Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 2. 2020 10:46:19 - 10:47:17 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim, pán Budaj, práve od vás, lebo naozaj ste tu sedeli, keď, keď som sa snažila vylepšovať sociálny systém. Pán sám minister vie, vždy som bola konštruktívna, vecná, vždy som poukazovala, lebo som si predstavovala, keby ja som bola na jeho mieste, aby som ho nekritizovala od buka do buka, ale aby sme naozaj napravovali systém. A moja práca v parlamente bola konštruktívna.
Ďakujem, kolegyne, že ste povedali, aké iné možnosti chceme prijať v prospech rodín, ale ja si myslím, že dosť veľa práce na ministerstve bude aj s novelami, ktoré sme priniesli, a ako ich vylepšiť, ako ich zracionalizovať, ako ich dať do systému ako takého, aby to jednoducho fungovalo a aby to prinášalo ovocie pre ľudí, ktorí to potrebujú.
Ďakujem pekne.
21. 2. 2020 10:31:07 - 10:43:08 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Stretávame sa tu za mimoriadnych okolností, zrejme keď sme doteraz nemohli prijať ani lepšiu a štedrejšiu valorizáciu prídavkov na deti, aby teda prídavky rástli úmerne s tým, aké sú náklady rodičov, ktorí sa starajú o maloleté deti alebo o deti, ktoré ešte študujú. A preto mne je divné, že, samotný pán minister, vy ste vlastne sedem rokov ministrom a ste na čele nášho ministerstva práce, ktoré môže naozaj veľmi veľa urobiť pre, pre rodinné prídavky, ale ja som nikdy počas štyroch rokov od vás nepočula ani na výbore, ani tuto v pléne, aby ste zvažovali buď nastavenie iného spôsobu valorizácie prídavkov na deti, alebo že chcete zvýšiť prídavok na dieťa. Takže je mi to naozaj čudné a naozaj to vonia tou, tou volebnou korupciou.
Už pri obedoch zadarmo som vystúpila a povedala som, že nechajme dvojnásobnú výšku rodinných prídavkov a ľudia rozhodnú, čo za, čo za túto sumu pre tie deti zabezpečia, či to bude obed, alebo to bude obuv, alebo to bude krúžok, na ktorý potrebujú finančné prostriedky, alebo zimušnú bundu. Jednoducho naozaj ak by sme na navzájom počúvali, tak s týmto by nebol problém a nevyzeralo by to tak, ako to vyzerá, že 12 rokov máte ministerstvo a teraz na pár dní pred voľbami začínate riešiť výšku rodinných prídavkov. Minimálne to nevyzerá, minimálne to nevyzerá dôveryhodne, a teda naozaj neviem, neviem vám to uveriť jednoducho že to robíte preto, že chcete tým ľuďom pomôcť.
Máme tam dosť veľa anomálií, aj čo sa týka rozpočtu ministerstva práce, ktoré sa týkajú vlastne samotnej, samotných dotácií, ktoré idú v prospech detí. Napríklad spomínané obedy zadarmo. Je tu vlastne dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi, ale v rozpočte to nie je vôbec naplánované v relácii s vývojom v roku 2019. A podľa komentára ministerstva práce prostriedky na obedy zadarmo nie sú zahrnuté do rozpočtu ministerstva práce a budú vraj postupne uvoľňované z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. To sa nedá overiť, prípadne čo ja neviem overiť, a preto sa pýtam, pán minister, v akej sume je, teda sú rozpočtované tieto obedy zadarmo v dotácie na stravu zadarmo, lebo neviem sa zbaviť dojmu, že na túto položku budeme musieť dodatočne dávať ďalšie peniaze, ktoré si tiež budeme musieť požičať. Čiže okrem toho budgetu, ktorý teraz nejakým spôsobom urobí sekeru, tak máme tu aj iné veci.
Taktiež som pozerala, že v rozpočte sú zvýšené výdavky na náhradné výživné, ale nie dostatočne, pretože prešla novela zákona o náhradnom výživnom, ale jednoducho tieto výdavky neboli zapracované, dodatočné výdavky, do, do rozpočtu ministerstva práce. Čiže to je ďalší rizikový faktor, ktorý nás čaká, ak, ak v marci niekto pobere, preberie teda ministerstvo práce.
Ďalším je rodičovský príspevok. On sa síce navyšuje oproti roku 2019, ale považujem ho za podhodnotený. Zvýšenie je argumentované zavedením dvojúrovňového rodičovského príspevku. My si myslíme, že výdavky na dvojúrovňový rodičovský príspevok budú však vyššie. Vychádzame z počtu narodených detí 57 500, zodpovedajúci priemerný mesačný počet dávok rodičovského príspevku cirka 140-tisíc, z toho rodičovský príspevok pre poistné ženy tvorí 71,4 %, to je v počte 99 912 mesačných dávok. A pre nepoistené ženy 40 087 dávok. Z týchto predpokladov odvodených zo štatistických dát potom zistíte, že rozdiel voči roku 2019 bude cirka 195 mil. Z uvedeného dôvodu považujem odhad výdavkov na dvojúrovňový rodičák naozaj podhodnotený. Ďalšia, ďalšia mína.
Čo sa týka príspevku na starostlivosť o dieťa. V štatistike vývoja počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií, ktorú sprístupňuje web sídla Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, je uvedené, že výdavky na príspevok na starostlivosť o dieťa od začiatku roka do konca, do konca roku 2019 je 9 557 532 eur, čo je dvojnásobok rozpočtovanej sume na celý budúci rok. Počet poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa klesá, ale pri priemernom vyplatenom príspevku v roku 2019 by to znamenalo pokles o 1 430 poberateľov mesačne. Ale prečo je potom táto suma rovnaká ako v roku 2019, keď sa priemerný mesačný počet poberateľ blíži k hodnote 3 396? Tiež veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavý fakt, ktorý budeme musieť zvažovať teda na ministerstve v novom volebnom období. K tomu naozaj je potrebné povedať, že vyhrávajú otcovia na materskej, vyhrávajú teraz súdy. A ak by ste naozaj chceli pomôcť s rozpočtami reálne mladým rodinám, tak by ste sa neodvolávali proti týmto rozhodnutiam, lebo to ženiete až na Najvyšší súd. To znamená, že samotné rodinné prídavky ani dvojnásobné rodinné prídavky jednoducho tie rodiny nespasia.
Je potrebné urobiť ďalšie kroky, ako hovorím, napríklad sa neodvolávať voči rozsudkom súdov, ktoré už boli rozhodnuté v prospech otcov. Takže tam sú ďalšie rezervy pre tieto mladé rodiny. Alebo napríklad prijali sme novelu zákona o náhradnom výživnom, avšak minimálne výživné je tak nízke, že tie ženy si za to nemôžu zabezpečiť absolútne nič. Takže ak by sme chceli aj v tých novelách, čo sme predkladali viem, vedeli by sme pomôcť rodinám efektívnejšie a tieto nástroje sme mohli urobiť komplexnejšie a s dlhodobou víziou v prospech rodinnej politiky.
Ďalší obrovský problém, ktorý mi bol včera avizovaný, je zosúladenie rodinného a pracovného života pre tieto mladé rodiny. Obrátil sa na mňa pán z Kežmarku, ktorý teda posiela aj vám list, prečo sa neschvaľujú žiadosti na..., o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. Mám tu jeho vlastne podnet, ktorý hovorí o tom, že jednoducho im zamietajú tieto žiadosti, a je to Kežmarok. Je to miesto, kde ľudia túto prácu potrebujú, a jednoducho nedávame im možnosti, aby tieto manželky, ženy alebo rodičia, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, mohli pracovať na skrátené úväzky. Tak naozaj ich nespasia dvojnásobné rodinné prídavky.
Ja prečítam: „Obraciam sa na vás s prosbou o vysvetlenie alebo vyriešenie situácie. O národnom projekte Zosúladenie rodinného a pracovného života sme sa dozvedeli náhodou, a to niekedy v polovičke januára roku 2020. To je projekt, ktorý akoby šitý na našu situáciu. Osobne som sa bol pýtať na Úrade práce v Kežmarku ako konateľ spoločnosti, ktorá mala záujem o daný príspevok. Zhodou okolností som sa dostal po riadnom dopyte o informácii ku riaditeľke odboru služieb zamestnanosti, kde mi bolo všetko krásne vysvetlené a bol mi odporúčaný postup, ako žiadať danú dotáciu. Bolo mi potvrdené, že projekt je odštartovaný začiatkom roku 2020 a peniaze na konkrétny projekt sú viazané. Sme mladá firma, ktorá v okrese Kežmarok podniká len druhý rok ako mikropodnik. Prevádzka v našej spoločnosti je sezónna a závislá na úrode ovocia vzhľadom na to, že poskytujeme službu ako pestovateľská pálenica na pestovateľské pálenie ovocia na základe povolenia ministerstva pôdohospodárstva. Poskytnutý finančný príspevok zamestnávateľa na podporu flexibilnej formy práce, v našom prípade máme záujem o domácu prácu a teleprácu. Veľmi pomôže pri rozbehnutí podnikania firmy, a čo je hlavné, pomôže aj manželke ku rozširovaniu si obzoru a jej jednoduchšiemu návratu na trh práce. Veríme, že podnikanie sa rozbehne tak, že pracovné miesto jej budeme môcť ponechať aj po uplynutí 12 mesiacov. Pre splnenie jednej z podmienok na získanie tejto dotácie manželka podala výpoveď v zamestnaní, kde pracovala 20 rokov, aby sa mohla nahlásiť na úrad práce. Nehovoriac, že v bývalom zamestnaní nám vyšli v ústrety a výpoveď manželky bola akceptovaná a urýchlená, aby sme termíny stihli. Počas vybavovania bola manželka hospitalizovaná na deckom oddelení s mladšou dcérou, kde aj táto situácia jej mierne skomplikovala podanie žiadosti. Pri podávaní žiadosti nám bolo oznámené, že dotáciu nedostaneme, lebo peniaze z daného projektu boli stiahnuté a nebudú pridelené už žiadnemu žiadateľovi v Kežmarskom okrese.“
Pýtam sa, pán minister, na rovinu, nesúvisí to náhodou so zastavením eurofondov na konci roka v programe Ľudské zdroje? Pretože naozaj mladé rodiny potrebujú niečo viac ako pár dní pred koncom volebného obdobia ako dvojnásobné rodinné prídavky. Ja som spomenula, že sme mohli dotiahnuť veci v prospech rodín a nie je to veľa. Stačí sa neodvolávať na Najvyšší súd, ale naozaj priznať otcovské materské. Stačí, stačilo navýšiť minimálne výživné alebo naozaj urobiť flexibilné pracovné úväzky pre ženy, ktoré chcú nastúpiť do práce.
Ďakujem za pozornosť.
21. 2. 2020 10:21:00 - 10:22:04 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, spomínala si, že služby pre rodiny neexistujú, čo chcem naozaj potvrdiť, ale navyše neexistuje systém prevencie straty bývania. Ak tá rodina alebo tá žena teda je rozvedená a ostane s deťmi, tak na istý čas je prichýlená k nejakej sociálnej službe, ale tam v podstate môže byť len určitú dobu a častokrát jej chýba reálne bývanie. Preto je potrebné naozaj pripraviť nový zákon ucelený o krízovej intervencii, kde bude zosieťovanie služieb, kde bude postup na prevencii straty bývania, aby sa títo ľudia necyklili v chudobe.
Takže naozaj potvrdzujem, že sú tam veľké nedostatky. A toto budeme musieť riešiť aj v rámci doterajších kompetencií miest a obcí.
Ďakujem.
20. 2. 2020 17:40:05 - 17:41:42 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, keď hovoríme o trinástom dôchodku, musíme si uvedomiť, aj aké legislatívne zmeny boli prijaté v tomto volebnom období, a teda prijali sa väčšinou. Zrušili sme tzv. automat, ktorý ste mimochodom zaviedli vy, strana SMER, aby sa zastabilizoval dôchodkový systém, teraz sme to otvorili späť, odchod žien do dôchodku o pol roka skôr za každé dieťa. Bohužiaľ, zase samozrejme narýchlo prijaté ročníky ´58, ´59 a ´60 nemajú ten polrok. Zlepšil sa teda II. pilier vďaka prijatej legislatíve. To ale však spôsobí presne to, čo vy hovoríte, bude výrazne deficitný I. pilier a teda budeme musieť urobiť legislatívu, ktorá sa rozloží v čase, lebo prvá veľká vlna príde o desať rokov.
Ďalej sú to zásahy minimálnymi dôchodkami. Ďalej je to fixná suma valorizácie dôchodkov. Rozšírili sme okruh ľudí poberajúcich vianočný dôchodok a prepočítali sa dôchodky časti starodôchodcov. Toto všetko má obrovský vplyv na stabilitu dôchodkového systému. Prijali sa v tomto volebnom období a k tomu ideme teraz na konci prijať ešte trinásty dôchodok. Čiže naozaj stabilita dôchodkového systému je o-hro-ze-ná. Ďakujem.
20. 2. 2020 17:17:10 - 17:18:30 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, hovoril si vlastne o názore analytikov, ale ja mám vlastne výhrady aj k tomu, ako sa pripravuje rozpočet ministerstva práce, pretože neviem, ako sa môže stať, že výdavky za štátom platené poistné za poistencov uvedených v § 15 zákona o sociálnom poistení rozpočtu ministerstvo práce v sume 309 260 796 a Sociálna poisťovňa v sume 272 912-tisíc. Rozdiel je viac ako 36 miliónov a to nie je málo. Ale treba zároveň povedať, že suma v rozpočte ministerstva práce je reálna, zatiaľ čo rozpočet Sociálnej poisťovne má výrazne podhodnotené príjmy od štátu, čiže nie len analytici, ale ako robíme rozpočtové veci. Otázka teda znie, ako je možné, že dve inštitúcie, ktoré robia odhady tej istej veci, urobia taký odlišný odhad, pričom minister práce je predsedom aj Dozornej rady Sociálnej poisťovne a má k dispozícií celý aparát ministerstva, aby takéto lapsusy ustrážil. Ďakujem.
20. 2. 2020 17:01:06 - 17:02:13 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. Kolegyňa, spomínala si to, že ľudia sa majú hrozne. Ja by som sa naozaj chcela opýtať, aký príjem zabezpečuje dôstojný život počas staroby. Lebo mám pocit, že myslíme si, že dôstojný život s dôchodkom 333 eur nie je ešte zabezpečený ako dôstojná staroba. Ale s dôchodkom 370 už je zabezpečená staroba. Preto bez vymedzenia rozsahu ochrany pred hmotnou núdzou nie je možné posúdiť správnosť nastavenia návrhov na zmenu v dôchodkovom systéme. Ja neviem na základe čoho my teda len tak z brucha nahadzujeme, ako ideme zdvíhať dôchodky. Veď riešením je štedrejšia valorizácia a plošne počas celého kalendárneho roka. A nie ľudia majú Vianoce len raz v roku, kedy potrebujú peniaze. Veď na tie lieky a na to živobytie potrebujú peniaze každý mesiac, nielen na Vianoce.
20. 2. 2020 16:47:01 - 16:49:01 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, hovoril si, že poistná špajza je prázdna, tak ja na to nadviažem. Pán Pellegrini chce nájsť peniaze na predvolebný sociálny balíček okrem iného v lepšom výbere poistného na sociálne poistenie, ale úspešnosť výberu poistného na sociálne poistenie je dlhodobo vykazované na úrovni 99,45 %, a stačí si prezrieť rozpočty Sociálnej poisťovne za ostatné roky, a teda to nesedí. Teoreticky reálne nikdy nenastane 100-percentný výber poistného, vždy má niekto problém s neplatenými faktúrami, nehovoriac o zdravotníckych zariadeniach, ktoré platia neskoro alebo vôbec, pokiaľ ich neoddlží vláda. Pohľadávky na poistnom sa koncom roku 2018 vyšplhali na viac ako 575 mil., a to boli už horšie roky.
Problém je však v tom, že Sociálna poisťovňa dlhodobo zavádza o úspešnosti výberu poistného, reálne je na úrovni okolo 95 % a menej. Ak by zvýšila teda úspešnosť výberu o 2 %, tak sa dostanú na číslo 174 miliónov. Nech nám dá teda Sociálna poisťovňa kvantifikáciu zdrojov zvýšených príjmov rozpočtu verejných financií, najmä Sociálnej poisťovne. A zaujíma ma, kam by sa podeli tieto peniaze, keby neboli voľby. Alebo na to nemáme, alebo ide o hazard so zadlžovaním štátu, alebo na to máme a doteraz ich vláda prefrckala, alebo sa nestarala o dodatočné príjmy rozpočtov subjektov verejnej správy, ako je napr. Sociálna poisťovňa. Čiže tá si viac pýtala zo štátneho rozpočtu, ako reálne potrebovala a... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
20. 2. 2020 11:32:35 - 11:34:01 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, hovorila si vlastne o bilancii financií, ktoré vlastne padli hore komínom. A naozaj ja apelujem, že na kľúčové problémy starnúceho obyvateľstva, a to je starostlivosť o starnúce obyvateľstvo, o to, aby si vedeli udržať bývanie, pretože ak jeden z partnerov zomrie, ten druhý má obrovský problém vlastne ostať v prirodzenom prostredí a tlačia ho do kamenných zariadení. Tretia vec je ochrana seniorov pred zlým zaobchádzaním.
My potrebujeme riešiť kľúčové problémy spájané so starnúcim obyvateľstvom, pretože len tohto roku budeme mať 85-tisíc nad 80 rokov, ktorí môžu zo dňa na deň ostať na lôžku, a nemáme zabezpečenú starostlivosť a opateru. Čiže máme, my v KDH máme pripravenú reformu opatrovania, máme pripravený mechanizmus pre dlhodobú podporu bývania, teda aj keď jeden zo seniorov zomrie, aby ostal v prirodzenom prostredí.
A tretia je ochrana seniorov pred zlým zaobchádzaním. A to je senior linka, nový zákon o opatrovníctve a zákon o dedičstve, pretože toto sú problémy, ktoré nastanú, ak naozaj nám starne obyvateľstvo.
Ďakujem pekne.
4. 12. 2019 18:57:25 - 18:58:33 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem za slovo. Tak viac informácií pre ženu podľa mňa nemôže byť problém. Právo na informácie, áno, akou formou. Ja si tiež myslím, že cestou je vzdelávanie. V prvom rade vzdelávanie a potom až následné informácie. Ak to nepôjde cez vzdelávanie, tak asi ťažko sa dopracujeme k tomu, aby sme nehali buď jedny práva alebo druhé práva.
Ľudský plod, som veľmi rada, že si použila ľudský plod, lebo ochrana ľudského plodu je tak potrebná, lebo naozaj ľudský plod nie je vec. Popotratové depresie je realita, ktorú všetci priznávajú. Priznávajú to, priznáva to jeden aj druhý tábor, a teda informácie, práve informácie by mohli byť prevenciou, zákonite mi z toho vychádza. A ak obmedzujeme právo ženy, zákonite musíme obmedzovať aj práva ľudského plodu.
Ďakujem.
4. 12. 2019 16:23:46 - 16:24:21 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem, že si mi pripomenula naozaj ten obrovský problém s umiestňovaním onkologických pacientov nielen v terminálnych štádiách, ale celkovo v zariadeniach sociálnych služieb ich nechcú prijímať, pretože nedokážu zaplatiť vlastne zdravotnícky personál v týchto zariadeniach a práve preto bola, je potrebná teda, je potrebný zákon o dlhodobej starostlivosti, ako aj reformu opatrovania.
Ďakujem.
4. 12. 2019 16:13:13 - 16:21:54 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Dobrý deň. Pán minister, pán predsedajúci, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, rada by som sa krátko vyjadrila k návrhu zákona a to v jednej aj v druhej časti, teda k ošetrovnému aj následne teda k časti o minimálnych dôchodkoch.
Čo sa týka tzv. dlhodobého ošetrovného, vítam, vítam tento návrh, ktorý prichádza s touto formou pomoci, ale treba si uvedomiť, že ako ste povedali na začiatku, bolo to napojené na stratifikáciu, a teda následnú starostlivosť. A v tom bude veľký problém, keďže tento mechanizmus následnej starostlivosti nebol schválený, ktorý hovoril o tom, ako ďalej postupovať s človekom, ktorý v danej rodine ochorel a akú následnú starostlivosť dostane. To, že to neprešlo, ostane to tak, ako je to dnes, a keďže naozaj chýbajú nám služby či už zdravotníckych zariadení, máme málo DOS-iek (pozn. red.: domov ošetrovateľskej starostlivosti), máme málo ADOS-iek (pozn. red.: agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti), a teda máme málo aj opatrovateliek, tak bude ohrozená následná zdravotná starostlivosť o ľudí, ktorí to potrebujú. Len budúci rok budeme mať v databáze viac ako 80-tisíc ľudí nad 80 rokov, kde je veľké riziko, že zo dňa na deň sa títo ľudia ocitnú práve v starostlivosti inej fyzickej osoby. Práve kvôli tomu si myslím, že nie je šťastným riešením, že neprešla následná starostlivosť a skutočne ľudia vonku majú problém.
Nespočetnekrát riešime, čo s onkologickým pacientom v posledných štádiách, keď je v bdelej kóme, ak ide o ťažké poúrazové stavy, nemocnica si odtočí ten počet dní a čo ďalej s tým človekom? Toto dlhodobo, dlhodobé ošetrovné pomôže len ľuďom, ktorí na čas, pokiaľ im nevznikne alebo teda sa im neprizná opatrovateľský príspevok alebo osobná asistencia, dovtedy môžu byť so svojím príbuzným doma. Ale ak zobereme výšku náhradného príjmu pri tzv. OČR, tak, samozrejme, tá rodina alebo ten príbuzný, ktorý aj ostane s tým človekom doma, pôjde mimoriadne dole z toho príjmu. To znamená, že aj tak, aj tak je to obrovský problém.
Viac je potrebné, aby sme nastavili tzv. následnú starostlivosť a spustili naozaj systém reformy opatrovania na Slovensku. Keďže na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré sú tvorené nástrojmi aktívnej politiky trhu práce a politiky zamestnanosti, je vyčlenených 179 mil. takmer 500-tisíc, je to takmer dvojnásobok minuloročného rozpočtu na túto kapitolu, z toho vyplýva, že medzi mierou nezamestnanosti a výdavkami na aktívne opatrenia trhu práce je záporná korelácia v hodnote mínus 0,6, čo nie je mnoho a o kauzalite vôbec nemôžeme hovoriť. Pre mňa je dôležitý ten fakt, že pri 12,5-percentnej nezamestnanosti sme na podporu zamestnanosti dávali takmer toľko peňazí ako v roku 2018, kedy bola miera evidovanej nezamestnanosti ako dnes, keď je miera evidovanej nezamestnanosti 5,42 percenta. To znamená, že investujeme finančné prostriedky tam, kde nehrozí také reálne riziko ako pri následnej starostlivosti pre ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ocitnú v núdzi a treba sa o nich postarať.
Čiže ošetrovné vítam, na druhej strane si treba uvedomiť, že bez následnej starostlivosti a zafinancovania následnej starostlivosti hrozí budúci rok problém s tým, že sa ťažisko starostlivosti o príbuzných opäť presunie na príbuzných a ešte v sume, kde rodina stratí reálne peniaze z príjmu, a teda bude mu vyplácaná len nemocenská dávka. Čiže toto situáciu starnúceho obyvateľstva, a teda pribúdajúcich onkologických ochorení a následne zdravotne ťažko, hodnotenie zdravotne ťažko postihnutej osoby neprinesie nejako veľkú pomoc, ale, samozrejme, do vyhodnotenia je to, je to dobré, ale k tomu mali prísť ďalšie, následné kroky, ktoré, ktoré sa zastavili, jednoducho povedané.
Čo sa týka tej druhej časti k tým minimálnym dôchodkom, o čo tu ide? Nárok na minimálny dôchodok vznikne vtedy, ak poistenec získa v rokoch rozhodujúceho obdobia osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, inak povedané, v období medzi rokmi 1993 a rokom, ktorý predchádza roku dovŕšenia dôchodkového veku, musel zamestnanec zarábať najmenej 0,241-násobok priemernej mzdy platnej v bežnom roku. Už toto nastavenie nároku na minimálny osobný mzdový bod bolo dosť nízke a to, čo chcete vlastne teraz prijať, je odstránenie podmienky každoročného osobného mzdového bodu z hodnoty 0,241 tak, že sa vôbec nebude testovať výška osobného mzdového bodu.
Dôsledky: Pani Janka 30 rokov pracovala na jednu hodinu za minimálnu mzdu ako upratovačka a zarábala mesačne v prepočte na dnešnú úroveň minimálnej mzdy 65 eur. Jej dôchodok bude 343 eur 30 centov. Je to v poriadku? Bude mať 5,27-krát vyšší dôchodok, ako mala za mzdu.
Naozaj problém bude so zásluhovosťou a k tomu, aby sme občanov Slovenska viedli k naozaj k zodpovednému prístupu, aby platili odvody, aby naozaj ten systém fungoval tak, aby sme mohli vyplácať dôchodky tým ľuďom aj v budúcich rokoch, a preto naozaj zásah do nerovnováhy medzi zásluhovosťou a solidárnosťou začne byť značným problémom práve pri narastajúcom počte starnúceho obyvateľstva, ktorí dôjdu do dôchodkového veku.
Ja chápem, že Sociálna poisťovňa je pod tlakom času, pretože sa rozšíril okruh poistencov, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok, a tých je potrebné najprv identifikovať a zistiť osobné body v rozhodujúcom období. A to by teda reálne nedokázali stihnúť, pretože nie je to, nie je to možné, a preto si vypomáhajú takýmto spôsobom. To naozaj naruší vlastne systém, na akom je postavený dôchodkový systém na Slovensku a do budúcnosti budeme mať značné problémy práve preto, že zasahujeme nekompetentnými právnymi normami do systému ako takého aj napriek tomu, že skutočne bude pribúdať ľudí v dôchodkovom veku a ak chceme udržať dôchodkový systém, nemali by sme robiť z každej strany do nich dieru.
Ďakujem za pozornosť.
3. 12. 2019 18:30:26 - 18:30:59 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem za slovo. Chcem teda aj ja vyjadriť svoj názor. Prosím vás, neútočme na farárov, nehľadajme vinníkov predloženého návrhu v osobách farárov. Ja ako veriaci človek nie som ovca, ja sa rozhodujem podľa svojho vedomia a svedomia, a ako to hovorí moja viera. Podľa toho sa ja rozhodujem.
Čiže hádzať vinu na farárov, prosím vás, zdržme sa takýchto pripomienok.
Ďakujem.
3. 12. 2019 16:35:07 - 16:35:41 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, život sa nedá kúpiť. Život sa nedá kúpiť a to je veľmi podstatná vec a hanbou nie je tento návrh zákona, hanbou je nechrániť ľudí. A teda aj ten život, ktorý sa nedá kúpiť. A preto ak hovoríme o dávkach, o tom, že nefunguje sociálnoprávna ochrana, toto sa dá vyriešiť, ale život sa nedá kúpiť.
Ďakujem.
29. 11. 2019 13:54:01 - 13:56:02 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, spomínala si naozaj, že obrovský problém bude práve s populáciou, ktorá nám prudko starne, a v rámci Európy patríme medzi krajiny, ktoré naozaj budú starnutím ohrozené.
Áno, správne si vymenovala ľudí, ktorí za posledné dva týždne vlastne vôbec riešime, aby boli umiestnení v nejakom type buď zdravotníckeho zariadenia, alebo sociálnych služieb, čo je už neúnosné.
A ja chcem upozorniť ešte na jednu kategóriu ľudí a sú to ľudia v bdelej kóme, ktorých nechcú prijímať hospice, ale ani zdravotnícke zariadenia, keďže ak nie sú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni poistení, tak ostatné prispievajú na takéhoto kómatika, vigílika oveľa nižšiu sumu a rodinní príbuzní sa nemôžu dovolať nejakého umiestnenia buď v hospice (hospici, pozn. red.), alebo v DOS-e, alebo v inom type zdravotníckeho zariadenia. Je to neprípustné hlavne kvôli tomu, že nám populácia starne. Je to, je to nedôstojné umieranie tých ľudí, ktorí naozaj sa ocitli vo veľmi kritickom stave, čo sa týka zdravotníctva, ale teda aj v sociálnych službách, kde patria chronické stavy.
Práve preto ja budúci rok chcem presunúť finančné prostriedky z aktívnych opatrení trhu práce na práve sociálne služby, kde by naozaj boli umiestňovaní ľudia aj v chronickom stave, kde by mohla sa im poskytovať aj 24-hodinová starostlivosť a jednoducho by to pomohlo ľuďom, ktorí trpia, aj rodinám, ktoré trpia.
Ďakujem pekne.
29. 11. 2019 12:37:46 - 12:38:37 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega, že naozaj sa venuješ aj ekonomickej stránke, aj hospodárstvu a vieš dobre, že čo sa týka výsledkov aj Najvyššieho kontrolného úradu, aktívne opatrenia trhu práce nemajú vplyv na trvalé pracovné miesto a hlavne u dlhodobo nezamestnaných.
To znamená, dlhodobo sa nám nedarí znižovať počet ľudí dlhodobo nezamestnaných, ktorí si nájdu trvalé pracovné miesto.
Čiže rekvalifikácie v rámci aktívnych opatrení trhu práce nie sú správne nastavené a treba presunúť peniaze tam, kde to ľudia ozaj potrebujú, pretože ležia na lôžku a rodina je bezradná.
Ďakujem pekne.
29. 11. 2019 12:17:16 - 12:35:48 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Dobrý deň, kolegovia a kolegyne, pán minister, pán predsedajúci, ja si dovolím v rámci rozpočtu vystúpiť práve k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny, a teda upriamiť pozornosť pána ministra na položky, ktoré pán minister Richter rozpočtuje v budúcom roku, ako to vidím ja. Áno, budem k tomu pristupovať konštruktívne, aby teda naozaj ste videli aj iný pohľad na rozpočet ministerstva práce pod vedením ministra Richtera. Budem predkladať aj pozmeňujúci návrh a ten vlastne bude vychádzať aj z priorít, ktoré, si myslím, že v rámci práve sociálnych opatrení majú byť výrazne posilnené a do ktorých nie je potrebné investovať až toľko peňazí, koľko ide investovať budúci rok minister práce Richter.
Ku kvantifikácii niektorých rozpočtových položiek v kapitole rozpočtu ministerstva práce mám niekoľko pripomienok.
V programe 07C Sociálna inklúzia sa v časti sociálnej pomoci znižuje rozpočet výdavkov na pomoc v hmotnej núdzi o 26 565 876 eur. Z toho výdavky na pomoc v hmotnej núdzi program 07C01 sú rozpočtované na 139 mil., á, sú rozpočtované na 139 130 a voči roku 2019 sa znižujú o 13 282 938 eur. Za prvých desať mesiacov tohto roka sa na výdavky v hmotnej núdzi vyčerpalo 116 305, á, 1 674 eur a dá sa očakávať, že do konca roka dosiahne táto suma hranicu 139 567-tisíc eur, teda viac ako bolo rozpočtované na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2020 vychádza z počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi 61-tisíc osôb, čo je reálny predpoklad, aby tento stav, lebo tento stav sa dá očakávať aj ku koncu tohto roka. Samotná dávka v hmotnej núdzi je v poriadku, ale dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi vôbec nie je v relácii s vývojom v roku 2019, kde za prvých desať, á, kde za prvých desať boli výdavky 16 005 543 eur a dá sa očakávať, že do konca roka bude štát platiť dotácie v sume okolo 19 mil. eur.
Podľa komentára ministerstva práce prostriedky na obedy zadarmo nie sú zahrnuté do rozpočtu ministerstva práce a budú vraj postupne uvoľňované z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, čo sa nedá overiť, prípadne čo ja neviem overiť, a preto sa pýtam ministra financií, v akej sume je v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy rozpočtová dotácia na stravu zadarmo. Neviem sa zbaviť dojmu, že túto položku budeme musieť dodatočne, že na túto položku si budeme musieť dodatočne požičať.
Rovnako nie sú v rozpočte zvýšené výdavky na náhradné výživné podľa novely zákona o náhradnom výživnom, ktorá je na programe aj teraz. Na podporu rodiny sú rozpočtované prostriedky v sume, ktorá je oproti roku 2019 skutočne navýšená, a skladba programu je vykazovaná v piatich analytických ukazovateľoch. Štátom platené poistné v sume 309 260 796, čo je o 49 717 740 viac ako v roku 2019. Neviem, ako sa môže stať, že výdavky za štátom platené poistné za poistencov uvedených v § 15 zákona o sociálnom poistení rozpočtuje ministerstvo práce v sume 309 260 796 a Sociálna poisťovňa príjem v sume 272 902 000. Rozdiel je teda 36 348 796 eur a to nie je málo.
Ale treba zároveň povedať, že suma v rozpočte ministerstva práce sa mi zdá reálna, kým rozpočet Sociálnej poisťovne je výrazne podhodnotený príjmami od štátu a treba sa pýtať prečo.
V rozpočtoch Sociálnej poisťovne na rok 2018, 2019 a 2020 stúpa počet poistencov štátu, konkrétne v roku 2019 vychádzal rozpočet Sociálnej poisťovne z počtu 147 985, pričom očakávaná skutočnosť z platieb štátu v roku 2019 uvedená v rozpočte na rok 2020 je 276 110-tisíc eur a pri počte poistencov 165 874 kvalifikovaných na rok 2020 je príjem nižší, čo nie je možné, lebo rastom priemernej mzdy rastie aj vymeriavací základ štátu. A pokiaľ ostávame v desiatkovej sústave, potom súčin dvoch menších čísel musí byť menší ako súčin dvoch väčších čísel.
V rozpočte Sociálnej poisťovne na rok 2020 očakávaná skutočnosť za rok 2019 sa dá jednoducho zistiť, že roku 2019 platil štát za jedného poistenca ročne priemerne 1 866 eur a pri cirka 6,5-percentnom náraste priemernej mzdy nemôže priemerný prírastok štátu v roku 2020 klesnúť pod túto sumu. Ak vynásobíme plánovaný počet poistencov štátu v roku 2020 a priemerný výdavok na jedného poistenca na úrovni roku 2019, ide o sumu 309 487 246 eur a to je suma blízka rozpočtu ministerstva.
Otázka znie, ako je možné, že dve inštitúcie, ktoré robia odhady tej istej veci, urobia taký odlišný odhad, pričom minister práce je predsedom Dozornej rady Sociálnej poisťovne a má k dispozícii celý aparát ministerstva, aby takéto lapsusy ustrážil.
Prídavok na dieťa, rozpočtované v sume 334 mil. je oproti rozpočtu roku 2019 vyšší o 13 mil. Teda vychádza z reálneho odhadu. Rodičovský príspevok rozpočtovaný v sume 551 mil. je oproti rozpočtu roku 2019 vyšší o 169 mil., ale považujem ho za podhodnotený.
Zvýšenie argumentované zavedením dvojúrovňového rodičovského príspevku, my si myslíme, že výdavky na dvojúrovňový rodičovský príspevok budú vyššie. Vychádzame z počtu narodených detí 57 500, zodpovedajúci priemerný mesačný počet dávok rodičovského príspevku cirka 140-tisíc, z toho rodičovský príspevok pre poistné ženy tvorí 71,4 %, to jest v počte 99 912 mesačných dávok a pre nepoistené ženy 40 087 dávok. Z týchto predpokladov odvodených zo štatistických dát potom zistíme, že rozdiel voči roku 2019 bude cca 195 mil. eur. Z uvedených dôvodov považujem odhad výdavkov na dvojúrovňový rodičovský príspevok na, za podhodnotený.
Príspevok na starostlivosť o dieťa je rozpočtovaný v rovnakej sume ako v roku 2019, a to v sume takmer 5 mil., s tou sumou mám nasledujúci problém. Štatistický vývoj počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií, ktorú, ktorú sprístupňuje na svojom webovom sídle Ústredie práce, je uvedené, že výdavky na príspevok na starostlivosť o dieťa od začiatku roka do konca za október 2019 je 9 557 532 eur, čo je dvojnásobok rozpočtovanej sumy na celý budúci rok. Počet poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa klesá, ale pri priemernom vyplatenom príspevku v roku 2019 277 eur by to znamenalo pokles na 1 430 poberateľov mesačne. Ale prečo je potom táto suma rovnaká ako v roku 2019, keď sa priemerný mesačný počet poberateľov blíži k hodnote 3 396? Bola by som rada, ak by mi to niekto vysvetlil.
Ostatné príspevky na podporu rodiny sú rozpočtované v sume takmer 50 mil., čo je o 14-tisíc, o 14 253 eur menej, čo je reálny odhad vychádzajúci z doterajšieho čerpania za predpokladu, že sa tieto výdavky nebudú valorizovať, ide o príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok pri narodení viac detí súčasne a príspevok na pohreb za, na ktoré sa za 10 mesiacov tohto roka vyplatila suma 39 mil. Do konca roka by táto suma mala narásť na 47, á, 1 771, á, 1 208 eur. Takže rezerva je len veľmi tesná.
Aj keby sme, aj keby sme sa mali do budúcnosti vážne zamyslieť nad tým, že príspevok na pohreb nebol valorizovaný od roku 2007, a teda úctyhodných 20 rokov, 12 rokov, pardon, 12 rokov. Tabuľková časť rozpočtu ľudské zdroje je zmätočná a nie je rovnaká ako v minulom roku, preto ak chceme porovnať zámery predkladateľa, musíme si zrekonštruovať prílohu k rozpočtu ministerstva, obsahujúci rozpočet podľa programov, pomocou textovej časti rozpočtu, to neviem prečo, ale poslancom týmto komplikujete, komplikujú život. Neviem, či to nie je aj naschvál, aby sme si to nevedeli nejako pospájať.
Z rekonštrukcie tabuľky vyplýva, na aktívnu politiku trhu práce sa rozpočtuje 41 713 803 eur, na ľudské zdroje v réžii ministerstva práce sú vyčlenené prostriedky v sume 216 925 948 eur, spolu je na program 06 G vyčlenených 258 639 741 eur. Na aktívne opatrenia trhu práce tvorené nástrojmi aktívnej politiky trhu práce z politiky zamestnanosti je vyčlenených 179 463 443 eur, čo je takmer dvojnásobnok (dvojnásobok, pozn. red.) minulého rozpočtu.
Ústredie práce v ročnom štatistickom výkaze uvádza aj údaje miery nezamestnanosti a výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce, a teda nie je mi zrejmé, prečo v podstate výdavky na aktívne opatrenia trhu práce neklesajú, keď v podstate je väčší, väčšia ponuka, a teda na trhu práce, ako ju vieme uspokojiť. Z nich mi teda vyplýva, že medzi mierou nezamestnanosti a výdavkami na aktívne opatrenia trhu práce je záporná korelácia v hodnote mínus 0,6, čo nie je mnoho, a o kauzalite vôbec nemôžeme hovoriť. Pre mňa je dôležitý ten fakt, že pri 12,5-percentnej nezamestnanosti sme sa, sme na podporu zamestnanosti dávali takmer toľko peňazí ako v roku 2018, keď bola miera evidovanej nezamestnanosti 5,42, to znamená, na čo investujeme toľko peňazí, ako keď bola kríza. A očakáva sa miera nezamestnanosti v budúcom roku, že sa nejako výrazne nebude meniť, to povedal aj pán minister. A zopakujem, zopakujem to, čo konštatovalo aj Ústredie práce, totiž že „z makroekonomického hľadiska sú aktívne opatrenia trhu práce len doplnkovým prostriedkom zmierňovania nerovnováhy na trhu práce". A je namieste teda otázka, akú funkciu teda tieto opatrenia plnia dneska v ponuke práce, keď je ponuka práce nad dopytom po práce (práci, pozn. red.)?
Tu sa dá ťažko vysvetliť, prečo v takejto situácii ideme zdvojnásobňovať rozpočet aktívnych opatrení trhu práce.
Z môjho posúdenia navrhovaného stavu ide o iné ako o racionálne dôvody, a preto budem aj dávať pozmeňujúci návrh, kde práve sú na, aktívne opatrenia trhu práce budem presúvať do sociálnych služieb a poviem aj prečo. Aj keď ste správne povedali, že sa navýšili finančné prostriedky do sociálnych služieb, ale rapídne sa zvyšuje minimálna mzda, a teda ľudia nám odchádzajú z profesie, ako sú opatrovateľky, nedokážeme dokonca ani ustrážiť dopyt po týchto službách, a teda naozaj najväčším problémom je starnutie obyvateľstva a postarať sa o ľudí, ktorí ostanú na lôžko, sú chronickými klientmi zariadení sociálnych služieb alebo potrebujú opatrovateľskú službu v domácom prostredí. A práve priorita budúceho roku, kde nám narastá počet ľudí nad 80 rokov, by mala byť posilnená práve o finančné prostriedky do sociálnych služieb a aj môj pozmeňujúci návrh bude smerovať tam, aby sme sanovali ľudí nad 80 rokov v prípade, že nám pribúda aj vigilíkov, ktorí sú v chronických stavoch a ktorých vlastne nemá kto prijať či už do hospicov, alebo aj do iných zariadení zdravotníckeho charakteru, tak sa nám ocitnú v sociálnych službách. Tam nevieme zaplatiť personál, a preto tie finančné prostriedky posúvam do sociálnych služieb, aby sme neohrozili ľudí v budúcom roku.
Ak by som bola ja ministerka práce, každopádne by som systémovo riešila tento problém, ktorý bude z roka na rok narastať, systémovým riešením, a to zavedením tzv. štátnej dávky v odkázanosti.
Keďže naozaj som, som aj predstaviteľka Kresťanskodemokratického hnutia a tam je priorita starí, chorí, núdzni ľudia, tak naozaj táto priorita, s ktorou žijem 20 rokov, by bola prioritou môjho rozpočtu.
Ja teda, ja teda, moje odôvodnenie je, že na trhu práce dominuje ponuka práce nad dopytom po práci a v takejto situácii je zvyšovanie výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce nad dopytom po práci a v takejto situácii je zvyšovanie výdavkov absolútne iracionálne.
Navrhujem preto presunúť 20 mil. eur z programu 06G1S04 na podporu sociálnych služieb, ktoré sú nedofinancované a pre mnohé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb nedostupné či už z kapacitných, alebo finančných dôvodov, kde sa tí ľudia nedokážu o nich adekvátne postarať.
Čiže ja končím a prečítam môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, pod tlačou 1600.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 sa mení takto:
Po prvé: "V prílohe č. 4 v kapitole 22 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa výdavky z programu 06G1S04 OP Ľudské zdroje 2004 - 2020 ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny znižujú o 20 mil. eur a presúvajú sa v uvedenej sume do programu 07C0A Podpora sociálnych služieb."
Ďakujem za podporu.
28. 11. 2019 16:45:54 - 16:49:24 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Dobrý deň. Kolegovia, kolegyne, pán predkladateľ, pán predsedajúci. Ja si len tak v skratke poviem. Ja som sa v podstate bavila s dvoma predkladateľmi, čiže v podstate len zopakujem to, čo som povedala obom, ale aj verejne, aby teda bol o tom záznam. SNS má v druhom čítaní novelu zákona o dani z príjmov a prezentujete to ako podporu podnikových bytov. Reálne skôr umožnia veľkým firmám stavať robotnícke ubytovne a odpisovať si viac za ubytovne pre robotníkov. V zákone nie je žiadna garancia, že to bude pre mladé rodiny, a to vlastne Slovensko potrebuje, lebo pre mladé rodiny nemáme nájomné byty. Ak by to boli naozaj byty, zamestnanec sa aj tak stane viac-menej vazalom zamestnávateľa.
Novela by bola akceptovateľná aj pre KDH v prípade, že by vo vašom pozmeňováku, keďže mne by neprešiel, aj ste sa ma pýtali, že prečo nedávam, ale tak viem, že je to tak, že keď som opozičná, tak mi neprejde. Ak by ste zakomponovali do pozmeňováku podmienky, ktoré zacielia na mladé rodiny, napríklad podpora sa bude týkať len bytov, v ktorých budú bývať manželia alebo rodič s nezaopatreným dieťaťom, tak by sme mohli vlastne sa vyhnúť tomu, aby sa naozaj z toho stali ubytovne. Taktiež, aby bol tam záväzok len pre občanov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku, aby sme vedeli, že riešime našich občanov a občanov, ktorí naozaj majú záujem o nájomné byty. Alebo zakomponovať iné podmienky, ktoré podporu zacielia na mladé rodiny, napríklad spomínala som odkúpenie podnikových bytov po tých desiatich rokov, dovtedy sa nesmie teda predávať a po desiatich rokoch by si to mohli odkúpiť tie mladé rodiny. Vtedy by vlastne táto koncepcia spĺňala účel naozaj nájomných bytov tak ako v minulosti, že tí ľudia sa reálne dostávali k práci a zároveň k bytu.
Čo sa týka takých alternatív, môžeme uvažovať aj nad alternatívou podpory nájomného bývania. V súčasnosti je možné za určitých podmienok uplatniť daňový bonus na hypotéku. Ale teda my navrhujeme, aby sa dal tento daňový bonus uplatniť aj na nájomné. Stále by sme vlastne ostali v kontexte zákona a bolo by možné vlastne tie nájomné byty využívať v rámci celého Slovenska a nielen tie, ktoré sa budú následne stavať ako ubytovne.
Takže ja len v krátkosti, ja som to vlastne s vami oboma preberala a naozaj si myslím, že ak má štát investovať nemalé finančné prostriedky, tak mal by ich fokusovať pre tých, ktorí to potrebujú a naozaj sú to tie mladé rodiny s deťmi, a teda viazať to na rodinu ako takú. Ďakujem za pozornosť.
28. 11. 2019 11:24:04 - 11:24:13 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Prosím o opravu môjho hlasovania tlače 1814. Chcem hlasovať za.
26. 11. 2019 15:43:30 - 15:44:33 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1788 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, hovoril si o posunutí hranice čistého príjmu, ale teda nestačí posunúť hranicu čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné, ak hovoríme o náhradnom rodičovi. Spravodlivejšie je nezarátavať opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti do príjmu pre účely náhradného výživného. V opačnom prípade budú mať problém náhradní rodičia. To znamená, ak zvyšujeme sumy a vždy berieme opakovaný príspevok, ako keby to bol príspevok rodiča a nie dieťaťa, hoci sa nazýva explicitne, že ide o opakovaný príspevok dieťaťa, tak naozaj darmo my v zákone navýšime hranicu, keď v podstate sa tam budú zarátavať aj príspevky, ktoré idú priamo na dieťa.
Ďakujem.
26. 11. 2019 15:31:38 - 15:33:38 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1788 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaborčáková, Soňa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem, kolegyňa, za faktickú. Obe tieto situácie vlastne smerujú k tomu, že tie deti môžu ostať v detských domovoch. Ak tej žene, naozaj budeme od nej vymáhať naďalej pri tých nízkych sumách, lebo oni sa nedohodli dvaja, tie finančné prostriedky, tak tie deti jej odoberú, pretože ona si nezaplatí nájom, teda to nájomné bývanie a keďže nebude mať kde bývať, tak tie deti sa odoberú teda do detského domova. Takže jeden aj druhý prípad, to znamená aj ten náhradný rodič už rieši nejaké dieťa, ktoré nemohlo byť v svojej rodine, vedie k tomu, že naozaj tieto deti sa ocitajú kdesi mimo systému. A ak zavádzame právne normy, mali by sme naozaj pozerať, čo chceme dosiahnuť.
Ak chceme dosiahnuť, aby tie deti ostávali v domácom prostredí, tak ak je tá rodina v kríze – a v kríze je aj vtedy, ak ten, ak ten rodič dá nejakú tú nižšiu sumu –, tak jednoducho treba to zahrnúť do legislatívy tak, aby do budúcnosti sme pomáhali deťom ostať v prirodzenom prostredí.
Ďakujem.