Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 12. 2014 19:39:44 - 19:41:43 44. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1094 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
155.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2013 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2015.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1112 z 28. júla 2014 na prerokovanie zahraničnému výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor určil zahraničný výbor.
Zahraničný výbor uznesením z 4. septembra 2014 č. 107, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny z 9. septembra 2014 č. 139 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 3. septembra 2014 č. 164 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky zobrať správu na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetnej správy, tlač 1094a, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 117 z 9. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
19. 9. 2014 9:28:22 - 9:30:47 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1131 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1153 z 25. augusta 2014 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením z 8. septembra 2014 č. 129, Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 2. septembra 2014 č. 470 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. septembra 2014 č. 105 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s dohodou (tlač 1131) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 116 z 9. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, k spoločnej správe a otvorte rozpravu.
19. 9. 2014 9:22:03 - 9:24:23 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1130 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1152 z 25. augusta 2014 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením z 8. septembra 2014 č. 128, Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 2. septembra 2014 č. 469 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. septembra 2014 č. 104 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s dohodou, je to pod tlačou 1130, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 115 z 9. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, k spoločnej správe. Prosím, otvorte rozpravu.
19. 9. 2014 9:17:00 - 9:19:13 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1129 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
12.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1151 z 25. augusta 2014 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením z 8. septembra 2014 č. 127, Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 2. septembra 2014 č. 468 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. septembra 2014 č. 103 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s dohodou, je to pod tlačou 1129, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 114 z 9. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, spoločná správa. Prosím, otvorte rozpravu.
19. 9. 2014 9:11:20 - 9:13:45 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1128 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
8.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou, ktorá zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1150 z 25. augusta 2014 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením z 8. septembra 2014 č. 126, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 2. septembra 2014 č. 467 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. septembra 2014 č. 102 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s dohodou, je to tlač 1128, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 113 z 9. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, otvorte rozpravu.
25. 6. 2014 17:23:35 - 17:27:31 36. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 885 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
103.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní troch tlačí:
- tlače 885, Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky,
- Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii a nakoniec
- Hodnotiacu správu o desiatich rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
K tlači 885, Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013.
Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením z 12. mája 2014 č. 114 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 12. mája 2014 č. 94 odporúčajú Národnej rade vziať predmetnú správu (tlač 885) na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade zobrať predmetný materiál na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní správy (tlač 885a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 13. mája 2014 č. 95. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohu spoločného spravodajcu. Toľko k prvej správe.
K tlači 956, Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii - hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 8. apríla 2014 č. 962 pridelil Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Schôdza Výboru pre európske záležitosti bola zvolaná na 12. mája 2014. Výbor výročnú správu prerokoval a uznesením č. 115 odporúčal Národnej rade vziať správu na vedomie. Zároveň ma výbor ako spravodajcu poveril podať Národnej rade správu o výsledku prerokovania predmetného materiálu vo výbore.
No a nakoniec k tlači 1024, Hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 5. mája 2014 č. 1026 pridelil Hodnotiacu správu o 10 rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii na prerokovanie výboru, výboru pre európske záležitosti s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady. Schôdza výboru pre európske záležitosti bola zvolaná na 12. mája 2014. Výbor hodnotiacu správu prerokoval a uznesením č. 116 odporúčal Národnej rade vziať správu na vedomie. Zároveň ma výbor ako spravodajcu poveril podať Národnej rade správu o výsledku prerokovania predmetného materiálu vo výbore.
Pán predseda, prosím, otvorte zlúčenú rozpravu k uvedeným trom bodom alebo k uvedeným trom správam.
25. 3. 2014 12:03:22 - 12:08:15 33. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
65.
Dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 870 zo 4. februára 2014 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 11. marca 2014 č. 400 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 13. marca 2014 č. 85 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie a rozhodnúť, že Dodatok je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že Dodatok je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 91 z 18. marca 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
A zároveň dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku k čl. 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 871 zo 4. februára 2014 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 11. marca 2014 č. 401 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 13. marca 2014 č. 86 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom k čl. 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a rozhodnúť, že Dodatok je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom k čl. 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že Dodatok je medzinárodná zmluva podľa čl. 8 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s Dodatkom k čl. 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 92 z 18. marca 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
25. 3. 2014 11:54:52 - 11:57:13 33. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 861 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
61.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou dohodou o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 866 z 30. januára 2014 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 11. marca 2014 č. 399 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 13. marca 2014 č. 84 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s rámcovom dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s rámcovou dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že rámcová dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s Rámcovou dohodou o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 90 z 18. marca 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajca.
Toľko, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
25. 3. 2014 11:45:34 - 11:48:03 33. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 860 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
53.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 865 z 30. januára 2014 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 11. marca 2014 č. 398 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 13. marca 2014 č. 83 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Rámcovou dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Rámcovou dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že Rámcová dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 89 z 18. marca 2014. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predseda, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu.
5. 2. 2014 11:11:25 - 11:11:44 29. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 797 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
67.
Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť členom Skupiny priateľstva s Ukrajinou, ale aj všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa pracovného stretnutia o aktuálnej situácii na Ukrajine, že toto sa uskutoční teraz 12.30 v miestnosti č. 30. Ďakujem.
21. 3. 2013 17:15:16 - 17:26:32 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 296 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
87.
Áno, ďalej, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013.
21. 3. 2013 17:15:16 - 17:26:32 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 296 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
85.
Ďakujem. V zlúčenej rozprave k predmetným bodom vystúpilo 8 poslancov. Nepodali však žiadny procedurálny ani pozmeňovací návrh, a preto, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012.
21. 3. 2013 9:23:04 - 9:26:06 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 431 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Správy o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 413 z 28. februára 2013 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre európske záležitosti uznesením z 13. marca 2013, č. 62, a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 12. marca 2013, č. 39, kde odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky zobrať Správu o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012 na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať predmetný materiál na vedomie.
A teraz ešte k druhému bodu a to je spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zamerania zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 364 z 25. januára 2013 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením z 20. februára 2013 pod č. 59 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 27. februára 2013 pod č. 13 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky zobrať materiál Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013 na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať predmetný materiál na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní materiálu Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013 bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 37 z 27. februára 2013. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, spoločné správy a otvorte rozpravu k tomuto bodu.
12. 3. 2013 16:32:08 - 16:34:40 15. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 383 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
86.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovania o návrhu na obžalobu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča podľa čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dnes 12. marca 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča podľa čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 133 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča bolo podľa čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky, poslanci hlasovali, boli, všetci poslanci si prevzali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za návrh na obžalobu hlasovalo 45 poslancov, proti návrhu na obžalobu 78 poslancov a zdržalo sa hlasovania 5 poslancov.
Na schválenie návrhu na obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča podľa čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní návrh na obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča podľa čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky nebol schválený.
Ďakujem.