Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 12. 2015 19:23:39 - 19:25:34 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
266.
CVC-čka, áno, mŕtve detské duše.
Môžem vás ubezpečiť, páni opoziční poslanci, pána ministra Žigu neodvoláme, ja si myslím, že predniesol pádne argumenty na to a zdôvodnil všetky veci tak, ako ste mu vytýkali, že nie sú pravdivé.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 19:23:39 - 19:25:34 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
269.
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 11. decembra 2015 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (tlač 1863).
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
11. 12. 2015 19:23:39 - 19:25:34 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
264.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ak chcem zhrnúť dnešnú schôdzu do jednej vety, tak musím povedať, že máme za sebou osem a pol hodinový maratón opozičných predvolebných vystúpení. Očakával som, že sa dozvieme niečo nové, a tvrdili to aj páni poslanci pred týždňom, keď slávnostne oznamovali na tlačovej konferencii, že zozbierali 40 podpisov na odvolanie ministra Žigu a že majú, aj na otázku novinárov odpovedali, že majú nachystané nové fakty, ktoré celú vec posunú niekde ďalej.
Ja som tu dnes sedel celý deň, vypočul som si tie fakty a musím povedať, že nič nové sme sa nedozvedeli, stále sa točíme okolo toho istého, štyri týždne riešime jednu a tú istú vec, na ktorú sa už niekoľkokrát odpovedalo. A bolo to aj v diskusných reláciách, v ktorých boli účastní aj niektorí opoziční poslanci, aj generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, aj pán minister Žiga.
Takže opäť to klasické, blížia sa voľby, ideme do predvolebného boja, využijeme každú jednu príležitosť, aj pôdu Národnej rady, na to, aby sme tento predvolebný boj preniesli aj tuná.
Jedna možno taká faktická k šéfke ÚVO, pokiaľ ma pamäť neklame, tak ju vybrala pani Radičová za vlády pani Radičovej a páni opoziční poslanci, aj vy, pán Matovič, ste vtedy boli vládnymi poslancami a všetci ste s tým súhlasili, takže neviem, ako nato ste dnes prišli, že je smeráčka... (Reakcia poslanca Matoviča.) Ale vy ste s tým súhlasili, preboha. Vy ste ju tam vymenovali, vy ste ju tam vymenovali, áno. (Reakcia poslanca Matoviča.)
Jediný, kto klame na tejto schôdzi, ste vy od začiatku a pravidelne. A na to sme si za štyri roky zvykli. (Reakcia poslanca Matoviča.) Ja som vás nechal hovoriť, nechajte aj vy mňa. (Reakcia poslanca Matoviča.) Ale však ju vymenovala Radičová. (Reakcia poslanca Matoviča.) Typický pán Matovič, čiže dobre, pokračujem ďalej.
O tom, aký bol záujem zo strany opozície o dnešnú schôdzu, svedčí aj ich účasť počas rozpravy, keď v niektorých fázach tu boli až dvaja, z toho jeden predkladateľ.
Takže, dámy a páni, celá táto schôdza bola len a len o predvolebnom boji opozície, o tom, aby pán Matovič so svojou stranou OĽaNO nahnal percentá, aby mohol... (Reakcia z pléna.) Tak hnutie, pardon, dúfam, že som vás neurazil. (Reakcia z pléna.) No. O čom, o čom, pán Hraško, vy tu hovorte o nejakých rozmeroch, keď vykrikujete ako malý chlapec počas celej schôdze, neviete sa ani správať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
11. 12. 2015 16:33:36 - 16:34:45 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem pekne. Ja na úvod chcem povedať, že pán poslanec Zajac sa nemýlil, on vedome klamal tým svojím vystúpením, ktoré tu odprezentoval. Áno, určite bolo toho veľa. Pokiaľ by si dneska nesedel na ušiach, odkedy sme tu, veľa z jeho otázok bolo už dávno predtým zodpovedaných. Len, bohužiaľ, je pravda, že pán poslanec Zajac vedome klame. Na to sme si tu už zvykli.
A pokiaľ sa jedná o, tak ako už začal kolega Brixi s tými súťažnými podmienkami, ako mohli niekoho súťažné podmienky odradiť, keď si ich ani nevyzdvihol? Ak sa chcete dozvedieť, aspoň v právnom štáte to tak funguje, ak sa chcete dozvedieť o súťažných podmienkach, musíte si ich vyzdvihnúť. Možno za vás to fungovalo inak, ale teraz to funguje tak. Keď niekto nepríde a si nevyzdvihne súťažné podmienky, nemôžu ho odradiť.
A čo sa týka tých klík. Pokiaľ podľa vás sú poslanci SMER-u z Košíc, z Košického kraja v košickej klike, vy z KDH ste v akej, vranovskej, prešovskej?
11. 12. 2015 15:45:47 - 15:46:27 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne. Pán kolega Érsek, možno pri predkladaní informácií, s ktorými ste tu dnes vystúpili, by bolo dobré si niektoré veci overiť, a pokiaľ vy tvrdíte, že firma išla do súťaže bez toho, aby mala zapísanú lodnú dopravu v Obchodnom registri, to vôbec nie je pravda. Lodná preprava ako taká tam podľa Obchodného registra bola už v roku 2014, firma si len rozširovala o nákladnú dopravu neskôr a robili to úplne kvôli iným veciam, nie kvôli kompe, o ktorej sa momentálne dnes bavíme. Takže overujme veci a potom ich dávajme vonku do éteru.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 13:49:07 - 13:50:22 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. Pán minister, vo vašom vystúpení odznelo dosť veľa faktov, argumentov na to, aby sme pochopili, že celá dnešná schôdza bola vlastne zvolaná na základe výmyslov a dohadov opozície.
A zvlášť by som upozornil na jeden fakt, ktorý tu odznel niekoľkokrát, tá suma 25 mil. je nemenná, je maximálna. Potvrdzujú to dva základné fakty, a to, že v zmluve je uvedený bod, v ktorom sa spomína, že tá suma, ktorá bola v podmienkach súťaže, sa nemôže navyšovať. A ďalšia vec, že obidve zmluvné strany tejto zmluvy, to znamená aj Vodohospodárska výstavba, aj firma, ktorá prevádzkuje kompu, súhlasne tvrdia, že pre nich pre obidvoch je táto suma 25 mil. nemenná.
Čiže kto dnes chcel počuť vaše vystúpenie, ho počul, kto chcel pochopiť, pochopil, ale musím povedať, že i na základe niektorých slaboduchých výkrikov z pléna počas vášho vystúpenia, aj na základe faktických poznámok celá táto schôdza nie je o kompe, je, bohužiaľ, už o predvolebnej kampani Igora Matoviča.
11. 12. 2015 11:43:06 - 11:47:20 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, páni ministri, kolegyne, kolegovia, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením ministerstva životného prostredia, mi dovoľte informovať vás o správe výborov a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1875 zo dňa 4. decembra 2015 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Určil zároveň, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokovali návrh dňa 8. decembra 2015. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokovali návrh dňa 9. decembra 2015. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh dňa 10. decembra 2015.
Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, neprijali uznesenie, pretože podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov v týchto výboroch.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti nerokovali o návrhu, pretože neboli uznášaniaschopné (§ 52 ods. 2 zákona č. 350/96). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor dňa 10. decembra 2015 uznesením č. 404 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zároveň poveril mňa podať správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
23. 9. 2015 16:53:35 - 16:56:41 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

90.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1818 z 19. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 653 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 364 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedeného body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 375 zo 16. septembra 2015.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

23. 9. 2015 16:41:24 - 16:42:38 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

78.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca a pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1641). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

19. 6. 2015 9:06:46 - 9:07:44 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
8.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a v gestorskom výbore do 11. septembra 2015.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 5. 2015 15:47:23 - 15:47:49 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
24.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda vlády, páni ministri, kolegyne, kolegovia, Informáciu o privatizácii Slovenských elektrární a postupe pri vypovedaní zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1509 z 20. apríla 2015 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore, vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 22. apríla 2015. Uznesením č. 342 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor uznesením č. 349 z 5. mája 2015 vzal na vedomie informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
12. 3. 2015 15:40:26 - 15:40:57 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem veľmi pekne. Milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja len v krátkosti technické informácie, lebo dostával som otázky aj počas obeda, ako vlastne bude prebiehať dnešné hlasovanie.
Takže dnes vystúpilo celkovo deväť pánov poslancov, niektorí opakovane. Bolo podaných niekoľko pozmeňujúcich a procedurálnych návrhov. A o samotnom priebehu a o technike hlasovania vás budem informovať o 17. hod., keď budeme o tomto bode dnešného rokovania hlasovať.
Ďakujem pekne.
12. 3. 2015 9:53:23 - 9:54:39 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne. Pán kolega Mičovský, ja plne chápem dôvod a zmysel vášho vystúpenia. Ja takisto vnímam PET fľaše ako obrovský problém nielen pre Slovensko, ale aj pre iné krajiny.
Chcem však povedať, že už na výbore sme túto otázku otvorili a tam pán štátny tajomník vtedy povedal, že nieže nie je záujem zo strany ministerstva o riešenie tohto problému, ale momentálne sa tento problém rieši alebo začína riešiť práve týmto novým zákonom o odpadoch, kde sa nastavuje určitý systém, ktorý by mal postupne vyriešiť tieto problémy. A dokonca, že na ministerstve majú prichystané ďalšie varianty, ako riešiť problém nakladania s tými PET fľašami.
Čiže možno aj otázka moja na vás, či ste konzultovali tento váš návrh s niekým z ministerstva alebo či ste vôbec zisťovali na ministerstve, aký je ich návrh alebo predpoklad ďalšieho riešenia tohto problému. Lebo viem, že oni majú rozpracované nejaké ďalšie návrhy, ako toto riešiť, a či vôbec koliduje váš návrh s tým, čo chystá ministerstvo alebo plánuje ministerstvo, alebo je to len váš vlastný návrh s tým, že ministerstvo sa možno bude snažiť alebo bude chcieť riešiť tento problém inak a bude sa uberať iným smerom.
11. 3. 2015 17:22:48 - 17:23:45 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
70.
Ďakujem pekne. No, ja musím povedať, že plne súhlasím s vyjadreniami svojich kolegov Lebockého, Magdy Košútovej aj Mariána Záhumenského, aj Riša Rašiho. Mňa pán poslanec Simon neprekvapil svojím vystúpením.
Chcem povedať jednu vec, že on tu spomínal, že ten systém, ktorým sa tento novým zákonom nastaví, že je dobre a prefíkane premyslený. Musím povedať, že dobré a prefíkané bolo jeho vystúpenie, lebo v tom je fakt excelentný. A vyťahovať veci z kontextu a povedať len "a", nepovedať "b" a upozorňovať len na veci, ktoré nakoniec v konečnom dôsledku nie sú pravdivé, toto ovláda veľmi dobre. A myslím si, že aj na výbore niekoľkokrát sme sa k týmto veciam vracali a sme si ich opakovali donekonečna, ale myslím si, že v tomto prípade "opakovanie – matka múdrosti" asi prestáva platiť, lebo vraciame sa stále k tým istým veciam, opakujeme stále to isté. Ale holt, keď niekto nechce počúvať, tam my za to nemôžme.
11. 3. 2015 16:11:09 - 16:15:51 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
50.
Ďakujem pekne. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1570 z 5. februára 2015 pridelila vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1337, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. (Rečník si odkašľal.) Pardon.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 562 z 26. februára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 398 z 5. marca 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 402 z 5. marca 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 331 zo 4. marca 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 145 z 12. februára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 103 a 105 až 271 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode 104 hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 337 z 10. marca 2015. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 2. 2015 10:18:06 - 10:19:05 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem pekne. Pán kolega Simon, základná filozofia predkladaného zákona je úplne v niečom inom. Nie je to o tom, aké bude mať obec náklady, lebo obec po podpise zmluvy s OZV-čkou už sa nebude starať o zber triedeného komunálneho odpadu, ale všetko bude zabezpečovať OZV-čka cez svoje zmluvy. Následne to bude riešiť OZV-čka so zberovkami, ktoré budú tento triedený komunálny odpad odnášať na zberné miesta, respektíve do firiem, ktoré tento triedený odpad budú spracovávať. Čiže nebavme sa o tom, že obci porastú náklady. Bavme sa o tom, že pokiaľ obec zabezpečí, aby občania obce lepšie separovali komunálny odpad, občanom poklesnú náklady, lebo tým pádom sa klasický komunálny odpad bude môcť vyvážať menej krát a budú mať menšie poplatky za vývoz tohto odpadu.
3. 2. 2015 11:38:48 - 11:40:13 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1337). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 11. 2014 14:06:54 - 14:08:17 44. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1268 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
130.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1278 z 24. októbra 2014 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Doplnkovým protokolom z Nagoja a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti na prerokovanie Výboru Národnej rade Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie návrhu do 24. novembra 2014. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Doplnkovým protokolom z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti dňa 18. novembra 2014. Uznesením č. 305 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Doplnkovým protokolom z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti. Gestorský výbor prerokoval túto správu o prerokovaní predmetného návrhu a uznesením č. 315 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Doplnkovým protokolom z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rade Slovenskej republiky.
28. 11. 2014 13:28:40 - 13:31:16 44. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1051 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
116.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyňa, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1381 z 21. októbra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, tak ako sú uvedené v časti IV spoločnej správy aj s odporúčaniami gestorského výboru. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 52 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 314 z 25. novembra 2014. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
28. 11. 2014 13:11:46 - 13:14:36 44. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1211 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Puci, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
104.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1363 zo 14. októbra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil súhlasiť s predloženým návrhom zákona a schváliť ho s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti s vládnym návrhom zákona súhlasí a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vládnym návrhom zákona súhlasí a odporučil ho schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v časti IV spoločnej správy s odporúčaniami gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 27 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča tento predložený návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 313 25. novembra 2014. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.