Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 2. 2020 13:11:08 - 13:11:31 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Vážený pán predseda, dovoľte mi informovať, že vzhľadom na to, že je pre túto schôdzu podané trestné oznámenie, že sa jedná o volebnú korupciu v priamom prenose... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
7.
Procedurálny návrh poprosím, pán podpredseda.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
8.
Bol som požiadaný materským poslaneckým klubom Sloboda a Solidarita, aby som sa na jej vedení nespolupodieľal.
Preto si vás dovoľujem požiadať, aby ste zabezpečili vedenie 58. schôdze bez mojej účasti.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
21. 1. 2020 15:38:26 - 15:40:05 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem 20-minútovú prestávku a potom pristúpime k hlasovaniu. Čiže o 16.00 hod. budeme hlasovať.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
21. 1. 2020 15:29:22 - 15:38:25 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne, pani ministerka. Chcem sa ešte opýtať, či chce k rozprave zaujať stanovisko spravodajca. Nie je tomu tak. Je tomu tak.
Nech sa páči.
21. 1. 2020 15:26:46 - 15:29:21 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Pán spravodajca, obávam sa, že uplynul čas, takže mikrofón už máte vypnutý. Ale vzhľadom na to, že sme skončili rozpravu z hľadiska písomného, chcem sa spýtať, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nech sa páči. Nik sa nechce prihlásiť do rozpravy. Ukončujem teda rozpravu a do záverečného slova sa hlási pani ministerka.
Nech sa páči.
21. 1. 2020 15:25:53 - 15:26:45 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem. Ďalšia faktická poznámka.
Pán poslanec Kvorka, pán spravodajca, nech sa páči.
21. 1. 2020 15:24:22 - 15:25:10 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďalšia faktická poznámka, pán poslanec Fecko.
21. 1. 2020 15:15:26 - 15:24:21 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem. Registrujem tri faktické poznámky na vaše vystúpenie.
Pán poslanec Budaj.
21. 1. 2020 15:10:53 - 15:10:53 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne spravodajcovi pánovi poslancovi Jánovi Kvorkovi. Neevidujem na jeho vystúpenie žiadnu faktickú poznámku, takže ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Pavelka.
Nech sa páči.
21. 1. 2020 14:59:12 - 15:00:10 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne. Reakcia na faktickú poznámku, pani poslankyňa? Nie je. Tak v takomto prípade požiadal o slovo spravodajca v súlade s rokovacím poriadkom.
Takže nech sa páči, pán poslanec Kvorka.
21. 1. 2020 14:55:53 - 14:55:53 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem, pani poslankyňa. Registrujem jednu faktickú poznámku na vaše vystúpenie.
Pán poslanec Fecko, nech sa páči.
21. 1. 2020 14:45:10 - 14:47:33 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem. Za poslanecký klub Sloboda a Solidarita vystúpi v rozprave poslankyňa Anna Zemanová.
21. 1. 2020 14:43:05 - 14:45:10 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
S reakciou na faktickú poznámku pán poslanec Fecko.
5. 12. 2019 18:05:04 - 18:05:15 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok. To už máme za sebou. Výborne. Takže v tejto chvíli sa pýtam, či má záujem navrhovateľ na záverečnom slove. Nie je tomu tak. Spravodajca? Nie je tomu tak (potlesk). Vyhlasujem rozpravu za skončenú a hlasovať budeme 18.30.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
5. 12. 2019 18:04:04 - 18:05:03 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem. Nechal som vás teda dohovoriť, lebo pán Pčolinský sa veľmi ponáhľal, aby sa na vás mohol usmiať. Máme tu ešte reakciu na vašu faktickú poznámku.
Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.
5. 12. 2019 18:01:53 - 18:01:53 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem, pán poslanec. Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie, pani poslankyňa Antošová.
5. 12. 2019 17:55:06 - 17:56:08 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin - podpredseda NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne za slovo. Mňa zaujala tá otázka, čo sa stalo, že sa, alebo čo sa zmenilo, že ĽSNS takto náhle zmenilo názor. No, čo sa asi mohlo stať? Vysoko pravdepodobne im bolo pohrozené, že sa s nimi nebude počítať do budúcej vládnej koalície, keď sa budú takto správať. Lebo inak sa 24-hodinová amnézia vysvetliť nedá. Keď tu bola pripomienka od iných kolegov o tom, čo mala robiť v tejto situácii opozícia, tak toto je tá pravá skutočná opozícia, ako to majú napísané na bilbordoch. A máme možnosť si to všetci za posledný mesiac alebo posledné schôdze overovať v praxi, čo hlasovanie, to hlasovanie.
A mňa tiež tak trošku mrzí, že po tom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostála, ktorý neprešiel, aby nám tu kompetentný človek povedal, ako by sa veci mali z hľadiska bezpečnosti a financií, sme sa vôbec prihlásili do rozpravy. Už mohlo byť po nej a mohla byť tá fraška ešte väčšia.
5. 12. 2019 16:42:09 - 16:45:23 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
7.
Ďakujem pekne, spravodajcovi, otváram rozpravu v tomto bode. K tomuto bodu programu do rozpravy som dostal štyri písomné prihlášky, za poslanecký klub SaS Karol Galek, poslanec za klub OĽANO Eduard Heger, poslanecký klub SME RODINA Boris Kollár a ešte poslanec Ondrej Dostál. Poprosím pána poslanca Galeka, aby zaujal miesto rečníka, a zároveň prosím všetkých poslancov a poslankyne, aby sa upokojili, aby bol kľud v sále.
5. 12. 2019 16:40:54 - 16:42:09 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Ďakujem. Dávam slovo spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Radovanovi Balážovi a prosím, aby podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.
5. 12. 2019 16:39:02 - 16:40:53 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3.
Prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Dostála.
(Hlasovanie.) Prítomných 124, za 58, proti 27, zdržalo sa 36, nehlasovali 3.
Konštatujem, že tento procedurálny návrh nebol schválený.
V tejto chvíli dávam slovo poslancovi Martinovi Nemkymu a prosím ho, aby za skupinu poslancov návrh uviedol.
5. 12. 2019 16:31:53 - 16:39:02 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Klus, Martin (SaS) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
1.
(Zaznievanie gongu.) Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 56. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 37 poslancov Národnej rady.
Prosím, aby sme sa prezentovali, zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Prítomných 105 poslancov.
Konštatujem, že sme schopní sa uznášať a teda že je Národná rada uznášaniaschopná.
Na 56. schôdzi budú overovateľmi poslanci Vladimír Matejička, Natália Grausová. Náhradníkmi budú poslanci Mária Janíková a Marián Viskupič.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali nasledovní páni poslanci a panie poslankyne: Soňa Gaborčáková, Ľudovít Goga, Jana Kiššová, Igor Matovič, Stanislav Mizík, Ján Mora, Jana Nehézová, Renáta Kaščáková, Anna Verešová a Silvia Shahzad.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 1829, návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky. Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelený na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet.
Teraz dávam hlasovať o

návrhu programu 56. schôdze Národnej rady.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 72, proti 37, zdržalo sa 11, nehlasovali 7.

Konštatujem, že sme program 56. schôdze Národnej rady schválili.

V tejto súvislosti podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali aj po 19.00 hodine až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu vrátane hlasovania. Je všeobecný súhlas? Keďže nie je všeobecný súhlas, dávam hlasovať.
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 125, za 86, proti 34, zdržali sa 2, nehlasovali 3.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o schválenom bode programu tejto schôdze. Ide o tlač 1829.
Procedurálny návrh, nech sa páči, pán poslanec Dostál.

(Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky, tlač 1829.)