Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:09:55 - 15:11:55 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Ďakujem za pripomienky a budem sa venovať, ctený kolega Zelník, tomu, čo ste povedali.
Ja neviem, ako sa okamžite skĺzne zo zážitku z operačnej sály, kde sa dospelý človek vedomým rozhodnutím rozhodne podrobiť nejakému zákroku, ktorý má potom za následok možno ešte aj hormonálnu terapiu, že sa odrazu zosunieme do materskej školy, kde sa, mám pocit podľa toho, čo tu zaznieva, ponúka zmena pohlavia nejak tak ako to, že dáte si deti kvasnicovú alebo bryndzovú pomazánku dneska poobede? Teda ja, mne zostáva rozum stáť, ako sa tu argumentačne skĺzava do niečoho, čo teda by som chcel vidieť toho, aj kolega, ktorý hovorí, že je právnik a nie je doktor ako my dvaja, ktorý by z tých inkriminovaných, lebo jedná sa o dva paragrafy, ak to tak nazvem, alebo články toho dohovoru, teda 95 % to nie je, to je ešte menej, hádam nejakých 5 %, jak sa z toho dá vyčítať táto nátierková ponuka a jak sa z toho dá vyčítať to, že tí rodičia toho 5-ročného, za ruku vedúc domov, si vypočuje jeho názor, že chce byť dievča a že šup s ním na operáciu a na... Jako čo sú to za konštrukcie z ničoho?!
Musím povedať, že sa mi nechce veriť, že na takejto úrovni sa dá o tých riadkoch textu, ktoré som čítal a ktoré si možno čítal aj ty, vôbec diskutovať. Teda to, že "slyšíme trávu růst" a že na konci budú obdeň prešívaní ľudia z mužov na ženy, je neuveriteľné usúdiť z týchto riadkov. Ja nemám, čo by som k tomu dodal, a preto podporím Istanbulský dohovor, pretože ani tie dva odseky nevnímam ako blížiacu sa katastrofu ľudstva.
25. 2. 2020 14:52:55 - 15:02:59 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, začnem primerane k dnešnému dátumu. Posledná borba vzplála. Pred 72 rokmi po krátkom intermezze polodemokracie opäť zvíťazila totalita. Tá totalita pred ňou ľudí, ktorí vnímali seba inak ako štandardná väčšina, označovala v koncentračných táboroch ružovými pásmi a končili v plyne.
Pravda je, že táto schôdza, pomerne tragifraška, je akousi feériou čohosi, čo sme našli vo vykradnutej špajzi, kde už nebolo nič, len hrniec s pácom, v ktorom boli dobre uležané historické depozity. Boli tam dobre uležané trináste dôchodky, boli tam dobre uležané zvýšené rodičovské prídavky, predsedajúci, pán predseda sa podľa mňa zástupne hanbí za úplne iného predsedu, ktorý do špajze uložil diaľnice do Košíc v roku 2010 a nepochopil som, prečo sa za to hanbí tento predseda, ktorý to v dvetisícdesiatom nesľuboval.
Inými slovami, zo špajze sa vytiahli posledné zbytky a pokú-ša-me; my ani tak nie, ale tí, ktorí za tým stoja a ktorí túto schôdzu založili a otvorili, o poslednú hostinu. Jedným z chodov tej poslednej hostiny, tejto tragifrašky, je Istanbulský dohovor. Ten je tiež dobre uležaný.
Táto zostava, ktorá tu dnes s protokolom máva, mala štyri roky, aby urobila to, čo urobiť mohla, k čomu mala oprávnenie i jej koaličná vláda a vybaviť to k obrazu svojmu, ako to robí teraz, počas štyroch rokov. Samozrejme, ak nám tečie do topánok a hrozí nám, že odchádzame, tak toto "odcházení" lemujeme takýmito heroickými zápasmi, takýmto kultúrnym bojom.
Človek sa s touto témou stretáva relatívne vynútene, pretože štyri roky nikomu z gerojov dnes bojujúcich nenapadlo túto tému ventilovať. Nevadilo im, že sme signatári. Odrazu je to dráma. Čo som si ja v tejto súvislosti vypočul hoci dnes, napríklad to, že v materských školách, čuduj sa svete, budú, nedajbože, sa i chlapci tu i tam hrať s bábikami či kočíkom.
Tento víkend som krásne strávil v Prahe, kde môj syn a jeho rodina pozvali starého otca a starú mamu, ten starý otec som ja, aby videli svojho vnuka. A čuduj sa svete, i keď môjho syna 26-ročného minula tá hrozná vízia, že by, nedajbože, v škôlke kočíkoval a mal bábiku v kočíku, ten môj syn nielen kočíkuje, ale môj syn – a to sa mi skutočne páčilo – úplne elegantne umýva svojho syna, úplne bezvadne ho prebaľuje, maže pod dozorom rodičov dermatológov a robí proste všetko to, čo je donebavolajúce búranie stereotypov. Neviem, čo by sa s ním, nedajbože, stalo, ak by ho takáto edukácia stretla v materskej škole. Možno by už aj kojil.
Keď počúvam tie argumenty, tak chvíľami nadobúdam podozrenie, že tu je niekto zo sorty, o ktorej hovoril Nikolaj Vasilievič Gogoľ vo svojich "Zapískach sumašedšego". Dozvedám sa tu neuveriteľné hrôzostrašnosti o tom, že nejaké dievča sa cíti chlapcom. No, neviem, čo si myslíte o vašich deťoch, vašich vnúčatách. Myslíte si snáď, že keď budú vystavení niečomu, čo som si pri čítaní Istanbulského dohovoru – a trúfnem si smelo povedať, že rozumiem čítanému textu – v ňom vôbec nenašiel, ale to, čo vy doňho vkladáte, že sa vášho vnuka či syna budú trikrát denne v škôlke pýtať, či nechce byť náhodou vašou vnučkou a dcérou, a tým ho zviklajú, tak sa pýtam, preboha, čo ste za rodina, čo ste za rodičia. To je asi taký argument, aj keď ten v tejto súvislosti dnes nezaznel, že by moje manželstvo mohlo narušiť to, že v náprotivných dverách nášho obytného domu bude bývať Fero s Jožom ako registrovaní partneri. Jako čo máte za manželstvo, že toto ho rozruší? Ako fungujete vo svojom manželskom zväzku, že tento strašný príklad susedov na chodbe ho rozvráti? Sa nehanbíte?
Inými slovami, to, čo sa tu predkladá, napríklad i to právo, ako som sa zmienil, tomu dievčaťu, ktoré iste nie rado a iste, možno nie, iste jej to nepripravuje ľahké chvíle, sa cíti chlapcom. To dievča nie je Božie stvorenie? My si myslíme, ako pani Antošová, že Pán Boh stvoril len slušných Slovákov, ale homosexuálov a Rómov stvoril akýsi fušer? To je jej kresťanstvo? Takto vyzerajú dnešní kresťania? Na tomto stoja? Že sú slušní Slováci a potom tí, ktorí sú homosexuáli? Zvláštny pohľad kresťana, ktorý miluje blížneho svojho. Je to čistá hanba, takto by som to povedal. A to som povedal dosť jemne.
To, že som si tu dnes vypočul state a prejavy, ktoré neviem, či kolegyni Grausovej viedol ruku prevtelený Julius Streicher, tí, ktorí nevedia, kto je Julius Streicher, všetko je na webe. A tie úseky, ktoré predniesla, by sa v Streicherovom plátku známom pod názvom Der Stürmer umiestnili na čestnom mieste. Áno, i takto vyzerajú kresťania, ktorí tu pravidelne žiadajú o Otčenáš.
My si myslíme, že Elton John alebo ktokoľvek ďalší, kto vás teraz napadne z tejto minority, nie je dieťaťom Božím? To je čo za výrobok? Kto ho stvoril? Kresťania a kresťanky! Myslíme si, že to dievča, ktoré, možno v ťažkej psychickej situácii, je dielo diablovo? Že ako tu zaznieva, ráno sa cíti tým, poobede tým a večer tým? Je to, samozrejme, blbosť nehodná lekára, ktorý to vypustil z úst. Ale že to pre to dievča je ľahké? Že máme hodiť kameň? Že ju Pán Boh zle stvoril? Že je to kreatúra? Musím povedať, že som si v tejto súvislosti vypočul kdečo.
Mal som celkom radostné stretnutie po dlhých rokoch s mojím starým kamarátom Vladimírom Palkom. Spája nás zápas proti Mečiarovi a nepochybne sa jedná o vysoko vzdelaného, inteligentného človeka, s ktorým som sa pod milým moderátorským dozorom redaktora Oláha bavil hodinu a 35 minút na tému Istanbulský dohovor. Môžem povedať, že nedošlo k výmene názorov. S Vladom Palkom sme zotrvali každý na svojich stanoviskách. Ale tá debata mala podstatne inú úroveň ako to, čo počúvam dnes tu. A aj keď sme sa; ako povedal redaktor v komentári k tej hodine a tridsiatim piatim minútam, ktoré sú k dispozícii na videu v časopise .týždeň; bola to láskavá hádka. Ani jeden z nás necúval, ale nepoužívali sa sprostosti, ako počúvam tu. A tak tá posledná borba je tak trochu aj posledná hanba.
5. 12. 2019 11:18:23 - 11:18:34 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ja si dovolím pripomenúť pozvaným členom skupiny priateľstva s Taiwanom termín, o ktorom vedia, aby naň nezabudli. Ďakujem.
26. 11. 2019 16:50:30 - 16:51:59 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne. Kolega Vážny, bolo zaujímavé, že ste na úvod svojho vystúpenia 3 minúty a 20 sekúnd so zápalom hodným tej veci stáli na barikáde za legislatívne právo poslancov mať svoju legislatívnu iniciatívu, podávať návrhy, podávať pozmeňovacie návrhy a považovali ste to za ich nezadateľné právo. Zhruba 3 hodiny a 10 minút pred vaším vystúpením tu zažila táto, vtedy pomerne plná sála veľkolepý vklad do fungovania ústavnosti v Slovenskej republike v podobe vymetenia práva poslancov na legislatívnu iniciatívu železnou boľševickou metlou totality, ktorú reprezentoval jeden pomerne neúspešný právnik, ktorý sa síce uchádzal o Ústavný súd či nedajbože o jeho predsednícku stoličku, ale mali by ste mu svoje vystúpenie, resp. minimálne tie 3 minúty a 20 sekúnd z úvodu venovať napálené na cédečku, aby si ho v tej stomatologickej ambulancii, kde teraz je, keďže röntgen chrbtice má za sebou, aby si ho tam prehrával a pochopil, čo hovoria jeho poslanci o práve poslancov na legislatívnu iniciatívu. (Potlesk.)
26. 11. 2019 16:21:12 - 16:23:24 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne, pán predseda. Tak je pomerne symptomatické, že keď je na stole vrátený zákon, ktorý je vrátený z celkom konkrétnych príčin doňho vložených mentálnych pokladov autorov Vážny, Marček, tak títo dvaja tu nie sú a nebránia z hlbokého presvedčenia to, čo do toho zákona vložili.
Ale dnes sme začali Ondrovo vystúpenie úvahami o obštrukcii. Áno, neúčasť je jedna z možností obštrukcie. Ale paradoxne, stretávam sa ku koncu, jak sa hovorí, v čase, keď číslo nedovolí, to bola bežná vojenská terminológia ČSĽA u mazákov, ktorí to mali za pár, že takto fungujú i celkom normálne výbory, pričom sa nejedná ani tak o obštrukciu, ale o čisté odflákanie účasti. Minule sme mali rozpočet ministerstva zahraničných vecí a celý rozpočet, ako hovorí pán predseda Fico "zákon roka", v zahraničnom výbore. Zástavu opozície hrdo trímal jediný člen; zástavu koalície hrdo trímal jediný člen koalície v tom výbore, hoci je ich tam normálne "takovejch nejmíň hodně". Samozrejme, že pani štátna tajomníčka ministerstva financií, ktorá veľmi obetavo a slušne vysvetľovala podstatu toho rozpočtu, s ktorým nesúhlasíme, ale ona o ňu aspoň bojovala, narazila na odmietnutie a ten materiál neprešiel. Neprešiel proste preto, lebo číslo nedovolí. A my teraz, dnes, vlastne viac ako tri mesiace pred koncom volebného obdobia, za ktoré sme platení, sa dozvieme, že netreba rokovať, lebo je na programe zákon roka, na ktorý sa napríklad koalícia v zahraničnom výbore vykašle. (Reakcia z pléna.)
28. 10. 2019 15:10:28 - 15:12:27 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ja sa čestne priznám, že sa, samozrejme, v týchto projektoch strácam. Teraz mi nie je jasné, či sa jedná o vnútrokoaličný boj predkladateľa Mariána Kéryho s kolegom Balážom, alebo sa jedná dokonca už o vnútrostranícky boj s pani poslankyňou Kuciaňovou. Pretože to, čo som si tu vypočul zodvakrát dnes od po prvého až po dvadsiate šieste, a to, že za čl. 17 vkladáme čl. 18 a všetko to prečíslujeme, asi v stodvadsiatich reprízach, ma stavia pred pocit, ktorý sa v slovenčine už tradične, aj keď nie celkom salónne vystihuje formuláciou "tomu ani divá sviňa nerozumie". Ja by som dodal, že dokonca ani sviňa domáca, sus scrofa domestica, ba dokonca ani nie sviňa domáca postihnutá africkým morom ošípaných pred smrťou. Takže nie je mi celkom jasné, čo k tomuto vás vedie.
Ale aj tak by som povedal, že mne by vôbec nevadilo, keby som sa popritom, že niekto je Team Vallo – a to, prosím, boli naši súperi v komunálnych voľbách –, by som sa dozvedel, že zároveň je psychológom alebo gymnaziálnym učiteľom, alebo, ja neviem, trénerom tenisu. Čo je na tom zlé, že to nesmieme mať? Prečo vlastne priznáme v zásade povolanie titulom MUDr., áno, ale zatajíme ho v iných prípadoch? Lebo ak je niekto MUDr., tak asi nebude posunovač u dráhy, ale u iných im to uprieme. Mne napríklad by vôbec nevadilo, ak by som sa u kandidáta dočítal, že je členom Občianskeho združenia Vlk. Ten papier je dosť veľký, aby za tým menom vošli informácie pre voličov. A to, čo sa tu dnes celú dobu deje, je utajovanie, utajovanie a utajovanie informácií. Čistá hanba!
28. 10. 2019 14:57:02 - 14:59:02 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. No, kolega Hrnko, samozrejme, odhliadnuc od toho, že váš príspevok bol, dá sa povedať, nosne k veci, teda k zmene dĺžky moratória, chcem povedať ešte jedno. To, že sa 30. októbra statoční Slováci odtrepali do Martina a prijali deklaráciu nevediac, čo sa v Prahe stalo, je nepochybne historická pravda. Na druhej strane Šrobár mal presne taký mandát ako ktokoľvek z ľudí zhromaždených v dvorane Tatra banky, a tak sa nad tým zamýšľam, či sa nemal s tými chlapcami do Tatra banky ísť poradiť Milan Rastislav Štefánik, keď zahájil československý vojenský legionársky odboj, lebo to ešte vlastne vôbec nevedel, že či mu to súdruhovia schvália. To znamená, že on vlastne neviem, čo chcel tie tri-štyri roky, keď venoval život a zdravie vzniku Československej republiky bez toho, aby sa bol poradil v Martine.
Kolega Mizík, no tá interpretácia, že československý národ bol útlakom slovenského národa, implicitne znamená, že bol aj útlakom českého národa, lebo český národ tiež stratil v tejto interpretácii svoju sólo existenciu. Mali by ste im poradiť, aby si to oplakali. A pokiaľ ide o ten obrázok, ktorý ja mám uctievať, viete, vy si môžte pustiť 55 obrázkov, ktorý režim, ktorý milujete, ľudí poslal do plynu. Takže vy ste ten posledný, ktorý mne budete vytýkať T. G. Masaryka. Vy môžte začať tými dievčatami, ktorých odviezli z popradskej stanice do koncentrákov a máte tých obrázkov nadosmrti, aj keď vám Pán Boh dá dlhý život.
28. 10. 2019 14:33:48 - 14:49:17 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vážená snemovňa, vážený pán predsedajúci, dnes je deň sviatočný a táto dvadsiatka poslancov, ktorá v tento deň sviatočný v tejto chvíli pracuje v pléne si možno ráno pripomenula, že slávime výročie vzniku slobodnej Československej republiky. Verím, že po budúcich voľbách tu bude zostava, ktorá z tohto dňa spraví štátny sviatok, a tí, ktorí ho urobili jednorazovo a ktorých živnosťou, ako ukazuje i predložená novela, je porušovanie ústavy, v tomto prípade jej článku 26 o slobodnom prístupe a šírení informácií, možno budú musieť oplakať 1. september, ktorý bude nahradený 28. októbrom ako štátnym sviatkom.
Pretože je minimálne protirečivé, ak nie hanebné, uctievať si ústavu štátnym sviatkom a potom predkladať návrhy, ktoré jej protirečia. Pretože pri všetkej rozprave, ktorá doteraz prebehla, som si od kolegu Kéryho nevypočul, čo z čl. 26 ako dôvodu pre obmedzenie slobody prejavu ohrozuje prieskum verejnej mienky. Čo z toho? Verejné zdravie? No, pre tých, čo nemajú zdravý rozum, tých ohrozujú oni sami. Morálku? Bezpečnosť krajiny? Čo z toho, čo ústavodarca považoval za dôvodné, aby bolo dôvodom obmedzenia slobody prejavu a šírenia informácií, napĺňa prieskum verejnej mienky?
Domnievame sa, že tie desiatky európskych civilizovaných krajín, ktoré majú nuladňové, jednodňové alebo dvojdňové moratórium na prieskumy, sú v rozvrate demokracie, v rozvrate bezpečnosti štátu, morálky alebo verejného zdravia? Myslíme si to o Nemcoch? Myslíme si to o Rakúšanoch či Dánoch? O kom si to my, ktorí teraz ideme takto chrániť našich občanov, toto myslíme?
Ako som hovoril vo faktickej poznámke, predsedovi parlamentu okrem dobre nadobudnutého vysokoškolského vzdelania sa podarilo precikať maďarský stožiar o nejaký ten meter. No my sme teraz takýmto hrdinským predloženým návrhom sa dostali skutočne na špicu celého ochranárskeho hnutia sveta občanov pred prieskumami verejnej mienky. Lebo zatiaľ čo prvá Československá republika, ktorá dnes pred 101 rokmi vznikla, bola napríklad jednou z demokratických krajín, ktorá dala volebné právo ženám, ktoré ešte mnohé iné krajiny v tom čase toto právo ženám nedali a dali im ho roky po Československej republike, tak my dnes riešime zákon, ktorý uberá z demokracie.
Dostal by som sa k takej téme, ako je prognózovanie, pretože prieskum verejnej mienky je prognóza získaná z istej vzorky o tom, aká je zhruba, prognosticky vzaté, mienka obyvateľov o, a ich politických preferencií v konkrétnom týždni, keď sa tie vzorky zbierajú. Samozrejme, prognózovanie niekto môže napadnúť ako zaplatenú akciu, ktorá má pomôcť tomu či onomu. Samozrejme, ak to berieme takto, tak je dôvodné zakázať prieskumy ako také, lebo vždy môžu zavádzať, od prvého povolebného dňa až do posledného predvolebného. To znamená, ak je to lož od podstaty veci, no tak to zakážme. Tak to zakážme a buďme úplne špičkoví, pretože budeme mať najochránenejších občanov na zemeguli. Ak sa, samozrejme, o dĺžky konské dostávame pred Kamerun a Honduras, tak to tiež o niečom svedčí.
Ja sa pýtam predkladateľov, čo si myslia o zdravom rozume občanov, za ktorých tak na barikádach stoja s kdečím, čo tu prednášajú, a čo im sem-tam aj o čom klamú. Myslíme si teda, že naši občania nie sú zrelí, aby si vybrali, aby si vybrali zo zbierky prieskumov? Aby si proste vybrali z tej zbierky prieskumov presne tak, ako si vyberajú z tej ponuky cestovných kancelárií, v ktorých občas niektorých niektorá sklame a skrachuje. Ale nezakázal ešte zatiaľ nikto cestovné kancelárie napriek tomu, že každý rok nejaká nechá svojich klientov v štichu. To znamená, že ak ich my takto chránime, tak to implicitne znamená; lebo pred kdečím chránime deti. Zažili sme televízne hviezdičky, zažili sme kategorizáciu filmov, zažili sme všeličo, kde tých, ktorých pokladáme za nie celkom zrelých, ich chránime. Iste, to je vo viacerých prípadoch možno aj dôvodné, ale to, koho chránime teraz, to sú dospelí ľudia, ktorí neboli zbavení svojprávnosti, ktorí nie sú, ako hovorí Švejk, "pro blbost a ještě k tomu notorickou", ktorých treba chrániť, pretože sú mentálne nedovinutí, totálne hlúpi, a preto ich treba vodiť za ruku a zakrývať im oči.
Neviem, aká je mienka predkladateľov o ľude pod Tatrami. Nech už si myslíme čokoľvek, nemyslím si, že ľud netreba otužovať. Že ho netreba stavať pred výber, pred posúdenie, pred nelenivenie. To, že máme problémy s chápaním písaného aj hovoreného slova je, žiaľbohu, už dnes národná vlastnosť. Hovoria to opäť akési prieskumy. Niektoré prieskumy nám proste nesvedčia, ale obecne zobrať prognózovanie ako niečo, čo by sme mali reglementovať, ma vedie k úvahe, že aj docent Iľko, guru našej meteorológie, i tej televíznej, i všetci jeho nástupcovia sa sem-tam generálne seknú. A to úplne generálne a možnože sa niekto na základe lepšej prognózy, ako bola drsná realita, trepe na Kriváň. Prípadne aj na falošný Kriváň, no ale na dáky z tých Kriváňov, čo máme na sklade. A tam zmokne, premrzne, chytí ho ľadovec. Čo spravíme? Zarazíme Iľkovi prognózy tak, aby smel prognózovať 50 dní dozadu alebo dopredu? Čo je toto vôbec za nápad? A potom podotýkam, meteorológia je normálna exaktná veda. Ale aj exaktná veda nemusí v prognostickej oblasti byť niečím, čo je slovom božím.
Vypočuli sme si všelijaké prognózy, ako tu už v tej rozprave zaznelo, samozrejme, každá taká prieskumná inštitúcia ide s kožou na trh. Ja sa pamätám, ako kedysi celkom akceptovaný inštitút MVK dotiahol zbierkou pochybných prognóz svoje vlastné meno na úroveň humoristického združenia. To znamená, že i tie skreslené prieskumy, ak sú dva zo siedmich, sa nakoniec môžu obrátiť proti tomu, kto ich, ak ho podozrievame, skreslene falšuje. Ale to je problematika ovlyvňovania ľudí reklamou, ovlyvňovania kdečím, čo vo svojej podstate musí prejsť filtrom mozgovej výbavy jedinca, občana, voliča, ktorý jednoducho naráža na iks vecí, z ktorých môže mať niekto podozrenie, že sú zavádzajúce, počínajúc napríklad výberom partnera alebo partnerky podľa zásady "keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú", a potom sa ukáže, čo mám doma, ale jednoducho taký je život a metóda nie je, že to zarazíme.
Lebo 50 dní je niečo, čím sa iste dostaneme na stránky svetových médií, tak ako napríklad prezident Erdogan a Turecko sa vyznačuje tým, že má dolnú hranicu politickej strany na vstup do parlamentu 10 percent. To je pomerne dosť. Predpokladám, že keby prišiel sem Erdogan, tak že ani SNS by s nadšením neaplaudovalo 10-percentnému, čiare na to, aby sa dostalo do parlamentu, ale tiež by sme sa mohli odvolať, že niekde je to tak. Ako tých 30 dní v tom Kamerune. Nie je mi celkom jasné, ako funguje predvolebný preferenčný prieskum v Severnej Kórei a komunistickej Číne, ale predpokladám, že tam v súboji politickej plurality platí "vsjo jasno".
Chcem teda povedať, že tie útoky na inštitúciu prognózovania v svetle známeho faktu, a to tu tiež dnes zaznelo, že desiatky percent, nie jednotky percent, sa rozhodujú vo dverách volebnej miestnosti a potom z tohto odvodiť, že to celé je od A do Z podvod, no tak to je potom skutočne dôvodné zaviesť plošnú cenzúru na kdečo. Lebo neviem, čo sa dá spraviť so sudcom Najvyššieho súdu, ktorý hovorí s vážnym ksichtom o tom, ako prídu na Slovensko desaťtisíce migrantov, pomaly už aj označil, do ktorej ulice a do ktorého mesta. To je oveľa zavádzajúcejšie ako prieskum, ktorý sa sekne o dve percentá. Ale to normálne, samozrejme, pripúšťame. A tak ďalej a tak ďalej, to znamená, že v politickom zápase odoznie často také kvantum lží a sprostostí, že proti tomu je aj ten najsfalšovanejší prieskum relatívne brnkačka, pretože je konkurovaný spoľahlivejšími prieskumami. A v tomto zmysle neberiem si v ochranu inštitúcie, ktoré robia prieskum v kuchynskom kredenci a pýtaním sa susedy na pavlači. Ale chcem teda povedať, že zakázať všetky je presne tak, ako zakázať meteorológiu a zakázať cestovné kancelárie. Pretože to občas nevyjde. Aj bez zlého úmyslu.
Myslím si teda, že cesta, ktorou sa dávame, skončí tentoraz na Ústavnom súde. S Ondrejom Dostálom sme tu opakovane predkladali návrh novely, ktorá ruší 14-denné moratórium. A ešte raz hovorím, nemal som v tom Nemecku, keď som pozoroval voľby v minulom roku, pocit, že keď som si deň pred voľbami na hotelových raňajkách prečítal v Berliner Tageszeitung posledné prieskumy, že by sa triasla v základoch nemecká demokracia. Ak máme teda o svojom ľude dojem, že potrebuje 50-dňovú ochranu, rovno požiadajme o protektorát. Vzdajme sa nezávislosti, pretože nie sme schopní uvažovať. Nie sme schopní rozhodnúť sa a posudzovať na základe výberu z faktov. Sme proste zrelí na protektorát. Na protektorát skôr ako Kamerun, ktorý býval i nemeckým, i anglickým, i francúzskym protektorátom v minulosti.
Domnievam sa teda, že tento návrh okrem toho, že je hlboko protiústavný, je vážne urážlivý vo vzťahu k občanom. Že si o nich proste myslíme, že sú čistí blbci a musíme ich vodiť za ručičku, aby náhodou neskĺzli. Ale ja si to – na rozdiel od predkladateľov – o občanoch nemyslím. Bol som pri tom, dá sa povedať, veľmi často vo svojej politickej kariére v stranách, kde prieskumy ohrozovali našu parlamentnú budúcnosť. Nezriedka sme stáli v situácii, že som si vypočul, vy ste strašne fajn, ale máte málo percent, hlas by mi prepadol. Napriek tomu trvám na tom, že prieskumy majú byť, že ich obmedzovanie je porušovaním ústavy a že by sa za túto neúctu k občanom, ich zdravému rozumu a neúctu k ústave mali predkladatelia hanbiť.
28. 10. 2019 14:08:13 - 14:10:09 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, v roku 2016 som bol typickou ukážkou tej nepravdivosti alebo pravdivosti tej tézy "bez straníckej príslušnosti". Áno, bol som kandidátom na kandidátke SaS, ale nebol som členom SaS a nebol som v tom čase členom nijakej politickej strany. Bol som teda kandidát bez politickej príslušnosti. To boli parlamentné voľby. Keby sa v tom čase konali aj napríklad komunálne voľby a SaS sa rozhodne postaviť ma na kandidátku, tak ako ma postavila do parlamentných volieb, tak budem takisto v ten deň volieb, keby boli vtedy voľby, vlastne bez straníckej príslušnosti, hoci budem na kandidátke koalície alebo politickej, celkom jasne politickej strany. To znamená, že vlastne ten obsah pojmu bez straníckej príslušnosti vôbec nevypovedá o tom, ako ten človek je na tom kandidačnom lístku. To znamená, že aj to tvrdenie, že som bez straníckej príslušnosti je síce formálne také, ale v skutočnosti je každému jasné, že som na kandidátke politickej strany. Takže to neošetruje vôbec nič, ten pojem, že je niekto bez straníckej príslušnosti, lebo by som ani nezbieral podpisy ako nezávislý kandidát, ale nejaká strana by sa rozhodla ako osobu mať ma ako nestraníka na svojej kandidátke. Takže bol by som nie ani nezávislým kandidátom a kandidátom bez politickej príslušnosti, ale, paradoxne, na kandidátke, ktorú zostavuje a pečiatkuje politická strana. Čo by bolo teda viac či menej z hľadiska toho, čo vy chcete ošetriť, dosť rozporuplné.
28. 10. 2019 10:02:53 - 10:04:53 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, víťazstvo, ktoré sme docielili výškou stožiara pri Národnej rade, nám dalo jeden, dá sa povedať, význačný, minimálne stredoeurópsky primát, i keď v Azerbajdžane postavila miestna diktatúra trikrát vyšší stožiar. Ale dobre. Ale toto, čo sa teraz navrhuje a čo, ako hovorí kolega Dostál, zrejme prejde, je skutočne svetovým rekordom, ktorý sotva niekto niekedy ohrozí. Ako bolo vyrátané, Bolívia, Kamerun, Tunisko majú 30-dňové moratórium, teda Bolívijci, Kamerunci a Tunisania sú len 60 % tak zmätení ako Slováci. Ak toto mám brať ako bernú mincu, tak by sme hádam mali sa vzdať nezávislosti a požiadať o protektorát nejakej civilizovanej krajiny, ktorá by nás uviedla do stavu nižšieho stupňa zmätenosti. Pretože argumentovať tým, že volič je zmätený, a pritom mu uprieme informácie, aby bol menej zmätený, je asi taká logika, ako – a to všetci vieme – že každé leto skrachuje nejaká tá cestovka. I tie cestovné kancelárie sú niektoré vo väčšej sieti tých dôveryhodnejších a niektoré prevádzkujú svoju činnosť na vlastnú päsť, tak nejak uvidíme. No, čakám, kedy v rámci boja proti zmäteným turistom, ktorým neprišlo lietadlo alebo ktorí nenašli lôžko v hoteli a ocitli sa v tropických krajinách, teraz pomôžeme tým, že zakážeme cestovné kancelárie, pretože je celkom evidentné, že tieto niekedy krachujú a zanechávajú zmätených turistov.
25. 10. 2019 9:44:05 - 9:46:05 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, s radosťou sa pridávam k záverečnému konštatovaniu kolegu Dostála. My sme sem chodili s týmto návrhom ako s teplými rožkami roky. A, samozrejme, nie sme tí, ktorí žiarlia na to, že to nakoniec prichádza z inej adresy ako rozumné zakončenie tohto zápasu. Všeobecne netrpím tým, že pod niečím musí byť naše meno, ak je to dobré, nech to predloží a nech to schváli ktokoľvek, hlavne aby to bolo.
Ale bola to typická ukážka nestraníckeho návrhu zákona. Pretože ten, kto pekný pozemok na stavbu rodinného domu, ako mali tí dvaja mladí ľudia, ktorí nám napísali mail, ktorý to celé rozbehol pred rokmi, môžu mať i voliči SMER-u, i HÍD-u, i SaS a nedá sa povedať, komu sme tým pomohli. Pomohli sme zdravému rozumu.
A myslím si, že možno je jediná chyba, že to trvalo ďalšie roky, kým sa tak stalo. Ale ako hovoria naši nemeckí, európski spolubratia: Ende gut, alles gut.
Takže v tomto prípade som rád, že to dopadlo takto a mohlo by to byť aj do budúcnosti príkladom, aby sa neviedla pri vyslovene nestraníckych zákonoch permanentná zákopová vojna podľa zásady "opozícii nič". Pretože, ako aj tento príklad ukazuje, ide jednoducho o zdravý rozum a pomoc občanom bez rozdielu ich politickej preferencie.
A som rád, že teda nakoniec návrh SaS a OKS bude pretavený do niečoho pozitívneho. A ešte raz, nežiarlime na tých, ktorí predkladajú.
Ďakujem.
17. 10. 2019 16:43:07 - 16:44:12 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, ako povedal kolega Dostál v závere vystúpenia, to bude ten desný obraz dnešnej prokuratúry. A desné je na tom okrem iného to, že by to bolo desné, i keby to bol ten posledný okresný prokurátor niekde na lazoch, a tým nechcem kategorizovať prokurátorov, lebo, samozrejme, i tam to je asi také, že prokuratúre v Prešove nevadilo postavenie pomníka človeku, ktorého nosný počin bolo pozvať spojenecké vojská, a napriek tomu, že súbežne existuje zákon o zákaze propagovania, schvaľovania a tak ďalej zločinov nacizmu a komunizmu, ale zato mu vadilo potom poliatie toho pamätníka.
To znamená, že tá prokuratúra, ako sa vraví síce smrdí od hlavy, ale jednotlivé kazuistiky ukazujú, že smrdí až po chvost.
19. 9. 2019 11:54:05 - 12:00:32 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1581 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, jedným z typických znakov štyridsiatich rokov červenej totality bolo to, že sa nectilo vlastnícke právo. Osobný príbeh predkov z mojej rodiny, zažil napríklad vyvlastnenie peknej záhrady s tým, že bude slúžiť, dá sa povedať, akože vo verejnom záujme deťom v predškolskom zariadení. Koniec toho príbehu bol ten, že záhradu vlastnia pozostalí po predstaviteľovi komunistickej justície, ktorí k nej prišli pomerne výhodne a, dá sa povedať, po haluzi. Zmenou režimu a návratom k demokracii sme prijali ústavu, v ktorej čl. 20 sa zaručuje vlastnícke právo. Odsek 1 tohto článku hovorí, že: „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ A podľa toho istého článku ods. 4, stojí v ňom, „vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu“. A čl. 13 tej istej ústavy hovorí, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.
A tu sa dostávam opakovane pri predkladaní s kolegami tejto novely k tomu, že realita je taká, že sa za verejný záujem celkom reálne prehlasuje súkromná investícia. Samozrejme, že ak má existovať rovnosť pred ústavou, tak súkromné vlastníctvo by malo byť chránené pre každého a to pre každého rovnomerne, a nie tak, že niekoho záujem je chránený viac a niekoho menej. Samozrejme, niekto bude operovať tým, že ak vyvlastní pozemky pre výstavbu automobilky, takže je to vo verejnom záujme. Moja predstava o verejnom záujme nie je, že súkromná spoločnosť chce niečo postaviť tak, že súkromníkovi vyvlastníme pôdu.
Existujú nepochybne stavby vo verejnom záujme. Pripusťme, že pokiaľ nemáme celkom súkromné železnice, tak sú to železničné trate. Pripusťme, že pokiaľ nemáme súkromné Hochalpenstrasse nad Grossglockner, tak sú to verejné diaľnice. Pripusťme, že by takou investíciou mohlo byť i vojenské letisko, ktoré staviame v záujme obrany štátu. Ale nech je firma akokoľvek veľká a je súkromná, tak jednoducho nemôže byť postavená na roveň verejnému záujmu. V tomto prípade v platnosti toho, čo máme dnes platné, je veľmi sporné teda, či umožnenie vyvlastňovania v záujme súkromných investícií zodpovedá požiadavke ústavy, pretože je tam kategoricky napísané niečo iné. Iné súkromné investície, napríklad vaše, kohokoľvek z vás sa môžu realizovať len bez toho, aby ste vo vašom záujme, ktorý možno tiež prinesie nielen vám, ale aj niekomu inému prospech, mohli vyvlastňovať cudzí majetok. A v tomto zmysle je táto nerovnosť pred ústavou pre nás jednoducho neférová a tým pádom neprijateľná.
V prípade platného zákona totižto ten rozpor s čl. 20 ods. 1 ústavy je zrejmý. V zmysle uvedeného zákona má totižto vlastnícke právo investorov súkromných prednosť pred vlastníckym právom vlastníkov vyvlastňovaných pozemkov. V oboch prípadoch ide pritom o súkromných vlastníkov, ale ich vlastnícke práva nemajú v súlade s takto platnou normou rovnaký zákonný obsah a ochranu. Sú teda, ako vidíme, súkromní vlastníci dvoch kategórií.
Chcel by som povedať, že predložený návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie ani na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, ani sociálne vplyvy. Má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože posilňuje ochranu vlastníckeho práva a tá je základným kameňom nielen demokracie, ale aj podnikateľského prostredia. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem.
13. 9. 2019 16:52:42 - 16:54:15 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán vicepremiér a zároveň kolega, oceňujem, ako ste s minucióznou presnosťou prečítali záznam tých dialógov, a tak sa vás, ak sa vám málilo vlastné prečítanie, ak si to prečítate ešte raz s porozumením, prosím vás, skúste tam nájsť niečo, v tom, čo ste vzorne prečítali, čo napĺňa pojem zariaďovať voľbu. Lebo nič takého, že by sa tam zariaďovala voľba, čo bola primárna lož pána premiéra v jeho vystúpení, ste tým nenašli a nepotvrdili.
To mi pripomína tvrdenie, že Karol Polák zariadil víťazstvo našich chlapcov v Belehrade, lebo ho komentoval. Nič nezariadil, tú jedenástku nekopal Karol Polák, tú kopal Panenka. To znamená, ten, kto komentuje nejaké, verejne evidentné údaje, koľko má kto, nič nemôže zariaďovať z podstaty veci, a preto to bola lož a od toho som sa odpichol. To je celé k jazykovému okienku, k významu slova zariaďovať.
Viete, zariaďuje sa napríklad zrušenie pokuty nášmu, vášmu človeku Bašternákovi. To napĺňa pojem slova zariaďovať. Zavolať, zariaďte to. To je zariaďovanie.
Richard Sulík napriek chybe, ktorej sa dopustil, nič s Kočnerom zariadiť nezariadil, ani nemohol.
To je všecko.
13. 9. 2019 16:05:43 - 16:07:14 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán premiér, dnes mám taký nejaký zlý pocit, že takmer vždy, keď vystúpite, tak ide o lož, ako vám to teraz takmer s účtovníckou pedantnosťou vyrátal kolega Matovič. Vy ste napríklad stihli podsunúť mne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
45.
Vy musíte reagovať na pána Matoviča.

Osuský, Peter, poslanec NR SR
46.
Áno, hovoríme o lžiach a o sene, kto, čo žerie, ako povedal kolega Matovič, a k tomu sa vraciam.
Nepovedal som nikdy, že ľudia, ktorí majú iný názor ako ja, žerú seno. Napríklad my dvaja, pán premiér, máme na niečo nepochybne iné názory. I keď nepochybne som sa presvedčil, že existujú oblasti, kde máme veľmi blízke názory, ale vy seno nežeriete. Vy len... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
47.
Pán poslanec, musíte reagovať na pána poslanca vystupujúceho pred vami, nie na pána premiéra.

Osuský, Peter, poslanec NR SR
48.
Dobre. Takže pridávam do tej kategórie ešte tú, že seno žerú len tí, ktorí sú cynicky zneužívanými tými, čo seno nežerú, lebo sú dosť inteligentní na to, aby ho sami nežrali a nacvičujú ich na vnímanie lží, akou bola napríklad lož o zariaďovaní voľby generálneho prokurátora, ktorá bola už dávno vybavená, keď sa tzv. zariaďovala. A to je nacvičovanie lží pre tých, čo žerú seno, na tom trvám a z toho neustupujem ani jedným slovom.
13. 9. 2019 15:30:39 - 15:32:14 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Pán premiér, začali ste takým pekným úvodom, ako sa dá využívať tento priestor na šírenie lží, poloprávd a kde čoho, a hneď ste naskočili na tú istú líniu. Stihli ste, samozrejme, tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a bliká im svetielko, keď dožerú seno, povedať, že Sulík zariaďoval voľbu generálneho prokurátora. Pričom dobre viete, že komunikácia bola po voľbe. (Ruch v sále. Zaznenie gongu.) A tak ako sa po zápase nedá zápas vyhrať, tak sa nedá po voľbe voľba zariaďovať. Toľkoto teda na tému, čo zariaďoval Sulík.
A zaujímavé bolo, že v prvých štyroch minútach ste stihli zmieniť ľudí, ktorí zhodou okolností ani nepodpísali túto schôdzu. Druhá bola Lucia Ďuriš Nicholsonová. Je fajn, že ste zmienili závadové osoby. A skúste sa zamyslieť, prečo, do pekla, vaša rodná strana neinformovala pani Beňovú o jej dlhoročnom barátságu so závadovou osobou, ale, naopak, odmenou za tento barátság ju opakovane nominuje ako reprezentantku strany SMER - sociálna demokracia do Európskeho parlamentu? Starajte sa o závadové osoby, informujte svojho premiéra, u koho býval a býva, kto je jeho sused, hergot, majte o tých závadových osobách prehľad aj vo vlastnej strane a nerozdávajte tieto rady len tu! (Pokrik v sále a potlesk.)
12. 9. 2019 16:52:08 - 16:54:08 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1611 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
No, pani ministerka, keď už sme teda všetci traja spoluvinníci sediaci tu, dá sa povedať, dnes radi, že ste predložili niečo, s čím sme my sem chodili ako na klavír, neúspešne. Musím povedať, že nie som žiarlivá subreta ani nikto z mojich kolegov a teší ma výsledok, nech slávu už niekto chce v duchu Sokolského "ni zisk, ni slávu". Dúfam, že možno si to v médiách všimnú tí, ten mladý manželský pár, ktorí zdedili po svokrovi pekný pozemok pod dom a v súlade s platnou normou nemohli stavať a obrátili sa na mňa. My sme i v súlade s ich želaním tie návrhy opakovane predkladali, tak teraz, ako sa hovorí, finis coronat opus, ten koniec korunuje dielo, nech teda sa mladým dobre stavia.
My tu zriedka zažívame úspech v zmysle schválenia nášho návrhu, ja si nespomínam, dá sa povedať z nejakej päťdesiatky návrhov, kde som bol spolupredkladateľ, že by prešiel čo len jeden. Ale aj tak človeka poteší, keď nakoniec vidí to, že sa to podarilo. Tak vás môžem ubezpečiť, že dneska budete mať – a hádam nie úplne prvýkrát – v SaS-e svoje krídielko.
25. 6. 2019 16:33:33 - 16:40:40 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážená snemovňa, zaznelo tu toho dosť, dosť toho nebolo podložené nieže štúdiom, to bolo silné slovo, ani čítaním novely a dôvodovej správy. Veľká väčšina toho bola skôr v tom duchu "My sme tu doma", je taká pekná pieseň skupiny Karpina o chlapcoch z malého mesta. Ale to "my sme tu doma" nie je celkom to, čo je signálom ľudské slobody, slobody hovoriť a používať jazyk a všetkého toho, o čom hovorí naša snaha o opravu tohto zákona.
My ten zákon nerušíme, my vonkoncom nezbavujeme úradný jazyk jeho pozície v styku, v ktorom mu náleží, nijako sa nedotýkame, je, tento zákon nie je zákonom o jazyku národnostných menšín, takže vytýkať nám, že tam niečo ešte by malo byť a niečo je tak, je, samozrejme, voľným poľom pre kohokoľvek, kto sa chce ujať čohokoľvek v platnej legislatíve.
Ale tie neustále odkazy na to, ako rušíme integrujúci prvok, sú proste nezmysel. Keby ten zákon neexistoval, tak sa, ako som povedal pred chvíľou, rozhodne nebudú snažiť naši maďarskí spoluobčania, študenti medicíny, nepoužívať slovenský jazyk, pretože - a tu sme u toho, čo tiež mnohí z vás nemáte radi - slobodná ruka trhu ich celkom rozumne dovedie k tomu, že ten integrujúci jazyk na Slovensku je slovenčina bez prázdnych deklarácií.
Príklad prednosti, drobnosť. Pred rokmi vystupovala na Hviezdoslavovom námestí kedysi legendárna a vlastne dodnes legendárna, lebo legendy neprestávajú byť legendy, maďarská skupina Locomotiv GT. Bol to jeden a pol hodiny trvajúci koncert pred Bratislavčanmi, medzi nimi iste i občanmi maďarskej národnosti, kde sa moderovalo, spievalo, medzitým na mikrofón hovorilo v maďarskom jazyku.
Čestne sa priznám, že, povedané slovami Jána Chalupku (pozn. red.: správne "Jonáša Záborského") Dva dni v Chujave, "zákonnú reč uhorskú neovládam", ale vonkoncom by ma nenapadlo, že tam pri tej šarmantnej sedemdesiatnici mal stáť prekladateľ, ktorej, ktorý bude jej komunikáciu s publikom na Hviezdoslavovom námestí prednostne, nedajbože, ešte sa aj vopred spýtať, čo chce povedať, a povie to prednostne po slovensky, prekladať mne. Jednoducho išiel som na koncert Locomotiv GT a vonkoncom mi toto opatrenie, ktoré by bolo realizáciou toho článku 1, prednosť nechýbala.
Ak teda, ako som povedal včera, bude Tom Jones alebo Lian Galager zabávať publikum i medzitým vstupmi v angličtine, nemyslím si, že vedľa neho má stáť povinná prekladateľka so scenárom, ktorý bude čítať. Jednoducho v tom je tá sloboda a v tom je tá nevymožiteľnosť, lebo márne máme toto v článku 1, nikdy Toma Jonesa nedonútite, aby tam mal vedľa seba tú prekladateľku. Môžme sa rozliať na kolomaž, ale nebude to.
To znamená, nemá zmysel mať tam pravidlo o kodifikovanom jazyku, ktorý nesmie nikto rekodifikovať, teda ani ministerstvo kultúry. Boh vás chráň! Načo, načo, kto? Jak my, pán kolega Paška, ktorého som vo výpočte ministrov školstva za SNS vynechal, ale mohli by sme robiť, dokonca aj vy ako minister, aj ja ako poslanec, čo chcem, nič na kodifikácii nezmením. Nemá zmysel mi ju zakázať, lebo na ňu z podstaty veci nemám nárok, ale mám ju zakázanú v zákone alebo ktosi ju má zakázanú v zákone. No uznajte, nie je to nezmysel? Nie je to blbosť? Ja a rád uvítam akékoľvek racionálne zdôvodnenie toho bodu 2. Teda čo mi poviete na obhajobu tejto sentencie, ktorá tam je napísaná.
A takto môžme bod za bodom kráčať tým terénom, ale nebudem to robiť, lebo sme to urobili dostatočne. A ešte raz, nedozvedel som sa o ničom, čo by vyvrátilo tieto prosté fakty.
A tu nejde o to, žeby sme sa znovu odvolávali na zdravý rozum, ono to vyžaduje aj dobrú vôľu nepodsúvať navrhovateľom zákona všetko zlé, že chceme dezintegrovať, že chceme, aby sa vytvorili jazykové getá, aby Mantáci hen v Schustrovom rodisku hovorili nemecky a boli stratení na Slovensku a aby Rusíni zavrhli možnosť integrovať sa a držali sa len svojho a obohnali sa múrom. Nič takého. Nič takého z tejto našej iniciatívy nevyplýva.
A ak teda niekto povedal kus pravdy v tomto dnešnom odpoludní, dopoludnia sme s Ondrejom Dostálom neboli na príkaz Sulíka mimo sálu, ako tu zaznelo vo vystúpení kolegu Blanára, ktorý si pletie SaS so SMER-om, lebo tam velí jeden človek vždy a všade a furt, ešte aj predsedovi vlády, u nás to tak nie je. My sme sedeli na zastupiteľstve Starého Mesta, a preto sme tu neboli.
Ale ak tu poobede zaznelo niečo pravdivé, tak to paradoxne vo vystúpení pána poslanca Mizíka, ktorý povedal, že tento návrh je produkt liberalizmu. Lebo my si myslíme, že zodpovedný a hrdý občan, zodpovedná a hrdá spoločnosť sa nemôže báť toho, že niekto bude tak sprostý, že sa zbaví integrujúceho jazyka, že sa talianska menšina v Spojených štátoch zbaví angličtiny napriek svojej láske k jazyku Carusa, Marie Callasovej. Inými slovami, nemyslím si, že čokoľvek z toho, čo nám bolo podsúvané, a prijatím tejto novely hrozí. Nerobím si ilúzie o tom, že by prijatá bola, ale trvám na tom, že je to produktom liberalizmu a zdravého rozumu.
Ďakujem pekne.
25. 6. 2019 16:27:37 - 16:29:18 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem, pán podpredseda. Ja sa pýtam, pán poslanec Paška, v čom uzatvára tento návrh novely zákona komunity? V čom sa prieči integrácii?
Ja som tuná s podpredsedom Bugárom celkom dobre cez tú slovenčinu integrovaný, a keby sme Božím riadením túto novelu prijali, budeme aj potom dobre integrovaní.
A chcem vám na taký drobný dôkaz toho, že integrácia je možná i bez deklaratórnych vyhlásení o prednosti a zadnosti, napríklad v tom, že Tomio Okamura je plne integrovaný v Českej republike napriek tomu, že tam takýto zákon nemajú, ba dokonca ani prednosť nemajú. Ale Tomio Okamura pochopil, že ak chce byť predstaviteľom politiky v Českej republiky, tak sa zintegruje i bez zákona.
A ručím za to, že všetci moji bývalí študenti maďarskej národnosti, ktorí vyštudovali lekársku fakultu a pôsobia od Bratislavy po Čiernu nad Tisou, všelikde, pochopili, že ak majú byť integrovaní, tak budú hovoriť po slovensky. Ale, naopak, moji kolegovia, ktorí odchádzali, Slováci rodom, pracovať do Šamorína, do Dunajskej Stredy na ambulancie alebo na kožné oddelenia, pochopili, že ak chcú byť integrovaní so svojimi pacientmi, naučia sa maďarsky.
Integrácia je vec rozumovej úvahy rozumného človeka a rozhodne nie prednosti a zadnosti v článku 1.
25. 6. 2019 16:18:12 - 16:20:12 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. No, pán poslanec Mizík, obvinili ste nás zo všeckých smrteľných hriechov, ktoré sa dalo. Dokázali ste dokonca do tejto témy vmontovať aj AIDS, čo je skutočne slušný výkon. Neviem teda, nakoľko sú obete AIDS v Afrike, kde sa tá choroba prvá objavila a rozišla do celého sveta, produktom liberalizmu a nakoľko sú liberáli v Juhoafrickej republike, v Zaire alebo inde. Ale, prosím, keď to vidíte ako liberalizačnú chorobu, "i tak še da".
Ale máte pravdu, že náš zákon je skutočne produktom liberalizmu. Teda produktom slobody ducha a slobody človeka používať v rámci platných rozumných zákonných noriem svoj jazyk podľa vlastného výberu.
Keď ste už sa zabŕdli v rámci cesty po svete okrem AIDS aj do štátu Izrael, na rozdiel odo mňa nie ste zrejme filatelista, ale ja vás ubezpečujem, že na známkach Izraela, ktoré vyšli včera a ktoré vyjdú zajtra, o rok a o päť rokov, sú nápisy v arabčine. Možno vás to prekvapuje, ale je to tak. Zatiaľ ešte nevyšli slovenské známky s nadpisom Felvidék a ani nevyjdú, ubezpečujem vás. Takže keď si vyberáte takéto príklady, tak by ste sa mali zamyslieť nad palestínskymi poslancami v Knessete a nad podobnými inými vecami, ktoré trošku protirečia tej strašnej veci, ako ste to vymaľovali.
Lebo tak, ako je tu pán podpredseda Bugár a je to dobré, lebo je to vôľa občanov a voličov, tak sú v Knessete palestínski poslanci. Ale, prosím, keďže vaše videnie sveta je také, je, tak pravda je, že fakty ho v zásade neovplyvňujú.