Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 9. 2016 10:04:40 - 10:05:11 9. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 192 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlis, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s rokovacím poriadkom predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby predložený vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.