Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 17:28:18 - 17:30:19 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom, ktorí na mňa reagovali, tak vidím, že som trošku rozvírila hladinu.

Tak chcem povedať, že kým na Slovensku bude od 1. januára minimálna mzda na úrovni 43 % priemerného platu Slovenska, tak v Českej republike to bude na úrovni 36 %. A ešte raz to zopakujem, nikto z vás mi, vážení kolegovia, neodpovedal na otázku, keď po štyroch rokoch nášho vládnutia ste dva roky vládli vy, koľkokrát ste zvýšili minimálnu mzdu vtedy, keď som čítala, že od roku 2013 na základe nariadenia vlády o štátnom rozpočte až do roku 2016 sme každý rok zvyšovali o 4 až 5 % platy učiteľov počas obdobia celých štyroch rokov, koľkokrát ste zvyšovali platy učiteľov vy, keď ste boli dva roky vo vláde. Prečo ste mi na to nikdy neodpovedali? Vy len stále rozprávate, čo by bolo, keby bolo, ale mali ste tú možnosť, mali ste nám ukázať, ako by ste to boli zvládli vy.

Ja matematiku, si myslím, ovládam a z tých, ktorí rozprávajú, že tu sedeli, tak chcem povedať pre kolegyňu, tretíkrát vás tu bolo 64, keď sme nechali, aby ste prišli zo svojich domov alebo z nejakých vašich dovoleniek, alebo neviem, kde ste vtedy boli, koľko vás bolo na predošlej schôdzi.Jednoducho my nemáme obavy povedať, čo chceme. A naozaj chceme pomôcť tým učiteľom aj tým zdravotným sestrám. A dokázali sme to už tým, že valorizujeme platy učiteľom každý rok, že zvyšujeme minimálnu mzdu, veď pred chvíľou ste tu vyhúkli na tej pravej strane, ako som povedala, že chcete zrušiť minimálnu mzdu a teraz tu plačete nad tým, na východe aké sme chúďatá, lebo ja som východniarka. A keby ste na východe zrušili minimálnu mzdu, prečo pán Novotný nepovie, že možno sú v tom nejaké súkromné firmy? Ale keby nebola minimálna mzda, tak na východe ani tú minimálnu mzdu nedostanú ľudia. Preto my zvyšujeme minimálnu mzdu a verím tomu, že budeme ju naďalej zvyšovať a budeme zvyšovať aj platy učiteľom, aj sestrám, ale korektne, v novom rozpočte a naozaj po dohode oboch strán. Ďakujem pekne.
11. 2. 2016 16:59:20 - 17:17:22 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Príjemný dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení kolegovia, kolegyne, možno by som na pána kolegu Miškova nereagovala, keby naozaj nepovedal, že sme boli 8 rokov vo vláde. A zabudol na to, že medzi tým, keď sme si niečo kontinuitne nastavili, prišla ich vláda, vláda pravice a boli dva roky pri vláde, ktorá prerušila riešenie niektorých vecí. Možno keď vstúpite opäť do vlády, tak opäť musíte sa vracať k niektorým veciam, opäť vám rok trvá, kým veci pripravíte, kým veci opäť zložíte.
Chcela by som povedať, že keďže pred chvíľočkou spomínal moje rodné mesto Humenné a učiteľku z Humenného, ktorá učí v Bratislave, že nemôžeme sa pozerať na platy učiteľov úplne globálne. Ja si naozaj učiteľov vážim, ja som kedysi sa sama takisto učila, teraz som zriaďovateľ mesta, platíme základné školy, platíme materské školy, aj keď v základných školách máme prenesený výkon štátnej správy a kompetencií.
Ale, pán Miškov, minule sme tuná na schôdzi prijímali zákon, keď sme chceli urobiť zodpovednejšími riaditeľov škôl, pretože škola funguje asi takto, že dneska je manažér riaditeľ školy, každý učiteľ má základný plat, potom má k tomu nejaké príplatky, chodí na nejaké akreditácie a tie akreditácie opäť plánuje väčšinou riaditeľ školy spolu, dajme tomu, s mestom alebo s vyšším územným celkom, čiže sa vzdelávajú. Čiže strašne veľa tu závisí od riaditeľa školy. Pýtam sa, kto dáva učiteľom, ja mám z kamarátok kopu učiteliek, lebo som vlastne kedysi učila, platy alebo kto im dáva osobné príplatky, kto dáva vyššie hodnotenia učiteľom od základného platu? Veď tam nemôže sedieť predsa minister, predsa riaditeľ a manažér školy. Kto volí tohto manažér? Volia ho tak, ako ste to kedysi dali z dielne KDH, predsa rodičia, zamestnanci. A dvaja sú tam poslanci. Veď predsa niekto si toho manažéra školy vyberá, aby on rozvrhol počet hodín, aby on si rozplánoval, koľko má učiteľov, koľko miest môže dať týmto učiteľom. A keď sme minule tuná schvaľovali, aby mohol primátor do toho zasiahnuť, pretože sa na to sťažovali primátori. A rovnako sa sťažovali z nás tí, ktorí sme na župách, že ten riaditeľ školy niekedy rozhoduje zle a bezhlavo. Tak ste nás všetci okríkli, že zase chceme rušiť demokraciu a chceme ničiť demokraciu, pretože sme tvrdili, že hospodári s peniazmi, ktoré mu zveria mestá a obce. Tak ste na nás všetci kričali s tým, že čo my tu chceme. Ja mám takú strednú školu, v ktorej sa tam zabetónuje riaditeľ školy na 20 rokov, sa pýtam, ktorý chce, bude hlasovať proti riaditeľovi školy rodič, ktorý ho má voliť a ktorého dieťa dostáva dobré známky, ktorý zamestnanec, upratovačka, kuchárka pôjde voči svojmu riaditeľovi. Takže nemôžeme tu teraz rozprávať a zovšeobecňovať niečo s tým, aký majú učitelia plat.
Ja tiež poviem, aké sú tie priemerné mzdy, ale dovolím si povedať, že sa na to musíme pozerať z rôznych aspektov. Čiže toto bol pohľad pre mňa od zeleného stola a musím naozaj povedať, že treba si povedať, ako školstvo funguje, a treba to povedať aj tým, ktorí možno v tejto oblasti nepracujú a nemajú takýto prehľad. Aj pán kolega, ktorý hovoril predo mnou, Viliam, neviem, aké má priezvisko. (Reakcia z pléna.) Novotný, hovoríš meno, vieš, si si oholil fúzy, tak trošku sa teraz už nepodobáš na seba z minulosti, dobre, áno. Povie mi, že minimálna mzda je marketingový ťah. Tak ja ti o chvíľu prečítam niečo o tej minimálnej mzde. A pred chvíľou to bol tvoj kolega Kaník, ktorý chcel, aby sme zrušili minimálnu mzdu, aby vôbec minimálna mzda nebola pre ľudí, ktorí nemajú vzdelanie. Však vy každý deň rozprávate z tej pravej strany niečo iné, niečo, čo sa vám hodí. Takže, vážení, zrejme treba naozaj skutočne sa dostať do reality a netreba vyťahovať veci z kontextu pri porovnávaní niektorých relevantných údajov.
Včera sme sa ako delegácia výboru pre sociálne veci vrátili zo služobnej cesty v Českej republike, kde sme sa stretli s poslancami Poslaneckej snemovne, Senátu Parlamentu Českej republiky, konkrétne z výboru pre sociálnu politiku, s členmi senátu pre zdravotníctvo a sociálnu politiku. A rokovali sme aj na Úrade práce Českej republiky, Sociálnej poisťovni. A na záver tejto našej pracovnej cesty sme mali stretnutie s ministerskou práce a sociálnych vecí magisterkou Michaelou Marksovou. A tam sme sa napríklad rozprávali a do rúk sme dostali taký vážny materiál, ktorý bol zložený z konkrétnych údajov ich republiky a našej republiky. A keďže na Slovensku podľa niektorých poslancov tu sediacich v sále je za vlády Roberta Fica tak strašne zle, tak poďme ku konkrétnym údajom a číslam. A možno tak zistíme, že najhoršie je u nás teraz preto, že je pár týždňov pred voľbami. A tie čísla preferencií sú pre niektorých oveľa horšie ako skutočné údaje porovnávania si reálnych finančných čiastok, ktoré sú vyplácané pre obyvateľov.
Začnem minimálnou mzdou. Minimálna mzda, musím si to nájsť, lebo som si to nepísala celé, na Slovensku je v štátoch V4 druhá najvyššia, vážení. To znamená, že vyššiu minimálnu mzdu, a to hovorím aj pre pána Novotného, ktorý povedal, že to je len marketing, a ktorý pred chvíľou chcel tú minimálnu mzdu aj zrušiť, v Poľsku je vyššia, ktorá je 433,88 eur, lebo na Slovensku je to 405 eur, Česká republika ju má vo výške 366,35 eura a Maďarsko ju má vo výške 351,29 eura. Takže, vážení, my sa nehráme na marketing, ale pravidelne pracujeme.
A viete, prečo v Českej republike povedali, že majú takýto problém s nízkou mzdou minimálnou? No je to preto, že ju vlády pred nimi nezvyšovali, pretože kontinuitne nepostupovali tak, ako my sme postupovali za vlády Roberta Fica v tomto. Takže aj tá minimálna mzda má niečo do seba. Práve tí pracovníci, ktorí sú vlastne možno kuchári, upratovačky a tak ďalej, neviem, či som to postrehla správne, všetci tí, ktorí sú na plný úväzok, vážení, musia dosahovať v Slovenskej republike minimálnu mzdu, tí, ktorí sú naozaj buď v správe miest alebo obcí a dodržiavajú Zákonník práce. Minimálna mzda je na Slovensku z krajín V4 druhá najvyššia.
Podotýkam, zastávam názor, že mzdy sa majú pre ľudí zvyšovať, nie znižovať, ale treba, aby sme si reálne povedali na čo máme, treba reálne povedať, aby sme sa porovnali s okolitými štátmi.
No a dostávame sa k platom učiteľov. Opäť poviem, prosím vás pekne, neberte ma celkom tak, že je to presne na euro, pretože pred chvíľou som povedala, že priemerné platy učiteľov závisia od riaditeľov, od danej školy, od počtu žiakov, od toho, ako je tá škola manažovaná. Rozprávame, že je nástupný plat toľko a toľko. Vždycky to závisí od konkrétnej školy, od konkrétneho zariadenia a od toho, pod koho tá škola patrí, či patrí pod vyšší územný celok, či patrí pod mesto.
Ja som si prečítala na portáli .cz, že priemerná mzda učiteľa v Čechách je 23 339 korún českých, čo je v prepočte 863,40 eura. Zase hovorím, môže byť o niekoľko eur vyššia alebo nižšia, ja o tom nepolemizujem, lebo zase je to závislé od školy. V SR v prvom štvrťroku roku 2015 priemerný plat učiteľa v regionálnom školstve na základných a stredných školách podľa ministerstva dosiahol 952 eur (skolskyportal.sk), platy učiteľov na základných školách sa pravidelne valorizovali od 4 do 5 % a podľa zákona sme sa v mestách a obciach pre základné školy vždy ešte snažili pridať aj pracovníkom, ktorí boli nepedagogickí, aby sme im navýšili takisto mzdy, vrátane školníkov, účtovníkov, kuchárov a upratovačiek. A myslím si, že to robili aj samosprávne kraje, minister školstva navrhol, že v roku 2014 by malo prísť k navýšeniu platov pre pedagogických zamestnancov o 4 %. Opäť sa pozrieme, ako je to v Českej republike. V Českej republike v novembri 2014 vláda schválila navýšenie platov vo verejnej správe o 3,5 %, pridané dostali napríklad aj učitelia, ale aj zamestnanci verejnej správy. Platy vo verejnej správe by mali rásť aj v roku 2016, uvádza sa z materiálov v Českej republike, ale o konkrétnej sume sa tam rokuje. Povedzme si, že v Česku budú parlamentné voľby o dva roky.
Ja som si pozrela nariadenia, ktoré sme dostali z vlády, a to, že od 1. 1. 2013 sa na základe nariadenia vlády č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte zvyšovali mzdy o 5 %, v roku 2014 na základe nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z. sa takisto zvyšovali platy o 5 %, od 1. 1. 2015 na základe nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z. sa zvyšovali platy o 5 % a na základe nariadenia vlády č. 432/2015 Z. z. sa platy pedagogickým zamestnancom majú zvyšovať alebo resp. už ich majú na výplatných páskach o 4 % vyššie. Pýtam sa vás, páni kolegovia, panie kolegyne, čo to znamená? Od roku 2013 sa pravidelne zvyšujú platy o 4 až 5 %. O čom to básnite a rozprávate týmto občanom, že vláda Roberta Fica nezvyšovala platy a nič nerobila? To je tak ako pri tej minimálnej mzde, keď vy ste ju nezvyšovali a my sme ju v kontinuite zvyšovali a dneska sme na tej úrovni druhých z krajín V4. Tak sa pozrite na to, keď ste vy vládli dva roky, a prečítajte mi vaše uznesenie vašej vlády, kedy ste navýšili tieto platy. Chcem to vidieť za tie dva roky, čo ste vládli, a nerozprávajte tu, že sme vládli osem rokov, lebo ste nám toto vládnutie prerušili na dva roky. Tam som nezaznamenala, aby takáto valorizácia bola.
A poďme ešte k porovnaniu ešte jednej zaujímavej dávky, ktorá sa síce netýka priamo školstva, ale ktorá sa týka príspevku pôrodného na dieťa. V Českej republike sa vypláca príspevok, je to tzv. pôrodné, pri narodení prvého a druhého dieťaťa 10-tisíc českých korún, čo je 369 eur. Vážení, na Slovensku sa to vypláca pri narodení troch detí a pri každom dieťati je to 829 eur. Podotýkam, že všetky tieto príspevky zaviedla vláda Roberta Fica, ale zaviedla ich vtedy, ak mala na to prichystaný rozpočet a vedela zodpovedne povedať, že na to v ňom bude mať.
Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, pamätáte si nejaké návrhy spred dvoch rokov pravicovej vlády, ak teda sú odtiaľ takí úprimní, lebo oni sa tak tvária, že sú úprimní, alebo za posledné štyri roky, aby niekto predložil zákon na hľadanie foriem spravodlivejšieho odmeňovania nielen pre učiteľov, zdravotné sestry ale aj pre iné kategórie ľudí, pretože aj tí sa ohradzujú, prečo by sa mali zvyšovať platy len niektorým profesiám v zamestnaní, vytrhnúť tieto profesie z kontextu spoločnosti a prečo sa možno už dlhodobo nerobia analýzy systematicky. Možno je to výzva do budúcna, ja som osobne za zvyšovanie platov, nikdy, ako som povedala, nie za také zvyšovanie, lebo musí to byť úmerné náročnosti práce a profesiám a, samozrejme, musíme mať na to peniaze v rozpočte.
A tu chcem poznamenať, že aj keď ešte bude zákon o zdravotných sestrách, tak že v Českej republike majú podobný problém, aký ho máme my, zdravotné sestry odchádzajú, lekári odchádzajú, majú tam trošku ten systém taký pružnejší. To znamená, že ak nejakú profesiu alebo nejaké miesto nevedia obsadiť do mesiaca, môžu požiadať, že im tam prídu zo zahraničia. Napríklad tam chodí veľa Ukrajincov. My to máme oveľa tvrdšie, pretože chceme zamestnať, a teda chceme podporiť našich ľudí, aby boli zamestnaní, my to máme tak, že tri mesiace na to pracovné miesto musíme hľadať niekoho, až kým si dovolíme obsadiť to človekom zo zahraničia. Stretla som sa tam s pani Janou Hnykovou, členkou výboru pre politiku zdravotníctva, ktorá bola niekoľko rokov vo vysokej funkcii v odboroch a bola zdravotná sestra. A tá mi povedala, že nesúhlasí, samozrejme, s tým, aby mali sestry minimálnu mzdu, ale že rozmýšľajú nad tým, ale, vážení, do volieb tam nie sú tri týždne, že by mohli zaviesť nejaké ohodnocovanie zdravotných sestier, ktoré by bolo základom ohodnocovania aj v súkromných nemocniciach, aj u súkromných lekárov, ale aj vlastne v štátnych zdravotníckych zariadeniach, pričom postupne by sa od toho odvíjalo ohodnocovanie vlastne všetkých tých zdravotných sestier, a následne sa už o tom rokuje a rozmýšľajú o tom, ako k tomu pristúpiť.
Má niekto medzi týmito poslancami skutočný záujem o túto problematiku, ale nie taký, že zvoláte schôdzu tri týždne pred voľbami a ešte vás ani polovička nepríde na tú schôdzu? Veď nemáte príslušné hlasy, veď to je hanba. Však keď sme my zvolávali schôdzu, je to legitímne, boli sme v opozícii, tak sme tu boli všetci a prišli sme sem všetci, a to ešte bez ohľadu na dovolenku, voľno. To znamená, však ste neboli schopní schváliť program. Tak ako to skutočne myslíte vážne s tým, čo chcete robiť? Preto hovorím príklady z Českej republiky, že tam naozaj na to idú kontinuitne.
Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, ešte sa vrátim k tej zodpovednosti, o ktorej som rozprávala predtým, keď vystúpil pán Figeľ. Viete, my teraz v rámci populizmu sme sa tu všetci mohli postaviť za SMER, máme väčšinu, a mohli by sme v rámci populizmu povedať, že prijmeme všetko, čo chcete. Pán Figeľ povedal tak, aký je problém, dneska vystúpime v parlamente, zajtra prijmeme zákon, pozajtra zmeníme rozpočet a vynikajúco stúpnu nám percentá, čo sa týka toho, ako stúpli vám v roku 2002, áno, stúpnu nám percentá a ideme domov. Ale, viete, my tú históriu nechceme opakovať a my nechceme takto podvádzať ľudí, že tu dneska hocičo prijmeme, ako vy hovoríte, hocičo urobíme a potom zostávajú tri týždne pred voľbami.
Pán kolega, ja som aj primátorka v meste. A keď som v tej funkcii končila prvé volebné obdobie nikto nevedel, kto bude vo vláde, komu dajú občania mandát. To som isté ja povedala vtedy, lebo mám veľký rešpekt pred voľbami a pokoru. A povedala som tak, že nebudem nič prijímať, keď má nastúpiť nové mestské zastupiteľstvo a nový primátor. Je to takto korektné. A ja sa vás pýtam, o čom je táto korektnosť tri týždne pred voľbami? Chcete to urobiť presne tak, ako som to povedala v roku 2002, keď ste schválili 21 sociálnych zákonov, zákon o zvyšovaní dôchodku, aby ste ľuďom navýšili dôchodky, sociálnu pomoc, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príspevok k prídavku. Vážení, to len tak čítam z tých z tých 21 zákonov. Vy ste tým ohúrili celé Slovensko, celú Slovenskú republiku, občania vám dali hlasy za to, oni sa na to tešili a vy ste nemali tú hanbu prísť sem, tu aj dneska sedíte, a na tretej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 5. 11. 2002 všetky tie zákony zrušiť. Toto chcete, zdravotné sestry, toto chcete, učitelia, aby sa toto udialo v republike? Ja si myslím, že toto nechcete, ja si myslím, že chcete, aby sme sa k tomu problému postavili korektne, lebo, ešte raz hovorím, vážim si profesie, aj učiteľov, aj zdravotné sestry, vážim si aj iné profesie, v ktorých sa robí dneska pri páse, kde možno sa platia odvody a dane, takisto vytvárajú nejaké výrobky pre túto republiku, pričom myslím si, že všetci tí, čo robia, si zaslúžia zvyšovanie platov, ale neklamme sa, nerobme si z ľudí srandu, nezvolávajme tu schôdze, pretože viete, že aj keby sa tu niečo možno prijalo, tak by sme tých ľudí oklamali, ako ste ich oklamali v roku 2002. A to Robert Fico ani strana SMER nechce. A ja neviem, či by som za takéto veci, ak by sme mali 21 zákonov schváliť, zahlasovala. My ľudí klamať nechceme. Takže verte, že to myslíme vážne, pokiaľ ide aj o sestričky, aj pedagogických pracovníkov, že sa určite k týmto reformám vrátime, ak budeme mať na to mandát. Ak ho nebudeme mať, tak nech si to prijmú tí, ktorí nastúpia po nás a zoberú si tú zodpovednosť, ako túto krajinu lepšie spravovať. Ale verím tomu, keď som porovnala tieto veci, tak ako to povedal predseda zdravotníckeho výboru, na Slovensku a v Čechách sa žije tak, a tým skončím, že nežije sa strašne zle, len to musíme doladiť, aby to bolo ešte lepšie. Ďakujem vám veľmi pekne.
11. 2. 2016 16:56:31 - 16:56:55 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Do rozpravy som prihlásená, takže na rečnícky pekný taký prejav, čo by bolo, ak by bolo, zareagujem, že zabudol pán Miškov, že sme boli vo vláde nie v kuse 8 rokov, lebo medzitým boli vo vláde oni, 2 roky, že nám určitú kontinuitu narušili, ale vysvetlím aj to fungovanie škôl, lebo si myslím, že to bolo veľmi od zeleného stola povedané, takže keď pôjdem do rozpravy, tak sa k tomu vrátim. Ďakujem.
11. 2. 2016 16:06:59 - 16:08:57 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda parlamentu, keďže viem, že sa ponáhľate na míting do Nových Zámkov, tak chcela by som vám niečo povedať na konci vlastne, keď sa prihlásim do ústnej rozpravy, ale nedá mi to, aby ste si toto nevypočuli. Pán predseda, vy ste boli v roku 2002 ako KDH rovnako vo vláde s Mikulášom Dzurindom. Pred chvíľou ste povedali slová, že vy ste ochotný čokoľvek zmeniť, dneska zasadne parlament, zajtra zmení zákon, zajtra zmení rozpočet a už to bude urobené. Ja sa vás chcem spýtať, či si pamätáte, keď ste pod takýmto tlakom menili dvadsaťjeden sociálnych zákonov o sociálnej pomoci, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príspevok k jeho prídavku a na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, keď ste sa opäť dostali do vlády, aj za týchto dvadsaťjeden sociálnych zákonov ste vlastne dostali hlasy voličov, ste všetky tieto sociálne zákony zrušili. Pán predseda, práve preto SMER toto nechce, aby sa história neopakovala, že dneska si sadneme a hocičo zajtra zrušíme alebo prijmeme v tejto republike. A v tom je rozdiel medzi nami a vami, že sme zodpovední, nikomu nebudeme nič prijímať do novej vlády, lebo je to nekorektné, a nebudeme nič šiť horúcou ihlou. A poviem aj, ako sa Česi pripravujú na zmeny platov a príjmov. Takže si to zapamätajte, pán predseda, nechceme takto konať, ako ste konali vy, keď ste dvadsaťjeden zákonov schválili, na 3. schôdzi Národnej rady, pričom hneď ako ste sa dostali do vlády, ste ich všetky zrušili. Teda oklamali ste ľudí a voličov, všetkých občanov. My sa takto správať nechceme a nebudeme chcieť opakovať váš model, aby sme podvádzali učiteľov, sestričky a všetkých občanov. Ďakujem.
11. 2. 2016 15:46:50 - 15:48:50 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega Kuffa, ja vám dám určite v niektorých veciach za pravdu. My sme sa včera vrátili z Českej republiky, a ja sa prihlásim aj do rozpravy, kde porovnám dávky v Českej republike a na Slovensku, kde porovnám minimálnu mzdu a rôzne iné benefity a výhody, ktoré zaviedla vláda Róberta Fica. A možno niektorí v snemovni ostanú tak prekvapení, ale treba veci porovnávať a treba veci konkrétne povedať v číslach.

Určite tam majú problém s tým, čo si povedal, a idú rušiť vysoké školy pre zdravotné sestry, pretože povedali, že všetky sestričky chcú robiť s papiermi, povedali, že mali systém taký, že boli dva dni na strednej škole a tri dni na praxi. A nám povedala lekárka, ktorá s nami sedela priamo na obede, ktorá je dneska poslankyňa, je sestrička, vysokoškolsky vzdelaná, že rovno mohla ísť do praxe, že to, aby všetky zdravotné sestry mali vysoké školy, keď potom naozaj nie je toho, kto by bol pri tom pacientovi, je nezmyselné, lebo že naozaj by to mali byť len vedúce a riadiace pracovníčky.

Rovnako súhlasím s tým, že ten, kto ide za povolaním učiteľa alebo sestričky, je to povolanie, naozaj tam musí dať aj to srdce a musí mať aj vzťah k tým deťom a k tým pacientom.

A takú poslednú vec na záver poviem. Ja si myslím, že keď sme v demokratickej spoločnosti a keď stále rozprávame o tom, koľko učiteľov štrajkuje, ja som za, kto chce štrajkovať, nech štrajkuje, nech si spôsob štrajku premyslí nejaký, pretože naozaj tí rodičia mali problémy s tými deťmi.Ale chcem jedno povedať. Vyprosím si, aby primátori dostávali výhražné listy, to som dostala aj ja a dostalo to viacero primátorov s tým, že čo si to dovoľujeme voči štrajkovému výboru, že u nás sa neštrajkuje, že nás budú medializovať, že proti nám budú podnikať kroky. A ten list mám v počítači. A dostalo to viacero primátorov. Tak potom je to aká demokracia? Tak my tých učiteľov až tak nezastrašujeme, tak nech nezastrašujú oni našich učiteľov, ktorí možno majú záujem učiť, ktorí nemajú možnosť ísť alebo nechcú ísť do štrajku, pretože chcú tie deti učiť. Takže to sú také dve strany mince aj tých štrajkov, ktoré momentálne pred voľbami prebiehajú.
4. 12. 2015 11:41:52 - 11:43:52 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, kde vy žijete? Keď vás niekto počúva, všetci sú tu teroristi, policajti sú zmagorení. Je toto normálne, čo vy rozprávate? Vy sa počúvate?! Bývalý minister obrany? Každého ste tu pourážali, každému ste vynadali do kriminálnikov, mne ste minule takisto povedali, že som podvodníčka. To, čo ste napísali na svoju stránku, vyšetrovala ma prokuratúra, počas vášho pôsobenia vo vláde museli vám to zmazať, pretože môžte ma nazývať, ako chcete, pretože ste klamali. A teraz nás všetkých nazývate teroristov a neviem akých. Vy sa nehanbíte? Aspoň trošku úcty majte k ľuďom a skúste sa zamyslieť nad tým, čo rozprávate.
A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, viete, ja hovorím aj svojim poslancom v meste. Tí, čo kričia, nenesú zodpovednosť. A vy najviac kričíte a máte zodpovednosť nula. Keď ste ju mali, tak ste položili vládu. (Potlesk.)
A teraz chcete nám hovoriť o tom, aké máme prijímať zákony? Akonáhle sa niečo stane v republike, tak prvý zase tam pôjdete kričať, aby premiér odstúpil a akí sme nekompetentní. Však preto to robíte. Aby sme nemali žiadne nástroje v rukách, aby sa čokoľvek v tomto štáte udialo, aby ste ohrozili bezpečnosť tohto štátu a potom aby ste mali preferencie vo voľbách. Veď o to vám ide. O tie preferencie. Preto ste taký nervózny.
Viete, preto ste taký nervózny a preto tak dneska kričíte. A robíte všetko možné a urážate hlava-nehlava od polície až po občanov, až po a všetkých nás nazvete teroristov? No naozaj sa nad tým zamyslite. A myslím si, že bolo by namieste, keby ste sa už raz niekedy aj týmto ľuďom ospravedlnili a uznali si chybu.
Ďakujem pekne.
1. 12. 2015 16:38:09 - 16:40:09 58. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. No, pán kolega, teda vy asi neviete, čo je naozaj reálny život. Ja som úplne mimo z toho, čo ste teraz povedali, ako ste dehonestovali policajtov. Prvá vaša veta je, že nebudeme chodiť do marca do práce. No vy si predstavujete prácu tak, že sedíte tuná za notebookom, za Facebookom, vystupujete a tlačíte tlačidlá. Choďte aj medzi ľudí, nielen na nákupy.
A ďalšia vec. Ja si myslím, že práca s ľuďmi práve poslanca je v teréne, že s tými ľuďmi poslanec aj rozpráva, nielen sedí v parlamentných laviciach. O tom potom svedčia aj výsledky, viete, vo voľbách, keď idete do priamych volieb a podobne.
Nehnevajte sa, hovoríte, že Kaliňák robí z policajtov debilov. Tak to je nehodné vás ako bývalého ministra obrany a už by ste mali vedieť, ja teda som laička, možno sa mýlim, ale myslím si, že pri každom zapnutí majáka musí byť nejaký záznam. Prečo bol zapnutý ten maják? Veď to je nejaký iný spôsob. A ja sa spýtam, či ste si to preverili na polícii, prečo ten maják zapli.
A ešte ďalšiu vec vám poviem, pán Galko. Keby sa svet točil podľa vašich názorov. Tak mňa ste nazvali, že som zlodejkou. Dali ste si to na svoj profil web, stránku. Potom, keď ma za vašej vlády vyšetrovala prokuratúra za to, tak napísali, že som nič neurobila. Vy ste za to odmietli sa mi dodnes ospravedlniť. Až potom ste to stiahli, keď som povedala, že som vás zažalovala za to.
Tak keby podľa vášho názoru išiel život podľa toho, čo vy si predstavujete o ľuďoch a o policajtoch, tak naozaj to slovo ani nechcem vysloviť, čo ste na policajtov povedali. Myslím si, že žijete v úplne inom svete, pán Galko, nechoďte na nákupy a využite čas do marca a príďte aj na východné Slovensko, poďte sa tam pozrieť a porozprávať sa s ľuďmi, vy idete na námestie, keď niekde prídete, kde je päť alebo šesť ľudí, ktorých si tam pošlete zo svojej straníckej centrály, a ja vás potom presvedčím o tom, že policajti nie sú debili, že jednoducho potrebujeme prevenciu, to, o čom vy hovoríte, že je chaos, my hovoríme tomu prevencia. A myslím si, že táto vláda má reálnu zodpovednosť za bezpečnosť v tomto štáte. Ďakujem.
24. 11. 2015 14:17:48 - 14:18:51 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Lojzo, sa som sa normálne vrátila, lebo som si išla do kancelárie niečo napísať. Som z východu, z 360-kilometrovej vzdialenosti, v živote som neukázala pas. Dokonca som už aj platila pokutu. Ja sa ťa chcem spýtať, ako som sa ťa pýtala minule: Kto to konkrétne zneužíva? Dostávaš pána ministra, ja by som povedala, do takej pozície smiešnej. A poviem ti dôvod toho. To je tak, ako keby si odo mňa žiadal ako od primátorky, aby som ľuďom dala pokyn na úrade, napísala im list, že občania majú koncom roka zaplatiť dane, že ja si to želám ako primátorka mesta. Veď to všetci pracovníci vedia, veď to vedia aj policajti, že to treba. Čo si myslíš, že tí policajti sú čo? Akože oni nerozmýšľajú alebo nečítajú predpisy? Veď vedieť to je normálne. Ja neviem, čo chceš po ministrovi, chceš od neho, aby robil zo seba srandu? Veď všetci to vedia, na čo slúži diplomatický pas. Alebo podceňuješ tých policajtov, že sú naozaj takí? No nie sú takí.
19. 11. 2015 18:18:36 - 18:20:36 58. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne. Alojz, vieš, ty často máš dobré myšlienky, len potom tak utečieš zo záhonu, kde je sto kvetov pekných, vytiahneš ten jeden a ten jeden kvet potom úplne, že všecko je takto. A ja ti poviem napríklad. Vyťahuješ štadióny. No aj mestá a obce stavajú štadióny, aj mesto Humenné stavia štadión. A my pre akých boháčov, Lojzo? Ja tam mám len jedného, proti ktorému permanentne bojujem, lebo dáva najdrahšie teplo. A permanentne ma dáva na súdy. O akých boháčoch ty rozprávaš? Veď tie deti, ktoré naozaj chcú športovať, máme dvesto alebo tristo detí vo futbale, teraz presne neviem.
Potom zase povieš, že učitelia. Áno, ja si myslím, že pre mužov je toto povolanie neatraktívne, lebo tie platy sú nižšie. Ale keď som sa pozrela, tak od roku 2013 každý rok, a to je za našej vlády, lebo predtým bola pravicová vláda, zvyšujeme im o 5 % mzdy. Potom zase povieš o lyžiarsky výcvik. No ja si pamätám ako dieťa, že sme všetci chodili na lyžiarske výcviky. Povieš, že keď je premiér futbalista, tak futbal. No tak je aj lyžiar, všetko je? Boli lyžiarske výcviky. Veď tie deti sedia permanentne za počítačmi, priberajú. Nechcú chodiť na telesnú výchovu. Tak kvôli tomu sa to snažíme zatraktívniť.
No a nakoniec už poviem iba toľko, že vieš, preto sme tu, že musíme tie dane pomerne rozdeliť. Najjednoduchšie je povedať, že toto zoberme, dajme dôchodcom, tú istú kôpku povieš, dajme učiteľom. Ja to vždycky hovorím aj v mestskom zastupiteľstve, je to menšie ako parlament. Keby stačilo, tak počítač všetko rozdelí. Ale vždycky je tam nejaký subjekt a ten je človek, ktorý vie, že tu treba pridať, tu. A my musíme prideliť aj na šport, aj proste do školstva, aj na zdravotníctvo, aj na kultúru. A ten balík je len jeden. Ako ja chápem, ako hovorím, že aj medzi záhonom tulipánov sa jeden nájde, ten, ktorý je zlý, ale teda nemusíme zahodiť ten celý zákon. Takže ja si myslím, že naozaj tie dane musíme pomerne rozdeliť. Ďakujem. (Potlesk.)
11. 11. 2015 17:51:12 - 17:52:29 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister, už je asi pokročilá hodina, ale ja s úžasom tu počúvam pána Zajaca lebo ja mám taký pocit, že pán Zajac s tým, že je východniar, sa cíti tak, že k vám musí prehovoriť, keďže ste minister z východu.
Pán poslanec, to snáď nemyslíte vážne, čo rozprávate? Ako budeme vracať tie finančné vratky tým, čo kúria drevom, alebo ako ich budeme vracať tým, čo kúria elektrinou? Veď predsa takíto neplatia preddavky a neplatia ten plyn., takže ako im chcete, z čoho im chcete tp vracať. Veď ja keď to tak pochopím, tak asi platím za plyn ročne a na konci sa mi niečo vráti, pretože sa buď vyjednala lepšia tá cena alebo podobne. To je tak, ako keby som ja povedala: „Vráťte mi vratku za elektrinu, ktorú nevyrábam, ale snažím sa.“ Pán Zajac, snáď nemyslíte vážne toto, čo rozprávate. To je tak, ako tí majú dostať vratku za lieky, pretože prekročili príslušný limit, dostanú aj vratku za lieky tí, ktorí nikdy lieky nepoužili. Tak asi tí, čo platia za plyn, asi niečo tomto štátu odviedli, zaplatili za ten plyn, zaplatili zaň preddavky, pričom sa im vráti z toho, čo sa teda ušetrilo.
No normálne ste ma pobavili a poviem vám pravdu, že naozaj vy ste moderný východniar. Týmto, čo ste povedali, vy ste moderný východniar, pretože chcete to vracať aj tým, čo nikdy preddavok nedali a nič si nezaplatili. Vy ste naozaj moderný východniar. Ďakujem pekne.
11. 11. 2015 10:49:09 - 10:51:09 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja tento príspevok možno poviem ako vážny, ale podaný veľmi vtipný, pretože prvé, čo ste pán Brocka povedali, je, že vás vždycky upozorní, že hovoríte od veci. Keď predsedajú iní predsedajúci, tak, vážne, vy hovoríte od veci, aj dneska hovoríte od veci. Ale keďže tu máte svojho straníckeho kolegu pána Figeľa, tak vás predsedajúci na to neupozornil. Neviem, či to bolo z politickej kolegiality alebo z toho, že ten rokovací poriadok trošku si ten váš kolega vysvetľuje po svojom. Proste ste si vyliali svoje srdce. Aké máte srdce, to neviem. Aký máte tlak, to ste tu porozprávali občanom. Potom ste rozprávali, a prídem aj k meritu veci, aký ste vy úžasný, ako predkladáte zákony, ako si ich sám píšete. Je také porekadlo, že keď ťa iní nepochvália, pochváľ sa sám. To vo vašom prípade platí.
Ale teraz dôjdem k meritu zákona. Samozrejme, presúvame kvality a štandardy služieb, povedzme si, je to jeden obrovský balvan.
A zareagujem aj na pána Mihála. Pán Mihál, máte stopercentnú pravdu, že keby sme my v roku 2008 (Reakcie z pléna.), keby sme my v roku 2008 neurobili sociálne služby, pán Poliačik, vás sa nič nepýtam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pani Vaľová, nechajte to na poučenie iných, nech sa páči, zareagujte na pána Brocku.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Môžete mi zapnúť čas? Vás poprosím...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nekričte na mňa, pán kolega.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ja nekričím, hovorím nahlas. Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
A nech mi neskáču do reči a veďte schôdzu, ako sa má...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže chcem povedať, že keď sme my v roku 2008 urobili zákon o sociálnych službách, tak vaši kolegovia Gibalová, ktorá tu bola, a Sabolová povedali, že na to v živote nemali odvahu, lebo sa s tým báli županov a miest, tak inak by tu bol nieže balvan, ale hora by tu bola. Takže si vstúpte do svedomia, kto tu urobil zákon o sociálnych službách, kto ho rozplieta a kto pomáha nastavovať štandardy, zákony a systém v sociálnych službách. Tak asi toto som chcela povedať, tak trošku buďte korektný.
11. 11. 2015 10:33:46 - 10:37:18 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634a), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor (ďalej len „gestorský výbor“) k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č.1984 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 727 zo 4. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 198 z 1. októbra 2015.

Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch IV. časti tejto správy nasledovne, spoločne o bodoch 1, 3 a 4 so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich, spoločne o bodoch 2, 5 a 6 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť ich.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov a poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a v treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 208 z 10. novembra 2015.Ďakujem pán, podpredseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
11. 11. 2015 9:33:45 - 9:35:45 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vlastne, pán kolega, len chcela pre občanov ozrejmiť... (Reakcia z pléna.) A keď vás môžem poprosiť, keby ste ma nevyrušovali, pán kolega, ja som vás nevyrušovala, pán Brocka. Ja by som chcela len pre občanov ozrejmiť to, čo rozpráva pán kolega Brocka, že proste my odoberáme vlastne ten príspevok na opatrovanie. Nie, na základe toho, že sa valorizujú dôchodky aj starobné, aj invalidné, tak tým prichádza k zvyšovaniu príjmov tých seniorov alebo tých, ktorí ten dôchodok poberajú. A, samozrejme tým pádom sa potom aj upravujú príspevky, jednotlivé tie dávky, takže môžeme to pozitívne hodnotiť, hneď ako valorizujeme a zvyšujeme jednotlivé dôchodky.
A teraz by som chcela povedať, pán kolega Brocka bol na výbore na rozdiel od pána Mihála, ktorý sa vyjadroval k týmto veciam. Pán kolega, šokovali ste mňa a, myslím, aj všetky ženy na výbore, keď ste pánu ministrovi povedali, že nechápete, prečo by mala byť rodová rovnosť zaradená pod ministerstvo práce. A teraz ste to excelentne dokázali, keď ste povedali, že tie ženy, ktoré sú tri roky na materskej, respektíve tie ženy, ak majú dve deti, ktoré sú šesť rokov, dvojčatá, doma, by mali mať príspevky. No my sme sa vybrali inou cestou, práve tou rodovou rovnosťou, kde vravíme, že pomáhame tým ženám, ktoré sú naozaj, je ich veľa, v prevahe, ak sú doma, aby sa mohli zaradiť do pracovného procesu, tým zvyšujeme príspevok na predškolské zariadenie. Tá žena naozaj ak ostane 6 rokov doma s tým dieťaťom, bez akýchkoľvek zručností, kvalifikácie ma obrovský problém sa dostať do pracovného procesu. A to je to, pán kolega Brocka, čo neviete pochopiť a čo ste hovorili aj o tej rodovej rovnosti, čo som vám chcela povedať. Takže naozaj my ideme inou cestou, a to cestou podpory aj mamičiek, aby mali finančné prostriedky, aby sa mohli vrátiť do pracovného procesu a aby jednoducho mali aj dostatočné príspevky na to, aby aj deti umiestnili do predškolských... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 10. 2015 20:07:40 - 20:07:54 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
245.
Teda ja dávam procedurálny návrh, aby sa do poslaneckej snemovne zúčastnili hlasovania aj opoziční poslanci, ktorí podali návrh na odvolanie pána ministra, pretože ich je tu veľmi málo a neviem, či stihnú, alebo ako.
30. 10. 2015 18:52:40 - 18:54:40 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno povedala takto na začiatku, že asi každý, kto robí, urobí chyby. Samozrejme, väčšinou zlyhá ľudský faktor. Ale myslím si, že máloktorý minister alebo máloktorý predseda vlády, pretože tu nesedím prvé volebné obdobie, mal tú odvahu tých ľudí dať zo stoličiek preč alebo mal odvahu odvolať aj ministrov. To sa za pravicovej vlády neudialo.
Nechcem nič hodnotiť, ja len poviem možno toľko, že všetci tu rozprávame ľuďom, aby si zapamätali to, čo im rozprávame. Ale ja poviem iba jednu vec, čo si pamätajú u nás ľudia na východe a čo si pamätajú ľudia v humenskej nemocnici.
Humenská nemocnica sa privatizovala za vlády Mikuláša Dzurindu a hlasovali za ňu poslanci SDKÚ a KDH. (Ruch v sále.) Môžem vás poprosiť trošku, kolegovia?
Poslanci SDKÚ a KDH, vtedy som bola poslankyňa v parlamente, vo VÚC-ke. Čo sa stalo, keď nastúpil pán Uhliarik? Zrušili infekčné oddelenie, onkologické oddelenie, vyhodili asi 70 sestier, vyhodili lekárov. Viete, my tu môžme rozprávať, ale ľudia si pamätajú. Ľudia si pamätajú, pretože my tu rozprávame už tak, že zajtra by som sa naozaj bála ísť do nemocnice, aby mi obviazali palec, čo ste tu všetko porozprávali.
Ale povedzme si, ako to bolo. A nebudem nijako vehementne, lebo hovorím, práca v zdravotníctve a v sociálnych veciach je veľmi ťažká práca robiť zmeny, pretože tam sa staráme o človeka od narodenia až po jeho zomretie, čiže tam tých problémov veľa.
Ale len jednu vec tu prečítam, kde pán Uhliarik rozpráva, keď bol minister, že ako očakáva plat sestier a zdravotníckeho personálu, ako vysoko vzrastie, keď sprivatizuje nemocnice. Vážení, dneska chceme zvýšiť platy v nemocniciach a máme problém, lebo sú súkromné. Máme problém zvýšiť sestrám, ktoré sú u súkromných lekárov. Takže si povedzme, odkedy to koleso sa už krúti, a poďme spolu nájsť nejaké riešenia. A nie sa tu vybíjame na tom, že vlastne či... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 10. 2015 14:39:33 - 14:41:32 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia a kolegyne, viete, že pôsobím aj ako primátorka mesta a vážim si vždy opozíciu, pretože možno opozícia niekedy aj často klame, niekedy zbytočne obviňuje, pretože je to jej práca, ale drží nás v strehu. Čo si ja vážim.
Ale zažila som to pred voľbami komunálnymi, kedy musím povedať, že všetko bolo zle. Každý jeden projekt bol problém, všetko bolo zle. A nachádzali sa rôzne veci, lebo ja som sa úplne stratila, keď kolegyňa Nicholsonová tam rozprávala o akýchsi tabuľkách a proste detaily nejakého projektu.
A už ani nehovorím, že som sa stratila, keď rozprávala o listoch, lebo bola štátna tajomníčka, lebo ako primátorka dostaneme list do podateľne. To isté sa deje aj na ministerstve. Nechcem to vysvetľovať. Potom to dostane primátor. Veď primátor nemôže odpisovať alebo minister na päťsto listov. Musí to ísť na danú agendu. Čiže tie dátumy, tá agenda to vráti naspäť ministrovi. Čiže tie dátumy sa môžu líšiť.
Ale viete, čo ma najviac zaujalo? To protirečenie, že odvolávame v treťom bode ministra pre personálnu politiku. No nebuďte smiešni. Pán minister je tam jeden rok. A keďže má zodpovedať za ľudí, ktorí mu možnože robia aj také veci, o ktorých nevie, lebo ja mám tisíc zamestnancov, mám sto na úrade a neviem niekedy, kto mi čo urobí, ale snažím sa personálnu politiku si robiť sama, pretože raz na mňa budú takisto poslanci rozprávať a kričať pred voľbami, že zodpovedám za svojich ľudí.
Čiže je úplne normálne, aby si pán minister svoju personálnu politiku vyriešil, pretože musí mať ľudí, ktorým dôveruje. Pretože tým, ktorým nedôveruje, nemôže ani niesť zodpovednosť.
A tretia vec je, taký film mi jeden pripadol, keď všetci tu dávate: "Pozrime sa, kto to hovorí?" Pán Viskupič hovorí o politike zla. No, vážení, veď jasne, že je to politika zla. Pozrime sa, kto prvý obmedzil rozpravu v tomto parlamente? Pán Sulík, keď tu doniesol televízory pred generálneho prokurátora, keď sme volili.
Pozrime sa, pani štátna, aké vám prešli projekty? Veď vám neprešla IP karta, ani jeden projekt vám neprešiel. Ani jedno verejné obstarávanie, lebo neviem, či ste robili tabuľky, alebo čo ste robili? Dodneska by sme nečerpali fondy.
A pozrime sa na pána Galka, ktorý má... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2015 17:37:30 - 17:39:20 54. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

42.
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, no, nehnevajte sa mňa, klobúk dole pred toľkou neznalosťou praxe. Článok 27, ktorý ste navrhli zmeniť, že sa vypúšťa, že v lehote, v určenej lehote sa verejnosť nevyjadrí, predpokladá sa, že nebude mať ku konceptu pripomienky. Samozrejme, pán Hraško, vy ste už niekedy videli, ako sa schvaľuje územný plán? Ja vám poviem, ako sa schvaľuje všetko, samozrejme, čo vy tu vravíte, že nejde vonku.
Tak ja som schvaľovala územný plán v meste Humenné pred polrokom. Trvalo nám to rok a pol, aby to bolo jasné, všetky oznamy sme museli dať do médií, na webové stránky, do novín. Potom následne je lehota, kedy sa môžu občania vyjadriť. A vy čo chcete? Keď sa oni vyjadria, tak potom vlastne tieto pripomienky spracujete, prerokúvate ich s verejnosťou, s tými, ktorí majú majetky dotknuté, podobne. Vy si predstavujete, že lehota bude stále otvorená. Tak ja vám rovno poviem, ak nebude určitá lehota na pripomienky, tak sa územný plán neschváli ani za 150 rokov, pretože už keď budete mať prerokované pripomienky, prídu vám ďalšie pripomienky, potom vám prídu ďalšie pripomienky, ktoré musíte spracovať.
Takže myslím si, pán Hraško, že... Neviem, kto vám to pozliepal, môžte na mňa kývať rukou. Vy ste tancovali v súbore, ja schvaľujem územný plán (smiech v sále). Takže viete, môžte vy mi tu rozprávať o tom, ako sa územný plán schvaľuje, môžete kývať rukami. A neviem, kto vám to pozliepal? Ale vy si viete predstaviť, ako sa pripomienkuje územný plán? My sme mali asi 24 zmien územného plánu a sme rok a pol ich prerokovávali. Vôbec nemáte ani šajnu o tom, ako to prebieha. Niekto vám to popísal, ste to pozlátali z internetu a tvárite sa tu ako skutočný nejaký Odyseus, ktorý tu príde a prečíta 140 pozmeňovákov, ktorým vôbec nerozumie. (Potlesk.)

18. 9. 2015 10:31:14 - 10:33:14 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

72.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, vieš, buďme trošku takí, povedzme si, že rovnakým metrom na každého. Ja som minule vystúpila v zastupiteľstve, pretože takisto opozičníci - ja ich volám - a dokonca bývala, bývalá zástupkyňa kričala, ako sa majú dobre úradníci. Tak som im ukázala, aké majú strašné podmienky, kým som nastúpila na úrad, ako som začala zveľaďovať úrad, ale nebudem o tom rozprávať. Mne je úplne jedno, o koho sa jedná, ale zaslúžia si platy aj štátni úradníci.
Pred chvíľou rozprávaš o nebankovkách a ja sa pýtam, kto tvorí legislatívu. Akú priemerku má právnik na ministerstve? Neviem, teraz približne možno 800 euro, 600 euro? Tak sa pýtam, špičkový právnik vo veľkej firme má 5-tisíc euro. Ako sa ten právnik môže postaviť špičkovému právnikovi alebo akých právnikov my najmeme a ekonómov na ministerstvá, ak budeme tu stále rozprávať, že si štátni úradníci nezaslúžia peniaze? Veď rozprávaš niečo z jedného konca, ideš z druhého konca.
Ďalšiu vec poviem. Pred chvíľou som volala syna, aby to bolo konkrétne, ja som ti to hovorila aj na chodbe, a pýtala som sa, čo sa týka nebankoviek, pretože väčšinou o tom rozhodujú aj vyšší súdni úradníci, ktorí robia RK, a pýtala som sa ho, ako zamietajú, čo sa týka nebankoviek. Tak mi povedal, že zamietajú, ak je to v neprospech spotrebiteľa, 50 : 50 zamietajú, a to vtedy, ak sú neprimerané pokuty, vysoké úrokové sadzby, zlé rozhodcovské doložky a iné, a tak ak je to v neprospech spotrebiteľa, tak to zamietajú. Ja si myslím, títo chlapci na súdoch, ktorí pracujú, a dievčatá majú 400, tuším 500 eur hrubého. A oni bojujú s nebankovkami? A my tu rozprávame o tom, že si nezaslúžia platy. A oni majú bojovať za 400 eur s nebankovkami? A pýtala som sa ho, približne 50 % zamietajú, ak sú takéto zlé doložky alebo ak sú neprimerané tieto veci.
Tak sa, potom si, Lojzo, povedzme, čo chceme. Tak nehádžme všetkých do jedného vreca, že nezaplaťme ich, postavme ich do prvej línie, nech bojujú. Nemôžeme sa všetci brániť múrmi, ale musíme stavať na tých ľuďoch, ktorí sú možno na tých súdoch, na tých vyšších úradníkov aj na tých úradníkov, ktorí tvoria legislatívu na ministerstvách. A ja sa ich zastávam, ako sa zastávam svojich úradníkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

18. 9. 2015 9:25:48 - 9:27:48 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

28.
No, veľmi veľa porozprávali ste, pán poslanec. Čo sa týka sociálnych služieb, ja som si istá, že, samozrejme, aj u verejných poskytovateľov je veľa čo vylepšovať. Ale, vážený pán kolega, chcem vám niečo povedať.
Verejní poskytovatelia prechádzajú väčšou kontrolou, keď im dávame príspevky ako... a vôbec ako neverejní poskytovatelia. A to poviem, že aj verejnú. Pretože ak chcete od klienta pýtať prostriedky, tak ich schvaľuje zastupiteľstvo, či na vyššom územnom celku, alebo ak zriaďovateľom je mesto. Ale neverejný poskytovateľ si môže vyberať príspevky, aké chce. Ja viem, že pokiaľ viem, že Bratislavský kraj má až 1 200 až 1 500 euro. Veď to je úplne neúnosné. Veď to je úplne neúnosné. Veď to je ten príspevok, ktorý si môže aj tie materské škôlky vybrať. Veď prečo to nejakým spôsobom takto nejako hádžete do jedného vreca a nepoviete, aká je tá legislatíva? Potom ste rozprávali, že, musím sa vrátiť k tej vašej predošlej, prepáčte, čo ste boli predtým vo vystúpení, keď ste hovorili, že ideme trestať podnikateľov, pretože päť minút neskôr zaplatia odvody a my ich ideme trestať. Pán Mihál, my ich nejdeme trestať, my podľa vás súdime všetkých, lebo vy ste neplatili a ešte ste ľudí navádzali, aby neplatili, a potom urobili z capa záhradníka. Prepáčte, že poviem, to je také ľudové príslovie, teda vás nechcem uraziť a vás dali za ministra. Veď vy ste ľuďom radil, ako nemajú platiť, ako majú obchádzať zákony. Veď práve preto tie zákony robíme, aby sa neobchádzali, nie, aby sme niekoho trestali.
A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, že vždy sa odvolávate, čokoľvek dáme, aký príspevok na Európsku úniu, už to hlásite na Európsku úniu. Keď to dáme z našich príspevkov, že teda povie Európska únia, že sme ten spor vyhrali, tak pred chvíľou tu poviete, že zvyšovali ste dávky, lebo to je z Európskeho sociálneho fondu. Ja si myslím, že aj vy ste zvyšovali z Európskeho sociálneho fondu, a stále rozprávate, ako ste nič nemohli urobiť. No moja babka vždy hovorí, chlapa nepočúvaj, čo rozpráva, ale pozeraj, čo pre teba robí. Tak aj občania, si myslím, že oni ohodnotia, čo kto pre koho robí, a myslím si, že jedinou možnosťou je ich vyhodnotiť k voľbám. Nikto tu nerobí žiadnu demagógiu. Tak vás prosím, prestaňte stále hovoriť ako tí východniari "i tak še da, i tak še da". Raz, že platíme z európskych peňazí, raz z našich. Myslím si, že sa snažíme robiť pre občanov, čo sa dá.
Ďakujem pekne.

18. 9. 2015 9:03:56 - 9:05:56 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaľová, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem veľmi pekne. Viete, pán poslanec Brocka, ja sa často zamýšľam... (Ruch v sále). Môžem vás poprosiť, pán poslanec, aby ste ma nevyrušovali, ja som vás nevyrušovala. Buďte taký láskavý. Ďakujem. A hovorím k vám, pán poslanec.
Pán poslanec Brocka, stále rozprávate o tom, že máme nejaké marketingové ťahy. Ja si myslím, že sú to normálne opatrenia, veď príspevok vlastne, lebo vianočný príspevok je tu už niekoľko rokov, a boli ste aj vo vláde a ste ho nezrušili, nechali ste to isté opatrenie, ktoré máme my, pretože ste vedeli, že je naozaj funkčné.
Ja vám chcem niečo povedať. Možno to, čo vy navrhujete, že zvýšme jednorazovo alebo zvýšme rodičovský príspevok, viete, my na to ideme inou filozofiou. Je možno mnoho ľudí, ktorí nechcú pracovať a rodili by možno iba deti. Tak tým keby sme začali zvyšovať príspevky, neviem, či by sme tie deti od 0 do 17 rokov uchránili od chudoby. Neviem, či sa by vôbec tie peniaze dostali k tým deťom.
Ale my na to ideme úplne inou filozofiou. My na to ideme cez zamestnanosť, pretože sme zvýšili súbeh, zvýšili sme súbeh v hmotnej núdzi so zamestnaním, aby sme zvýšili aj životnú úroveň. Včera sme pridávali na materské škôlky, aby aj mladé mamičky dostali z 230 na 280 eur, a teda mladá rodina, aby teda tí rodičia mali možnosť aj ísť do práce, ako sme hovorili, aby aj tie ženy si mohli budovať nejakú svoju pracovnú pozíciu a kariéru. A práve takýmito opatreniami vlastne my ideme k tomu, aby sme zvyšovali nielen, aby sme odstraňovali, ako vy ste prečítali v tej tabuľke, že od 0 do 17 tú chudobu, ale aby sme zvyšovali aj zamestnanosť a určitú životnú úroveň. Možno by bolo možné a dobré povedať, aké opatrenia ste urobili, ale to už je, to už je, ako vy hovoríte, stará pesnička, ale vždycky si ju treba pripomínať.
A ja ešte by som chcela možno povedať aj jednu vec, že čokoľvek urobíme, aj keď sme dali príspevok jednorazový pri narodení dieťaťa, tak ste kričali, že aké je to nesystémové, aké je to protiústavné. Takisto ste ho nezrušili, lebo ste zistili, že je, že je potrebný pre tie mladé rodiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)