Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2019 12:40:55 - 12:42:55 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Ďakujem pekne. No, ja zhruba rovnako v tomto duchu, pani kolegyňa. Ja, samozrejme, som rád počúval tú veľmi zaujímavú snahu, aby teda sme naozaj pomohli potrebným, núdznym rodinám, tomu všetkému, pričom naozaj; no, viete, nepochybne, áno a mrzí ma, že v danom prípade nemôže byť tá pomoc vyššia alebo že má svoje limity. Len reprezentujete klub, ktorého základnou tézou je menej štátu, menej práva, žiadne prerozdeľovacie procesy, treba ich prudko meniť, treba znižovať dane, to znamená, že návrh SaS-u, pokiaľ je v súčasnom programe, je 15 %. Na druhej strane je tu celá zložka návrhov zákonov, ktorými navrhujete, čo všetko štát by mal zabezpečovať z toho štátneho, štátneho rozpočtu. Veď necítime tam ten zásadný protimluv?
Politológia pracuje s takým tým fenoménom ako, ktoré zneužívajú pravicové strany, hovorí sa to kritika pravicových strán zľava. Pravicové strany ľavicové kritizujú, nedostatok, a ony, keď prídu k moci, ony neviem čo všetko urobia, pričom ako najčastejšie vo vedomí ľudí po tom, aká spúšť sociálna zostala po vládach pravicových na Slovensku, tak to ešte to, to, to jedno čo, čo pomáha.
A čo potom iné je vlastne vaše vystúpenie ako politická kortešačka, len v obrátenom garde, pani kolegyňa? V obrátenom garde. Každá sociálna pomoc sa dá označiť predsa takýmto, takýmto výrazom, ako to robíte. A rovnako, samozrejme, aj rozumiem, že ako politický súper hľadáte prostriedok, aby ste priaznivé účinky dopadov sociálnej pomoci nejakým spôsobom atakovala, minimalizovala a spochybňovala a podobne. Ale pokiaľ pôjde o serióznu diskusiu na túto tému, pani kolegyňa, ja vás ubezpečujem, že som presvedčený, že v SMER-e, pokiaľ pôjde o seriózny návrh na spoluprácu, partnerov nájdete.
16. 5. 2019 16:51:55 - 16:53:55 45. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Pán poslanec, teda urobím zadosť vašej výzve a niečo k tomu poviem.
K vlastnému zákonu by som ani nehovoril, lebo patrilo by sa ho prejsť mlčaním, lebo ak by som mal charakterizovať, tak slová ako zúfalé diletantstvo, ako je v tom toto, som videl všeličo za 30 rokov v tomto parlamente, ale už tento typ toho neuveriteľného panáčkovania vo vzťahu k médiám.
Tak predovšetkým, kolegovia, máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám. To je zásadná právna norma, ktorou môže každý občan vrátane novinárov žiadať informácie a dostane ich a sú dokonca sanované trestnoprávnou sankciou. Ale vo vzťahu k funkcionárom, kde sledujeme, samozrejme, tlačovky štátnikov v iných krajinách, kde som si myslel, že ak niekto chce podať návrh do parlamentu, tak pozná aspoň minimálne komparatívne poriadku v tomto smere v rámci Európy. Škoda, že navrhovatelia nedali, odkiaľ čerpajú vzory pre tieto vynikajúce postupovanie. Teraz ako ten funkcionár, predseda vlády ešte má odpovedať pravdivo. To bude posudzovať kto? Komisia, ktorú zostavia navrhovatelia? To je proste niečo neuveriteľné.
Ale čo som chcel hlavne povedať v tejto veci, je to, že tá zúfalá jednostrannosť posudzovania veci. Dneska sú svetové médiá plné kritických ohlasov vo vzťahu k médiám. Napríklad k politickému aktivizmu absolútne jednostrannému. Hovoríme o postfaktickej spoločnosti, kto ju vytvára. Veď predovšetkým, teraz kto je novinárom. Na druhej strane obrovský protismerný tlak aby fejky, že teda už zrazu slobodný prístup novinárov nie. Aj pre navrhovateľov sú jedine tí slniečkarski, tí, ktorých ona reprezentuje. A tým ostatným treba zavrieť huby a hlásať to od rána do večera. Kde to žijeme, pre kristove rany? Kde to žijeme? Tak máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám a v danom prípade, veď aj ako poslanci, dokonca aj my máme právo na ochranu zdroja. Odpoveď... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 5. 2019 16:14:35 - 16:16:22 45. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1344 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne. No chcel som k pánovi Klusovi.
No len pán, hm, Poliačik, buď ste bezočivý klamár, alebo človek, ktorý... No, bezočivý klamár. V roku 1972 som bol v druhej triede gymnázia. Čiže bol som aparátčik je... Neviem, čo to tu tárate o nejakej komunistickej strane. Ja na rozdiel od vás som sa už dva roky pred rokom ´89 veľmi intenzívne zaoberal situáciou, ktorá tu vznikne po roku ´90, a aj bezprostredne som sa zúčastnil všetkých procesov, ktoré sa odohrávali. Kým vy, neviem, čo ste robili. Čiže ste obyčajný bezočivý klamár a že, že aspoň trošku svedomia. Ale to je jedno.
Pán Klus, máte pravdu, myslel som na vás, myslel som na vás. Lebo za toho "totáča", o ktorom hovoríme, bola ešte tiež tá jedna skupina ľudí, o ktorých hovorí pán Poliačik teraz, ktorí boli presvedčení, že sú nositeľmi absolútnej pravdy a že už jedinou ich úlohou je tú pravdu zvestovať tým ostatným. Bola to pod tým článkom 4 vedúca úloha komunistickej strany. A práve som si myslel, že sloboda po roku ´89, že každý z nás bude prispievať svojimi názormi, ale len poctivo, pre tie názory vo verejnosti, podporu.
Takže toto, čo vy tu hovoríte, a nielenže americkú, ale hlavne u vás britskú, britské záujmy sú vám nesmierne blízke a vynakladáte hrozne veľa úsilia na ich obranu. A čo, samozrejme, nič proti tomu nemám, len predsa sa mi len zdáte, keďže ste poslancom slovenského parlamentu, že primeranú časť aj slovenským záujmom. Alebo keby aspoň ste nám teda hlbšie vysvetľovali, v čom spočíva tá obrovská potreba a význam pre Slovensko, tak hlboko si všímať cudzie záujmy a tak málo pracovať s vlastnými domácimi.
14. 5. 2019 15:59:43 - 16:08:09 45. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1344 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, nedá sa nevyužiť príležitosť vystúpiť v tejto rozprave s nejakými reflexiami, keďže rokujeme o troch bodoch spoločne a teda tá debata by mohla dokumentovať ako Slovensko vníma celý komplex zahraničnej politiky, ako reflektuje vnútropolitickú diskusiu, ako reflektuje vnímanie reality našimi občanmi a do akej miery teda tú suverenitu ľudu aj pretláčame do našich videní. Akým spôsobom hľadáme onú zhodu potrebnú pre zahraničnú politiku, aká miera ústretovosti, konsenzuality je v prejavoch a čo by mohlo naznačiť, že vznikne väčšina, ktorá vníma, samozrejme v rozpornosti, naše základné životné a národné záujmy. A teda vytvoríme predpoklady pre zásadnú pomoc potom nášmu ministerstvu zahraničných vecí, ktoré vo svojej práci bude reflektovať túto diskusiu, bude ju vnímať a bude v praktických krokoch ju potom realizovať. Samozrejme, s prípadným svojím vstupom a poznaním, ktoré môže byť v istom zmysle kontroverzné s tým naším.
Tak toto, čo tu prezentujeme, mi skôr evokuje potrebu povedať: viete, mám už teda naozaj tých 65 rokov a od roku ´73, keď som prišiel na vysokú školu, až do roku ´90 som zažíval obdobie tej tzv. totality. Zažíval som to obdobie toho, tej "So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!" Radšej sa budem tisíckrát mýliť so Sovietskym zväzom ako s tými jeho nepriateľmi, ktorí tam sú. A takýchto ľudí, ktorí sa vždycky za toho totáča vygenerovali a boli schopní k mysliacim ľuďom, ktorí žili, chápali geopolitickú realitu, chápali historické súvislosti, vnímali ale aj realitu od oslobodenia krajiny a tak ďalej, celý ten obrovský a zložitý komplex, v ktorom sa naozaj môžu vygenenerovať rôzne typy úplne protichodných emócií a záujmov a predstáv, no a tu si všímam ešte druhý moment, že spravidla ale tí ľudia nevynikali nejakým hlbším poznaním reality histórie, politických daností alebo niečím, ale jednoducho práve tou absolútnou razanciou, jednostrannosťou prezentovali a získavali politické pozície.
No, či chcete alebo nechcete, presne to isté vidím teraz. To isté presne tu vidím teraz. Ja som sa tešil, že práve po tom roku ´90 príde obdobie, kde, po prvé, pochopíme, že demokracia, jej základným znakom je rozpornosť v názoroch. Základným znakom demokracie. Dokonca rozpornosť názorov demonštruje existenciu demokracie v krajine. Toto, čo si tu všímam, tých novodobých boľševických – bírešov? – ktorí sú tu absolútne jednostranní, ktorí ako ani trošku nereflektujú, že jeden malý štát, ktorý funguje v stredoeurópskom priestore, kde všetci naši susedia sú radovo minimálne raz tak veľkí, to znamená, musí veľmi pozorne vnímať, akým spôsobom si chce zabezpečovať svoje národné, ale hlavne životné záujmy. A stačí sa pozrieť a vnímať realitu našej krajiny za posledných, povedzme, že 80 rokov? Boli sme svedkami, mali sme zmluvy medzinárodné, mníchovské, neviem aké, predtým zmluvy o ochrane, o všetkom možnom.
A čo sa stalo?
To znamená, my si, bohužiaľ, spojencov nevyberáme. My vnímame geopolitickú realitu a hľadáme prostredie, v ktorom môžme fungovať, ktoré zabezpečí najlepším spôsobom to, čo naša krajina potrebuje. A to som rád, to si myslím, že naše ministerstvo zahraničných vecí robí a vníma to a samozrejme používa aj príslušný slovník, ktorý ani zďaleka nemusí byť totožný s verejnou diskusiou, ktorá tu prebieha, kde naši ľudia budú reflektovať svoje osobné pozície, pocity. Aj to, že sú napríklad Slovania, že žijú v tomto geopolitickom priestore, že inak vnímajú pôsobenie Ruska, oslobodenie Ruska, ako to vníma, povedzme, že nejaký Francúz alebo niekto iný. To predsa neznamená, že nie som lojálny člen Európskej únie. To sú proste úplne prirodzené pozície, v ktorých každý nastoľuje svoje reálne, svoje reálie, z ktorých žije, svoje vnímania. To, že opäť tu máme ľudí a aj múdrych ľudí, o ktorých som veľmi sklamaný, že sa to deje, ktorí tou absolútnou jednostrannosťou vytvárajú atmosféru to, ber všetko, jediná šanca je jednoducho absolútne hegemóna musím vnímať. A dokonca tu v tej najjednoduchšejšej a v tej najhoršej forme.
Veď predsa tí múdri ľudia musia vedieť, ako hrozne rozporná je vnútropolitická diskusia napríklad u súčasného hegemóna v Spojených štátoch. To znamená, že naozaj, ktorý z tých názorov, ktoré tu tak hrozne adorujete, ktoré počúvame, ktoré? Deep statu? Demokratov alebo, alebo konzervatívcov? A tých najhlupších konzervatívcov, Death Party a podobne. Ktorých?
Ak pozerám dneska svetové meanstreemové noviny, hovoria, že tak ťažko čitateľná politika, ako v súčasnosti majú Spojené štáty, kde sa každý týždeň menia priority, kde rovnako jeden týždeň hovorí prezident Spojených štátov, že treba rozpustiť NATO, do toho celého vyprávatetu kde čo, na druhý deň, nie, netreba ho rozpustiť.
Voči komu naozaj potrebujeme 2 až 4 percentá? Proti komu potrebuje Európa zbrojiť? Potrebujeme, vyrábame si pred našimi očami nepriateľa úplne nezmyselným spôsobom.
Ak vážne tvrdíme dneska a pozrieme sa, ako vyzerajú náklady na zbrojenie, na vytváranie zbrojných arzenálov v jednotlivých krajinách, veď tie pomery sú neuveriteľné. A práve tam vzniká to, čo, voči čomu najviac bojujeme, vzniká ten priestor pre tie hlasy, tie tzv. protestné, ktoré jednoducho nechcú vnímať, neveria, neveria meanstreemu, pretože ich bohapusto klame.
A ak naša krajina samozrejme musí robiť zahraničnú politiku, ktorá musí byť predovšetkým účelová, tak ale predsa návrh na diskusiu je tu a teraz predsa nemôže rezignovať na to, aby sme tu diskutovali o hodnotových, o hodnotových parametroch.
Viete, čo? Ja končím, nebudem dlho hovoriť, neviem ani, koľko mám času.
Jedna zásadná vec, ktorá mňa nesmierne znepokojuje. Nikdy za posledných 40 rokov nebol svet v takej atmosfére možnej vojny, ako je v súčasnosti. Ak niečo tento svet potrebuje, potrebuje, aby sa prebrali intelektuáli, aby tu nie touto adoráciou jednostranných, častokrát atakov, útočných vojen, jednostranných mocenských záujmov, jednostranných ekologických záujmov. Že hľadáme aj všeľudské hodnoty. Ešte raz, všeľudské hodnoty. Že hľadáme, že potrebujeme predovšetkým mier a nevytvárať atmosféru, ktorá môže zajtra prepuknúť do veľkej jadrovej katastrofy. V tom je môj zásadný problém.
Pamätám si predsa, že v čase, keď vznikla nová naša republika, teda po 89. roku, predsa absolútne dominovala tzv. idealistická politika. Pán minister mi možno dá za pravdu. Podstatou tej politiky bolo predovšetkým vytváranie atmosféry priateľstva medzi národmi, pozitívnej spolupráce, zákazu použitia silou.
Ktorý z vás si ešte spomína na to, ako vyzerajú dodnes platné predpisy pre to, za akých podmienok možno použiť v medzinárodnom prostredí silu?
Prečo prestali existovať zmysluplne také organizácie ako ESN? Prečo zaniklo UNESCO?
Prečo prestáva platiť medzinárodné právo? Prečo iba pre jedného, pre hegemóna neplatí, pre ostatných platí?
Prečo dneska sa dostávajú do takého štádia tie medzinárodné súdy, ktoré mali odsudzovať vojnu, ktoré v konečnom dôsledku dneska už viditeľne porušujú elementárne zásady spravodlivosti a sú podrobené veľkej kritike aj v západných mainstreamových médiách?
Nemáme právo a povinnosti našej verejnosti o týchto veciach rozprávať vo vnútri?
Za aké hodnoty budeme chcieť, aby sme ako členovia NATO, ako členovia iných organizácií a Európskej únie, ktoré hodnoty budeme presadzovať a ktoré si najviac ctí naše obyvateľstvo? Vtedy mám pocit, že robíme zmysluplnú politiku. Na druhej strane, že musíme robiť aj realistickú politiku. Ani na sekundu nemám pocit, že by sme mali rezignovať na túto povinnosť. Musí byť, ale musí byť taká, že musí byť aj jasné, že Slovensko je za pozitívne hodnoty. Je proti útočným vojnám, je proti používaniu sily v medzinárodnom prostredí. To sú zásadné ľudské vlastnosti, na ktoré keby Slovensko rezignovalo, tak jednoducho nemôže hovoriť, že je slušná krajina. Ja som hrdý, že naši obyvatelia naň nerezignujú. Je veľmi dôležité, aby nám nerezignovala aj naša politická reprezentácia.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
14. 5. 2019 14:50:36 - 14:52:36 45. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1440 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne. No, pán Zsolt, ja si nesmierne vážim, že našou krajinou zbytočne nelomcujú zasa národnostné problémy a že sme našli mechanizmus riešenia problémov, len tá diskusia tu opäť prechádza do nezmyselnej a pravdepodobne politickej roviny alebo niekam, čo nemá nič spoločné s bežným ľudským právom alebo právom na to, že všetci občania našej krajiny majú právo na istý typ emócií.
Bavíme sa o hymne ako o štátnom symbole, ako o symbole teritoriality, predsa hymny sa spievajú predovšetkým v domácej krajine a naznačuje sa tým, že tu som v Slovenskej republike. A keď príde k nám hosť na nejakej úrovni významný, tak mu zaspievame jeho hymnu ako znak teritoriality, že prišiel hosť a reprezentant istého štátu. V danom prípade nakladať týmto spôsobom s hymnou ako s obyčajnou piesňou znamená nepochopiť zmysel štátneho symbolu. Slovenská hymna je symbolom Slovenskej republiky, štátneho symbolu Slovenskej republiky, pán Zsolt Simon. Nie maďarskej. Mám hlboký rešpekt k tomu, keď si chcú naši maďarskí priatelia zaspievať hymnu pri nejakých príležitostiach. Ale veď to je otázka možnosti aj zneužitia, znevažovania hymny. Čokoľvek. Bude sa spievať krčmy, po krčmách sa budú spievať, pani kolegyňa, keď tam dáte, že môže každý spievať, kde chce hymnu. Je štátny symbol.
Ak dodržiavame vcelku bez veľkých predpisov istú úctu k hymnám ako takým, po tomto celom to bude naďalej tak? Nemá náhodou to spievanie tej hymny na tých štadiónoch aj politický význam, pán Zsolt Simon? Ktorý nie je celkom náležitý a trošičku je v rozpore s tým, čo tu demonštrujeme?
Takže ja nechcem nič viacej, len trošku viacej citu. Hovoríme o veľmi vážnych veciach, hovoríme o štátnom symbole, ktorý reprezentuje túto krajinu. A každý iný štátny symbol reprezentuje inú krajinu. A som hlboko za priateľské, za rozumné posudzovanie všetkých vzťahov medzi nami, ale v danom prípade aj od vás, páni kolegovia, z men... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 5. 2019 11:51:33 - 11:51:50 45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1264 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
187.
Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som len uviesť do zápisu, že pri hlasovaní o zákone o štátnych symboloch mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, chcel som hlasovať za.
18. 2. 2019 20:07:46 - 20:09:46 42. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. No, pani Remišová hovorí, že teda výstižne ste zhrnul teda tie výsledky školstva. Ja zúfalo čakám celý čas, či jeden jediný prejav neodznie, kde teda tá opozícia s tým nesmiernym sebavedomím, tou nesmiernou hĺbkou vedomostí zhodnotí elementárne aspoň základný stav, aký je vývoj vedecko-výskumnej základne, čo Slovensko tu a teraz po, po tom, čo sme absolútne zrušili možný výskum na Slovensku, že teda prejdú a trošičku preukážu znalosť toho prostredia, kde teda naozaj by sme sa mohli rozširovať a kde by sa mal uskutočňovať, že čo k tomu problému štyri, priemysel 4.4, že by k tomu niečo povedali, že teda, že asi kam by mala smerovať teda pomoc vo väzbe na domáci výskum a podobne.
Ale tu sme sa dozvedeli, už viem teraz, pán kolega, že akých má čestných kamarátom na akadémii, že pani ministerka sa zosunula niekde a zosúva a tak ďalej. No však to je niečo hrozné. Hovorím o veľmi vážnych veciach, kde naozaj potrebujeme nájsť, aká je štruktúra fondov, čo doma, ako je možné, že tie desiatky ľudí, možno aj stovky, ktorí sa zúčastnili toho výberového procesu, tak hlboko nedosahujú vašu výšku znalostí a že sú vlastne všetci poloklamári, ktorí netušia, ako to majú robiť, lebo teda vy im to urobíte.
Neštítite sa aj s pánom Budajom dokonca hovoriť, že teda o obrovských úspechoch vlády pani Radičovej. Veď po tej vláde sme dostali 43 %. Tak biednu a otrasnú vládu, pán, pán kolega, nemohli by ste povedať, teda koho ste vy ponúkli slovenskej verejnosti a kto teda tie obrovské výsledky dosiahol v rámci Slovenska?
Rovnako ste boli súčasťou toho, kde vás ľudia s hanbou vyhnali z parlamentu viac-menej. A napriek tomu sa tu postavíte teraz a difamujete úplne zbytočne. Veď sa aspoň naučme, keď chcete, dobre opozícia, potrebujete vymýšľať a tak ďalej. Ale naozaj to musíte tak hlboko, podľa môjho názoru, klesnúť? Aspoň trošku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 2. 2019 15:39:23 - 15:41:24 42. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne, pani ministerka. No čiastočne to pomenoval pán kolega, ale predsa len ešte raz, nikto - ani podľa môjho názoru - nečaká žiadnu serióznu odpoveď. Ani nepotrebujú diskutovať. Viete, teraz som čítal takú knihu Naobi Campbell jednu a popisuje tento typ politiky, to mávanie krvavou košeľou, ktorá je princípom konania našich opozičných poslancov, že to vlastne pripomína, ako je taký prístroj na trénovanie pingpongistov, že postavíte ten prístroj, z neho vyletujú loptičky, keď ešte idú akou-takou rýchlosťou, stíhate niektoré odrážať, ale keď zvýšite patrične rýchlosť, tak proste tie loptičky vás zasypú a nikto nepotrebuje odpoveď. Chvíľu som tak rozmýšľal, že či by vám nepomohlo, keby ste boli išli za pánom Sulíkom a za pánom Matovičom, že by vám dali zoznám firiem, že ktoré majú dostať tieto dotácie, ale usúdil som, že ani nie, ani to by nepomohlo, lebo tu potrebujeme cirkus, tu potrebujeme neustále dostatočnú rýchlosť loptičiek. Neustále ich potrebujeme hádzať.
Na serióznu diskusiu,
o niečom vážne hovoriť. Na Slovensku si veľmi dobre pamätám, sme mali kedysi tuším 48 výskumných ústavov. Kompletne všetky sme ich v rámci neoliberálneho konceptu, kde tých vyznávačov, pani navrhovateľka nepochybne k nim patrí, ktorých sme kompletne zrušili, ktorých nepotrebujeme, a nemáme žiadnu domácu výskumnú základňu. Máme, samozrejme, čosi na vysokých školách, univerzitách, čosi na akadémii vied. A potom ešte v niektorých, v niektorých firmách možno. Ale keď si zoberieme do úvahy, že 80 % HDP robia nadnárodné spoločnosti, tak tých 20 %, keď Klub 500 zoberieme, že teda ten veliký, že ktorý má domáci zamestnávateľ viac ako 500 ľudí, tak nájdeme jedného, možno dvoch.
Čiže v danom prípade môžte ísť úplne prirodzene do startupovej pozície a každý vie, aká je rizikovosť pri startupových projektoch. Dokonca v súkromnej sfére, keď sa vytvára, sa principiálne hovorí o rizikových peniazoch. To znamená, keď vyberiete čokoľvek, dá sa to bez problémov, no ako by som to povedal, no nepekne pomenovať a na istých ďalších 30 %... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 2. 2019 11:05:05 - 11:05:39 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovoľte, aby som v mene troch poslaneckých klubov SMER-u - sociálna demokracia, MOST - HÍD a SNS dal návrh, aby sme hlasovanie o voľbe ústavných sudcov preložili na 17. hodinu.
Odôvodnenie je veľmi jednoduché. Ide o veľmi vážny akt parlamentu a ešte naďalej prebiehajú intenzívne koaličné rokovania a je dobré, aby sme vytvorili pre voľbu skutočne dobré podmienky.
31. 1. 2019 16:53:15 - 16:55:15 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja som hrozne rád, že ste poskytli túto vašu skúsenosť tomuto nášmu plénu. Len bolo zaujímavé, viete až, no pre mňa až úsmevné, že toto je jedna jediná vec, ktorú ste zažili. Úplne náhodou sa to stalo vtedy, kým ste fungovali v SIET-i, tak ste nepochybne si užívali korektnosť novinárov a podobne, až teda ste sa rozhodli, že chcete svojbytne konať a realizovať zámery vašej strany, a vtedy to začalo. A vtedy to začalo. A teraz skúsme hodnotiť, čo to bolo? Výpalníctvo, zastrašovanie, vydieranie? O čo išlo tým novinárom? Nič tým nezískali. Čiže za normálnych okolností neviem si predstaviť, slušný človek, slušný novinár, ktorý má pocit, že niekomu ublížil, že má niečo proti tomu, ak ten človek oprávnene protestuje a preukazuje, že nikomu nič nespravil a že informácia je klamná, ktorá ho zásadne poškodzuje, takže to niekomu vadí. Jak to môže slušnému človekovi vadiť?
Viete, počúvam tu tie rôzne reči. No, novinársky kódex, to jak počúvam tu pani kolegyne, ale už ani to nebudem. Načo sú tie kódexy? To je niečo neuveriteľné. Stanovujú práve preto, že novinárčina, právo slobodne do spoločnosti hlásať rôzne typy informácií, ktoré sa dajú zneužiť, využívať a tak ďalej, že musí byť niečím limitované. No o novinárskych kódexoch tu nikto z nich ani slovo nepovedal, nikoho nezaujímajú, či sa dodržiavajú, ako sa vyhodnocuje dodržiavanie, ako možno nejakým spôsobom namietať práve porušenie toho, toho novinárskeho kódexu. Tí ľudia sú hluchí, slepí. Ja nerád hovorím tieto slová, ale to je pre mňa absolútne nepochopiteľné.
Jak potom, veď hovorím ešte raz, právo, že altera pars, aby bola druhá strana vypočutá, je základné v rodine, na pracovisku. Neviem si predstaviť, že takéto pravidlo nebude principiálne platiť. Kde to, preboha, zači... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
31. 1. 2019 16:24:34 - 16:26:35 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem za slovo. Pani podpredsedníčka, kolegyňa, no, ja vás registrujem v pozícii kolegu, ktorý počúva a s ktorým sa dá diskutovať a ktorý teda podľa môjho názoru má aspoň základnú snahu hľadať onú pravdu. Ale počúval som vás s úžasom.
Tak v čl. 19 je napísané, ja to ešte raz všetko zopakujem: "Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a rodinného života. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe." Jak počúvam vás, a teda viaceré hlasy, že však ako predsa niekto môže napísať, pozrite sa, mám známu jednu, zhodou okolností, známa je vo verejnom živote, o ktorej napísali, že hovorí sa o nej, že sa údajne živila v Prahe sexuálnymi službami. Odpustite mi, je to trošku, že stane sa to vám. A teraz povie, pani Milanová hovorí, že treba na youtube niekde napísať, že to neni pravda. Pani kolegyňa, to nemôžete myslieť vážne, čo hovoríte, preboha!?
Minister Kaliňák, keď sme už pritom, sa objaví veľký titulok "Kaliňák má rakovinu?" alebo "Kaliňák má rakovinu" s bodkou. Ako vyzerá jeho mama? Jak si má chrániť tú osobnú integritu, neoprávnené zasahovanie do rodinného života? To, čo počúvam tu vedľa, že však jako, veď je súkromný a on tam by mohol niečo iné. Čiže napíše čokoľvek o mne, hocijakú špinavú hanebnosť a ja môžem na youtube podľa vás, alebo neviem kde, aby sa náhodou jeho právo na, uverejniť, čo chce v svojich novinách, neohrozilo? Že tu je nejaká ústava? Že dokonca pri istej intenzite hovoríme o trestných činoch krivého obvinenia, ohovárania a podobne?! Toto máme, takýchto ľudí, takto vnímame, takto chránime ako elemen... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
31. 1. 2019 15:17:16 - 15:19:17 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem. No počul som teda tie veľmi zvláštne vyjadrenia vážených kolegov. Teda, že naozaj však môže novinár napísať čokoľvek a v konečnom dôsledku veď sú k dispozícii seriózne možnosti. Pokiaľ by šlo náhodou, že právo na odpoveď sa môže vyjadriť, že skutočnosti, ktoré o ňom niekto píše, že sú nepravdivé, a teda ten čitateľ si urobí seriózny záver doma z toho, kto má z toho druhého pravdu, tak to je antidemokratický moment. No je to niečo nepochopiteľné.
Ale ak prejdeme do toho druhého čítania, pani Kaščáková, s veľkou chuťou vám budem citovať aspoň z dvoch odporúčaní Rady Európy, už sa veľmi teším, mimochodom, jak nesmierne žiaduca je pluralita tlače. A pokiaľ pluralita tlače u nás prakticky neexistuje, tak v takom prípade aspoň zákonom stanovená povinnosť objektivity, s tým, že v situácii, že pravdepodobne iba vy a pán Osuský budete rozhodovať, že čo je objektívne. Lebo mne ako právnikovi sa zdá, že mal by to byť objektívny verejnoprávny orgán, ktorý o tom rozhoduje, a musí to byť zafixované. Niekto musí kontrolovať dodržiavanie práv a vykonanie práv a tieto normy sú imperfektné. V situácii, keď novinár môže, tají svoj zdroj, v takom prípade môže napísať čokoľvek, ale absolútne čokoľvek, a zvlášť keď je v politicky aktivistickej polohe, je to zaujímavé, s tým, že ak ho ktokoľvek vyzve, aby preukázal pravdivosť svojich tvrdení, povie, že je to utajený zdroj a nemôže to ukázať.
Toto je mechanizmu pre vynucovanie spravodlivosti? To naozaj takto vnímame spravodlivosť vôbec? Dá sa vôbec takto hovoriť? Takáto zúrivá viditeľná jednostrannosť?
Ja pevne verím, že si popremýšľame tieto veci a že pokiaľ bude príležitosť hovoriť o tom znova, prejdeme skôr teda naozaj do vecnej polohy a bez problémov budeme môcť dokumentovať tieto slová, ktoré sme tu mali, aj s faktickými vyjadreniami významných osobností európskeho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
31. 1. 2019 11:50:26 - 11:59:49 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem, vážený pán predseda, za slovo. Som tu tretíkrát, musím meniť úvod toho, čo som chcel povedať.
Pán Osuský, ja mám naozaj k vám rešpekt, ste akademický funkcionár, ale prečítať si návrh zákona, ktorý má tuším jeden alebo tri body, kde je jasne napísané, že hodnotiace súdy nepodliehajú právu na odpoveď, vyprávať tu o primabaleríne, atď., tým všetkým demonštrujete, že ste nečítali. A tá svätá túžba ochrániť tých nešťastných novinárov, ktorým niekto kradne priestor, teda jako je vážna. Nehnevajte sa, zaslúžite, že som to povedal, za normálnych okolností možno by som to ani nie, ale už ako naozaj.
Pani kolegyňa Kaščáková, tam, a naozaj nebudem používať hodnotiace súdy ani epitetá, ani nič, len šírenie poplašnej správy, to poviem, lebo sa mi to zdá také vtipné. Ja si myslím, že to je šírenie poplašnej správy negatívne, že hovoríte o niečom, čo neni. Asi vy si myslíte, že to je oprávnené šírenie poplašnej správy, lebo ten oligarchický SMER a neviem, čo všetko, ničí, ničí novinárov.
Kolegyne, kolegovia, samozrejme, pokiaľ tento návrh zákona prejde do druhého čítania, nepochybne, pravdepodobne sa dostane k tomu, čo treba. Predsa svet novinárskej práce je upravovaný kódexami, medzinárodnými zmluvami, stanoviskami tak Európskej únie, takmer v širšom okolí aj od novinárskych organizácií, takže môžme porovnať situáciu v Českej republike, ako to reálne vyzerá, ako fungujú tam orgány prípadného dozoru, čo pravdepodobne u nás platí zatiaľ len pre elektronické médiá. Pretože tam máme stanovené, tú čarovnú vetu, že sú povinné byť objektívne, pričom absolútne nikomu v tomto štáte nevadí, že to je čiste demonštračná norma, o ktorej môže niekto rozprávať vo väzbe na prax a fungovanie možných, možných oznámení a žiadania nápravy vo vzťahu k existujúcemu stavu, inštitucionálnemu, je prakticky nemožné.
Chcem sa prihlásiť k tomu, čo povedal pán kolega Farkašovský, tú obrovskú zmenu, zmeny klímy v mediálnom prostredí, a to, čo tu stojí za to v budúcnosti, v druhom čítaní, ak teda bude čas, citovať, čo sa napríklad stalo v Británii vo väzbe na brexit. Aké neuveriteľné obludné lži sa šírili jak v britskom, tlači, ale nielen Independent, ale aj ďalšie noviny, Guardian určite, obrovská kritika, kde hovorili o obludnom šírení hromadných lží, a pod., vrátane dokonca premiéra britskej vlády Camerona, kde bez problémov napísala novinárka, že v iniciačnom akte, keď bol mladý na univerzite, že vkladali do odrezanej hlavy prasaťa pohlavný úd a pod., kde rozzúrený dobiela Cameron písal a tak ďalej. Tak išli tí novinári potom, niektorí z tých novín, za tou redaktorkou, čo to napísala, aby, či by nemohla uviesť zdroj, odkiaľ má túto informáciu. Na čo veľmi nonšalantne ona prehlásila, ale však čo ona bude uvádzať zdroje, však nech si občan vyberie, čomu uverí.
Toto je váš spôsob, pán kolega. A čo mi najviac vadí, ten obrovský závan totáča. To, čo chcete, bolo presne, sme zažívali spolu obidvaja celé totáčovské obdobie. Všetci sme mali formálne možnosť, neviem čo, a tak ďalej. Ale dotknúť sa novinára? Novinár napísal a koniec. Novinár bol za celé obdobie totáča v straníckych a iných novinách. Raz napísal o niečom, bola to nespochybniteľná pravda, nebolo sa o čom baviť.
Pre mňa je to svetlo demokracie, pán kolega Osuský, je to, čo máme v ústave. V čl. 19 máme taký nejaký, možno sa aj pani Kaščáková k tomu neskôr vyjadrí: "Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov voči svojej osobe." Desiatky ľudí pôsobiacich vo verejnom živote, ktorí s politikou nič nemajú, si cez obludné bulvárne praktiky, ktoré sa sem zaviedli, sú úplne štandardné, ktoré ničia životy, kde vypisujú o tom, že nie jedna herečka je prostitútka, ďalší má rakovinu a všetky hanebnosti sveta. Toto potrebujete fixovať? Že tí ľudia nemajú ani minimálne právo, aby nejakým spôsobom mali možnosť aspoň povedať, toto je môj názor, pokúsiť sa očistiť. Veď tá obrovská prevaha novinárov vám uberie právo na odpoveď, môže písať, čo chce, následne a môžte písať vy, žiadať a právo na odpoveď.
Vám, pán kolega, a tomu musíte rozumieť. Jeden z najväčších svetových antropológov Levis Strauss, poznáte ho, jak chceme čítať, hovorí, že základným civilizačným znakom, základným civilizačným znakom je tá stará rímska zásada et altera pars, že musí byť vypočutá aj druhá strana. Zásadným civilizačným znakom. Koľkokrát to mám opakovať?
A kým v demokracii sa musíme učiť, ako som teraz čítal, jak, môžem vám dať zdroje a porozprávať možno niekedy viacej o tom, že jako je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že demokracia a sloboda záujmovej polarizácie plodí stav, že musíme žiť vedľa ľudí, ktorých názory sú nám nepríjemné, s ktorými principiálne nesúhlasíme, ale v rámci demokracie musíme sa naučiť s nimi žiť.
Ďalší zaujímavý moment je jak neuveriteľná sloboda novinárov, ale len pre tých selektívnych, pre tých našich. Ja vám inak závidím mediálnu priazeň, ktorú zažívate celý čas, len ako očakával by som od vás, predsa len ako korektnému človeku zistiť môj pohľad na veci za tých sedemnásť rokov, čo fungujem v SMER-e. Ako vyzerá môj mediálny pocit z toho celého. Že sú na rovnakej názorovej vlne vašej, nech sa páči, rešpektujem. Len ja, za mojich okolností to voltairovské staré "nesúhlasím s tvojím názorom, ale urobím všetko pre to, aby tvoj názor zaznel", to bolo ešte kedysi znakom, základným znakom džentlmenov. A ja len dúfam v jedno, že si toto všetko uvedomíme.
Viete, mediálny, ja som mal uverejnený za moju dlhoročnú kariéru, ako som mal tú česť byť predsedom alebo podpredsedom minimálne silnej strany v parlamente, možno desať rozhovorov, z toho o siedmich som netušil, že sú to rozhovory. To som zistil na druhý deň v rozhovore. Idem, sa ma opýta niečo, kráčam po chodbe. Absolútne neplatia už žiadne ustanovenia etického kódexu, žiadne. Už sa ma nikto, ani ho nenapadne, pýta sa, zavolá mi, či uverejní, neuverejní, čo tam dá, ako zostrihá rozhovor, ale absolútne ani náznak, že by som mal šancu, to, čo vy hovoríte, o nejakej dodatočnej autorizácii. Nežartujme! Desať rokov si to nepamätám, absolútne ani náznak. Okrem, a to je pár novinárov, a to musím tu verejne povedať, aj v tých novinách, ktoré si tak hlboko nevážim, lebo nie sú noviny, sú to aktivistické politické plátky, ale aj tam sú novinári, ktorí majú istú česť a svedomie, dokonca aj v SME. Už v Denníku N som takých nevidel, ale v SME áno. A ešte okrem toho, keď hovorím, ešte furt, keď poviem, že napriek tomu, že kolegyňa má negatívny názor, pre mňa je Kern novinár.
Ale iste, každý máme rozdielne skúsenosti, atď., len problém je, hovoríme o veľmi vážnych a zásadných otázkach demokracie. Ak pre nás je to, čo tu rozprávame, obyčajné právo na človeka, na ktorého môže byť vážne, môže byť difamovaný, už nechcem používať tie slová, ktorí ničia rodinu. Zbieranie informácií? Ústava, som čítal. Veď pozrite sa do bulvárnych denníkov, všade nájdete, vieš na toho a na toho niečo? Keď nám pošleš informáciu, dáme ti 20 euro. Zbierať informácie.
Aj politici, pán kolega, sú občania, nepochybne je tu rozhodovacia prax Európskeho súdu pre ľudské práva, nepochybne výkladové pravidlo, a budem o tom v druhom čítaní, ak bude šanca hovoriť, vo Švédsku, a že akým spôsobom interpretovať a vykladať tieto ustanovenia. Keď vám budem hovoriť o švédskom zákone, o tlači, ktorý je súčasťou švédskej ústavy, a kde je jedna časť, prečiny voči slobode tlače. A by ste neverili, prečiny voči slobode sú, vlastne znamenajú prečiny proti zneužívaniu slobody tlače.
A kategória zneužívania slobody tlače pre seriózneho človeka nemôže byť tabulou rasou, pán kolega. Musíme ju vidieť, musíme sa vedieť o nej porozprávať, je nesmierne dôležitá. A ak tak, že ak máme, ako členovia tohto parlamentu a my vo výbore určite povinnosť uvažovať nad tým, aké je mediálne prostredie, či to novinárske prostredie a tlačové prostredie a v elektronických médiách prostredie je štandardné. Musíme vyhodnocovať situácie vonku.
Mám, pán kolega, to mám posledné osobné poviem, z Artfora, kde obidvaja chodievame nakupovať knihy, tak mám desať kníh, ktoré sa dotýkajú mediálnej oblasti. Garantujem vám, že veľa je absolútne kritických voči fungovaniu tlače v súčasnosti, od Goldberga z pravicových pohľadov amerických, ktorý kritizuje akože ľavicových demokratov, až po úplne opačné veci a nemusíme hovoriť.
Takže v danom prípade, dramaticky sa mení mediálna situácia. Dneska zásadným spôsobom novinári vstupujú, vstupujú do politického zápasu úplne bezprostredne. Úplne politický marketing automaticky ráta s tým, zakupovať médiá, ovládať médiá, využívať ich v politickom zápase. Nepochybne sa tomu úplne ubrániť nedá. Ale na druhej strane nerozprávať aspoň o tom, že musíme zafixovať základné etické pravidlá na tom najzákladnejšom prvom stupni, je podľa môjho názoru totálne nedemokratické. Ja si takých ľudí nemôžem vážiť ako demokratov.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
31. 1. 2019 9:19:55 - 9:37:37 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predsa len, aj keď možno rozumnejšie by bolo ukončiť túto diskusiu a aj rokovanie o tomto bode programu, predsa len niečo povedať. Jeden z dôvodov je, že predkladám v mene skupiny poslancov tento návrh zákona v štyroch výboroch – vo výbore pre verejnú správu, v ústavnoprávnom, teda v príslušnom pre nezlučiteľnosť funkcií, a dôsledne z mediálneho prostredia sa ma nikto neopýtal na názor, ale, naopak, zase verejnosť informoval, mi odpustí pán poslanec Dostál ako predseda teda strany, teda nezávislý kandidát. Takže predsa len by sme mali tej verejnosti niekoľko posolstiev k problémom, ktoré sme tu hovorili, povedať. Takže mi dovoľte sa vyjadriť k niektorým, k niektorým veciam.
Predovšetkým vo výbore, a to chcem oceniť, prebiehala korektná diskusia. Boli vznášané vecné problémy, dávali sa stanoviská poslancov z jednotlivých klubov, aké majú stanovisko k návrhu zákona. Pracovalo sa ešte na niektorých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tu odzneli. Takže vlastne problémové záležitosti odzneli len tu. Niekoľko predsa len politických slov, politické hodnotenie, pretože v zásade s veľkým politickým prejavom vystúpila pani poslankyňa Remišová, na záver to doplnila takým relatívne dlhým zoznamom pozmeňovacích návrhov, ktoré prakticky v tejto podobe nikdy na tej komisii, ktorá vznikla, neodzneli. Komisia zápasila s tým, čo zápasí táto Národná rada pri hľadaní optimálnych riešení v tomto smere, že ide o zásadne politickú interpretáciu problémov. Tento zákon sa principiálne používa na politický zápas.
Je tu niekoľko strán, ktoré pracujú na tom, že tu sú v parlamente hrozné pomery, že sú tu veľké lacné obedy, že neplatíme za kávu, že rozsah imunity, že záruky zákonnosti sú nezmyselne veľké pre fungovanie nezávislosti poslancov a tak ďalej, referendá, ak si pamätáte v minulosti, až sa to dostalo do štádia, že racionálne sa diskutuje veľmi ťažko. Samozrejme, v tejto sále takto informovaná verejnosť, samozrejme, za veľmi intenzívnej pomoci médií je, vznikajú samozrejme veľké požiadavky médií a tým pádom, povedzme si úprimne, upadá aj racionalita rokovania.
Ja chcem využiť príležitosť, lebo to bude zrejme výnimočná príležitosť, že ja súhlasím s pánom poslancom Dostálom. Súhlasím s pánom Dostálom v tom, že sankcie stanovené týmto právnym predpisom sui generis ústavným zákonom sú dokonca podľa môjho názoru protiústavné. Veľmi rýchlo vysvetlím v čom.
U nás bežne na to, aby niektorý čin bol protiprávnym činom, tak musí spĺňať isté druhy zavinenia subjektu, ktorý má teda porušiť zákon. A sú tam štyri – priamy úmysel, nepriamy úmysel, vedomá nedbanlivosť, nevedomá nedbanlivosť. Každý z týchto charakteristík má svoju vnútornú definíciu, ale s ním sa spája zároveň aj dramaticky nižšia, vždy postupne. Priamy úmysel má najväčšiu závažnosť, najväčší spoločenský dopad, je to úmyselné porušovanie zákona. Nepriamy úmysel je síce, nechcem spôsobiť účinnosť, ale napriek tomu konám, hoci viem, že je riziko, že môže nastať protiprávny stav zásadný. Vedomá nedbanlivosť, nechcem spôsobiť, ale viem, že sa to môže stať. Štvrtý, nevedomá nedbanlivosť, neviem, že môže nastať protiprávny účinok, ale vzhľadom na svoje schopnosti to vedieť mám a môžem.
Toto sú základné charakteristiky protiprávneho konania, ale neexistuje, aby v sankciách, ako máme v tomto našom zákone, ktoré v istých častiach veľmi zásadne prekračujú sankcie, ktoré sú v Trestnom zákone, tak u nás sú, kde v podstate ten dotyčný, kde dochádza k nevedomej nedbanlivosti a dochádza preukázateľne, nastupujú drakonické tresty. Racionalitu tohto sme uplatňovali veľmi zásadne v čase prijímania tohto návrhu zákona. Lenže vtedy pán Lipšic, pán Matovič a možno aj pán Beblavý, ktorý tu nie je, už nehovorím o pánovi Poliačikovi, absolútne zásadne akýkoľvek náznak pokusu o racionálnu právnickú argumentáciu bol okamžite neprávnikmi, hlbokými ústavnými právnikmi ale podľa ich názoru, napádaný ako absolútne účelový a podobne.
Výsledok je dneska, že sa zachovali dobre. Ak by sme ako SMER, navrhovatelia dali do tohto návrhu zákona, že zmierňujeme sankcie, viete, čo by títo ľudia robili? Pán Poliačik, ja mám veľmi jasnú predstavu, čo by ste robili. Takže, ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, sme čakali, že tento silný ústavnoprávny substrát v opozičných stranách predloží pozmeňujúci návrh vo vzťahu k týmto znevýhodňujúcim ustanoveniam. A viem si predstaviť, keby sme cítili trošku úprimnej vôle, že sa veľmi ľahko tých diskusií zúčastníme. Ale také niečo sa nestalo ani v návrhu päťstranovom pani Remišovej.
Teraz ďalší problém. Ak ste si všimli, v súvislosti s týmto zákonom nastáva problém, ktorý visí nad touto snemovňou, a to je problém potencionálnej straty mandátu pána Matoviča. Môj zásadný problém k tomu stojí asi na tom: Tento zákon s týmito veľmi nekorektnými sankciami, podľa môjho názoru až protiústavnými sa, ale principiálne uplatňuje. Môj kolega, ktorý sedí tu v horných radoch, 12 dní zabudol zrušiť eseročku, ak sa nemýlim, živnosť, z čoho dôvodu dneska platí šesť poslaneckých platov. Polročný plat nemá. Ďalší Stano Kubánek a mnohí iní, možno aj z opozície, neviem, ktorí týmto spôsobom zanedbali svoju povinnosť, tak tvrdo platia zákony. Len nemenovaný pán Lipšic a spol., autori zákona, ktorý máme dneska platný, zároveň vymysleli, že pre prípad, že niekto opakovane nesplní povinnosť odhlásiť živnosť, teda ako že vytvára si možnosť podnikať, tak v takom prípade stráca mandát. Moja otázka je, prečo musí platiť zákon absolútne v plnom rozsahu pre všetkých poslancov, ktorí porušili v prvom prípade a platia tieto drakonické pokuty, prečo nemá platiť tento zákon pre pána Matoviča? Rovnakým spôsobom, nič iné. Len ak platí na nich, tak platí na neho. Dokonca si dovolím povedať, čo tu všetci zahmlievajú, Národná rada by nehlasovala o tom, či stratí mandát. Národná rada by hlasovala o tom, či nastali skutočnosti, na základe ktorých zákon predpokladá, že dochádza k strate mandátu. To je môj právny výklad, takže nech sa páči, premyslieť a prípadne aj iným spôsobom dať najavo iný a uvidíme, že ako bude ďalej tento výkladový problém pokračovať.
Ďalší problém, ktorý tu je od váženej opozície, no aj mediálny povedzme že. Skúsim to ilustrovať na tomto príklade. Denník Trend, ktorý je taký zásadný, spravodlivý, začína, povedzme, že správu o rokovaní výboru takto: Poslanci vysvetľovali nepriznaný majetok, záujem vzbudila aj motorka Kaliňáka. Veľký titulok, potom žiadny, medzititulok iba jeden. Pri Kaliňákovi na vysvetľovanie nezostal čas. Čo sa ale maličkými písmenami a iba jednou vetou v týchto vynikajúcich novinách uvádza. No, stalo sa aj to, že síce pán minister Lajčák, nominant SMER-u, podiel na, šestinový podiel na dom v obci Jarabina, nechcem sa dopustiť chyby, že poviem, a znižovať význam tejto obce. Len potom ešte je, pani poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová neuviedla, že vlastní chatu v Štiavnici, čo sú dva malé praktické domky, ktoré som zhodou okolností videl prvýkrát minulý týždeň, a nemenovaná pani Veronika Remišová z OĽANO nepriznala chatu v Pribyline. Úplne náhodou v dosť lukratívnej oblasti. Neviem, dokonca, sú tam aj nejaké drobné problémy okolo toho, že či ochrana prírody a stavba tejto chaty nie je v nejakom malom drobnom rozpore. Takto sa pracuje u nás na Slovensku. Toto je mediálna kultúra.
Teraz sa pýtam a teraz ďalšia vec. Predsa len tí novinári, keďže tá jedna vetička tam malými písmenami odznela, sa boli pýtať teda, že jak to vyzerá s chatou alebo domom, s chatou v Banskej Štiavnici teda a ďalšou chatou teda v Pribyline. Na čo pani Remišová, ktorá predkladá tento súbor na pozmeňujúcich návrhov, oznámila, že ona je presvedčená, že dom, ktorý nie je skolaudovaný alebo chata, keď sa stavia, nie je skolaudovaná, tak v takom prípade do priznania nepatrí. Ale zároveň, že teda pre uvádzanie hmotných vecí, teda hnuteľných vecí treba teda dramaticky prudko znížiť hranicu, za ktorých treba predkladať teda do správy. To znamená, že snubný prsteň, ktorý máte, prípadne, ktorý má hodnotu 500 eur, musíte dať do tohto priznania, ale rozostavaný rodinný dom pred kolaudáciou, ktorý môže mať hodnotu 1 mil. euro, ten tam nemusíte dať. Toto je logika, ktorá sa tu vážne predvádza, vážené kolegyne, kolegovia, vážne sa tu predvádza.
Zabudnúť úplne náhodou na domček, teda dva v Banskej Štiavnici a podobne. Viete čo? Verím dokonca pani Nicholsonovej, že mohlo dôjsť aj k opomenutiu, hoci teda je to veľmi divné, keďže teda je spôsobilá, vzdelanie, neviem čo a tak ďalej tu pertraktované, a naozaj zabudnúť. Viete, iná vec je, že zdedí pred 20 rokmi ten domček a dávno na to zabudne, že tam má jednu šestinu, kde ministrovi sme dali teraz 12-tisíc eur. Ďalší môj kolega za šesť platov, ktoré dostal za tých 12 dní nezrušenia živnosti, ktorý ich spláca. Pravdepodobne rodina, samozrejme, asi musí žiť z nejakých úspor a teraz celý tento typ deliktov. Nechcem hovoriť o pánovi Beblavom, lebo ja to naozaj nemám rád. O tom, ako sme podanie Harabina riešili a tak ďalej a tak ďalej, ale neni tu, nevystúpil, nebudem sa vyjadrovať.
Vážené kolegyne, k ničomu nechcem smerovať, len k tomu, chcem pripomenúť elementárne veci, ktoré s touto právnou úpravou súvisia. Jedna základná, chcel som vám prečítať citát z českej učebnice z ústavného práva, ktorý hovorí o tomto návrhu zákona, len miesto druhého dielu som doniesol prvý, tak mi dovoľte len voľnými slovami. V Čechách jednoznačne tento typ podaní sa vníma ako čestné prehlásenia poslancov, ktoré sa uložia. Je pravda, že sú k dispozícii občanom a kde na základe podaní občanov alebo nejakých iných impulzov, ak dá desať poslancov poslaneckej snemovne návrh alebo päť senátorov, ktorých je sto, návrh, tak v takom prípade ich výbor začne šetriť, rokovať o nich, môže požiadať o spoluprácu aj príslušné orgány, či daňové, možno dokonca aj policajné. Ale výstupom je, že výbor prijme uznesenie a predseda českého parlamentu ho vyhlási v parlamente a koniec. Takáto bola právna úprava do roku ´90. Medzitým niečo čiastočne zmenili, ale takto sa vníma tento rozmer. Pretože v každom prípade naozaj ide o čestné.
Ďalšia vec je, u ľudí, ktorí hovorili tak zásadne o tomto návrhu zákona, by som predpokladal minimálnu znalosť, že si pozrú, ako vyzerá právna úprava v tomto smere v iných krajinách. Ako vyzerá, povedzme, že vzťah aj k etickému kódexu poslanca, čo je zásadný, pretože celý rad krajín má vlastne celý tento zákon v etickom kódexe, ktorý je častokrát demonštratívny, že ani nemôže byť zaň pokladané sankcie. Len demonštratívny a zverejnenie samo osebe má teda toho poslanca diskreditovať a tak ďalej a tak ďalej.
To, že máme jeden z najtvrdších zákonov v Európe, medzi prvými piatimi na to dávam svoju profesionálnu povesť, teda buď som hlupák, alebo neviem. Aj sú typické tieto úpravy pre postkomunistické krajiny typu Litva, Lotyšsko, Estónsko a podobne. Tam s veľkou chuťou, kde pôsobia mimovládky, aj všetci, ktorí prichádzajú, a tie experimenty tohoto typu sa zavádzajú, pričom v každom prípade obrovský problém u takejto normy, lebo je to norma sui generis, kde ukladanie sankcií a podobne je mimo štandardného režimu, kde neporovnávame prečin alebo teda zavinenie, respektíve takto delikt, ktorý vzniká porušením zákona, či má charakter trestného, či má charakter občianskoprávneho, či má iného verejného alebo je to disciplinárny delikt, v akom rozsahu funguje. To nikoho z týchto ľudí nezaujíma. Pričom to sú zásadné veci.
A ďalšia vec, to je úplne symptomatické, že nikto tu o tom nehovoril. Predsa nikto nemôže zabudnúť, pán Dostál je právnik, iste vie, že máme taký drobný zákon, volá sa zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Na rozdiel od tohto zákona, ktorý v realizácii vyzerá tak, že všetci predložia majetkové priznania s týmito všetkými cirkusmi, čo tu sme počuli, výboru, kde je sekretárka, kde je teda odborná tajomníčka toho výboru a kde sú poslanci, kde títo ľudia, absolútne presahuje akúkoľvek možnosť, aby ich nejako prekontrolovali, či sú platné alebo údaje, či sú správne alebo nesprávne. To sa absolútne nedá. To ani nejde. Tu je Národná rada, to je čestný inštitút, ktorý tu robíme, a samozrejme, ak ho teda budeme sankcionovať, nech sa páči, aj to sa dá. Len v každom prípade tá iracionalita je tu cítiť. Lebo keď má niekto zásadné pochybnosti voči ktorémukoľvek poslancovi, tak jednoducho má k dispozícii zákon o preukázaní pôvodu majetku. Ale v danom prípade ide o zákon, ktorý už môže byť výsledkom konania aj skonštatovanie trestného činu. Čiže má k dispozícii absolútne všetky nástroje, ktoré v tomto štáte sú. To znamená, všetky finančné správy, daňové správy, neviem, čokoľvek majú k dispozícii, môžu predvolávať, môžu vypočúvať a podobne. Môžu volať svedkov a majú celý mechanizmus k tomu, ktorú potrebujete, procesný, procedurálny. Tento výbor nemá absolútne žiadne procedurálne práva, jediné, čo sme sa pokúsili, tam dali teraz, že konečne sa koná podľa správneho konania. Aj to sui generis, pretože nie úplne správne konanie sa kopírovať z činnosti tohto výboru nedá. To znamená, možnosť predvolať svedka, platiť náhrady svedkovi za to, že nie je v práci a tak ďalej a tak ďalej. Mechanizmus toho, kto do toho môže vstupovať, kto je účastníkom takéhoto konania a podobne. To sú všetky momenty sui generis a vyžadujú osobitný prístup a špeciálne uvažovanie.
Takže, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem viacej. Toto sú zásadné veci, o ktorých tu chceme, my sme pripravení diskutovať, ale tu očakávame od tých, ktorí tento stav spôsobili, ktorí vytvorili takýto mechanizmus, kde akékoľvek nevedomé opomenutie, teda nevedomú nedbanlivosť dneska že strestáme nesmierne veľkým trestami. Teraz som počul od kolegu, že bol niektorý z funkcionárov miestnej štátnej, teda miestnej samosprávy trestaný za korupciu, trest bol 5-tisíc euro. Trest bol 5-tisíc euro, čiže všetci títo poslanci, ktorí platili šesť platov, vyrátajme si, koľko je to peňazí? Koľko je u ministra, ktorý má dve šestiny z domu niekde po rodičoch zdedených, kde sa nemusí pamätať, že v dedičskom konaní mu dve pripadli, keď sa ho ani nezúčastnil a tak ďalej a tak ďalej, zabudol sa vzdať možno podielu. A mu dáme zaplatiť 12-tisíc euro, štyri platy.
To, kto spôsobil tento stav, že to takto je? Tí istí ľudia, ktorí zase dávajú tieto nezmyselné návrhy, ktorí majú celý rad zásadných problémov len čiste pri právnej charakteristike toho inštitútu.
To, že teda, že právny štát má nejaké mechanizmy, dáva všetkým účastníkom procesu, ústava dáva právo rovnakého zaobchádzania, právo rovnakej obrany. A že musíme hľadať efektívne právne normy naozaj v súlade s dosiahnutými poznatkami, ktoré právna veda k dispozícii má. A základným predpokladom je, že ak do toho chce niekto hovoriť, všímajte si, ako štát zásadným spôsobom vníma dôležitosť nakladania s právom a hlavne s možnosťou ukladať sankcie. Ako vyzerajú ľudia, ktorí pôsobia v tomto prostredí, ktorí majú právo konať v oblasti trestných činov, prečinov. Sudca, advokát, prokurátor. Každý jeden z nich, päťročný, skončiť právnickú fakultu celú, vzápätí päťročné čakateľské obdobie. Po skončení päťročného čakateľského obdobia odborná skúška a až potom sa môže stať človekom, ktorý môže takýmto spôsobom zásadne nakladať s osudmi.
Jak to vyzerá u nás? Je úplne typické, že do rozpravy sa prihlásili dvaja nezaradení poslanci, ktorí obidvaja majú zaradené nové subjekty. Takže asi sa dá rozumieť, že zmyslom opäť tohto konania preukázať sa pred verejnosťou, neniesť absolútne žiadnu zodpovednosť a zahlcovať priestor. Lebo zásadný problém je, my potrebujeme dobrú úpravu v tomto smere. Naozaj zásadným spôsobom posúdiť komplex celej právnej úpravy, ktorý tu máme. Teda naozaj zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Tento zákon, keď ho chceme ako viac-menej čestný, samozrejme, v ďalšom prípade poďme pracovať, a zásadne o tom nerozprávame, o etickom kódexe. Veď inak to je jediný deficit, ktorý tu máme a ktorý ani my neodstraňujeme a ktorý je inak záväzkom rokovania s GRECO-m. To znamená, že prijmeme etický kódex. Ako vyzerala diskusia pri pokuse o zjednotenia sa, pretože sme pred tým vcelku výrazne ctili zásadu, že jednoducho, keď ide o úpravu našich pomerov v parlamente, že jednoducho musíme si sadnúť, musíme vyzliecť politické tričká, lebo robíme to aj pre budúci parlament, ktorý tu bude. A musíme sa, nájsť riešenie, ktoré má nejakú vysokú mieru legitimity a jednoducho ukončuje potom diskusie, ktoré za normálnych, za tých okolností, ktoré tu sú teraz, s tými neustálymi problémami v tomto smere, ktoré sa sem zaťahujú rozrušujú debatu a dramaticky odtláčajú, odtláčajú našu pozornosť od skutočných a vážnych problémov, ktoré v tejto krajine máme.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Želám všetkým pekný deň.
30. 1. 2019 17:48:22 - 17:50:45 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte teda, aby som v druhom čítaní uviedol potrebné okolnosti pre rozhodnutie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona.
O dôvodoch, prečo predkladáme tento návrh zákona, už hovoriť nebudem. Myslím si, že relatívne podrobne sme o tom hovorili v prvom čítaní.
Teraz mi dovoľte len teda na pripomenutie vám pamäte pripomenúť niektoré tie hlavné zmeny, ktoré sa v tomto návrhu skupiny poslancov, teda 64 novelizačných bodov, uvádzajú.
Takže ide predovšetkým o rozšírenie osobnej pôsobnosti ústavného zákona o nové funkcie, kto sa bude považovať za verejných funkcionárov, upresnenie pojmu verejný funkcionár, postavenie štátnych manažérov atď.
Ďalej spresnenie ustanovení upravujúcich nezlučiteľnosť niektorých funkcií zamestnaní a činností v znení tohto zákona.
Ďalej spresnenie ustanovení o oznámení verejných funkcionárov o potencionálnom konflikte záujmov.
Ďalej úprava ustanovení ústavného zákona o podávaní majetkových oznámení a post zamestnaneckých oznámení poslancov a verejných funkcionárov.
Ďalej, samozrejme, zosúladenie návrhu zákona s požiadavkami GRECO, rovnako, samozrejme, aj uvedenie niektorých ustanovení do súladu s rozhodnutiami Ústavného súdu v jednotlivých veciach, ktoré sa dotýkajú tohto návrhu zákona.
Ďalej úprava procesných ustanovení tohto ústavného zákona o konflikte záujmov.
A snáď ešte pripomeniem, že sa stanovuje nová sankcia v prípade, že orgány verejnej moci a ďalšie osoby neposkytnú konajúcemu orgánu potrebnú súčinnosť.
Rovnako sa nanovo stanovuje, čo je podľa môjho názoru dosť dôležité, výklad pojmu majetkový prírastok verejného funkcionára.
Pokiaľ ide o navrhovanú účinnosť, bolo ju treba upresniť. Myslím si, že pokiaľ prijmeme pripomienky, ktoré sú stanovené v návrhu legislatívnotechnických pripomienok legislatívneho odboru, tak tam zároveň stanovíme účinnosť. Podľa tohto návrhu zákona má 1. 1. 2020.
Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, skončil som.
29. 1. 2019 13:15:20 - 13:16:18 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predseda, no, sme svedkom neuveriteľne bezcharakterných urážok a neuveriteľnej dehonestácie tohto parlamentu, to, ak dovolíte, pán predseda,... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
21.
Poprosím, pán poslanec, procedurálny návrh prosím.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
22.
Procedurálny návrh je, pán predseda, aby ste požiadali predsedu mandátového a imunitného výboru, aby zvolal zasadnutie, v rámci ktorého posúdi, posúdi konanie poslancov v zmysle príslušného paragrafu rokovacieho poriadku o urážkach medzi poslancami. A s tým, že zaujme k tomu stanovisko a, samozrejme, urobí aspoň minimálnu prietrž takémuto nehanebnému spochybňovaniu Národnej rady a vôbec, hanbu pre nás všetkých. Tí ľudia, ktorí toto robia,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
23.
Pán poslanec, skúsim...

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
24.
... ako konajú spôsobom, pán predseda, ktorý celý môj život, ktorý som poznal, sa nazýval obyčajným chrapúnstvom. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
6. 12. 2018 16:04:52 - 16:08:10 38 schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona (tlač 1234). Je to prvé čítanie.
Na úvod mi dovoľte uviesť dôvody, prečo skupina poslancov predkladá tento návrh na novelizáciu ústavného zákona. Od prijatia pôvodného ústavného zákona uplynulo už viac ako 14 rokov a vývoj v spoločnosti priniesol veľa zmien v slovenskom právnom poriadku, ktoré si vyžiadali nespornú potrebu novelizovať doterajší text. Ide už o ôsmy pokus riešiť potrebné zmeny. Doteraz však boli tieto pokusy, bez ohľadu na to, kto ich predkladal, neúspešné. Hlavným zmyslom tejto novely je riešiť vady a nejednoznačné ustanovenia tak, ako si ich vyžiadala doterajšia prax, a to aj v kontexte s rozhodovacou praxou Ústavného súdu.
Ďalej je potrebné reagovať na požiadavky odbornej, ale aj laickej verejnosti riešiť niektoré problémy, ktoré spoločnosť považuje za dôležité. Ťažiskom tohto návrhu preto je hľadať spoločné riešenia na oboch póloch politického zloženia parlamentu s vylúčením krajných politických riešení. Pokúšame sa preto predkladať predovšetkým bezkonfliktné a pozitívne riešenia, samozrejme, sme pripravení na ďalšiu diskusiu v rámci prípadného druhého čítania.
Ďalej prečo predkladáme tento návrh zákona. Je potrebné reagovať na niektoré požiadavky GRECO z rokov 2014, 2017. GRECO, iste vieme, je organizácia krajín bojujúcich proti korupcii v rámci Rady Európy, a to preto, že Slovenská republika sa ako signatár tejto organizácie zaviazala na plnenie týchto opatrení. Opatrenie GRECO, podrobnejšie si môžete pozrieť vo všeobecnej časti dôvodovej správy, prijala vláda Slovenskej republiky a požiadala v roku 2016 až 2017 poslancov Národnej rady o ich splnenie. Medzi hlavné požiadavky, ktoré sú tam uvedené, patrí transparentnosť majetkových oznámení, regulácia darov a dočasných prenájmov majetkov tretích osôb verejnými funkcionármi a aj prijatie etického kódexu poslancov. V tejto súvislosti návrh počíta s riešením problémov najmä v ústavnom zákone, ale aj etický kódex, o ktorom všetci vieme, že zatiaľ sa nám nedarí postúpiť ďalej, by bol dobrým doplňujúcim nástrojom. Riešenie si tiež vyžaduje reakcia na európsku legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, to tzv. GPDR s ohľadom na ochranu záujmov tretích osôb, a to vylúčením zverejňovania údajov o ich majetkovom vzťahu k verejným funkcionárom bez ich súhlasu. Súčasne si vyžiada úpravu aj nová úroveň elektronizácie verejnej správy, a to najmä vo forme elektronizácie oznámení a aj samotného konania.
Ďalej je vhodné prezentovať cestou tohto návrhu aj výsledky pracovnej skupiny na prípravu novely ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorá vznikla rozhodnutím predsedu Národnej rady pána Danka v júni tohto roku, a to v rozsahu, kde boli prijaté konsenzuálne riešenia. Je pravdou, že prekladaný text nebol prijatý bez výhrady alebo že by sa o tomto návrhu hlasovalo. Ale na záver jej práce bolo predsedom pracovnej skupiny pánom podpredsedom Glváčom umožnené členom komisie pripojiť sa k tomuto návrhu. I keď sa tak nestalo, som v mene predkladateľov oprávnený vysloviť aktívnym členom komisie za ich prácu a úsilie aj poďakovanie. Domnievam sa spolu s ďalšími predkladateľmi, že by bola škoda nevyužiť výsledky práce komisie a predložiť aspoň toto znenie návrhu.
Ďalej dovoľte krátku informáciu o tom, aké sú hlavné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v návrhu tejto novely. Iste v texte zistíte, že je tam 64 novelizačných bodov. Čiže najprv ide po a) rozšírenie osobnej pôsobnosti ústavného zákona, teda návrh dopĺňa sa o nové funkcie, ktoré v čase prijatie ústavného zákona ešte neexistovali, napríklad funkcionári pozemkového fondu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, špeciálny prokurátor, ombudsman pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a samozrejme aj niektorí ďalší. Za verejných funkcionárov sa budú považovať tiež aj ďalší funkcionári rozhodujúci o veľkých finančných hodnotách, ako sú vedúci kancelárií prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady, ombudsmana Slovenskej republiky, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky, generálni tajomníci služobných úradov ústredných úradov štátnej správy.
Ďalej sa mení postavenie štátnych manažérov, kde za verejných funkcionárov sa budú považovať aj funkcionári právnických osôb, v ktorých má majoritnú účasť štát. Ako viete, doteraz to boli iba funkcionári, ktorí boli v 100-percentných spoločnostiach v majetku štátu. Ústavný zákon zaraďuje tiež medzi verejných funkcionárov aj ďalších funkcionárov menovaných a odvolávaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, ako aj Národnou radou, aby v budúcnosti nebolo treba pri vzniku novej funkcie vždy novelizovať ústavný zákon, čo, ako viete, nie je jednoduché.
Ďalej sú to spresnenia ustanovení upravujúcich nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a samozrejme aj činností. Teda dochádza k sprehľadneniu cestou legislatívno-technických zmien doterajších ustanovení ústavného zákona tak, aby z neho bol zrejmý všeobecný zákon podnikania pre verejných funkcionárov s výnimkou starostov obcí, ďalej poslancov mestských zastupiteľstiev, vrátane poslancov mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ako aj poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Súčasne sa zavádza zákaz podnikania aj u primátorov miest, ktorí sa navrhujú spolu s predsedami vyšších územných celkov zaradiť do pôsobnosti, na rozdiel od doterajšieho stavu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, keďže z titulu svojich funkcií tiež pracujú s majetkom veľkej hodnoty.
Naviac pri výnimke v rámci zastupovania štátu, obce a vyšších územných celkov v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, obce a VÚC títo verejní funkcionári nesmú poberať finančnú odmenu okrem preukázaných výdavkov na výkon funkcie. Je to vlastne, zavádzame nový inštitút refundácie.
Ďalej spresnenie ustanovení o oznámení verejných funkcionárov o potencionálnom konflikte záujmov. Takže uvádza sa v návrhu, komu sa takéto oznámenie podľa čl. VI podáva a kedy.
Ďalej úprava ustanovení ústavného zákona o podávaní majetkových oznámení a postzamestnaneckých oznámení. Upravuje sa tu forma podávania oznámení cestou novozavedených tlačív pre všetky orgány, ktorými sú verejní funkcionári povinní takéto oznámenia podávať. Tieto oznámenia sú v návrhu ústavného zákona. V súčasnosti verejní funkcionári podávajú oznámenia dotknutým orgánom na rôznych tlačivách, ktoré nemajú žiadny právny základ, a preto je potrebné zjednotiť formu ich podávania.
Ďalej, čo je dosť dôležité, mení sa dátum podania oznámenia z 31. marca na 30. apríl, a to z dôvodu zosúladenia s termínom podávania daňových priznaní. Navrhované tlačivo sa tiež zosúlaďuje s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ono už spomínané GPDR. Ďalej s požiadavkami GRECO sa stanovuje obsah takéhoto tlačiva a zavádza sa povinnosť oznamovať v ňom prijaté dary do určitej hodnoty, ako aj užívanie nehnuteľnej veci, ako aj hnuteľnej veci od určitej hodnoty a po istú dobu, ktoré sú určené v ústavnom zákone. Stanovuje sa ďalej postup pri začatí konania pri nedostatočnom vysvetlení verejného funkcionára, čo reprezentuje nový inštitút kontroly pre orgány verejného záujmu. Stanovuje sa mechanizmus elektronizácie oznámení, ako aj postup pri ich zverejňovaní. No a cestou viacerých legislatívno-technických zmien sa spresňujú aj doterajšie nejednoznačné ustanovenia v tejto oblasti.
Ďalej sa navrhovatelia usilujú o úpravu procesných ustanovení ústavného zákona pri konaniach o konflikte záujmov. Predovšetkým sa v tomto subgeneris konaní vytvára možnosť subsidiárne využiť ustanovenie zákona o správnom konaní, čím sa vlastne umožní konajúcemu orgánu lepšie zistiť skutkový stav s tým, že môže využívať príslušné ustanovenia zákona o rokovacom poriadku. Zavádza sa nová poriadková lehota pre prijatie rozhodnutia v konaní, rieši sa otázka opakovaného porušenia ústavného zákona a spresňuje sa postup pri strate funkcie verejného funkcionára a precizuje sa postup pri opakovanom uložení pokuty. Spresňuje sa tiež postup pri zastavení konania ex lege a pri ukladaní opakovaných sankcií. No a ešte v tejto súvislosti sa precizuje aj procesný postup Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Národnej rady Slovenskej republiky ako pléna pri schvaľovaní rozhodnutia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií o strate verejnej funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalej sa ešte stanovuje nová sankcia v prípade, že orgány verejnej moci a ďalšie osoby neposkytujú konajúcemu orgánu potrebnú súčinnosť. Navrhuje sa nanovo výklad pojmu majetkový prírastok verejného funkcionára. Rieši sa tiež celý rad ďalších legislatívno-technických zmien vyplývajúcich z iných nových vecných riešení.
No a ešte dôležitá poznámka snáď k záveru. Pokiaľ ide o navrhovanú účinnosť, samozrejme text tohto znenia bude treba upraviť a v prípade, že návrh získa vašu podporu, sú možné dve riešenia. Jednak účinnosť od 1. mája s tým, že doterajší verejní funkcionári podajú majetkové oznámenia k 31. marcu podľa doterajšieho ústavného zákona, alebo účinnosť od 1. januára 2020. Túto otázku bude treba vyriešiť na základe atmosféry pri rokovaní, ktorá bude v Národnej rade v druhom čítaní.
Takže na záver mi dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu. Chcem deklarovať, že navrhovatelia sú pripravení na otvorenú a konštruktívnu diskusiu zahŕňajúcu celú sféru pôsobnosti tohto ústavného zákona. A tiež vám ďakujem za trpezlivosť, že ste si ma vypočuli.
Pán podpredseda, skončil som.
6. 12. 2018 10:22:45 - 10:24:45 38. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1162 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne. Vážená pani kolegyňa, no, k tejto poznámke ma vyprovokovalo, hlavne teda tie rôzne adjektíva: bezvýhradná, teda deštrukčný, škodlivý, nezmyselný, nepoznáte nikoho, živého človeka, ktorý by to podporil.
No, môj pohľad, pokračujete úplne nezmyselne podľa mňa v bezvýhradnej podpore neoliberálneho konceptu, ktorý je predmetom obrovskej kritiky v celom svete, kde jeho dôsledky, obrovská majetková diferenciácia, obrovská príjmová diferenciácia ničí celú Európu. Veľmi zásadné výhrady k tomu mimochodom vyslovil Medzinárodný menový fond, Svetová banka a v Davose bola majetková nerovnosť jednou z hlavných diskusných tém. Toto, že sa znevšimnie, je pre mňa absolútne, absolútne nepochopiteľné.
Je jeden moment, že každý slušný aj pravičiar podľa môjho názoru absolútne rešpektuje metódu win-win. V Českej republike vychádzajú knižky s takými zaujímavými názvami: "Proč jsme se stali kolonií", Ilona Švihlíková, docentka, učí na pražskej súkromnej ekonomickej škole vysokej. Čiže pravdepodobne je to minimálne releventný, čiže ak chcete vedieť, že tých živých ľudí a odborníkov, skúste, tú knižku vám - a to teraz nemyslím zle - dám k dispozícii, aby sme mohli prípadne o nej podiskutovať.
Obrovská, dôsledkom obrovskej diferenciácie a neschopnosti primeraných odvodov z tých ziskov, dôsledkom je až 90 biliónov daňových rajov, pani kolegyňa. To je tie dôsledky tej totálnej liberalizácie všetkých týchto procesov. A aspoň zamýšľať sa nad tým, nepochybnou formou môžeme diskutovať, pretože neoliberálna, bohužiaľ, ešte dneska európska legislatíva sa dostáva do konfliktu s legislatívou národných štátov, ktoré musia hľadať možnosti riešiť dôsledky a musia, samozrejme, tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2018 17:04:07 - 17:04:37 38 schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážení kolegovia, žiadam, aby bol bod 58, návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov a tak ďalej, bol prerokovaný zajtra po prerokovaní vládneho návrhu zákona o cestnej doprave a po návrhoch, ktoré predložili pani kolegyňa Sárközy a pán kolega Baláž.
30. 11. 2018 13:47:44 - 13:48:22 38. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Číž, Miroslav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
No pamätám si, že ani poslednú vetu som nemohol povedať, pretože uplynul čas 20 minút, to, no.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
77.
Vyjadrujte sa k veci, poprosím vás, v zmysle rokovacieho poriadku.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
78.
Veľmi ma mrzí, rád by som dal faktickú poznámku, ale za vedenia pani podpredsedníčky pravdepodobne svoje elementárne poslanecké práva uplatniť nemôžem a s vami, pani podpredsedníčka, absolútne nemám záujem ísť do konfliktu. Pohŕdam takýmto typom politickej práce.