Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2015 17:03:44 - 17:04:06 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem za slovo, pán predseda, ja len chcem oznámiť, že nie intímnym, ale verejne, že sa nezúčastním tajného hlasovania nielen pri voľbách za kandidátov na Ústavný súd, myslím si, že je to potrebné a vhodné a normálne, ani ostatných tajných volieb, ktoré dnes budú prebiehať.
Ďakujem.
2. 12. 2015 15:01:10 - 15:03:10 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja verím, že budú stačiť dve minúty. Po prvé. Veľmi heslovite. Ja som aj na výbore povedal, že ja som hodne pokorný pred budúcnosťou, pretože nikdy neviete, čo vám prinesie. Aj mimo vás. To znamená, tá pokora znamená toľko, že viete plusovať niekoho, že isto bude, ak by tam bol, rozhodovať tak alebo onak. Ja myslím, že hrať sa na Sibylu v tomto prípade je dosť scestné, pretože my sa tu na seba pozeráme z pätnástich metrov niekoľko rokov. V podstate, čo vy o mne viete, prosím vás? Alebo aj, pán poslanec, z hľadiska profesionálnej dráhy, z hľadiska komunikácie s okolím, štýlu riadenia a vôbec chovania sa k ľuďom.
Špecializácia, viete, parlamentná pôda je iná, je to politický súboj hodnotou, je to v poriadku, ale ja to nepokladám vôbec za žiadnu chorú schizofréniu, keď človek by bol všeobecným alebo ústavným sudcom, že v parlamente, samozrejme, ak je na kandidátke, v nejakej politickej, v strane, tak sa, samozrejme, chová v štýle jej programu, jej hodnotového rebríčka a vôbec nepokladám za choré, keby bol mimo parlamentu a bol by trebárs v pozícii ústavného sudcu alebo v inej podobnej funkcii, že nemá problém si uvedomiť, kde je, aký post zastáva, a že jeho šéfom je právny predpis alebo ústava, ja to nepokladám za nejaké chorobné otočenie kabáta. Viete, potom právna prax je tiež špecializácia, ústava je všade, viete sám. A nemôžte nevnímať ústavu za 43 rokov právnej praxe. Ja som v práve robil vtedy, keď ešte vy ste neboli na svete, a viem veľmi dobre, že sa jej vyhnúť nemôžte.
Viete, že je len relatívna samostatnosť právnych odvetví a ústava ako najvyšší zákon štátu premosťuje všetky. Takže nemyslím si, že špecializácia na ústavné právo je jediný, jediný plus. Áno, je to, je to bonus istý. Ale vôbec neznamená, že človek, ktorý je pol storočia v práve alebo podobných pár desať rokov, nemá na to, aby si osvojoval rýchlo po takomto období aj ústavu, nález Ústavného súdu a ústavné zákony.
21. 10. 2015 20:30:46 - 20:36:35 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
226.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Je pokročilý čas, ja vás nemienim zbytočne dlho zdržovať, ale pár slov mi po tom, čo som počul, naozaj nedá.
Bolo to hodne bezbrehé. Ja nechcem politizovať. Je tu parlament, je to politická scéna, je pred voľbami, tak tomu všetkému rozumiem. Ale tá zmeska toho, čo tu bolo povedané, ja som zas príjemne šokovaný, koľko je tu odborníkov na školstvo, na školy, na nuansy, o ktorých dokonca celkom ani ja neviem, ale prosím.
Nechcem sa za každú cenu podobať, lebo zas budem asi atakovaný tomu, čo povedal pred chvíľou podpredseda vlády pán Kaliňák, ale zobral mi z úst to, čo som povedal. Mnohí, ktorí to kritizovali z opozície, sa podľa môjho názoru nešuchli o vedúce miesta alebo vedúcu pozíciu. Ja mám 43 rokov praxe a 30 rokov som vo vedúcich funkciách, nie jednoduchých. Vždy som vyznával štýl sociálno-preventívneho riadenia, riešiť konflikty dopredu. Oberá vás to síce hodne o čas, o energiu, ale je to podľa môjho názoru vhodnejší štýl riadenia ako nejaký direktívno-sankčný.
Chcem tým povedať len jedno, že ale platí v právnickej osobe, kde je jediný zodpovedný vedúci, kde je štatutárny orgán, ktorá nie je akciovka, kde je predstavenstvo, ale kde je minister, ktorý je šéf rezortu, platí odjakživa princíp, pán poslanec, isto jediný zodpovedný vedúci. Vy sa vyznáte tiež ako podnikateľ. Jediný zodpovedný vedúci, kde je vyváženosť zodpovednosti a právomoci. Ak to tak nie je, tak to, samozrejme, kríva a nemôže to dlhodobo uspieť.
Je úplne pochopiteľné, a súhlasím s tým, že ak minister, ktorý je legálne na funkcii ministra a je štatutárnym orgánom, má právo na svoju personálnu politiku. Má právo si vybrať svojich spolupracovníkov, tak to je, tak to musí byť a tak to aj bude, dúfam. Ak sa pomýli, je to jeho zodpovednosť aj právomoc, jeho interná zodpovednosť a právomoc, takže skutočne odvolávať niekoho za to, že možno personálne podľa jeho názoru si nevybral ľudí, ktorých si predstavujete vy, tak je absurdné.
Okrem toho sa domnievam, že tie dôvody na odvolanie, vyslovenie nedôvery boli tri: štýl riadenia, IUVENTA a vyvodenie zodpovednosti na MPC.
Prosím vás, všetko pokrýva štýl riadenia, k tomu sa už vracať nechcem, má na to minister právo, čo robí, s tým, že vyvodenie zodpovednosti, tak ako povedala pani kolegyňa, nemám námietky. Platí prezumpcia neviny nielen v trestnom práve, aj v pracovnom práve. Ak zatiaľ, neviem, bola vyvodená zodpovednosť pre pána Kováča, ja osobne toho pána vôbec nepoznám a pevne verím, že ak sa preukáže, či pracovnoprávne, alebo možno aj trestnoprávne, že je úplne mimo obliga, že sa tak stane.
Okrem toho ja si osobne vážim fakt, že minister nemal problém pri informačnom systéme priznať si určitú chybu a ospravedlniť sa. To je tiež zriedkavá vec. A som presvedčený, že ak sa náhodou v priebehu aj vyšetrovania ukáže, že zodpovednosť je iná, tak isto sa môžu riešiť veci aj inak.
To znamená, hovoriť za cenu vyslovenia nedôvery do internej vyvodenia zodpovednosti, ktoré je právomocou ministra a generálnej riaditeľky, je na pôde parlamentu podľa mňa absurdum.
Prosím vás pekne, IUVENTA. Je zákon taký maličký o správe majetku štátu z roku 1993. Je právomoc a plná zodpovednosť, ale právomoc, hlavne v tomto prípade, štatutárneho orgánu vysloviť prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť národného majetku. Tie veci tu o tom, že sa nebudú mať deti kde kúpať. Ja viem, že tak bude, že sa budú mať kde kúpať. Ale robiť zase permanentne sedem hodín fetiš okolo majetku, aj keď isto zaujímavého, a okolo pána Kováča, pri všetkej úcte je to človek, ja tomu rozumiem, aby ste ma zle nepochopili, je to trošku trápne. Pretože sa zneužíva majetok, aj keď atraktívny, a pozícia človeka, kde to ešte asi nie je ukončené, na to, aby sme tu sedem hodín debatovali o niečom.
Prosím vás, boli aj iné fetiše, boli strategické podniky. Kde sú? Keby sa neboli hlúpo sprivatizovali, tak dneska je Slovenská republika na tom ešte lepšie, ako je. Nie je to len IUVENTA. (Potlesk.)
Takže ja som presvedčený o tom, že, viete, hovoriť dopredu, že s IUVENTOU sa niečo hrozné udeje. Ukáže čas, pán poslanec, ukáže čas. A právna i politická zodpovednosť bude vyvoditeľná i v budúcnosti. Takže dnes maľovať všetko načierno a byť presvedčený o tom ako Sibyla, že všetko bude len zlé a ktovie ako to dopadne, nehnevajte sa, ja zodpovednosť právnu, morálnu ani politickú do budúcna nepoznám. Môže byť spätne vyvodená morálna, politická alebo právna, keď sú na to dôkazy.
Okrem toho zodpovednosť je čarodejník veľký a, viete, kolektívna vina je strašná vec. Je individuálna zodpovednosť. Keď sa preukáže, či pánovi Kováčovi, alebo možno generálnej riaditeľke, tak vina bude vyvodená. Ale čo mal minister prísť MPC a zrušiť ho ako v šaríi, moslimský právny poriadok, a zrušiť celý subjekt len preto, že niečo sa tam udialo? Bola vyvodená, bude vyvodená individuálna zodpovednosť. Je to jeho právomoc. A ja pevne verím, že sa nepomýli. Keď sa pomýli, ja verím, že tento typ človeka nemá problém uznať si prípadnú chybu.
Takže podľa mňa tých osem hodín, áno, je to na niečo dobré, sme na politickej pôde, diskutujme.
A na záver si ešte dovolím, hoci ja to nemám vo zvyku.
Pán poslanec, ja si vyprosím tie vaše prívlastky banditi a banditizmus. Ja sa bandita necítim. My sme spolu do školy nechodili! A to hovorím za seba aj za poslancov SMER-u, klub. To si môžme vybaviť individuálne.
Ďakujem. (Potlesk.)
21. 10. 2015 19:04:03 - 19:05:00 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem za slovo. Ja chcem ešte vystúpiť v závere, neľakajte sa ako spravodajca, ale na rozdiel od mojich kolegov, ktorí vedia hovoriť dvadsať minút, a nepovedia nič, ja sa budem snažiť byť stručný a niečo povedať.
Vnímam to, čo ste povedali ako žena, že som za slušnosť, ale to skôr povedzte pánovi - jak sa volá tuto? - Hraškovi alebo niekým iným.
Čo sa týka prezumpcie viny alebo neviny. Áno, platí prezumpcia neviny našťastie, ale platí u pána Kováča, iste, ale platí u generálnej riaditeľky takisto, platí u obidvoch a platí u všetkých.
Čo sa týka slova podvod, pokiaľ som si prečítal to podanie kolegov z opozície, tak ste to použili vy, nikto to, pokiaľ som to počúval tu pozorne, nepovedal tak, že je to podvod. Nechcem tu hovoriť frázy, je prezumpcia neviny, sú na to iné orgány, nehrajme sa tu na Holmesov Sherlockov, ja som udivený, aké detailné informácie máte.
Ďakujem.
21. 10. 2015 13:24:54 - 13:39:05 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
To je návrh uznesenia, s tým, že, ak dovolíte, ešte to stanovisko ústavnoprávneho výboru. Je tu výpis zo zápisnice zo 116. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej dnes.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky, a na návrh poslanca Borisa Suska hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe. Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 8 poslancov, za návrh uznesenia bol 1 poslanec a 7 poslancov hlasovalo proti návrhu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal teda uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov a podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Všetko z mojej strany. Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

21. 10. 2015 13:19:38 - 13:24:33 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1801 z 15. októbra 2015 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Jurajovi Draxlerovi, poverenému vedením, resp. riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky s termínom prerokovania do určeného termínu konania schôdze. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň mu určil pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopné. Gestorský výbor v správe o výsledku prerokovania uvedeného návrhu nezohľadnil stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko v čase rokovania mu nebolo ešte známe. Už je nám známe, takže vás oboznámim s ním dodatočne po prezentovaní návrhu uznesenia. Gestorský výbor v správe o výsledku prerokovania uvedeného návrhu nezohľadnil stanovisko ústavnoprávneho výboru, ktoré opakujem, oboznámim dodatočne.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky rokovali o návrhu skupiny poslancov dňa 21. októbra 2015 a neprijali k nemu platné uznesenie, pretože podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nezískal návrh potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov týchto výborov, a to: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Zahraničný výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor uznesením č. 200 z 21. októbra 2015 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a zároveň ma poveril podať správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a dodatočne oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky aj so stanoviskom ústavnoprávneho výboru.
Ak dovolíte, pán predseda, ešte by som predniesol návrh uznesenia.
29. 9. 2015 11:33:11 - 11:33:26 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vzhľadom na nutnosť dodržať sedemdňovú lehotu, zvolávam dnes mimoriadne zasadnutie nášho výboru na 19.00 hodinu večer v jeho zasadačke.
15. 6. 2015 18:24:26 - 18:26:19 52. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
148.
Ďakujem pekne za slovo. Mne nedá len pár viet povedať na margo toho, že nebol som tu od začiatku, ani som bestseller Gorila nečítal, priznám sa. Poznám zaujímavejšie četby.
Ale keď zas počúvam, koľko je tu medzi nami špičkových trestných právnikov, tak som v podstate rád, že sa rodí takáto právnická elita.
Ja som bol na prokuratúre len tri roky síce, ale dodnes mám rešpekt pred mnoho tisíc stranovými spismi trestnoprávnymi a nedovolil by som si naozaj v rozbehnutom trestnom konaní hovoriť, viac-menej v úvodzovkách, "fundovane" do takejto kauzy. Ona sa dá bez primeranej znalosti len spolitizovať, čo sa, samozrejme, deje.
Ja nechcem uvádzať negatívny príklad, lebo je to hanba, ale, viete, kriminalita bola, je a bude. To neznamená, že sa máme s tým zmieriť. Čím je nižšia, tým lepšie. O tom sa všetci zhodneme. Zoberte si posledný trápny príklad, negatívny, pánov z FIFA. Osemdesiatnici, ktorí nevedia ani, kde majú majetky, a dajú sa skorumpovať. No hanba a trapas. Proste, kým je človek človekom, ideál nebude nikto. My akoby sme hľadali ideál. Hľadajme optimum. To sa dá. Ideál nenájdeme nikdy.
Prosím vás, ďalšia poznámka. To nie je fráza. Máme tri moci nezávislé v každom demokratickom štáte: zákonodarná, výkonná a justičná. Nie súdnu, justičnú v širšom ponímaní, aj prokuratúra tam patrí. Nehovorme do vecí týmto spôsobom, ktorá je neukončená. Nikdy nie je každý spokojný ani v civilnom, ani v trestnom konaní. Vždy niekto viac doplatí, niekto menej. A ten, kto doplatí, samozrejme, je nespokojný. Takže nechajme robiť tých, čo to robiť majú, a nerozprávajme do roboty politikárskym spôsobom.
Okrem toho všade sú tam v podstate domnienky, prezumpcie, malo to byť tak, ako by malo, malo to byť inak. Bez detailnej znalosti relevantných právnych skutočností vyslovovať tu súdy, a to by malo byť inak, ako si myslíme my, je podľa mňa politikárčenie.
To je všetko.
28. 5. 2015 18:09:35 - 18:10:43 51. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
108.
Ďakujem pekne za slovo. Tak mne to dobre robí, to, čo počúvam, ale to sú fakty, to je história, to nie je chvála, to je tak jednoducho.
Ale to chcem len povedať, pán kolega Kadúc, a vôbec všeobecne. Viete, fiat iustitia pereat mundus - nech je spravodlivosť, keď padne svet, hovorili starí Rimania. A opakujem, čo som povedal v rozprave, ja som nečítal zatiaľ ten rozsudok krajského súdu, ktorý im povedal, že tie zmluvy sú absolútne neplatné. Rád si to prečítam zo záujmu, neviem, neviem. Ale bez ohľadu na to, či som ho čítal, alebo nie, opakujem, podľa mňa to bolo, všetky tie kroky, nie contra legem, praeter legem a sa domnievam, že ten rozsudok je – domnievam zatiaľ –, že je správny.
To znamená, je tu už právne relevantný akt krajského súdu a ja sa domnievam a som presvedčený, že už na krajskom súde sú ľudia, ktorí naozaj majú na to pouvoir, a sú primeraní odborníci, aby povedali to, čo povedali, a aby vedeli, že si za tým stoja. To znamená, bez ohľadu na to, aby som ho čítal, som presvedčený o tom, že tie zmluvy boli špekulatívne a že obchádzali zákon.
Ja si to ešte spätne pozriem, lebo ma to veľmi zaujíma. Som o tom presvedčený.
Ďakujem.
28. 5. 2015 17:56:16 - 18:02:35 51. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Nechcel som vystupovať, ale už keď vystúpil pán kolega Kadúc, znie to ako právnik, tak reku už mi nedá povedať pár slov. Neviem, či som ho učil, ale celkom sa vydaril a mohol sa lepšie. Možno som si myslel, že povie nejaké právne argumenty, ale budiž.
Tu sa zase rozprávajú, každý je informovaný, každý o tom všetko vie, pritom o tom vie každý v podstate dosť málo na to, aby informoval alebo hovoril odborne, vecne. Tu je už milión poslancov, politikov, právnikov. Ja som nadšený tým, ale dovoľte mi pár právnych poznámok. Budem mať klapky trošku, keď som to počúval.
Mal som tú česť mať informácie o privatizácii - a nepôjdem od veci, nebojte sa - ako na margo SPP. Je keď som tu hovoril o privatizácii SPP, tak som okrem iného povedal, že keby to mal prvák právnik tú zmluvu v rukách a ju odsúhlasí, akceptuje, tak ho, omlúvam sa za ten výraz, to ja nemám rád, lebo ja nikoho nevyrážam zo skúšky, ja ho len pošlem preč, tak ho pošlem preč a nikdy nebude študovať Právnickú fakultu, prváka.
Privatizácia SPP. Tu sa hovorí o miliardách, 65, 35 %. Prosím vás pekne, právo je stredný rod, to je to právo, nie je to ženský, ani mužský, je to to právo, ale je to čarodejnica veľká. Dá sa s ním obrovsky narábať. Elegantne alebo sprosto, alebo primitívne. Tu sa s ním narábalo primitívne. Ja nemám tieto výrazy rád, ale ako právnik trošku sa vyznám, dovoľte mi trochu neskromnosti, primitívne. Nie sú pre mňa zaujímavé čísla. Už to, že boli špekulatívne pohyby vlastného imania, predtým 12 mld., potom sa to navýšilo umele, už to mi stačí ako právnikovi, že tam bol nejaký nekalý úmysel, ktorý formálnoprávne sa dá zvládnuť. Ale je minimálne, keď už nie contra legem, tak, kolega tu nie je, praeter legem, že, pán Hlina, obchádzame zákon. Nie je proti. Obchádzame elegantne akože, ale hlúpo.
Keď spomeniem zmluvu SPP, teraz aj privatizačnú zmluvu alebo akcionársku zmluvu o privatizácii a potom reprivatizácii Gabčíkova. Prosím vás pekne, keď predávam, nepoviem zlatú, nemám rád expresívne výrazne, striebornú sliepku, tak mám špičkovú vyjednávaciu pozíciu. Nie je len zmluvné právo, je predzmluvné štádium. A keď mám špičkovú vyjednávaciu pozíciu, tak vyjednám dobré podmienky, nie nekorektné, výhodné pre toho, kto predáva striebornú sliepku. Keď ja viem, že v zmluve sú také nezmysly, ako je odškodné, pán kolega, odškodné v prípade, keď legálne odstúpim od zmluvy. Pokiaľ viem, to bola zmluva na dobu určitú, ale aj v zmluve na dobu určitú môžem dojednať skončenie výpoveďou, keď sa dohodne. Odškodné, keď legálne, legitímne a podľa zmluvy povedzme skončím zmluvu, a odškodné za čo, keď neporuším ani všeobecne záväzný právny predpis ani zmluvné podmienky?
Prenájom technológie? Však technológia je súčasť veci právne, som teraz trápny, nemôžem oddeliť technológiu od toho, súčasťou čoho je. Minimálne si dovolím tvrdiť a nepoznám ten rozsudok krajského súdu, nepoznám ho, nečítal som ho, ktorý vyhlásil túto zmluvu za absolútne neplatnú. Ale bez toho, aby som ju čítal, tak si dovolím tvrdiť, že je správny, pretože je vo väzbe na § 37, 39 Občianskeho zákonníka, keď niečo urobím praeter legem, obchádzam zákon, a to vo väzbe na medzištátnu zmluvu slovensko-maďarskú, Obchodný zákonník, kde je princíp okrem iného poctivého obchodného styku, formálnoprávnej rovnosti podnikateľských subjektov, dám partnerovi, ktorému predávam zlatú sliepku, podmienky, ktoré sú v sporových, v sporových konfliktných situáciách absolútne výhodné preňho? A som v defenzíve! Prečo? Odškodné, keď legálne skončí zmluvu? Prenájom technológie? Špekulatívne pohyby vlastného, hodnoty vlastného alebo základného imania? Prečo? Neviem. Nepoznám detaily tej zmluvy, ale zas sa obrátim na zmluvu SPP a dovolím si tvrdiť, že je veľmi rovnaká alebo podobná. V prípade sporu rozhodnutie nie všeobecného súdu, ale arbitrov podľa Common Law, podľa obyčajového práva? Anglickí arbitri? Prečo? Keď sídlo je tu a my predávame, tak budem riešiť podľa obyčajového práva spor, keď som tu pánom na svojom smetisku?
Takže ja si dovolím tvrdiť, že odstúpenie od zmluvy podľa § 345 Obchodného zákonníka je absolútne dôvodné, výpoveď nebola možná. Štát podľa mňa, si dovolím tvrdiť, ja nerád prejudikujem, nemám v tomto rád nejaké ramená, ale keď som kde-tu niečo predpovedal, prepáčte mi neskromnosť, vždy som mal pravdu. Dovolím si tvrdiť, že aj v tomto prípade štát uspeje. Dovolím si tvrdiť. To znamená, minimálne došlo k porušeniu medzištátnej zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskou republikou, minimálne základný princíp Obchodného zákonníka a možno aj aktuálnych predpisov o verejnom obstarávaní. Takže také, čo bude, keď bude 580 mil. škoda, uvidíme, čo bude, potom, ak bude, ja si dovolím tvrdiť, že nebude.
A záverom toľko, že, opakujem, právo neraz slúži alebo je zneužívané na to, aby sa obchádzali sociálno-ekonomické problémy, a prijmeme právny predpis a bude fraj, že problém sa vyrieši. Ale aj právo sa dá obísť elegantne. A toto nemalo ani eleganciu obsahu, ani formy, si dovolím tvrdiť. A to, tie čísla, cifry, mňa ako právnika to zaujíma, ale nezaujíma. Právne mať to v rukách, tak si dovolím, že to rozbijem na cucky, tú zmluvu.
Takže držím palce Slovenskej republike, a to, čo bolo povedané, nepokladám za frázu, že ide o nejakú degradáciu národnoštátneho záujmu. Myslím, že áno. Strategické podniky, nechcem odbiehať, majú byť v rukách štátu. To nie je o forme vlastníctva. Keď je niekto neschopný, tak môže byť súkromný manažér a môže byť konateľ a člen predstavenstva, keď je to blbec, tak to skončí aj tak zle. Keď je to schopný manažér, tak vo vlastníctve štátu to funguje takisto. To nie je o forme vlastníctva, to je o ľuďoch. Takže myslím, že v tomto prípade sa konalo správne a dobre a je škoda, že sa musí ísť na právne formy a právne dôsledky. Len hovorme trošku odborne, vecne. Každý o tom rozpráva, podľa mňa málokto o tom niečo vie.
Ďakujem. (Potlesk.)
16. 4. 2015 11:17:13 - 11:19:11 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

112.
Ďakujem za slovo. No, pán poslanec, myslíte, že aj podnikateľ, a viete, že v liberálnom konkurenčnom prostredí sa cena aj podľa zákona o cenách tvorí dohodou. To je princíp. Ale aj právo aj nielen z účtovno-ekonomického, ale aj z právneho hľadiska člení ceny a má niekoľko druhov cien. Ako príklad hovorím napríklad administratívnu cenu, zostatkovú, účtovnú, reprodukčnú. A jediná taká direktívnejšie len cena administratívna, kde sa vypočítava trebárs podlahová obytná plocha krát nejaká sadzba.
Ale iné chcem povedať. Štátna expertíza, samozrejme, nie je všeobecne záväzný predpis, to máte pravdu. Nie je to v zákone, nie je to nariadenie vlády, nie je to vyhláška, nie je to VZN-ko. Nie je to všeobecne záväzný právny predpis. Ale v liberálnom prostredí, kde sa ceny tvoria dohodou, musím návrh ceny dať na základe nejakého kalkulačného vzorčeka zrejme. Viete o tom. A ten základný je vždy asi nejaké tie materiálové náklady, mzdové náklady a zisk. A keď ja mám nejakú štátnu expertízu, a to je jedno, kto je za tým štátom v danom okamihu, ale štátna expertíza je preto štátna expertíza, že štát aj týmto ukazuje participáciu na tvorbe ceny dohodou cez nejakých expertov. To znamená, asi by som ju nemal ignorovať v žiadnom prípade, aj keď je iste len podkladom, ale významným podkladom pre tvorbu ceny dohodou. A nemôžem len na základe nejakého..., ľubovôle alebo toho, ako sa vyspím a či má bolí zub, alebo nie, povedať, že nie sto ale štyridsať.
Ja osobne by som bol napríklad zvedavý, na základe čoho vtedy pán Figeľ určil cenu, príklad hovorím, nepamätám presne, o 60 % nižšiu, ako doporučovala štátna expertíza. Na základe akých relevantných významných ekonomických podkladov... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
113.
Pán Zajac!

Mamojka, Mojmír, poslanec NR SR
114.
Kľud. (Reakcie z pléna.) Veď preto je štátna expertíza, je, opakujem, dosť významný relevantný podklad a subjektívny prvok tam je pri cene tvorby dohodou, ale nemôžem ignorovať názory odborníkov, ekonómov ani štátnu expertízu. Takže to nemôže byť z self-workblocku v žiadnom prípade. Toľko len.
Ďakujem. (Potlesk.)

11. 3. 2015 11:52:13 - 11:54:11 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
69.
Ďakujem pekne za slovo. Na margo možno tých veľmi takých širokých a dynamických vystúpení toľko, že neexistuje dobrý a zlý zákon. Všade je subjektívny prvok. Zákony tvoria ľudia aj aplikujú ľudia, to znamená, je tam prirodzene subjektívny prvok. Hovorím to preto, že objavujeme Ameriku po 25-tich rokoch, respektíve 20-tich rokoch. Rakúšania povedali, ktorí nám nemali v tom období prečo lichotiť, že máme špičkové odborné duálne vzdelávanie do roku 1989. My teraz diskutujeme o tom, ani keby sme objavili svet, ale prosím, radšej diskutovať, ako nie. Ale dobrý a zlý zákon nie je. Je to široko spektrálny zákon alebo návrh zákona, kde nevyhoviete všetkým. To jednoducho objektívne nie je možné.
My sme boli, ako bolo spomínané, aj na tom výjazdovom zasadnutí u pána Sotáka v Podbrezovej. Aj tam platí: radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Mnoho vecí a myšlienok je racionálnych a mnoho ma zaujalo, ale bolo treba urobiť nejaký kompromis jednoducho. S tým, že napríklad, príklad, marginálny problém, ktorý z hľadiska individuálnej skupiny ľudí, ich záujmov je dôležitý: otváranie prvých ročníkov. Prosím vás, to je vo väzbe na charakter tohto zákona marginálny problém.
A to, čo povedal aj poslanec Petrák, aj ostatní: veď kto má o tom rozhodovať, ak nie demokraticky, klasicky kreované orgány vyššieho územného celku? Isteže aj tam je subjektívny problém, lebo tiež sú tam ľudia. Ale je to kreovaný orgán a systém, ktorý je funkčný, a so všetkými chybami, ide o dodržiavanie kritérií.
Tu sú tri podstatné problémy: to je systém riadenia odborného vzdelávania, kvalita odborného vzdelávania a motivačné prvky. Súhlasím. A keď, tak o tomto treba diskutovať. Zákon podľa mňa treba prijať a ja osobne som nikdy nebol priateľ novelizácie ani ako človek, ani ako právnik. Ale ak čas ukáže, že sme strelili trošku vedľa, no tak sa prijme novela, lebo tu nejde o politiku. Tu ide o princíp, a to je kvalitné odborné vzdelávanie, a to všetci vieme, že potrebujeme. Na tom sa isto zhodneme.
Ďakujem pekne.
12. 2. 2015 11:18:21 - 11:58:21 46. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1288 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pripomínam kolegom, že o 12.00 hodine máme veľmi krátke, operatívne stretnutie výboru v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
29. 1. 2015 12:01:29 - 12:01:43 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pripomínam len kolegom z nášho výboru, že o 12.30 hodine budeme mať krátke operatívne stretnutie v zasadačke výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ďakujem.

(Prerušenie rokovania o 12.03 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
12. 12. 2014 18:33:28 - 18:33:57 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
338.
Ja len nemám toľko času. Isteže je to polemická otázka, nehovorím, že nie.
Ale, viete, pán poslanec Hlina, Cyprus. Cyprus je štát, ktorý je člen tiež Európskej únie, na to akosi sa zabúda. Európska únia. A platí naň takisto právny poriadok ako v našom štáte. A boli by ste prekvapený a vám môžem dať konkrétne mená, je to legálne, nielen našich tenistov v Monaku, ale aj tých Ferov na tom Cypre je hodne.
12. 12. 2014 18:15:32 - 18:23:34 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
326.
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. No, vzhľadom k tomu, že netrpím, nepotrebujem to, zbytočne rétorickým exhibicionizmom, tak vás budem zdržovať minimum a budem hovoriť vecne, pretože tých rétorických cvičení už tu bolo dosť a dosť sa to ťažko počúva, niekedy.
Prečo som vystúpil? Ja som myslel, že ani nie. Ale keď som stopäťdesiatykrát počul pojem schránková firma, tak mi už išlo bok vyduť. Takže stručne a vecne, prosím vás.
Rozumiete vôbec tomu, čo je schránková firma? Ak dovolíte, pár slov z hľadiska takej suchopárnej, ale to má ťah na bránu, právnej úpravy a momentálnych právnych mantinelov toho, čo sa tu kritizuje. O to viac, že pán poslanec Zajac tiež povedal, že jedny z tých troch dôvodov, ktoré vám vadia na tom tendri, je schránkovosť. Tak, ak dovolíte, pár slov.
Je to už pomaly zľudovený pojem, ale má hlboký právny základ a svoju stručnú históriu, nebojte sa, len pár minút. Náš Obchodný zákonník, je tu pani doc. Žitňanská, môže ma kontrolovať, tak schránková firma, to je vlastne pojem sídla. Sídlo. Obchodný zákonník vôbec dbá aj na acquis communautaire, na európske právo takzvané, má niekoľko nosných pojmov, to je podnikateľ, podnikanie, ale aj sídlo svojím spôsobom. A tento čarovný pojem je upravený v jednom paragrafíku 2 odsek 3, 4, 5 Obchodného zákonníka, kde je hovorené, čo je to adresa; sídlo, adresa. Adresa podľa Obchodného zákonníka, ale vrátim sa ďalej k tomu, o čom sa tu už dvanásť hodín mele. Adresa podľa Obchodného zákonníka právnickej osoby podnikateľa je sídlom, pardon, je adresa zapísaná v Obchodnom registri u podnikateľa právnickej osoby. U podnikateľa fyzickej osoby - živnostník, súkromne hospodáriaci roľník a tak ďalej, je sídlom miesto podnikania.
Kolegovia z opozície, však každý máme svoj názor, vy uznávate, do značnej miery aj ja, konkurenčné prostredie musí byť liberálny pohľad na ekonomiku. Liberálny pohľad na ekonomiku a právny štát v liberálnom prostredí konkurenčnom znamená niekoľko zásadných právnych princípov, ktoré akoby ste, ja mám pomaly z vás radosť, vy ste pomaly centralisticko-direktívny model riadenia štátu. Právny štát v liberálnom prostredí znamená čo? To, čo máme v ústave: čo nie je zakázané, je dovolené. A v obchodnom súkromnom práve princíp zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti.
Ale vrátim sa k tomu, čo som začal. Vývoj sídla v Obchodnom zákonníku a právnej úpravy:
Do roku 2001 platil v Obchodnom zákonníku aj v európskom práve tzv. princíp fiktívneho sídla. To znamená, nazvem to tým úvodným pojmom, schránkovej firmy, schránkového sídla. Mohli ste mať garáž, mohli ste mať chatu, nemusela byť žiadna sklenená, hliníková budova na základe architekta svetového do roku 2001.
Potom prišla veľká novela Obchodného zákonníka pod číslom 500/2001 Z. z., kde sa išlo na trend tzv. reálneho sídla podnikateľa. To znamená, podnikateľ mal mať sídlo, kde sídlili orgány spoločnosti, jej konateľ alebo predstavenstvo akciovej spoločnosti, alebo odkiaľ bol riadený ten podnikateľský subjekt.
Potom naraz, predstavte si, prišla novela 432/2004 Z. z. - nie, Lucia, však?, tak je, mám pravdu zase -, ktorá sa vrátila, predstavte si, znova k fiktívnemu sídlu podnikateľa. A viete prečo? Nie preto, že to bol nejaký mocenský zámer alebo názor našich veľkých právnikov alebo podnikateľov, ale preto, že to Európsky súdny dvor rozhodoval, ak sa nemýlim, to boli tri kauzy: Daily Mail, Centros a Wikileaks Zering, alebo nejak tak sa volala tá firma, je to v roku 2002, kde išlo v podstate o to, detaily vynechám, tam išlo v podstate o slobodu usadzovania sa v Európskej únii. Sloboda usadzovania je základný princíp podnikateľskej slobody v konkurenčnom prostredí, pán kolega. A sloboda usadzovania znamená, že ja môžem mať aj, s prepáčením za tu výraz zľudovený, schránkovú firmu, ak má atribúty a znaky adresy: popisné (evidenčné) číslo.
Ja nevravím, že to je imidž, že to je kredibilita, ktorá je bombová, keď sedím voľakde na drevenej chalúpke pod lipou. Iste, lepšia je firma, ktorá má tam 30 poschodí na 105. poschodí mrakodrapu a tak ďalej atď., ale to nie je podmienka kredibility a dôveryhodnosti firmy. Áno, má to svoj imidžový charakter, ale nie je to o tom.
To znamená, na základe trendu Európskeho súdneho dvora sme sa vrátili tou novelou 432/2004 Z. z. k fiktívnemu registrovému sídlu firmy znova, odkiaľ nemusí byť reálne riadená firma, nemusia tam byť orgány firmy, ja nehovorím, že je to dobré, ale je to tak.
Pán Fronc tu nie je, my sme si tak občas podebatovali a latinsky "fiat iustitia, pereat mundus" - "nech je spravodlivosť, aj keď padne svet". Taká je právna úprava, tak čo tárate, pardon za výraz.
Taká je právna úprava s tým, že keď už hovorím aj o tom, kto je za firmou. Prosím vás pekne. Načo máme kapitálové obchodné spoločnosti? Ja nevravím, že to je dobré. Ja tiež budem hlasovať za limitovanie alebo som za to politicky, že limitovať a trošku pritlačiť krk schránkovým firmám. Ale nemám problém s tou, so sídlofréniou, právne si myslím, že to nie je dobré. Je liberálne konkurenčné prostredie, schránková firma nie je nadávka, to nie je pejoratívum. To je proste možnosť, ktorú právny predpis pripúšťa náš i európske právo. Tak o tom hovoríme.
Kto je za firmou? No nech je tam aj svätý Dindy! Na to je právny prostriedok a iné právne odvetvia a právne možnosti, ktoré či sa využívajú, to je druhá vec, aby sa prišlo na to, že niekto porušil právo alebo nie.
Pán poslanec Matovič, nie je tu, ma tiež poučil ako právnika. Myslím, na to reagoval pán poslanec Susko. Porušujeme, pripravujeme, alebo prijímame zákony, ktoré nám umožňujú kradnúť. Tak, pardon, ja viem, že mám teraz trošku klapky právnické, ale ako bolo povedané pánom kolegom, myslím, Suskom, no tak pardon, právo má aj obsah morálky, vtedy je dobré. Musí mať primeraný obsah morálky, väčší-menší. Ak ja dodržujem právo, tak aký som ja protiprávny subjekt alebo zlodej?!
Okrem toho sme zas v liberálnom prostredí, určitá miera šikovnosti možno, nech sa páči. Ale keď je, platí princíp, starý filozofický, pán poslanec Hlina, vy ste dobrý rétor, tiež tribún, "presumptio boni viri", to už vymysleli starí Gréci, platí prezumpcia slušnosti a čestnosti občana. Možno trošku romanticky, ale tak sa to ľuďom páčilo, tak to vymysleli. Z toho vychádza princíp prezumpcie neviny. Pokiaľ niečo nie je jednoznačne preukázané, tak nebudem tu snovať konšpiračné teórie a hrať sa na sudcu aj kata.
Takže, vážení kolegovia, ústava naša zrušila monopol vlastníctva, zrušila monopol politický, čo je dobré. Má tam princíp, ktorý som v úvode spomínal, princíp, čo nie je zakázané, je dovolené. V obchodnom práve, v občianskom práve, teda v súkromnom práve, platí prvý nosný princíp zmluvnej slobody: hľadám si partnera, akého chcem, hľadám si partnera, za akých podmienok chcem.
Cena. Fetiš ceny. Prosím vás, či je to užšia súťaž, či je to verejná súťaž, iste, či s európskymi peniazmi, či našimi treba nakladať rozumne, racionálne. To nikto nemôže namietať. Ale my sme si zvykli, najmä keď sa to politicky hodí: cena, cena, cena. Podliezť cenu nie je problém alebo ju nadhodnotiť. Ale cena nie je ani jediný, ani zďaleka jediný atribút! Tá kredibilita firmy vôbec sa nemusí odvíjať od toho, že je to cena, aj keď to je prioritné. Len my sme chorí na to, že cena, lebo musíme všade šetriť. Takže trošku taký nadhľad.
A zase, keď debatujeme o nejakých pojmoch, ja sa málokedy ozvem, ale potom, keď už mi je tak, že musím sa, tak sa ozvem, pretože s každým pojmom treba narábať trošku aj vecne, odborne a potom politikárčiť. Politika je umenie, ale vy politikárčite.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
10. 12. 2014 11:20:30 - 11:20:41 44. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1247 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru, že o 13.00 hodine budeme mať mimoriadne zasadnutie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ďakujem.
10. 11. 2014 15:31:42 - 15:32:56 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
732.
Ďakujem za slovo. Mnohí naši kolegovia vrátane mňa sme uznali, že ten dotyčný jedinec, ten tzv. Ego, ja tento typ muziky nemám rád, tam naozaj nepatrí. Nepatrí do žiadneho orgánu, ani nejak, iné chcem povedať, ani spolku rybárov, nechcem uraziť. Takisto sme aj uznali, a oprávnene, že schránkové a obdobné firmy naozaj sú hodne nedôveryhodné a nemá sa s nimi obchodovať.
Ja len poukážem na význam obchodného mena. Má základy identifikačné a rozlišovací prvok, má reklamnú funkciu, antireklamu, ochrannú. A fyzické meno právnickej osoby a podnikateľa alebo meno, obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej, základným identifikačným prvkom je chránené obchodnoprávne, je chránené trestnoprávne, je chránené administratívnoprávne, pretože identifikuje a rozlišuje podnikateľský subjekt.
To znamená, ako právnik tiež, pán kolega, čudujem sa vám, že si neoveríte, že koľko takýchto obchodných mien môže existovať.
Hovorí sa, že ľudská fantázia nemá hraníc. Má. Obchodným právom sa zaoberám a sú desiatky Vega, Galaxií, zrejme aj Penta. Naozaj, treba si to overiť. To je všetko.
10. 11. 2014 14:11:47 - 14:13:47 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
662.
Ja ďakujem za slovo. Ak dovolíte, reagoval by som na veľmi takú čarovnú skratku SPP, ktorá bola spomínaná, kauzy, antikauzy u pána poslanca Kaníka, potom u pána poslanca, myslím, Matoviča.
Len veľmi stručne. Keď bola táto kauza prerokovávaná pred piatimi-šiestimi rokmi v parlamente a mal som možnosť byť informovaný o niektorých fragmentoch zmluvy o SPP, tak ja som vtedy povedal, že niečo obludnejšie som nevidel a nečítal. Čo si pamätám, lebo tu sa spomínal predaj SPP. No, SPP sa vôbec nemal privatizovať. Predstavenstvo, hoci štát mal majoritu ako akcionár, tak v stanovách bolo povedané, že musí mať štát v sedemčlennom predstavenstve troch členov, hoci bol majoritný akcionár, privatizéri štyroch. To znamená, v predstavenstve štát nemohol presadiť nič. V prípade súdneho sporu bolo zvolené anglické obyčajové právo, hoci sa predával náš podnik. V prípade súdneho sporu nie všeobecný súd, ale anglickí arbitri z Veľkej Británie, ktorí o tom neviem čo vedeli. Nebola tam tzv. menová doložka, o tom sa debatovalo, čo s tým. No mala tam byť tzv. menová doložka, to vie prvák na právnickej fakulte. Privatizačný poradca bol zaplatený nehoráznym spôsobom. A tu niekto spomenie SPP, že štát by to mal kúpiť späť? To sa vôbec nemalo privatizovať týmto obludným spôsobom! Právne, spoločensky i politicky obludným spôsobom.
Pán poslanec Mihál, škoda, je preč, viete, ono v civilizovanom štáte etika, ale nie servilná nahrávka na smeč, keď sa bývalému ministrovi povie minister, keď sa prezidentovi povie prezident, je to slušná etiketa. Prečo nie? Je to úcta k tomu človeku, úcta k funkcii, ktorú zastával. Ja som mal tiež zato, že pán poslanec Mihál je fundovaný celkom vecne, odborne, ale on, myslím, povedal prvý raz to slovo "čvarga" včera a podobné výrazy.
Ale ja okrem toho ako človek z učiteľskej rodiny, otec učil slovenčinu, filozofiu, nemčinu, mne trhá žalúdok, keď počujem latka a látka, ľavica a lavica. Lavica jedna vec a ľavica jedna vec. Keby som povedal kolegovi, že má oblek z peknej latky, tak je asi rozdiel, či... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 11. 2014 3:29:31 - 3:31:20 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mamojka, Mojmír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
334.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca.
Pán kolega, vy ste isto jeden z tých, ktorý privítal koniec politickej i vlastníckej plurality v roku 1990. Súhlasím, že vznik konkurenčného liberálneho prostredia je podmienkou toho, že zákazník, náš pán, že funguje korektnosť, že ustupuje korupcia, súhlasím. Ako môžete povedať taký nezmysel, že musím pri akceptácii akéhokoľvek kúpnopredajného vzťahu vnímať alebo skúmať tú vlastnícku štruktúru? Ústava prijala v deväťdesiatom roku princíp a správny princíp, že nemáte druhy, formy a typy vlastníctva, máte len vlastnícke subjekty vymenované v ústave. Právnická osoba, štát a fyzická osoba. Všetky sú korektne a správne rovnocenné. 99 % subjektov, právnických osôb máte podnikateľské subjekty vrátane akciových spoločností, kde máte akcie na doručiteľa. Legálne, právne anonymné. To znamená, ako ja môžem vylúčiť v rozpore s princípom rovnosti v ústave a základnými princípmi pluralizmu a konkurencie určitý typ právnickej osoby? To ja môžem obchodovať a komunikovať len s niekým, kto má trebárs akcie na meno? Však akciová spoločnosť je legálny právny subjekt, legálny. Takže viete, skúmať, hrabať sa vo vlastníckej štruktúre len preto, aby nedošlo k nejakému korupčnému jednaniu, na to sú iné systémy a iné páky.
Okrem toho, keď hovoríte o politickej kultúre, rád to počujem, ale keď som počul tie výrazy „čvarga“ a „organizovaná skupina, zločinecká skupina“, veď to je hrozné. Verba movent, exempla trahunt: Slová hovoria, príklady tiahnu. Všetci sa musia učiť vrátane vás, tie pojmy a tie výrazy, ktoré tu odzneli, to nie je štvrtá, to je piata cenová skupina. Toľko.