Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:12:18 - 15:17:49 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Vážené kolegyne a kolegovia, čriepky z histórie nám hovoria o tom, že keď chceli traviči alebo travičky niekoho otráviť, otravu primiešali do niečoho dobrého, lahodného, chrumkavučkého. To chrumkavučké je predchádzanie násilia na ženách, ale to je len tá sladkosť na zamaskovanie tej pointy, toho gra a toho jedu, čo je vo vnútri. Tento jed je priamo obsiahnutý – okrem iného – aj v pasáži, ktorú zacitujem. Článok 3, vymedzenie pojmov, bod c). "Pojmom "rod" sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a pre mužov."
Úplne grandiózna, vágna formulácia, ktorá sa dá vysvetliť aj tak, aj tak. A práve tu je tá rafinovaná, otrávená zmes. S ľahkosťou a jednoduchosťou sa to dá dešifrovať ako to, že spoločnosť sociálne vykonštruovala rod a ženskou osobou sa môže stať každá ľudská bytosť, ktorá sa za ňu chce považovať. Je to v tom.
Tento dohovor je tak nejednoznačný a vágny, že sa prijala aj dôvodová správa, ktorá to ešte viac zamotala. Žena v tomto dohovore nie je chápaná biologicky, ale len ako vytvorený konštrukt, teda za ženu sa môže považovať aj chlap. Príklad: Chlap transvestita sa môže podľa tejto rodovej definície považovať za ženu. To vedie k absurdným úvahám, k absurdnému pomysleniu. Príklad: Bradatý chlap 80 – 100 kilá živej váhy, alias žena v danom partnerskom vzťahu, sa príde sťažovať na políciu, že ho týra partner muž a oni to budú riešiť ako násilie na žene. Ešte omnoho viac absurdnejšia predstava je, že keď príde riešiť tento problém do takejto podarenej rodinky alebo do takého podareného partnerského vzťahu subtílna policajtka, cirka 50 kilov živej váhy.
Násilie na ženách je ošetrené v našom právnom poriadku. Nijaký Istanbulský dohovor nezabráni násiliu na ženách, pretože príčina je niekde inde, už to pomenovali viacerí kolegovia. Stačí len to, aby orgány, ktoré to majú v náplni práce, konali. Má konať polícia, súdy a nie nejaký gang GREVIO, nikým nevolený a ktorý ešte bude postavený nad našimi zákonmi. Už ten náš nešťastný princíp, že nariadenia EÚ sú nadradené našim zákonom, ešte treba nejaké GREVIO, ktoré bude nad nami celkom nadriadené. Hovorím teraz nejaké grévio, évio, čávio, ávio, čo bude nad našimi mečami ako meč gládio? Toto nám treba?
Ďalej, čo sa dá vyčítať z tohto dohovoru, je veľká hrozba, že dohovor spôsobí príchod akéhokoľvek utečenca, ktorý povie, že je rodovo diskriminovaný vo svojej krajine; to z toho jasne vyplýva. A verte mi, nebude to malá skupinka, bude to masový exodus tzv. rodovo diskriminovaných úbožiačikov, bude to niečo také ako chudáci utečenci pred vojnou, chudáci v úvodzovkách, de facto, de iure samí mladí junci, silní, vyšportovaní, ktorí prichádzajú stále do západnej Európy a mnohí z nich sú neplnoletí, aj keď majú 25 a viacej rokov a obrovská časť z nich je z krajín, kde ani žiadna vojna nikdy nebola alebo bola v minulosti. A tu je najdôležitejšia otázka, a to dobre počúvajte, zástanci Istanbulského dohovoru: Ako tento paškvil chráni znásilňované a vraždené ženy v krajinách EÚ migrantami z Afriky či z Blízkeho východu? Čo im pomohol ten dohovor? Behá tam GREVIO s policajtami po štvrtiach, ktoré nie sú pod kontrolou polície? Nejeden diskutujúci na internete o tomto dohovore, nazýva tento dohovor dielom padlého anjela, kráľa temnoty. Ja hovorím, chráň Boh pred týmto dohovorom Slovensko!
Ako viacerí rečníci povedali, tento dohovor má vo svojej vágnej podstate riziká. Stačí jeden súdny precedens a padla klec, bude sa to ťahať ďalej. Čo ste poniektorí slepí, čo sa deje v krajinách, ktoré tento dohovor prijali? Máme príklad, súdne procesy s učiteľmi, sexuálna výchova pri deťoch, ktoré sa majú hrať na pieskovisku, dievčatká tlačiť kočíky a chlapci sa hrať s autíčkami alebo na Indiánov. Toto? Toto chcete?
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 2. 2020 14:14:59 - 14:16:24 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem za slovo. Tak, vážená pani, nie ste tu, možno si ma vypočujete niekde v zákulisí alebo zo záznamu. Mám také dve pripomienky. Prvá pripomienka, medzinárodné misie, to ste o čom točili? Teraz tu bude nejaké grévio, évio, cávio, hávio, čo bude nad našimi hlavami ako meč gládio alebo čo ste mysleli, že nás tu bude chodiť šmírovať a pokutovať? Po druhé, takto zdehonestovať dôstojného pána Kuffu, tak to môže urobiť iba neznaboh nemajúci žiadnu úctu ku poslovi Božieho slova a tiež aj k človeku, ktorý sa ujal tých najbiednejších hriešnikov či ľudí, ktorí upadli na dno nie vlastnou vinou. Dal im prácu, jedlo, nádej. V jeho činnosti vidieť ochrannú Božiu ruku nad ním a nad jeho dielom. Jeho videá sledujú státisíce ľudí, áno, aj žien a myslím si, že drvivá väčšina divákov sú práve ženy včítane mojej. A, vážená, preveľa vážená a preveľká pani Petrík, pán Kuffa sa modlí za všetkých hriešnikov aj za vašu hriešnu dušu a, samozrejme, aj za moju. Myslite na zadné vrátka, nikto tu nebude žiť večne.
Ďakujem za slovo.
25. 2. 2020 11:31:24 - 11:32:58 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo. Liberálna demokracia. Hm, hm. Liberálna neomarxistická spoločnosť je ako rakovina, ktorá požiera svoju vlastnú spoločnosť. Táto rakovina združuje v sebe obrovské množstvo paradoxov. Je ich strašne veľa. Poviem ich len zopár. Multikultúrna spoločnosť, tzv. multikultúrna spoločnosť verzus neprispôsobiví prisluhovači šárie. Po druhé, hlásanie akejsi demokracie verzus nedodržiavanie tej samej demokracie v obrovských zónach ovládaných neprispôsobivými prisťahovalcami z Afriky a Blízkeho východu. Presadzovanie genderizmu a tohto nešťastného Istanbulského dohovoru verzus tolerovanie a mediálne ticho a zatĺkanie tisícov znásilnení či vrážd žien migrantami. Jeden taký prisluhovač takýchto migrantov to zistil na vlastnej dcére a bol to vysoký funkcionár v Európskej únii. A to isté sa deje aj v našej bratislavskej a iných kaviarňach. Chcú ochranu žien, ktorú náš zákon umožňuje, hoci často sa nedodržiava, ale súčasne obhajuje migrantov, ktorí majú ženy za podradné tvory.
Ďakujem za slovo.
25. 2. 2020 9:43:19 - 9:43:36 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem za slovo. Hovorili ste o bubákoch, takže, vážený pán bubák, ja na tých vašich bubákov neverím, ale verím na ťahy pod falošnou vlajkou a otrávenými koláčmi. A tie otrávené koláče, ktoré svojou sladkosťou maskujú jed, sú priam zhrnuté v čl. 3 pri vymedzení pojmov bodu C Istanbulského dohovoru. Každý súdny človek si vie z toho vyvodiť záver. Opäť vaša ekvilibristika dosiahla otrávené koláče kniežaťa Jusupova, keď sa chcel zbaviť Rasputina otrávenými koláčmi. Ale niekto prežije aj otrávené koláče, neúčinkujú. Aj slovenský národ prežije takéto otrávené koláče a z vašich pozmeňovákov vyplýva, že chcete dosiahnuť ratifikáciu tohto Istanbulského dohovoru.
Ďakujem za slovo.
28. 11. 2019 9:54:46 - 9:55:34 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, vaša dojemná starostlivosť o ženy, o násilí na ženách nie je kompatibilná s vašou starostlivosťou o určité náboženstvo, kde je žena podradný tvor, kde sú nútené sobáše už maloletých dievčat. Povedali ste, že treba pristupovať citlivo ku transgender osobám, no ale aj to je v nesúlade s týmto náboženstvom, o ktoré máte takú dojemnú starostlivosť. Takíto ľudia sú tam totižto kameňovaní, zhadzovaní z výškových budov. A ten váš zvláštny protichodný, ba priam prečudesný postoj ku životu veru nezakryjete spŕškou invektív, ktorými titulujete politických protivníkov.
Ďakujem za slovo.
26. 11. 2019 14:35:28 - 14:36:03 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. Pán Klus, na začiatku vašej reči ste zavádzal. Vy ste dokonca fantazíroval. Ako politológ by ste si mal spomenúť niečo o nejakej koalícii. Pripomeniem vám. Vrcholový predstaviteľ SMER-u pán Pellegrini vyslovil slová, že si vie predstaviť spoluprácu so stranou Za ľudí, vašimi ideovými súputníkmi. Tak nerobte koalíciu tam, kde nie je, ale tam, kde bola na ňu snaha, o ňu snaha.
Ďakujem za slovo.
28. 10. 2019 14:51:27 - 14:52:39 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Pán Osuský, váš úlet na začiatku do minulosti nesúvisel s touto diskusiou. Takže takto, pán Osuský, vaša prvá Masarykova Československá republika nebola slobodná, pretože ju ste tak nazval, že slobodná, nebola slobodná pre Slovákov. Maďarizáciu nahradila čechizácia, presadzovala sa teória jednotného československého národa. Čo tu hovoríte o slobode, keď boli slovenskí vlastenci zatváraní, keď sa strieľalo do robotníkov, keď českí četníci strieľali našich pracujúcich, keď boli slovenskí robotníci zatváraní za jednoduché právo na štrajk, keď boli žobračenky a keď slovenské noviny boli viacej cenzurované ako za Rakúska-Uhorska? Takže keď chcete, zarámujte si obrázok tatička Masaryka, zaveste si ho na klinec a po večeroch naňho pozerajte a na vás sa budú pozerať duše zastrelených Slovákov a Sloveniek a tiež duše väzňov nevinných robotníkov z prvej Československej republiky.
Ďakujem za slovo.
28. 10. 2019 10:08:40 - 10:10:33 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, hlas ľudu, hlas boží, častokrát znie takto: Prieskumy verejnej mienky sú v našich slovenských pomeroch častokrát nie prieskumom, ale ovplyvňovaním verejnej mienky. Pre vás by bolo asi najvýhodnejšie, aby ste masírovali verejnú mienku až do dňa volieb. Každý aspoň trošku rozhľadený človek, nemusí to byť politológ, dobre vie, aké finty, aké čáry-máry sa dajú robiť s tzv. prieskumami. Hovoríte o nejakom slobodnom šírení informácií. Podľa skúseností – nielen mojich – mnohé prieskumy verejnej mienky nie sú slobodné šírenie informácií, ale mediálnou manipuláciou s cieľom ovplyvniť nálady voličov a nasmerovať ich na budúce volebné kroky.
A k tomu intervalu spoľahlivosti toľko. Pri strane, ktorá má cirka okolo 17 %, interval dva-tri percentá plus-mínus nezamáva s postupom do parlamentu. Ale umelé zníženie percent strane, čo má cirka okolo 6 %, môže narobiť veľmi zle a volič sa nakoniec rozhodne tak, že ju voliť nebude.
A koniec koncov aj sám ste priznal, že sú agentúry, čo si vycucajú výsledky z prsta. A tie tzv. seriózne agentúry, ktoré ste spomínali, tiež narobili kiksov až-až. Môj dojem je, že ste predviedli iba obyčajnú slovnú ekvilibristiku. A na dojem ešte právo mám. No a v tejto debate som nečakal montovanie hybridnej vojny, Ruska či cestovných kancelárií od vás a od vášho kolegu. A okrem toho, čo máte proti Kamerunu? Majú dobrých fotbalistov.
Ďakujem za slovo.
24. 10. 2019 9:32:32 - 9:33:09 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo. Stano, perfektne si to rozobral. A dovolím si rozšíriť tvoju reč. Uvediem príklad z praxe. Ráno som si našiel na stole návrh na schválenie utvorenia poslaneckého klubu, poslanecký klub Demokratickej strany. Sú to odídenci zo strany SaS. No, pokiaľ viem, taká strana tu nebola zvolená v tomto parlamente a neviem, čo to má znamenať. Ale presne to ilustruje, to je príklad na to, prečo tento zákon by mal byť schválený. Ďakujem za slovo.
23. 10. 2019 16:43:10 - 16:44:53 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, hovorili ste prevažne o mestách. Tak ja vám poviem niečo o vidieku. To, čo ste spomínali vo svojej rozprave, rozprave sú typické problémy miest. Sú to problémy v kolektívoch učiteľov, pedagogických pracovníkov.
Vo vidieckych oblastiach je skôr problém, zvlášť v slabo rozvinutých oblastiach je problém vzťahu rodičov či iných zákonných zástupcov detí k učiteľom. Jednoducho šikanujú učiteľov, robia na nich, dá sa povedať v úvodzovkách teror. Na obecných úradoch často sedia nevzdelaní ľudia, starostovia, poslanci častokrát sú negramotní a veruže v niektorých prípadoch je nadpolovičná väčšina poslancov negramotná. A títo ľudia veru dokážu urobiť učiteľom peklo zo života. Ale to už som vám niekoľkokrát v rámci rozpravy hovoril. Oni nedokážu pochopiť, že učňovská škola, výučný list nie je kvalifikačný predpoklad na miesto učiteľa či asistenta učiteľa. A podobných pikantérií by som vám vedel povedať viac, by som rozprával od rána do večera.
Rodičia často tolerujú protiprávne, či dokonca vyslovene trestnú činnosť detí. Dokonca niekedy navádzajú na tú činnosť. No je to ťažko dokázateľné. A myslím si, že ombudsman by pre nich, podľa mňa, bol dobrý len do chvíle kým by pískal ich pieseň. Ďakujem za slovo. Som skeptik jednoducho. Ďakujem.
23. 10. 2019 16:24:32 - 16:25:28 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem za slovo. Pán Sopko, myslím si, že ste si pomýlil ombudsmana so Santa Klausom. Na našich školách sú tisíce problémov, možno desaťtisíce: mobbing, bossing, šikana. To ombudsman bude lietať po Slovensku, po slovenských školách, ťahať ho budú soby, bude sedieť na saniach a vyrieši každý problém? Bude riešiť mobbing, bossing , šikanu medzi pedagógmi, šikanu medzi žiakmi, šikanu neprispôsobivých detí voči pedagógom, útoky rodičov na rodičov a tak ďalej.
Nehovorím vám to v zlom, chráň Boh, len nerozumiem ako bude stíhať také obrovské množstvo problémov vyriešiť, také kvantum problémov. Alebo mať desiatky zamestnancov, ktorí mu pomôžu riešiť také kvantum problémov? To by som si prosil odpoveď.
Ďakujem za slovo.
22. 10. 2019 15:20:43 - 15:21:36 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem za slovo. Pán Klus, poviem to takto. Slovenskom obchádza strašidlo, je to strašidlo liberalizmu. Toto strašidlo zatiaľ hryzie. Nie až tak silne, ale hryzie. Keď ste dali za príklad Banskobystrický kraj, tak tam sa spojil čert červený s čertom čiernym, pravý s ľavým, ľavý so stredným a o čom to je? Je to len o biznise v tomto prípade. Prečo by mala byť v mestách a dedinách voľba primátorov, starostov dvojkolová? Každý každého pozná, občania vedia, že sú voľby. Prečo ich degradujete? Ten, kto chce starostu voliť, príde už v prvom kole. Vy by ste voľby opakovali dovtedy, kým by nezvíťazil vždy váš liberálny kandidát.
Ďakujem za slovo.
16. 10. 2019 15:46:07 - 15:46:50 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, váš kolega Baránik vás pochválil, ja nie. Trnka s Kočnerom, prokurátor s mafiánom, len ste zabudol na jednu vec, Sulík s Kočnerom, predseda strany, za ktorú sedíte v parlamente a budete kandidovať, s mafiánom. Bývalý predseda Národnej rady s mafiánom. Tak keď hovoríte o prepisoch tak zápalisto a moralizujúco, spomeňte si na prepis a video Sulíka s Kočnerom a debatili sa aj o voľbe generálneho prokurátora, tak keď pitváte, tak pitvu prevádzajte poriadne. Ďakujem za slovo.
25. 9. 2019 15:06:39 - 15:07:55 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem za slovo. Natália, dovolím si pripomenúť a rozšíriť tvoju reč. Určite si si to aj ty všimla u svojho predrečníka. Ja normálne žasnem, svoj úžas môžem vyjadriť len odľahčene a s úsmevom, úplne slušne.
Tvoj predrečník povedal, pán Budaj povedal, že sa stačí pozrieť na tých dvoch, myslel na 99 % Kočnera a Kováča ml., stačí sa pozrieť na tých dvoch a je zrejmé, že kto si vybral prezidentovho syna a zatiahol ho do nekalých vecí. No ozaj vskutku grandiózne detektívne vlastnosti poslanca Budaja. On pohľadom určil a detekoval vinníka a toho hlavného páchateľa, toho návodcu. Pán Budaj vie svojím prenikavým pohľadom odhaliť páchateľa, toho zlosyna. To nedokázal ani Hercule Poirot, ani Sherlock Holmes a toto by nedokázal dať do knižky ani Alfred Hitchcock.
A teraz vážne. Podvod bol podvodom, len osud aktérov podvodu na Technopole je odlišný. Jeden sedí vo väzení a druhý je veľvyslanec.
Ďakujem za slovo.
25. 9. 2019 9:38:51 - 9:40:03 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Povedali ste, že treba hľadať hranicu, keď je jedno právo nahrade..., nadradené nad druhým právom. No, je to tak. Je to boj filozofií. Ale pokiaľ viem, naša európska civilizácia je založená tisíce rokov na kresťanskej filozofii. A podľa mňa áno, kresťanská tradícia má byť určujúca v tomto európskom priestore.
Čo sa týka tých buldozérov, ktoré ste spomenul. Podľa mňa to bolo trošku od veci. Nech si niekto postaví na vašom pozemku, na vašej pôde, na vašej záhrade nelegálnu chatrč a uvidíme vašu toleranciu. Toľko k tomu, čo ste sa, čo ste reagoval na pána Krupu.
A ešte sa vrátim, ešte raz sa vrátim k tomu, že jedno právo je nadradené nad druhým. No aj právo Európskej únie je nadradené nášmu slovenskému právu. Kto sa na to pozerá tak, niekto sa na to pozerá tak. Váš prejav podľa mňa nebol konštruktívny, aspoň podľa mňa. Ale vy máte právo na svoj názor.
Ďakujem za slovo.
24. 9. 2019 18:56:52 - 18:57:56 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem za slovo. Kolega Schlosár, veľmi dobre si použil slová, slová, ktoré zneli: masové zabíjanie. Podľa mňa áno, potraty sú masovým zabíjaním a tí, ktorí schvaľujú, ktorí to schvaľujú, podľa mňa podporujú masové vraždenie, podporujú kultúru smrti, ako si spomenul. Starí Mayovia hádzaním detí do studní v Chichen Itza si chceli nakloniť bohov. Súčasná tzv. liberálna časť spoločnosti v ich diele pokračuje ešte horším spôsobom. Pod často falošným božstvom, to je tzv. právom ženy na ich telo, prácu, kariéru, vraždia deti, ktoré nemôžu ujsť, ako mohli ujsť deti Mayov alebo Aztékov. To je taký, taká historka.
A ešte raz hovorím, je to vražda a nespravodlivosť voči bezbranným telíčkam v lone, detí a ja tomu hovorím klaňanie sa falošnému božstvu liberalizmu.
Ďakujem za slovo.
12. 9. 2019 15:37:03 - 15:39:03 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za faktickú poznámku. Pán Zelník, ja viem, čo ste povedal, aj som vás aj dobre počul, ale som si potreboval za povinnosť to povedať ešte raz, možná že môj hlas v tejto rozprave vás len utvrdí v tom, že budete proti tomu konkrétnemu danému odseku, že budete proti nemu vystupovať, aby to tak nebolo.
Ďakujem.
12. 9. 2019 15:31:27 - 15:35:30 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne a kolegovia, tento návrh zákona sa týka viacerých tém: očkovania, prijímania detí do predškolských zariadení, čo vynikajúco rozobral môj kolega Schlosár. Ďalej sa týka hluku pri stavbách, plavčíkov a tak ďalej.
Ja sa pozastavím pri téme zvieratá v reštauráciách, v strediskách verejného stravovania. Obdobná téma sa totižto preberala už raz tu v parlamente. Návrh bol zo strany SaS. A tu prichádzajú paradoxy, to, čo bolo saskárom zamietnuté, sa teraz dáva ako súčasť vládneho balíčka. No toto, toto, raz to odmietnu a druhýkrát si to odsúhlasia ako súčasť svojho balíčka. Ako je to pán Zelník? Však aj vy ste hlasovali proti zákonu SaS-ky, osobne. Aj váš predseda Andrej, no toto, toto.
Na jednej strane majú kuchárky sieťky na hlavách, aby nebodaj vlások či šupinka nespadli do jedla, bežné sú rukavičky u kuchárov a čašníkov. Obmedzení sú aj fajčiari kvôli ochrane zdravia nefajčiarov. S čím súhlasím, tak to má byť. A tu, zvieratá, ktoré chodia kade-tade po trávnikoch, kde sú vo veľkej miere koncentrované rôzne choroboplodné zárodky z výkalov či srsti rôznych zvierat vrátane hlodavcov, zrazu budú môcť byť v reštauráciách.
Ja vám garantujem, že taký domáci maznáčik, chlpáčik s takými veľkými chlpami, psíček či mačička, donesú z ulice do reštaurácie, obrazne povedané, celé vagóny mikróbov, baktérií, vírusov, ktoré bude klimatizácia veselo víriť do polievočky či zemiakovej kaše a potom toto šup-šup do tráviaceho traktu, pán Zelník.
A teraz ku chorobám, ktoré môžu chlpáči doniesť z chodníkov a trávnikov. Je to napr. listerióza alebo napr. z exkrementov potkanov či myší sa môže priamym kontaktom preniesť aj zápal mozgových blán a taký chlpáč toho naberie na seba teda dosť, ako som už povedal.
Teraz začnem netradičným porovnaním a z toho vyvodím takú logiku, ktorá je charakteristická pre choré európske pseudohodnoty. V žiadnom prípade sa nezastávam fajčiarov, odsudzujem dokonca aj sám seba za svoj zlozvyk, ale tu je tá absurdita. Pozrime sa na príklad človek fajčiar v protiklade ku psovi, mačke. To znamená v protiklade ku zvieratám. Človek fajčiar ide vo vlaku a nemôže fajčiť, európska norma neumožňuje žiadnemu prepravcovi zaviesť, zriadiť fajčiarsky vozeň. Úzkostlivo sa dbá na ochranu nefajčiarov, tak je to dobré, a my ideme povoliť zvieratá v reštauráciách. Celkové zhodnotenie? Zviera má väčšie právo ako človek, aj keď fajčiar.
Ako to je v reštauráciách, v kaviarňach? V oddelenej časti môžu fajčiť, keď majiteľ chce mať fajčiarsku klientelu, tak je. Tak logicky z toho vyplýva, že keď sa prevádzkovateľ, keď chce mať aj klientelu psíčkarov a mačičkárov, tak nech urobí psíčkarskú časť a nepsíčkarskú časť. A keďže psy a mačky sa napriek celou históriou neznášajú, tak nech taký prevádzkovateľ má psíčkarskú, mačaciu a bežnú časť, lebo tie zvieratká fakt by mohli urobiť veľký cirkus.
A potom ešte k jednej definícii zo zákona. Psy a mačky sa tuším tam charakterizujú ako spoločenské zvieratá. No ale aj koza je charakterizovaná ako spoločenské zviera. No, tú kde zoberieme? Asi tam, kde bola koza Božka.
Ďakujem.
12. 9. 2019 15:23:12 - 15:23:58 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo. Pani Zimenová, to vaše fascinácia fašizmom a nacizmom, pani Zimenová, vy si neuvedomujete, čo vypúšťate zo svojej pusinky. Vypúšťate starú tézu Goebbelsa, tisíckrát opakovaná lož sa stane pravdou.
A ešte jednu vec. Rozprávali ste o antisystémových rodičoch. Nuž, ja si myslím, že viacerí z vašej rodiny sú antisystémoví rodičia. Popierate dvojtisícročný systém civilizácie Európy. Napríklad rodič z vašej strany, nie jeden, na gej prajdoch a podobne.
Ďakujem za slovo.
10. 9. 2019 16:14:02 - 16:24:19 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mizík, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Tak toto bol veľmi neférový atak na katolícku cirkev predvedený tu v parlamente. Takýto snáď ešte nebol. Čo vám tak vadí na Vatikánskych zmluvách? Vatikán je predsa centrom kresťanstva, pápeži sídla vo Vatikáne, sú zástupcovia Boha na zemi. Katolícka cirkev je tá, od ktorej pôsobenia sa vytvorila novodobá Európa, máme cyrilometodejskú tradíciu, z nej vychádzame.
Vám vadí Vatikánska zmluva, ale vám nevadí nešťastný článok ústavy, ktorý určuje, že zákony a nariadenia Európskej únie a Komisie stoja nad našimi zákonmi, o tom by ste mal porozmýšľať.
Ďakujem za slovo.