Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 12. 2015 16:36:46 - 16:38:20 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem za slovo. (Povedané so smiechom.) No musím prestať, aby som sa nesmial.
No a teraz vážne. Pán poslanec Zajac, pred dvoma dňami tu, myslím, pán Muňko uviedol jedno také príslovie, že mýliť sa je ľudské, ale zostávať v omyle a šíriť tento omyl je diabolské; ale neviem, či to bol Čaplovič, alebo Muňko. No, vy tu hádžete 30, 50, desiatky miliónov, spomínate, čo by bolo, keby, napriek tomu, že je jednoznačné, že najvyššia suma je stanovená na 25 mil. Vy tu argumentujete, čo by bolo, keby.
A viete na základe čoho argumentujete? Na pofidérnej dopadovej štúdii, ktorá vychádza z absolútne zlých čísiel. Pretože pán Matovič pri svojich kalkuláciách vychádzal z toho, že už k 1. 7. 2015 by mala byť cena nafty o 100 % vyššia, ako v skutočnosti na burze v Rotterdame je. Pretože vychádzal z ceny 1,20, čo je bežný nákup nafty u nás na čerpacích staniciach, a v Rotterdame je 0,60. Čiže ešte aj tam ste sa pomýlili, no čo by bolo, keby? Z akých to podkladov vychádzate? A potom tu hádžete desiatky miliónov hore-dole a ešte sa pritom usmievate.
Urobili ste vy akúkoľvek kontrolu tejto "dopadovej štúdie", či je to dobre narátané? Aspoň to ste urobili? Nič ste neurobili. Vy len rozprávate, môžu sa stať škody v takejto a takejto výške, a pritom kalkulujete nezmyselne.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 15:48:22 - 15:50:22 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. No, Árpi báči, a teraz budem rád, keď bude počúvať aj Zsolt Simon, lebo ja nepatrím medzi Košičanov, a napriek tomu chcem zareagovať na Árpiho Érseka.
Árpi, mal som z tvojho vystúpenia taký dojem, ako keby si si pomýlil odpočet odpovedí na interpelácie, teda na otázky, ktoré si položil v rámci interpelácií pre pána ministra, s predmetom dnešného rokovania. Ale vyhodnotil som ako nevyhnutné odpovedať ti predovšetkým na dva problémy, ktoré si naznačil.
Prvý problém je ten, keď si spomínal, že, počkaj, ten termín si musím pozrieť, že do 21. 7. 2015 tá firma nemala odbornú spôsobilosť. No, musíš si ale uvedomiť jednu vec, že v procese verejného obstarávania existuje taký inštitút, ktorý sa nazýva lehota viazanosti. A lehota viazanosti bola do 31. 12. 2015, hej. A v rámci využitia tohto inštitútu každý uchádzač sa môže zaviazať, čestne prehlásiť, že istú spôsobilosť alebo technické parametre buď teda dosiahne, alebo zabezpečí. To po prvé. Čiže žiadne takéto obviňovania, ako si to tu naznačil, že teda nemali a vôbec nemali byť teda zástupcovia alebo vôbec samotná táto firma vo verejnej súťaži.
No a druhá vec, ten slávny projekt, ktorý si tu spomínal, za 2,3 mil. euro, tunel popod Dunaj, predpokladám, že máš na mysli pána Stoličného zo slovenskej vodohospodárskej, z vodohospodárskeho podniku, ktorý sám priznal, že to bola len jeho úvaha, ktorú predložil v rámci zborníka k 20. výročiu SVP, a že vôbec nebola nijakým spôsobom ona oponovaná, ani z bezpečnostného hľadiska, ani technicko-stavebného, ani zo žiadnych iných hľadísk. Takže prosím ťa.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 12. 2015 13:43:37 - 13:45:07 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pán minister, excelentné vystúpenie, plné argumentov, veľmi zrozumiteľných. Každý normálny človek, ktorý chce porozumieť tým argumentom, tak im porozumie. A tí, čo nechcú, tak nikdy nepochopia, resp. budú sa snažiť nejakým spôsobom používať klamstvá naďalej, aby vás teda dostávali do ďalších dialógov. Nedajte sa rozhádzať, je nás tu dosť. My ešte dnes v priebehu tejto schôdze určite dokážeme, že kto je ten najväčší klamár.
Ja osobne si veľmi vážim, že ste sa dotkli tej problematiky tých 25 mil. ako ceny najvyššej a konečnej. Pretože boli sme tu svedkami dnes už aj toho, ako sa nám tu niekto vyhrážal, že ako nám naučí poslancov za SMER počítať. Samozrejme, aj pri tom vystúpení bolo nesmierne veľa klamstva.
Odznelo tu napríklad to, že je oprávnená obava, že sa budú zvyšovať ceny motorovej nafty. No, čuduj sa svete, ja som dneska ráno počúval burzové a kurzové správy a tam ako základná informácia odznela, že cena barelu ropy klesla pod 40 euro, že za posledný rok stratilo čierne zlato takmer polovicu svojej hodnoty, za ktorú sa obchoduje na svetových trhoch, a že je predpoklad, že cena bude naďalej klesať. To znamená klamstvo na klamstvo.
Pán minister, vydržíme s vami, nebojte sa nič, dokážeme, kto tu má pravdu.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 12:02:55 - 12:04:55 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. No, vážený pán premiér, plne sa stotožňujem s tým vaším názorom, že toto je v podstate len jedna fraška, že sa tu zneužíva parlamentná pôda na predvolebný zápas v období, keď sú tu oveľa významnejšie záležitosti na Slovensku.
Ale pár čísiel na úvod, aby ste boli informovaní, aby sa to dostalo do záznamu, tak dnes, keď sme schvaľovali program dnešného, resp. keď sme sa vyjadrovali, či teda sme uznášania..., ani nie neuznášaniaschopní, ale či sme dostatočne prítomní pre to, aby táto schôdza dneska prebehla, to znamená, prezentáciou sme vlastne preukázali, vážený pán Matovič, že ako vlastne celá tá skupina, ktorá vás podporila v počte 40 ľudí, ktorí podpísali váš návrh na odvolanie člena vlády, aká je vlastne súdržná. Viete, koľko vás tu bolo? 17 chýbalo. 23 ľudí, 17 chýbali z tých, ktorí podpísali tento váš nezmyselný návrh na odvolanie pána ministra Žigu.
Čiže to je v podstate úplne jednoznačný ukazovateľ toho, že ako to vlastne s vami vyzerá a s vašou podporou. Ale nemrzí ma to, že ani vy sám ste sa nezaregistrovali a neprezentovali, že ste tu (reakcia z pléna), ale v každom prípade upozorňujem na jednu záležitosť, že... (Reakcia z pléna.) Áno, pán Brocka, áno, reagujem ešte stále na pána premiéra. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová Erika, podpredsedníčka NR SR
29.
Kľud v sále poprosím. Nech sa páči.

Lebocký, Tibor, poslanec NR SR
30.
Najviac ma mrzí to, že teda podpis, okrem iných tam boli podpisy aj predstaviteľov strany MOST - HÍD, ja sa pohybujem veľmi často na južnom Slovensku a rozprávam sa teda s voličmi v ich materinskom jazyku, a keď niekomu táto schôdza uškodí, tak to určite nebude SMER - SD, ale bude to minimálne teda MOST - HÍD a, samozrejme, OĽaNO.
Ďakujem za pozornosť.
12. 11. 2015 9:08:38 - 9:12:37 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
8.
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka.
Vážené poslankyne, poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1946 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2006 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, tlač 1641, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 701 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 506 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 387 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z., parlamentná tlač 1641, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 399 z 10. novembra 2015.
V citovanom uznesení výboru ma tento poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 11. 2015 9:01:54 - 9:05:53 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1948 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, parlamentná tlač 1718, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 703 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 505 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 389 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 234 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 401 z 10. novembra 2015. V citovanom uznesení výboru ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 9. 2015 18:21:33 - 18:23:30 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

150.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka.
Pán poslanec Simon, skúsim zareagovať v rámci disponibilných dvoch minút aspoň na problematiku tých drobných vodných tokov. Spomínal si tam vo svojom vystúpení, že neexistuje žiadny človek, citujem ťa, ktorý vie povedať, kde drobný tok začína. V dôsledku toho tu navrhuješ alternatívu znenia v podstate pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol predložený pánom poslancom Pucim. No robíš to asi preto, že si uvedomuješ, že tento problém je známy už od roku 2010, pre korektnosť, možno ešte aj trošku skôr, predovšetkým v tom zmysle, že už tvoj manažment štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky ťa upozorňoval ako bývalého ministra na to, že je nevyhnutné riešiť aktualizáciu správcovských povinností v súvislosti so zmenou vlastníckych a užívateľských tokov alebo teda vzťahov na jednotlivých tokoch drobných vodných. Vtedy si to neriešil. Teraz prichádzaš s akousi alternatívou a hovoríš o tom, že neexistuje žiaden človek, ktorý vie povedať, kde drobný tok začína. No ja ťa ubezpečujem, že na každej lesnej správe to vedia, veď, pán poslanec Simon, dnes už sú gis aplikácie, geografický informačný systém v podobe Pozmapu, WebGIS-u, ArcGIS-u k dispozícii na lesných správach. Každý jeden lesník si vie ťuknúť a vie presne zistiť, aké sú tam vlastnícke vzťahy, užívateľské vzťahy, kde drobný vodný tok začína, kde končí, aké sú správcovské vzťahy a všetko ostatné.
Takže som presvedčený o tom, že žiadnu zmenu netreba robiť, to, čo predložil pán poslanec Puci, návrh na zmenu a doplnenie v zmysle jeho pozmeňujúceho návrhu úplne postačuje.
Ďakujem za pozornosť.

23. 9. 2015 16:49:23 - 16:50:57 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

86.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona v prvom čítaní. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

2. 7. 2015 15:54:20 - 15:56:20 53. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

36.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady. Pán kolega Mičovský, pre úplnú korektnosť, neviem, čo vás teda, alebo čo ťa teda viedlo k tomuto vystúpeniu. Spomínal si tu, že nás je tu päť lesníkov. Možno by stačilo, keby sme viac medzi sebou komunikovali a nemusel si všetky súvislosti až tak zložito vysvetľovať.
Pre korektnosť, zástupcovia združenia podnikateľov a živnostníkov tu neboli vo štvrtok, ale boli tu v piatok, a ja ako predseda Lesníckej komisie nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie som sa s nimi stretol hneď ráno. Odovzdali mi otvorený list pre pána ministra, okamžite som kontaktoval ministerstvo, v priebehu pár sekúnd bol otvorený list doručený štátnemu tajomníkovi, v priebehu pár minút som s ním osobne hovoril s tým, že som žiadal, aby obratom ľudí, ktorí sa prišli posťažovať alebo prejaviť svoj názor tým spôsobom, ako prišli v piatok, aby ich prijal. Bol na výjazde. Následne sme dohodli celý postup.
Neviem, či si informovaný, že včera, 1. júla štátny tajomník Spevár prijal zástupcov tohto združenia za účasti generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky aj riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u. Celý tento problém sa riešil v pondelok na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady s tým, že bodom programu tejto rady bol aj úplne nový zákon o verejnom obstarávaní.
Dohoda znie – to ti zdôrazňujem preto, že nemusíš si robiť nejaké veľké starosti s tým, čo si naznačil, že budeš to riešiť v septembri – dohoda znie, že v rámci nového zákona sa tento problém riešiť bude s tým, že sa predpokladá, že účinnosť nového vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní by mala nadobudnúť, teda účinnosť by mala byť od 1. januára 2016. Tak to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

13. 5. 2015 15:51:39 - 15:53:12 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1401 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Pán kolega Kuffa, ono treba si otvorene povedať, že tým, že nejaká skupina poslancov, v tomto prípade sú to štyridsiati poslanci, podala podnet na Ústavný súd, v súvislosti so zákonom č. 140/2014 Z. z., to ešte neznamená, že v súčasnosti účinný zákon stráca automaticky účinnosť a nie je uplatňovaný v legislatívnej praxi. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že zámer predkladateľov je predovšetkým riešiť tie problémy, ktoré priniesla legislatívna prax, zneužívanie inštitútu zámenných zmlúv, zneužívanie statusu blízkej osoby a tak ďalej a tak ďalej. A v priebehu legislatívneho procesu, ktorý niečo trvá, bolo potrebné v rámci pozmeňujúcich návrhov už pri rokovaní vo výbore doplniť niektoré ďalšie veci, ktoré slúžia na vylepšenie tohto zákona, ktorý, ešte raz opakujem, momentálne bez ohľadu na to, či je alebo nie je podanie naň na Ústavnom súde, je účinný a je praktizovaný v každodennej praxi. Čiže z toho dôvodu treba si otvorene povedať, aby sme si počkali na výrok Ústavného súdu, a nesmieme si myslieť, že tým pádom, že je tam podanie, tak my nemáme absolútne žiadne právo, aby sme mali snahu zákon, ktorý momentálne každodenne sa využíva v praxi, vylepšiť. Ďakujem pekne.

6. 5. 2015 9:57:04 - 10:01:09 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1422 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1525 z 12. marca 2015 pridelila vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1422, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 586 z 30. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 339 z 22. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Taktiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti svojím uznesením č. 413 z 28. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 185 z 30. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O všetkých bodoch spoločnej správy č. 1 až 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1422, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 347 z 5. mája 2015. V citovanom uznesení výboru ma gestorský výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 5. 2015 14:19:18 - 14:21:15 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1539 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
51.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hlina, presadili ťa odo mňa, tak zrejme teraz budem častejšie reagovať na teba takto cez mikrofón, lebo doteraz sme mali tú možnosť, keď si tu sedel pri mne, si niektoré veci vykonzultovať aj mimo všeobecnej teda rozpravy v pléne.
Znova to bolo také typické tvoje vystúpenie, pospomínal si všetko a nič, samozrejme, bolo podfarbené tvojou ješitnosťou, a nielen v tejto oblasti. Chcem sa ťa spýtať, aké ty máš vlastne skúsenosti s nadobúdacím procesom, s užívaním, zákonným užívaním strelných zbraní. Na základe čoho si dovoľuješ vyslovovať také obvinenia o poľovníkoch opitých v krčme a vyzývať na rôzne udávania a podobne?
Ja ti poviem, že ja na rozdiel od teba mám absolútne konkrétne skúsenosti jednak s nadobúdacím procesom a dokážem aj, samozrejme, s používaním na výkon odbornej spôsobilosti v rámci realizácie výkonu práva poľovníctva. A na rozdiel od teba si dovolím tvrdiť, že zákon o zbraniach a strelive v Slovenskej republike je jeden z najprísnejších v Európskej únii a národná poľovnícka samospráva veľmi aktívne spolupracuje aj s Policajným zborom a predovšetkým s ministerstvom vnútra na tom, aby sa nebezpečenstvo neoprávneného použitia zbraní v akejkoľvek situácii čo najviac znižovalo. Príkladom sú v podstate tri ostatné alebo tri teda posledné, posledné amnestie zbraňové. Bolo by potrebné, aby si si všimol a možno preveril aj to, aký počet práve poľovníkov bolo medzi tými, ktorí sa postarali o to, aby nezákonne držané zbrane boli vrátené, resp. aby sa stali predmetom tejto amnestie.
Takže poprosím ťa, trošku sa zamysli nad sebou, a pokiaľ potrebuješ odbornú konzultáciu, tak som ti naďalej k dispozícii.
Ďakujem pekne.
16. 4. 2015 18:59:55 - 19:00:45 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
226.
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, sklamem vás. Sklamem vás, lebo oznámili ste tu niečo, čo síce povedal alebo napísal váš líder, a poprosil vás o to, aby ste to tu predniesli, ale garantujem vám, že ste na obrovskom omyle. Robert Fico v tomto prípade nerozhodol sám, ale včera na klube sa otvorene spýtal všetkých prítomných členov klubu SMER - sociálna demokracia, čo si o tom myslíme. Absolútna väčšina bola za tento krok.
Dúfam, že toto zoberiete na vedomie a odkážte to, prosím vás, aj pánovi Sulíkovi.
16. 4. 2015 16:27:10 - 16:29:06 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
116.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Milý Štefan, také typické kuffovské vystúpenie až na hranici teda mediátorstva, čo v zásade oceňujem, ty nikdy nejdeš do nejakých zásadných politických konfliktov, ale musím konštatovať, že v tom tvojom vystúpení naozaj chýba ten politický aspekt.
Musíš si uvedomiť, ambíciou tejto schôdze, ktorú zvolal predseda Pellegrini, je riešiť nielen dôsledky, ale riešiť aj príčiny daného stavu. Dôsledky rieši vláda predloženým návrhom na zmenu a doplnenie v skrátenom legislatívnom konaní a zákona obchodného, teda Obchodného zákonníka, ale príčinou tohto stavu je práve to, čo si ty pomenoval, že nechápeš, prečo niekoho chceme odvolávať po troch rokoch. Milý Štefan, keby nebol býval v tých časoch pán súčasný podpredseda zlyhal, keby nebol býval položil základy rozkladu stavebného trhu pri výstavbe diaľnic, tak dnes tu možno tento problém neriešime. A to je ten vzťah príčiny a dôsledku, vieš. A treba si uvedomiť, ty máš dobrú pamäť, však aj opozícia už iniciovala desaťkrát odvolávanie členov súčasnej vlády. Dvakrát, raz v prípade pána predsedu Fica a raz v prípade pána ministra práce Richtera. To boli aké kauzy, údajné kauzy, spred koľkých rokov? Aké údajné pochybenia to boli, koľko sme tu strávili času? Koľko tu bolo, koľko tu bolo stanovísk kdejakých irelevantných, tak prečo sa spytuješ, že prečo sme zaradili bod odvolávanie podpredsedu Figeľa do tejto schôdze? Zamysli sa nad tým.
Ďakujem.
12. 3. 2015 15:54:24 - 15:55:55 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1422 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
55.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (parlamentná tlač 1422). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 4. mája 2015.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
11. 3. 2015 18:23:14 - 18:24:18 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
90.
Pán kolega Mikuš, pri všetkej úcte, boli tam niektoré tvrdenia, ktoré skutočne nemali absolútne nič spoločného s niektorými, ktoré boli aj racionálne. Uvediem konkrétny príklad.
Ty si tvrdil, že v podstate obce budú musieť rozviazať, alebo teda zrušiť zmluvy so zberovými spoločnosťami. To je, nehnevaj sa, absolútne zavádzajúce, pretože v § 28 ods. 11 máš jednoznačne, úplne jednoznačne napísané alebo je uvedené, že pokiaľ uzavrie obec s OZV-éčkou zmluvu, musí akceptovať aj existujúce zberové systémy, vrátane ich finančnej náročnosti, samotnej existencie.
A potom, ty si ekonóm, tie milióny si tu sypal, 7 mil. z kolektívnych systémov, odkiaľ 30 mil. napočítalo ministerstvo životného prostredia. Však je to úplne jasné, však ten rozdiel 23 mil. platia obce. Doteraz, tak som to mal na mysli.
Ďakujem.
11. 3. 2015 17:56:49 - 17:58:09 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
80.
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážený pán profesor, skutočne chcem oceniť toto vystúpenie, pretože bolo, povedzme si otvorene, odborne precízne, aj ten prednes bol veľmi kultivovaný. Ale jedna vec, ktorá ma tak napadla, no škoda, že nemáme rozdaný ten pozmeňujúci návrh. Pretože napadlo ma, že z aspektu platných legislatívnych pravidiel tvorby zákonov množstvo pripomienok, ktoré ste tu uviedli, patria skôr do vyhlášky ako do zákona.
Potom tam niektoré nepresnosti, čo ste požadovali v súvislosti s EIA. Tak podľa môjho názoru to patrí rozhodne do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nie do zákona o odpadoch.
No a potom chcel by som, keby ste mi zodpovedali jedinú jednu otázku, čo vás asi vedie k tomu, aby ste presadzovali myšlienku zníženia aktuálne 6-ročného intervalu na dvojročný interval v prípade aktualizácie programov či už odpadového hospodárstva alebo programov predchádzania vzniku odpadov? A takisto, či sa vám zdá, že dvojročné vyhodnocovanie programov odpadového hospodárstva je vôbec z aspektu zhromaždenia, vytriedenia a spracovania údajov, či je to vôbec reálne.
Ďakujem pekne.
11. 3. 2015 17:14:05 - 17:16:04 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
60.
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Simon, ja som naozaj prekvapený týmto vystúpením, pretože na 90 – 95 % otázok, ktoré si postavil v rámci tohto vystúpenia, si dostal odpoveď už v rámci rokovania u nás na výbore, respektíve potom pri zasadnutí gestorského výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Myslím si, že spústu nepresností si tam uviedol. Neviem, kto ti to vystúpenie pripravoval? Dotknem sa len niektorých v rámci toho krátkeho limitu dvoch minút.
Musíš si uvedomiť, že za finančné náklady, ktoré znáša výrobca, sa naozaj nepovažujú všetky výdavky. Ale to nesúvisí s tým, teda hovorím teraz o finančných nákladoch na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia pre zber odpadov, na zhodnocovanie odpadov, nemôžeš stotožňovať pojem výdavky a náklady alebo teda uznateľné náklady. Z toho dôvodu, že tu existujú nejaké pravidlá účtovníctva, kedy nie všetky výdavky možno uznať za náklady. Najmä tie výdavky, ktoré sú vynaložené v rámci nadobúdacieho procesu hmotného majetku a jeho odpisovania. Čiže to je podstatný rozdiel.
Takisto si tam tvrdil, že organizácia zodpovednosti výrobcov nemôže tvoriť zisk. Je to nepravdivé tvrdenie a to by si mal vedieť, však sme sa tomu venovali aj na výbore. OZV-éčko môže tvoriť zisk, ale musí spätne tento vyprodukovaný zisk výlučne použiť na plnenie v oblasti odpadového hospodárstva.
Rovnako potom ďalšie tvrdenie, že starosta nevidí do finančných tokov. Áno, to je v poriadku. Ale spytujem sa, načo by do toho videl? Však on žiadne náklady nevynakladá. Pre neho je dôležité, aby systém fungoval, aby všetky nádoby, ktoré sú pripravené na odvoz, boli včas odvezené.
Ďakujem pekne.
4. 2. 2015 17:40:29 - 17:40:29 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
149.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v prvom rade sa chcem ospravedlniť trošku za hlasový hendikep, ktorý súvisí s mojím aktuálnym zdravotným stavom, ale verím, že to zvládnem.
Dovoľte mi v mojom vystúpení zamyslieť sa nad dôvodmi, ktoré viedli ministerstvo životného prostredia k vypracovaniu úplne novej právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva a v krátkosti vysloviť názor na najvýznamnejšie aspekty, ktoré prináša návrh nového zákona o odpadoch. Samozrejme, budem sa snažiť dodržať ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v tom zmysle, že všeobecná rozprava by sa naozaj mala zaoberať podstatou zákona, nepôjdem teda do podrobností, čo som si všimol, že niektorí moji predrečníci celkom nerešpektovali. Som presvedčený, že na tie podrobnosti priestor bude ešte tak vo výboroch, ako aj v druhom čítaní.
Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vychádza primárne z európskych smerníc, to všetci dobre vieme, upravujúcich túto oblasť. Hlavnou z nich je tzv. Rámcová smernica o odpade, ktorú náš súčasný zákon o odpadoch naposledy transponoval novelou v roku 2012, žiaľ, nie tak dôsledne, aby sa následne, aby sme teda následne neboli Európskou komisiou upozornení na nesprávnu transpozíciu niektorých ustanovení a z toho plynúce možné dôsledky.
Ak vychádzame z toho, že platný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol novelizovaný viac ako 30-krát a do jeho textu bolo prevzatých viac ako desať smerníc vrátane zmien a dodatkov, je treba si uvedomiť vzájomne aj to, že v júni minulého roku Európska komisia predstavila tzv. odpadový balíček ako návrh novej smernice, ktorou sa novelizujú niektoré ďalšie smernice upravujúce oblasť odpadov. Zo všetkých týchto aspektov je teda celková revízia tohto zákona veľmi aktuálna, opodstatnená a žiaduca. Navyše najvýznamnejším národným strategickým dokumentom, ktorý sa opiera o rámcovú smernicu o odpade, je Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, v súčasnosti je tento platný program Slovenskej republiky, je teda platný na obdobie rokov 2011 až 2015, čiže pre ďalšie obdobie by mal jednoznačne vychádzať z najaktuálnejšej odpadovej doktríny Európskej komisie.
Podľa tohto dokumentu je hlavným cieľom odpadového hospodárstva minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, uprednostňovanie praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná v čl. 4 novej rámcovej smernice o odpade, tá, tak ako sme to už počuli dnes z úst viacerých mojich predrečníkov, na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie a ako posledné a za najmenej vhodné nakladanie s odpadmi, kde je v rámci hierarchie považované zneškodňovanie odpadov, teda skládkovanie odpadov.
V odpadovom hospodárstve je ďalej potrebné uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov okrem všeobecne zavedeného princípu - znečisťovateľ platí. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník a technológií, alebo najlepších environmentálnych postupov. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je odklonenie odpadov od skládkovania, respektíve znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť aj opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov, zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli spojené s racionálnym využitím energie vyrobenej z odpadov práve v tomto území. Taktiež bude potrebné zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály a tak isto zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania odpadov.
Pre komunálne odpady je v zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade stanovený hlavný cieľ do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností, mám teraz na mysli papier, kov, plasty a sklo na úroveň 50 %. Nastolených cieľov a požiadaviek pre oblasť odpadového hospodárstva je teda naozaj mnoho, avšak ich reálna implementácia do praxe je veľmi slabá. Štatistiky hovoria, že dnes sa recykluje približne 13 % komunálnych odpadov. Je Slovenská republika schopná zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov z 13 na 50 % za nasledujúcich päť rokov? Je vôbec reálne v dnešných podmienkach fungovania odpadového hospodárstva očakávať, že budeme kedy schopní splniť tieto ciele? Odpoveď znie nie v prípade, že sa radikálne nezmení celý systém nakladania s komunálnymi odpadmi a s odpadmi vôbec, ak sa nezmení spôsob vedenia nahlasovania údajov, spôsob kontroly povinných subjektov a čo je najdôležitejšie, ak sa zásadne nezmení právna úprava regulujúca túto oblasť hospodárstva Slovenskej republiky.
Preto v kontexte avizovaných zmien prichádzajúcich z Európskej únie chápem nový zákon o odpadoch ako jediné rozumné riešenie, ako tieto zmeny pre oblasť odpadového hospodárstva flexibilne transponovať do národnej legislatívy Slovenskej republiky.
Skrátim trošku to svoje pripravené vystúpenie, lebo dosť veľa, dosť veľa teda myšlienok odznelo už v príhovore, respektíve vo vystúpení v rozprave môjho kolegu Mariána Záhumenského.
Pani poslankyne, páni poslanci, moje vystúpenie ukončím vyjadrením presvedčenia, že tento návrh zákona prináša viac transparentnosti a adresnosti do vzťahov a zodpovednosti za nakladanie s odpadmi, zlepšuje situáciu v triedenom zbere komunálnych odpadov, kde v rámci Európskej únie Slovensko naozaj značne zaostáva. To, čo navrhuje ministerstvo, nie je žiadny experiment. Funguje to v zahraničí a funguje to úspešne. Predpokladám, že väčšine z nás nejde o to, aby sme konzervovali stav netransparentnosti, minimálnej separácie, minimálnej recyklácie a že sme proti skládkovaniu odpadov a nechceme mať krajinu čiernych skládok.
Určite nie je náhoda, že tento zákon privítala aj Európska komisia. Vysvetlím to, pretože pani poslankyňa Nicholsonová tu informovala toto ctené auditórium s obsahom listu, o obsahu listu, ktorý bol Európskou komisiou formulovaný v decembri v roku 2014. Pre korektnosť je treba uviesť, že po skončení vnútrokomunitárneho pripomienkového konania k návrhu zákona o odpadoch sa slovenská delegácia stretla v Bruseli s predstaviteľmi komisie pod vedením riaditeľa kabinetu komisára Európskej únie pre životné prostredie. Predstavitelia komisie vtedy skonštatovali, že vítajú a podporujú princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní, a toto je tiež dôležité, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky. Zástupcovia komisie závery stretnutia vnímali pozitívne a uviedli, že počkajú si na definitívne znenie zákona po schválení v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, kolegovia, všetci dobre vieme, že zákon o odpadoch nebude vyhovovať všetkým. Priznajme si, že ide o naozaj rozsiahlu právnu normu, ktorá je v mnohých ustanoveniach kompromisom. Ale som presvedčený, že to bude nakoniec dôstojný zákon reprezentujúci všetky dôležité princípy európskej odpadovej legislatívy. Aj na základe toho, čo som povedal, aj na základe toho, že tak či tak Európska komisia schválený návrh znenia tohto zákona ešte bude kontrolovať a komentovať, vás všetkých vyzývam, aby sme tento zákon spoločne posunuli do druhého čítania. Začnime na ňom čím skôr, tým lepšie pracovať a spravme z neho dôstojnú právnu normu.
Ďakujem vám za pozornosť.
4. 2. 2015 10:13:56 - 10:15:56 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lebocký, Tibor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Pán poslanec Simon, pán dvojnásobný minister, ako si sa sám nazval vo svojom vystúpení, v prvom rade, skratka OZV znamená organizácia zodpovednosti výrobcov a nie organizácia združujúcich výrobcov. Teraz neviem, či táto základná absencia poznania základných pojmov použitých v tomto zákone alebo v tomto návrhu zákona má vo mne evokovať pocit, že podobne povrchne máš celý ten zákon naštudovaný, ale myslím si, že z ďalších častí tvojho vystúpenia to nepriamo vyplýva.
Ty ako dvojnásobný minister by si si mal uvedomiť, že pri tvorbe tak závažného právneho predpisu každé ministerstvo spolupracuje s expertnými skupinami. Aj ministerstvo životného prostredia spolupracovalo s expertnou skupinou, ktorej členmi boli aj zástupcovia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska. Kto iný, prosím ťa pekne, by mal lepšie poznať záujmy občanov a záujmy starostov jednotlivých obcí, keď nie zástupcovia týchto organizácií? Áno, neberiem ti, tá aktivita bola nadštandardná, že si oslovil niekoľko starostov, z ktorých ti vyplynuli tie závery, ktoré si tu uviedol. Nemôžem si však uzurpovať právo, že tie závery sú jedine správne.
A čo sa týka tej tvojej poznámky na adresu toho, že tam bolo veľmi veľa v rámci medzirezortného pripomienkového konania, že bolo veľmi veľa pripomienok, či už všeobecných alebo teda zásadných, sám dobre vieš ako bývalý minister, že pri takom multisektorovom a tak, by som povedal, široko spektrálnom zákone, ako je zákon o odpadoch, ktorý zasahuje do viacerých odvetví, je vždy toľko pripomienok, ktoré sú mnohokrát duplicitné, triplicitné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)