Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2019 17:49:50 - 17:50:55 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady, tlač 1554, vo výboroch.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1648 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady dvom výborom, a to zahraničnému výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Oba výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporučili Národnej rade schváliť bez pripomienok. Gestorský výbor na základe rokovaní určených výborov taktiež odporúča Národnej rade uznesenie o ochrane slobody náboženstva a viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským menšinám schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 6. 2019 17:38:15 - 17:39:28 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam správu o prerokovaní predmetnej správy, tlač 1496, v gestorskom výbore.
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na svojej 56. schôdzi 13. júna 2019. Svojím uznesením č. 133 výbor zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať správu na vedomie. Výbor poveril mňa, aby som vystúpil na schôdzi Národnej rady, podal správu a predložil návrh na uznesenie Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe správy gestorského výboru, tlač 1496a.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 3. 2018 21:51:56 - 21:52:16 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
230.
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem veľmi stručný a na rozdiel od pána Baránika, Peťo, ja sa ti chcem veľmi, ale veľmi poďakovať za tvoje vystúpenie. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
5. 12. 2017 22:22:53 - 22:23:44 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
338.
Ďakujem pekne. Igor, komentovať tvoje vystúpenie fakt nemá cenu. Viem, že si nervózny a ťažko sa ti počúva pravda, ktorá tu dnes zaznela.
Ja sa neznížim k osočovaniu, urážkam, ktoré ty používaš vo svojich vystúpeniach. Ľudsky, a hovorím to ako ku kolegovi, Igor, ja ťa fakt ale ľutujem. Darmo sa snažíš, zvyšuješ hlas, už ťa majú plné zuby aj vlastní poslanci. A ver mi, a to nie je z mojej hlavy, tvoj čas je zrátaný.
Ďakujem pekne.
5. 12. 2017 18:37:13 - 18:39:09 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem pekne. Pán minister, ja vám odpoviem na vašu otázku, ktorú ste dali kolegyni Zemanovej, prečo vystupuje tak, ako vystupuje, a nielen ona, ale aj niektorí opoziční poslanci. Ona vám odpoveď určite nedá, lebo na to nenaberie odvahu. Ja chcem veriť, že aj medzi opozičnými poslancami sú čestní ľudia, ktorí to myslia so spravovaním tohto štátu úprimne.
Viete, keď sa stretnem s niektorými vašimi opozičnými kolegami v súkromí a rozprávame sa a vymieňame si názory a pýtam sa ich, prečo vystupujú tak, ako vystupujú, tak som niekedy zostal v nemom úžase ich odpoveďou: Vieš, asi odpoveď bola taká, vieš, musíme, lebo u nás je to tak nastavené, sme hodnotení podľa toho, aké máme vystúpenie, koľko máme vystúpení, kde sú nejaké tabuľky, kde sú hodnotení ich šéfmi. Vieš, blížia sa voľby, no a nečuduj sa, že vystupujeme tak, ako vystupujeme.
Kolegovia, kolegyne, je to úsmevné, ale to sú odpovede vašich kolegov. (Reakcia z pléna.) Áno, to je to hodnotenie.
Takže, viete, vážené dámy, vážení páni, ja sa potom ani nečudujem, že to v pléne vyzerá tak, ako to vyzerá.
Ďakujem pekne.
5. 12. 2017 16:34:29 - 16:35:56 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne. Pán minister, vôbec neni pochýb o tom, že toto dnešné odvolávanie je len obyčajné divadlo s účelom osočovať, vynášať špinu na vašu osobu. Vôbec našu ctenú opozíciu nezaujímajú výsledky, ktoré ministerstvo vnútra dosahuje pod vaším vedením.
Pán minister, teraz to tak odľahčím, mám alebo mal som na vás jednu otázku. Prečo ste si nerozdelili to vaše vystúpenie aspoň na dve časti? Hovorím to preto, alebo pýtam sa to preto, že pána Rajtára, ako som ho tam sledoval, mi bolo úprimne ľúto, lebo za ten čas, za tú hodinu, ktorú ste vystupovali, si musel na svoju, čo si musel na svoju osobu všetko vypočuť. Snažil sa tváriť sebavedome, ale ten jeho úsmev, niekedy aj smiech bol prejavom zúfalstva a určite už po vašom vystúpení oľutoval tú minútu, že sa dal nahovoriť, podľa mňa, že sa dal nahovoriť na to, že bude dnes predkladateľom návrhu na vaše odvolanie.
Ďakujem pekne.
19. 6. 2017 10:11:25 - 10:12:38 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Aj ja ďakujem. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní správy o činnosti komisára pre deti (tlač 494a).
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady predmetnú správu prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý bol zároveň gestorským výborom. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k správe neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny poslancov výboru.
Výbor pre sociálne veci odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Gestorský výbor na základe uznesení určených výborov a na základe rozpravy vo výbore odporúča Národnej rade zobrať správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe tlače 494a.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
13. 9. 2016 10:29:31 - 10:31:19 9. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, mne sa veľmi páči, že pri vašom každom vystúpení v rozprave stále nariekate, stále plačete, ako je všetko zlé, ako vám tá zlá koalícia, ako tá zlá koalícia ubližuje tej dobrej opozícii. Snažíme sa vám zatvoriť ústa a tak ďalej a tak ďalej. Chcem sa vrátiť ešte do minulého týždňa. Minulý týždeň, myslím si, že to vystúpil pán poslanec Grendel (reakcia z pléna), áno, ja reagujem na vás, ja reagujem na vás, ktorý povedal, ktorý povedal, počúvajte ma dobre, ktorý povedal, že máme šťastie, že v tomto štáte je aj tretí najvyšší ústavný činiteľ, a to je pán prezident, ktorý určite, určite, povedal, tento zákon vráti bez nejakého preštudovania späť do Národnej rady. Ja sa pýtam, kde berie tento pán také presvedčenie? No a na túto otázku, keď si dám odpoveď, tak jednoducho mi vychádza to, že ctená opozícia stihla sa už ísť vyplakať pánu prezidentovi, a ten im dal prísľub, že tento zákon vráti späť do Národnej rady. Len, páni z opozície, nemali by ste zabúdať, že pán prezident je prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky, a nielen opozície.
Ďakujem pekne.
16. 6. 2016 16:31:15 - 16:33:11 6. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviesť správu gestorského výboru k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Dňa 11. februára 2016 uplynutím šesťročného funkčného obdobia zaniklo v Správnej rade Ústavu pamäti národa členstvo Antonovi Malackému, zvolenému Národnou radou, podľa § 12 zákona č. 552/2002 Z. z. – po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Preto v súlade s uznesením Národnej rady č. 31 predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová informovala všetkých poslancov Národnej rady o možnosti predložiť návrhy na kandidátov do voľby člena správnej rady.
Do určenej lehoty boli výboru predložené dva návrhy, ktoré sú uvedené v tlači č. 149.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej šiestej schôdzi a konštatoval, že obaja kandidáti spĺňajú podmienky definované zákonom a volebným poriadkom.
Preto výbor odporúča Národnej rade zvoliť jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa z predložených návrhov, respektíve uskutočniť opakovanú voľbu, ak vo voľbe nebude zvolený člen správnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
18. 5. 2016 10:30:24 - 10:31:14 4. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 39 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda Ústavu pamäti národa, dovoľte mi uviesť správu gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny o prerokovaní Výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2015 (tlač 39a).
Správa bola rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelená výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o jej prerokovaní a podá návrh na uznesenie Národnej rady. Výbor predmetnú správu prerokoval 17. mája 2016 a svojím uznesením odporúča Národnej rade zobrať ju na vedomie.
Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.