Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 14:44:31 - 14:46:32 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán poslanec Zelník.
25. 2. 2020 14:42:31 - 14:44:31 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Pán poslanec Dostál.
25. 2. 2020 14:40:28 - 14:42:28 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Pán poslanec Vašečka.
25. 2. 2020 14:40:28 - 14:42:28 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami šiesti. Končím možnosť sa prihlásiť.
Pán poslanec Hrnko.
25. 2. 2020 14:28:39 - 14:30:22 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Shahzad.
25. 2. 2020 14:27:04 - 14:28:39 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Nech sa páči, pani poslankyňa Antošová, môžte reagovať.
25. 2. 2020 14:25:25 - 14:27:03 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Pán poslanec Dostál.
25. 2. 2020 14:25:01 - 14:25:25 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými dvaja.
Pán poslanec Zelník.
25. 2. 2020 14:17:05 - 14:19:35 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pán poslanec Poliačik tu nie je, ostatní už stratili poradie, takže otváram teraz možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Prosím vás, skúste tam napísať, že... Takže do rozpravy raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, sedí vec? Nikto už nechce sa prihlásiť, takže siedmi.
Pani poslankyňa Antošová, ako prvá, nech sa páči, máte slovo.
25. 2. 2020 14:16:24 - 14:17:05 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pani poslankyňa Zimenová tu nie je, pán poslanec Baránik taktiež, pani poslankyňa Dubačová tiež.
Pani poslankyňa Grausová, nech sa páči.
25. 2. 2020 14:14:59 - 14:16:24 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Pán poslanec Kotleba.
25. 2. 2020 14:13:11 - 14:14:58 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Pán poslanec Mizík.
25. 2. 2020 14:12:54 - 14:13:11 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán poslanec Dostál.
25. 2. 2020 14:10:01 - 14:12:54 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme tu už aj pána ministra, tak isto aj pána spravodajcu, takže budeme pokračovať v prerušenej rozprave o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách (tlač 1842).
Na vystúpenie pani poslankyne asi bolo deväť (?), deväť faktických poznámok. Pán Poliačik tu nie je, pani poslankyňa Antošová.
Nech sa páči. Počkajte. Teraz.

(Pokračovanie rokovania o návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tlač 1842.)
25. 2. 2020 14:04:39 - 14:06:17 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. Konštatujem, že nemám žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Predpokladám, pán minister, že nemáte záujem k neexistujúcej rozprave sa vyjadriť, ani pán spravodajca. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A teraz budeme pokračovať v prerušenej rozprave o návrhu na vyslovenie nesú... o vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách (tlač 1842).
Prosím aj pána ministra Gajdoša, aj, samozrejme, pána spravodajcu z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny pána poslanca Soboňu, aby sa dostavili do rokovacieho priestoru.
Predpokladám, že nikto nečakal, že nebude žiadna rozprava, takže budeme musieť počkať, kým teda aj pán minister, aj pán spravodajca príde, takže zatiaľ prerušujem rokovanie. Skúste, prosím, pána poslanca Soboňu.
Zdravím, pán minister. Pán minister už je tu, ešte pána poslanca Soboňu by sme potrebovali.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
25. 2. 2020 14:04:39 - 14:06:17 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3.
Ďakujem veľmi pekne, pán minister.
Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci pánovi poslancovi Erikovi Tomášovi. Nech sa páči, môžte nás informovať o stanovisku výboru.
25. 2. 2020 13:55:01 - 14:04:38 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
1.
Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, budeme teraz pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení niektorých ďalších predpisov, ktorý prerokuvávame v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 1837).
Prosím teraz pána ministra, aby uviedol návrh zákona. Nech sa páči.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1837.)
25. 2. 2020 11:55:00 - 12:02:42 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami deviati. Končím možnosť sa prihlásiť a budeme pokračovať o 14.00 hod. Deväť poslancov, to je približne 18 minút, takže... (Reakcie z pléna.) Pardon, to znamená, že po prerokovaní, áno. Mal som vypnutý mozog.

(Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
25. 2. 2020 11:41:46 - 11:43:47 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Petrík.
25. 2. 2020 11:40:00 - 11:41:45 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bugár, Béla (MOST - HÍD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Pani poslankyňa Grausová, môžte reagovať na faktické poznámky.