Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 12. 2015 9:56:35 - 9:57:46 58. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem.
Pán poslanec Hlina, čo sa týka tej formulácie, boli hlavne pripomienky pána prezidenta k formuláciám, myslím, že aj právnici ministerstva financií sa k tomu vyjadrovali na výbore. Ja som presvedčený, že po formálnej stránke ten materiál je napísaný správne. Máme aj ich stanovisko. Čiže toľko k tej formálnej stránke.
Čo sa týka toho obchádzania zákona, skutočne myslím, že tu je dôležité, aby sme spojili sily, aby tie zákony boli napísané tak, aby sa nedali obísť. A to, čo hovoríte, s tým súhlasím, že všetci hľadajú spôsoby, ako to obísť. A myslím, že na to treba veľmi promptne reagovať, a my sme vždy pripravení, samozrejme, zareagovať tak rýchlo, ako je to možné. Samozrejme, tá aplikačná prax ukáže, aký bude to mať dosah a akým spôsobom čo sa dá obísť. Ale tu chcem aj oceniť to, že napríklad sa zvýšilo to základné imanie pre nebankovky, ktoré môžu poskytovať úvery. Myslím, že to bolo aj na základe vašej iniciatívy.
Ďakujem pekne.
9. 12. 2015 9:12:58 - 9:15:40 58. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 11. novembra 2015 o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1864).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1876 zo 4. decembra 2015 pridelil zákon z 11. novembra 2015 o úveroch na bývanie vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 5954-2015-KPSR z 3. decembra 2015 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon schválila s touto zmenou:
V čl. I § 18 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „tieto skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie, okrem odseku 2, 6 alebo odseku 9“.
K predmetnému zákonu zaujali výbory tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 534 zo dňa 8. decembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 769 zo dňa 8. decembra 2015.
Ako gestorský výbor rokoval výbor pre financie a rozpočet dňa 8. decembra 2015. Gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať:
– o pripomienke prezidenta uvedenej v časti III tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť,
– o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výboru pre financie a rozpočet bola schválená uznesením č. 535 z 8. decembra 2015. Výbor Národnej rady poveril mňa, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
19. 11. 2015 10:09:52 - 10:09:52 58. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem. Vážený pán poslanec Kollár, musím veľmi oceniť, že ste konečne vrátili túto diskusiu do odbornej roviny, ktorú som tu počas včerajšieho celého dňa nejak nepozoroval. Veľa vecí bolo spolitizovaných. Ocenili ste aj ekonomické výsledky, ktoré táto vláda dosiahla. Korektne ste spomenuli aj medzinárodné hodnotenia rozpočtu.
Súhlasím s tým, že nás čakajú turbulentné časy a treba sa na toto pripraviť. Ale určite sa budeme líšiť v tom základnom pohľade na svet, to je, to sú tie dva základné pohľady, kde teda ja si myslím, že nielen tá absolútna efektivita je dôležitá, ale aj dosiahnutie určitého sociálneho zmieru. Tejto vláde sa na jednej strane podarilo dosiahnuť veľmi dobré ekonomické výsledky, ale na druhej strane aj udržať ten sociálny zmier. To vlastne smerovanie tých výdavkov je jasné, že vy budete mať iný pohľad na to, ako sociálnodemokratická vláda, ale musím podotknúť, že samozrejme môžme sa prikryť len perinou, na ktorú máme. Čo sa týka, súhlasím aj v tom, že je veľmi škodlivá likvidácia strednej vrstvy obyvateľstva, ale zároveň si myslím, a to ako bez akejkoľvek ideológie, že práve globálny kapitalizmus dospel ekonomiku svetovú k tomu, že tá stredná vrstva nám mizne.
Čiže čo sa týka vašich eurovratiek, musím povedať, zase je to nejaký spôsob, ako nejakým spôsobom uľahčiť tomu, tým nízkopríjmovým skupinám a my máme ten pohľad zase nejaký iný, my sme tu už vlastne zrealizovali. Takže potom, keď budete pri vláde, tak, nech sa páči.
Ďakujem.
18. 11. 2015 14:55:32 - 14:57:33 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Pán poslanec Zajac, musím povedať, že toto vystúpenie bolo presne v tom duchu, čo tu predvádzate už niekoľko, niekoľko týždňov. Ťažko sa reaguje na všetky tie veci, čo ste povedal. To by som tu musel byť asi dve hodiny, ale ja myslím, že pán minister to zhrnie vo svojej záverečnej reči.
Ale na čo musím reagovať, dobrá správa je, musíme vám oznámiť, pán Zajac, že Slovensko bude stabilné naďalej a bude v dobrej finančnej a ekonomickej kondícii vďaka, práve vďaka tejto vláde, ktorú ste tu teraz toľko kritizovali. Stále nám radíte, čo všetko treba spraviť. My vieme, že nikto nie je dokonalý, ale na rozdiel od vás máme aj nejakú zodpovednosť za stabilitu ekonomickú a politickú na Slovensku.
Keď budete vo vláde vy, tak, samozrejme, radi si vypočujeme, čo všetko ste pripravili, ale musíte to mať, samozrejme, vyvážené. Ako každý rozpočet musí mať aj tú ľavú, aj pravú stranu. A čo sa týka nejakých úspor, tak, samozrejme, najviac sa dá usporiť, keď sa žiadna diaľnica nepostaví. Koľko ste tých kilometrov diaľnic postavili? My sme ich postavili 100 km, ďalších 90 km je rozrobených a ja pevne verím, že nakoniec to vlastne nejakým spôsobom uspokojí aj obyvateľov, ktorí budú môcť rýchlejšie sa prepravovať z jedného miesta Slovenska na druhé.
Čo sa týka vyrovnaného rozpočtu, samozrejme, dá sa to robiť aj znižovaním výdavkov, aj, samozrejme, zvyšovanie daní zatiaľ neviem, že by sme plánovali, ale dá sa to robiť aj z efektívneho výberu daní, čo táto vláda robí. A dá sa to robiť, samozrejme, aj bojom s daňovými únikmi, čo zase táto vláda robí. Ani jedna vláda doteraz nepredložila taký program boja proti daňovým únikom ako práve táto.
Takže to ja považujem za veľký prínos tohto, tohto volebného obdobia.
Ďakujem.
18. 11. 2015 11:52:06 - 11:52:11 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem. Vážený pán kolega, niekoľko, niekoľko poznámok k vášmu vystúpeniu. Najskôr ten váš cieľ. Ja plne súhlasím, že musíme sa snažiť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Skôr by som očakával, že v minulosti príde pravicová vláda s takýmto návrhom, a ja som rád, že my sme tí, ktorí práve načrtávame tú trajektóriu toho vyrovnaného rozpočtu.
Čo sa týka nezamestnanosti, no musím skonštatovať, že preberali sme, preberali sme krajinu s nezamestnanosťou vo výške 14,5 %, dnes máme 11,5 %, eurozóna 10,8. Musím povedať, že my sme sa oproti eurozóne výrazne zlepšili a priblížili sme sa k tomu cieľu, ktorý sme si dali.
Čo sa týka efektivity výberu daní. No, prvá Ficova vláda hlavne sa potýkala so začiatkom krízy, kde teda bola, samozrejme, vôľa odvádzať DPH sa znížila. Druhý kvartál 2010, kedy sme odovzdávali vládu, bola efektívna miera výberu DPH 13,9 %. Za Radičovej vlády, to bolo v treťom kvartáli 2010, stále klesala tá miera výberu DPH z 13,8 až na 12,6. To bol suterén výberu DPH na Slovensku. Bolo to aj vďaka tomu, že, že za Radičovej vlády bol spôsobený rozvrat finančnej správy. A môžem povedať, že od tretieho kvartálu 2012 efektívna miera výberu daní stúpala až dodnes z 12,5 až na dnešnú zároveň 14,5 %, čomu som rád, a prisudzujem to práve opatreniam, ktoré zaviedla vláda sociálnej demokracie.
Ďakujem.
10. 11. 2015 17:39:33 - 17:41:51 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
133.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1906 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 509 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 720 zo 4. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 58 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk predmetný vládny návrh zákona odporúča schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 523 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Ladislava Kamenického, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2015 16:57:02 - 16:58:43 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
127.
Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť v podstate k mojim pozmeňujúcim návrhom, ktoré som predložil v rámci rokovania výboru pre financie a rozpočet. Boli diskutované aj mediálne, takže by som chcel dať k tomu nejaký, nejaký výstup. Jednalo sa hlavne o poplatky súvisiace so zrušením bankového účtu. Začala sa určitá diskusia o tom, akým spôsobom sú rôzne, rôzne rebríčky absurdných poplatkov bánk. Tu by som chcel podotknúť, nejde mi skutočne len o to, aby sme teraz riešili poplatky bánk. Nakoľko sme, zakladáme, zakladáme teda základný štandardný bankový účet, ktorý by mal byť, čo vítam, z jednej strany pre tých, ktorí majú príjem len do 400 eur, mal by byť zdarma, s veľkým balíkom služieb pre tých, ktorí majú príjem nad 400 eur, za 3 eurá s tým, že sa dá využívať aj cezhranične.
Čo sa týka zrušenia bankového účtu, zdá sa mi absolútne absurdné, aby tá bezplatnosť zrušenia bankového účtu bola zviazaná s poplatkami, ktoré súvisia s inkasami, to znamená zrušiť. Za každé zrušenie inkasa museli ľudia zaplatiť. A tak isto sa to týkalo aj trvalých príkazov. Nezdá sa mi logické, aby pri zrušení bankového účtu, keď je ten účet bezplatný, ľudia znášali tieto poplatky. Takže išlo mi skutočne o dodržanie nejakého toho úzusu, tej bezplatnosti pri zrušení bankového účtu. Takže k tomu som sa chcel vyjadriť, nakoľko to bolo aj medializované.
Ďakujem pekne.
10. 11. 2015 16:46:28 - 16:49:00 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
123.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1705.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1911 z 22. septembra 2015 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 510 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie č. 721 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 29 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 524 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor zároveň poveril, ma poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2015 15:25:22 - 15:27:37 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
81.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššieho územného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1907 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým vládny návrh zákona bol pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesenie č. 504 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, unesenie č. 722 z dňa 4. novembra 2015.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: v bodoch spoločnej správy č. 1 až 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená v uznesení gestorského výboru č. 525 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Ladislava Kamenického, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2015 13:55:12 - 13:55:12 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1633 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
22.
Ďakujem. Pán poslanec Zajac, ja len dve poznámky.
Jedna, hovorili ste o populizme, ako my tu každý rok zmrazujeme platy a podobne. Ja som tu nezažil, že by vy ste zozbierali 30 podpisov na to, aby ste predložili nejaký návrh zákona, ktorým by sa tie platy zvyšovali. Ja predpokladám, že kolegovia by to určite z môjho poslaneckého klubu nepodporili. Ale vám sľubujem, ak dáte dokopy tých 30 hlasov a predložíte takýto návrh zákona, ak tu budem v budúcom volebnom období, tak ja ho podporím. Tak som zvedavý, kedy toto spravíte. To je jedna poznámka.
Druhá, stále opakujete ten pozmeňovák ohľadne zníženia DPH. Vy viete veľmi dobre, že tie peniaze by skončili vo vreckách obchodníkov. Môžme sa baviť o časti peňazí, kde by si znížili cenu o 1 % pri regulovaných odvetviach. Ale vy to beriete, že my sme zobrali. Ja hovorím, mojím pozmeňovákom sa ušetrilo Slovensku 170 mil. eur, ktoré sme mohli poskytnúť našim ľuďom, našim občanom. Vy keď ste sa, keď sa tu hlasovalo o zvyšovaní DPH, ste sa toho zúčastnili. Celá opozícia trikrát zvyšovala DPH. Teraz keď my to dávame naspäť, snažíme sa to opraviť, tak tu začnete rozprávať o tom, čo by ste všetko znížili, ako by ste to znížili. Skutočne ja by som očakával, že vaše slová podporia aj činy, a ja ich budem pozorne sledovať.
Ďakujem pekne.
30. 9. 2015 18:31:59 - 18:33:17 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
105.
Ďakujem. Ja chápem vaše rozhorčenia, chápem vaše nejaké, nejaké pohnútky, prečo ma tu kritizujete a podobne. Ja by som sa chcel opýtať, vy keď tu, ja neviem, keď vy používate nejakú parlamentnú obštrukciu, tak je všetko v poriadku. Keď použijeme my rokovací poriadok, normálnym spôsobom, keď sa tu niekto bije, niekto búcha topánkami, vtedy je to všetko okej. Teraz zrazu všetci kričíte, ako sme to tu predložili. My sme to proste predložili v rámci rokováku. Môže sa vám to páčiť, nemusí. Ja to už nechám na vás.
Čo sa týka toho spôsobu, samozrejme máme predvolebný čas, všetci sa tu predvádzate, kto čo by všetko nasľuboval a dal ľuďom. Proste my sme prišli s témou, dali sme na stôl nejaké položky a jasné, že jeden z vás príde s tým, že: a dajme ešte toto a dajme toto, potom príde návrh, všetky potraviny, potom ja neviem čo. Keď budete mať zodpovednosť aj ekonomickú, aj politickú, tak sa tým zaoberajte. Vtedy som zvedavý, ako budete rozdávať, keď budete mať aj rozpočet na starosť, aj štátnu kasu.
Ďakujem pekne.
30. 9. 2015 18:06:31 - 18:11:07 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -  

79.
Takže ste sa dočkali. Dobre, ja myslím, nechám záverečné slovo pánovi ministrovi. Mal som pripravený nejaký príspevok do rozpravy. Myslím, aby sme sa neopakovali. Takže ja predložím, nebudem strácať čas, aby ešte mohol on vystúpiť. Takže predložím pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a Daniela Duchoňa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač č. 1569.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme toto doplnenie:
K čl. I. Doterajší čl. I sa dopĺňa bodom 39, ktorý znie:
"39. V prílohe č. 7 sa na začiatku vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
"0201 – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102",
"ex 0203 – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len z domácich svíň, čerstvé alebo chladené",
"ex 0204 – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz",
"ex 0207 – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené",
"ex 0208 – Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené",
"ex 0301 – Živé ryby, len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 1100",
"ex 0302 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 1100",
"ex 0304 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 1100, čerstvé alebo chladené",
"ex 0401 – Mlieko a smotana nezahustené, ani neobsahujúce pridaný cukor, ani ostatné sladidlá – len mlieko", "0405 10 – Maslo",
"ex 1905 9030 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci sušiny najmenej 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu. 2)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
"2) § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách."."
Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín. Hlavným cieľom návrhu je, aby v nadväznosti na zníženie sadzby dane na vybrané druhy potravín došlo k zníženiu spotrebiteľských cien vybraných potravín a v konečnom dôsledku aby tieto vybrané potraviny, ako napríklad ryby, niektoré druhy čerstvého mäsa, boli dostupnejšie pre širšie vrstvy obyvateľstva. Okrem toho návrh sleduje aj podporu potravinárskej produkcie a chovu zvierat na území Slovenska.
Nový bod 39 nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ďakujem.

30. 9. 2015 16:30:28 - 16:31:14 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
50.
Ďakujem. Pán kolega, neviem, vy ste hovorili niečo o pozmeňujúcom návrhu, ja som ho zatiaľ nedostal. Ako, budete ho predkladať? Alebo...? To bol ako prvý dotaz.
Druhá vec, to, čo ste tu hovorili, som konečne rád, že, že máme tu aj odporcu rovnej dane, aspoň teda som to pochopil z vášho, z vášho vystúpenia, kde teda myslím si, že ak by ste boli za rovnú daň, tak by ste asi súhlasili potom s tým 5-percentným navýšením cien na potraviny, ktoré sa udialo v roku 2004. Len mali by ste si to odkonzultovať s kolegami z KDH, ktorí za to vtedy hlasovali. Takže to je taká, taká poznámka na margo. A potom by som rád vedieť, že akým spôsobom bude predložený ten pozmeňovák.
Vďaka.
30. 9. 2015 15:16:21 - 15:18:21 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem. Pán kolega, takisto ten úvod, súhlasím, som spokojný, že ste súhlasili s niektorými tými návrhmi, ako sa, čo sa týka cash accounting scheme. Čiže myslím, že sú to dobré opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku aj s nejakou platobnou disciplínou. Trošku sa, očakávame, že sa zlepší.
S tou ďalšou časťou, hovorili ste takisto o tom, že navrhnime vlastne platbu, vlastne DPH na základe úhrady až do tej maximálnej sadzby 500-tisíc obratu. Tam s tým nesúhlasím, už som to viackrát povedal. Je to nová vec, treba to odskúšať, a potom môžeme pristúpiť k nejakému zvyšovaniu.
Čo sa týka, spomínali ste, všetko ste už vymysleli, mne to trošku pripadá tak, ako keby ste uvideli slnko a teraz v podstate sa budeme hádať, kto ho videl prvý, hej. Čiže mne sa toto nepáči.
Aj čo sa týka zníženej sadzby DPH, bavíme sa, ako keby ju niekto objavil. Tá tu bola od roku 1993 do roku 2003. Nič nové pod slnkom. Jediný, kto ju zrušil, ste boli vy. To bolo od 1. 1. 2004, kedy nastala tzv. rovná daň a všetky potraviny, všetky služby išli o 5 % hore a tých 235 mil., čo nám tu stále vy otĺkate o hlavu, vtedy ste od ľudí vybrali. Možno miliardu? Koľko to bolo? Čo sa týka tých 235 mil., chcem podotknúť, že nech zdvihne ruku v tejto sále ten, kto si myslí, že keď znížite sadzbu DPH o 1 %, že si to obchodníci nenechajú vo vlastných vreckách. Akým ľuďom sme zobrali? Vy ste to akurát nechali obchodníkom. Pri nejakých regulovaných sieťových odvetviach, viem si predstaviť, že tam to 1 % by mohlo ísť dole, ale my sme teraz o 11 % znížili plyn ľuďom. Takže môžte mi to vysvetliť.
30. 9. 2015 14:07:11 - 14:09:45 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  

4.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1569, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 1831 z 23. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 452 zo dňa 3. septembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením 636 zo dňa 16. septembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti, uznesenie č. 468 zo dňa 10. septembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 465 zo 16. septembra 2015. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Ďakujem. Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

18. 9. 2015 13:37:48 - 13:41:43 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1581 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

239.
Ďakujem. Na základe spolupráce s ministerstvom financií si dovoľujem predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
V čl. I
1. V doterajšom bode 52 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 90aa na konci pripájajú tieto slová: "v znení zákona č. .../2015 Z. z."
2. Za doterajší čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
Čl. IX
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 13 vrátane nadpisu znie:
"§ 13
Správa dane
Správu dane vykonávajú daňové úrady. 19) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis. 20)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
"19) § 5 a 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby správu dane vykonávali daňové úrady v súlade s daňovým poriadkom, t. j. miestne príslušným správcom dane bude daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu a sídla daňovníka.
2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili do 31. decembra 2015, je od 1. januára 2016 príslušný správca dane podľa § 13 v znení účinnom od 1. januára 2016."
Odôvodnenie:
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa navrhuje jednotný postup pre správcu dane, ktorým sa bude aj za predchádzajúce zdaňovacie obdobia daňový úrad podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.
Doterajší článok IX sa označuje ako článok X.
Účinnosť článku IX sa navrhuje 1. januára roku 2016, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Jedná sa o to, aby, aby vlastne daňová príslušnosť z dane z motorových vozidiel nebola podľa, podľa vlastne zaregistrácie motorového vozidla, ale podľa toho, kde má daný subjekt daňové sídlo, aby sa nemusel obracať na dva rozdielne daňové úrady.
Ďakujem pekne.

18. 9. 2015 13:34:25 - 13:37:17 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1581 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
237.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581), vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1834 z 24. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanovisko poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 455 zo dňa 3. septembra 2015; Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 640 zo dňa 8. septembra 2015.
Uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeným pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy:
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výboru Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 468 zo 16. septembra 2015. Výbor určil mňa ako za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady, po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 12:56:19 - 12:57:19 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
209.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákonu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
18. 9. 2015 12:21:05 - 12:22:04 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

185.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.

18. 9. 2015 11:39:00 - 11:40:07 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

165.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady. Navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.