Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:03:05 - 15:03:44 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem. Pán poslanec, vy tu hovoríte o slušnosti, ale tak niečo neslušné, čo ste tu urobili pred chvíľou, to nemá normálne obdobu. Vy ste poslankyňu Grausovú, ktorú ja nemusím, vy ste ju prirovnali k jednému najväčšiemu nacistickému zločincovi, ktorý v Norimbergu odvisol za svoje proti, antisemické články v časopise Stürmer? To je hanba, keď vy takýmto spôsobom viete ženu, matku prirovnať, ktorá má iný názor ako vy! Nehnevajte sa, tak toto je už vrchol, to nemá žiadnu obdobu v tomto parlamente.
25. 2. 2020 14:40:28 - 14:42:28 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa, hovoríte tu o tolerancii. Ja hovorím o zdravom rozume. Hovoríte o násilí na ženách, ale zároveň hovoríte o rodových stereotypoch. Takže čo je? Je pán Dostál v ženských šatách žena? Keď mu poviem, že, niečo silnejšie, je to násilie na ženách? Veď sami si odporujete s tým, čo hovoríte. Ak by bol dohovor o zamedzení násilia v rodinách, to by som prijal, už to tu bolo dnes povedané, že násilie nie je len na ženách, ale rovnako veľké ako na ženách je aj na mužoch, akurát je menej viditeľné, pretože muži podľa vás sa správajú agresívne a ženy psychicky týrajú svoje okolie. Takže slovenčina je jasný príklad toho, že existujú len dva rody. Mužský, ženský a stredný. Jak je pán Dostál stredný alebo vy, dúfam... (Reakcia z pléna.) No tak asi ste stredný, keď si myslíte.
Takže je tu rod. Podľa vyjadrenia jedného nemeckého poslanca, ktorý oslovil všetky v Nemecku uznávané rody, ich je 71. Tak proti ktorým bude to násilie? Ktoré rody bude to násilie vlastne chrániť? Veď už si uvedomte, že to je úplne mimo akejkoľvek reálnej situácie. A to, čo sa deje, napríklad tlačí sa teraz už za peniaze ministerstva zahraničných vecí leporelo pre materskú školu. Má tam byť aj také niečo ako penis vo vagíne a s poznámkou, že tam, toto robia tvoji rodičia, keď spinkáš. Ale na druhej strane sa píše, ale keď máš pipíka, tak nie si taký istý ako otec, môžeš sa rozhodnúť, čo si. Toto chcete, aby vaše deti; máte deti? Toto chcete, aby vaše deti učili v škôlke? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2019 11:19:24 - 11:19:35 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
O dvanástej hodine bude mimoriadne zasadnutie výboru pre obranu a bezpečnosť, bude v režime vyhradené. Ďakujem.
28. 11. 2019 10:30:50 - 10:32:50 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem, pán predsedajúci. Viete, pán poslanec, v niektorých veciach s vami súhlasím, ale z úplne inej pozície, ako ste to tu vy vykladali. Hovoríte o nejakej pravde. Áno, vy ste tu tí, ktorí si myslia, že majú jediní pravdu, že jedine ich názor, ktorý je absolútne odtrhnutý od vecnej biologickej stránky, je správny. Nie je správny. Vy tu chcete robiť civilizačné zmeny také, aby Slovensko stratilo svoju podstatu. Vy tu hovoríte o násilí na ženách, ale to je zas len stereotyp, pretože rovnaké násilie robia aj ženy na mužoch, len je sofistikovanejšie, viete?
No a keď už hovoríte o tom Erdoganovi ako vzore, tak Erdogan bol predsa vzorom pána Kisku. Ako, však ho obdivoval ako baštu a záruku demokracie a stability na Blízkom východe. To povedal pán prezident Kiska, to som nepovedal ja ani nikto zo Slovenskej národnej strany. Vy chcete mať len jednu pravdu, neoliberálnu pravdu, odtrhnutú od života, odtrhnutú od biológie, odtrhnutú od všetkého, čo je normálne.
A keď už ste, hovoríme o tých transgender situáciách, tak vám pripomeniem jednu. V roku 1936, možno vám je známe, možno vám nie je známe, ale nacistické Nemecko dalo do súťaží atlétok biologického muža, ktorý sa vydával za ženu, a to všetko povyhrával. Toto je to, čo vy tu chcete dosiahnuť. To, to je tá vaša liberálna demokracia. Demokracia je buď taká, neni ani ľudová, ani socialistická, ani liberálna, demokracia je buď, alebo nie je.
Ďakujem.
28. 10. 2019 14:49:24 - 14:51:24 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem, pán poslanec. Neúcta k občanom je najmä to, keď fabulujete fakty a vymýšľate si teórie. Napríklad hneď v prvých dvoch vetách ste urobili absolútny fabulačný nezmysel, historickú nepravdu, lebo 28. októbra nevznikla Československá republika, 28. októbra bol vyhlásený československý štát, a to som vám už niekoľkokrát hovoril, a ten štát bol zaknihovaný nie ako Československo bez pomlčky, teda bez spojovníka, ale ako Česko-Slovensko. To je prvá vec.
Druhá vec. Akýkoľvek štát, aj Amerika mohla vyhlásiť, že vznikla Ameriko-Japonsko, pokiaľ by to Japonsko nesúhlasilo, tak to Amerika-Japonsko nevznikne. Takže predovšetkým československá štátnosť vznikla až potom, keď sa k nej prihlásili Slováci. Lebo ak budete tvrdiť, že nemali legitimitu; mali plnú legitimitu, mali legitimitu zápasu za národnú slobodu. A to, že platí, až keď sa prihlási, že patrí k tomu, je veľmi klasický príklad Korutánska, kde v podstate v Belehrade vyhlásili Juhosláviu aj na území južného Korutánska, ale korutánski Slovinci povedali, že chcú zostať v Korutánsku. A neboli žiadna, žiadne pripojenie k Juhoslávii. Takže hovorte fakty a potom budete dôveryhodný. Ale vaše československé presvedčenie je toho svedectvom, že vám fakty nevadia a neprekážajú. (Reakcie z pléna.)
18. 10. 2019 12:52:43 - 12:56:33 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, milí kolegovia, dovoľujem si vám opäť predložiť návrh zákona, ktorý len tesnou väčšinou neprešiel pred cirka pol rokom, takže po tom, keď sa, keď mi to umožňovala lehota, opäť ho predkladám.
Ide o to, aby bolo umožnené cirkvám, aby ony rozhodovali o svojich duchovných, ktorí slúžia v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch. Ide vlastne o tri zložky, ide o Policajný zbor, o armádu, teda Ozbrojené sily Slovenskej republiky a o Väzenskú a justičnú stráž. Tam všade majú svoje cirkvi svoj personál a niektoré cirkvi, napríklad teda predovšetkým katolícka cirkev, žiadajú, aby vojaci, ktorí majú duchovnú službu v armáde, boli non-combatant, teda nebojujúci a bez zbrane, na rozdiel od iných cirkví, ktoré sú v Ekumenickej rade cirkví a protestovali proti tomu cez aj list, ktorý ste všetci dostali. Na ten list som odpovedal, všetci ste ho tiež dostali, mám ho tu, keby ste chceli, ho prečítam, ale myslím si, že nie je to až tak celkom potrebné.
Takýto systém, že duchovní nemajú zbrane, platí napríklad v Bundeswehre, Taliansku, Chorvátsku, ale aj v Spojených štátoch. Tí vojaci, ktorí sú duchovnými, sú tam neozbrojení, aj v ďalších štátoch, a plnia svoju duchovnú úlohu.
Keďže táto záležitosť je viac-menej urobená tak, aby každá cirkev si tam mohla nájsť seba. My neprikazujeme cirkvám ani nechodíme do ich kanonického práva, ako si majú riadiť svojich duchovných. Ony majú na to svoje vlastné predpisy, katolícka cirkev zakázala kňazom aj poľovačky atď., takže sú to veci, ktoré sú dlhodobé v katolíckej cirkvi ako presadzované.
A preto po analýze a po dlhých rozhovoroch, najmä s vojenským ordinárom, pánom biskupom Drábekom, som pristúpil k vypracovaniu tohto zákona a k jeho opätovnému podaniu, keďže iné cirkvi majú na to iný názor, zákon im umožňuje, aby rozhodli pre svojich veriacich tak, ako ony považujú za vhodné.
Tento návrh nebude mať žiaden vplyv na financie, na podnikateľské prostredie ani na žiadnu inú činnosť, ktoré by mohlo negatívne pôsobiť, pretože jednoducho táto norma len upravuje malú záležitosť, ktorá s týmto súvisí, teda s činnosťou duchovných v ozbrojených silách.
Dúfam, že tento zákon pošlete do druhého čítania, a prípadné návrhy a zmeny budem ochotný akceptovať, ak budú v jeho duchu.
18. 10. 2019 12:47:47 - 12:49:47 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem, pán predsedajúci. Podľa môjho názoru, samozrejme, že pán Budaj má asi pravdu, že robíte tzv. aditívnu politiku, ale predstavte si, že si by niekto pred tridsiatimi rokmi, alebo teda necelými tridsiatimi rokmi, keď sme robili ústavu, mal imagináciu, že budeme mať prezidenta, ktorý jednoducho sa vynorí z hmiel, zažiari a potom chce mať ďalšiu politickú aktivitu. Tak to mne sa nedá.
Ale som a súhlasím s tým, že treba urobiť komplexnú nejakú revíziu týchto ústavných pozícií. Viete, keď sme robili, a to teraz narážam aj na to, čo tu už bolo niekoľkokrát povedané, každý sudca musel mať previerku podľa zákona a mali si ju podávať a mnohé veci by nám vypadli, keby skutočne Národný bezpečnostný úrad tieto previerky robil. Lenže páni sudcovia si odhlasovali cez Ústavný súd, pretože sa chceli vrátiť a nechceli ísť cez previerky, si odhlasovali, že to je protiústavné. Takisto si odhlasovali svoje platy, všetkým sme, ústavným činiteľom sa znížili platy a oni si povedali, že to je neústavné, lebo im zákonodarná moc vstúpila do ich sudcovskej nezávislosti.
Jednoducho tu treba urobiť zásadné a jasné opatrenia. A myslím si, že omnoho viac by takúto ochranu, napríklad špeciálnu, by potreboval predseda vlády ako prezident, pretože predseda vlády je konkrétne konfrontovaný s politickou realitou. A myslím, že aj šéf parlamentu. Takže v tomto zmysle treba jednoducho urobiť takú radikálnu celoplošnú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 10. 2019 11:56:53 - 11:58:29 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Dostál, povedali ste veľa zaujímavých vecí a skutočne niektoré bude treba v budúcnosti riešiť. A túto otázku, aj tak ako hovoril pán Poliačik, bude treba asi riešiť komplexne.
Čo sa týka ochranky, na ochranku má nárok každý, kto sa cíti, každý občan, ktorý sa cíti ohrozený. Keď vy sa budete cítiť ohrozený a vyhodnotí to Policajný zbor ako oprávnené, tak tiež dostanete ochranku. Takže to je jedna vec.
Druhá vec sú dôchodky. Ja neviem, ako to v skutočnosti je, ale mne sa zdá, že ja keď som si platil do Sociálnej poisťovne dajme tomu 40 rokov a medzitým som sa stal prezidentom, ja asi z tej Sociálnej poisťovne ten dôchodok dostávam, ktorý som si tam naskladal, hej. Takže to je iná, iná kvalita.
No, výsluhové dôchodky, to je samo osebe.
No a ešte podľa môjho názoru do tohoto zákonu by patrilo ešte aj niečo, malo by sa to týkať všetkých, ktorí majú takéto výsluhové záležitosti, že pri odsúdení právoplatnom, nie za dopravnú nehodu alebo podobne, ale za nejaký závažný trestný čin by mali o tieto náležitosti aj bývalí ústavní činitelia a ďalší prísť.
Ďakujem.
18. 10. 2019 10:17:47 - 10:19:17 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, vám poviem taký jeden príbeh zo života. Moja mama mi niekedy okolo roku 2005 hovorila: „Vieš, Tonko, v štyridsiatom ôsmom, keď tu bol ten slávny Víťazný február, ja som mala takú spolupracovníčku, ktorá bola srdcom presvedčená komunistka. Tá mi hovorila: „Milka, vieš čo, ja sa už toho nedožijem, ale uvidíš, ty sa dožiješ, všetko bude zadarmo.““ A ona jej hovorí: „A, pani,“ už neviem, jak sa volala, „nebude, to nikdy tak nebolo a nebude.“ „Uvidíš, uvidíš, ver, bude.“ Nuž a tak hovorí: „Aj ja som už teraz nad hrobom a ešte nič nie je zadarmo.“ A ja jej hovorím: „Mama, ty si to zle pochopila. Ona to povedala správne. Pre niekoho bude všetko zadarmo a pre niekoho nie.“ A hovorí: „Vidíš, máš pravdu.“
A to je aj ten váš tu srdcervúci výrok, že tie fondy sú dobré. No pre niekoho sú dobré a niekoho sú zlé. A nie sú, v podstate nikto za ne, okrem tej skupiny, ktorá ani možno nikto nevie, kto je, nenesie za to zodpovednosť. Keď tam bol minister na konci toho procesu, tak minister bol zodpovedný za to, ako to podpísal. A viete, že sa dajú tí ministri aj spätne dohľadať. A kto dohľadá týchto kolektívne rozhodujúcich ľudí, ktorí rozhodujú, tiež Pán Boh vie, podľa akého meradla a akého tohto kľúča.
Ďakujem.
18. 10. 2019 9:43:45 - 9:44:40 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem. Pán poslanec, samozrejme, povedali ste tu veľa pravdivých vecí, ale jednu vec by som chcel pripomenúť, že neviem, prečo práve vám sa zdá tento spôsob ako záchrany, ktorý sme zvolili, nie ja, ale predkladatelia, na záchranu štátnych pamiatkových reštaurátorských ateliérov za čudný. Pretože to, že toto vzniklo, vniklo v roku 2009 v tzv. holičskom zákone, kde sa dostala táto vec do zákona práve na návrh ministerstva kultúry a tiež bočným spôsobom a nie cez pamiatkový zákon. Ďakujem.
18. 10. 2019 9:29:23 - 9:31:08 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Pani poslankyňa, napriek tomu, že ste tímlíderka bývalej SaS alebo existujúcej SaS, alebo budúcej Demokratickej strany, musím vám povedať, že tejto problematike absolútne nerozumiete. Ste úplne mimo. Ste lobistka Komory reštaurátorov. To je vaše vystúpenie. To je, áno, áno, to je vaše vystúpenie.
A veľmi sa ohradzujem voči vášmu útoku voči mojim priateľom archeológom, ktorí dodržiavajú všetky štátne štandardy archeologického výskumu a sú platení podľa tabuliek. Aké peniaze oni môžu pri tých archeologických výskumoch scudziť, prosím vás?! Aspoň sa tu nestrápňujte!
A ďalej. Tu sa stal, tu sa stala jedna vec. Úloha štátu sa preniesla na Komoru reštaurátorov. Tu sú aj ľudia, ktorí vedia, prečo sa to stalo. A môžem vám povedať, že štát musí mať dozor a musí mať aj štátny etalón, ako treba pamiatky obnovovať. A toto robil vždy Pamiatkový úrad. Súkromní reštaurátori boli aj za socializmu, ale Pamiatkový úrad a jeho štátne reštaurátorské ateliéry dávali etalón tomu, ako sa majú pamiatky obnovovať. Choďte sa pozrieť na levočský oltár. To neurobili žiadni súkromníci, to urobil levočský štátny ateliér reštaurátorský.
Toto, čo tu vy hovoríte, to je lobizmus pre tých, ktorí od štátu dostali neprimerané kompetencie. Oni dostali neprimerané kompetencie. To je všetko.
Ďakujem.
17. 10. 2019 16:59:57 - 17:00:16 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Poliačik, na vás vidieť, že máte skutočne poctivé americké školy. Je to síce lump, ale je to náš lump, tak je nevinný. Ďakujem.
15. 10. 2019 17:49:05 - 17:49:46 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš návrh. Je racionálny, ale vzhľadom na rozpočtové pravidlá možno by bolo vhodné, keby ste ten termín zmenili na 31. december, pretože rozpočtový rok sa končí 31. decembrom tohto roku, a ja neviem, či a ako ministerstvo je pripravené mať rozpočtové rezervy na vyplatenie týchto miezd. Ďakujem.
24. 9. 2019 14:33:13 - 14:35:01 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem, pán predsedajúci. No, smiešnejší zákon som ešte nevidel. To je presne taký istý zákon, ako keby ste chceli prepodriadiť ministerstvo obrany pod ministerstvo kultúry. Však vojna je tiež kultúrna záležitosť, však, pani poslankyňa? Takže toto je jedna z najväčších, najväčších nezmyslov, ktorý bol tu v tejto sále predložený, pretože my nemáme pralesy, my máme hospodárske lesy a v tých lesoch sa hospodári. Takže patria pod pôdohospodárstvo. Ak si prečítate definíciu pôdohospodárstva, tak zistíte, že aj lesné hospodárstvo je pôdohospodárstvo. Toto je klasický byzantínsky prístup, že keď si myslím, že premením správcu, premením aj spôsob správy. Tak to je absolútny nezmysel, ale o lesníctve a drevárstve neviete nič.
Prvý lesný zákon na tomto území bol prijatý v roku 1408, komplexný. Predtým boli aj menej komplexné. Komplex 1408, kráľ Žigmund Luxemburský tento zákon prijal. Potom Mária Terézia prijala lesnícky zákon, podľa ktorého naši lesníci pokračovali až dovtedy, kým sa tu neobjavili šíritelia lykožrútu v podobe zelených, vážená pani poslankyňa! To, ako naše lesy vyzerajú, to je dôsledok toho, že kalamita v Tatrách nebola vyťažená. Vy ste tu rozmnožili lykožrúta. Choďte sa pozrieť na Oravu, ako vyzerajú naše lesy. Koľko ich tam lykožrút zožral, ktorého ste vy v západných Tatrách rozmnožili natoľko, že ho už nie je možné zastaviť. Sa spamätajte!
10. 9. 2019 18:00:55 - 18:11:58 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja úplne žasnem, čo ste schopný vy všetko tu vypovedať, najmä keď viem, že ste pri tých niektorých sám asistovali. Napríklad tento systém, ktorý tu je, je vlastne dôsledkom takých politikov, ako ste, ako ste vy, ktorí jednoducho aj s chlpami brali to, čo nám radili. Ja neviem, či vy ste boli zamestnancom Cubic Applications, alebo ste sa okolo nich točili, ale to oni vymysleli tento systém.
A potom transparentnosť. Vy hovoríte niečo o transparentnosti? Ja si pod transparentnosťou predstavujem niečo úplne iné. Váš tieňový minister je skutočne vzorom transparentnosti.
A keď už hovoríte o tých stíhačkách, tak treba aj to povedať, že sa pásol po rôznych konferenciách a bral veľké honoráre za rôzne veci, ktoré platil Gripen. No a keď teraz už to odstrihli, tak už sa na tom nepasie, tak, samozrejme, že je rozčúlený a nadáva SNS, že kúpila pre Slovensko stíhačky, ktoré skutočne Ozbrojené sily Slovenskej republiky potrebujú.
Nuž a čo sa týka toho zmena, zmeny toho, ak chceme cvičiť ľudí, tak musíme mať najskôr techniku, aby sme na nej mohli cvičiť, lebo poradovú prípravu, tým sa to síce začína, ale nemôže skončiť. Takže musíme mať aj techniku, to je ďalšia vec. (Reakcia z pléna.)
No a tá posledná vec, no, viete, keď to bude od 1. februára, tak to nebude mať žiaden vplyv na voľby, lebo prvá výplata bude až v marci, ale určite dodajte a budeme súhlasiť, lebo nám to pomôže.
Ďakujem.
10. 9. 2019 17:46:10 - 17:50:17 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi vyjadriť sa k vládnemu návrhu zákona, ktorý do Národnej rady predložil minister národnej obrany Slovenskej republiky, teda z poverenia vlády.
Preštudoval som si predmetný vládny návrh zákona, ktorého nosnou a základnou ideou je zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov. Aby som však získal väčší obraz toho, čo viedlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k spracovaniu tohto vládneho návrhu zákona, nahliadol som aj do jedného zo základných materiálov, ktorý predchádzal jeho spracovaniu, a to do Koncepcie manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý v máji tohto roku schválila vláda Slovenskej republiky. Uvedená koncepcia obsahuje analýzu nielen doterajšieho systému odmeňovania, tak ako to hovoril aj pán minister vo svojom vystúpení, profesionálnych vojakov, v spojitosti s hľadaním vnútorných finančných zdrojov, ale tiež zhodnotenie súčasného výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. V koncepcii je transparentne uvedené, uvedená odôvodnená a ekonomicky podložená etapovitá postupnosť transformácie systému odmeňovania profesionálnych vojakov s tým, že v prvej etape sa spracuje predmetný návrh zákona a v druhej etape bude spracovaný nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. Som rád, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zodpovedne pristúpilo k riešeniu otázok dotýkajúcich sa vojenského personálu.
V tomto smere si treba uvedomiť, že spracovanie takýchto materiálov je dlhodobá záležitosť, pričom jedným zo základných atribútov ich napĺňania je nájsť dostatok vnútorných disponibilných finančných zdrojov. To sa Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podarilo a zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov odzrkadľujúca sa v návrhu zákona bude v plnom rozsahu zabezpečená v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených v kapitole štátneho rozpočtu ministerstva obrany a to je veľmi chvályhodné, pretože aj tí ďalší, ktorí sa dožadujú zvýšenia platov, by mali predovšetkým siahnuť na vnútorné zdroje.
Ako vyplýva z dôvodovej správy a nakoniec to vyjadril aj predkladateľ vo svojom úvodnom slove, cieľom vládneho návrhu zákona je úprava systému odmeňovania profesionálnych vojakov, odrážajúca sa náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu.
Je pochopiteľné, že súčasťou navrhovanej zmeny systému odmeňovania je aj úprava platových náležitostí profesionálnych vojakov, ktoré vytvoria predpoklady konkurencieschopnosti vojenského personálu na trhu práce. Musím povedať, že doterajší systém, aj keď som robil na ministerstve obrany, bol veľmi kritizovaný najmä z dôvodov toho, že vlastne bol čiste podľa hodnosti a kancelársky podplukovník, ktorý nemusel nikdy vyzuť poltopánky, bol takisto ohodnotený ako veliteľ práporu, ktorý musel pravidelne chodievať do výcvikového priestoru a tráviť tam dlho, dlho času. Takže tento prístup, ktorý zvolilo ministerstvo obrany, je podľa môjho názoru začiatkom toho, aby sa konečne v odmeňovaní ozbrojených síl, teda príslušníkov ozbrojených síl, dával dôraz nielen na hodnosť, ale aj na funkciu, ktorá je s touto hodnosťou spojená.
Podľa mňa však je trochu prekvapujúce, že počas legislatívneho procesu tohto vládneho návrhu zákona, v prvom rade rezonovala len oblasť úpravy platových pomerov. Teda nie to, čo som pred chvíľou povedal, ale stále sa hovorí len o zyyšovaní, pritom omnoho dôležitejšie je zmena systému, ktorý sa pritom... Osobne, osobne veľmi oceňujem postupnosť krokov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré v prvom rade predložilo dôraz na zmenu systému odmeňovania, ktorou týmto vládnym návrhom zákona nastúpilo cestu na nápravu súčasného deformovaného systému odmeňovania profesionálnych vojakov, teda že sa to postupne bude napravovať tak, aby sme sa nakoniec dostali k očakávanému koncu, ktorý urobí celkový poriadok, a zároveň teda v odmeňovaní a zároveň aj atraktívnosť vojenského povolania v rámci populácie.
Slovenská národná strana od prvopočiatku, odkedy prevzala rezort ministerstva obrany, vždy otvorene prezentovala, že z hľadiska zabezpečenia obrany štátu jej záleží na zvyšovaní pripravenosti a bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom v tomto smere považuje za jednu z kľúčových oblastí ľudské zdroje a zabezpečenie ich rozvoja s dôrazom na zvyšovanie vzdelanostnej a odbornej pripravenosti vojenského personálu, vytváraní a zlepšovaní podmienok v oblasti motivačných a stimulačných faktorov súvisiacich s výkonom štátnej služby profesionálnych vojakov, sociálneho, zdravotného a materiálneho zabezpečenia.
Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister obrany Slovenskej republiky, z môjho pohľadu, a teda hovorím v mene klubu Slovenskej národnej strany, plne rešpektuje a odráža našu politiku, ktorá je zameraná na zlepšenie podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov.
Je samozrejmé a beriem to aj ako reálnu skutočnosť, že tento vládny návrh zákona a navrhovaná zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov v ňom uvedená sa nie každému bude páčiť a bude s tým stotožnený, poprípade bude mať určité výhrady. Treba si však uvedomiť, že v tak náročnom rezorte, akým je rezort ministerstva obrany, je veľmi ťažké, najmä popri predchádzajúcej mon..., popri prebiehajúcej, popri prebiehajúcej (povedané so smiechom) modernizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky nájsť dostatok vnútorných zdrojov, tzv. voľných finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť použité bez vecného bremena v prospech vojenského personálu nie z krátkodobého hľadiska, ale zabezpečiť to dlhodobo. To sa zástupcom Slovenskej národnej strany v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky podarilo a výsledkom je už spomínaná koncepcia a na ňu nadväzujúci vládny návrh zákona, v ktorých Slovenská národná strana napĺňa svoj program v úseku obrany a bezpečnosti.
Chcel by som však povedať, pán minister, že predsa podľa môjho názoru sú tam niektoré veci, ktoré sa budeme snažiť v rámci druhého čítania doplniť. Ale aby ste vedeli, že budeme aj na tomto pracovať, a dúfam, že ministerstvo si naše návrhy osvojí.
Preto plne podporujem tento návrh zákona a odporúčam pánom poslancom a paniam poslankyniam, aby tento náš návrh zákona posunuli do druhého čítania a umožnili tak zlepšiť podmienky výkonu vojenskej služby.
Ďakujem.
10. 9. 2019 16:14:02 - 16:24:19 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, tá vaša eskapáda je veľmi pekná, ale myslím, že čiastočne nepravdivá, pretože, doneste mi tie články zmluvy, kde sa hovorí o tom, že sa..., potom sa, mi to môžete doniesť, hej, kde sa hovorí o tom, že nemôžeme hýbať so štátnymi sviatkami, to je jedna vec. Ale na celom svete od Číny, Japonska až po Zimbabwe a Patagóniu sa všade Nový rok oslavuje a je dňom pracovného voľna, dokonca v Číne má človek nárok zo zákona len na jeden deň voľna a to je čínsky nový rok, ale to si nebudeme takto rozprávať.
Druhá vec, na každú, ja neviem, ja som tu nebol vtedy, keď sa prijímala Vatikánska zmluva, ale na každé rokovanie treba dvoch, hej. Naša vôľa v tomto asi nebude stačiť, keď sme, keď tá zmluva je platná, bude musieť byť aj vôľa na druhej strane a to nie som si istý. To je ďalšia vec.
A tretia vec, dúfam, že mi nezačnete nadávať do komunistov ako vaša pani kolegyňa, pretože ja som bol len radový člen strany, ale pani prezidentka má hlavného poradcu človeka, ktorý bol člen sekretariátu ÚV KSS a šéfredaktor ideologického časopisu Nové slovo. Takže zas to zasmerujte to na tých hlavných komunistov, ja som si 17. november odbil prácou pre demokraciu a bez nás, tí, ktorí sme prešli na pozície demokracie a boli, by určite ten 17. november nezostal, nestal sa tak, ako sa stal.
Ďakujem.
10. 9. 2019 16:07:04 - 16:08:30 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!
10. 9. 2019 15:50:00 - 15:50:00 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1592 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem, pán predsedajúci. Na rozdiel od pána poslanca, pani poslankyňa, ja plne súhlasím s vaším vystúpením tak, jak ste ho povedali.
Áno, vystúpili ste, pretože sa chcete zaliečať voličom, ktorí nenávidia cirkvi z rôznych neoliberálnych postojov. Takže áno, aj vy ste si robili tuto kampaň na úkor cirkvi, na úkor nás, ktorí veríme, ale ja by som mohol vaše vystúpenie úplne analogicky použiť aj na mnohé iné veci. Prečo ja mám napríklad platiť zo svojich daní alebo ukracovať štátny rozpočet z asina..., z asignácií pre mimovládne organizácie, ktoré v mnohom sa ukazujú ako nástrojom absolútne inej myšlienky, iného názoru, ako som ja, ktorým, ktoré dokážu popľuvať slovenské národné symboly, ktoré dokážu popľuvať všetko to, čo je národné, slovenské. Ako ja teda k tomu prídem? Takže analogicky používajte to buď na všetkých rovnako, ale jako som to už povedal niekoľkokrát, vy máte na seba centimeter, teda na nás máte centimeter a na seba nevidíte ani kilometer.
To je všetko.
25. 6. 2019 14:45:12 - 14:46:59 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrnko, Anton (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem, pán predsedajúci. No ja len žasnem, pani poslankyňa. Pravdepodobne sme čítali dva rozličné návrhy. Vy tvrdíte niečo iné ako ja.
Vôbec som nevystupoval emotívne. Ja som vystupoval tak, ako mi je to prirodzene dané, nemám v tom žiadnu emóciu, a ak si myslíte, že to zhromaždenie, ktoré tu organizoval Jobbik pred parlamentom, nebolo iredentistické, tak potom čo ešte je podľa vás iredenta? Hej?
Takže ďalej by som chcel povedať, že licencie sú pridelené Medzinárodnou licenčnou agentúrou Slovenskej republike a pre slovenský jazyk, Maďarskej republike sú udelené pre Maďarsko, teda v Maďarsku, teda presne aby som povedal, maďarskej krajine sú licencie určené pre Maďarsko a pre maďarský jazyk. Takže tam ja nevidím, čo vy chcete ako v tomto meniť. To sú licencie, ktoré udeľuje licenčná rada pre slovenských vysielateľov. To je celá podstata.
Nuž a ešte jednu vec by som chcel povedať. Ja viem, že ste v tom nevinne. Ja vás aj ľutujem, že musíte tuto trpieť za tých dvoch ľudí, ktorí vlastne asi od vášho predsedu dostali zákaz sa tu objaviť počas rokovania, ale, no, taký je život. Berte to tak, že ste si zobrali na svoje bedrá niečo, čo teraz asi ťažko znášate.
Ďakujem.