Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 2. 2020 10:44:16 - 10:46:16 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nuž, ja by som to povedal takto a zároveň doplnil Igora Matoviča v tomto vyjadrení, pretože veľmi oceňujem to, že sa tu postavil a dal do súladu sľuby, ktoré tu ľudia počúvali celé tie roky, s činmi, konkrétnymi činmi, ktoré potom nasledovali, pretože toto nám často chýba. Slováci strácajú pamäť, myslia a vidia iba posledné roky, ale mali by sa vždy spätne obzrieť dozadu, aby videli, že aký je ten súlad medzi sľubmi a činmi. Nastavenie zrkadla je jednoducho potrebné. A keď sa tu spomína to, že je ten pomer len nejaká stotina, alebo dokonca 1 %, veď to sú omrvinky, vážení. Toto sú omrvinky, ktoré jednoducho dlžíme týmto ľuďom, ktorí odpracovali, ktorí budovali Slovenskú republiku, na ktorých to celé stálo.
Ešte keď sa pozrieme do návrhu na skrátené legislatívne konanie, čiže je tam napísané, je to kvôli potrebe primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu, pre tú Sociálnu poisťovňu, ktorá podľa mojich informácií jednej tretine starodôchodcov nedala nárok na to, aby sa pri tom prepočte konečne zabezpečilo to, že dostanú tie svoje poctivé peniaze. To kde sme sa dostali? Jednoducho toto je ukážka toho, že ak nejaký pán, ktorý pil kolu na Vazovovej, tvrdí, že má rád finančné skupiny ako koza nôž, tak je to jedine tak nôž gumený a takto gumené sú často opatrenia, s ktorými sa tu často robilo, a jednoducho sme dospeli do súčasného stavu. Priznajme si, jednoducho že sme kašľali na týchto ľudí. To znamená, že už konečne zodpovedne sa k tomu postavme, hovorme ľuďom pravdu. Tie opatrenia, ktoré majú prichádzať, majú prichádzať včas a treba sa na nich zhodnúť naprieč celým politickým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 1. 2020 13:36:05 - 13:36:39 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Ďakujem. Žiadam a zároveň navrhujem zaradenie nového bodu programu, a to je, aby vláda Slovenskej republiky predložila správu o vyhlásení mimoriadnej situácie v Košickom i Prešovskom kraji z dôvodu znečistenia okolia mesta Strážske PCB látkami.
Odôvodnenie: Ako volení zástupcovia občanov musíme vedieť, v akom časovom horizonte prebehne sanácia kontaminovaného územia i výsledky všetkých kontrol, expertíz, analýz. Obyvatelia Zemplína na to už čakajú vyše tridsať rokov.
Ďakujem.
29. 11. 2019 10:54:47 - 10:56:47 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za vystúpenie môjmu poslaneckému kolegovi Edovi Hegerovi, za takto hlbokú analýzu a pohľad na celú túto problematiku.
Ja až tak hlboko nepôjdem. Len si dovolím doplniť a možno aj pripomenúť, že rozpočet má byť aj o tých prioritách, ktoré si jasne povieme. Pokiaľ si ale nevieme ich povedať jasne, pravdivo a najmä do očí a budeme zahmlievať a skrývať za ňou stále, čím by mali byť naše priority, tak môžeme mať veľmi krásne napísané čísla, ktoré budú iba bezduchými a nereálnymi. A konkrétny príklad, veď tu máme aj súčasný problém, ktorý je vedcami spomínaný, členské poplatky do CERN-u, ktoré sa dlhodobo naťahujú, a dnes výsledkom je, že v pondelok 2. decembra bude musieť Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach vypnúť najväčší vedecko-technický uzol, ktorý máme na Slovensku.
Ja nebudem tu analyzovať a špekulovať nad tým, či je to neschopnosťou úradníkov alebo kto všetko sa v tom vezie, ale pointa je aj zároveň tá, že na druhej strane vieme desiatky miliónov dať do registrov, ktoré majú zisťovať budúce povolania, a tieto peniaze sa tam lejú už dlhodobo, tie veci sa nevyužívajú reálne v praxi. A toto je podľa mňa koreň celého problému o tejto debate, keď sa bavíme o nejakej efektivite. Neuvedomujeme si, čo sú skutočné priority a čo skutočne nám prináša tú hodnotu, hodnotu za peniaze, o ktorej sa tu často veľa hovorí.
Ale my si vôbec neuvedomujeme, že tým skutočným zlatom pre Slovensko je práve šikovnosť našich ľudí, našich vedcov, výskumníkov, ktorí, keď do nich budeme investovať, vráti sa nám to mnohonásobne. A toto si, bohužiaľ, neuvedomujeme ani pri zostavovaní, alebo neuvedomili sme si pri zostavovaní tohto rozpočtu.
28. 10. 2019 16:01:47 - 16:02:30 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Čiastočne možno, pán poslanec Dostál, vyriešim tú vašu dilemu, keď ste rozmýšľali nad tým, aký je rozdiel medzi tými dvoma pozmeňujúcimi návrhmi pani poslankyne Kuciaňovej a pána poslanca Baláža. Tak rozdiel je v tom, že zatiaľ čo v tom prvom bol už spomínaný kandidát bez politickej príslušnosti, v tom druhom je spomínaný nezávislý kandidát. No a asi k tomu dodám už iba to, že keď toto niekto vidí, akým spôsobom my tu robíme túto legislatívu, tak sa tu fakt môžeme všetci hanbiť.
Ďakujem.
28. 10. 2019 15:26:08 - 15:27:36 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za faktické pripomienky. Tiež si myslím, že je to len o slovičkárení. A keď sa chceme naťahovať na slovíčka, prosím. Z tohto miesta budem veľmi rád, ak iní moji kolegovia prídete, keď vystúpite a môžete to dať tak presne, aby každý bol s tým spokojný. Tu nejde o to, že ja tu dávam nejaký návrh a ja by som akože mal si nejaký dávať tu zárez. Vôbec o to mi tu nejde. Ide mi o princíp. Princíp, ktorý, počúvam to skrátka tam medzi ľuďmi, čo to tu my vlastne robíme. Akože možnože ste si to, samotní predkladatelia, neuvedomili, ale aj ľudí dolu sa to týka. Jednoducho ľudia si všimli, že tu sa postupne – hlavne tesne teraz pred voľbami – upravujú tie pravidlá.
Jednoducho nerobme to, padá naša vážnosť. Padá vážnosť poslancov a celého parlamentu, celej Národnej rady Slovenskej republiky, ak jednoducho takto sa to robí tesne pred voľbami. Prestaňme s tým! Konečne už ukážme, že sme zodpovednými politikmi, že jednoducho tieto veci robiť nebudeme, že počkáme si a ak chceme nastaviť inak pravidlá hry, volebného práva občanov, tak to robme potom v dostatočnom časovom období za okrúhlym stolom, spolu, zapojení v rámci všetkých politických strán a nerobme tieto hry, prosím vás. Nerobme to!
28. 10. 2019 15:14:52 - 15:21:27 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nezvyknem sa veľmi zapájať v iných témach ako v školstve do tých diskusií a rozpráv, ale toto už mi jednoducho nedá, čo sa tu deje. Preto dávam z tohto miesta procedurálny návrh, aby sme o tomto návrhu zákona nehlasovali. Poprosím, aby to bolo zaznamenané.
A tento návrh dávam najmä z tohto pohľadu a na základe toho, čo tu momentálne sa deje pred nami. A vychádza to z môjho presvedčenia, že tu ide o principiálnu vec, pretože my tu meníme právo, volebné právo občanov v veľmi, veľmi krátkej dobe pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Jednoducho toto považujem za neprípustné, aby sme takýmto spôsobom urobili takého závažné zmeny. To, čo na začiatku vyzeralo, ako to pán poslanec Fedor naznačoval, teda povedal, že ako niečo nevinné, nám tu prerastá jednoznačne cez hlavu. To, čo bolo pôvodne len snahou o to predĺžiť volebné moratórium a priblížiť nás ku niektorým krajinám Strednej Ameriky a Afriky, tak sa ukazuje, že má asi, zrejme nejaké hlbšie odôvodnenie. A ja sa len nazdávam a hádam, čím to môže byť.
Už kedysi dávno markíz Mirabeau v 18. storočí v období po Francúzskej revolúcii vyčítal mnohým poslancom, že revolúcia, ktorá mala zaviesť rovnosť, prišla s novou úpravou, že ľudia sú si síce rovní, ale niektorí sú si rovnejší. A čo sa nám tu vlastne deje? Niektorí ľudia budú mať skrátka informácie, na základe ktorých sa môžu zariadiť – to budú tí, ktorí budú mať prístup k tým prieskumom –, a niektorí zase nie. A o tomto to celé je. Je skrátka narušená rovnováha. A keď narúšame rovnováhu, nečudujme sa, že dochádza k vážnym zmenám, zmenám, ktoré sú kľúčové pre celé Slovensko a ktoré potom môžu prinášať veľké prekvapenia. Ja varujem z tohto miesta všetkých predkladateľov, aby sa ešte raz zamysleli pred hlasovaním, čo vlastne idú robiť. Tak ako som ich varoval vo faktickej poznámke, keď sa zavádzala alebo zavádzala zmena prechodu z dvojkolovej voľby na jednokolovú. Ten príbeh ako keby mal nejaký súvis, ako keby sme tu pokračovali v tej jednej línii, že nám sa zdá, že my si budeme prispôsobovať realitu tak, ako by nám to malo vyhovovať.
Áno, je to niečo podobné, čo už povedal aj pán Dostál v jednej z faktických pripomienok, myslím, že to bolo na pána poslanca Nedobu. A ukazuje to, že my sme sa naozaj stali krajinou krivých zrkadiel, kde my sa ideme, upravovať si podmienky tak, ako nám to vyhovuje a kedy nám to vyhovuje. Bez ohľadu na to, aké následky to môže prinášať. Jednoducho rušíme základné princípy, nevážime si ľudí. Jednoducho toto môžu navrhovať iba ľudia, ktorí si naozaj skutočne nevážia ľudí a podceňujú ich. Podceňujú ich v tom, že oni vedia lepšie ako tí ľudia, ako majú voliť a čo si majú zvoliť, alebo koho si majú voliť, preto vyhadzujeme už aj kolónku povolanie. Akože toto je už trošku divné, že, akože; pán navrhovateľ, nehnevajte sa, ale to je predsa úplne niečo iné, čo vy ste navrhovali. To môžete byť s tým spokojný? To kde sme sa to vlastne dostali? Čo to robíme s našou legislatívou, čo to robíme s naším štátom? A poviem na vás: Ešte je čas, nerobte to! Meniť takto natvrdo pravidlá v procese prináša a prinášalo vždy len problémy a prinesie ich aj teraz. Aby sme nakoniec všetci neboli veľmi nepríjemne prekvapení a obzvlášť tí z vás, ktorí sa podpísali pod tie pozmeňujúce návrhy, že ten výsledok bude úplne iný, ako očakávate. Pretože, žiaľ, to nám doteraz ukázala prax na Slovensku.
Otvárate dvere pochybným informáciám. Stiahnite to a poďme sa baviť seriózne! Otvorme verejnú diskusiu o tom, akým spôsobom majú fungovať prieskumy, prognózy, akým spôsobom by sme to inštitucionalizovali, akým spôsobom by bola nejaká verifikácia tých zdrojov. Apelujme na to, aby bola prevencia, aby ľudia jednoducho si naozaj filtrovali tie informácie. Ale takto otvárame dvere k tomu, že tých dezinformácií bude stále viac a viac. Jednoducho toto sú fakty. Preto vás žiadam, tak ako som povedal už na začiatku, dávam návrh, aby jednoducho sme o tomto zákone nehlasovali a aby sme prestali meniť pravidlá hry už v procese, pretože skúsenosť nás naučila, že to vždy dopadne zle.
Ďakujem.
24. 10. 2019 17:28:14 - 17:29:37 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ja sa z tohto miesta chcem poďakovať mojej poslaneckej kolegyni Natálii Milanovej, že jednak prišla s týmto pozmeňujúcim návrhom, patrične ho aj odôvodnila, dala do toho aj toľko srdca, uviedla aj svoju osobnú skúsenosť, pretože všetci, čo sme tu, sme ľudia, mnohých sa to dotýka, táto téma. Pokiaľ niekto doteraz nad tým nerozmýšľal, tak sa možno nielen zamyslel, ale aj zvažuje, aká dôležitá vec je práve podpora dojčenia. Určite niektoré veci je mať aj na pevno zadefinované.
A ešte jedna taká poznámočka k tomu všetkému. Páčilo sa mi aj to, že uviedla konkrétny príklad štúdie, kde sa vypočítalo, kde sa kvantifikovalo v tej podobe štyridsiatich miliónov libier tá reálna hodnota, ktorá sa ušetrí pri tom, ak sa podporuje týmto spôsobom zdravie. Myslím si, že toto je aj spôsob, akým niektorí ľudia, ktorí sa možno častokrát pýtajú a sú skeptickí pri zavádzaní rôznych opatrení, zamyslia nad dôležitosťou tohto opatrenia. Verím v podporu a verím v to, že pri hlasovaní o tomto doplňujúcom a pozmeňujúcom návrhu zvíťazí zdravý rozum. Ďakujem.
24. 10. 2019 11:03:48 - 11:05:48 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem. Ďakujem za vystúpenie pánu poslancovi Dostálovi. Ako určite, áno, dá sa súhlasiť v tom, že nebezpečenstvo skĺznutia k určitej formálnosti tu je. I keď momentálne hypoteticky, lebo ešte to nemáme schválené. To znamená, že ukáže sa to pri praxi. A pri tej praxi, ja ako v rámci praxe, kde som spôsobil, čiže v školstve, veľmi veľa by som vedel uviesť príkladov, ako vieme upadnúť do formálnosti a robíme veci len pre čiarku, že si niečo odfajkneme a máme to, sme všetci spokojní a ešte sa môžme potľapkať po pleci. Lenže toto je už tak vážna vec, že musíme pristúpiť ku konkrétnym krokom. Môžme diskutovať o tom, či tieto konkrétne kroky naplnia ten náš cieľ, ktorý máme, aby sme jednak posudzovali tie vplyvy, aké majú dopady na klímu, ale zároveň aby sme aj tie riešenia vedeli vyprecizovať a prichádzať s konkrétnymi vecami, ktoré aj reálne pomôžu. To už je potom to, čo príde po tom, ako niečo schválime. Potom sa o tom môžeme samozrejme baviť. Ale kľúčové je začať. Začať tým, že máme aspoň tento nástroj, ktorým začneme jednak aj zviditeľňovať tento problém a donútime aj našich kolegov, aby sa nad tým zamýšľali, keď prichádzajú so svojimi konkrétnymi návrhmi. Pretože je to často o ľuďoch. Môžeme mať desaťtisíc doložiek, pokiaľ sú iba formálne a pokiaľ vypíšu len preto, že sa vypísať musia. Podstatné je stále si pripomínať, čo konkrétna vec... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 10. 2019 10:56:56 - 10:58:43 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi za jedinú reakciu, ktorá bola na moje vystúpenie. Možno som čakal viac tých reakcií. Ďakujem za faktom doplnenie mnoho niektorých vecí, aj ten bezpečnostný aspekt, ktorý je tiež dôležitý a ktorý by sme možno, mali tiež si o ňom viac pohovoriť aj tu v pléne Národnej rady. Niekto by povedal, že možno sme len na začiatku tej cesty, že postupne potrebujeme asi viac informácií a viac sa o tom aj rozprávať, aj v kuloároch, nielen v pléne. Ale kľúčové podľa mňa je, dať na bok skepsu a na bok tieto veci. Potvrdzujú to už dlhodobo vedci. To sa vlastne neustále opakuje aj pri všetkých tých verejných diskusiách, aj na svetových fórach, že dospeli sme do tohto stavu, pretože sme ignorovali volanie vedcov. Preto vlastne všetky tie iniciatívy, najmä mladých ľudí, čo sú mi veľmi sympatické, že oni sa vlastne začali ozývať a sú tými proaktívnymi, že práve títo mladí ľudia v nás zobúdzajú to svedomie. Môžeme sa na to pozerať pragmaticky, skepticky, akokoľvek, ale ten problém jednoducho je tu. Môžme sa, samozrejme, baviť aj o tom, či konkrétne riešenia, ktoré navrhujeme, pomôžu. Samozrejme. Ale v neposlednom rade je dôležité začať konať čím skôr, tým lepšie, ak už nie je neskoro. Ďakujem.
24. 10. 2019 10:51:12 - 10:54:48 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem, pán podpredseda. Ctená pani navrhovateľka, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi krátko dovoľte mi vystúpiť k tomuto prerokovanému bodu. Aj z toho dôvodu, že som tu nepriamo bol spomenutý tými pokusmi o to, aby sme sa aj my ako slovenský parlament, ako Národná rada Slovenskej republiky pripojili k iniciatívam iných parlamentov v rámci sveta, ktoré si uvedomujú význam a dopad klimatických zmien. A z tohto miesta aj podporil konkrétne tento návrh.
Oceňujem, že pani navrhovateľka kontinuálne vždy zahlasovala za ten môj neúspešný procedurálny návrh. A uvedomujem si a veľmi ma aj oslovilo to, čo spomenula vo svojom úvodnom slove. K týmto krokom máme pristupovať nie preto, že sú spojené s nejakými konkrétnymi osobami, čiže nie kvôli tomu, že Gréta, alebo kvôli tomu, že Donald. Ale kvôli tomu, aký významný problém je vlastne dopad klimatických zmien na celú našu planétu. A nie je to len o nejakej formálnosti alebo iba toho, že prijmeme nejaký konkrétny stav klimatickej núdze, alebo by sme prijali len to, že by sme posudzovali tú doložku vplyvov na klimatické zmeny. Vôbec to o tom nie je. Je to o konkrétnom kroku. Pretože zastávam názor a moja prax mi to v minulosti vždy potvrdila, že vždy prvou vecou, ak chcem nejaký problém riešiť, je si priznať, verejne si priznať, že máme nejaký konkrétny program. A hovoriť o tom a presvedčiť o tom aj nejakými týmito riešeniami najmä verejnosť, aby si uvedomovala vážnosť týchto dopadov. Ľudia žijú vo svojich uzatvorených komunitách, vnímajú svet len blízkosti seba.
Ale aj my na školách sme deti viedli k tomu, že konaj lokálne, ale myslí globálne. To znamená, si uvedomujme významnosť aj našich krokov a nehľaďme na niekoho iného, ako to robí on. Je dôležité byť poctivý. A preto i tento návrh prispieva k tomu, aby sme viac dostávali do verejnosti práve potrebu, aby si tá verejnosť uvedomovala potrebu, aké dopady vychádzajú z toho spôsobu života, ktorý vedú, a akým spôsobom môžu pomôcť i oni svojím malým dielom k tomu, aby sme mohli mať vôbec nejakú budúcnosť na tejto planéte. To znamená, že formálne veci ako v prvom čítaní, môžeme o nich diskutovať dlhodobo, ak sa posunie tento návrh do druhého čítania, môžeme sa baviť aj o detailoch, ale v princípoch, v princípoch by sme mali vedieť nájsť zhodu naprieč celým politickým spektrom, pretože ten čas sa nám kráti, ten čas sa kráti a musíme začať konať. Takže som za to, aby ste podporili tento návrh zákona a začali sme sa všetci správať viac zodpovednejšie.
Ďakujem.
23. 10. 2019 17:24:59 - 17:26:15 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1713 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem, pán podpredseda. Takže v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 od prerokovaného návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
23. 10. 2019 17:19:14 - 17:20:39 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Vážený pán podpredseda, ctená pani navrhovateľka, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
23. 10. 2019 16:41:06 - 16:43:06 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem za fundovaný, obsažný príspevok môjmu poslaneckému kolegovi Otovi Žarnayovi. Som rád, že uviedol aj konkrétne veci z tohto pohľadu, čím by sa dal aj konkrétny návrh vylepšiť. Som rád, že teda uviedol aj príklady praxe konkrétnych škôl a celého toho príbehu a tohto boja, ktorý tu už dlhý čas sa vedie.
Samozrejme, môžeme sa po prijatí tohto návrhu zákona v prvom čítaní určite baviť a môžeme zriadiť aj okrúhly stôl s ostatnými predstaviteľmi politických strán a hnutí, ktorí sú zastúpení v parlamente, ako by sa tento návrh dal ešte vylepšiť v tom. Momentálne by sme ale mali asi zrejme ich presvedčiť, tú väčšinu, aby našli v sebe tú odvahu a išli aj to takéhoto kroku a dali tým pádom aj nádej ľuďom, ktorí sú v školstve, že na nich myslíme.
Určite si myslím, že vychádzal som pri tvorbe tohto návrhu zákona zo súčasného stavu, aký je, ako sú kreované momentálne tieto inštitúcie. Pokiaľ by sme vedeli nájsť zhodu a väčšinu v budúcnosti na to, akým spôsobom inak chceme meniť tieto voľby, mohli by sme uvažovať potom nad inými formami, ale vychádzalo sa zo súčasnej praxe.
Čiastočne som sa inšpiroval aj konkrétne komisárom pre vzdelanie, ktorý už momentálne je od roku 2002 v Maďarsku. Vieme, že existujú obmudsmani pre akademickú etiku v Litve, v Rakúsku a myslím ešte v ďalších troch krajinách, to znamená, že sú tu už určité legislatívne rámce o ktorých, z ktorých môžeme vychádzať a sa môžeme inšpirovať. To znamená, že my tu momentálne sme neobjavili Ameriku, takže tomuto problému sa venuje v iných krajinách a držme si palce, aby tá väčšina pochopila, aký je tento návrh zákona dôležitý.
23. 10. 2019 16:25:49 - 16:27:38 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
No určite nechcem vytvoriť nejakého Santa Clausa, no prečo aj, ja verím skôr na Ježiška. A, samozrejme, hovoríme o úrade, to znamená, je nepredstaviteľné, aby niečo zvládal jeden konkrétny človek. Veď máme už dneska rôzne iné inštitúty, ktoré tu sú, a on bude zároveň aj kooperovať tie činnosti, či už je to s verejným ochrancom práv, či sú to komisári pre deti, alebo komisári pre osoby so zdravotným znevýhodnením. To znamená, bude kooperovať a bude mať kompetencie, aby vedel v spolupráci, toto je dosť podstatné slovo, v spolupráci s úradmi, s ktorými bude jednať ako rovný s rovnými, riešiť konkrétny vždy ten problém a mal na to aj patričné páky.
Ja som maximálne otvorený potom v diskusii a som skutočne trošku smutný z toho, že tu nevidím, teraz momentálne už ani žiadneho reálneho zástupcu súčasnej vládnej koalície, aby sa podarilo vytvoriť takú legislatívnu normu, že vznikne užitočný úrad, ktorý bude slúžiť ľuďom. To je to, o čo mi ide, a myslím si, že a myslím si, že od toho sme tu predsa, prichádzať s riešeniami, ktoré majú pomáhať ľuďom. A čo bude a ako nebude fungovať, to ukáže vždy prax. Najprv uveďme konkrétne opatrenie do života, za pochodu ho vylepšujme, vylaďujme, ale robme niečo. Veď akože tá atmosféra predsa je katastrofálna, to si musíme tu všetci priznať, ako tu sedíme.
Ďakujem.
23. 10. 2019 16:12:55 - 16:24:29 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Takže, vážení kolegovia, ako som tu, pred vami stojím s týmto návrhom kompletného zákona, nie žiadnej novelizácie, nie žiadnych drobných úprav alebo kozmetických úprav ako možno v minulosti som tiež tu stál a snažil sa zlepšovať veci v školstve, ale s úplne novým zákonom, zákonom, ktorý je spojený aj s mojou minulosťou pôsobenia v rôznych druhoch organizácií, aj moje aktivity v rámci Slovenskej komory učiteľov, zákonom, ktorý podľa môjho názoru, teda môjho názoru môže reálne pomôcť atmosfére na našich školách, pretože táto atmosféra je ťažko dýchateľná. Ak by som dokonca mohol prirovnať, ak sa dneska často hovorí o nejakom boji za klimatické zmeny, tak čo sa týka školskej klímy, atmosféry a vzduchu, ktorý tam ľudia dýchajú, na našich školách, tak máme tu veľmi vážny problém, pretože v mnohých pracoviskách sa už nedá ani existovať. Nedá sa ani fungovať. Môžeme sa utešovať do nekonečna a pozerať sa na to vždy cez ružové okuliare a jednoducho fakty sú také, nedávno v rámci projektu To dá rozum už máme i konkrétne dáta, ktoré boli zverejnené na množstve prieskumov, čiže máme konkrétne dáta o tom, v akom stave je naše školstvo, v akom stave sú vzťahy na našich pracoviskách, či už medzi žiakmi, či už medzi žiakmi a učiteľmi, učiteľmi medzi sebou navzájom a najmä medzi učiteľmi a riaditeľmi, ako aj medzi všetkými týmito, už vtedy som spomenul - a zriaďovateľmi. Všade nájdeme pochybenia a vidíme, že ten stav je zlý a boli by sme veľmi naivní, ak by sme čakali, že zmena sa sama spraví. No nespraví sa. Ak by sa čokoľvek také spravilo, tak by sme videli určitú reálnu snahu. O to viac, že toto nie je záležitosť posledných dní alebo mesiacov.
Tieto problémy, ktoré v školstve máme, tu máme dlhodobo, roky, desaťročia. Sú to konkrétne problémy, o ktorých začali školské organizácie hovoriť už pred rokmi, a skúsim to tak retrospektívne spomenúť, najznámejšie momenty. Pre tých, ktorí o tom do teraz nepočuli, tak sa možno aj poučia a zistia (ruch v sále), že tieto veci sú pre mnohých možno zaujímavé (zaznievanie gongu), získam si tým pádom aj možno pozornosť a posunú to ďalej svojim kolegom v poslaneckých kluboch, aby sa naozaj na tento návrh zákona poriadne pozreli, aby nereagovali naňho počas, ako sa ukáže, že podporíme - nepodporíme tento návrh zákona, ale aby si preštudovali konkrétny návrh zákona, aby si pozreli poriadne dôvodovú správu, ktorá je podrobná a je rozpísaná do posledného detailu a vedeli, o čom tu vlastne budú v pondelok hlasovať.
Po mnohých iniciatívach, ktoré sme v rámci Komory učiteľov realizovali, sme v roku 2015 pristúpili ku kampani Zber strachu. Bol to výsledok mnohých snáh i v rámci požiadavok učiteľov, ktorí v rámci svojich protestov žiadali, aby sa riešil reálne problém na našich školách, aby dochádzalo k tomu, že človek, ktorý je v krivde, sa má na koho obrátiť, pretože základom nebola len informačná nerovnováha a to, že nebol prístup k tej spravodlivosti dožičený každému rovnako, ale základným problémom bolo, že fakt tí ľudia nevedeli sa brániť pred rôznymi tlakmi, pred mobingom, bosingom, to boli pre mnohých neznáme slová. Možno aj pre vás sú, tak len tak na zopakovanie, už pred desaťročiami psychológ Reiman definuje mobing ako psychologický teror v pracovnom živote, ktorý zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorý je zameraný zo strany jednej alebo viacerých osôb voči inej osobe. Od toho bol odvodený aj iný termín, nórsky psychológ Chile definuje bosing a ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka alebo pracovníkov zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie.
Na mnohých konferenciách, ktorých som sa osobne aj zúčastnil, sa prirovnávalo toto pôsobenie mobingu a bosingu, k pokusu o psychologickú vraždu jedinca. Sú to všetko vážne veci a sú odbornej verejnosti už dlhodobo známe. A preto aj v rámci toho Zberu strachu sme nazbierali vyše 200 podnetov, kde sme aj urobili rekapituláciu rôznych káuz celého Slovenska, a ono tie kauzy nieže ubúdajú, ale nám práve naopak pribúdajú. Pribúdajú nám konkrétne prípady z jednotlivých obcí i miest, kedy sa naozaj nevedia dovolať spravodlivosti jednotliví zamestnanci, ale častokrát sú to aj žiaci, ich rodičia, ktorým tiež bolo ublížené.
To znamená, preto prichádzam a prichádza aj naše hnutie s týmto komplexným návrhom zákona o školskom ombudsmanovi, aby sme vytvorili inštitút, úrad so sídlom v Košiciach, ktorý bude posudzovať tieto žiadosti a bude konať. Aby tí ľudia vedeli, na koho sa môžu obrátiť. A nielen aby len zbieral podnety, ale aby mal aj reálne právomoci, ktorými môže zasiahnuť do týchto procesov. Častokrát aj preventívnymi spôsobmi.
Výsledkom v roku 2015. a následných aktivít učiteľov rôznych organizácii bolo, že minister Draxler na pol roka zaviedol alebo zriadil úrad, mal presný názov, Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve. Na pol roka tam bol nominovaný pán Martin Maták ako nominant Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a po pol roku, keď tento pán odišiel do dôchodku, potichučky, tak aby si to odborná verejnosť nevšimla, jednoducho bol zrušený. Odôvodňovali to tým, že mal málo podnetov, že viac podnetov prichádzalo na hmotnú sekciu regionálneho školstva, otázne však bolo ako bolo o tomto vôbec úrade komunikované, pretože povedzme si to priamo, akonáhle nemáme zabezpečenú informovanosť a nevieme kam sa máme obrátiť, ako môžeme čakať nejaké podnety. Ono nízka úroveň informovanosti bola aj jedným z príčin, prečo sme v rámci Zberu strachu vtedy iniciovali aj vytvorenie metodickej príručky, ktorá sa distribuovala potom následne v spolupráci s ministerstvom. To znamená, aby tá prevencia tu bola tiež napojená na konkrétne procesy, aby ľudia vedeli, čo môžu robiť, na koho sa majú obrátiť.
Mnohí skeptici mi často hovoria pri týchto diskusiách, že no vieš, keby fungovali odbory, všetky inštitúcie v rámci spolu aj, samozrejme, s ministerstvom, tak ako majú, tak takýto úrad asi ťažko by bol predstaviteľný. Lenže oni nám nefungujú. To je to, čo tu treba jasne povedať. Tieto inštitúcie nefungujú, nezastupujú na 100 % na tých pracoviskách týchto zamestnancov a ani deti so svojimi rodičmi. Fakt nemajú častokrát šancu. Pokiaľ tá druhá strana ťahá za jeden povraz a vy sa neviete dovolať spravo..., nespravo..., teda tej spravodlivosti. A predstavte si, skúste si to predstaviť, aký to je pocit!
Ono totiž najprv tých vecí môže byť len pár, iba sú to také drobnosti. A ono potom postupne, tak ako hovoríme o šikane, ktorá má tých svojich 5 kruhov, niekto hovorí tomu 5 kruhov pekla, ako postupne sa rozširuje a zasiahne celú organizáciu tak, že ten jedinec, ktorý je terčom, nemá absolútne žiadnu šancu, a môže byť rád, že vôbec odíde. To má vlastne šťastie. Tak v takom prípade kto bude zodpovedný a kto bude niesť zodpovednosť za tie škody, ktoré sa takto vytvárajú?
Preto je dôležité práve zriadiť tento úrad, inštitút, dať mu silné kompetencie, aby sme dokázali chrániť zároveň i zdravie ľudí, ktorí v tom školstve žijú, pracujú, vzdelávajú, pretože to musí byť pre nás najvyššia hodnota. Budete možno oponovať tým, že možno tam niektoré kompetencie posúvané už dnes existujúcich inštitúcií, ale viete koľko tam je práce? I my poslanci Národnej rady, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti, jednoducho nestíhame, nestíhame reagovať a pomáhať tým ľuďom, ktorí sa na nás obracajú o pomoc. Za chvíľočku vystúpi pán poslanecký kolega Žar..., Oto Žarnay, bude hovoriť konkrétne možno prípady, ktoré on zaevidoval, i ja som častokrát dennodenne mal konkrétne príklady na stole. Celý úrad má čo robiť, aby pomohol ľuďom, ktorí sú v školstve, aby neprišli o rozum a aby sa na tých pracoviskách konečne dalo dýchať.
Preto je kľúčové, aby ste sa zamysleli, prestali pozerať na to, čo to bude prinášať, takéto zriadenie nového úradu a uvedomili si jeho význam. Práve vytvorenie tohto konkrétneho útvaru, pardon, tohto konkrétneho úradu, tejto inštitúcie školského ombudsmana je kľúčové preto, aby sme vedeli pomôcť ľuďom, ktorí trpia. A často práve aj tým, že vytvoríme takýto inštitút, zdvihneme aj výhražný prst a ukážeme, že nebude sa tolerovať už to, že na školách, ktoré majú byť podľa Komenského dielňami ľudskosti, kde sa vytvára budúca generácia pre Slovensko, panuje atmosféra, ktorá dusí ľudí. Umožnime im prijatím tohto návrhu zákona, aby mohli konečne slobodne dýchať.
Ďakujem.
23. 10. 2019 16:09:14 - 16:10:43 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Vážený pán podpredseda, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi veľmi krátko teraz najprv odôvodniť tento návrh zákona, následne podrobnejšie sa k tomu vyjadrím v rozprave, kde sa hlásim ako prvý.
Návrh zákona o školskom ombudsmanovi a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov má za hlavný účel zvýšiť ochranu práv a právna, právom chránených záujmov tých osôb, ktoré vo vzdelávacom a výchovnom procese v školstve ťahajú za kratší koniec. Ide predovšetkým o deti, žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorí sa neraz stávajú obeťami arogancie medzi reprezentova..., moci reprezentovanej školami i školskými zariadeniami.
K tejto skupine ohrozených osôb však môžeme nepochybne zaradiť aj učiteľov, t. j. pedagogických zamestnancov, ako aj odborných zamestnancov.
Návrhom zákona zriaďujeme teda inštitút školského ombudsmana, ktorý ho, ktorého hlavnou úlohou bude dozerať na to, aby práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb naprieč celým školstvom používali silnú ochranu z pozície tohto inštitútu nezávislého dozorcu.
Školský ombudsman má priznané zodpovedajúce kompetencie a oprávnenia, ktoré mu umožnia reálne pomáhať dotknutým osobám pri ochrane ich práv a právom..., ich práv. A viacej už poviem potom v rozprave.
22. 10. 2019 18:50:13 - 18:56:53 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Vážený pán predsedajúci, ctení páni kolegovia, ktorí sme tu zostali, ako možnože cítite trošku takú skrytú iróniu v mojom hlase, nehovoriac o tom, túto komornú atmosféru, v ktorej sa tu nachádzame, ale myslím si, že netreba podceňovať dôležitosť práve takto predloženej novelizácie ústavy, na ktorú nadväzuje potom aj zmena rokovacieho poriadku, pretože napriek všetkým výhradám, ktoré by mohli mať prípadní oponenti, čo by som bol rád, keby sme niekedy aj počuli nejakú tú oponentúru, že prečo nie, prečo by sme nemohli mať tie vyšetrovacie výbory, a mohli by namietať, veď nie je to bežná prax, stav, v akom momentálne sa nachádza Slovenská republika a celá naša spoločnosť.
Žijeme momentálne v období, kedy bolo nastavené zrkadlo tomu, čo sa tu v minulosti dialo, a preto je nevyhnutné, aby práve aj Národná rada Slovenskej republiky sa aktívne zapojila i týmto spôsobom zriadenia takéhoto typu výboru k tomu, čo je potrebné spraviť, k tej očiste spoločnosti, ktorá je pre nás nevyhnutná, pretože to, kam sme dospeli, je výsledkom aj toho, čo sme neurobili. Nielen toho, čo sa urobilo, ale naozaj tieto veci sa často stali aj preto, čo sme neurobili, čo sa zanedbalo, na čo sa pozabudlo, aké krehké je právo, aká krehká je spravodlivosť a ako je vôbec možné, že Slovensko dospelo do súčasného stavu, kedy sa dozvedáme o tom, ako sa prepojil biznis s podsvetím, aké je prepojenie na politiku, aké je prepojenie na súdnictvo, prokuratúru a všetko, čo s tým súvisí.
Samotný vyšetrovací výbor by bol iba jedným z opatrení, ktoré môže, opakujem, môže pomôcť k zmene tohto stavu, do ktorého sme sa dostali, a preto je dôležité, aby v tomto zázname a pri každej jednej vete, ktorú budeme o tomto hovoriť, vždy zaznievalo, že tento návrh nepozerá na to, z akého politického tábora vychádza, pretože je v ňom explicitne dané, že zástupcovia tohto výboru by mali byť naprieč politickým spektrom všetkých zástupcov politických strán i hnutí, ktoré tu v parlamente sú, že sú skrátka tu dodržané zásady, aby nikto nebol opomenutý a aby bola zabezpečená rovnováha a nezvrhlo sa to k využívaniu takéhoto inštitútu. Pretože tento inštitút, ono niekto by mohol namietať, by sa dal aj zneužívať. Ale to nie je možné, ak je práve zabezpečená rovnováha. A to v tomto návrhu zmeny ústavy je uvedené.
Ale keďže sme pragmatici, vieme zhruba, ako vyzerá rozloženie síl v tomto parlamente, tak nemusíme ani hádať, ako asi dopadne hlasovanie aj o tomto pokuse zaviesť túto zmenu v ústave i následnej ďalšej úprave rokovacieho poriadku. Čo si ale neuvedomujú tí, ktorí keď proti tomuto zahlasujú, resp. sa zdržia, že sa späť postavia do polohy toho, čo sme neurobili, pretože sme dospeli do stavu krajiny, že tou nečinnosťou a častokrát aj znefunkčnením mnohých orgánov, ktoré by mohli vykonávať kontrolnú funkciu, veď pán navrhovateľ by vedel napríklad hovoriť aj o tom, akým spôsobom a prečo je znefunkčnená komisia na kontrolu odposluchov, kam a aké sú vlastne tam tie dôvody, ktoré síce boli neustále postavené na stôl a neustále sa o nich komunikovalo, ale v konečnom dôsledku výsledkom je, že nemáme nad týmito vecami kontrolu. A že sa zabudlo na to, že tá politika v určitých oblastiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu, musí ísť bokom, pretože bezpečnosť štátu má byť pre nás všetkých prvoradá. A Slovenská republika je v ohrození bezpečnosti, keď sa potvrdili tieto informácie, ktoré sú už dnes na verejnosti. Keď sa stali tie udalosti, ktoré tak traumatizujú súčasnú slovenskú spoločnosť. V normálnom stave krajiny by možno nebolo potrebné, aby sme pristúpili k takejto úprave, ale my nie sme momentálne normálnou krajinou.
My sme dospeli do stavu, kedy nieže je nám nastavené zrkadlo, ale to zrkadlo, v ktorom sa krajina vidí, je celé krivé. A kroky, ktoré sa prijímajú, sú pokrivené tým, ako tá nečinnosť spôsobila skazu, ktorá prechádza nielen právom, ale už vstupuje do morálky. Ľudia už strácajú vieru v to, že sa môžu dovolať určitej spravodlivosti. A preto je dôležité, aby tu došlo k zapojeniu aj Národnej rady práve prostredníctvom týchto výborov a tým spôsobom sme začali ozdravný proces a krajinu vyliečili.
Ďakujem.
22. 10. 2019 16:21:28 - 16:23:19 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za obe reakcie. Veľmi si vážim, keď na mňa kolegovia reagujú faktickou poznámkou, najmä že ma niekto aktívne počúval. A, nuž, obdivujem trošku ten optimizmus, že ide iba o niekoľko prípadov, ktoré sa stali v tomto časovom období. Asi by sme si to mohli aj zmerať. Možno keby sme sa na to pozreli trošku z väčšej, z tohto väčšieho pohľadu, tak zistíme, že tých prípadov je možno až viac.
A čo sa týka toho, že nie vždy býva zmena dobrá, prosím, nech sa páči, ako ja si myslím, že ak náhle voliči zistia, že trafili vedľa, máme tu predsa inštitút miestneho referenda a môžeme to riešiť i týmto spôsobom, aby sme zvrátili tie negatívne veci. Ono je to aj o tom, akým spôsobom občania v tých našich obciach a mestách vnímajú to pôsobenie komunálnej politiky. Pokiaľ si všímajú, čo konkrétne robia ich zástupcovia, a sú aktívnymi sledovateľmi ich politiky, tam by som sa veľmi o nich ani nebál. Horšie však je, keď sa, a zase narážam na to, čo som hovoril ešte pri predchádzajúcom návrhu zákona, ktorý tu bol, je aj problém tej možno rozdrobenosti tých našich sídiel a to, akým spôsobom vedia určité rodiny si získať vplyv na dlhé a dlhé roky. A to je už potom naozaj volanie po tom, aby sme sa začali vážne baviť o komplexnej reforme našich samospráv.
Ďakujem.
22. 10. 2019 16:12:23 - 16:17:51 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem, pán podpredseda. Ctené, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto bodu tohto návrhu zákona. Možno tak symbolicky, vidím tu určitú takú ako aj kontinuitu, alebo takú následnosť príčiny, dôsledku. To znamená, najprv sme mali pred chvíľou návrh zákona, ktorý je, riešil opravu z jednokolovej na dvojkolovú voľbu, teraz tu máme zase, čo sa stane, ak voľby pre niekoho dopadnú tak, ako asi nečakal, že dopadnú.
Čiže tento návrh zákona ja osobne vnímam ako riešenie negatívnych javov, ktoré tu máme. To znamená, že ako aj pán predkladateľ, v podstate obidvaja predkladatelia to spomínali, máme tu konkrétne príklady, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. To znamená, že nie je to niečo, čo sa nedeje. Bavíme sa teda v hypotetickej rovine, bavíme sa o skutočných prípadoch a spoliehať sa na to, že to niekomu zráta, že sa ľudia medzi sebou navzájom poznajú, to je síce pekné a môžeme sa takto tu hore v tomto parlamente utešovať medzi sebou, ale častokrát už ten dopad tej spravodlivosti akosi k nemu nedochádza. To je ten asi základný problém. A problém je aj v tom, že nie všetky prípady sa aj dostatočne zverejnia, nie, častokrát ostanú aj skryté.
Ja osobne vnímam tento návrh zákona aj ako prostriedok, aby sa zabránilo aj zámernému vytváraniu akéhosi mínového poľa. Lebo toto je, sa skutočne aj deje. Mal som takéto konkrétne podnety od mnohých mojich známych, ktorí prebrali agendu, to znamená, podarilo sa im uskutočniť zmenu vo svojej obci alebo meste a to, čo našli, to bola jedna katastrofa, čo sa týka rôznych zmlúv. V niektorých prípadoch dokonca až taká katastrofa, že to viedlo k tomu, že to nakoniec vzdali. Vzdali sa funkcie, pretože či si to uvedomujeme, alebo neuvedomujeme, máme naozaj v tých samosprávach obrovské množstvo problémov, ktoré vyplýva nielen z neznalosti častokrát tej právnej, niekedy aj tej ekonomickej, bohužiaľ, ale vyplýva to aj z toho, že chýba nám tu ten ťah na bránku, aby sme dokázali dostať ľudí, ktorí v tej komunálnej politike pôsobia a špekulovali tam dlhé roky, aby jednoducho mali sme na nich také páky a jednoducho vedeli ich dostať pred tvár spravodlivosti a aby jednoducho tá spravodlivosť aj nastala. To znamená, že ak niekto účelovo uzatvára takéto druhy zmlúv, zmlúv, ktoré sa ani nedajú vypovedať, sú napísané takým spôsobom, aby sa vôbec nedali vypovedať, jednoducho nájdime prostriedky.
Ak sa toto konkrétne riešenie niekomu nepozdáva, nech sa páči, nech príde s niečím iným. Ale netvárme sa, že tieto problémy nemáme, že sa tu skrátka nevytvára priestor v tom medziobdobí, v tom medzivládí, aby jednoducho k takémuto stavu dochádzalo.
Pán kolega Dostál určite pozná prípad obce Čierne Pole. Áno, ťažko ste si vzdychli, ja tiež, a takto by sme mohli ísť zaradom a hovoriť aj o konkrétnych prípadoch obcí a často aj miest, kde prišli po tej zmene a našli niečo strašné. Ako bol by som tu asi veľmi dlho, keby som mal hovoriť podrobnosti. Ale z tohto miesta chcem naozaj požiadať aj tých ostatných, ktorí zvažujú, či takéto riešenie je najideálnejšie, že je to riešenie tohto stavu, ktorý tu, bohužiaľ, vznikol. A pokiaľ máme negatívne skúsenosti o zneužívaní, o zneužívaní moci, ktorá mi bola odňatá, keďže som skončil v tej funkcii a snažím ešte sa z toho vyťažiť, čo sa dá, tak prijmime obranný mechanizmus, aby k tomu nemohlo dôjsť.
Preto z tohto miesta tiež žiadam o podporu pre tento návrh zákona. Myslím si, že je aj odborne spracovaný, aj dobre odôvodnený v dôvodovej správe. Kto ju nečítal, nech si ju poriadne prečíta. A verím, že urobíte konkrétny krok, ktorým uľahčíte život v obciach a mestách a zároveň zabránite tomu, aby rôzne druhy špekulantov, kde im prišli na ich hru a sa s nimi rozlúčili, mali ešte nejaké možnosti na záver tej svojej epochy si pomôcť.
Ďakujem.
22. 10. 2019 15:32:35 - 15:34:03 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sopko, Miroslav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem, ďakujem za faktické pripomienky. Nuž áno, tiež som si najprv myslel, že to bol len zlý vtip, potom sa mi to viackrát potvrdilo, že ono to bolo myslené úprimne, tak od srdca až. A ako na to možno zareagovať? Nuž, myslím si, že viac demokracie nikdy nie je na škodu. A ak niekto bude namietať proti tomuto opatreniu, hovorím, že možno fakt sa potom musíme pozrieť aj na ten spôsob a na ten počet tých našich sídiel, koľko máme a akej sú veľkosti, a začať seriózne debatovať o tom, ako urobiť veľmi dôležitú aj reformu v rámci jednotlivých samospráv a začať sa seriózne aj baviť o municipalizácii a o ďalších týchto problémoch. Pretože ak, no ono všetci poznáme príklad Fekišoviec a iných menších takýchto dedín, tak čo si budeme nahovárať, v akom stave sú súčasné naše samosprávy. Jednoducho je to tak. A tá demokracia, pokiaľ nám nebude fungovať tam dole, tak my tu zhora veľmi veľa neporiešime a stále budeme narážať a padať na opakujúcich sa chybách. Takže z tohto miesta opäť žiadam o podporu tohto návrhu zákona, taký menší krôčik, ktorý môže urobiť veľmi veľa.
Ďakujem.