všetkým týmto témam, tak nebudeme vedieť kreovať budúcnosť mladých ľudí.
Je naozaj dôležité si vysloviť, že každá oblasť alebo väčšina tých dôležitých oblastí pre spoločnosť má svoje správy a má svoj čas, ktorý je vyhradený aj tu v pléne Národnej rady, kde by sme mohli o tom diskutovať a nie iba na výbore, pretože tam sme diskutovali aj o tomto návrhu kolegyni Zimenovej, kde boli tie signály, že načo to budeme preberať v pléne Národnej rady, že načo budeme niečo také robiť pred všetkými. Môžme to prerokovať čisto iba na výbore, kde je 13 ľudí, kde k tomu sa budeme vyjadrovať my ako zo strany opozície, ale zo strany tej koalície nepríde nejaký podnet alebo niečo podobné.
A kľudne povedzme, že máme správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie, ktoré budeme mať aj na tejto schôdzi. Takže to je, spadá do výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, čo je dôležitá téma, kde všetci chodia vystupovať a vieme o tejto správe diskutovať veľmi dlhý čas. Máme tu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá je tiež správa na niekoľko hodín a tá diskusia sa vedie veľmi dlho. Takže myslím si, že aj túto správu by sme mali odsúhlasiť, tento návrh zákona by sme mali odsúhlasiť, aby k budúcemu roku už budúci minister vedel o školstve diskutovať v pléne.
Ďakujem.
9. 5. 2019 16:59:59 - 17:01:59 45. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1437 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gröhling, Branislav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Pán predseda, súhlasím, že zákon musí byť výsledkom nejakého kompromisu, neviem, či je kompromis, ak bereme na jednej strane odborový zväz a 50-tisíc členov a na druhej strane petíciu s 20-tisíc podpismi, toto nie je kompromis, keď takéto dve obrovské masy stoja oproti sebe.
Ak ste naznačili, že v budúcnosti bude potrebné, teda zmena kreditového príplatku alebo to nejaké jeho pretavenie, alebo niečo podobné, ja si myslím, že bol dostatočný dlhý čas na to celé volebné obdobie, aby ste pripravili takúto zmenu.
Tiež si myslím, že inštitút vzdelávacej politiky pod vedením pána Rehuša je dostatočne kreatívny a ambiciózny, že keby mal voľné ruky, tak by vedel pripraviť takúto zmenu, vedel by ju vypočítať a vedel by ju nejakým spôsobom aj pretaviť do legislatívneho návrhu, ktorý ste mohli kľudne priniesť.
Ak ste spomínali ohľadom platov, že tu je nejaké enormné navyšovanie alebo najväčšie navyšovanie, aby som bol seriózny. Ak prejde zákon, ktorý je teraz v Národne rade, a to 9,5-percentné navyšovanie platov začínajúcich učiteľov, tak od septembra ten plat aj s adaptačným bude 881 euro, čo v čistom je 630. Ak si myslíme, že 630 euro v čistom je dostatočný nástupný plat preto, aby mladí ľudia išli do školstva, tak to tak nie je, pretože aj iný obchodný reťazec reálne ponúka omnoho vyšší plat v pozícii pokladníka, ako my ponúkame na pozíciu učiteľa.
Čo sa týka kvality, keď ste spomínali, tak kľudne ste už mohli vytvoriť kritériá kvality, kde by boli nejaké meranie kvality, maturita, PISA, tie softové skillsy, klíma, kvalita učiteľa a podobne, o ktorej hovoril aj kolega Žarnay, toto všetko ste mohli pripraviť.
A poslednú vec, ak chcete ísť do kompetencií školských rád a ich právomocí, s radosťou, s radosťou pôjdem do toho s vami a poďme to pripraviť možno už pre budúcu vládu, ale bolo by to niečo veľmi zmysluplné, čo by tu po nás zostalo.