Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 2. 2016 2:29:29 - 2:29:59 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Kolegovia, ja by som len chcel pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť, že ráno o 8.00 hodine začíname dnes s rokovaním tohto výboru, ktoré sa týka dvoch konaní, ktoré sa už začali, jedného konania voči pánovi predsedovi Pellegrinimu a jedného konania voči pánovi premiérovi Ficovi za volebnú korupciu.
11. 2. 2016 11:02:57 - 11:03:30 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja mám teda len oznam, že výbor pre nezlučiteľnosť bude rokovať, všetkým kolegom to dávam na vedomie, zajtra o 8.00 hodine v obvyklých priestoroch, a, pán predseda, chcel by som sa ohradiť, ja som rokovanie výboru zvolal 10 dní dopredu, to, že vy tu máte neporiadok a neviete čo je zvolané, je váš problém, nie môj problém.
11. 2. 2016 10:58:44 - 10:59:36 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predseda, dávam procedurálny návrh prerušiť rokovanie Národnej rady od 13.00 do 14.00 hodiny. Ten dôvod je, že už 10 dní máme stanovený termín na rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť. Ako iste viete, dve konania, ktoré sa začali v zmysle zákona, sa týkajú vás, ďalej, pána premiéra Roberta Fica, ktorý jednoducho zneužíva svoje postavenie a dávaním tzv. vratiek robí volebnú korupciu niektorých občanov, ktorí sú odoberateľmi plynu, nie všetkých, tí, ktorí kúria drevom, elektrinou, nedostanú nič. Žiadam vás, aby sme hlasovali o tomto mojom návrhu. Je to veľmi dôležité rokovanie výboru.
10. 12. 2015 10:37:16 - 10:38:09 58. schôdza NR SR - 18.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pán kolega Kvasnička, skôr som očakával, že z tvojho inak dobrého a umeleckého prejavu, ktorý si si dlho pripravoval, vypustíš to slovo, o ktorom si mi povedal, že ho použiješ. Lebo to slovo, ktoré znižuje hodnotu tvojho vystúpenia, a neviem, či si mal v úmysle šokovať. Za svoje slovo a slová si si zodpovedný len a len sám. To slovo si použiť nemal už i preto, že vo vestibule sú školopovinné deti. Dobrej veci ako ochrana života od počatia, si tým nepomohol, ale určite budeš v bulvárnych médiách. A je mi ľúto, že tam budem s tebou, pravdepodobne. Myslím si, že si si to mohol odpustiť. Ale ja tento zákon samozrejme podporím.
9. 12. 2015 16:43:55 - 16:45:18 58. schôdza NR SR - 17.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Pán kolega Droba, neviem, k čomu bolo dobré toto vaše útočné vystúpenie, čo v tejto súvislosti má spoločné slovenský štát? Sa mi zdalo, že si, že ste nás chceli uraziť. Tvrdili ste, že KDH sa od tohto návrhu dištancuje, čo nie je pravda. Uvidíte, ako budeme hlasovať. Ale súhlasím s jedným, rovnako ako vy som prekvapený, že to nepodpísal pán kolega Vašečka, ale možno len preto, že nebol oslovený, tak ako predkladatelia neoslovili viacerých poslancov za KDH a poslanec Mikloško bol oslovený asi dve hodiny pred deadlineom.
Ale chcem povedať, že ja tieto návrhy podporím, pretože som presvedčený, že ľudský život je posvätný a naozaj hodný ochrany od počatia. Aj keď nikdy by som si nedovolil súdiť alebo odsúdiť ženu, ktorá jednoducho sa rozhodla pre potrat, pretože nepoznám tie okolnosti a verím, že aj týmto matkám bude Boh milosrdný.
3. 12. 2015 11:05:26 - 11:05:40 58. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Pán predseda, dovoľte mi pripomenúť cteným členkám a členom výboru pre nezlučiteľnosť, že zasadnutie výboru sa začína o 12.15 hod. v obvyklej zasadacej miestnosti. Ďakujem.
1. 12. 2015 16:10:42 - 16:11:35 58. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega Abrhan, ja si myslím, že presne o tom to je. Vy ste trafili klinec po hlavičke. Jednoducho naozaj ak tu je nejaké reálne ohrozenie, Robert Fico, sám povedal ešte pred krátkym časom, že nie je, nech zvolá urýchlene zasadnutie predsedov všetkých parlamentných strán, nech povie, v čom je problém. A ja si myslím, že keď ten problém naozaj je, že my nebudeme mať problém podporiť tento zákon. Možno však tá situácia už je iná, dnes pri hlasovaní o zákone o ochrane verejného záujmu už troch poslancov opozície zlomili, možno už majú teda dostatočný počet poslancov a my sme tu už len do počtu potom.
1. 12. 2015 9:49:48 - 9:51:38 58. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja by som chcel poďakovať kolegyni Mezenskej aj za to, že ocenila túto iniciatívu mojich kolegov z Kresťanskodemokratického hnutia, že prišli s týmto návrhom zákona. Táto problematika je naozaj veľmi závažná.

A súhlasím aj s tým, že bude treba bližšie špecifikovať, koho sa to týka, kto je energeticky ohrozený, kto je energeticky chudobný.

Súhlasím s pánom Hudackým, jednoducho že priemysel pri takých cenách elektrickej energie, aký tu máme, je naozaj ohrozený, aj ja som bol v tej automobilke v Trnave, a to nie je len sťažnosť Trnavy, tak sú na tom aj iné priemyselné podniky.

Čo sa týka však cien elektriny pre domácnosti, tak tá nie je až taká vysoká, len problém je v priemerných platoch alebo príjmoch našich domácností. Niekedy sa hovorí o energetickej chudobe, že domácnosť, ktorá spotrebuje 10 % príjmov na energie, už by mala byť energeticky chudobná. A neviem teda, koľko by to bolo, či by to bolo 50, 60, 70 % našich domácností.Ja neviem, či poslanci strany SMER prijmú tento zákon. Skôr sa obávam, že ho neprijmú, ale každopádne som presvedčený, že otvorí diskusiu o tomto probléme a tak konečne sa rozhýbe aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a spoločne s pánom ministrom hospodárstva teda v prípade, že by nebol prijatý tento zákon, predstavia svoju predstavu a jednoducho tento problém, ktorý tu je v našej spoločnosti, veľmi vážne budú riešiť.
27. 11. 2015 12:53:40 - 12:55:55 58. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Vážení opoziční poslanci a dvaja poslanci za stranu SMER, sme tu vo väčšine a dúfam, že po voľbách to tak bude.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 514 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Hudackého, Jozefa Bobíka, Pavla Zajaca na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 21. januára 2016, aby tento návrh bol v gestorskom výbore prerokovaný do 22. januára 2016.
Pani podpredsedníčka Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2015 11:17:19 - 11:17:58 58. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Pani podpredsedníčka Laššáková, pán kolega Brocka dal procedurálne návrhy a boli tam možno dva alebo tri, tak možnože poslanci SMER-u to nestihli nejak pochopiť, ale ten podstatný, ktorý by som chcel, aby ste naozaj o ňom dali hlasovať, že aby vedenie parlamentu dodržiavalo procedurálny poriadok, rokovací poriadok. (Reakcie z pléna.) Rokovací poriadok.
26. 11. 2015 11:52:10 - 11:53:02 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Nie je tu pán kolega Číž, ale chcem mu povedať, že teda sa vracia do roku 2004 a že je rok 2015. Možno to nezbadal. Som rád, že sa ale nevracia do roku ´88 alebo ´87. Ale bojím sa, že ako SMER je schopný si aj zakotviť vládnucu úlohu SMER-u v spoločnosti. Aj toho ste schopní.
A čo sa týka tej poznámky, tej reklamy. Pán kolega Číž takisto môže podať, ako každý občan, keď si myslí, že niekto porušoval zákon, na náš výbor kvalifikovaný podnet a výbor sa ním bude zaoberať, alebo ho zamietne, tak ako to urobia vaši poslanci.
26. 11. 2015 11:43:08 - 11:49:20 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som pôvodne ani nechcel vystúpiť, pretože som tu vystupoval v prvom čítaní, myslím, že asi polhodinu. Uvádzal som všetky argumenty, prečo ten zákon, ktorý predkladatelia navrhujú, nepodporíme. Dal som návrh na dopracovanie, respektíve nepokračovanie v tomto rokovaní, ale jednoducho to je, ako keby ste hádzali hrach na stenu.
Tento zákon, a to už vám povedal pán predkladateľ minule, pán kolega Kadúc, tu v prvom rade nemá čo robiť. Keď vy ste taký strážca rokovacieho poriadku, lebo naposledy sme rokovali o tejto veci a hlasovali 22. mája 2015. Takže tento zákon tu naozaj nemá čo robiť. Samozrejme, viem, prečo tu je, pretože pri Rade Európy existuje skupina GRECO. Je to skupina štátov proti korupcii. A táto skupina dala aj Slovenskej republike nejaké doporučenie, hlavne čo sa týka transparentnosti majetkových pomerov, posilnenia kompetencií výboru. Mali sme termín do 2. januára 2015. Nesplnili sme, samozrejme, tento termín. Ale vy chcete mať alibi pred touto skupinou a chcete povedať, že ste spravili všetko pre to, aby teda nejaká zmena tu nastala.
Ja by som chcel poďakovať kolegovi Beblavému, že vrátil tú loptičku na vašu stranu. Ak vám ten pozmeňujúci návrh nevadí, ak vám skutočne nevadí, a evidentne opozičným poslancom to nevadí, že tie majetkové priznania budú mať akú-takú výpovednú hodnotu, jednoducho tak podporte ten náš spoločný návrh. Teraz stačí, keď do tohto majetkového priznania napíšete verejný funkcionár má dom, verejný funkcionár má auto, verejný funkcionár má byt, má polia, záhrady a má finančné prostriedky na účtoch. Vôbec neviete skontrolovať z roka na rok, aký je nejaký majetkový prírastok, či to z tej verejnej funkcie alebo z legálneho podnikania ten verejný funkcionár mohol nadobudnúť, alebo nemohol nadobudnúť.
Pozrite sa, pripravovala tento návrh skupina pracovná naprieč parlamentom. My sme sa teda aj tomu tešili. Ja som prvú pochybnosť nadobudol vtedy, aká je tá vaša snaha úprimná, keď sa z toho stiahla vtedy ešte podpredsedníčka parlamentu Zmajkovičová. Vy ste tam poslali pána kolegu Brixiho. A, samozrejme, ako pán kolega Brixi nie je taký kaliber v strane, aby ste ho nemohli spochybniť. Dokonca Pavol Paška prvýkrát ako povedal, že v tom nevidí zásadný problém. No ale samozrejme, ako u vás vo všetkom, Robert Fico v tom videl problém a jednoducho to stopol a chcete tie majetkové priznania také, aké sú. Jednoducho, ktoré nič neriešia. Občania z toho nič nevidia a je to úplne netransparentné. To je k tým majetkovým priznaniam.
No a potom je tá profesná, no procesná vec na tom výbore. Kolega Simon už viackrát poloironicky na posmech navrhol, aby sa ten výbor stretol raz do roka na Vianoce a aby sme skontrolovali, kto stihol termín podania. A keď ten termín nestihol, tak aby sme mu udelili teda pokutu jeden mesačný plat verejného funkcionára, a zbytočné, že je to podľa neho zbytočné zabíjanie času. Ja voľakedy naozaj tiež rozmýšľam, že či má zmysel ako v tom výbore pôsobiť a či tam má zmysel byť. Viete dobre, že ten výbor má pätnásť poslancov, osem smeráckych a sedem opozičných. Bohužiaľ, ani v prípade kvalifikovaného podania, ktoré je kvalifikované vtedy, keď je zrejmé, kto ho podáva, v akej veci ho podáva a čo namieta a čo navrhuje, a také podanie naposledy bolo na pána Foraia, jednoducho nezdvihli ste ruky a zmrazili ste celé to konanie a nič sa s tým nedalo robiť.
Tuná pani kolegyňa Nachtmannová hovorila, že pán predseda Národnej rady ako Pellegrini vyzýval poslancov, že aby konali. Ale aj tam ste sa zachovali tak, že jednoducho ste to neprijali na konanie. Neprijali ste to na konanie, mohli ste to prijať na konanie. Mohol sa obhájiť, že to nebola žiadna reklama, a tam jednou tretinou poslancov sa dalo zablokovať. Takže zdá sa mi, že nechcete prakticky v tejto veci spraviť žiadny posun. A máte šancu, keď naozaj to myslíte úprimne, podporte Beblavého návrh, podporte náš návrh. Poslanci opozície to schvália. A schváľte to aj vy a nebude žiadny problém. Ale to, čo ste spravili, zobrali ste náš tridsaťpäťbodový návrh, vykastrovali ste ho, nechali ste tam pätnásť bodov, ktoré sú jak acylpyrín, nikomu nepomôžu, nikomu neuškodia. Teda možnože acylpyrín je dobrý liek, ja nechcem, ale jednoducho tento zákon nič nerieši.
A ja navrhujem, aby ste ho stiahli z rokovania.
Ďakujem za pozornosť.
30. 10. 2015 19:13:54 - 19:15:37 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Pán kolega Hlina, vy ste tu hovorili o tých podpisoch. No, jednoducho existuje zmluva medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pobočkou bratislavskou, kde je podpísaná Melánia Baroková a na druhej strane je podpísaný Mario Mikloši a jeho manželka Dagmar. Dostali mimoriadny sociálny balíček.
No a keď ukazovali pánovi ministrovi novinári tú zmluvu, on povedal, že on tam žiadny podpis nevidí. No ale potom asi si to zistil a ten podpis tam je. A viete, ako to obhajoval? Že, no čo keď je tam podpis, to je len administratívna chyba. Administratívna chyba. (Povedané so smiechom a zasmiatie sa v sále.) A ja neviem, kto vám to, pán minister, toto zožerie? Teda, pán Hlina, myslíte si, že toto niekto zožerie pánovi ministrovi, že pán štátny tajomník sa podpisuje kade-tade? Kade chodí, tam sa podpisuje?! (Reakcia z pléna.) Administratívne sa podpisuje. (Reakcia z pléna.) Prosím? Ukážem vám to. Ukážem vám všetky tie tri dodatky. Veď si to zistite.
Jednoducho, ja verím, že pán minister požiada svojich poslancov vo výbore, aby to pustili, aby sme si to vyžiadali aj s tým podpisom. Ja neviem, možnože ste to už vyzmizíkovali. Ale jednoducho tam je uvádzaný aj pán Mario Mikloši. Na troch dodatkoch. Na troch dodatkoch je tam podpísaný. A vy ste povedali, že je to administratívna chyba.
30. 10. 2015 17:31:02 - 17:31:33 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Pán kolega Martvoň, klamete, pán Uhliarik vám to vysvetlí všetko. Viete čo, vy sa nestarajte o to, čo mne má vadiť alebo nevadiť, ja som už tu taký otrlý, že ani vy mi nevadíte. Naozaj, už ani vy mi nevadíte, lebo už vás poznám. A tiež sa nestarajte o moje kontakty rodinné, vy máte iné kontakty, ktorými ste sa dostali do bulváru.
30. 10. 2015 16:56:01 - 17:26:54 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja budem časť svojho vystúpenia aj čítať, ale nepísali mi to v Pente, ale chcem niektoré fakty uviesť, aby tie čísla boli teda správne.
V návrhu na odvolanie vás, pán minister, jedným z dôvodov pre odvolanie je kauza, ktorá sa ani nedá nazývať kauzou, ale je to jednoducho škandál. Je to škandál, ktorému ja by som dal meno "mimoriadny prémiový sociálny balíček pre dôchodkyňu tetu Anku". Pre dôchodkyňu pani Anku Sučkovú, ktorá je tetou dnes už odvolaného predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne a jej bývalého generálneho riaditeľa pána Marcela Foraia.
Dúfam, že pán minister Čislák, ktorý napokon pána Foraia odvolal, ale nevylúčil, že ho do tejto funkcie vráti späť, chcel by som mu povedať, že táto funkcia patrí pod ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a verím, pán minister, že túto kauzu, už ako vám to hovorili mnohí predrečníci, nenazvete pseudokauzou, tak ako ste to urobili pri kauze o jeden milión eur predraženého cétečka v piešťanskej nemocnici, v ktorej, iste dobre viete, že je dnes osem aktérov obvinených za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu, a ktorú nie vy, ale Robert Fico veľmi rýchlo správne vyhodnotil. Videl, že je zle. A na tejto kauze padol pán Paška, pani Zvolenská i podpredsedníčka parlamentu pani Renáta Zmajkovičová.
Pán minister Robert Fico, ministerský predseda, veľmi dobre vie, že občania si len ťažko dokážu predstaviť 2 mld. eur, to sú napríklad peniaze, ktoré ušetril Ján Figeľ na výstavbe diaľnic zastavením nezmyselných PPP projektov, ale pán Robert Fico vie, že občania si vedia predstaviť milión eur, 30 mil. korún, o ktorých bolo predražené piešťanské cétečko. Robert Fico, nie vy, vám to trošku neskoršie došlo, pochopil, že piešťanské cétečko mu škodí.
Som rád, že kauzu podnikateľky tety Anky Sučkovej vyšetruje Národná kriminálna agentúra aj Najvyšší kontrolný úrad, ale dovolím si pochybovať, že by ste to boli vy, ktorý by ste si dovolili dať podanie na Národnú kriminálnu agentúru alebo Najvyšší kontrolný úrad. Taký silný určite vy nie ste.
Poďme však k podnikaniu pani Anky Sučkovej, tá sa však skôr ako úspešnou podnikateľkou dá nazvať bielym koňom svojho synovca Marcela alebo, použijúc rody v slovenčine, bielou kobylou svojho synovca Marcela. Ak by tomu nebolo tak, je rozhodnutie vidieckeho parlamentu, ktorý nedávno zasadal v Zubrohlave a za líderku podnikateľku ocenil pani Irenu Garekovú, rozhodne muselo byť iné. Pani Irena Gareková z Liesku sa trápi na rodinnej farme, stará sa o 35 kusov hovädzieho dobytka, 20 oviec, ošípané a za svoju dlhoročnú prácu si prebrala ocenenie líderka-podnikateľka a nikto nepochybuje, že si toto ocenenie zaslúži.
Zdá sa však, že podnikanie tety Anky Sučkovej je úplne iný prípad. To je úplne iný podnikateľský kaliber a líder. Pamätáme sa všetci na predraženú konferenciu Techmatu, startupovú, kde vystupoval pán Kawasaki, bývalý zamestnanec firmy Apple, za 60-tisíc eur. Keby boli vedeli o tete Anke Sučkovej, tak táto mala byť hlavný rečník a nepochybujem, že by bola ochotná vystúpiť aj za 6-tisíc eur a mohli ušanovať.
No ale poďme konkrétne, ako to bolo s aktivitami a zmluvami tety Anky Sučkovej.
Vo februári 2015 bola zverejnená informácia, že Všeobecná zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvy s viacerými obchodnými spoločnosťami, v ktorých pôsobila pani Anka Sučková.
Bolo to 12 zmlúv s obchodnou spoločnosťou VELIX, s. r. o., tá prvá bola zverejnená 20. septembra 2012, posledná 25. júla. A v tejto firme bola pani Anka Sučková spoločníkom od 10. 3. 2010 do 12. 6. 2015.
Potom to bolo 19 zmlúv s obchodnou spoločnosťou SPV 40, s. r. o., prvá zverejnená 21. septembra 2012, posledná 25. júla 2015, v ktorej je Anka Sučková jedným z konateľov od 12. 12. 2008, pričom spoločníkom SPV 40, s. r. o., je obchodná spoločnosť Medical Cassovia, s. r. o., kde Anka Sučková pôsobí ako spoločník. S obchodnou spoločnosťou Medical Cassovia, s. r. o., uzavrela Všeobecná zdravotná poisťovňa od 21. septembra 2012 18 zmlúv, zverejnenie poslednej je 14. februára 2015.
Tri zmluvy sú s obchodnou spoločnosťou BRAVIA, s. r. o., prvá zverejnená 25. septembra 2012, posledná 23. septembra 2013, v ktorých je Anna Sučková spoločníkom i konateľom.
Desať zmlúv s obchodnou spoločnosťou Brilant, s. r. o., prvá zverejnená 20. septembra, posledná 25. júla 2015, v ktorej bola Anna Sučková spoločníkom od 29. 5. 2009 a konateľom od 29. 5. 2009 do 7. 7. 2015.
No a napokon sedem zmlúv s obchodnou spoločnosťou Medimas, s. r. o., prvá zverejnená 30. novembra 2012, posledná 25. júla 2015, v ktorej bola Anna Sučková spoločníkom od 24. 5. 2012 do 24. 6. 2015 a konateľom od 24. 5. 2012 do 9. 6. 2015.
Summa summarum 69 zmlúv so siedmimi spoločnosťami, kde vystupuje v piatich prípadoch Anna Sučková ako jeden zo spoločníkov a v štyroch z nich ako jeden z konateľov.
Chcem pripomenúť tejto ctenej spoločnosti, ako na tlačovej konferencii k týmto tvrdeniam, ktoré uviedol v podnete na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzením rozporu záujmov voči Marcelovi Foraiovi, reagoval pán Marcel Forai.
Dotknutý Marcel Forai, verejný funkcionár, uviedol: "Teta Anka Sučková pracovala celý život v laboratóriách, a tak sa zdá prirodzené, že keď po roku 1989 mohli občania začať podnikať na Slovensku, využila túto možnosť a začala podnikať v oblasti, v ktorej sa profesionálne venovala celý život."
Tu sa mi žiada povedať, že teta Anka, ktorá má dnes 77 rokov, vstúpila do spoločnosti Medical Cassovia v roku 2003, teda začala podnikať ako 65-ročná.
Podľa doplnenia podnetu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu Miroslava Beblavého až 80 % tržieb pochádza z firiem, do ktorých vstúpila Foraiova teta v roku 2009 a neskôr. Najvýraznejšie podnikateľské úspechy, v ktorých pôsobila, dosiahla firma, keď pani Anka Sučková mala 71 až do 77 rokov jej života. Treba povedať, že spoločnosti tety Anky sa venujú širokému rozpätiu zdravotníckych činností, ktoré presahujú laboratórnu prax pani Sučkovej, ide o denzitometriu, rádiodiagnostiku, rádiológiu, lekárenstvo, ortopédiu, špeciálnu zubnú starostlivosť, endokrinológiu aj cievnu chirurgiu. Možno, ak by bolo všetko kóšer, by mohla byť vzorom našim dôchodcom, aby nečakali na zvýšenie dôchodku 1,9 euro mesačne, ktoré im SMER štedro pridal, a nasledovali tetu Anku v podnikaní. Podnikať, ako vidíte, milí dôchodcovia, môžte začať v ktoromkoľvek veku, aj v 65 rokoch, aj keď je dobré, keď máte šikovného a úspešného synovca.
Na tlačovej konferencii pána Foraia bolo tiež povedané: "Zmluvy, na ktoré sa odvoláva poslanec Beblavý, boli podpísané ešte pred tým, ako sa Marcel Forai stal generálnym riaditeľom, 69 zmlúv tak nie sú nové zmluvy, ale len dodatky." Aj to nie je pravda, existujú aj zmluvy, ktoré boli uzavreté po vymenovaní pána Foraia za generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, napríklad zmluva s obchodnou spoločnosťou Medimas z 30. 8. 2012. Väčšinou však naozaj ide o oficiálne dodatky. Tie však ukazujú, že medzi 69 zmluvami sú nielen technické dodatky, ale desiatky dodatkov, ktoré menia v zmluvách to najpodstatnejšie: jednotkové ceny, aj celkové objednané objemy, ale otvárajú sa aj nové pracoviská a rozširujú sa zmluvy o úplne nové výkony. Zároveň ide o dodatky k zmluvám uzatvoreným v košickej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde bol pán Marcel Forai určitý čas riaditeľom. Takže je možné, že bol zodpovedný aj za pôvodné zmluvy. To sa však nedá zistiť bez toho, aby boli pôvodné zmluvy zverejnené, nechajme priestor Národnej kriminálnej agentúre.
Páni kolegovia a kolegyne, ja by som vás teraz prosil, aj pán minister, o zvýšenú pozornosť. Jedna zo spoločnosti napísaná na pani Sučková sa nazýva SPV 40, s. r. o. Nevieme, na akú sumu bola pôvodne zazmluvnená, ale vieme, že za pôsobenia Marcela Foraia sa jej zazmluvnený mesačný objem zvýšil 20. augusta 2012 z neznámej sumy na 11 387 eur mesačne. Následne sa opakovane zvyšoval zazmluvnený objem, až nakoniec v júli 2015 bol zvýšený na 45 007 eur, čo je nárast viac ako 400 % z pôvodného objemu. Len tejto jednej jedinej spoločnosti tak Všeobecná zdravotná poisťovňa počas pôsobenia Marcela Foraia vo funkcii predstavenstva zvýšila objednané platby o viac ako 400-tisíc eur ročne. Celkovo tržby všetkých siedmich spoločností, kde pôsobila Anka Sučková, či už ako spoločník, alebo konateľ, podľa Finstatu a zbierky listín len medzi rokmi 2011 až 2014 stúpli o 420 %, z 1,6 mil. eur na 6,8 mil. eur, v roku 2014, pritom celkové imanie, základné, týchto spoločností je 42 418 eur. Myslím si, že aj Rockefeller, Rothschild, Bill Gates by pri takejto efektivite podnikania mohli blednúť závisťou.
Bohužiaľ, ale existuje oprávnené podozrenie, že pán verejný funkcionár Marcel Forai zazmluvnil spoločnosti napísané na jeho dnes už 77-ročnú tetu, tak im zásadne zvýšil zazmluvnené objemy objednávok. Opakujem, že začali zarábať tak, že za tri roky sa im tržby zoštvornásobili.
Pán minister, možno poviete, čo ja mám s tým, ja som Foraia odvolal, prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra a Najvyšší kontrolný úrad. No problém je v tom, že ste povedali, že vy ste vlastne pripravený ho vrátiť späť a je temer isté, že ste to neboli vy, ktorý Foraia odvolal. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bol to Robert Fico, ktorý vám povedal, že Forai musí skončiť, lebo nám to škodí. Aj to jeho odstúpenie ste po formálnej stránke zbabrali. Buď ste konali v panike, alebo máte veľmi slabých právnikov. Vo vašich odpovediach na moje listy ako predsedu výboru pre nezlučiteľnosť ste sa totiž snažili navodiť dojem, že pán Marcel Forai z funkcie predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne odstúpil. Pravda je taká, že to nie je tak. Jednoducho, že bol odvolaný, o čom svedčí aj notárska zápisnica. A ono dôležité je to preto, že z pohľadu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je veľmi veľký rozdiel, či pán Forai odstúpil sám, alebo či bol odvolaný. V prípade, že by bol odstúpil sám, podľa zákona jednoducho, ak sa začne konanie a pred vykonaním rozhodnutia on odstúpi, tak prakticky je beztrestný. Ale keď bol odvolaný, tak mu hrozil veľký problém, hrozil, aj nehrozil, pretože ôsmi poslanci SMER-u vo výbore pre nezlučiteľnosť vždy zatiaľ zabrali, ale mohol to byť problém, že mohol prísť o dvanásť platov.
Pán minister, jednoducho ja by som chcel vám povedať, že 30. 9. ste mi doručili list, v ktorom ste mi oznamovali, že pán Forai svoju abdikáciu oznámil osobne a vy ste ju akceptovali a prijali rozhodnutie, ktoré je uvedené v notárskej zápisnici. Po preštudovaní ale tej notárskej zápisnice som zistil, že plán Forai bol zo všetkých funkcií odvolaný dňom 23. 9. Keďže v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o obchodnú spoločnosť, jej právne postavenie upravuje Obchodný zákonník a ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva, alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.
Mám za to, že pán Forai neuskutočnil právny úkon v súlade s uvedeným paragrafom, keďže sa jeho vzdanie verejnej funkcie nevykonalo písomne v intenciách Obchodného zákonníka, ale bol odvolaný vami tak, ako ste mi poslali aj tú zápisnicu. No a jednoducho preto my sme mali pokračovať na výbore o podnete pána poslanca Beblavého, ktorý bol kvalifikovaný, pretože bolo zrejmé, kto ho podáva, na koho ho podáva a čo žiada a čo navrhuje, a on aj navrhoval, aby sme teda si vyžiadali listinné dôkazy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zmluvy, dodatky s Foraiovou tetou. Samozrejme, poslanci SMER-u zabrali, pretože vedeli, keby bolo prijaté takéto uznesenie, že pán Forai by v konečnom dôsledku mohol prísť asi o 60-tisíc euro a tie by skončili v Štátnej pokladnici. Ale keďže zabrali bez toho, že by niekto z nich povedal čo len slovo, hlasovaním dostali pána Foraia a celú túto kauzu do stavu, s ktorou ani zákon nepočíta, a vykašľali sa na ústavu, na svoj poslanecký sľub, na ústavný zákon, a tak pán Forai sa môže tešiť z toho, že nepríde o 60-tisíc eur, ktoré by možno skončili v Štátnej pokladnici. Aj keď 60-tisíc eur podľa mňa nie je pre vás asi taký veľký peniaz, ale mohli aspoň poslúžiť ako toaletný papier, teda na zakúpenie toaletného papieru v niektorých fakultných nemocniciach.
Pán minister, a ešte je tu ďalšia kauza, ona skončí tak, ako to vyhodnotí pán premiér Fico, a tú kauzu by som nazval "sociálny balíček pre manželku štátneho tajomníka pána Maria Miklošiho pani Dagmar Miklošiovú alebo pre rodinu Miklošiových". Ono to asi skončí tak, že opäť strápnite poslancov SMER-u a tí bez toho, že by niečo hovorili, na výbore zaberú a nezahlasujú. Zase konanie zamrzlo.
27. 10. som dostal ako predseda výboru podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, týka sa pána Mariána (správne "Maria") Miklošiho, ktorý je verejným funkcionárom nepochybne, a ide o to, že pán Beblavý ho podozrieva z porušenia čl. 4 ods. 2 písm. c) bodu 7 a čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona.
Čl. 4 ods. 2 písm. c) hovorí, že "verejný funkcionár nemôže sprostredkovať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so štátom, štátnym podnikom alebo inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu".
A ten odsek 2 hovorí, že "verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom a nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce" a tak ďalej "v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb".
No a máme tu teda podanie na pána Maria Miklošiho, keď dotknutý verejný funkcionár je spoločne so svojou manželkou spoločníkom v obchodnej spoločnosti Uroflexx, s. r. o. Podľa údajov z obchodného registra bol formálne jej konateľom od 21. septembra 2006 do 23. novembra 2012. Táto uvedená obchodná spoločnosť prevádzkuje okrem iného aj urologickú ambulanciu v Bratislave.
Dňa 20. novembra 2014 vymenovala vláda Slovenskej republiky pána Miklošiho do funkcie štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva a tento dotknutý verejný funkcionár sa stal jediným štátnym tajomníkom tohto ministerstva. Vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka, a napriek tomuto vymenovaniu, sú jeho meno aj priezvisko uvedené vo viacerých zmluvách uzatvorených medzi obchodnou spoločnosťou Uroflexx, s. r. o., a inou obchodnou spoločnosťou. A tou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, kde je akcionárom Slovenská republika v zastúpení práve ministrom zdravotníctva.
Pán minister, ide o tri zmluvy. Jedna zmluva je dodatok č. 8 k zmluve 61SSAS034111 z 5. decembra 2014, kde za firmu Uroflexx sú na mieste podpisov uvedení Ing. Dagmar Miklošiová a dotknutý verejný funkcionár štátny tajomník a za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu Dr. Melánia Baroková. Obdobne tieto isté mená sú uvedené na dodatku č. 9 aj na dodatku č. 10.
Nepochybujem o tom, že ste si prezreli a viete, čo je obsahom týchto dodatkov. To najpodstatnejšie, čo je v dodatku č. 8, že sa týmto dvom, teda firme Uroflexx, ktorá je zastúpená Dagmar Miklošiovou a Mariom Miklošiom, zmluva uzatvára na dobu určitú do 31. 3. 2015, bolo to 5. 12. 2014, predĺžili ste im to na dobu určitú. Ale dodatok č. 9 reagoval, predpokladám, na to, že tá doba predĺženia o štvrť roka predsa len nie je žiadne terno, a tak v dodatku č. 9 v čl. 7 ste predĺžili trvanie zmluvy na dobu určitú do 31. 3. 2019. Teda nie vy, ale Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ale tu sa už začínajú objavovať aj nové čísla, čo sa týka zoznamu výkonov, cena bodu, nebudem tu čítať jednotlivé položky. No a potom prišiel dodatok č. 10, kde sú zvýšené ceny bodov a je rozšírený ten rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý je zazmluvnený.
Som istý, že jednoducho pán Mikloši, ktorý podpisoval tieto zmluvy, porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, lebo prostredkoval pre seba a blízku osobu alebo inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu obchodný styk s inou právnickou osobou.
Pán minister, ja som vás videl náhodou v televízii, nepozeral som celý ten šot, ale tam vám nejaká redaktorka ukazovala tie zmluvy a vy ste hovorili, že vy tam nevidíte podpísaného toho pána Maria Miklošiho. No nie je to vidieť, ale ja by som vás chcel poprosiť, aby ste požiadali poslancov SMER-u vo výbore pre nezlučiteľnosť, že chcete očistiť meno tohoto pána Miklošiho a nech teda zahlasujú za uznesenie, v ktorom pridelíme konateľa, vyžiadame si tieto dokumenty a skontrolujeme, či je tam podpísaný, alebo tam nie je podpísaný.
Potom som zaregistroval vaše nejaké vyjadrenie, že ono ide len o administratívnu chybu. No ak je toto administratívna chyba, tak ja zožerem kefu. Jednoducho, ak je toto administratívna chyba, pán minister, chcem vám povedať, že širokí, vysokí, bystrozrakí, dlhí východní chlapci, tí vedia obchodovať so štátom! Cez Belize, cez Curacao, cez Cyper, tí vedia obchodovať so štátom. Pán Marcel Forai, ten moc teda nevedel obchodovať so štátom, lebo musel použiť tetu Anku. Ale tento váš štátny tajomník, to sa nedá pochopiť, ako čo tento chlap spravil. Tento chlap je taký arogantný, že on sa podpísal pod zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Jednoducho tohto chlapa musíte odvolať, alebo odstúpte sám.
Pán minister, ale ja by som vám chcel ešte povedať aj, prečo by ste mali byť odvolaný, jednoducho tým jedným dôvodom je moja krstná mamka, ktorá, keď k nej dojdem na návštevu, mi hovorí: "Chlapče môj, ako tri roky chodím v jednom meste", nebudem hovoriť, "na polikliniku. Som tam od piatej, od pol šiestej, aby som sa dostala k doktorovi, čakám na časenky a mnohokrát sa mi stalo, že jednoducho tieto časenky nedostanem." Výsledkom toho jej čakania je, keď sa tam už potom dostala, že nemá problém taký, aký jej identifikovali, že má problémy s kolenami, ale že má problémy z bedrovým kĺbom.
No a ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste odstúpili kvôli mojej bývalej sekretárke, ktorá mi volala s plačom pred troma dňami, že bola u obvodnej lekárky a tá obvodná lekárka ju dala na EKG a povedala jej, že sa jej tam niečo veľmi nezdá a že by urýchlene mala ísť ku kardiológovi. No tak ona zavolala kardiológovi a ten jej povedal, že prvý termín bude niekedy koncom januára.
Pán minister, zdá sa vám toto normálne? Máte vy srdce, že takto riadite zdravotníctvo? Keby sa to stalo vašej žene, že má problémy zo srdcom, naozaj by čakala tri mesiace? Že kde sme sa to my už dostali ako? Veď toto je strašné.
Z desiatich rokov osem rokov riadite zdravotníctvo, tí ľudia sú zo stavu zdravotníctva zhrození. Vy si dáte do sociálneho balíčku, že idete nejaké vrátnice ako vylepšovať, aby mali lepší vzhľad. Veď to je katastrofa!
Prosím vás, zamyslite sa nad sebou, nad vaším štátnym tajomníkom a už konečne začnite voľačo robiť aj pre tých jednoduchých, chudobných, bežných ľudí, ktorí sa idú zo stavu zdravotníctva zblázniť.
Ďakujem vám za pozornosť.
30. 10. 2015 11:58:01 - 11:59:46 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
No ľúto mi je, že pán premiér zbabelo utiekol, ale už sme si na to zvykli. Neviem, či nemá nejaké problémy s mechúrom alebo s niečím iným. Pán kolega Čislák, mohli by ste možno (reakcie z pléna) mu nejak pomôcť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
15.
Poprosím, pán kolega, reagujte na vystúpenie. (Ruch v sále.)

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
16.
Chcel by som reagovať na tú skutočnosť, že pán premiér nám oznámil (sústavný ruch v sále), kde bude (zaznenie gongu), v Trebišove, v Košiciach, v Topoľčanoch, ale nás to vôbec nezaujíma, my máme svoje ústavné právo, a keď sa rozhodneme ho odvolávať, tak ho odvolávať budeme a on bude tu.
Ale chcel by som sa vrátiť ešte k tomu, že pán premiér hovoril, že pán kolega Čislák odvolal pán Foraia. Pán kolega Čislák alebo pán minister Čislák ešte dodnes nevie, či pán Forai odstúpil, alebo ho odvolal. V dvoch listoch som sa na to pýtal, on dodnes nevie, či odstúpil, alebo ho odvolal. Keď ho odvolal, tak som tomu veľmi rád.
Ale chcel by som povedať, keď už budete robiť tie mítingy a vy ich začnete už vo februári, lebo budú voľby, k MDŽ, tak, prosím vás, keby ste tam mali aj iné dôchodkyne ako tie, čo vám budú tlieskať, aj tie, ktoré by boli nespokojné s tým, že pán minister Richter im zvýšil dôchodok o 1,9 euro mesačne, aby ste si tam pozvali aj Foraiovu tetu Anku a povedali im, že Robert Fico tu vytvoril také prostredie pre dôchodcov, že podnikať sa dá začať v každom veku. Aj vo veku 65 rokov svojho života. Nech je Foraiova teta Anka príkladom aj pre tých nespokojných dôchodcov.
6. 10. 2015 18:06:27 - 18:08:25 54. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie  
97.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán navrhovateľ, dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, tlač 1779. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a aby tento návrh bol v gestorskom výbore prerokovaný do 10. novembra 2015.
Pán podpredseda Národnej rady, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
6. 10. 2015 17:10:59 - 17:11:16 54. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
79.
Ja by som chcel upozorniť členov výboru, že zajtra 7.30 budeme prerokovávať aj kauzu, ktorá možno tomu vášmu výsledku nepomôže.
6. 10. 2015 11:44:42 - 11:46:56 54. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
85.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani navrhovateľka, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky pani Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou tohto predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Preto, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s vaším rozhodnutím, pán predseda Národnej rady, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a aby v gestorskom výbore bol prerokovaný do 10. novembra 2015.
Pán predseda Národnej rady, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
2. 10. 2015 13:41:44 - 13:42:08 54. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Přidal, Alojz (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

200.
Aj ja chcem poďakovať pánovi predkladateľovi. Ja si myslím, že tento zákon naozaj nie je politický, lebo tie politické garnitúry aj na tých obciach sa môžu meniť a nikto nie je bez toho, že by mohol byť aj vystavený pokušeniu a tento zákon by naozaj mohol v nejakých nekalých obchodoch pomôcť a mohla by ho podporiť, samozrejme, aj opozícia, ale hlavne poslanci SMER-u, čo však nepredpokladám. Ďakujem.