Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 9:47:25 - 9:49:16 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vážený pán poslanec Dostál, tuto nejde o žiadnu rozprávku o bubákoch, ide o vážnu vec, pán Dostál. Ide o to, či sa Slovensko bude ďalej vyvíjať ako prirodzené, na základe úplne normálnych, prirodzených vzťahov aj biologických, alebo tu budeme do nášho právneho systému púšťať veci, ktoré sú neprirodzené.
Ale vôbec ma to nečuduje; neprekvapuje, pretože, pán Dostál, vy máte, a nerobím to obvykle rád, v názve vašej strany, ktorá sa sem dostala na chrbte najskôr MOST-a - HÍD a potom na chrbte SaS, Občianska konzervatívna strana. To znamená, to konzervatívne tam máte len preto, aby ste zastierali presadzovanie všetkých týchto ultraliberálnych vecí, ktoré sa do Slovenska a do nášho právneho systému snažia dostať. A preto jasne ste povedali posolstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky, že vy ste za to, aby sa tu indoktrinovali deti. Vy ste za to, aby sa deti mohli rozhodovať už v útlom veku o tom, aké v budúcnosti budú mať pohlavie, a mnoho iných vecí, ktoré tam, ktoré sú tam uvedené.
Slovensko toto nepotrebuje. My potrebujeme normálny, prirodzený vývoj, nepotrebujeme takéto, takýchto chameleónov, ktorí nám tu podsúvajú niečo, čo nám nepatrí. Ja budem za tento dohovor hlasovať tak, že odmietneme, pretože vidíte aj na tom, že dvakrát už sme tu hlasovali viac ako ústavnou väčšinou proti tomuto Istanbulskému dohovoru a máme ho tu tretíkrát. Niekomu veľmi záleží na tom, aby Istanbulský dohovor prešiel. My mu hovoríme rázne nie a môžete robiť, čo chcete.
5. 12. 2019 19:25:08 - 19:25:45 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci a milí kolegovia, z poverenia predsedu poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia chcem, samozrejme, vám popriať všetkým požehnané sviatky, produktívny, alebo by som povedal, dobrý adventný čas. Ale chcem aj poďakovať predovšetkým za spoluprácu, aj keď veľakrát sme mali rôzne názory a vyzerá to tak, že táto schôdza je posledná v tomto volebnom období. Prajem vám všetkým pevné zdravie, aby sme politiku na Slovensku dokázali posunúť tým lepším smerom v budúcom volebnom období. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
28. 11. 2019 14:16:52 - 14:17:52 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády, a rád si zoberiem ešte tie ďalšie čísla. Išlo mi o to, keď som položil túto otázku, aby naozaj bolo odprezentované niečo, čo je pozoruhodné. Všetky tie čísla, ktoré ste povedali, hovoria o tom, že ten zákon o najmenej rozvinutých regiónoch priniesol svoje ovocie napriek tomu, že mnohí sa tomu smejú, ale sú to pozoruhodné výsledky. A myslím si, že netreba ich brať ako samozrejmosť. A v tejto aktivite podľa môjho názoru treba pokračovať ďalej napriek tomu, že je tam množstvo pálčivých problémov vo všetkých týchto regiónoch, ale prináša to svoje ovocie. Takže chcem aj touto cestou poďakovať vám osobne ako podpredsedovi, ktorý to máte vo svojom portfóliu, ale aj vláde, a bol by som rád, keby sa pokračovalo v tom ďalej. Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 11:24:14 - 11:24:44 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Vážené panie poslankyne a poslanci, členovia výboru mandátového a imunitného, chcem vás upozorniť, že máme rokovanie o 12.00 hodine k námietke pánov poslancov Marčeka a Šimkovičovej. A chcel by som aj poprosiť pána Matoviča, pána poslanca Matoviča, aby využil svoje právo a prišiel vysvetliť svoje konanie. Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 10:35:20 - 10:35:28 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán poslanec, aby bolo jasno. Ja som nikoho nepočul vo vystúpení v tejto Národnej rade, že by nejakým spôsobom bagatelizoval násilie na ženách. Ale vy ste to zneužili pri vašej reči, nikto to tu nebagatelizuje. Ak hovoríme, tak hovoríme o tom, že sa tu prostredníctvom takéhoto dohovoru dostáva niečo, čo môže spôsobiť práve toto, čo ste hovorili, civilizačný konflikt. Práve to.
Áno, vy ste povedali, že pravda je taká. Nuž áno, pravda je vždy taká, ako poviete vy, zdá sa. Uznesenie sem nepatrí, to znamená, že v podstate v parlamentnej demokracii poslanci, všetci, čo sú tu, keď sa niečo spoločensky deje, tak by mali držať hubu a krok. Lebo sem uznesenie nepatrí. Keď sa budeme baviť, povedzme, o nejakých iných veciach, povedzme o Ukrajine a tak ďalej, uznesenie sem nepatrí.
Otočiť kormidlo k liberalizmu, áno, to je presne to, čo chcete. Ale tie vaše avantúry liberálne na Slovensko nepatria.
Nuž a to, že je potrebné tento dokument a toto uznesenie prijať, o tom nikto nepochybuje, pretože my nepotrebujeme takýto dohovor, ktorý sem vnáša niečo, čo absolútne nepatrí do nášho poriadku. A myslím si, že náš systém dobre funguje, aby sme proti násiliu bojovali efektívne.
A ešte posledná vec. Hovoríte tu o nejakej koalícii s hnedými. Áno, ja si pamätám koalíciu s modrými – PS a vami, odídencami, ktorí ste napríklad spoločne hlasovali o návrhu zákona na zmenu voľby generálneho prokurátora. Všetci si to tu pamätajú. Tak ak máte s tým problém, prineste sem uznesenie, že jednoducho poslanci ĽS a SNS nemôžu hlasovať v parlamente vôbec, pretože keď sa rozhodnú s tými alebo s tými, automaticky vytvárajú nejakú koalíciu.
26. 11. 2019 13:55:43 - 14:04:22 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená snemovňa, mandátový a imunitný výbor podáva informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a o neuplatňovaní mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Po prvé, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, počkajte chvíľku.
Páni poslanci, páni poslanci, nevyrušujte vystúpenie pána predsedu mandátového a imunitného výboru, lebo znovu potom bude niekto z vás, ktorý spochybní, či je právoplatne tu poslanec, ako sa to stalo minule alebo na predminulej schôdzi.
Takže nech sa páči, pán predseda.

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Chudík podľa §; podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1855 z 31. októbra 2019 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie.
Mandát poslanca Petra Chudíka zanikol v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady dňom 31. októbra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 1923 z 12. novembra 2019 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER – sociálna demokracia o vzdaní sa práva nastúpiť na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. marca 1916 (Pozn. red.: Správne malo byť "2016".)
1. Vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca, Michala Bagačku a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov, a to na ministerstve životného prostredia, ministerstve hospodárstva, ministerstve vnútra a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Vyhlásenia Viliama Jasaňa a Ivana Vargu, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia.
3. Že ďalší náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 5. marca 2016 je Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím 1924 z 13. novembra 2019 vyhlásil dňom 13. novembra 2019 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady z 5. marca 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník za neuplatňovaný mandát poslanca Petra Žigu.
Po ďalšie, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu výboru spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená snemovňa, vážený predsedajúci, uznesenie Národnej rady z 26. novembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a o neuplatňovaní, a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka zanikol v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. októbra 2019.
2. Že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1924 z 13. novembra 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 13. novembra 2019 nasledovne:
a) Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný, neuplatňovaný mandát poslanca Petra Žigu.
b) Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
26. 11. 2019 13:19:51 - 13:20:22 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Využijúc pozíciu predsedu mandátového a imunitného výboru, chcem všetkých členov tohoto výboru upozorniť, že máme zajtra rokovanie o 8.15 hod. k záležitosti podania pána Marčeka a Šimkovičovej proti pánovi poslancovi Matovičovi. A chcem využiť aj pána poslanca Matoviča, aby sa zúčastnil, ak sa chce obhajovať, lebo už ho potom nebudem môcť pozvať. Ďakujem pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ale, pán predseda výboru, toto tiež nie je...

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa, ale využijem to zvykové právo predsedov výboru.
18. 10. 2019 9:02:48 - 9:07:25 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda, ctení kolegovia, vážená pani kolegyňa, prajem vám všetkým pekné ráno a som rád, že môžem otvárať dnešný rokovací deň s takýmto pozitívnym návrhom zákona, ktorým chceme novelizovať zákon č. 71 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Zámerom navrhovanej úpravy je oslobodiť od platenia súdnych poplatkov nielen doteraz úzku špecifickú skupinu sporov. Ja ich vymenujem, ktoré už nie sú oslobodené, pretože to je dobré aj pre osvieženie pamäti, a čo chcem ešte ďalej rozšíriť.
Je to o konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, konanie o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Rovnako je to pri konaní o preskúmaní rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru profesionálnych vojakov, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a tak ďalej.
Týmto návrhom však chceme rozšíriť túto skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovných vzťahov štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov.
Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere súdnou cestou domáhať svojich práv, ktoré boli porušené bez ďalšej finančnej náhrady a záťaže formou súdnych poplatkov. Ide o obdobný postup ako pri spotrebiteľských sporoch. Prax totiž prináša množstvo situácií, v ktorých dochádza k porušovaniu práv zamestnancov, a to jednak v oblasti odmeňovania, ale aj iných pracovných podmienok, prípadne dokonca k diskriminačnému konaniu zo strany zamestnávateľa pred uzavretím pracovného pomeru. Nielen, ale predovšetkým v prípadoch nedodržania Zákonníka práce v oblasti odmeňovania sa zamestnanci dostávajú do absurdnej situácie, že na jednej strane nedostávajú za svoju prácu riadne zaplatené, na druhej strane pre nich súdny spor znamená zvýšené výdavky. Zo skúseností sa odhaduje, že viac ako polovica pracovníkov dotknutých porušením Zákonníka práce sa nedomáha svojich práv na súde, pretože súdny spor pre nich predstavuje nezvládnuteľné finančné náklady bez istoty víťazstva v spore.
Slovenská republika má kvalitné a moderné pracovné právo reagujúce na meniace sa na podmienky výkonu práce v zamestnaneckom pomere. Pre reálne zabezpečenie práv zamestnancov, ktoré z neho vyplývajú, však nie je dostatočná len kvalitná právna úprava, ale tiež zabezpečenie podmienok, ktoré zamestnancom umožnia reálne tieto práva uplatňovať, resp. domáhať sa ich uplatňovania v prípade, ak to zamestnávateľ nerešpektuje.
Inšpekčná činnosť inšpekcie práce ukazuje na značný počet zamestnávateľov, ktorí nerešpektujú uložené povinnosti odstrániť rozpor so Zákonníkom práce. Navrhovaná zmena teda odstráni kľúčovú prekážku a tú som vám už predstavil.
Vážené dámy, vážení páni, tento návrh zákona má dopad na štátny rozpočet, ktorý sme nejakým spôsobom kvantifikovali na základe tých sporov, ktoré doteraz boli, je to asi 90-tisíc eur, avšak myslíme si, že to môže stúpnuť práve preto, že týmto rozviažeme mnohým, ktorí mali prekážku práve tú finančnú, keďže sa dostali do nezávideniahodnej situácie, že sa budú domáhať svojich práv viac.
Toľko z predstavovanej novely. Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
17. 10. 2019 17:08:35 - 17:09:04 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Vážený pán predsedajúci, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER, SNS a MOST - HÍD, navrhujem prerokovať návrh novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (tlač parlamentná 1623) zajtra, 18., o 9.00 hodine ráno. Dôvod je dlhodobo plánovaná operácia predkladateľa. Ďakujem za pochopenie.
25. 9. 2019 11:43:39 - 11:43:51 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem. Chcem požiadať všetkých členov mandátového a imunitného výboru, že zasadnutie nášho výboru sa uskutoční o 12.00 hod. v našej zasadačke. Ďakujem.
20. 9. 2019 10:08:49 - 10:10:32 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem. Pán kolega Madej, chcem poďakovať za ten fundovaný výklad toho návrhu, ktorý spoločne predkladáme. Ale zároveň chcem oceniť aj pani kolegyňu Krištúfkovú, ktorá na vás reagovala, aj kolegu Kollára, lebo som rád, že táto diskusia je hodnotová. Možno to zvyšovanie hlasu, ktoré pán Pčolinský možno používa, nie je na mieste, lebo nám ide spoločne o dobrú vec. A som veľmi rád, že všetci takto spoločne uznávame, že tuto má štát nezastupiteľné miesto. Lebo sú tu aj politické strany, ktoré hovoria, že štát by sa nemal do ničoho starať. Práve tuto vidíte krásny príklad toho, kde štát má nezastupiteľné miesto, aby sa práve v takejto problematike zastal tých žien, tých matiek. A to som veľmi rád, že sa spoločne na tomto zhodneme.
A som presvedčený, že aj z tejto rozpravy, ktorá tu je podľa mňa vecná, a ešte raz oceňujem aj aktivitu kolegyni Krištúfkovej, ktorá sa tomu venuje, avšak myslím si, že návrh, ktorý predkladáme, je naozaj komplexnejší, tak ako to aj pani kolegyňa Bašistová hovorila, lebo má to náväznosť širokú. Áno, môže sa stať, že niekde aj nejaká chybička sa ukáže, ale sme tu preto a vidím to aj z tej diskusie, aby sme urobili čo najlepšiu novelu, aby sme pomohli tým matkám.
A ešte raz chcem poďakovať za tú diskusiu, lebo je naozaj hodnotová a prináša niečo, čo ľudia potrebujú, v tomto prípade matky. Takže chcem všetkým poďakovať, aj tebe, pán kolega, a som presvedčený, že v závere dospejeme k dobrej novele spoločne. Ďakujem. (Potlesk.)
18. 9. 2019 16:50:15 - 16:52:15 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Vážená pani poslankyňa, oceňujem predovšetkým tie informácie, ktoré ste sa snažili podložiť štatistikami, tuším že to bolo Únie zamestnávateľov, ak sa nemýlim. Avšak chýbajú tam ďalšie údaje, o ktorých oni nie veľmi radi hovoria. Napríklad to, že aký je podiel zisku na celkovom obrate v našej krajine a v ostatných krajinách, ktorý je rapídne vyšší. Nehovoria napríklad aj o tom, že produktivita v našej krajine stúpla významne. Dneska sa v mnohých odvetviach dokážeme vyrovnať produktivitou Nemecka a iným krajinám, kdežto mzdy sú stále kdesi dole.
A viete, nie celkom sa mi dobre počúva, chcel by som vás teda počuť, aby ste to, poprosiť, aby ste to povedali. Povedali ste, od štátu neustále stále viac a viac zaťažovanie ďalšími odvodmi. Prosím vás, povedzte ktoré odvody sú opätovne zavádzané pre zamestnávateľov. Povedzte, aby sme sa konečne dozvedeli, pretože tá floskula, ktorú používate, nie je pravdivá. Hovoríte o príplatkoch za nočnú prácu a tak ďalej. Ale nepovedali ste, že Slovensko je krajina, kde je najväčší podiel nočnej práce. Tak potom povedzte, že vaše videnie politickej strany je také, že tieto príplatky jednoducho zrušíte, a ľudia jednoducho nech pracujú v noci bez príplatku. My to tak nevidíme. My si myslíme, že títo ľudia by mali byť chránení a zamestnávatelia by sa mali snažiť čo najviac tú prácu orientovať cez normálny pracovný čas, pokiaľ je to možné, lebo niektoré prevádzky to jednoducho neumožňujú.
A to strašenie s nezamestnanosťou, to už kolega aj Tomáš povedal, prestaňte s tým, prosím vás. Pretože veď vidíte, ako sa tu zvyšuje minimálna mzda a nezamestnanosť nám klesá na rekordné minimá. Ba dokonca máme problém v niektorých odvetviach nájsť zamestnancov.
18. 9. 2019 16:28:24 - 16:31:13 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Pán poslanec, už som si myslel, že nebudete mať žiadnu pripomienku, ale zdá sa, že som sa mýlil. Nuž viete, keď si zoberiete ten posledný zákon, ktorým sme novelizovali odpustenie poplatku pri výmene dokladov po zosobášení sa, týka sa to predovšetkým žien, tak tam bolo nosný predovšetkým poplatky, správne poplatky, ale nie súdne, tie už boli okrajové, ale nechceli sme to odtiaľ vyňať, lebo možno vy by ste boli prvý, ktorý by ste prišli, no ale ešte na toto ste zabudli a to ste tam nedali. Čiže vždy sa snažíte v druhom vidieť to zrniečko, ale v sebe nevidí žiadne brvno, ktoré máte v oknách, v oku.
Čiže ja by som dnes mohol povedať rovnako, že prečo možno z vašej strany sa nedohodnete, a pri mnohých zákonoch, ktoré tu predkladáte novely týkajúcich sa povedzme sociálnej oblasti, tak sa dohodnite a dajte ich naraz, prečo prichádzate každú schôdzu s inými, a týka sa to toho istého zákona. Viete, aká požičaj, taká vráť. Ja si myslím, že sme pristúpili k tomu systémovo, samotná táto novela je systémová tým, že využíva skúsenosť, ktorá už je v aplikačnej praxi pri iných, iných výnimkách, ktoré umožňujú tým, ktorí sa chcú domôcť práva, a sú v tom vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí ťahajú za kratší koniec, aby sme im trošku pomohli. Ja si myslím, že je to systémové a len to rozširujeme aj na základe aplikačnej praxe.
A snažme sa všetci, pán Dostál, ak teraz hovoríte o tom, že my by sme mali byť tí - koaliční - šetrní pri novelách, aj vy sa snažte ako opoziční. Ja by som bol tiež najradšej, no ale vy ste prvý, ktorý potom prídete a hovoríte, že koľko ste tu popredkladali noviel a tak ďalej, sami sa predbiehate, no tak možno niektorí ďalší. Práve naopak, mali by sme byť možno striedmejší, ale kvalitnejší.
Ďakujem pekne.
18. 9. 2019 16:23:15 - 16:26:19 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Hneď budem odpovedať, pretože nikto sa neprihlásil ďalší. Pán poslanec, ďakujem za vystúpenie a chcem v prvom rade vás upriamiť na to, čo už dnes je vyňaté z poplatkov v prípade, ak sa napríklad súdite v konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru, a to už je taxatívne dnes jasne zadefinované. Ja som hovoril, predovšetkým odvolávajúc sa na § 316 Civilného sporového poriadku, na tzv. individuálne, týkajúce sa individuálnych pracovných vzťahov. A tam napríklad spadajú aj spory, ktoré sú napríklad z nevyplatenia mzdy. Keď rozviažete pracovný pomer, pretože zo Zákonníka práce to môžete urobiť, ale nemáte vyplatenú mzdu, tak sa idete o ňu súdiť, ale ak sa o ňu chcete súdiť, tak musíte zaplatiť v tomto prípade súdny poplatok. Alebo ešte vám to rozšírim o jednu oblasť, ktorá je tiež veľmi, by som povedal, dnes aj vypuklá, to je napríklad z pohľadu diskriminácie konania zamestnávateľa pri prijímaní do zamestnania. Stáva sa veľakrát, že napríklad sú vypísané výberové konania a povedzme zamestnávateľ uprednostní niekoho iného pred niekým, ktorý je úplne totožný, napr. spomeniem matku, ktorá má niekoľko detí, povedia, zamestnávateľ, že potrebuje mať stálu zamestnankyňu a že je tam problém s tým, že môže chodiť často na OČR-ky a opatrovať svoje deti, ale zrazu zistí, že táto matka, že bola zamestnaná identicky a presne s takým istým vzdelaním a rovnako žena, ktorá nemá tento v úvodzovkách viažuci sa vzťah k rodine. A mohol by som menovať iné, napr. pri zamestnávaní ľudí, ktorí sú nad 50 rokov, čo je dnes naozaj vypuklý problém, a tiež tam môže byť diskriminácia, takýchto naozaj problematických vecí, ktoré práve vychádzajú z toho § 316 Civilného sporového poriadku, je pomerne veľa, a preto im chcem predovšetkým týmto odpustením poplatku pomôcť. A ja som využil práve najviac vypuklý problém, ktorý sa ukázal v praxi ako naozaj veľmi vypuklý, a to je napríklad súdenie sa o nevyplatenú mzdu.
Takže dúfam, že vám stačilo toto vysvetlenie, a, samozrejme, pokiaľ prejde tento zákon, o čo vás chceme požiadať do druhého čítania, tak bude priestor prípadne aj hlbšie diskutovať o jednotlivých veciach, ak myslíme si, že je potrebné ešte možno v nejakej oblasti pomôcť týmto ľuďom, ktorí práve v tomto súdnom spore potencionálnom ťahajú za kratší koniec, a pomôcť im treba.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
18. 9. 2019 16:14:10 - 16:18:32 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1622 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil novelu zákona č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
V zásade dnes v zákone o súdnych poplatkoch už existujú kategórie, kedy je možné odpustiť súdny poplatok. Sú špecifické skupiny sporov, ktoré sú jasne zadefinované, ako je to konanie o náhrade škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru. Čiže o túto skupinu konaní chceme rozšíriť aj všeobecne týkajúce sa individuálnych pracovných vzťahov a štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. To znamená, aby všetky tieto okruhy, ktoré sú zadefinované v Civilnom spornom poriadku (pozn. red.: správne: „Civilnom sporovom poriadku“), boli v podstate v podobnom režime, ako to ide napríklad pri spotrebiteľských sporoch. Dnes už je úplne bežné, že sa musia zamestnanci, ktorí nedostali vyplatenú mzdu niekoľko mesiacov, majú nárok, samozrejme, rozviazanie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce a tak ďalej, avšak so mzdou je to veľmi problematické a dnes, ak sa chcú súdiť, tak musia, samozrejme, zaplatiť poplatok najskôr, ako dajú podnet na súd. Tento poplatok sa dnes pohybuje tuším vo výške 6 % zo súdenej sumy, čo nie je jednoduché. A keď si zoberiete, že mnohí sa nachádzajú naozaj v situácii, keď nemajú finančné prostriedky, pretože im neboli vyplatené, a ešte majú aj platiť súdne poplatky s vidinou, že nevedia ešte, ako to celé dopadne, tak chceme ich od tohto odbremeniť, aby boli voľní a mohli bez akýchkoľvek problémov podať podnet na súd a súdiť sa oprávnene o vyplatenie ušlej mzdy alebo nevyplatenej mzdy.
Čiže z tohto dôvodu navrhujeme v § č. 4 ods. 2 písm. d) doplniť dva body, ktoré hovoria o konaní o náhrade škody z pracovného úrazu, choroby povolenia, z povolania a konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, a ten druhý je v individuálnom pracovnom spore, ako som už spomínal odvolaním sa na Civilný sporný, sporový poriadok, § 316, ktoré sú neuvedené v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľ.
Vážené dámy, vážení páni, navrhujem účinnosť tejto novely od 1. novembra 2020 a ešte povinnosti, ktoré sú z hľadiska legislatívneho procesu, chcem len uviesť, že tento návrh bude mať vplyv na štátny rozpočet, pokúsili sme sa to vyčísliť na základe známych informácií a ten dopad je zatiaľ predpokladaný 90-tisíc eur ročne, čo nie je veľa, ale, samozrejme, je to zdeformované, pretože my nevieme, koľkí sa chceli uchádzať alebo chceli sa domáhať súdom o ušlý zisk alebo predovšetkým nevyplatenú mzdu, alebo iných diskriminačných vecí, ktoré s tým súvisia, takže ten dopad môže byť aj vyšší, ale v každom prípade tie ostatné dopady sú, sú len a len pozitívne, ak spomeniem vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, čo musíme už od mája tohto roku rovnako uvádzať.
Toľko z mojej strany a chcel by som vás požiadať o podporu tejto novely zákona.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
6. 9. 2019 9:50:16 - 9:56:04 47. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem, pán predseda, prednesiem druhý návrh, o ktorom budeme hlasovať.
Najskôr informáciu mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená snemovňa, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 4. septembra 2019 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin sp. zn. 2 To 10/2018 z 3. septembra 2019, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia 3. septembra 2019 v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka.
Podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka zanikol 3. septembra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo dňa 4. septembra 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1765 zo 4. septembra 2019 prerokoval zánik mandátu poslanca Milana Mazureka a preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladá informáciu spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpeniu náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka dňom 3. septembra 2019;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo 4. septembra 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníka. Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
6. 9. 2019 9:39:41 - 9:48:55 47. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý, ktorého, o čom dnes rokoval aj výbor mandátový ráno o ôsmej.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1659 z 1. júla 2019 zobral na vedomie, že podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1609 z 3. júna 2019, č. 1642 z 11. júna 2019 a č. 1645 z 13. júna 2019 a č. 1660 z 1. júla 2019 zobral na vedomie:
1. vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia
- Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Michala Bagačku, že sa vzdávajú práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov,
- Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonáva funkciu štátnej tajomníčky,
- Viliama Jasaňa a Ivana Vargu, že sa vzdávajú práva nastúpiť na mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016;
2. vyhlásenie náhradníka za stranu Sloboda a Solidarita
- Michala Brosku, že sa vzdáva práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 8. júla 2019 nastúpenie náhradníkov nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1667 z 8. júla 2019 preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a predkladá informáciu o nastúpení náhradníkov spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Teraz si dovolím predniesť návrh uznesenia, vážený pán predseda.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 80a písm. e) poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 8. júla 2019 nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
27. 6. 2019 14:24:24 - 14:25:00 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Azda nie je potrebné. Ja som chcel pani ministerke poďakovať jednak aj preto, že tu môžeme mať tú informáciu, ale zároveň chcem aj poďakovať pani ministerke za naozaj veľmi vzorné reprezentovanie v rámci predsedníctva V4 a hlavne nastolenie tých dôležitých otázok, ktoré je potrebné riešiť aj pre budúce V4.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani ministerka.
25. 6. 2019 16:29:18 - 16:31:14 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán poslanec Paška, dovoľte mi, aby som podporil to vaše tvrdenie ešte aj nálezom Ústavného súdu, ide o vypúšťanie § 1 ods. 2, kde sa hovorí, že "štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky". Ústavný súd rozhodnutím 8/96 z roku 1997 hovorí: "Uvedené ustanovenie zákona o štátnom jazyku predovšetkým predpokladá súbežné používanie viacerých jazykov na území Slovenskej republiky a upravuje len ich vzájomný vzťah tak, že jeden z nich (jazyk slovenský) určuje ako štátny, ktorý v dôsledku toho nadobúda prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Jeho prednostné používanie je dôsledkom tak ústavnej časti v článku ústavy, ako aj časti zákona o štátnom jazyku kvalifikácie štátneho jazyka Slovenskej republiky. Toto ustanovenie zákona o štátnom jazyku je však podľa právneho názoru Ústavného súdu potrebné vykladať vo väzbe na tú časť jeho preambuly."
To znamená, jasne hovorí, že je to v súlade s ústavou, je potrebný a že zároveň štátny jazyk má integrujúcu funkciu, čo je veľmi dôležité povedať, aj v súvislosti s hocijakými problémami, ktoré môžu nastať, právnymi, napríklad aj záznamami napríklad v školskej agende alebo cirkevnej agende. Pretože raz môže nastať práve problém, ktorý tu riešime, a to môže byť aj súdny alebo rozpor s ústavou.
Takže toto vypustenie nemá absolútne oporu, ktorú navrhuje táto skupina poslancov.
25. 6. 2019 15:59:49 - 16:01:27 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Vážená pani poslankyňa, ja som sa už k niektorým argumentom vyjadroval, ale predsa len ešte raz poviem jeden z tých argumentov, kde navrhujete vypustiť § 3 ods. 2 písm. c) že "v štátnom jazyku sa vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, informácie pre verejnosť a podobne), agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť. Tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu", myslí sa tým zákon o používaní jazykov národnostných menšín.
Avšak oblasť vedenia krstných a sobášnych listov, ako aj cirkevnej agendy s účinkami v civilnom práve je vyslovene povolená odporúčaniami vysokého komisára OBSE z Oslo z roku 1998 ako agenda, kde môže štát určiť vedenie tejto dokumentácie v štátnom jazyku. V žiadnom prípade agenda cirkvi nie je jazyk komunikácie cirkvi s verejnosťou.
Čiže podľa vás je potrebné toto zrušiť. Nemožno si jednoducho zamieňať komunikáciu s verejnosťou s agendou cirkvi, to sú dve rôzne veci.