Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2019 14:00:23 - 14:02:58 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Prosím vás, neodchádzajte, lebo mám vyhlásiť 46. schôdzu za skončenú pre záznam, aby ste mohli naozaj ísť na dovolenku.
Všetkým pekné leto, dovi.


(Rokovanie 46. schôdze NR SR sa skončilo o 14.02 hodine.)

28. 6. 2019 13:37:04 - 13:40:09 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu.
Písomne je prihlásený pán poslanec Galek za klub SaS.
Nech sa páči.
28. 6. 2019 13:35:58 - 13:37:04 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Mojšovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru, nech sa páči.
28. 6. 2019 13:34:41 - 13:35:58 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú. Ešte pre istotu sa opýtam pána poslanca Krajčího, či v záverečnom slove chce vystúpiť. Nie. Pani spravodajkyňa? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a tým je druhé čítanie o návrhu poslanca Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 1467 a informácia výborov má tlač 1467a.
Dávam slovo pánovi poslancovi Marošovi Kondrótovi, nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tlač 1467.)
28. 6. 2019 13:30:23 - 13:34:41 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
15.
Vyhlasujem rozpravu za... Chcete ísť do rozpravy ešte? (Reakcia spravodajkyne.) Tak mohli ste sa s faktickou prihlásiť. Tak nech sa páči, prihláste sa.
Nech sa páči, pani poslankyňa Grausová.
28. 6. 2019 13:19:13 - 13:29:33 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
V súlade s rokovacím poriadkom, požiadal teraz o slovo pán navrhovateľ.
Nech sa páči, pán poslanec.
28. 6. 2019 13:16:24 - 13:19:13 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Matovič.
28. 6. 2019 13:15:22 - 13:16:24 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie, končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pán poslanec Heger.
27. 6. 2019 15:55:01 - 16:10:20 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Pán spravodajca, záverečné slovo? Nie je tomu tak. Pán spravodajca, chcem vás poprosiť, keby ste aspoň oznámili termín hlasovania a potom mi povedzte, koľko potrebujete... (Reakcie z pléna.) Tak vám našepkali vaši drahí kolegovia, viete, čo máte povedať pri tom mikrofóne.
Pán poslanec, ja od vás potrebujem vedieť, že koľko potrebujete na tú prestávku, aby ste si zbehli po tie papiere, lebo niektorým sa zdá desať minút veľa. (Reakcia spravodajcu.) Potrebujete desať minút? Dobre. Takže desaťminútová prestávka, kolegyne, kolegovia.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
27. 6. 2019 15:47:45 - 15:50:07 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Chcem sa opýtať pani navrhovateľky, či chce vystúpiť v rámci záverečného slova. Je tomu tak. Nech sa páči.
27. 6. 2019 15:45:52 - 15:47:45 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
S reakciou pán poslanec Vašečka.
27. 6. 2019 15:44:10 - 15:45:52 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Pán poslanec Heger.
27. 6. 2019 15:40:01 - 15:44:10 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Prihlásil sa pán poslanec Petrák a pán poslanec Heger.
Pán poslanec Petrák, nech sa páči.
27. 6. 2019 15:31:51 - 15:33:16 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Vašečka.
27. 6. 2019 15:30:19 - 15:31:50 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
S reakciou pán poslanec Vavrek.
27. 6. 2019 15:25:01 - 15:30:19 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
S faktickou jeden pán poslanec.
Pán poslanec Gröhling, nech sa páči.
27. 6. 2019 15:22:58 - 15:23:27 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
V reakcii teraz vystúpi pán poslanec Vavrek.
Pán poslanec Sopko bol za mnou, odhlasuje sa z rozpravy, takže môžte dať jeho meno dolu z tabule. Ďakujem pekne.
27. 6. 2019 15:20:58 - 15:22:57 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
S reakciou pani poslankyňa Pčolinská.
27. 6. 2019 15:11:24 - 15:20:57 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Škoda, že nemôžem na vás reagovať, lebo predsedám tejto schôdzi. No nemôžem, to je v rozpore s rokovacím poriadkom. Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.
Pán poslanec Pčolinský.
27. 6. 2019 15:10:01 - 15:11:23 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní ôsmeho dňa 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a to v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon, tlač 1468.
Poprosím pani poslankyňu Evu Smolíkovú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a spoločného spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport poslanca Ladislava Balódiho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.
Ďalšou v poradí z ústne prihlásených rečníkov do rozpravy je pani poslankyňa Pčolinská, ktorej týmto odovzdávam slovo, a pripraví sa pán poslanec Vavrek. Nech sa páči, pani poslankyňa.

[Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1468.]