Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:41:25 - 15:43:18 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, ja vám prečítam vyjadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. A práve rodová ideológia je ten moment, ktorý je zakomponovaný v Istanbulskom dohovore a ktorý je škodlivý a neni ho možné odtiaľ vyhodiť, pretože buď budeme hlasovať za, alebo proti. Ale nemôžme povedať, že za toto áno, za toto nie.
Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné, každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať, mužom alebo ženou. Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Z odborného, medicínskeho a psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné. Platí to najmä o takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom je však, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.
Prosím vás, pán kolega, berte teda na vedomie aspoň výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov a nesnažte sa tuná zakrývať a robiť také veci, že pod rúškom práva žien alebo ochrany žien chcete zasadiť do nášho poriadku, právneho poriadku rodovú ideológiu. Toto je vážne stanovisko lekárov a psychológov.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 2. 2020 15:06:15 - 15:08:01 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, sme dvaja lekári a ty si hovoril o tom, že ak sa dievča cíti chlapcom alebo možno chlapec dievčaťom, že či ho ideme ukameňovať. Ja si myslím, že sme obidvaja tolerantní, aj tuná všetci, ktorí sú v tejto, v tejto miestnosti. A je rozdiel, či to povie niekto, ktorý má vek 18 a rozhoduje sám o sebe, alebo to ideme zavádzať do škôlok a do základných škôl.
Ja sa priznám, prvýkrát som sa s týmto stretol, keď som nastúpil na chirurgickú kliniku v Martine ako mladý lekár, nikto nesmel ísť na sál, pretože vtedy, teraz neviem, či to bola žena alebo muž, sa rozhodol zmeniť svoje pohlavie a tak boli mu odstránené jeho pohlavné orgány. Čo proste plne rešpektujeme, ak niekto sa nevie vysporiadať so svojím telom, sú také prípady, rešpektujem tých ľudí a netreba ich ani odsudzovať. Ale to, čo mňa trápi a to je práve otázka toho Istanbulského dohovoru, kde sa hovorí o akomsi rodovom scitlivovaní a chce sa proste povedať tým deťom, že veď vy si môžete to pohlavie vybrať. A viete, užívať hormonálnu liečbu alebo akýkoľvek zásah v mladom veku, a toto sa na svete deje. Bohužiaľ, že sú aj rodičia, ktorí takéto akože premeny u detí podporujú. Toto je tá katastrofa! Tie deti si neuvedomujú dosah toho, čo konajú.
Takže, prosím vás, toto je, ak niekto hovorí o tom, že to neni napísané v Istanbulskom dohovore, presne to, čo povedal kolega predrečník, toto sú následky a dôsledky toho. Ja teda prosím, aby sme sa nad tým vážne zamysleli a nedopustili, aby takéto psychické mrzačenie detí bolo.
Ďakujem.
25. 2. 2020 14:46:32 - 14:48:33 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne za slovo.
Nuž, vážená pani kolegyňa, Európa, ale ani Slovensko vôbec nečakalo na to, že kedy bude Istanbulský dohovor, a ešte pred Istanbulským dohovorom Slovensko má, malo prijatých a má prijatých množstvo zákonov, ktoré riešia domáce násilie. Za posledné obdobie dokonca vznikla aj linka, národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje nonstop, čiže my sme nemuseli čakať na Istanbulský dohovor, ktorý má byť akýsi univerzálny nástroj na vyriešenie problematiky domáceho násilia a násilia na ženách. Viete, ale niekto tak rafinovane to nazval dohovor proti násiliu na ženách a zakomponoval tam práve gender ideológiu.
A ak niekto hovorí o nejakých bubákoch alebo o tom, že to neni pravda, alebo že si vymýšľame, nuž dôsledky v Európe sú jasné. To nechcete naozaj stále vidieť, že existuje, že už nemôžete si uvádzať do kolónky otec, mama, ale že to už je rodič jedna, rodič dva, rodič tri? Čo sa deje vo svete, že ak niekto nazve, stalo sa v Anglicku, že ak niekto povie žiačke, že teda slečna, tak ho vyhodia zo školy pomaly, pretože ju urazil, pretože ona sa cíti momentálne ako muž, stále to nechcete a nechápete? Stále nechápete to, čo sa chystá, že podpísaním tohoto alebo ratifikovaním tohoto, tohoto dokumentu budeme sledovaní a musíme zaviesť gender ideológiu do všetkých stupňov vzdelávacieho procesu? Toto je účelom tých tvorcov. A že sú to ľudia, ktorí sú chorí ľudia podľa mňa a keby to bolo v 80. rokoch, tak prepáčte, skončia na psychiatrii. A tuto 10 alebo 15 ľudí z tohoto parlamentu bude o tom hovoriť, že máme byť hanbou? Nuž vy ste hanba, ktorí to nepodporíte.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 2. 2020 14:25:25 - 14:27:03 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Ďakujem pekne za slovo.
Chcem poďakovať, pani kolegyňa, veľmi dobre si to vysvetlila na klasickom príklade, lebo nikto by sa nemal zo žien hanbiť za to, že je žena, a nikto tak, že je žena a že je matka. Myslím, že väčšina sveta to chápe tak, že keď sa povie "mama", tak každý si pod tým predstaví ženu, keď niekto povie "otec", každý si pod tým predstaví muža. Ale, prosím, sú ľudia, ktorí toto neuznávajú alebo chcú, dokonca už od materských škôl chcú učiť deti a vnucovať im predstavu, že teda môže to byť aj opačne. Ani fyziologicky sa to nedá, ale také, také, poviem, pokusy s hormonálnou liečbou, si treba uvedomiť, že to neni, že dneska sa cítim nejako ináč, to sú trvalé následky. A skúsenosti zo sveta sú, že títo ľudia končia mnohokrát suicidami, končia ako nešťastné bytosti. A keďže sa to týka práve vnesenia takejto ideológie do škôl, my sa musíme proti tomuto postaviť, pretože ak niekto povedal, že toto predsa Istanbulský dohovor, predsa nehovorí o tom, že sa má meniť úloha ženy a matky a otca, ale toto sú dôsledky tej gender ideológie. Takže sme povinní zabrániť tomu a ochrániť naše deti.
Ďakujem.
25. 2. 2020 9:44:49 - 9:46:49 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, žiadne bubáky tu nie sú a nestrašíme ničím. To už vidíte, čo sa deje v zahraničí, že už neexistuje kolónka otec a mama, už existuje kolónka rodič jedna, rodič dva, dokonca – tuším v Holandsku – aj rodič tri. Toto je následok toho, tejto rodovej ideológie. Dokonca aj v susedných Čechách bol vypracovaný materiál, ktorý vypracoval operačný fond zamestnanosť a nazýva sa Plán starostlivosti a výchovy v mikrojasliach. Viete, čo sa hovorí v tom materiáli? Je to doporučenie, aj keď pani ministerka hovorí, že to sú iba odporúčania pre, pre jasle, to znamená pre deti od, myslím, že šiestich mesiacov do štyroch rokov. Každé dieťa si vezme so sebou na ihrisko bábiku a bude jej robiť mamičku, otecka. To znamená, chlapci budú robiť mamičky, dievčatká budú robiť oteckov, prípravy, oblečenie, jedlo, bude ho voziť v kočíku, uvádza sa, uvádza manuál. Vyberáme tiež prípady, v ktorých sa vyskytujú rôzne modely rodiny alebo ktoré nepracujú s tradičnými stereotypmi rolí, pohlaví, píše sa v dokumente. Niektoré rodové ideologičky už nie sú ochotné pripustiť ani to, že biologické rozdiely v pohlaví skutočne ovplyvňujú ľudské správanie a chcú vychovať nového človeka už od jaslí. Tie deti ale nie sú ich deti.
Prosím vás pekne, nezahrávajme sa s takýmto niečím a nemýľme deti. Už skupina odborníkov, psychológov a lekárov sa vyjadrila, že to je, je to veľmi zlý experiment, ktorý poškodí psychický vývoj detí.
Ďakujem.
25. 2. 2020 9:16:30 - 9:18:30 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo. No, autori Istanbulského dohovoru veľmi, poviem, rafinovane nazvali tento dohovor ako násilie páchané na ženách a kto by už len v spoločnosti mohol mať voči tomu nejakú námietku? Ale zakomponovali práve to hlavné, rodovú ideológiu. Pretože v tom Istanbulskom dohovore, tak ako povedal aj pán Sulík, prečo hlasoval za Istanbulský dohovor v europarlamente, hlasoval preto, že tiež nesúhlasí s tým, aby sa sobášili deti, aby sa robila obriezka na ženách, aby sa robili nútené manželstvá. Ale potom je tam zakomponované práve to, ja budem citovať z vyjadrenia výzvy lekárov, psychológov a iných odborníkov, ktorí o tom urobili také veľké, veľké pojednanie, a teda mali by sme sa naozaj držať asi toho, čo hovoria odborníci, ktorí hovoria, že biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje alebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Hovoria, že ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež.
Podľa tejto ideológie, ktorá je v Istanbulskom dohovore, dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo slobodne vybrať svoju rodovú identitu. Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Ide o tzv. rodovo citlivý výučbový proces a jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu bez posudzujúceho a neurotizujúceho vplyvu rodičov.
Toto je cieľom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 2. 2020 13:54:47 - 13:56:47 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, tu nejde ani o vieru, tu ide o zdravý rozum, pretože ak sa povie mama, tak každý si predtým pod tým predstaví ženu. Ak niekto povie otec, tak si každý predstaví muža. Tak to bolo a tak to, dúfam, aj na veky zostane, pretože už aj ten, poviem, vedecký výskum dokázal, že v každej bunke, či už to je vo vlase, alebo v koži, sa nachádza genetická informácia a žena ma XX a muž má XY, na tom sa nedá zmeniť, tak je to a je to, chvalabohu, tak je to dobré. A je to tak aj, teda aj v zvieracej ríši to je tak, a nielen v tej ľudskej. To, že sa podľa mňa niekoľko ľudí, ktorí, ja už neviem, ako by som to pomenoval, že nejaká zvrátenosť alebo čo, a presadzovať takýto nezmysel, aby sme, a dôsledok celého toho, tej, tej ideológie a Istanbulského dohovoru dneska už vidíme vo svete. Preboha, aby sa označoval rodič jedna a rodič dva, dokonca v Holandsku rodič tri, veď toto je niečo, čo každý musí povedať, ste sa zbláznili, veď keby toto bolo, poviem, v 80. rokoch, tak príde biela sanitka, prídu takí dvaja muži v bielom a zvieracia kazajka sa vtedy dávala a ten človek skončí na psychiatrii.
Dneska pomaly všetci tí, ktorí, hovoríme že muž je muž a žena je žena, tak pomaly sme vadní a budú nás posudzovať, že sme nejakí extrémisti. No prosím vás, sme, to chceme byť ako mlčiaca väčšina ticho? Lebo treba týmto tej, tej drvivej menšine toho zla treba raz a konečne povedať: „A dosť!“ A odmietnuť Istanbulský dohovor raz a na vždy.
Ďakujem.
21. 2. 2020 13:20:47 - 13:22:07 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Vymazať rámček!)
21. 2. 2020 13:20:40 - 13:20:47 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Vymazať rámček!)
21. 2. 2020 13:20:35 - 13:20:40 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem veľmi pekne. Dá sa len súhlasiť s tým, čo hovoríte, pán kolega, pretože naozaj pod rúškom ochrany žien, treba ešte podotknúť, že tá ochrana žien spočívala v tom, aby sa nesobášili deti, čo u nás nebolo, aby sa nemrzačili pohlavné orgány žien, aby nebola obriezka, aby neboli nútené sobáše, tak pod týmto rúškom akože kvázi ochrany žien je zakomponovaných niekoľko zmätočných výrazov, ako je gender ideológia. Správne ste to vystihli, že potom to neni len otázka, že s tým súhlasíme, ale potom sme aj monitorovaní a musíme to zaviesť, dokonca sa uvádza v tomto dokumente, na všetkých stupňoch vzdelávania, to znamená od materskej škôlky cez základné a stredné školy.
Ja som sa dostal k príručke, ktorú, napríklad už v Českej republike je príručka pre materské škôlky. No je to čistá katastrofa, takže naozaj treba tento dokument odmietnuť, a tí, čo ho predtým podpísali, tak si zrejme asi neuvedomovali a nedočítali, čo v tom dokumente sa nachádza.
Ďakujem.
5. 12. 2019 11:18:35 - 11:19:04 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotníckeho výboru, aby prišli na zdravotný výbor o dvanástej hodine. Ďakujem pekne. Na krátku, na krátku poradu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, páni poslanci! Tak nepočuť, že zvoláva výbor, alebo ja neviem, čo zvoláva pán predseda výboru, ani ja to nepočujem. Toto nie je kurník.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ešte raz opakujem. Prosím členov výboru pre zdravotníctvo, aby prišli na, do zasadačky pre výbor pre zdravotníctvo o dvanástej hodine na krátku poradu. Ďakujem.
4. 12. 2019 19:26:19 - 19:27:38 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Ja len chcem povedať, pretože zaznelo to opakovane, že či bola odborná verejnosť alebo nie. V tomto poslednom návrhu, ktorý bol prednesený, boli zohľadnené stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie, stanoviská FBA, ktorá je niečo ako ministerstvo v Spojených štátoch amerických, bola zohľadnená, závery Slovenskej sonografickej spoločnosti. Vypustili sa, vypustila sa vyššia expozícia sonografického vyšetrenia. Ak dovolíte, ja by som len prečítal, každý zdravotnícky; to, čo, to, čo je v zákone: Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a tak ďalej o rizikách, navrhovaných postupoch. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004. Sú rôzne vzory na takéto poučenia, no a toto je jeden z tých vzorov. To poučenie môže byť ešte širšie, ako je napísané, ale máme istotu, že tá žena dostane informáciu o tom, čo všetko sa môže stať.
A hovoriť o tom, pani kolegyňa Cigániková, že či má byť riziká pôrodu, my nehovoríme o pôrodoch, my hovoríme o tom, o ukončení tehotenstva a k tomu má smerovať aj poučenie pacientky. Teda nebolo by správne, aby sme do toho dávali aj riziká napríklad, ktoré môžu byť pri pôrode alebo pri takýchto veciach. Toto má súvisieť práve s výkonom, ktorý sa tej pacientke bude robiť.
Ďakujem pekne.
4. 12. 2019 18:58:33 - 19:00:29 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem pekne za slovo. Anka, ty si si skutočne veľmi pozorne vypočula celý pozmeňujúci návrh. A tá tvoja reakcia presne vychádza z toho, čo v tom pozmeňovacom návrhu je. Hovoriť o nejakých, poviem, odborných výhradách sa nedá, pretože tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia sa tam nenachádza. To, že sa robí sonografické vyšetrenie a potvrdzuje sa sonograficky tehotnosť, tá sa predsa robí, robila. A pred akýmkoľvek zákrokom ten gynekológ si to proste musí overiť, aby zistil, v akej polohe sa ten ľudský plod nachádza, a teda aby mohol robiť bezpečný výkon.
Zo zákona, nám ukladá zákon, ako zdravotnícki pracovníci musíme urobiť informovaný súhlas pacientky. Do dnešného dňa neni žiaden, žiadna, poviem, nejaká forma, ako to má vyzerať, a každé to zdravotné zariadenie si robí vlastný. Je dobré, že z vyhlášky sa to preklápa do zákona, pretože treba si povedať, že nie na všetkých pracoviskách gynekologických sa toto poučenie ženy vykonávalo. Teraz ten lekár jej dá vytlačenú takúto písomnú informáciu, ona to podpíše, že to prebrala, a my máme naozaj istotu, že tá žena bola poučená. O nič viac a o nič menej sa nekoná, len naozaj o to, aby žena mala dostatok informácií. A informácia je o tom, že je teda možné urobiť aj utajený potrat, že je možné si, dieťa že si osvojí iná rodina, že je možné aj to, že jej pomôžu organizácie, ktoré sú na to zriadené, čiže po tom informovanom súhlase... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 18:27:39 - 18:29:39 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem pekne za slovo.
Alan, ja som ten pozmeňovací návrh podpísal úplne sám a dobrovoľne a povedal som, že áno, teraz ho už môžem podpísať, pretože naozaj vypustili sa veci tej zvýšenej expozície za použitia sonografického prístroja, vypustilo sa predpis tabletky, ktorú teda žena môže užiť, a takisto sa vypustil aj súhlas otca prípadného. A keď si to pozriete teraz, ten nový pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani kolegyňa Smolíková, de facto sa jedná iba o lepšiu informovanosť ženy, ktorá má podstúpiť interrupciu. Prakticky toto sa len preklápa z toho, čo bolo vo vyhláške, dáva sa to zo zákona a ten informovaný súhlas, ktorý si myslím, že je správny, pretože máme povinnosť informovať pacienta aj o možných rizikách a úskaliach, sa preklápa do návrhu zákona.
Čiže žiadna, žiadne 18. storočie alebo návrat do niečoho iného, lebo de facto z hľadiska toho zdravotného alebo tej zdravotnej indikácie sa nič nemení. To, čo sa prikazuje v zákone, len urobiť print screen obrazovky a dať, že naozaj to sonografické vyšetrenie potvrdzuje tehotenstvo, čo je nakoniec správne, pretože pred interrupciou ten lekár, si každý jeden lekár bude musieť urobiť to sono, tú, toto sonografické vyšetrenie už aj iba kvôli tomu, že keď bude robiť zákrok v maternici, aby sa zorientoval, že v akej polohe ten daný plod alebo to embryo sa nachádza. Takže to sonografické vyšetrenie by som sa čudoval, keby, keby gynekológ pred takýmto zákrokom nerobil. A myslím si, že každý jeden... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 17:10:03 - 17:10:13 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotného výboru, zvolávam zdravotný výbor na zajtra na pol deviatu. Ďakujem veľmi pekne.
3. 12. 2019 18:32:45 - 18:34:13 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vždy návrh zákona zostane návrhom zákona do doby, kým sa neschváli. Tak vyčítať, že aký bol návrh predložený. Ja som poďakoval predkladateľom, že tie sporné veci, aj vy ktoré napádate, z toho zákona sa vypustili, a teda tá bezpečnosť, akceptovali predkladatelia názory odbornej verejnosti a nebude sa zaťažovať žiadna žena nejakým zvýšeným sonografickým vyšetrením alebo intenzitou sonografického vyšetrenia, čo je, teda naozaj vnímame a pozorne sledujeme odbornú verejnosť a aj napriek tomu, že polemiky, ktoré boli aj v médiách, niektorí lekári to obhajovali a tvrdili, že to je bezpečné, skutočne sme si to naštudovali a pozreli sme, že keď sú vážne výhrady odbornej verejnosti práve kvôli týmto vyšetreniam, tak predkladatelia preto predložili ten pozmeňovací návrh. Takže vyjadrovať sa k tomu, že aký bol predložený návrh zákona, vyjadrujme sa k tomu alebo hovorme o tom, čo teraz v Národnej rade je, a pokiaľ nie je schválené definitívne znenie, tak akýkoľvek návrh, ktorý tu padne, je stále len v podobe návrhu.
Ďakujem.
3. 12. 2019 16:14:17 - 16:15:08 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať predkladateľkám za tento pozmeňujúci návrh, pretože zásadným spôsobom sa upravili niektoré veci, a to najmä že sa vypustili z návrhu, práve tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia a teraz je to naozaj v poriadku, pretože boli zohľadnené práve tie obavy odbornej verejnosti z toho, že pri vyššej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu, a toto sa vypúšťa. Takže myslím si, že naozaj teraz tento návrh zákona smeruje k tomu, aby žena, ktorá sa pre takéto niečo rozhodne, aby mala dostatok informácií a zvážila tento krok.
Takže veľmi pekne ďakujem.
3. 12. 2019 15:35:38 - 15:38:53 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu zákona vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu zákona rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
4. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti informácie:
1. V čl. I prvom bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety. To je z ústavnoprávneho výboru.
2. V čl. I druhom bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Úvodzovky dole. Gramatická úprava. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu zákona dnes o 17.00 hod., prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
3. 12. 2019 12:02:04 - 12:05:47 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1692 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1851 zo 16. októbra 2019 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2019.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 - 2022 dňa 19. novembra 2019. Výbor svojím uznesením č. 508 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 a súhlasil s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na rok 2020 schváliť s tým, že jeho príjmy sa rozpočtujú vo výške 55 644-tisíc eur, výdavky vo výške 22 368-tisíc eur. Celkový prebytok vo výške 33 276-tisíc eur a prebytok vo výške 490-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 schváliť, pretože uvedený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dovoľte, vážený pán predsedajúci, aby som prečítal uznesenie k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 (tlač 1743).
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022.
B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom 555 644-tisíc eur, z toho
- príjmové finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 32 936-tisíc. eur,
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc,
- transfer zo štátneho rozpočtu 0 tisíc,
- transfery zo zdravotných poisťovní 21 953-tisíc eur.
Výdavky celkom: 22 368-tisíc eur
Celkový prebytok/schodok: 33 276-tisíc eur.
Prebytok/schodok: 490-tisíc eur.
To je všetko, ďakujem pekne, skončil som, otvorte rozpravu.
28. 11. 2019 16:05:34 - 16:07:08 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne za slovo. Áno, ja som bol, keď si to hovorila o tom, akurát som prichádzal do miestnosti, ale ďakujem pekne za zopakovanie ešte raz, ale potom teda naozaj niečo nie je v poriadku, keď na jednej strane hovoríš, že zákon na to je a takéto články sa neustále publikujú a je je ich viac a viac a dokonca zaznievajú aj z tých LGBTI pochodov, právo na to, že teda aj práve táto skupina sú predsa ľudia a keď sa jedná o LGBTI a to, že prečo by aj oni nemali mať právo a mali by byť zo spoločnosti vyčleňovaní. Viete a potom je asi problém, čo je to nejaký článok odborný, čo je to proste iba ako informácia a čo je to propagovanie. A zrejme asi teda ten zákon, ktorý doteraz alebo teraz je v platnosti, zrejme kríva na obidve nohy, pretože takýto článok by potom nikdy nemohol v žiadnej, žiadnych novinách vyjsť, keby bol, keby ho bolo možné postihnúť. A viete, ono sa to tak zdá ako také nenápadné, že veď my to nepropagujeme, my iba o tom hovoríme, že aj takíto ľudia sú a tiež majú právo na život a nakoniec veď až také veľmi zlé nerobia. A toto je to, poviem to, zľahčovanie, ktoré práve rieši predkladateľ, lebo ak to nezastavíme v tom začiatku, a ja teda stále hovorím o tom, že chápem túto iniciatívu ako niečo, čo má robiť prevenciu. Lebo keď sa už ten skutok stane, no to už je neskoro. To už je naozaj trestný čin a potom už plačeme nad rozliatym mliekom.
Ďakujem.