Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 15:48:54 - 15:50:52 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Štefan, chcem poďakovať za tvoje vystúpenie, lebo bolo emotívne, ale bolo úprimné. A myslím, že hovoril si presne z praxe a z toho, čo zažívaš vo svojom živote. A myslím si, že na poli školstva skutočne musíme urobiť ešte veľmi veľa práce, aby sme dostali školstvo na úroveň spred revolúcie. Čo sa urobilo v školstve za mnohé roky? A najmä za spôsob financovania na hlavu, ktorý bol zavedený v roku 2003 vládou pána Dzurindu, páni, iste mnohí, ktorí tu sedíte, najmä z KDH, SMK, vtedy ste hlasovali, vznikol problém, prečo vlastne nebola motivácia zvyšovať kvalifikáciu žiakov. Ja takisto zažívam to v živote, že príde človek, ktorý má univerzitné vzdelanie a ktorý by nemal mať maturitu. Pýtam sa, kde je kvalita vzdelávania? Čiže tu my musíme sa vrátiť naspäť a hovoriť o financovaní na základe kvality. Ale to všetko treba urobiť. A myslím si, že pán minister Draxler urobil veľmi veľa za posledný rok aj v tejto oblasti, keď začal vlastne zavádzať duálne vzdelávanie, prepojenie s praxou, mnoho vecí vám tu z toho povedal, čo všetko v tomto bolo urobené. Ale nedá sa to spraviť za pár rokov, nedá sa opraviť to, čo ste spôsobili vašou tzv. reformou. A tá reforma bola, že ste zaviedli systém financovania jeden žiak – jedna platba, na základe ktorého školy naháňajú počet hláv. Ja hovorím, keby včelár hodnotil to, koľkokrát doletela včela do úľa, a nehodnotil by včelstvo alebo rodinu včiel s tým, koľko doniesla medu, tak potom ten včelár by rýchlo skrachoval. A my sa nepýtame na to, koľko medu priniesli deti z tej školy, ale na to, koľkokrát boli tie deti v škole. A to je problém, ktorý nastal práve pri financovaní, ktoré ste vy spôsobili. A potom boli vlády, ktoré sa snažili napraviť túto chybu. Ale my sa musíme vrátiť k podstate, musíme sa vrátiť k tomu, my musíme začať hodnotiť kvalitu a financovať kvalitu vzdelávania. Štefan, ďakujem za tvoje vystúpenie, bolo pravdivé.
11. 2. 2016 15:28:46 - 15:30:46 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Abrhan, hneď úvod tvojho vystúpenia bol neúprimný a falošný. Ja rozumiem tomu, že sa snažíš prekryť neúčasť tých, ktorí zvolali túto schôdzu, na samotnom rokovaní tejto schôdze, ale dobre vieš a vedia to všetci, ktorí vidia aj do pléna, že poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia boli tuná všetci okrem jedného ospravedlneného, myslím, pána Martvoňa. To znamená, že úprimné je povedať, že všetci poslanci za SMER tu boli okrem jedného ospravedlneného a ľudia, ktorí zvolali túto schôdzu, tuná neboli. Chýbalo vás desať na začiatku schôdze o desiatej doobeda a chýbali ste štyria alebo piati ešte po pol hodine na to. A bolo tu jasne povedané, že sme ukázali vlastne týmto gestom, že zvolávate schôdze, ktorých cieľom nie je riešiť problémy, ale problémy sú nájsť nejakú šancu, nádej, aby sa vám trošku zvýšili upadajúce preferencie pred voľbami. Toto je ich cieľ. A, bohužiaľ, určitá skupina učiteľov sa nechala oklamať hlavne aktivistami z OĽaNO. A dostali ich na ulice a z tohto chcete vlastne ťažiť.
Ak hovoríte, že pri tej výmene ministra bola veľká nespokojnosť, ja som nezaregistroval v tejto Národnej rade, že by ste robili nejaké aktivity alebo že by boli nejaké nepokoje ohľadne školstva. Ja si myslím, že došlo k dohode, a myslím, že kolega Petrák ukazoval tento graf. (Ukázanie grafu.) Ja som si to práve teraz pozeral, kde je jasne vidno nárast platov učiteľov za štyri roky vládnutia strany SMER. Opačne, vidím tam priamu čiarku medzi rokmi 2010 a 2011. Vtedy bola, myslím, vláda pani Radičovej. To vieš aj ty, že vtedy tie platy nerástli. A vedia to aj učitelia. Takže ste len využili tú situáciu, pričom, bohužiaľ, aj predkladateľ hneď v úvode povedal, že za túto schôdzu ďakuje štrajkujúcim učiteľom. Mňa prekvapuje, že za to neďakuje všetkým učiteľom a hlavne tým, ktorí ostali pri svojich žiakoch a zostali ich učiť. Myslím, že patrí aj im poďakovanie. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
11. 2. 2016 12:15:09 - 12:16:54 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán minister, ja vám chcem poďakovať za to, že ste ozrejmili nám a celej snemovni aj verejnosti, čo všetko sa za štyri roky v rezorte školstva zmenilo a urobilo. Ale táto schôdza nevznikla preto a nezvolali ju opoziční poslanci, z ktorých navyše ani neprišli všetci do práce, aby sa hľadali riešenia v školstve, ako zvýšiť úroveň vzdelávania. Táto schôdza vznikla preto, lebo v školstve je, tak ako ste povedali, ešte veľmi veľa čo naprávať. A je tam veľmi veľa zle systémovo nastavených vecí, ktoré ešte vznikli za prvej Dzurindovej vlády, najmä z hľadiska financovania školstva. Pokiaľ bude školstvo financované tým, že na jedného žiaka má byť rovnaká suma peňazí, tak nikdy nepríde k zmene v kvalite školstva. Ale túto schôdzu zvolali páni z opozície, lebo pocítili určitú nespokojnosť učiteľov na školách. A vlastne podarilo sa im časť alebo pár učiteľov doslova, chcem povedať, z toho množstva učiteľov malé percento dostať do ulíc, aby ju mohli zneužiť na politické ciele. A treba si, ctené dámy a páni, aj pani učiteľky a učitelia, uvedomiť, že boli ste zneužití opozíciou na to, aby vás dostali do ulíc, aby použili vás ako určitý politický nástroj na získavanie určitých hlasov pri ich klesajúcich preferenciách.Treba si jasne povedať, prečo je táto schôdza. Táto schôdza je preto, aby ste vylievali kýble špiny aj za vaše neschopnosti. A jednoducho pokiaľ toto má byť spôsob riešenia a hľadania zvyšovania vzdelávania a kvality školstva, tak myslím si, že nepomôže to ani učiteľom, nepomôže to ani spoločnosti, nepomôže to nikomu. Vy nemáte záujem hľadať riešenie, vy máte záujem, akým spôsobom zvýšiť vaše preferencie, a toto je cieľ tejto schôdze. Ďakujem.
11. 12. 2015 18:57:13 - 18:58:53 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
244.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Hraško, vy si myslíte, keď budete stokrát opakovať lož, že sa stane pravdou. No nestane sa pravdou. Ale mali sme možnosť dneska vidieť taký zázračný úkaz, jak ste sa z experta na mŕtve duše z centra voľného času prerobili doslova od večera do rána na experta na vodu, slnko, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, malé vodné elektrárne, ja neviem, životné prostredie a všetko. Čiže vy ste absolútne expert na všetko. Netreba tu vôbec nikoho, žiadnych expertov, stačí vás a vy dokážete vyriešiť za päť minút všetky problémy krajiny. Gratulujem vám! Len Boh nech ochraňuje Slovensko pred takými expertami, ako ste vy, na všetky otázky nášho kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho a neviem ešte akého života. (Potlesk.)
Ja si myslím, ja si myslím, že na všetky otázky, ktoré tu dneska už stokrát ste opakovali cez vaše lživé čísla, bolo vám odpovedané, ale nechcete počuť žiadnu odpoveď. Vy máte svoju odpoveď danú dopredu, danú, napísanú, ktorú vám poslali a dneska ju tu ixkrát opakujete napriek tomu, že ste nevyvrátili čísla, ktoré predložil pán minister Žiga. Takže škoda vám, škoda času tráviť vôbec nejakými argumentáciami, čosi vám rozprávať.
Ale keďže ste sa aj stali expertom na tunely, tak by bolo možno zaujímavé, keby ste možno aj porozprávali o tuneli, o ktorom píše nejaký bloger Karol Pikusa, ktorý píše, kde nabrala žena pána Igora Matoviča 17,5 mil. eur na účte. Možno by bolo zaujímavé poznať, že 70 % prostriedkov získal už vstupom do politiky, čo by bolo v záujme, keby ste aj o týchto otázkach vedeli porozprávať, že kým ste expert na tunely.
Ďakujem.
11. 12. 2015 16:40:23 - 16:41:55 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Zajac, vy skutočne prehadzujete veľkými vidlami miliardy hore-dole. Ja si to všímam už celé štyri roky, jak tu napádate stále pána ministra Počiatka pri každej vašej interpelácii a za vidly miliárd doprava, za vidly miliárd doľava atď.
Ja vám pripomeniem, vy vyčítate Ponton City, že ťaží štrk za 81 euro. Ak to bola firma, ktorú tam dosadila strana MOST - HÍD Technolab a ťažila za 85,5 eura, to bolo menej?
A keď sa spýtam, alebo vy sa spýtajte lepšie vášho kolegu pána Přidala, on chodil za pánom Lazárom a nabádal ho, aby nezrušil nevýhodnú zmluvu vo Vodárňach v Bratislave pre jeho kamaráta z Trnavy. Bol to pán Modrovič, spýtajte sa, či pozná pána Modroviča a či pozná firmu Dom servis, ktorá vykonávala vo Vodohospodárskej výstavbe Bratislava správu budov a zároveň robila aj účtovníctvo. A aby nemali s tým žiadne náklady, tak aj tie dámy, ktoré robili účtovníctvo, sedeli v tejto budove. To je okej? Alebo je to problém, prečo dneska robíte tuná cirkus s miliardami doľava-doprava, čo si vy ako tak premyslíte, že tak by to mohlo byť len zato, že nejaká firma pána Modroviča stratila správu budov a nevýhodnú zmluvu? Alebo preto, že musel byť zrušený celý odbor obstarávania zato, že porušoval zákony? Ale následne muselo byť zrušených ďalších nevýhodných zmlúv za 20 mil. euro. To je dôvod vášho vystupovania? Spýtajte sa vašich kolegov, možno vám odpovedia.
Ďakujem.
11. 12. 2015 14:45:58 - 14:47:58 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Matovič, ak vám dochádzajú argumenty, nastupuje vulgarizmus a hulvátstvo. To, čo ste tu predviedli, to je presne ono, dochádzajú argumenty, treba začať vrieskať a robiť vulgárne teatrá, aby ste vy niečím upútali. Iným ničím neviete upútať, jediné vo vašom vystúpení, čo bolo pravdivé, že ste priznali prepojenie vašich ľudí na J&T. To bolo jediné, čo bolo pravdivé. Ostatné veci boli veľmi dobre vyargumentované pánom ministrom.
Len ak hovoríte o Trestnom zákone a vlastne svojím spôsobom sa mu vyhrážate Trestným zákonom, treba povedať, že váš nominant bývalý generálny riaditeľ Gál práve je stíhaný za prenájom Gabčíkova. Ak o tom neviete, váš nominant a nominant MOST-u - HÍD a KDH v rokoch 2010 až 2012. Takže spýtajte sa ho, lebo už odtiaľ máte skúsenosti z hľadiska Trestného zákona, ak hovoríte o Trestnom zákone, tak aj trestný čin ohovárania je sadzba do 5 rokov.
Takže chránite sa tým, že hovoríte a vlastne tuná v parlamente, takže ste chránený pred výrokmi v parlamente, ale myslím si, že nie celkom.
Ak je ten tender tak zaujímavý, tak potom ako vysvetlíte to, že sa neprihlásilo ix zahraničných firiem, keď to bol medzinárodný tender? Prihlásili sa len traja a jeden dával vlastne ponuku. Keď to bolo tak zaujímavé, tak nie je problém si prenajať kompu a povedať, že do tendra ideme, potom si urobíme novú a tak ďalej. Čiže tie vaše argumenty stoja úplne, úplne na vode.
Ak hovoríte o tom, že prečo robia jazdy navyše, tak vám to povedia aj páni starostovia, ktorí sú hore, že vlastne na ich požiadavku sú tam určité jazdy v skúšobnej prevádzke. Odkiaľ je odôvodnenie v skúšobnej prevádzke. A je tam jasne dané, že musia hospodáriť tak, aby tých 25 mil. neprekročili. Čiže toto je, toto je sadzba, ktorá je daná a ktorú jednoducho nesmú prekročiť.
No a, pán kolega Hraško, banky sú zahraničné a privátne. Pravicové vlády sprivatizovali za hodnotu nižšiu, ako bola hodnota ich budov a majetku. Za nižšiu hodnotu. A vy si myslíte, že v tých zahraničných privátnych bankách si vybavíte nejaké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 12. 2015 13:41:35 - 13:43:35 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je mi ľúto, že niektorí kolegovia z opozície podľa seba chcú súdiť aj ministra životného prostredia. Bohužiaľ, asi majú svoj meter, keď hovoria o zlodejinách a o investíciách. Ale, pán minister, myslím si, že po vašej argumentácii, vašom vystúpení predkladatelia tejto schôdze by mali potichu ten návrh stiahnuť, ospravedlniť sa vám a odísť z tejto sály, lebo je nehoráznosťou to, aké klamstvo používajú.
To, že Igor Matovič používa lož ako pracovný nástroj, je pochopiteľné, lebo je to jeho genetická výbava, on už iný nebude a jednoducho túto lož bude používať stále ďalej a bude chrliť síru a blen všade okolo seba. Ale na to sme si už zvykli za štyri roky a dúfam, že už v ďalšom volebnom období nebude otravovať občanov Slovenskej republiky svojimi lžami.
Pár vecí. Tuná bolo argumentované, že unikli informácie, pritom vy ste informovali v roku 2013, ste informovali o zámere ministra životného prostredia, že bude realizovať novú kompu. Niekto to považuje za únik informácií, keď ste vy otvorene informovali na tlačovej konferencii.
Ak hovoríte, že kapitán má mať skúšky I. triedy preto, aby bola zvýšená bezpečnosť a že je dosť kapitánov I. triedy na Slovensku, tak keby sa stalo čokoľvek, akákoľvek nehoda na tejto kompe, tak vám budú vyčítať, že tam je kapitán s nízkou kvalifikáciou.
Ak dáte zákazku alebo ak vyhrá zákazku privátna spoločnosť, tak kričia, že štát by mal byť ten, ktorý má prevádzkovať kompu. Ak by ju prevádzkoval štát, kričia, že štát je zlý vlastník. Váš finančný guru pán Mikloš to jasne hovorí: "Štát je zlý vlastník." Niekoľko razy tuná povedal, a preto rozpredal celé rodinné striebro Slovenka, energetiku kompletne, preto, lebo štát je zlý vlastník. A tak ďalej.
A už úplne absurdita je, pán kolega Huba, ak vyčítate ešte aj pánovi ministrovi, že vôbec vodné dielo existuje a koľko škody podľa vás toto dielo pácha. To je už úplne absurdita, vlastne kam sa dostala táto schôdza.
Ďakujem.
11. 12. 2015 12:10:59 - 12:12:40 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne. Pán premiér, v prvom rade chcem poďakovať za všetkých občanov Slovenska za vynikajúcu správu a vysloviť veľké uznanie za množstvo práce, ktoré ste urobili pre tú investíciu, ktorá na Slovensko prišla. A to isté poďakovanie a uznanie patrí aj pánovi ministrovi Žigovi, že urobil obrovské množstvo práce pre to, že tá investícia na Slovensko prišla.
Ja rozumiem kolegom z opozície, že to neradi počujú. A ja by som bol, pán Bugár, veľmi rád, keby ktorýkoľvek člen vášho kabinetu alebo kabinetu pána Dzurindu, alebo pani Radičovej prispel za to, aby automobilka Suzuki skončila na južnom Slovensku. Nemusela skončiť v Maďarsku. Mohla skončiť na južnom Slovensku v hladovej rovine, kde ľudia nemajú prácu, kde je rozpadnuté poľnohospodárstvo. A keby tam bola Suzuki, tak určite by tam bola iná životná úroveň, ako je to dneska.
Ale musím povedať, že arogancia z klubu OĽaNO, aká je v tomto parlamente, v tomto pléne, nemá snáď obdobu v dejinách slovenského parlamentarizmu. Už tu bol jeden politik, ktorý používal lož ako pracovný nástroj. A myslím si, že počas tejto schôdze budeme svedkami toho, že, pán Matovič, veľakrát ste klamali pri vašom vystúpení už len o tom, že spoločnosť Ponton City má obrat 7 eur. Má obrat takmer milión eur. Má obrat takmer milión eur. To znamená, že tých lží, ktoré ste tu predviedli, bolo niekoľko a sa nedá vo faktickej poznámke reagovať na všetky, ale dúfam, že dneska bude dosť priestoru na to, aby sme vám ukázali, kde všade aká lož bola vo vašom vystúpení.
A bol by som rád, keby ľudia s takto arogantným správaním a tak vulgárnym správaním v parlamente už viac nesedeli.
Ďakujem.
10. 12. 2015 15:22:33 - 15:24:33 58. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Hraško, vaše konštrukcie sú úplne bizarné a obavy ohrozenia farmárov, kde by ich ktosi ohrozoval, s tým, že nejak neúmyselne pestujú niekde na nejakom políčku pár rastlín GMO, sú absolútne neopodstatnené.
Najväčším producentom osiva vo svete je americká spoločnosť Monsanto, tak ako ste hovorili, MON 810, ktorá je povolená ako jediná kukurica v Európe. Plochy na Slovensku skôr klesajú, ako, ako rastú a boli absolútne bezvýznamné. Pritom tie podmienky z hľadiska pestovania GMO sú dosť zložité, kde musia byť ochranné pásma od tej kukurice proste, povedzme, tam je dosť široké okolie, nesmie sa pestovať žiadna kukurica, aby nedošlo vlastne k prenosu a k neželanému opeleniu týchto rastlín.
Ale problém, ktorý je, aj, aj Európska únia tým svojím rozhodnutím vlastne hodila ten problém na členské štáty. Viete, buď sa bude Európska únia tváriť, že sme krajina, že sme všetky krajiny v prospech GMO, alebo nebudeme pchať hlavu do piesku a povieme: národné štáty sa rozhodnú, ako chcú. To znamená, že môžu zakázať na svojom území pestovať GMO, lebo je to otázka ekonomiky a konkurencieschopnosti jednotlivých farmárov.
A problém je, problém je, že Európska únia hovorí o pestovaní GMO, ale nehovorí o konzumácii GMO. Až 90 % sóje, ktorá cestuje do Európskej únie, je pozitívnych GMO pestovaných, či už je to v Amerike, v Latinskej alebo Severnej Amerike, a aj sú deklarované krmivá, ktoré sa využívajú vo všetkých hospodárskych zvieratách ako GMO. Ak by zakázali a povedali, že Európa bude bez GMO, zdražili by potraviny v Európe, alebo by sa stali európske potraviny nekonkurencieschopné k svetovým trhom. To je prvá vec.
Druhá vec je tá, že žiadna štúdia nepotvrdila zatiaľ negatívnosť GMO plodín. Jedna francúzska štúdia bola urobená, ale nikdy nebola verifikovaná, že je, že je pravdivá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 9. 2015 18:28:50 - 18:30:30 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
101.
Ďakujem pekne. Ctené kolegyne, kolegovia, ja by som sa nesmierne tešil, keby ste predložili akýkoľvek zoznam, ktorý by znižoval DPH na potraviny, ale nie z opozičných lavíc, ale z vládnych lavíc, keď ten návrh môže, môže mať relevantnú váhu a má aj zodpovednosť. Ani jeden jedinýkrát za desať rokov, čo som v parlamente, som od vás nič podobné nevidel, okrem toho, že ste predkladali a hlasovali návrhy na zvýšenie DPH, vrátane potravín. Viete dobre, že Slovensko má najvyššiu dépeháčku v pomere k priemernej mzde v národnom hospodárstve. Napriek tomu ste zvyšovali potraviny najmä pre, čo sa týka, najmä pre tie najslabšie skupiny obyvateľstva. A keď vláda prišla s návrhom, myslím, že celkom na prvýkrát dobrým návrhom a dosť rozsiahlym, ja verím, že ten návrh sa bude, či tie body alebo potraviny sa budú aj rozširovať so zníženou sadzbou DPH, tak prichádzate s obrovskou kritikou.
Prosím vás, pozrite sa na vaše správanie, ako ste vy spôsobiIi zvýšenie DPH. Viete, ľahko sa zvyšuje DPH, ale ťažko sa vracia späť, aby sa udržala DPH v prospech spotrebiteľa. To je problém. Vy ste ju zvýšili bez mihnutia oka zo 14 na 20, ale problém je vrátiť späť a udržať tú dépeháčku pre spotrebiteľa. A tam je zodpovednosť. Ale ani jeden-jedinýkrát sa žiadny poslanec, ktorý dneska sedí v opozícii, nepostavil seriózne, ako keď ste boli vo vláde, k tomu, aby ste nezvyšovali dépeháčku a aby ste prišli s návrhom, aby ste ju znižovali.
Takže prosím vás, trochu kritiky do vlastných radov.
Ďakujem.
30. 9. 2015 16:28:42 - 16:30:28 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
48.
Ďakujem pekne. Pán kolega Hlina, neviem, či si vystupoval ako nový líder KDH. Ak to je tak, tak budem rád, že KDH v oblasti znižovania DPH sa otáča doľava. Takže to bude, dúfam, že zmení postoj KDH k dépeháčke, aj keď bude niekedy možno pri moci.
Ale tvoje obavy o tom, či rozmrazené potraviny je možné predávať ako schladené, tak európska legislatíva to neumožňuje. Ak si pozrieš nariadenie 1169 príloha 6 časť A bod 2, sa jasne píše: "Ak ide o potraviny, ktoré boli pred predajom zmrazené a teraz sa predávajú rozmrazené, v ich názve musí byť sprevádzané označením "rozmrazené". " A v tom istom nariadení v prílohe 10 tohto nariadenia sa v bode 3 uvádza: "Dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia sa uvádza aj dátumovo." To znamená, že spotrebiteľ presne vie, koľko mesiacov boli potraviny zmrazené, kedy boli rozmrazené a vlastne sa môže rozhodnúť, či takúto potravinu kúpi. Jemu je jasné a myslím si, aj kontrole je jasné, že tá potravina bola alebo nebola zmrazená alebo či je chladená.
A dovolím si povedať, že žiadny zákon neumožní alebo nezabráni porušovať niekomu zákony. Ak niekto rozmrazí potravinu a predáva ju ako schladenú, tak porušuje zákony, a na to je Štátna veterinárna a potravinová správa, aby spravila s takýmito nepoctivými predajcami jasný, jasný a rázny koniec a nastúpila tvrdá sankčná politika voči takýmto predajcom.
Takže tá obava, ktorú hovoríš, že vlastne ohrozuje predaj schladených potravín a že sa budú rozmrazovať potraviny a predávať ako schladené, nie je možná zákonom, lebo to nie je možné nariadením, lebo to nie je možné. Ale samozrejme, ak niekto bude porušovať zákony, na to máme ustanovenia.
Ďakujem.
30. 9. 2015 15:14:32 - 15:16:21 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
24.
Ďakujem pekne. Zaujímavá diskusia o tom, čo nie je v návrhu zákona, ale chcem, pán kolega Zajac, oceniť vašu prvú konštruktívnu časť, váš postoj k navrhovanému zákonu a k stavbárom. Vlastne priznaním dépeháačky, odvádzaniu a tak ďalej, myslím si, že takto by sa mohol viesť politický dialóg.
K tej druhej časti, taktiež chcem oceniť vašu úprimnosť. Keďže sa blížia voľby, tak takisto navrhujete nejaký zoznam na zníženie DPH. Som rád, že to úprimne priznávate, že váš úmysel je vyslovene populisticko-volebný a obviňujete z toho nás. To je v tom trošku rozdiel medzi nami a vami. Nechcem pripomínať znovu postoj KDH k DPH na potraviny. Môžme hovoriť o ekonomike, o tom, či sa darilo, nedarilo, rok 2007, 2008, ekonomika rástla, ale nikoho nenapadlo z poslancov KDH, aby niekto vystúpil a nielen vystúpil, ale vlastne reálne prišiel do Národnej rady s návrhom na zníženie DPH na základné potraviny. Ani jeden jediný návrh z dielne KDH neprišiel, keď ste mali reálnu moc, keď ste mali reálne schopnosť to presadiť. Vždy sa hlásite k tomu, keď ste v opozícii. V tomto si rozumiete s pánom Simonom absolútne, ale z vašej strany je aspoň úprimnosť tá, že to priznávate, že keďže sa o niečom takomto hovorí, keďže to je v sociálnom balíčku vládnej strany, tak sa k tomu ideme pridať, lebo idú voľby a KDH nechce byť bokom.
Ale akonáhle KDH príde k moci, tak zabudne na to, čo hovorí pred voľbami. To ste prijali aj zákony v roku 2002, keď ste schválili dvadsať sociálnych zákonov, viac ako dvadsať sociálnych zákonov, zrazu ste sa ocitli znovu pri vláde a museli ste všetky rušiť, lebo ste pripravovali nášľapné míny pre stranu SMER. Toto je politika našej pravice, bohužiaľ, aj KDH. Ďakujem.
30. 9. 2015 14:44:15 - 14:46:15 54. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne. Ctené kolegyne, kolegovia, je zaujímavé sledovať, ako pán Simon vždy znižuje DPH na potraviny, keď je v opozícii. Ja si myslím, že po tomto vystúpení musí trpieť schizofréniou.
V roku 2003 si hlasoval za rovnú daň, to znamená, zvýšil si aj na potraviny dépehačku zo 14 na 20 percent. Vtedy si nezaslúžili občania Slovenskej republiky lacnejšie potraviny?
Po roku 2007 prišla vláda Roberta Fica a navrhla znížiť dépehačku na lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky, o rok neskôr rozšírila dépehačku, znížila dépehačku na knihy. V roku 2010 sa znížila sadzba DPH na vybrané produkty z predaja z dvora na 6 percent. Vtedy si taktiež vyhlasoval, že si za rovnú daň. Ani vtedy si nezaslúžili občania lacnejšie potraviny?
Akonáhle si prišiel do vlády v roku 2010, tak si v septembri hlasoval za zrušenie tejto zníženej sadzby.
A teraz, v minulom roku, hovorí, navrhoval si opäť zníženie DPH. To znamená, že tvoje správanie, keď si vo vláde, alebo keď je strana MOST – HÍD vo vláde, striktne dodržiava zásadu zvyšovania DPH na potraviny, občania vtedy nepotrebujú lacnejšie potraviny. Akonáhle si v opozícii, tak striktne presadzuješ žiadosť občanov a ich požiadavku a aj to, že si zaslúžia nižšie potraviny.
Áno, zaslúžia si ich. Bohužiaľ, tú turistiku za potravinami ste zaviedli, keď ste zaviedli rovnú daň. Keď ste vtedy zvýšili základnú sadzbu na potraviny. Obrat poklesu výroby potravín, obrat a vyhnanie našich občanov na nákupy do zahraničia, do Poľska, do Česka, do Maďarska bolo práve spôsobené tým, že ste zvýšili významne sadzbu na potraviny.
Takže poprosím ťa, ak chceš hovoriť o úprimnosti, v prvom rade sa postav pred zrkadlo a povedz si, že keď som v opozícii, tak som za... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 6. 2015 12:03:40 - 12:05:40 53. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

84.

Ďakujem pekne. Pán kolega Radošovský viac sa venoval vo svojom vystúpení obchodnej bilancii z ovocia a zeleniny, ako k dépeháčke, čo si myslím, že tiež patrí určite na pôdu parlamentu. Bohužiaľ, ten obrat výroby ničoho autor tohto celého diela bol tvoj minister, ktorý tu dneska nie je, ale on zaviedol podporu výroby ničoho. To znamená, že nasmeroval poľnohospodárov k ľahšej ceste, že je lepšie a efektívnejšie nevyrábať, ako sa trápiť s výrobou. A tam došlo k veľkému úpadku práve zeleninárstva a ovocinárstva, ale aj živočíšnej výroby. To sú všetky tie výroby s pridanou hodnotou a to znamenalo aj prepad obchodnej bilancie na Slovensku a to potom je dôsledok toho, čo si menoval, že koľko hlávkovej kapusty alebo šalátu musíme doviezť. A ak zoberieme práve južné Slovensko, tak tam došlo k najväčšiemu prepadu tejto výroby a práve tam má tvoj bývalý minister najväčšiu voličskú základňu. Takže tí ľudia si musia tiež zvážiť vlastne súvislosti, prečo to je tak, ako to je.

Ak hovoríš o dépeháčke, tak, samozrejme, pri pekárenských výrobkoch buď podporíme len čerstvé potraviny, žiadne mrazené potraviny a práve tie mrazené dopekané potraviny, ako je chlieb, alebo hlavne chlieb by nemal byť ako základná potravina, ktorá by mala byť podporená zníženou sadzbou z DPH.

A jednu krátku vetu k tej konsolidácii. Bohužiaľ, zavedenie rovnej dane bol najväčší problém pre ekonomiku a pre ľudí. Nebolo to riešením toho stavu ekonomiky, kde sa práve nachádzala vtedy ekonomika. Ale dneska sa dohadovať o tom, či to bolo alebo nebolo správne, ja si myslím, že zaviesť, zrušiť progresívne zdaňovanie bohatých ľudí, ktorí mali byť solidárni práve s tými nižšie príjmovými a zaviesť rovnú daň na každú korunu zarobenú rovnako zdanenú je katastrofa pre normálnych pracujúcich ľudí, pre väčšinu pracujúcich ľudí a vlastne bola to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

26. 6. 2015 11:47:44 - 11:49:44 53. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

80.

Pán kolega Zajac, všímam si návrhy pravicových strán vždy, keď sú v opozícii. Majú neuveriteľne dobré návrhy vždy, ale keď sú v opozícii, ale keď vládnu, tak neurobia s ekonomikou a neurobia pre ľudí nič. Pamätám si aj to, akým spôsobom prebehli všetky tzv. reformy Dzurindovej vlády, aký katastrofálny dopad do dneska majú, či to je školstvo, či to je rozkradnuté zdravotníctvo, sociálny systém a už nehovorím vôbec o energetike. To všetko prebrala vláda Roberta Fica, bolo treba sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. A medzi to, bohužiaľ, prišla kríza, ak si nepamätáte, tak prišla kríza. Potom prišla vláda pani Radičovej, keď ste zvýšili znovu dépeháčku a potom došiel katastrofálny stav na daňovom úrade. Katastrofálny stav vo verejných financiách.

Ak hovoríte, že vtedy bol dobrý výber daní, nie. Vtedy ťahal automobilový priemysel, ale výber daní bol taký istý, ako je dneska. Nie dneska, ale aký bol predtým, než začali sa robiť opatrenia na zlepšenie výberu dépeháčky. Takže výber daní za vašej vlády nikdy nebol dobrý a nikdy ste nepozerali na to, aby tí, ktorí zarábajú obrovské miliardy na Slovensku, platili dane. Takže, takže to, že prichádza sa s tými opatreniami a sociálnymi, je možné tak, ako som to povedal v mojom vystúpení, je to len z toho dôvodu, že došlo ku konsolidácii verejných financií, došlo k zlepšeniu výberu daní a že začínajú sa tvoriť zdroje na to, aby aj ľudia mohli dostať z toho balíku viac.

Váš problém je, že vždy navrhujete pre ľudí lepšie systémy, keď ste v opozícii. Keď ste v koalícii, zásadne na nič neprihliadate. Zásadne. Vtedy máte úplne inú rétoriku a vtedy máte úplne iný postoj ku všetkým otázkam sociálneho života.

Čo sa týka, Lojzo, u teba, vieš, či to je dva mesiace, tri mesiace, päť mesiacov, sa môžeme predbiehať. Keď by bol navrhol SMER, že je to od 1. 11., tak tento istý problém tu je, že navrhneš od 1. júla alebo 1. augusta a tak ďalej. To by sme mohli sa predbiehať. Myslím si, že toto je chladný kalkul, to, čo robíš, že to chceme o dva mesiace skôr, tri mesiace skôr. Ja si myslím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

26. 6. 2015 11:37:26 - 11:43:28 53. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

74.

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, neplánoval som vystúpiť k tomuto predloženému návrhu zákona. Ale nedá mi, keď si myslím, že Lojzo začína trošku vytĺkať politický kapitál. A ty obviňuješ politickú stranu SMER, že robí to tesne pred voľbami. Ale treba si niečo povedať k dépeháčke na potraviny, na základné potraviny trochu viac. Neviem, ako si ty, aj s Marošom Radošovským a či si ty bol, keď sa robila takzvaná reforma, veľká ekonomická, keď sme prijímali rovnú daň a rovná daň bola všeliekom na vyliečenie celej ekonomiky. A keď si myslím, že SMER celý jačal vtedy, že nie je možné zvýšiť DPH na potraviny takým spôsobom, jak to bolo urobené, arogantným spôsobom, že to vážnym spôsobom poškodí ľudí proste, tak to bolo argumentované tým, že rovná daň je všeliekom na vyliečenie ekonomiky a že musí byť zavedená. A vtedy sa upravila práve dépeháčka, keď ceny potravín významne narástli.

Nielen to, že na Slovensku máme najvyššiu dépeháčku na potraviny, hlavne základné potraviny, budem hovoriť o základných potravinách, aj keď poviem slovo potraviny, mám na mysli základné potraviny a keď hovorí, že Dáni majú vyššiu potravinu, vyššiu dépeháčku na potraviny, tak treba to zobrať do kontextu priemernej mzdy. A vo vzťahu k priemernej mzde má Slovensko jednoznačne najvyššiu dépeháčku na potraviny a že naši ľudia pri tých nízkych platoch, ktoré na Slovensku sú, jednoznačne platia najviac. A tu musím povedať, že arogantní liberálni ekonómovia slovenskej ekonomiky, ktorí vládli v tom čase, t. j. za Dzurindovej vlády, prijali túto dépeháčku a jednoducho ľuďom naordinovali recept zaplatenia a vybratia peňazí na potravinách.

Bohužiaľ, neurobili nič títo liberálni ekonómovia pre to, aby zlepšili výber daní. Až táto vláda, druhá vláda Roberta Fica urobila obrovské množstvo práce pre výber daní, hlavne aj na dépeháčkach a vlastne vytvorila priestor na to, aby sa našli peniaze, aby sa mohla postupne začať znižovať dépeháčka na základné potraviny. Toto je základný cieľ celého.

A keď sa budeme baviť o tom, Lojzo, či to bude o dva mesiace skôr, alebo o dva mesiace neskôr a či už to bolo pred rokom predložené, treba si uvedomiť tú skutočnosť, že na to, aby sa mohli prijímať zákony, ktoré sa vracajú späť vlastne, aj keď sa pozrieme, čo všetko sa musí robiť pre naprávanie chýb predchádzajúcej Dzurindovej vlády, či už to je privatizácia Gabčíkova, či zoberieme ktorúkoľvek časť energetiky, čo všetko sa udialo proste, to isté je aj v rovnej dani, to isté je aj v rovnej dani, tak treba na to nájsť zdroje. Samozrejme, že keď obchodníci nabehli na to, že okamžite reagovali na zvýšenie ceny dépeháčky, že zvýšili ceny na túto úroveň, tak cesta späť je oveľa, oveľa ťažšia. A vieš to sám, že dostať naspäť dépeháčku, keď sa zníži v zákone na požadovanú úroveň, aby sa následne za niekoľko mesiacov nedostali ceny tam, kde sú dneska, bude nesmierne zložité a že to bude obrovská úloha vlády, keď tento krok zavedie. A ja verím, že ho spraví od 1. januára, že urobia sa mechanizmy na to, aby obchodníci naspäť pod tlakom aj ich samotných ťažkostí, ktoré sa v obchode teraz momentálne objavujú, nenavýšili tie ceny na tú úroveň, kde sú dneska aj s tým, že štát vyberie menej peňazí.

Ale nato, aby štát mohol znížiť, aby mohla vláda znížiť dépeháčku, je základný krok - konsolidácia verejných financií a hlavne výber daní. Zlepšený výber daní od tých, ktorí okrádajú na dépeháčke, ktorí klamú na dépeháčke a ktorí neplatili dépeháčku. A keď sa pozrieme na úspechy tejto vlády, tejto vlády Roberta Fica, čo urobila pre dépeháčku, ak sa zlepšil výber daní na dépeháčkach, tak toto sú opatrenia, ktoré pomáhajú, aby sa mohli prijímať sociálne balíčky. Nie to, že prepustíme nejakých štátnych úradníkov, ktorých viem, že Slovensko má nadmieru, ale preto, že sa zlepšil výber daní, že sa sfunkčnil daňový systém.

Snáď netreba pripomínať, keď nastupovala táto vláda, že v akom stave boli daňové úrady. V akom stave bol výber daní vlastne, ako bol podchytený softvérom, programom? Nikto nevedel ani, koľko daní sa vyberá. Všetko, absolútny chaos bol na daňovom úrade. Pamätáte si to, pán kolega? Pamätáte si to. Bolo to za vlády pani Radičovej.

A práve vtedy pod zase mantrou zvyšovania alebo konsolidáciou verejných financií sa upravila dépeháčka z 19 na 20 %. Neviem, ako si ty hlasoval vtedy, ja som hlasoval proti. Neviem, ako hlasoval kolega Radošovský, ak tu bol, ako hlasoval. Ale by ma strašne zaujímalo, páni, a to si vás vážim, že sa k tomuto staviate pozitívne, ako ste hlasovali pri zavádzaní rovnej dane? Lebo si myslím, že ste tu boli, ty si tu nebol, prepáč, ty si tu nebol. Maroš, ty si tu bol. By ma zaujímalo, ako si hlasoval pri zavádzaní rovnej dane, keď sa zvyšovala dépeháčka na potraviny práve na tých 19 %. Toto bol kľúčový, chybný, chorý krok pre ekonomiku a nielen pri, nielen pri tom, že sa zrovnala daň a práve pre najbohatších, aby platili menej, ale keď zoberieme aj daň z príjmu fyzických osôb, keď sa, keď sa zrušil, vlastne zavádzala sa rovná daň, kde bohatí platili menej a tí menej príjmoví platili to isté. A keď sme to odôvodňovali tým, že ľudia si musia zaplatiť rovnako za svoje príjmy a že tí bohatší predsa len zaplatia viacej, lebo majú oveľa väčšie príjmy, tak vlastne to celkom tak nie je pravda.
Takže ja by som bol rád, keby sme nerobili z toho politiku, keby sme si uvedomili, že tento krok je správny, že vláda, aby mohla tento krok prijať, musela vytvoriť obrovské množstvo a urobiť obrovské množstvo práce práve pri výbere daní, pri zlepšení verejných financií a k tomu pomohol vlastne výber daní a zlepšenie ekonomiky a potom je možné prijímať aj takéto vážne rozhodnutie pre základné potraviny. Myslím si, že znížená dépeháčka má byť len na základné potraviny. Ten krok je správny a prosím, nevytĺkajme to, že či o dva mesiace skôr. Možno príde teraz OĽaNO s tým, že o tri mesiace skôr a tak ďalej. Ja si myslím, že je to načasované, krok je dobrý a budem rád, keď to spolu prijmeme.

Ďakujem pekne.

27. 5. 2015 18:33:44 - 18:35:36 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
116.
Ďakujem pekne. Pán minister, máš plnú pravdu žiadny dobrý hospodár nepredá svoje rodinné striebro. Žiadna dobrá vláda nepredá rodinné striebro svojho národa.
Pán Dzurinda, vy ste nedostali mandát od ľudí na to, aby ste ich okradli, aby ste im rozpredali ich rodinné striebro. Lebo ste okradli celé Slovensko. Vy ste nepredali, vy ste rozkradli energetiku. Vy ste rozkradli rodinné striebro slovenských občanov. To je problém, ktorý tuná je.
Štát nie je zlý vlastník. Komu ste predali rodinné striebro? Nie štátnym podnikom? Kto je Ruhrgas, kto je Gaz de France, kto je Enel, kto je Deutsche Telekom? Nie je to štát, alebo nie sú to štátne podniky iných štátov? Je len zlá vláda, ktorá, ktorá nie je schopná spravovať štátny majetok, a jej nominanti. Je len zbojnícka vláda a jej nominanti v štátnych podnikoch, ktorí sú zlí hospodári, ale nie je štát ako zlý vlastník.
No a, samozrejme, váš ekonomický "imidžmejkr" pán Mikloš chýba pri vašej obhajobe. Alebo asi by mal vás brániť za to, čo ste rozpredali. Ale urobiť takú chybu? Ja si nemyslím, že ste taký naivný alebo taký hlúpy, pán Dzurinda, že vy neviete v čase, keď padá slovenská koruna a keď normálne privátne malé firmy si garantovali svoje ceny, keď kupovali stroje o rok, o dva v eurách alebo v dolároch, že vy ste to predali v korunách. Tých 6 miliárd ste komu darovali? Komu ste darovali, keď ste okradli ešte aj tú nízku cenu, o ktorú ste okradli Slovákov? Ešte aj 6 miliárd ste im zobrali na kurzovej strate!
Čiže tu by sme mohli pokračovať vo všetkých tých krokoch, ktoré sa udiali za vašej vlády. Ja si myslím, že buďte radi, že vás slovenskí občania nesúdia za ekonomickú vlastizradu. Vás mali verejne súdiť za ekonomickú vlastizradu, ktorú ste spáchali na tomto národe.
Ďakujem.
24. 4. 2015 19:12:24 - 19:14:02 50. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
230.
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán minister, vo svojom vystúpení ste vysvetlili alebo hovorili ste o problémoch v zdravotníctve, ktoré boli, sú a ktoré treba riešiť. A jedným z tých základných problémov je stále podfinancovanie zdravotníctva. A práve ma prekvapuje postoj mnohých opozičných poslancov, ktorí boli strojcami alebo minimálne sa zúčastnili hlasovaním, keď vznikol najväčší problém podfinancovania zdravotníctva, a to bola Zajacova reforma. Zajacova reforma nemala za cieľ, ktorú ste prijali za druhej Dzurindovej vlády, aby pomohla slovenskému zdravotníctvu, ale jej cieľom bolo ukradnúť zo zdravotníctva lukratívne činnosti. Zo štátneho zdravotníctva ukradnúť lukratívne činnosti. To znamená, odštátnili ste všetky zaujímavé veci, ktoré prinášali peniaze, CT, laboratóriá, dialýzu. Ukradli ste záchranky. Prečo ste nedali do záchraniek len o tretinu viacej peňazí, ako tam bolo, a mohli aj fungovať oveľa lepšie, ako fungujú dneska v privátnej sfére a stoja oveľa viacej peňazí. Hovoríte o zdravotných poisťovniach, ktoré ste vytvorili obrovské množstvo, ktoré mali záujem o mladých pacientov, práve ktorí majú malé náklady na ich zdravotnú starostlivosť. A práve tých starších pacientov a starých ľudí, ktorí potrebujú oveľa väčšie náklady na financovanie ich zdravia, ste nechali štátu na krku.
Takže, vážení páni z opozície, ktorí ste najmä sedeli a hlasovali dvomi rukami za Zajacovu reformu, vstúpte si do svedomia, prosím vás, a neobviňujte ministra Čisláka za to, že sa snaží riešiť problém, ktorý ste práve vy navodili. A ten problém je financovanie zdravotníctva. A ten problém vznikol, keď ste schválili Zajacovu reformu, ktorá zobrala zo štátneho zdravotníctva financie. Toto je váš problém.
Ďakujem.
24. 4. 2015 14:07:49 - 14:09:14 50. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

32.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic, ak hovoríte o politickej pamäti alebo historickej pamäti, treba si tu trošku pripomenúť, ako sa fakty mali, k tej poznámke, ak pán predseda Pellegrini vyzval kolegov z KDH, aby požiadali ich predsedu a podpredsedu Národnej rady, aby sa venoval aj svojej funkcii, za ktorú berie funkčné príplatky, tak kým Robert Fico bol podpredsedom Národnej rady a chcel viesť schôdze, tak myslím, že podpredseda Hort povedal: "Prehral si voľby, tak tam čuš!"
Kultúra v Národnej rade, a kultúru určuje aj predseda Národnej rady, ak predseda parlamentu za SMER, či už to bol Pavol Paška, alebo teraz Peter Pellegrini, dôsledne dodržiava to, že každú hodinu sa strieda pri vedení schôdze predseda Národnej rady a všetci podpredsedovia, tak za vášho pôsobenia pri moci, keď ste boli vo vláde, ste neumožnili Robertovi Ficovi sa zúčastňovať na vedení Národnej rady. Neumožnili ste mu vykonávať jeho pozíciu podpredsedu, ktorá mu vyplýva tak zo zákona, aj z povinnosti, lebo takisto bral za to funkčné príplatky, len váš kolega Hort, myslím, mu povedal, že nemusí, že nech tam čučí, lebo prehral voľby.
Takže ak hovoríte pamäť, treba si povedať, že ak niekomu neumožníte vykonávať jeho funkciu a potom ho obviňujete zato, že to nevykonával, tak je to čosi úplne iné, ako keď podpredseda, ktorý berie funkčné príplatky, odmieta viesť schôdzu napriek tomu, že mu to je umožnené a je na to vyzývaný.
Ďakujem. (Potlesk.)

23. 4. 2015 14:20:57 - 14:21:47 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záhumenský, Marian (SMER – SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
6.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za to, že si nám ozrejmil situáciu okolo Váhostavu (smiech v sále), ako aj kroky, ktoré prijala vláda, aby sa zmiernili dopady na nezaistených veriteľov Váhostavu, aj kroky, ktoré sa prijmú na to, aby už reštrukturalizácie mohli prebiehať podľa iných pravidiel.
Chcem sa ale spýtať, myslíte si, že by v takejto krízovej situácii pre podnikateľov stávajúcich diaľnice, k takej situácii by došlo, keby vtedajší minister dopravy pán Figeľ reagoval na varovania a upozornenia expertov, ktorí sa zaoberajú výstavbou diaľnic, ktorí upozorňovali na to, že situácia a ceny, do ktorých tlačí, sú nereálne?
Ďakujem.